Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/19/2021 in all areas

 1. Det blir det ofta OAVSETT vilket land som håller på med komplexa materielprojekt. Det är inte på något sätt unikt för Sverige, även om det av någon anledning är en vanlig missuppfattning bland oinsatta... Du får nog kolla över dina siffror en gång till. Avtalssumman för 6st 212CD är 5,5 miljarder Euro. Dagens växelkurs för Euron är 10,15 SEK vilket ger en totalsumma om 55,8 miljarder SEK. Delat på sex ger detta en enhetskostnad på 9,3 miljarder SEK. Avtalssumman för våra 2st A26 var 8,2 miljarder SEK. Nu tillkom 5,2 miljarder vilket ger en totalsumma om 13,4 miljarder, d.v.s. 6,7 miljarder SEK per enhet. A26 kostar alltså fortfarande 2,6 miljarder mindre per enhet än 212CD... Det är exakt så. SAAB underskattade kraftfullt hur mycket det skulle kosta att få varvet i skick igen när man ingick överenskommelsen med regeringen om att ta över. Man har mer eller mindre fått bytta ut eller renovera allt inne på varvet. Dockor, byggnader, kajer samt verktyg och maskiner. Summan 3 miljarder har nämnts... Ett stort problem har också varit kompetensbrist på framförallt kunniga hantverkare för att faktiskt bygga båtarna. TKMS tillät bara minimalt med fast anställd personal under sina år, och alla funktioner som kunde lejas ut till externa underleverantörer sades upp eller pensionerandes utan ersättare. Detta i kombination med att man inte har fått bygga någon ubåt i Sverige sedan 1994 (HMS UPD), och den senaste ubåt som i sin helhet byggdes vid Karlskronavarvet var HMS Sjöhästen 1966. Samtliga ubåtar sedan Sjöhästen har färdigställts och sjösatts vid Kockums i Malmö, även om Karlskronavarvet har varit med och byggt delar av dem samt på senare år modifierat och byggt om flertalet. Det går snabbt att lägga ner förmåga, och det är dyrt och tidskrävande att återta... Utöver detta var priset redan från början löjligt lågt satt om man jämför med motsvarande utländska projekt. Och man har dessutom haft vissa kostnadsökningar för undersystem upphandlade utomlands, som ett resultat av förändrade växelkurser. Det finns inget som helst behov av kryssningsrobotar på våra ubåtar. Det är för vårt eventuella behov betydligt effektivare och billigare att skjuta sådana från flygplan eller lastbilar än att göra det från ubåt. Precis så. SAAB leverar till FMV (2027/2028) som genomför provturerna (med stöd av besättning från FM). När provturerna är klara och ubåten godkänd levererar FMV ubåten till FM (2028/2029). Därav de olika tidpunkterna. Anledningen till den förlängda tidsplanen är inte bara varvets svårigheter att bygga båtarna, utan mer ett sätt att minimera påverkan av kostnadsökningarna. FM har de senaste åren avsatt en reservbuffert i matrielbudgeten specifikt avsedd för oförutsedda kostnader. Då alla stora matrielprojekt betalas i delsummor uppdelat över projekttiden (d.v.s. delbetalas), och inte slutbetalas förrän matrielsystemet har slutlevererats. Så kan man genom att sprida ut betalningarna över ytterligare ett par år använda pengarna i denna reservbuffert för att betala de ökade kostnaderna, och därigenom minimera påverkan på andra matrielprojekt.
  4 points
 2. Nu är produktdefinitionsfasen för Visby G2 (och Visby HTM) officiellt uppstartad. FMV.se
  4 points
 3. Nej. Den ursprungliga kontraktsumman var på 7,6 miljarder, plus tidigare lagda beställningar på forskning och utveckling samt inköp av vissa delsystem (som kräver lång leveranstid) på strax över en miljard. Totalsumma ca 8,6 miljarder. HTM GTD/UPD var en separat beställning värd 2,1 miljarder, men den tecknades samtidigt som beställningen av A26. Olyckligt naturligtvis, men det är som det är. Det är lätt att skriva under ett papper och bestämma att vi ska ha fem ubåtar, men om man inte är beredd att betala vad det kostar så blir det svårt att omsätta i verklig förmåga. Nu har man från regeringens håll valt att skjuta på leveransen av A26 för att undvika att behöva skjuta till extra pengar eller stryka andra matrielprojekt, och då blir följden enligt ovan. Jag har ingen aning om det finns några sådana planer. Men jag delar din uppfattning om att det är osannolikt, om än inte omöjligt med en sådan lösning.
  3 points
 4. https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/eldhandvapen-sverige-finland/
  3 points
 5. Exportversionen av Robot 15 Mk3/F-ER som kallas RBS 15 Mk 4 Gungnir är med och tävlar om Royal Navy's Interim Surface-to-Surface Guided Weapon (I-SSGW). Onödigt tillkrånglad svensk beteckning på nya sjöroboten. Har förmodligen valts för att man ville spara Mk4 Gungnir beteckningen för exportversionen. Navy Lookout tror dock att norska NSM kommer att vinna. Sajten gör en intressant jämförelse mellan de fyra medtävlarna. En sak törs man nog säga i varje fall. Lockheed Martin's LRASM lär inte vinna. Det finns det inte pengar till. Contenders for the Royal Navy’s interim anti-ship missile requirement (navylookout.com) /Per
  3 points
 6. H I Sutton går igenom världens atomubåtar och vilka nya länder som eventuellt kan komma att anskaffa dem: Nuclear Submarine Race: Which Navies Have, Will Have or Want Them (hisutton.com) Angående Sydkorea så menar han att de verkar ha teknologin och erfarenheten att gå de nukleära vägen om de så skulle önska, men frågan är som sagt om de vill detta. Han tror även att Canada skulle kunna gå samma väg som Australien med hjälp från Storbritannien och USA, men det kan väl knappast bli fråga om mer än 2-3 båtar i så fall. Enligt navaltoday.com så är det minst 8 atomubåtar som ska byggas: Australia to build eight nuclear-powered submarines under new AUKUS pact (navaltoday.com) /Per
  2 points
 7. Patrulltält & Patrulltält FSKJ I början av 1970-talet fick Ingvar Krancher vid FJS i uppdrag av skolchefen att ta fram ett tält och en tältspis som gick att hoppa med och bära i ryggsäcken (LK70). Krancher utgick från ett finskt tält som användes under andra världskriget men anpassade det för fallskärmsjägarnas behov, detta blev patrulltältet. Krancher som hade använt en mängd olika kaminer under åren hade en idé om hur kaminen skulle se ut och fungera. Han skar ut bitar av kartong och tejpade ihop. Han tog sin pappmodell till en plåtslagare som gjorde en prototyp av plåt som de eldade i. Den fungerade väl från början. Sedan var det en verkstad på Gotland som serietillverkade tältspis m/75. Detta har Ingvar Krancher berättat för mig. 1980-talet präglades av ubåtskränkningar och en del skarpa situationer. Försvarsmakten blev även mer uppmärksam på att man kunde bli upptäkt genom värmestrålningen som exempelvis ett patrulltält avger. Vid det här laget användes patrulltältet av olika förband inom hela Försvarsmakten. Övriga förband använde dock tältspis m/76 som var enklare att montera. I mitten av 1980-talet tog FMV fram ett innertält till patrulltältet som hamnade i mobförråden, enstaka innertält användes i verksamheten. FJS tyckte att det blev för tungt med innertält och övervägde att sluta använda patrulltältet. Då kom någon på idén att man skulle kunna testa att resa tältet runt en gran och på så sätt använda grenverket som skydd mot upptäckt. Man lät sy om ett befintligt patrulltält så att det gick att sätta upp runt stammen på ett träd. Man kompletterade med ett fönster och ficka på insidan av tältet bredvid fönstret. När de testade prototypen för det nya tältet så visade det sig att det fungerade väldigt bra. FMV sydde om fallskärmsjägarnas patrulltält enligt önskemål och Patrulltält FSKJ kom till. Detta har Ingvar Krancher berättat för mig. På bilden nedan är prototypen för patrulltält FKSJ rest runt en mindre gran vid Västerviks militärhistoriska träff 2021. För mer information om patrulltälten och tältspisarna titta på kanalen Var Redo på YouTube.
  2 points
 8. En Tatra 815 8x8 med en gammal svensk SBhytt. Lastbilen är inte från svenska Försvarsmakten, men någon har köpt en gammal svensk SBhytt och satt den på flaket. Från Wikipedia All Variety Types of Tatra Trucks and Chassis like T815 & T810 vehicles are widely used by military in the following countries Czech Republic, Romania, Slovakia, Saudi Arabia, Sri Lanka, Qatar, UAE, India, Indonesia, Italy, France, Malaysia and United States with many other countries.
  2 points
 9. Naval Analyses redogör för halvtidsmoderniseringen av F123 Brandenburg klassen: INFOGRAPHICS #49: Mid-Life Upgrades (navalanalyses.com) Saab receives order to modernise German Navy’s F123 frigates (saab.com) Allvarligt talat så trodde jag inte att man skulle halvtidsmodernisera dessa fregatter med tanke på att de redan är 25-27 år gamla. Möjligen en uppdatering men inte mycket mer. Man har talat om denna modernisering länge, och man kan med fog säga att den är fördröjd med minst 5 år. Ännu mer förvånande är att det verkar bli en ganska genomgripande modernisering där SAAB är huvudleverantören. Sista fartyget ska inte vara levererat förrän 2030. Vad gäller vapensystem så ersätts VL Sea Sparrow av ESSM, och Exocet MM 38 ersätts temporärt av Harpoon (senare NSM). Dessutom så ersätts de två 21-ställiga Mk 49 lavettagen med RAM RIM-116 robotar med RAM Block 2 och de 2 Rheinmetal 20 mm pjäserna med 2 st MLG 27 pjäser. Med två nya ubåtar beställda, ytterligare 5 uppdaterade Braunschweig korvetter under byggnad, 4 stora MKS 180 multipurpose fregatter typ beställda, en fregatt av Bremen klass som behålls och byggs om till skolfartyg och två nya tankfartyg under byggnad så verkar framtiden ganska ljus för den tyska marinen. Dock finns även lite smolk i bägaren i form av att planerna för två eller tre Joint Support Ships verkar ha övergivits. Dock så samarbetar man med danska marinen där 3 chartrade Ro-Ro fartyg med ett sammanlagt tonnage på 60.000 ton ska finnas tillgängliga för transport av trupp och utrustning. Dessa fartyg ska även kunna utnyttjas av andra NATO stater. Framtiden för minjaktsstyrkorna är även osäker där man hittills valt att endast livstidsförlänga existerande minjaktfartyg. /Per
  2 points
 10. Finska gränsbevakningen och det finska Åbovarvet Meyer Turku skriver avsiktsförklaring om byggandet av två nya multipurpose fartyg: Meyer Turku to build multipurpose pair for Finnish Border Guard (shipinsight.com) De tre äldre patrullfartygen Tursas, Uisko och Merikarhu ska redan ha tagits ur tjänst. Merikarhu har donerats till en finsk kommun för användning som skolfartyg. Meyer Turku ägs av tyska Meyer Werft GmbH och har hittills bara byggt kryssningsfartyg. De två nya patrullfartygen ska levereras 2024-26. Detta måste betyda att endast Turva kommer att vara i tjänst i gränsbevakningen fram till att de nya fartygen levereras. Vad gäller den militära rollen för dessa patrullfartyg så är den inte helt klar ännu. Turva har dock utrustats med SAAB Trackfire RWS. Googlad finsk tekniksida om affären: Gränsbevakningens nya gränsbevakningsfartyg kommer att bli snabbare och starkare än tidigare, och deras cybersäkerhet kommer att vara stark (https://www.tekniikkatalous.fi/) Noteras kan att svenska kustbevakningens patrullfartyg KBV 181 Gotland är av mod finsk Tursas klass och är ca 4 år yngre än den finska klassnamnen (som alltså tagits ur tjänst). (foto: Timo Tavio) /Per
  2 points
 11. Mitt inlägg var riktat mot Corporal Frisk och andra som likt honom inte bemödat sätta sig in i historiken och anledningarna bakom Collins initiala problem, utan fortsätter att sprida missuppfattningen att det var Kockums som var oförmögna att designa en såpass stor ubåt. Det var inte riktat specifikt mot dig och jag beklagar om du kände dig påhoppad, det var inte min avsikt! Även detta finner man svar på i rapporten jag länkade till ovan. Och det korta svaret är kostnad vs. nytta... "The result of this combination is that the Collins is already close to the type of submerged performance that will only become available to other conventional submarines if radical new Air Independent Propulsion (AIP) systems prove successful. Australia's DSTO tested two forms of AIP in the mid-1990s to assess the advantage they might give the new Australian submarines. On sea trials of HMAS Collins, the combination of large battery storage and high generator capacity was shown to allow the submarine to maintain an energy cycle under patrol conditions which required it to snort (running its engines whilst submerged, by use of a snorkel) for 'less than a few minutes' in every 24 hours: Sea trials of the first-of-class have proven that the Collins as it is now can stay submerged for such a long time, and have such a low rate of indiscretion, that a refit of an AIP system is not really needed and would simply not have any cost benefit. Accordingly, the Australian AIP project was dropped in mid-1996. It is unlikely that a submarine mast exposed on the surface for only a few minutes will be detected in time to initiate an attack. Hence, a Collins submarine should be able to remain undetected within its patrol area for extended periods without having to withdraw to safer waters to recharge batteries. This not only enhances submarine operations but can over exert opposing forces by imposing higher rates of Anti-submarine Warfare (ASW) operations. The Collins' high submerged endurance can be accessed throughout a deployment. In comparison, AIP systems are limited in practical operations by the comparatively limited volume of oxidant that can be carried. As well, being able to drop the AIP option saved the project the estimated refitting costs of $100 million."
  1 point
 12. Jag har en 5.11 Flex Admin Pouch i ranger green. Den färgen funkar även om den inte är exakt. OD är det som kommer närmast. Den är 12x16 cm, Snigels är 14x16. FM grå är förvisso kommande korrekta färg, men sticker ut på SV2000 och påkallar därmed nitiska befäls uppmärksamhet.
  1 point
 13. Det är en vanlig missuppfattning att Kockums bar skulden för Collins klassens initiala problem, för även om Kockums givetvis inte är helt skuldfria, så var majoriteten av problemen ett resultat av hopplöst dålig projekthantering och ständiga kravändringar från australiensarna själva, samt undermåliga delsystem från underleverantörer. Australien har en lång historia av havererade matrielprojekt bakom sig och är allmänt kända för ställa unika och märkliga krav. Jag citerar ett par stycken ur en utredning i frågan gjord 2001, publicerad av Australiens parlament. "Yet, in reality, the Collins submarine program is not amongst the worst managed by Defence, in terms of either additional costs or time overrun. At present there are 15 Defence acquisition programs which have exceeded their approved cost by a combined total of $568 million. Even by the worst interpretation of performance, the Collins program would rank twelfth amongst these. Many of the programs are characterised by changes to overseas systems to meet specifications developed by the Australian Defence Force (ADF) for peculiarly Australian requirements. These systems are unique to Australia and typically have proven difficult both to develop and maintain." "In general terms, the failures of the Collins class can be grouped under the heading of components, noise and the CDS. A common thread in these defects is their origin in the unique specifications set for the submarine by the RAN, often in areas where relatively standard and well proven equipment might have been thought adequate or where experience indicated significant risk." "The boats' propeller produced excessive cavitation, which is a source of unacceptable noise, and was brittle.... The RAN specified that the propellers be made of Sonoston, a material that promised to reduce noise through its low resonance characteristics. However, it proved liable to crack with only small changes in operational profile and difficult to manufacture to the extent that the propellers had to be hand finished." "A component failure that can be linked similarly to the RAN's development of unique specifications is that of the Collins' search and attack periscopes. These required 'capabilities well beyond anything then available' and were provided by Pilkington-Barr and Stroud, a leading submarine periscope manufacturer and a company whose product is fitted to high performance RN nuclear-powered submarines. The Collins' periscopes suffered from excessive vibration and optical characteristics that were both a hazard to boat safety and an Operational Health and Safety danger for the crew." "The difficulties with the diesel engines are linked to the Navy's desire for an outstanding submerged performance from its new boats and the consequent large size of the class. To meet the high power demand entailed, the design originally was to use four diesels. At some later stage, three engines of comparatively large volume were preferred. Whilst this arrangement had the elegance of arranging all three abreast, the selected engine subcontractor, Hedemora, had not developed submarine diesels of this size before. This lack of experience led to an inappropriate engine speed being recommended." "This preference in design, allied to the fact that Navy had specified no noise performance for the submarine at speeds in excess of 12 kts, must have indicated to Kockums that high-speed characteristics were not a central element of the design. Nonetheless, by the time that the first-of-class trials were underway, Navy had changed its mind and considered the issue of noise at speed of sufficient importance not to accept the submarines as designed." "If the prototype analogy is to be applied to the Collins class program, the CDS (Combat Data System) would be the model that crashed and burned on impact. There is now no doubt that the most critical failing affecting the submarine is this system." "Throughout the 1990s both the RAN and ASC have struggled against the failure of the CDS. System specifications and contractor conditions were continually eased to make possible some progress with the rest of the program. In August 1991, Rockwell was allowed to adopt a two-stage delivery so that trials could commence on the lead submarine while the system was perfected. In September 1993, ASC attempted to place Rockwell in breach of contract for its failure to perform and 'because, in ASC's opinion, Rockwell was unlikely to achieve the outcomes contracted'. ASC was not allowed to follow this course. Yet, by the end of post-delivery trials on HMAS Collins in early 1997, the system was still unsatisfactory. Moreover, the requirements for the system had been reduced, with many features removed." "Despite such attempts to simplify the functioning of the CDS, it still does not work in that it cannot process all the data available from the submarines' sensors and tends to fail when trying to interpret such data as it can access. Some of the early problems may have related to the quality of work performed by Rockwell. However Boeing, on inheriting the problem in 1996 with its takeover of the former company, threw its US systems engineers at the problem and still could not make it work. In the tracking, classification and display of sonar contacts the Collins CDS is less effective than the SWUP system of the Oberons." "Examination of the issues surrounding the Collins submarine program supports the view that there is nothing as wrong with it as the way in which it was handled. Early in the project's history, the objective of selecting a proven design was changed to the development of a unique submarine, specially designed for Australian circumstances. As it also had unique specifications for even standard items of equipment such as diesel engines and periscopes, almost all areas of the project carried a high risk. And because the specifications were unique, the consequences of failure were compounded. Since few other naval services operated anything similar, the research and development needed to overcome any shortcoming would fall largely on Australian resources"
  1 point
 14. Tror det är den jag har på min högra sida på västen. Lagom stor där och får precis ned med en medium notebook cover i den. https://www.snigel.se/product/medium-notebook-cover-07/ Allt nytt ska väl vara grått i nya västar som kommer, så tycker inte det spelar någon roll.
  1 point
 15. Saab kommer med all sannolikhet inte gå lottlösa ur detta, och sanningen är den att Collinsubåtarna var planerade för livstidsförlängning redan innan. Australien planerar att uppgradera sina Collinsubåtar för totalt 6 miljarder australiensiska dollar, dvs ca 36 miljarder kronor och man är öppen med att Saab kommer vara en viktig partner i detta jobb. Om Saabs ordervärde bara är 1/3 av det totala så är det ändå en lika stor affär som A26-ubåtarna.. https://www.defenceconnect.com.au/maritime-antisub/8226-collins-class-fleet-to-receive-10bn-service-life-extension/amp
  1 point
 16. Corporal Frisk har nu publicerat sina kommentarer till den australiska ubåtsaffären. Han menar att att det var rätt beslut att avsluta the Future Submarine program med fransmännen, men varnar samtidigt att det inte kommer att bli vare sig lätt, ofarligt eller billigt att bygga atomubåtar i Australien. SAAB och Kockums får både ris för Collins ubåtarna som krävt dyra ombyggnationer och modifieringar för att fungera, men och ros för att de (åtminstone för stunden) kan gå vinnande ur det hela om de får fortsätta att modernisera och livstidsförlänga Collins klassen. Han menar också att Australien borde ha köpt den japanska Soryu eller den nya Taigei klassen, men japanerna exporterar ju inte ubåtar. Åtminstone inte hittills. Tvivlar också på att de hade sålt den allra senaste Taigei klassen. A Pounding in the Pacific (corporalfrisk.com) /Per
  1 point
 17. 1 point
 18. Inte under överskådlig framtid skulle jag tro. De skulle då bli tvungna att kraftigt reducera antalet ubåtar, vilket är raka motsatsen till vad man vill göra. Sydkorea planerar t ex att ha världens fjärde största ubåtsflotta mot slutet av decenniet, och även Japan utökar sin ubåtsflotta om än inte lika kraftigt. Här är Frankrikes reaktion på den australiska regeringens beslut att avbryta samarbetet med Frankrike och Naval Group's projekt The Future Submarine Program (Attack class): French Government, Naval Group React to Australia’s Decision to end Attack-class Submarine Program (navalnews.com) Att man kommer att starta bygget av atomubåtarna inom 18 månader tror jag inte på. Det blir nog fortsatta livstidsförlängningar av Collins klassen. Frågan är om USA kommer att låna ut en av sina ubåtar (precis som ryssarna har gjort med Indien) för att snabba på utbildningen av besättningar. /Per
  1 point
 19. https://www.abc.net.au/news/2021-09-16/australia-nuclear-submarine-partnership-us-uk/100465814 Intressant. Sägs ju nästan jämt att atomubåtar är så mycket dyrare än konventionella. Undrar om Korea och Japan kommer gå samma väg.
  1 point
 20. De nya norska och tyska ubåtarna av typ 212CD blir inte bara mycket större än de nuvarande tyska ubåtarna typ 212A. Typ 212CD får även en avancerad stealth utformning av ytterskrovet. Detta görs för att göra ubåten mer osynlig för aktiv hydrofon, då man tror att användningen och betydelsen av aktiv hydrofon kommer att öka i framtiden vartefter ubåtar blir allt tystare och "osynligare" för passiv hydrofon. Ytdeplacementet ökar med inte mindre än 65%, längden med 30% och bredden med nästan 50%. Ubåtsversionen av NSM är dock inte bekräftad. Jag tror att ubåtstypen kan passa de djupa norska fjordarna, men knappast Östersjön med sitt medeldjup på 56 meter. (foto: navalnews.com) /Per
  1 point
 21. Jag söker personer som jobbat som stridsbåtförare i CB90 H-modeller och som är villiga att ställa upp på en intervju eller workshop online. Min bakgrund är att jag är en ingenjör som skriver sitt examensarbete på Dockstavarvet som tillverkat all CB90-H. Arbetet har syfte att utvärdera och utveckla förarmiljön i just dessa fartyg för att sänka den mentala belastningen. Om du tycker att det låter intressant att både bidra till framtida utveckling och samtidigt hjälpa en student så kontakta mig gärna här eller på [email protected] MVH Johan Student i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet
  1 point
 22. CB90 HSM har visat upp sig på Thames i London: DSEI 2021: Saab’s Next Generation Combat Boat on the Thames (navalnews.com) CB90 Next Generation on the River Thames (youtube.com) (foto: SAAB) /Per
  1 point
 23. Tack för ditt svar! Kommer högst sannolikt att göra någon ungdomskurs.
  1 point
 24. Grekiska marinen har redan svarat att de är mer intresserad av en förstorad SAAR 72. Där den behöver vara 79 m lång och 11 meter bred för att få plats med det Grekerna vill ha på fartygen. Så vikten skulle öka från 800 ton till 950-1000 ton.
  1 point
 25. I samband med den stundande marinövningen Northern Coasts så kommer under helgen ett stort antal utländska örlogsfartyg att lägga till i Karlskrona. Totalt deltar 13-14 nationer med ett 30-tal fartyg, 10 flygplan och omkring 2.000 personer. Övningen "Northern Coasts" lanserades 2007 av den tyska flottan och förkortas till NoCo. Varje år ansvarar Tyskland, Danmark, Sverige och Finland för genomförandet; Sverige kommer att spela denna roll i år. I år är deltagarna: Belgien, Kanada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Polen, Nederländerna, Norge, Sverige och USA. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön. Att använda resurserna rätt (forsvarsmakten.se) Northern Coasts 2021 (forsvarsmakten.se) /Per
  1 point
 26. Fregattupphandlingen som just nu är inne i slutfasen, avser att tillföra flottan nya moderna fregatter som ett svar på den turkiska flottans nybyggnadsprogram. Det är en konkurrensupphandling där ett antal stora internationella varv konkurrerar om att få leverera fyra nya fregatter, samt uppgradera ett antal befintliga. Den är helt fristående från EPC projektet. EPC avser att gemensamt utveckla vad man valt att kalla en patrullkorvett. Det skall alltså bli en standardiserad gemensam skrovdesign, men som respektive beställare sedan kan välja att utrusta med de system och funktioner som man önskar. Ungefär som tyska MEKO konceptet. Syftet med EPC är att tillföra sina flottor en förhållandevis billig och enkel plattform som kan lösa mindre komplexa uppgifter, och därigenom frigöra sina dyra och avancerade fregatter och jagare till mer offensiva uppgifter. Programmet initierades av Frankrike och Italien, som sedan länge har kört enligt denna principen, då båda länderna har större ambitioner med sina flottor än vad deras plånbok egentligen räcker till. Grekland och Spanien valde sedan att ansluta sig då båda länderna har en önskan att utöka och/eller modernisera sina flottor med mindre och mer kostnadseffektiva stridsfartyg. Förutsatt att de olika deltagarländerna lyckas komma överens om en gemensam kravspecifikation och design så kan denna typen av samarbete ge reducerade utvecklings och anskaffningskostnader för respektive nation, då man är flera som delar på kostnaderna. Problemet är dock att det ofta slutar med att man inte lyckas komma överens, vilket inte sällan ger olika fördyrande särlösningar, förseningar, eller resulterar i att länder hoppar av. Exempel på sådana projekt är NFR-90 och CNGF. När det gäller Themistocles klassen tycks det snarast vara ett privat initiativ som ONYX och Israeli Shipyards har föreslagit som ett alternativ till EPC. Det är sannolikt ingenting som har aktivt efterfrågats av den grekiska flottan, och det är oklart hur aktivt involverade grekerna faktiskt är i den designen i.o.m. att man som bekant har anslutit sig till just EPC projektet.
  1 point
 27. Patrullfartygen HMS Tamar och HMS Spey har nu lagt ut från Portsmouth och påbörjat sin långa resa till Fjärran Östern. Färden går först till Falmouth, Cornwall, och senare i veckan ställs kursen mot Karibiska Havet och Suezkanalen. Patrullområdet kommer att vara från afrikanska ostkusten till amerikanska västkusten, och de kommer inte att ha någon fast bas utan utnyttja befintliga baser och hamnar i Stilla Havet som bäst passar deras behov och uppdrag. De kommer att vara borta i minst fem år kanske t o m 10 år. Bägge fartygen är nu målade i WWII "dazzle" kamoflage. Navy Lookout på tapatalk Royal Navy’s River-class OPVs begin 5-year Indo-Pacific deployment (navalnews.com) Shaun Roster Photography på twitter HMS Spey And HMS Tamar Depart Portsmouth For Indo-Pacific Deployment (forces.net) /Per (foto Royal Navy)
  1 point
 28. Nu har du allt rört ihop det. Grekland har inte beställt något fartyg ännu, men har för avsikt att upphandla både nya korvetter och nya fregatter i två olika anskaffningsprogram. Inköp av nya av fregatter ligger närmst i tid. EPC och SAAR 72 har heller ingenting med varandra att göra utan är tvärt om konkurrenter i den planerade grekiska upphandlingen av nya korvetter. EPC är ett Europeiskt samarbetsprojekt inom ramen för EDA och PESCO, där avsikten är att utveckla ett standardiserat skrov som sedan kan förses med olika sensorer och vapensystem utefter respektive beställares önskemål. EPC planeras i nuläget deplacera ca 3000 ton och vara runt 110 meter långt. Produktion av första enheten är planerad att påbörjas tidigast 2026-2027. Grekland är en av fyra medlemsstater i projektet. Themistocles klassen är en design av Israeli Shipyards i samarbete med grekiska varvet ONEX NEORION SHIPYARDS. Det är en betydligt mindre design baserad på israeliska flottans kommande RESHEF klass (SA´AR 72). Designen föreslås till den grekiska flottan som ett alternativ till EPC. Designen är 79m lång med ett deplacement om 950 ton. TP 47 (likt TP45) har singeltuber. Dessa kan i teorin placeras lite i vilka konfigurationer man vill så länge torpedeldledningen (Torpedo Interface Unit, TIU) är konfigurerad för det. På ytfartyg använder TP 45 torpedtub m/8502, och svenska korvetter kan bära valfritt antal tuber upp till max 4. Även Finland använder idag torpedtub m/8502 till TP 45 på Hamina klassen (max 2 tuber). Exakt antal tuber som Pohjanmaa klassen kommer kunna bära är svårt att hitta någon officiell uppgift om, men sex tuber är inte alls omöjligt.
  1 point
 29. HI Sutton m fl kommenterar testet med en ballistiskt robot avfyrad från världens första AIP ubåt bestyckad med ballistiska robotar (inkl. diagram av ubåten i den andra länken): South Korea Test-Fires Ballistic Missile from new KSS III Submarine (navalnews.com) New Dawn: First Time A Modern Non-Nuclear Submarine Has Fired A Ballistic Missile (navalnews.com) Som nämnts tidigare i tråden så satsar Sydkorea nu både på Li-Ion batterier och AIP luftoberoende tillsatsmaskineri med bränsleceller. Man lägger alltså inte alla ägg i samma korg som t ex Japan som nu helt gått över till enbart Li-Ion batterier på sina senaste ubåtar. Frågan är väl vad man ska kalla en modern ubåt med enbart Li-Ion batterier? Knappast en AIP ubåt väl? /Per
  1 point
 30. Polska krigsfartyg övar utanför Härnösand (svt.se) Unik kust lockade krigsfartyg från Polen till Härnösand: ”Enda övningsområdet i hela Östersjön” (svt.se) Ser ut som om en betydande del av den polska ytfartygsflottan är på besök utanför Härnösand för vapentester. Robotbåtarna av Orkan klassen testar väl sina RBS15 Mk3 robotar. Dessa fartyg benämndes project 660 med Nato namnet Sazznitz och är samma klass som de f d östtyska robotbåtarna project 151 Balcom 10. Vid återföreningen 1990 så var bara skroven färdigställda och tre av dessa köptes av Polen för färdigställande vid VEB Peenewerft varvet i Wolgast. De försågs med västerländska system inkl. sv. RBS15 Mk 2 robotar. Senare genomgick de en ytterligare modernisering 2014-15 då de fick sina nuvarande Mk 3 robotar. I och med detta så kan de nog klassas som Östersjöns vassaste robotbåtar. Dock har de fortfarande kvar sina M520 dieslar av sovjetisk typ. Ytterligare två fartyg av östtyska Sassnitz klassen modifierades till patrullfartyg och tjänstgjorde tills för ett par år sedan i tyska Bundesgrenzschutz. Övriga fartyg i serien på 10 fartyg rönte inte samma lyckosamma öde: Die Schnellboot-Seite (http://www.s-boot.net/englisch/sboats-german navy.html) ORP Grom 2011, bestyckad med 4 RBS 15 Mk2: ORP Orkan med RBS 15 Mk 3 robotar: Orkan-class fast attack craft (https://en.wikipedia.org) UPDATE: Polish ORP Orkan fast attack craft successfully fires RBS-15 missile (navyrecognition.com) /Per
  1 point
 31. Tidigare i tråden har nämnts att det visserligen var NIR-problem med sömmarna (det är även denna information som är tillgänglig på de olika taktiska shoparna som fortfarande kränger de dumpade SV12), men att det var det totalt misslyckade brandskyddet som gjorde att västen drogs in och ej skall användas. Det får iaf mig att inte vilja köpa något från de här civilt sålda FM-västarna (med kronmärkningen bortsprättad). Jag tänker dock att Snigels egna produkter av samma sort (som bekant är det ju Snigel som designat men ej sytt skräpet) borde vara utmärkt, om än lite dyrare.
  1 point
 32. Nja, jag bara reagerade på antalet 2x3 tuber. Fartyg med svenska lätta torpeder brukar normalt ha 2 eller 2x2 tuber (eller möjligen 4 bredvid varandra). Pohjanmaa's tuber kan ju naturligtvis vara arrangerade bredvid varandra. /Per
  1 point
 33. Det beror på vilken analys övningsledaren gör av smittrisken. I våras var det förläggning i hemmet som gällde på de övningar jag tjänstgjorde på. All verksamhet utomhus och inga moment som krävde kroppskontakt. //JE Tillägg: enskild förläggning under bar himmel förekom på en övning jag hört talas om.
  1 point
 34. Noteras kan att det finns en skillnad vad gäller uppgiven tidpunkt för leverans av de nya ubåtarna. Medan pressen skriver 2028 och 2029 så uppger SAAB själva 2027 och 2028. Skillnaden kan möjligen bero på att man menar olika saker. 2028-29 är förmodligen när de förhoppningsvis kan tas i tjänst, medan 2027-28 gissningsvis är när de planeras levereras till FMV. I vilket fall så torde det röra sig om ca 4 års försening. I praktiken så kommer A26 nu att ersätta inte bara Södermanlands klassens två enheter utan även HMS Halland av Gotlands klassen. Det ser alltså ut som om det framtida svenska ubåtsvapnet de närmaste 7-8 åren kommer att bestå av tre operativa ubåtar, och fr o m 2030 av fyra operativa ubåtar. SAAB får tilläggsbeställning för ubåt A26 till Sverige Det hade varit intressant också att få veta om SÖD har tagits ur tjänst, eller om hon fortfarande är i tjänst. /Per
  1 point
 35. https://www.swecon.se/om-swecon/nyheter-press/nyheter/2021/volvokoncernen-vaxer-inom-forsvarssegmentet/
  1 point
 36. Kanske lite både och. "En av orsakerna är att Karlskronavarvets skick överskattades när Saab köpte det 2014. "Arbetet med att återta förmågan och att modernisera varvet har inledningsvis varit mödosamt. Även om detta nu är på rätt väg har det krävts att kontraktet omförhandlats", uppger Patric Hjort, chef för verksamhetsområde Marin vid Försvarets Materielverk, i ett pressmeddelande." "Sedan vi köpte varvet har vi investerat så att vi har ett av världens modernaste varv. Men det är en process som inte är gjord i en handvändning", säger Lars Tossman, chef på Saab affärsomåde Kockums."
  1 point
 37. Att det skulle bli en merkostnad och en försening var väntat. Det brukar det bli när Sverige håller på med sina projekt. Men nu blir de även dyrare 7 miljarder styck. Än det planerade priset för 212 CD. I artikeln nämner de att varvet behöver moderniseras. FMV skriver att kostnaden delvis beror på att TP47 ska integreras. Var inte det känt från början.
  1 point
 38. Försvaret gör en tilläggsorder som fördyrar A26 projektet med 5,2 miljarder: Försvarets ubåtar fördyras och försenas SAAB får tilläggsorder på ubåtar Frågan är hur mycket av de extra 5,2 miljarderna som beror på tilläggsordern och hur mycket som beror på rena kostnadsökningar. Min gissning är nog att det är ungefär fifty-fifty. Tilläggsordern kan även vara ett försök att dölja fördyringen för potentiella utländska kunder. Att ubåtarna dessutom försenas med fyra år är allvarligt milt uttryckt. Eventuellt så kanske man ändå kommer att livstidsförlänga SÖD nu. Detta för upprätthålla det senaste försvarsbeslutets intention om fyra operativa ubåtar. SÖD bör ju i alla händelser vara tillgänglig nu när Polenaffären har lagts på is eller i varje fall på sparlåga. I annat fall så lär vi få klara oss med Gotlands klassens tre enheter det här decenniet. Historiskt låga siffror vad gäller ubåtsvapnet i så fall. /Per
  1 point
 39. NC är förkortningen för Nickelfabriks AB Gottfrid Carlsson som låg på Smedjegatan 34 i Eskilstuna. 67 är årtal (1967) då den tillverkades. SVEA var varumärket på den tiden. År 1974, byggde de en ny fabrik söder om Eskilstuna i Vilsta industriområde. År 1976 hade Nickelbolaget (Nickelfabriks AB Gottfrid Carlsson) mer än 85 års erfarenhet av produktion till Försvarsmakten. Nickelbolaget köpte AB Carl Särenholm, ett företag som hade levererat till Försvarsmakten sedan 1930-talet. Våren 1978 bytte de namn till Hasselfors Preciform AB (HP). Hälsningar från kanalen "Var redo" på YouTube.
  1 point
 40. Fråga.. När jag sitter och kollar på lite olika snuskburkar/Kokkärl m/40 så står det lite olika på dom. kanske nån kan förklara vad det står för. På mitt ena kokkärl står det HP80 och det andra NC67 SVEA. Vad står de för?
  1 point
 41. Märklig för på nya multipurpose fartygen.
  1 point
 42. LvKv90 organiseras i en LvKv-pluton(fyra vagnar) på Lednings/understöds-kompaniet.
  1 point
 43. Det här med organisation har blivit ett stort mörker för alla inblandade. Som det har varit den senaste tiden har man bytt org vart och vart annat år. Jämför årtalen: PB 63M, PB 90, Mekbat 04, Mekbat 08, Mekbat 09. Dessutom har det förekommit en hel del lokala varianter,"försök", substitutfordon, reduceringar av budgetskäl osv, det har inte varit lätt att försöka hålla koll på hur ens förband ser ut. Förr (på invasionstiden) gavs det ut böcker på hur förband var organiserade, personal och mtrl, Arméhandbok 1 tror jag den hette. Nu ges org-tablån i bästa fall ut som powerpoint... Till några av frågorna, fokus på logistikenehterna. Svaren gäller både psk och strv om inget annat anges. Sedan vidare till stridstrossplutonen. Förr kallades plutonchefen kvartermästare, och stf plutonchef stabstroppchef. Olika utbildning. Detta då det var en stabstropp och en trosstropp tidigare. Är det så fortfarande? Vad kallas Plutonchef för stridstrossen? Sitter stf Plutonchef i samma stripbv, och är han stab, eller är bägge stabsutbildade numer när man inte längre har kok eller tross på kompaniet? Svar: Det där är något som ändrats lite fram och tillbaka. Som det ser ut i org 09 så kallas det stab- och trosspluton. Den består av ett antal grupper som redovisats tidigare. Chefer är en plutonchef och en stf. Kvm är "bara" kvm. Kvm planerar och ger inriktningar för logistiken, Plutonchef leder och genomför den. Detta är nytt för i år och metodiken (vem gör vad och sitter var) är väl inte helt spikad om jag uttrycker mig milt... En pbvgruppchef antar jag, med sex PBV:er: Kompanichef:s, stf Kompanichef, epbv, stri, mekgrp, bgbv. Var sitter pbvgrpC? Svar: Nej ingen pbv-Gruppchef. Plutonchefen leder förbandet, stridstrossen, alltså. Kompanichefsvagnarna och E-vagnen är inte tillsammans med de övriga i stab- och trossplutonen under strid. Stridstrossen består då av en stri90, en DSG90 (repgrp) en bgbv (två på strvkomp) och ett antal sjtp-enheter. Sjtp kan bestå av pbv302, patgb 203, bv 308 eller något annat man fått underställt sig. Sjtp ingår inte stridstrosssen utan i logistikbataljonen och fördelas ut vid behov. Grundtilldelningen är 3 vagnar/pskkomp och 2/strvkomp. Vem är vagnschef hos mekgrp? Mekgrpchefen, ett gb, eller är han kb/pb numer? E antar jag bemannas av något befäl också. Svar: Tja om detta tvistar de lärde. Detta är inte styrt i något reglemente (ännu) därför finns det olika synsätt på detta. Chef för driftstödsgruppen som repgruppen kallas är en specialistofficer. Fast anställd alltså. Resten av gruppen består av en systemtekniker, en tornmek och en chassimek. Det får bara plats tre i stridsutrymmet varvid gruppchefens plats som vagnchef är ganska klar. Det som talar mot detta är att det kan bli ganska befälstätt i L3 (Plutonchef, stf, kvm och TC i samma vagn) och att då väljer man att låta Plutonchef eller stf gå över i DSG:n. Jag kan nog återkomma i ärendet framöver. Enda jag kan vara säker på är att sjvgrp sitter i sitt fordon... Men vem skulle vara vagnschef där? Känns lite som att man inte både kan vara utbildad till kompanisjukvårdsgruppchef och vagnschef samtidigt, även om det är på en 302:a. Svar: Det finns ingen kompanisjvgrp längre, bara tillförda sjtp-grupper som ska ses som stridfältsambulanser, inget annat. Det finns alltså ingen kompanisjuksköterska längre. /S-Tank
  1 point
 44. Strvkomp I19 idag (vi har garagen 50 meter från varandra men det kan var nått här som inte stämmer till 100% ): 3 plutoner med 3 strv 122 i varje 2 st strv 122 för kkc och kkc2 1 stab & tross pluton med: DSG 90 (strf 9040A), Epbv 90, Stripbv 90, Sjv vagn (kan vara en pbv 401...), Bgbv 120 & Brobv 971 (för tillfället ur funktion...) Pskkomp I19 idag: 3 plutoner med 4 strf 9040 i varje 2 st strf 9040 för kkc och kkc2 1 stab och tross pluton med: DSG 90 (strf 9040A), Epbv 90, Stripbv 90, Bgbv 90 & en sjvvagn (Bv 206... (var en Bv 309 i ca 2 veckor innan nån tyckte den behövdes bättre nån annanstans... om nån vet vart 309014 är just nu så får dom gärna skvallra... ) Ingkomp I19 idag: Har PBV 401 på ingenjörsplutonen. Antal är för mig oklart... Stabs/Grk I19: 4 st Lvkv 90 Ett par Stripbv 90. 3 st strf 9040A på spaningspluton
  1 point
 45. @Martinator Försvarbara skjutavstånd och eftersom det är "8F": Fältarbeten underlättas å så e de: Fria och säkra omgrupperingsvägar. Reträtter sysslar vi inte med.
  1 point
 46. Tidplanen kommer ändå inte att hålla med Visby i färskt minne. Sedan ser Tossman på SAAB ganska nöjd ut. Det skulle jag också göra om jag lyckades få ett projekt som kostar nästan 60 procent mer.
  0 points
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
 • Create New...