Sign Up

Existing user? Sign In  • ♀ / ♂

  • TESTAR

  • För- och efternamn *obligatorisk, dolt för övriga medlemmar.

  • *Välj det förband du har gjort din grundutbildning inom, eller är anställd inom. *Måste fyllas i

  • Har du gjort minst 90 dagars utlandstjänst i FM:s regi ?

  • Tillhör du NBG, IAS, EN, IKS eller annat beredskapsförband?

  • Militär utbildning motsv. (lumpen/GMU);Befattning, År, Regemente etc.

  • Välj den tjänst (som passar bäst) du har/hade under lumpen eller som du är/var anställd inom. (Frivilligt att fylla i) Obs Du fyller i vad du VET inte vad du vill eller tror.

  • Övrig militär verksamhet om du har gjort någon, t.ex. Utlandstjänst, Ungdomsutbildning osv.


  • This is a security check to prevent automated programs from creating accounts.

Get started faster

Connect via one of these sites.