Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 10/24/2017 in all areas

 1. 2 points
  En enhet ut Försvarsmaktens specialförband deltog i polismyndighetens nyligen genomförda internationella marina övning mot terror, övning Storm, som är en del av polisens långsiktiga arbete med att hantera terrorattentat. Försvarsmaktens deltagande skedde inom ramöverenskommelsen mellan Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. En ramöverenskommelse som vilar på lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning som trädde i kraft 2006. – Vi övar med polisen för att fortsätta utveckla gemensamma rutiner och den samordning som behövs vid insatser mot terrorism, det gör vi regelbundet, både på det vi kallar förbandsnivå och på ledningsnivå, säger en av de ansvariga cheferna vid Försvarsmaktens specialförbandsledning. – De specialförbandsoperatörer som sätts in för att stödja polisen har inte bara utbildning som ger dem polismans befogenhet vid insats, de är också särskilt uttagna, utrustade och utbildade för att kunna verka i komplexa högriskmiljöer där det kan finnas gisslan, försåtmineringar, stora mängder skadade och mycket högt motiverade och farliga motståndare, säger chefen. Förutom att förstärka polisens taktiska förmåga med sammansatta och samtränade enheter av specialförbandsoperatörer, kan Försvarsmaktens specialförband också stödja med såväl sjö- som helikoptertransporter och ledningsresurser. Samarbetet mellan Försvarsmaktens specialförband och Polismyndigheten genom ramöverenskommelsen stärker också Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer i den så kallade gråzonen, det vill säga i högre krisnivåer då samhället utsätts för svåra påfrestningar och gränsen mellan fred och krig är diffus. Läs hela inlägget här >>
 2. 1 point
  Ny sjömålsrobot beställd FMV beställer ny försvarsmaktsgemensam sjömålsrobot Ny sjömålsrobot viktig för Gotlands försvar Goda nyheter! Särskilt positivt att man avser vidmakthålla sjömålskapaciteten på Gripen. Enligt FMV är det fråga om Rb 15 Mk 3+ för Visbysystemet och Rb 15 F-ER (extended range) för Gripen E-systemet. Beställningen omfattar även livstidsgaranti för de befintliga systemen. /Per
 3. 1 point
  3:e versionen av Okänd Soldat har släppts i Finland: Filmrecension: Okänd soldat – stark och snyggt berättad, men inte nydanande /Per
 4. 1 point
  Svensk premiär 6 december på SF-bio, ska nog försöka se den, ser onekligen välgjord ut
 5. 1 point
  Här finns igen kommentaren om att initialkostnaden är 10-12 miljarder, och att "robotar och underhåll tillkommer". Å andra sidan så verkar det inte på något sätt vara så att det är en spikad affär, det verkar mest vara frågan om att begära en offert egentligen. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6815933
 6. 1 point
  Man får ju förstås räkna in fler aspekter än rent tekniska, en faktor är att det redan finns en del användare utav patriot i Sveriges närområde. Dels den transatlantiska "kopplingen" och att det som det verkar så köper vi ju systemet från US army (till ett avsevärt lägre pris) och inte direkt från industrin, sen det faktum att vi själva vill exportera materiel, kanske det blir ett inköp av träningsflygplan saabboeing till följd av detta.
 7. 1 point
  Jo, det som talar för Patriot är väl förstås också det att det finns rätt många användare av systemet, och att utbudet av robotar kommer att växa i framtiden. Hur som helst så lär det inte bli många robotar som köps in, men där kanske också valet av ett amerikanskt system spelar in. Det kanske är lättare att få snabbleverans därifrån än från Frankrike om det behovet uppkommer.
 8. 1 point
  AMOS är fullt anpassad till att använda Strix (och även annan specialammo som till exempel MAT-120) då detta var ett svenskt skallkrav. Och Finland hoppade verkligen inte av AMOS utan är den enda användaren i världen... Norge och Danmark hoppade av, sedan tyckte Genomförandegruppen att det blev för dyrt och Finland körde på på egen hand. Nemo är Patrias egenutveckling, med ett mindre torn, men har endast testats i Finland, all produktion har gått på export. Om Mjölner kommer att som mynningsladdare kunna komma upp i 2x8 skott i minuten är det bra (även om info som endast kan refereres till som ”enligt uppgift” är något tveksam), och samma hastighet som AMOS klarar av, men skillnaden är att AMOS kan låta alla granater träffa samtidigt och därefter sticka innan de landat och fienden besvarar elden. MRSI är helt överlägset vid eldöverfall då detta inte ger fienden någon möjlighet till att vare sig ta skydd eller till moteld. Och slutligen huruvida direkteld är mumbojumbo eller inte är fullständigt ovidkommande då det är en förmåga som kommer gratis med en bakladdad kastare. Med en eldrörsvinkel som kan läggas mellan -3 och 85 grader kan den helt enkelt användas till direktbeskjutning som självförsvar (minsta direktskjutavstånd är 150 m) eller andra behov om sådana skulle uppstå. Och eldgivning under gång togs fram då AMOS planerades att användas på stridsbåt som eldunderstöd vid landstigningar. Där det inte finns skydd måste man klara sig med rörelse. Dessutom ger ett cirkelroterande torn helt andra möjligheter till eldgivning när man inte tvingas välja eldställning baserad på att fronten måste vara vänd någorlunda mot fienden.
 9. 1 point
  Intressant och snygg jämförelse av attackubåtsläget i Europa just nu (31 Dec 2017): The Attack Submarines of Europe in 2017 Turkiet och Ryssland fattas i infografen eftersom endast länder som helt eller huvudsakligen ligger i Europa är med. Tilläggas kan att endast två svenska ubåtar är operativa just nu (2 GLD upplagda för HTM + 1 SÖD upplagd i avvaktan på utrangering 2018), och att ingen av de sex tyska AIP ubåtarna är operativ just nu i väntan på reservdelar (och även på reparation av skada i ett fall). Ganska förvånande att Grekland med sin usla ekonomi kan ha flest (11 st) attackubåtar i Europa (varav 5 AIP båtar dessutom). /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×