Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/21/2021 in all areas

 1. Enligt Corporal Frisk på twitter så kommer de bägge svenska amfibiebataljonerna att få 12 st båtar med 120 mm granatkastare i perioden 2025-30. Båtarna blir avsevärt större än StrB 90 med dimensionerna 23 x 5,5 m och ett deplacement på ca 53 ton. Dvs. ungefär i storlek med dagens BevB typ 88 med nästan samma deplacement. Båtarna ska även kunna avge direktriktad eld mot motståndare på havsytan eller på land i självförsvar. Systemet benämns Artillerisystem AMF. Corporal Frisk på twitter Mycket glädjande om detta är sant. Kan det vara StrB 2010 som dammats av igen? Jag vil
  4 points
 2. Amfibiebataljonerna skall kunna verka längst hela den svenska kusten. Det är specifikt därför som man trycker på vikten av hög rörlighet och båtburna vapensystem som inte behöver grupperas innan de kan verka. Men tung kustrobot tillhör organisatoriskt inte Amf och därför ingår det inte i deras organisationsplan, det betyder däremot inte att man inte avser kunna bedriva strid tillsammans. Samverkan kräver nämligen inte på något sätt att man tillhör samma förband. NH 90? Flytande landningsplatser? Carlsborg? Isbrytare? RB 47? Flygplan? Va? Vad har detta med Amf att gö
  3 points
 3. Som Meteor redan varit inne på så ska Marinen om några år ha två identiska amfibiebataljoner (AmfBat 2030). Dessa amfibiebataljoner skall vardera ha motsvarande ett granatkastarkompani, och ett sådant har i Sverige oftast 6 (ibland 8) pjäser. 2x6 blir 12 vilket är anledningen till att man avser anskaffa just 12 stycken. Våra fem Bevakningsbåt 88 har tre huvuduppgifter. Inomskärs ubåtsjakt, sjötrafikkontroll och hamnskydd. Detta är uppgifter som båtarna är skräddarsydda för, och som de bäst utnyttjas för. Det är därför som de, tillsammans med sensorpluton och bordningstroppen, ingå
  3 points
 4. Testerna av NEMO på lätt trossbåt genomfördes av FMV, på uppdrag av Försvarsmakten och i samarbete med Patria och Finska Försvarsmakten. Testerna syftade till att undersöka realiserbarheten av båtburen granatkastare, och att ta fram underlag inför en eventuell anskaffning av en dylik (d.v.s. det som nu påbörjats). Att man slutligen kommer välja just NEMO är nog troligt, men inte nödvändigtvis säkert, eftersom det är en konkurrensupphandling och inte en riktad upphandling. Ett produktionsbeslut för "Stridsbåt NY" fattades för ca en månad sedan, så utveckling
  3 points
 5. Det är väl ganska troligt att det blir en variant av Patria's NEMO som Corporal Frisk antyder. Dels för att AMOS projektet är nedlagt sedan länge för Sverige och dels för att man redan testat kontainer baserad NEMO på svensk transportbåt (i Patria's regi tror jag men den svenska marinen har säkerligen fått ta del av resultaten). I och med att båtarna ska kunna avge direktriktad eld i självförsvar så kan vi nog utesluta att det skulle vara fråga om nåt enklare granatkastarsystem typ det på GRKPBV 90, utan det måste vara ett gyro stabiliserat system. NEMO har f ö även testats på en finsk stridsb
  3 points
 6. Nu börjar det röra på sig...intervju bokad.
  3 points
 7. Enligt Hanna Gunnarsson på twitter så besökte Marinchefen försvarsutskottet idag och förevisade då bl a denna bild av hur fartygsbeståndet kan komma att se ut 2030. Intressant att HND fortfarande är kvar då. Illavarslande dock att inga nya stödfartyg finns med (endast en ny torpedbärgare). Lite märkligt kanske att GLE och SVL fortfarande kommer att klassas som korvetter 2030. De bör ju rimligen ha ersatt STO-klassen som patrullfartyg efter 2026. /Per
  3 points
 8. Visst är det! Det har potential att bli mycket slagkraftiga och rörliga bataljoner som kan försvara långa kuststräckor. En motståndare kommer bedömt få mycket svårt att ta sig i land vid en kuststräcka som försvaras av en AmfBat 2030. Min uppfattning är att Strb NY är tänkt att bli en sorts enhetsplattform för alla de nya tunga vapensystemen, både GRK, medeltung sjömålsrobot och AKAN skall kunna bäras. Det är därför den likt Strb 2010 avses bli betydligt större än dagens Strb 90. Notera dock att tanken inte är att varje båt skall bära alla vapensystemen, utan att man har
  2 points
 9. Nu står det klart vilket vägval FM gjort för vår framtida bandvagnspark. Som tidigare är känt så har vi beställt fler Bv 410 och kommer beställa ännu fler inom ramen för det multinationella samarbete som inletts med GB, Tyskland och NL. Tidigare i veckan la FMV ut en RFI om att renovera och modifiera upp till 1000 Bv 206/208 med bland annat ny dieselmotor och automatväxellåda. https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=46889 Så i framtiden kommer vi således ha ett antal hundra splitterskyddade Bv 410(totalt 277 beställda hittills) o
  2 points
 10. För budgetåret 2022 vill US Navy ta 15 fartyg ur tjänst medan 8 fartyg förväntas levereras (obemannade farkoster oräknade). Fartyg som de vill ta ur tjänst är 7 robotkryssare, 4 littoral combat ships (1 mer än tidigare aviserat), 1 landstigningsfartyg med docka, 2 atomdrivna attackubåtar och 1 oceangående bogserbåt. Full finansiering av huvudprogrammen fortsätter, även om jag tror att man dragit ner på takten när det gäller beställningar av robotjagare av DDG51 klassen. Som vanligt så kan kongressen sätta käppar i hjulet. U.S. Navy Issues FY22 Shipbuilding And Decommissioning Total
  2 points
 11. Länk till artikel om Stridsbåt 2010 nämnd i föregående inlägg: https://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec01_07.pdf
  2 points
 12. Sorry. Som Corporal Frisk påpekar i en kommentar på twitter så är det ganska troligt att båtarna blir en variant av de som byggdes av Swede Ship Marine och som såldes till Förenade Arabemiraten i början av 00-talet. Sex av dessa båtar har senare byggts om till granatkastarbåtar: 24 M FAST MORTAR (swedeship.se) (foto swedeship.se) Två båtar av en tidigare (prototyp?) version tjänstgör fortfarande som brigadledningsbåtar i amfibiebataljonen: Ledningsbåt 2000 (foto Försvarsmakten) Info på aef.se o
  2 points
 13. Den kanadensiska ubåten HMCS Corner Brook av Upholder/Victoria-klassen grundstötte 4 juni 2011 i Nootka sundet utanför Vancouver ön och har sedan dess varit under reparation. Efter flera missöden under reparationstiden inkl. bl a en brand och spruckna ballasttankar så har hon nu börjat förflyttas på en pråm inför återsjösättningen. Chris Cavas har bilder från förflyttningen på twitter. Hon ser ju nästan ny ut nu. Upholder/Victoria-klassen ska för övrigt ha en toppfart av hela 19 knop vid snorkling, vilket torde vara oöverträffat vad gäller konventionella dieselelektriska ubåtar. HM
  2 points
 14. Bgen Frisell anger i ett inlägg på twitter att ytterligare 20 grkpbv ska anskaffas, vi kommer i framtiden alltså ha 60 vagnar. Hur fördelningen kommer se ut mellan mekbataljonerna och pansarbataljonerna har jag inte sett några öppna uppgifter om.
  2 points
 15. Den tyska fregatten F214 Lübeck av Bremen-klassen är det sista fartyget av sin klass som är i tjänst och hon ska enligt planerna tas ur tjänst 2022. Enligt ISPK Center for Maritime Strategy & Security på twitter så ser det nu ut som om hon kommer att räddas från skrot döden och få ett nytt liv som skolfartyg. Förutom segelfartyg så har den tyska marinen inte haft ett dedikerat skolfartyg sedan FGS Deutschland togs ur tjänst 1989. Gissningsvis så blir hon av med robotsystemen (RAM lavettagen behövs på de nya korvetterna), men hon kommer ändå att kunna användas för sjöövervakning, sjöfartssk
  2 points
 16. Saab not received ‘official communication’ from Brazil for new Gripen order (shephardmedia.com) /Per
  2 points
 17. Det har så vitt jag vet aldrig varit aktuellt annat än att det föreslagits som ett möjligt alternativ. Det är fortfarande en båt mer än vi haft de senaste 3-4 åren, då bara HND och SÖD varit operativa under tiden GTD och UPD var inne på HTM. Det är såklart långt ifrån optimalt, men det är tyvärr så det blir när man inte får omsätta fartygen i tid och därför tvingas ta gamla fartyg ur tjänst innan deras ersättare är färdiga. Att ta över mer av sjöbevakningsrollen blir nog inte aktuellt förrän VBY HTM är klar och YSF2030 börjat levereras, så någonstan
  2 points
 18. Trots uppgifter om att US Navy dragit tillbaka beslutet att ta de tolv patrullbåtarna av Mark VI typ ur tjänst så bekräftar man nu att man vill göra detta i budgetförslaget för 2022. Man kommer inte heller att ersätta dem, utan deras uppgifter övertas av LCS fartygen och kustbevakningsfartyg. Problemen med detta är bara att LCS har haft problem med reduktionsväxlarna i maskineriet och med de modul vapensystem som fartygen utrustas med. De har även svårigheter att försvara sig mot en fiende som lyckats komma tillräckligt nära, eftersom den höga överbyggnaden omöjliggör tillräcklig dumpning av k
  2 points
 19. Ubåtarna, likt de flesta av flottans fartyg, får en översyn varje år (s.k. årsöversyn, ÅÖ). Var sjätte år genomförs dock en större översyn (s.k. generalöversyn, GÖ), och en sådan borde HND vara aktuell för snart. HND är också planerad att genomgå en LTF för att därigenom förlänga hennes livstid till minst 2030. Därefter planeras hon och resterande båtar i GTD klassen successivt ersättas av en ny ubåtsklass som man i närtid kommer börja med förstudier för. Denna har fått benämningen A30. Den bilden skickades ut som en bilaga till skrivelsen "Marinchefens vilja" (FM20
  2 points
 20. Satellite photos show hulk of what was biggest Iran warship (observera att det är två satellitfoton i artikeln) (yahoo.com) Det verkar råda delade meningar om IRIS Kharg var det största fartyget i den iranska marinen. Ska man räkna med det gigantiska flytande basfartyget IRINS Makran så var Kharg det näst största. Makran verkar för övrigt som sagt nu vara på väg över Atlanten till Venezuela i sällskap med en fregatt. Hon ska ha en däckslast av bl a sju attackbåtar: Iranian warships appear to begin first Atlantic crossing as U.S. warns against weapons transfers
  2 points
 21. Det handlar väl, precis som med t ex AK5, inte så mycket om att M90-systemet (sina brister till trots) har blivit så dåligt att det är otjänligt, utan om att det så smått börjar bli eller åtminstone kommer relativt snart bli brist på grejer, då det helt enkelt tar slut i förråden. Att då nytillverka en 30 år gammal design, när det faktiskt finns betydligt bättre alternativ som ger högre förmåga, känns ganska korkat. Ungefär lika korkat som att nytillverka AK5 för att ersätta de som nu börjar bli utslitna, istället för att ersätta dem med en modernare karbin. Funnes det hundratusent
  2 points
 22. Eller så kanske man anser att det finns viktigare saker att fokusera på än ett gammalt PEK märke, eller utbildningsbåge på en axel.
  2 points
 23. Antar att du menar Jehu-klassen eller Watercat M18 AMC? Jehu-class landing craft Den är med dim. 19,9 x 4,3 m och 32 tons depl. helt riktigt större än Jurmo-klassen, men fortfarande mindre än den båt som anges i Corporal Frisk's twitterinlägg. Tvivlar på att det är fråga om en variant av finska Jehu-klassen med tanke på det utvecklingsarbete som tidigare lagts ner på StrB 2010. Tror mer på att man utvecklar en något större version av den senare. Man kanske lägger till transportkapacitet och/eller vapenstation nu? /Per
  1 point
 24. The Drive har mer om Corner Brook och om svårigheterna att hålla Victoria-klassens fyra ubåtar i tjänst. Nu måste man även fatta beslut om de ska få en livstidsförlängning eller om man ska satsa på nya ubåtar: Canadian Submarine Bedeviled By Accidents For A Decade Is Finally Back In The Water (thedrive.com) /Per
  1 point
 25. Den nuvarande minröjningsutrustningen har nu plockats bort från de tre lettiska minröjningsfartygen som ska moderniseras. Installation av ny utrustning kommer att börja i oktober 2021. I stället för skrovsonar så kommer den nya utrustningen att vara baserad på ett obemannat system från ECA Group kallat UMIS med undervattensdrönaren AUV A18-M för upptäckt och undervattensrobotar Seascan MK2 och K-STER C för identifiering och röjning av minorna. Exakt vilka tre fartyg som ska moderniseras har jag inte hittat nån info om. ECA GROUP announces first milestone for modernization of 3 Latv
  1 point
 26. US Navy har identifierat 32 problem med LCS fartygen: Navy Finds 32 Problems with Littoral Combat Ships (defenseone.com) /Per
  1 point
 27. Det är väl egentligen att man fullföljer de ursprungliga intentionerna gällande Gripenanskaffningen då? Trots de nya dystra tiderna. Men "betalar" genom att dra ner på KC-390 anskaffningen. Intressant om Sverige nu skulle kunna hålla sig framme och "hjälpa till" genom att beställa några dylika (några av de dylika?) som ersättning för Tp 84
  1 point
 28. Indien 210604: Inte säker: Rs 43000 crore = ca 5.6 miljader SEK? https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/india/2021/india-210604-india-pib01.htm In addition, the DAC also approved issue of RFP for construction of six Conventional Submarines under Project P 75 (I) under the Strategic Partnership (SP) Model. This project envisages indigenous construction of six conventional submarines equipped with the state-of-the-art Air Independent Propulsion system at an estimated cost of Rs 43,000 crore. This is a landmark approval, being the first case processed under the St
  1 point
 29. Man får inte heller glömma att förutom den iranska marinen så finns även det iranska revolutionsgardets marin. Även om den senare bara har en personalstyrka på drygt 20.000 man (varav 5.000 marines) så kan den ändå spela en icke oväsentlig roll i maktbalansen i Persiska Viken och Oman bukten. Detta bl a eftersom den är specialiserad på assymetriska hit-and-run taktiker. Revolutionsgardet är inte heller direkt underställt den iranska regeringens eller marinens kontroll utan opererar ganska oberoende (men för iranska intressen naturligtvis). List of equipment of the Navy of the Islam
  1 point
 30. 1990, när Fältuniform 90 introducerades, så var Volvo 940 det senaste och hetaste from biltillverkaren på Hisingen. Det var också samma år som Amiga 1500 och Sega Genesis gjorde entré i världen. Det ger lite perspektiv på hur saker åldras. Visst, 940 funkar som bil i bemärkelsen att det är en bil. En Amiga 1500 kan fortfarande räkna matte snabbare än en människa. Och ja, Pokémon på Game Boy _är_ fortf kul! Men Volvo XC90 gör också allt som en 940 gör, och gör det enormt mycket bättre. En Macbook Pro gör allt som en Amiga 1500 gör, men enormt mycket bättre. Det går att spel
  1 point
 31. https://www.navalnews.com/naval-news/2021/05/mbda-wins-sea-ceptor-contract-from-uk-mod-for-royal-navy-type-31-frigates/ (att använda en överskrift när man ska lägga in en länk funkar tydligen inte längre) Frågan är väl fortfarande om type 31 fregatterna kommer att få 2 st ExLS med totalt 24 Sea Ceptor, eller om de kommer att få 1 ExLS med 12 Sea Ceptor och "built for but not with" ytterligare 1 ExLS med 12 Sea Ceptor. Dessutom så borde de kunna utrustas med sjörobot som en option. /Per
  1 point
 32. 1 point
 33. http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2021/05/img-20210522-wa0019-1-570x321.jpgDet har nästan varit lite lätt glömma bort att vi har varit ganska många nationer och människor på Camp Castor under insatsen i Mali. COVID restriktionerna har följt med förbandet som en ovälkommen följeslagare och gjort att vi tvingats hålla oss mycket till oss själva. Gemensamma aktiviteter på Camp Castor har hållits till ett minimum för att vi alla ska kunna må bra och så verksamheten ska kunna fungera. http://blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen/files/2021/05/img-20210522-wa0013-1-570x321.jpg Un
  1 point
 34. Type 31 fregatterna har nu fått sina namn och klassen kommer att benämnas 'Inspiration class': New ‘Inspiration Class’ Type-31 warships named Spontant känns det väl lite konstigt att man använder f. d. hangarfartygs- och ubåtsnamn till en ny klass lätta fregatter. Hade nog hellre sett att man återanvänt type 21 fregatternas namn som alla började på A. /Per
  1 point
 35. Är väl ungefär samma problematik på de stridsfordon vi har idag, spränggranat i sensorerna, oavsett om det är Strf90 eller idag i världen förekommande stridsvagnar är inte optimalt. Det som är avgörande i duellsituationer mellan stridsfordon framförallt är valet av ammunition och den som kommer till skott och träffar först.
  1 point
 36. Nej i just den här texten belyser han inte det. För tillfället är dock min bedömning att skydd ligger lite före pvrb dvs aktiva skyddssystem kan möta robot, de kan dock inte bekämpa pil-am vilket gör att en 120mm kanon för tillfället inte behöver bry sig särskilt mycket om förekomsten av Arena eller dylikt. Dessutom har det diskuterat tidigare det här med var man kan skjuta robot på längre avstånd i Sverige och duellvärdet i att ha robotar på tornet samt på vilken bekostnad man har robotar i stridsfordon. Förstår inte riktigt vad du menar här Jag anser att vi har hamnat allt fö
  1 point
 37. Yes, jag tog en ny titt på projektbeskrivningen häromdagen. Det är pionjärpbv, DSG-pbv och funktionspbv man vill anskaffa utöver fler Grkpbv. Pipbv och DSG-pbv avses byggas av befintliga övertaliga 90-chassin. Funktionspbv, vad än en sådan nu ska göra, avses nytillverkas. Det är för den sistnämnda som det talas om "omkring" 20 vagnar, i övrigt nämns inga antal. Och huruvida denna planen överlever mötet med verkligheten återstår som sagt att se! Jag har ingen aning om hur behovet av de olika varianterna ser ut på förbanden, det har jag inte erfarenhet eller kunskap nog att uttala m
  1 point
 38. Intressant tanke angående att dryga ut strv-beståndet: https://kkrva.se/en-stridsvagn-ar-en-stridsvagn-ar-en-stridsvagn-eller-inte/
  1 point
 39. Skillnaden är att SPIKE finns i så många versioner. Men ser man på SPIKE LR så anses den vara en fjärde generationsrobot. Bill2 var en tredjegenerations robot. SPIKE LR2 anses vara en femte generationsrobot och likaså med MMP. Som är ett nyare alternativ och inte tillräckligt integrerad för fordon. Men den är anpassad för BEA:S AMW35 torn. Nya CV90 torn ska klara av olika typer av robotar. Den har nyligen vid tester kunnat styras mot mål med hjälp av drönare. Avfyrats från typ förstärkt ribbåt mot mål på land och till Sjöss. Spike har s.k. CAPS som gör att den klarar att träffa målet i 70 grad
  1 point
 40. Här är en artikel om när Australien 2018 valde SPIKE istället för MBDAs MMP. https://www.australiandefence.com.au/land/mmp-vs-spike-for-adf Kommentar Although neither contender has been prepared to comment on the Commonwealth’s decision, the Jane’s report suggested that the Spike LR2 had been assessed as better matched to Army’s Elbit-supplied battle management system.
  1 point
 41. Då Grkpbv 90 har en större tornkrans än våra befintliga Strf 90 är det inte säkert att det går, eller åtminstone är ekonomiskt försvarbart, att använda befintliga chassin. Dessutom skall nu samtliga befintliga Strf 90 och Strv 122 genomgå en större modernisering (REMO) utöver den tidigare beställda renoveringen (RENO), och man beställer fler Bv 410 för att kunna frigöra Strf 90 från funktionsförbanden, så att dessa istället kan tillföras våra stridande förband. Således är det inte säkert att det ens finns några chassin över att bygga om till Grkpbv. Det 20-tal nya Strf 90 som nu sk
  1 point
 42. Jag delar den uppfattningen! Jo precis som du säger så kommer deras fartyg ha möjlighet att medföra hela verktygslådan på en gång, om de så önskar. Deras fartyg deltar ju regelbundet i minst en av NATO:s två stående minröjningstsyrkor (SNMCMG 1 &2) och har därmed hela Europa som operationsområde, där fartygen kan vara iväg i upp till 6 månader i streck. Sannolikt är det därför de har valt att bygga fartygen stora nog för att kunna medföra hela den omfattande verktygslådan, och samtidigt erbjuda besättningen en dräglig arbetsmiljö och därmed lång uthållighet.
  1 point
 43. Fast just signaturanpassningen är faktisk en mycket liten del av anskaffningskostnaden, och näst intill försumbar del av driftskostnaden. Om vi tar VBY som exempel så beräknas själva motorbåten VBY (d.v.s. skrov med motorer, bostadsinredningar, VVS, ventilation o.s.v.) stått för cirka 30% av anskaffningskostnaden per fartyg. Det som är dyrt är sensorer, ledningssystem, vapensystem och sambandssystem. Saker som du måste ha, oavsett signaturanpassing, om du ska kunna använda kvalificerade vapensystem. Och bara för att förtydliga, jag är alltså inte emot att ha enklare patrullbåtar. Men då
  1 point
 44. Visst skulle kustrobotar kunna täcka in en del inklusive Ålandshav, Gotland och Öresund. Det är väl ungefär vad vi nu har fram till 2030. Då man ska titta på ett alternativ efter 2025. Danska marinen har redan visat att de har svårt att leta efter ubåtar i kustområden. Då de har för stora fartyg. Så vad vi behöver där är fartyg som klarar att åka nära kusten och grov sjö. Med viss ubåtjaktsförmåga, eskort och skydd av hamnar. Med även rimlig luftbevakning. Så då är det enklare att säga låt någon annan sköta detta. I stället för OPV fartyg. För det vill inte marinen ha. En mellan v
  1 point
 45. JFS 2014-15: Finns mer info nu på eng wiki: KRI Nanggala (402): 2021 disappearance Tydligen så var chefen för ubåts enheten (en överste) vid 2nd Fleet Command ombord. UPDATE: Indonesia says sailors on missing submarine have oxygen until Saturday (reuters.com) Time Running Out For Any Rescue Of 53 Sailors Aboard Missing Indonesian Submarine (www.npr.org) UPDATE 2: Nu återstår bara timmar innan syret är slut, under förutsättning att besättningen inte redan är döda. Fortfaran
  1 point
 46. Vet inte om det är jag som inte hängt med, men det verkar som om Gabriel V har fått det officiella namnet Sea Serpent. Den har nu tillkännagetts som en medtävlare i Royal Navys "Interim Surface to Surface Guided Weapon (I-SSGW) contract": Navy Lookout på Twitter Israel Aerospace Industries på Twitter IAI and Thales Join Forces to Offer SEA SERPENT Anti-Ship Missile to the Royal Navy (navalnews.com) /Per
  1 point
 47. Vilket har sin grund i skrivningarna i "Värnkraft", där det precisieras lite mer. I övrigt verkar EMADS vara ett väldigt hett alternativ då nytt lv ska anskaffas som ersättare för dagens briglv/lv på Gotland/framtida divlv och kanske lv-förband för basförsvar i Flottan och FV. Ett alternativ hade kunnat vara Israeliska Spyder, som kan utrustas med olika robotar som har IR-målsökare(Python) och radarmålsökare(I-Derby) med räckvidder på mellan 20 och 80km. Ytterligare ett alternativ är Barak MX, med tre olika robotar med räckvidd på 35, 70 och 150(!) km.
  1 point
 48. Bara som jämförelse har man på 90 talet testskjutit en tysk hawkrobot rakt upp (mot rymden) den vände på 90 km höjd.
  1 point
 49. Från vänster bakre raden: 12x19, sjukvård Enkelmagasinsficka Tourniquet, Multificka 3 long Enkelmagasinsficka Enkelmagasinsficka Enkelmagasinsficka Enkelmagasinsficka 8x19-ficka Från vänster främre raden: Granatficka Elastisk ficka Elastisk ficka Multificka 2 för multitool Multificka 2 long för lightsticks IGR-ficka, vapenvård mm Dangler/känguruficka, Tactical Tailor Accessory pouch 1H, energy bars mm Allt ovan förutom IGR-ficka och dangler pouch är från Snigeldesign.
  1 point
 50. Upphandlingsdokument om livstidsförlängningen av C-130: Sw C-130 LTE Modification( 406990 - AI918631 ) /Per
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...