Jump to content
Tengis

Flottans framtid?

Recommended Posts

ÖB har börjat ta beslut som inom 10 år gör att vi inte har någon marin kvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

någon som kan ge en summering för oss som inte klickar på aftonbladetlänkar?

"En central källa inom Försvarsmakten uppger att ÖB nu också tagit ett första steg mot att lägga ner en hel vapengren."

Aftonbladet säger även att i "hemliga delar av budgetförslaget" finns det hot mot marinen, samt att 1800 anställda kan bli av med sina jobb fram till år 2019.

 

Resterande av texten är inte så givande, står att pengarna börjar ta slut och det är svårt att få det till att räcka mycket längre än de ubåtar som skall införskaffas. Samt att 7 korvetter ska täcka en mycket stor yta. (270 kustmil)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har Sverige tur så är det bara fråga om att skjuta upp beställningen av de två planerade ytstridsfartygen några år (leverans ~2025?) och vidmakthålla Gävle och Sundsvall under tiden, men om Sverige har otur så har de strukits för gott och Gävleklassen får ingen ersättning när de utgår.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror att detta resulterar i en mindre höjning så att nuvarande verksamhet bibehålls med allt vad det innebär.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror att detta resulterar i en mindre höjning så att nuvarande verksamhet bibehålls med allt vad det innebär.

 

Jag tror tyvärr inte att det går att avfärda det här hotet så lättvindigt. Enligt uppgift så är det fråga om flera miljarder som ska överföras från anslaget för marinen till de andra vapengrenarna, och även om försvarsmakten mot förmodan skulle få ett allmänt tillskott i höst så lär vi aldrig få se dessa miljarder i marinen igen. Förhoppningsvis så har väl lite pengar ändå sparats så att det går att genomföra HTM på Gävleklassen och bygga om de två Göteborgskorvetterna till vedettbåtar, men det återstår att se om så kommer att ske.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om politikerna talar sanning, inklusive ledningen för försvarsmakten, om ett försvar som ska prioritera insatsberedskap och insatser. Så är det ju lite hål i huvudet att satsa pengar på fullt fungerande stridsvagnar istället för korvetter som ligger och dör sotdöden.

 

Om det är några enheter som kan hävda territoriellintegritet och göra insatser återkommande i nutid så är det just marinens fartygsförband, tillsammans med flygets incidentberedskap.

 

Marinen är ju även första linjen i skalförsvaret av riket. Med lite logik borde pengarna strömma till Marinen, istället för till armén.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med fullständigt. Det finns tydligen t.o.m. stridsvagnsanhängare som tycker att man borde satsa på skalförsvaret i nuläget. Vansinne dessutom att slänga ut pengar på en stridsvagnsrenovering och modernisering som kommer att medföra att de 42 vagnar som det gäller kommer att behöva utnyttjas hela tiden (eftersom 42 är just det antal som behövs i insatsorganisationen) och därmed slitas hårt. I dagsläget finns det 120 vagnar att spela med så då behöver inte varje enskild vagn slitas så hårt.

 

Eftersom försvarspolitiken de senaste åren präglats av kortsiktighet så tror jag att det är de långsiktiga planerna för marinen som nu får stryka på foten. Det kommer inte att hända nåt dramatiskt de närmaste åren. Marinen kommer förmodligen fortsätta bestå av sju korvetter och 4/5 ubåtar kanske i ytterligare ett decennium, men sen kommer den att sakta börja förtvina när fartygen successivt utgår pga. ålder eller slitage.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chefen för ledningsstaben har nu klargjort vad som gäller i de nya besparingarna i ett mail till Skippers marinblogg:

 

http://navyskipper.blogspot.com/2013/09/gastinlagg-fortydligande-fran-c-leds.html

 

 

Bra att man klargör vad som gäller, men jag fattar inte hur man ska kunna hålla liv i Gävle och Sundsvall till slutet av nästa decennium. De kommer att vara ca 35 år gamla när de nya ytstridsfartygen tidigast ska kunna levereras. Kan de kvarstå som linjefartyg så länge?

 

/Per

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur kommer det sig att svenska flottan inte tittar på redan befintliga fartyg från andra länders flottstyrkor? Det var väl väldigt vanligt förr i tiden, åtminstone i flyget att man tog över maskiner från stormakterna när de skulle läggas i malpåse.

USA har satt upp sju Oliver Hazard Perry fregatter till försäljning inom ramen för Foreign Military Sale (FMS). Dessutom landstignings- och helikopterfartyget USS Denver (LPD-9).

http://news.usni.org/2013/07/11/navy-to-decommission-7-frigates-mcm-and-ssn

 

Vissa av fregatterna är inte väldigt gamla och de var utrustade med både Harpoon (oklart om detta finns kvar) och två helikoptrar (vid lång modell) vilket borde passa Sveriges engagemang i vida världen typ ATALANTA men även hemmavid i Östersjön.

Så här står det om klassen: " The OLIVER HAZARD PERRY - class guided missile frigates are Undersea Warfare ships with an added anti-air warfare capability intended to provide open-ocean escort of amphibious ships and convoys in low to moderate threat environments. The ships are equipped to escort and protect carrier battle groups, amphibious landing groups, underway replenishment groups and convoys. They can also conduct independent operations to perform such tasks as counterdrug surveillance, maritime interception operations, and exercises with other nations."

Kan de vara dyra vid inköp från USA?

Skulle driften av dem vara hög?

 

OLIVER HAZARD PERRY har byggts i 55 exemplar för USN och Australien. Dessutom har klassen licensbyggts i Spanien och Taiwan.

 

thach_decom.jpg?resize=624%2C445

Share this post


Link to post
Share on other sites

Med en sjökunskap som sträcker sig till Tysklands färjan så säger jag att dels är de gamla, lär kräva en rätt kostsam ombyggnad för att integreras med övriga svenska system som radar radio mm. De kommer även kräva mer underhåll pga ålder än ett nytt fartyg. En avsaknad av stealth egenskaper gör den till ett lysande mål för allt utom fiskebåtar med rpgs.

 

Sen går det väll imot hela idén de försöker sälja in just nu att när vi inte lägre har antal så ska vi ligga i framkant när det gäller utrustningen.

 

Men jag inväntar gärna ett utlåtande från ett proffs i frågan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I følge US Navy er Oliver Hazard Perry klassen "worn out" og tas derfor tidligere og raskere ut av tjeneste enn planlagt. Anskaffelse, renovering og oppgradering av våpensystemer vil derfor bli svært dyrt. Polen opererer jo klassen - antaglig mer av politiske og økonomiske grunner, men de er opprinnelig bygget for et middels trusselscenarie der de inngikk i en større flåtestruktur med destroyer og kryssere. Muligens kan Østerjøen idag regnes som et område med middels trusselnivå. Den russiske Nordflåten er jo noe helt annet enn Østersjøflåten i størrelse, kapasitet og prioritering.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte OHP fregatternas ubåtsjaktsystem dessutom optimerade för användning i världshaven (jmf "blue water navy")? Tror inte de skulle fungera särskilt bra i vår skärgård. Dessutom, vad ska vi fylla den stora helikopterhangaren med. Två st HKP 16?

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte OHP fregatternas ubåtsjaktsystem dessutom optimerade för användning i världshaven (jmf "blue water navy")? Tror inte de skulle fungera särskilt bra i vår skärgård. Dessutom, vad ska vi fylla den stora helikopterhangaren med. Två st HKP 16?

 

/Per

Ok. Uppfattat. Men en stor hangar är väl inte bara av ondo? En stor hangar kan ju härbärgera RIB förslagsvis plus helikopter. Dessutom är det ju inte alltför ovanligt att flyga rote med helikopter och i framtiden när både 14 och 16 används kommer det inte vara brist på medeltunga helikoptrar.

 

Hur kommer det sig att FM inte specificerat något om fartygstyp i sin materielförsörjningsplan? Vilka länder kan vara intressanta som samarbetspartners? Norge och Danmark är väl redan inne på fregattvalet.

"Konceptutveckling inleds i slutet av perioden inför anskaffning av nya ytstridsfartyg, NGS (Nästa Generation ytstridsfartyg). Inriktningen är att söka internationella samarbetspartners avseende anskaffningarna."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kommer några köp av fartyg överhuvudtaget att göras inom de kommande åren?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kommer några köp av fartyg överhuvudtaget att göras inom de kommande åren?

 

Troligen inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Kommer några köp av fartyg överhuvudtaget att göras inom de kommande åren?

 

Troligen inte.

Bådar ju inte gott inför flottans framtid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De enda nybyggnationer som kan skönjas är väl nytt signalspaningsfartyg om några år och de två nya ubåtarna. De senare kommer dock inte att kunna levereras förrän tidigast 2023-25.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

De enda nybyggnationer som kan skönjas är väl nytt signalspaningsfartyg om några år och de två nya ubåtarna. De senare kommer dock inte att kunna levereras förrän tidigast 2023-25.

 

/Per

Tror nog att vi kan glömma nya ubåtar. Sen är det väl tveksamt om nytt signalspaningsfartyg eller har de redan börjat bygga och betalat för det?

Min misstanke är att budgeten kommer minska med runt 10 miljarder från 2016 så kommer inte finnas pengar till några fartyg alls. Större chans att det försvinner fler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nya ubåtar är nog det enda som vi kan vara säkra på nu, med tanke på att tyskarna kastades ut med statsmaktens goda minne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nya ubåtar är nog det enda som vi kan vara säkra på nu, med tanke på att tyskarna kastades ut med statsmaktens goda minne.

 

Val den 14:e september, huvuddelen av den vinnande "koalitionen" vill minska försvaret. Utspel senast igår om jag minns rätt av troligen en blivande vice statsminister att vi måste minska budgeten bland annat inte köpa några nya ubåtar samt sänkning av antalet gripenplan osv.

Tror du kan vara ganska säker på att om de som leder i opinionen nu vinner kommer ubåtsvapnet läggas ner inom en 10 års period.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

De enda nybyggnationer som kan skönjas är väl nytt signalspaningsfartyg om några år och de två nya ubåtarna. De senare kommer dock inte att kunna levereras förrän tidigast 2023-25.

 

/Per

Finns det några skisser eller liknande på Orions ersättare?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De enda nybyggnationer som kan skönjas är väl nytt signalspaningsfartyg om några år och de två nya ubåtarna. De senare kommer dock inte att kunna levereras förrän tidigast 2023-25.

 

/Per

Finns det några skisser eller liknande på Orions ersättare?

 

 

Inte vad jag känner till i varje fall. Orion har ju fått (eller ska få) en förstärkt sexårsöversyn eller vad det nu kallas, men innan 2020 måste en lösning på frågan om den framtida fartygsburna signalspaningen komma. Först var det ju meningen att Carlskrona skulle ersätta Orion som signalspaningsfartyg, men i och med att projektet Nytt Stödfartyg nu är nedlagt så kommer Carlskrona att byggas om till stödfartyg i stället. Kvar finns dock frågan hur man ska ersätta stödfartyget HMS Trossö. Hon kommer att vidmakthållas tillsvidare, men det går ju inte i all oändlighet. Det finns även en uppenbar risk att det blir en svacka i kapaciteten för ubåtsvapnet runt nästa decenniumskifte.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ska man vara ärlig så finns det ju inget parti idag som redovisat en öking och satsning av försvaret. Kollade Alliansens valmanifest precis och där betalas ju den "satsningen" med neddragning av utlandsverksamheten.

 

Nä som det är idag är det fan bättre att lägga ner totalt då ingen på riksdagsnivå verkar intresserad att försvara vårt land mot militärt hot...

Edited by Tengis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Swedish Navy at ‘crossroad’ for Gavle corvette replacement concept

 

Om ersättarna för Gävle-klassen ska vara på plats till 2026 så kan vi nog glömma alla koncept som kräver nyutveckling. Det måste vara ett färdigt koncept som bara kan sättas i produktion. Jag vet inte Kockums Flex Patrol uppfyller detta kriterium. Känns som att ytterligare livstidsförlängning ligger nära till hands för att slippa kostnaderna i närtid.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser det som helt uteslutet att de försvinner i mitten av 20-talet. Förmodligen seglar det långt in på 30-talet.

 

Samma med Gotlandsubåtara, man river ut allting och gör dem kompetenta som nya, sedan planerar man bara för drift tills 2025 enligt Officerstidningen, något jag ställer mig väldigt frågande till. Förmodligen ser vi dessa segla ytterligare 20 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den finska försvarsbloggaren Robin Häggblom aka Corporal Frisk har skrivit ett intressant blogginlägg på Krigsvetenskapsakademiens hemsida där han utvecklar sina idéer om Visby 2.0 och om den finska Pohjanmaa-klassen kan vara intressant för den svenska marinen:

 

Finska och/eller svenska stridsfartyg

 

Den svenska försvarsbloggaren Skipper har lovat att svara på nåt sätt. Han har ju varit avogt inställd mot de finska fartygen och bl a sagt ungefär att "vi behöver inte bestyckade isbrytare/patrullfartyg". Nu börjar man kanske snart skönja lite varför.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Försvarsmakten har idag lämnat in budgetunderlaget för 2020 - 2022:

 

Tillväxt under minst tio år

 

I bilaga 1 sid 9 så återfinns marinens utveckling vad gäller viktigaste materiel och system under perioden:

 

Quote

Försvarsmakten vidmakthåller fyra ubåtar samt slutför halvtidsmodifiering på två ubåtar typ Gotland. Därutöver fortsätter byggnationen av två ubåtar typ Blekinge. Ett nytt signalspaningsfartyg levereras till Försvarsmakten i perioden och vidmakthållande åtgärder inleds på HMS Belos. Livstidsförlängning av torped 62 inplaneras i perioden och torped 45 vidmakthålls.Därutöver vidmakthålls sjöminsystemet. Försvarsmakten planerar för att en projektdefinitionsfas inleds i perioden för framtagandet av nästa generations ytstridsfartyg samtidigt som en projektdefinitionsfas för halvtidsmodifiering påbörjas för korvett typ Visby. Därtill slutförs de livstidsförlängande åtgärderna på två korvetter typ Göteborg (som därefter benämns korvett typ Gävle) för fortsatt tillgänglighet till mitten av 2020-talet. I perioden inleds såväl halvtidsmodifiering av röjdykarfartyg typ Spårö som livstidsförlängning av minröjningsfartyg typ Koster. Åtgärder och generalöversyn av HMS Trossö inplaneras i perioden.Försvarsmakten fortsätter att fokusera amfibiebataljonen mot sjöoperativ verksamhet där omsättning av sonar 618 inleds och anskaffning av ambulansutrustning till stridsbåt 90 påbörjas i perioden.

 

Mycket visste vi redan men överraskande positiva planer som inte helt redovisats tidigare är:

 

Att man äntligen börjar planera för nya ytstridsfartyg.

Att man planerar för livstidsförlängning av torped 62 och vidmakthållande av torped 45 (som delfinansieras av Finland).

Att man vidmakthåller sjöminsystemet.

Att man inte längre kallar arbetena med Gävle klassen för en halvtidsmodernisering utan för "livstidsförlängande åtgärder" (jag tycker man ska kalla saker för dess rätta namn).

Att man inte längre planerar för en avveckling av Spårö-klassen efter 2021 utan tvärtom för en halvtidsmodernisering.

Att man planerar att vidmakthålla HMS Belos.

 

Negativt dock att man inte börjar att planera för en ersättning av stödfartygen i allmänhet och en ersättning av HMS Trossö i synnerhet. Även negativt att man inte nämner en ev. halvtidsmodernisering av den tredje ubåten av Gotlands-klass (HMS Halland). Hon ska tydligen kunna fortsätta i tjänst utan större åtgärder fram till minst 2021, men ett ev. beslut om HTM måste nog tas innan dess. (Hon nämns dock i underbilaga 2.3 sid 6 där det sägs att man bör prioritera HTM av Halland).

 

I huvudsak dock som sagt ganska positiva nyheter. Den kanske enskilt viktigaste nyheten är väl att man som sagt nu börjar planera för nya ytstridsfartyg. Det hade annars förmodligen betytt att marinen hade fått börja planera för att avveckla ytstridssystemet från mitten av 2030-talet.

 

/Per

 

 

 

 

 

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ÖB: Marinen riskerar halka efter – behövs nya korvetter

(vet att det är en betalartikel men det är inget jag kan göra något åt tyvärr)

 

Om jag tolkar ÖB rätt så är det så gott som klart att Visby korvetterna får luftvärnsrobotar i den kommande halvtidsmoderniseringen och att även den tredje Gotlandsubåten HMS Halland kommer att genomgå fullständig halvtidsmodernisering. Såvida han förstås inte avser livstidsförlängningen av HMS Södermanland, men den torde väl redan vara på gång. Så fort som HMS Uppland levererats efter HTM i höst så förmodar jag att man lägger upp Södermanland för en mindre livstidsförlängning så att vi kan upprätthålla fyra operativa ubåtar fram tills att A26 båtarna levereras.

 

Däremot som det låter ingen tredje A26 och inte heller några nya korvetter. Verkar som om man i försvarsberedningen planerar för att vidmakthålla det som finns i marinen så länge som möjligt, men att ännu inga planer finns för en utökad marin i framtiden (förutom att det verkar bli fem operativa ubåtar i stället för fyra från 2024). Det mesta av vad som finns på ytsidan i marinen kommer därmed att utgå med början från 2026 och framåt.

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Försvarsberedningen har idag lämnat sin slutrapport:

 

Försvarsberedningen överlämnar slutrapport till Peter Hultqvist

 

Jag ska här försöka hålla mig till marinens utveckling, men vill bara säga att armén verkar kunna få allt man bett om och lite till (som t ex Archerkompani och luftvärn på Gotland). Nåväl. Vad gäller nya ytstridsfartyg så säger man att:

 

Quote

"Marinens befintliga fartygsbestånd uppgraderas med robotluftvärn och nya sjömålsrobotar till samtliga fem Visbykorvetter. Beslut om anskaffning av två nya ytstridsfartyg för att ersätta Gävleklassens två äldre korvetter fattas i perioden 2021-25 med leverans efter 2025."

 

Positivt att man faktiskt talar om nya ytstridsfartyg och att alla Visby uppgraderas med både lv-robot och RBS-15 Gungnir, men besvikelse vad gäller tidsramen för nya ytstridsfartyg. Otroligt naivt att tro att det går att ta fram två nya ytstridsfartyg på bara några få år. Här borde det åtminstone ha stått att beslut om anskaffning fattas tidigt i perioden 2021-25. Svårt ändå att se att leverans ska kunna ske före 2030. Efter 2026 så riskerar Marinen att stå med bara fem Visby i ytattacken.

 

Vad gäller ubåtar och ubåtsjakt så säger man att:

 

Quote

"Antalet ubåtar utökas till fem genom att två nya ubåtar tillförs och ytterligare en ubåt halvtidsmodifieras och tillförs krigsorganisationen. Ubåtsjaktförmågan stärks genom uppgradering av de marinoperativa helikoptrarna, som tillförs ny länk och lätt torped."

 

Egentligen ingen utökning utan snarare en återgång till det antal operativa ubåtar som vi hade under 00-talet och åtminstone fram till 2012-13. Ubåtsjaktförmågan på HKP 14 är viktig men så är också möjligheten att ytspana åt ytatattacken.

 

 

Vad gäller perioden efter 2025 så säger man att:

 

Quote

"När det kommer till marinen kan ytterligare två till fyra ytstridsfartyg övervägas i syfte att utöka det totala antalet ytstridsfartyg"

(min textförstärkning och understrykning)

 

Om det skulle tillkomma ytterligare två nya ytstridsfartyg senare så är det väl knappast någon utökning av antalet om man jmf med dagens 9 ytstridsfartyg (5 Vby + 2 Gle + 2 Sto). Jämför med marinchefen som har talat om ett behov av åtta nya ytstridsfartyg. Marinen tar stryk här.

 

Om ubåtar efter 2025:

 

Quote

"I samband med projekteringen av Gotlandsklassen kan anskaffning av ytterligare ubåtar övervägas, utöver de tre ubåtar som krävs för omsättninga av Gotlandsklassen."

 

Dessa "extra" ubåtar borde enligt min mening i så fall vara av den mindre 1.000-tons versionen (Pelagic) av A26. Detta dels för att hålla nere anskaffningskostnaden och dels för att maximera antalet ubåtar. Alla svenska ubåtar kan rimligtvis inte behöva kunna landsätta sabotagegrupper eller släppa ut AUV:er.

 

Sammantaget en bra slutrapport med mycket positivt, men enligt min mening för lite prio på marinen. I synnerhet vad gäller omsättning av de äldre korvetterna i ytattacken. Att hävda att man vill göra Sverige mer uthålligt så att vi ska kunna klara oss i upp till tre månader utan hjälp, samtidigt som man underlåter att säkra det framtida skyddet av den civila (och militära) sjöfarten är svårsmält.

 

/Per

 

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som du säger Per så hinner man inte utveckla nytt, vilka alternativ finns att köpa från hyllan så att aäga?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...