Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/23/2020 in all areas

 1. 3 points
  Ian McCollum från Forgotten Weapons berättar om Carl Gustav m/45B.
 2. 3 points
  Inte längre, BAE ORKA är mer eller mindre nedlagd. De förlorade upphandlingen av det som nu är mk 332 High Explosive-4 Bolt Guided Cartridge ammunition! ALaMO vann - sannolikt då det var en tekniskt mindre komplex och mer kostnadseffektiv lösning! MAD-FIRES är fortfarande ett utvecklingsprojekt och ligger ännu flera år bort från att komma ut på förband... Studeras görs den, diskuterade projekten med Bofors senast i höstas! Det är riktigt häftig teknik, men det är av flera skäl ingenting som är aktuellt för anskaffning i närtid - framförallt för att vi inte ser behovet! Det finns också flera nackdelar med denna typen av granater - utöver styckpriset - t.ex. mycket mindre verkan i målet, då utrymme i granaten som vanligtvis kan fyllas med sprängmedel och/eller splitter, istället tas upp av styrsystem, batterier och elektronik. I det här fallet har Amerikanarna (som vanligt!) valt att fixa ett enkelt problem med en otroligt avancerad lösning. Hela anledningen till att dom valde 57mm/mk3B till sina LCS var för att kunna bekämpa anfall från svärmar av småbåtar (som t.ex. Iran gillar!). Man ville därför ha en pjäs med hög eldhastighet och stor magasinskapacitet för att kunna bekämpa många båtar på kort tid. Eftersom hotet ansågs enkelt att träffa så skaffade man dock inte någon riktig artillerieldledning till fartygen, utan bara en enkel och billig optroniskt baserad lösning. Nu har det i efterhand visat sig att det utan riktig eldledning minsann inte alls är så enkelt att träffa små snabba manövrerande båtar, och då har man valt att lösa det genom att ta fram svindyra avancerade målsökande granater, istället för att förse fartygen med en riktig eldledning. Då vi har en riktig eldledning på våra fartyg, och framför allt att hotet från svärmanfall från småbåtar inte finns i våra vatten, så har vi inget behov av mk332. Möjligtvis skulle MAD-FIRES kunna bli intressant om dom får den att fungera (till en rimlig kostnad!), men mer troligt är att vi satsar på en vidareutveckling av 3P tillsammans med Bofors. Det är många länder som har valt, eller väljer att anskaffa 57mm/mk3 pjäser de senaste åren, vilket gör att möjligheterna till samarbete och kostnadsdelning vid vidareutveckling av både pjäser och ammunition ser mycket goda ut framöver...
 3. 2 points
  Royal Navy kommer att reduceras till 15 större ytstridsfartyg (jagare + fregatter) 2027 enligt en rapport från UK Ministry of Defense. Detta är färre jagare och fregatter än vad Italien eller Frankrike har. Orsaker är bl a att leveransen av fregatterna av type 31 skjutits fram från 2023 till 2027 och att de nuvarande type 23 fregatterna kommer att börja tas ur tjänst fr o m 2023. Kommer man att kunna hitta eskortfartyg till hangarfartygen så att de kan utnyttjas fullt ut? Det var just detta scenario jag fruktade för när man beställde de bägge hangarfartygen. Royal Navy's Surface Combatant Fleet Set to Decline to 15 Vessels /Per
 4. 2 points
  Nja, huruvida man kan anse deltagande i internationella insatser som nationellt försvar kan ju debatteras, men är ju i slutändan upp till våra politiker att avgöra. Oavsett så byggs och utrustas våra fartyg primärt för nationellt försvar, och skulle det bli aktuellt att ge sig i väg på äventyr utomlands så får vi komplettera fartygen efter behov då! Några fartygsbaserade tester av Sea Ceptor i Sverige kommer du sannolikt inte se i närtid. Först och främst ska vi få ett försvarsbeslut för nästa försvarsbeslutsperiod (där det politiska godkännandet för att införa lv-robot ingår!), detta planeras ske sent i höst. Därefter ska systemet beställas, tillverkas, levereras och integreras ombord! Först därefter är det aktuellt med verifieringsskjutningar i svensk regi, bedömt kan detta bli aktuellt tidigast 2023-2024! Däremot sker eventuellt fler markbaserade provskjutningar i Vidsel framöver, då MBDA nu håller på med sluttesterna av Land Ceptor (kallat Sky Sabre i Brittish Army!). Många av systemets provskjutningar har genomförts i just Vidsel, både av sjö och markversionen! Naturligtvis säger dom det, konstigt vore väl annars! Och baserat på de konkurrerande robotarna i upphandlingen kan det mycket väl stämma! Oavsett är huvudsaken att Finland är nöjda med sitt nya robotsystem, och en bonus är att det blir svårare för våran gemensamma motståndare att taktikanpassa när vi har olika vapensystem att sätta in mot honom. Enligt SAAB berodde det på att Finland krävde att den offererade roboten skulle vara beprövad och i operativ tjänst, man ville alltså inte ha ett utvecklingsprojekt! Gabriel 5 var förvisso också fortfarande ett utvecklingsprojekt när man lade beställningen, men hade kommit mycket längre i processen än RBS15mk4 med bl.a. faktiska genomförda provskjutningar att visa upp. Detta tillsammans med ett uppenbarligen fördelaktigt pris gick som bekant hem! Om man jämför lite öppna data på RBS 15mk4 och Gabriel 5 kan man dock notera följande skillnader i prestanda och möjligheter: Räckvidd: Gungnir - 300+km Gabriel 5 - 200+km Målsökare: Gungnir - Aktiv radar + möjlighet till kompleterande IR (erbjuds som tillval!) Gabriel 5 - Aktiv Radar Navigationssystem: Gungnir - INS med antijam GPS Gabriel 5 - INS och GPS (okänt om den har antijam GPS!) Datalänk: Gungnir - Ja (erbjuds som tillval!) Gabriel 5 - Okänt Markmålsförmåga: Gungnir - Ja Gabriel 5 - Nej (inte officiellt iaf!) Storlek: Gungnir - 4,35m lång och startvikt på 810kg Gabriel 5 - 5,5m lång och startvikt på 1250kg Dagens fartyg! Hur den slutliga konfigurationen av Pohjanmaa klassen blir återstår att se, men den betydligt större plattformen torde som du säger möjliggöra ett mycket större SLC med mer än de 4-5 operatörsplatser (som man har idag!) så att man bl.a. kan ha en dedikerad telekrigsfunktion på heltid! Mycket riktigt är SAAB leverantör av ledningsystemet även till Pohjanmaa klassen, baserat på nya 9Lv CORE. Dock innebär det inte att man får samma ledningssystem som svenska flottan använder. Grundarkitekturen är samma, och systemen må se visuellt ganska lika ut, men det är upp till varje beställare att bestämma vilka funktioner systemet ska ha, och hur formulär och målsymboler m.m. ska se ut. Vissa av våra funktioner är dessutom sekretessbelagda och har strängt exportförbud. Detta gäller generellt för mer känsliga system som försvarsmakten har betalat utvecklingen av och använder...
 5. 2 points
  Ja jag tror att den som lagt in uppgiften har förväxlat Kara kryssaren Nikolayev med staden Nikolayev (numera Mykolaiv) där Slava kryssaren som faktiskt överfördes till Ukraina byggdes. Förmodligen ingen medveten desinformation men att hitta helt säkra uppgifter om detta är nog mycket svårt idag. Kan vara bra att vara lite skeptisk till wiki ibland. Det står t ex även på eng wiki att RFS Kerch blev upplagd för skrotning efter branden 2014, men idag vet vi att hon reparerades och trädde i tjänst igen. Uppgifter om sovjetiska/ryska fartyg är svåra att verifiera av uppenbara skäl. Att RFS Azov blev världens första örlogsfartyg med VLS lavettage för robotar 1977 är en intressant uppgift som mycket väl kan vara riktig. Om man får tro den ryska wiki sidan om henne så ska hon även ha varit världens första örlogsfartyg med tre luftvärnsrobotsystem med olika räckvidder (Osa-M, Storm och Storm Fort "). Det sprids för övrigt en del felaktig info även om våra egna fartyg på nätet. Så t ex verkar det bli allt vanligare att påstå att Gotlandsklassens ubåtar är världens första konventionella efterkrigsubåt med AIP tillsatsmaskineri. Det stämmer ju så tillvida att Gotlandsklassen är den första som byggdes och designades från start med AIP, men världens första efterkrigsubåt med AIP är och förblir HMS Näcken som byggdes om 1988. ibland påstås att Näcken bara var en försöksubåt, men hon var de facto i operativ tjänst mellan 1989 och 2005 när hon som HDMS Kronborg togs ur tjänst i den danska flottan. Man skulle t o m även kunna säga att Försvarsmakten deltar i detta när de med nästan beundransvärd ihärdighet hävdar att Koster-klassen är det minjaktfartyget som har det bästa luftförsvaret i världen. Bättre än de allra flesta andra minjaktfartyg? Absolut! Men bäst i världen? Knappast. /Per
 6. 2 points
  Sista ryska fartyget av Kara-klassens robotkryssare från kalla kriget RFS Kerch har tagits ur tjänst efter 45 års tjänst. Utvecklingen av robotkryssare började med Kynda-klassen på 60-talet som prioriterade ytattack, fortsatte sedan med Kresta I och II under slutet av 60- och 70-talet som hade en mer balanserad SSM/ASW bestyckning, under slutet av 70-talet kom Kara-klassen med ubåtsjakt som prio ett och gasturbiner i stället för ångturbiner, för att (vad gäller konventionellt drivna kryssare) kulminera med Slava-klassen under 80-talet som återigen hade amerikanska hangarfartygsgrupper som tänkta huvudmål. Kara-klassen betecknades av Sovjet som "Large Antisubmarine Ship" och ansågs tillhöra jagarkategorin mer än kryssarkategorin (trots ett deplacement på 9,700 ton fl). En av kryssarna av Kara-klassen RFS Ochakov sänktes 6 mars 2014 som blockadfartyg i kanalen till den ukrainska marinbasen Donuzlav Bay på västra Krim, och en annan RFS Azov användes som försöksfartyg för det då nya SA-N-6 / S-300F / SA-10 Grumble systemet med roterande VLS behållare för 8 robotar. 4 Nov 2014 så bröt en eldsvåda ut akterut på RFS Kerch när hon låg för underhåll i Sevastopol, och man trodde då allmänt att fartyget skulle skrotas. Emellertid så verkar det som om hon har reparerats efter detta. Capt(N) på twitter Large Anti-Submarine Ships Project 1134B Berkut-B Project 1134BF Project 1134.2 Berkut-B / Kara class Guided Missile Destroyer på Global Security /Per
 7. 2 points
  Även om det är möjligt att skjuta flera andra typer av robotar från ExLS så är det osannolikt att vi kommer anskaffa det, framförallt för att bekämpa ett så litet och osannolikt hot som FIACs är i Östersjön. Och även om det mot förmodan skulle råka dyka upp en sådan i aktern som vi tvunget vill slå ihjäl utan att gira så att vi kan använda kanonen eller någon av KSP:na, så kan Sea Ceptor (likt flera andra lv-robotar!) även användas mot ytmål. Kostnaden för en Sea Ceptor och t.ex. en Brimstone eller AGM-114L Hellfire torde vara någorlunda jämförbar... Jag kan i stort sett garantera att det aldrig kommer bli aktuellt med någon kanon i aktern på GLE igen, det nya VDS garaget lär inte vara dimensionerat för att kunna bära varesig vikten eller rekylkrafterna. Möjligtvis att det skulle kunna bli aktuellt med en vapenstation på sikt, jag är skeptisk - men det hade varit trevligt! En billigare och enklare lösning för närförsvar vore annars att förse ytfartygen med vardera två-tre exemplar av den nya "snabbskjutande kulspruta M134", som bl.a. sitter på nya STRB 90HSM och några andra snabba båtar - mumma! GWS 35 kommer bli ett riktigt bra system för oss! När man tittar på systemspecifikationerna och ritningarna är det nästan som om det vore skräddarsytt för våra fartyg faktiskt. Det blir för övrigt fler än 12 robotar även på VBY, förutsatt att inte politikerna sätter käppar i hjulet än en gång...
 8. 2 points
  Tyler Rogoway hos The Drive försöker reda ut varför US Navy vill ta de fyra första Littoral Combat Ships ur tjänst redan 2021 efter bara 6-12 år i tjänst: The Navy Now Wants To Retire The First Four Of Its Troublesome Littoral Combat Ships Har svårt att se hur någon vänskaplig nation kan vilja överta dessa problemfyllda och kostsamma fartyg. Det blir nog skrotdöden efter några år i malpåsen. Först måste dock kongressen godkänna detta. /Per
 9. 2 points
  https://www.skiesmag.com/features/saab-gripen-e-dark-horse/ Om Gripenförsäljning till Kanada. https://saab.com/gripen/news/blog/gripen-blog/2019/saab-to-offer-canada-88-gripen-es/ SAAB lämnar offert på 88 Gripen.
 10. 2 points
  Antallet fregatter er bedt økt med 2 eller 4 i to ulike alternativ, alt etter hva politikerne velger. Det betyr anskaffelse av en ny klasse konfigurerbare fregatter- off shelf. I tillegg kommer to nye store skip til Kystvakten, flere ubåter flere P8, C-130J, langtrekkende luftvern og en fordobling av hæren mm. Men det maritime får mest.Dette i tråd med økningen av forsvarsbudsjettet fra 1.6% av BNP til 2% i 2024. Hva politikerne bestemmer kommer i langstidsplanen som blir lagt frem til våren.
 11. 2 points
  Dette er 10 år forsinket. Norge har nesten hatt eksepsjonelle problemer med leveransene av NH90- NFH, en variant som ikke kan sammenlignes med Sveriges maritime utgave. Første maskin ble levert så langt tilbake som i 2007, og fortsatt er bare 8 maskiner levert, men i år skal 2-3 maskiner tilføres. Samtidig har det vært store problemer å få de operative og tilpasset sjøtjeneste. Endelig konfigurasjon leveres f.eks først nå. Fregatten er enda ikke blitt utrustet med NH-90, noe som først vil skje når disse har tjenestegjort halve livslengden uten helikopter. Det er og planer om å kratiftig øke antall fregatter (fra 6-8), så da må evt. ekstra kjøpes inn. Når det gjelder Bell 412SP er ble samtlige bestemt overført til Rygge for å støtte spesialstyrkene. Dette er et direkte utslag av 22/7- 2011.Men her er det motstand innenfor rekkene, da mange vil beholde ett større antall i nord.
 12. 2 points
  Räkna med 2-3 gånger i timmen vid bataljons anfallsstrid. Verkanseld är två eldstötar vilket resulterar i sex (6) granater per pjäs. I Sverige så används den indirekta elden på ett mekaniserat förband för att möjliggöra rörelse i första hand, och i andra hand för att bekämpa en upptäckt motståndare. Möjliggöra rörelse görs genom att nedhålla terrängpartier där motståndaren inte får befinna sig, lämpligtvis med lag per minut. Att skjuta nedhållande i flank eller i vägkröken framför äter granater, här kommer de två plutonerna att få växeldra över tiden. Just nu är kravtiden för genomförd PP 15 minuter, med 10 minuters tillägg om hårdmålsgranater skall fyllas på. Det går däremot i praktiken att fylla på magasinet mycket fort, under tre minuter tror jag man har kommit ner till. Dom här 15 minuterna att genomföra PP är gå från eldberedd, genomföra påfyllnad, åka till ny eldställning och sedan anmäla eldberedd igen. Här kommer det att behövas en hel den taktikutveckling nu när vi faktiskt får ett rörligt bataljonsartilleri. Eldberedskaps- och eldverksamhetstider måste undersökas igen. Uppträdandet i grupperingsområdet måste prövas. När ska rörligt respektive statiskt uppträdande tillämpas? Ska grupperingsformen vara samlad, delad eller spridd? Hur stort behöver ett grupperingsområde vara nu sett till bekämpningshotet? Hur ska det ledas? Stridsledare understödskompani? Smartaste vore att ta metoderna direkt från artilleribataljon och sedan skruva i tider och områdesstorlek anpassat för en mekbataljon. Min personliga åsikt i frågan är att det bör vara ett ammunitionsfordon per pjäs. Ska vi dra maximal nytta utav stridsfordonets rörlighet så kommer det inte finnas tid att reka och ploga vägar och PP-platser för ett hjulgående fordon. Logistikvarianten utav BV 410 ser onekligen mycket intressant ut.
 13. 2 points
  Spelkort Artillerirobotkompani finns redan och användes om jag inte minns helt fel på divisionsnivå under ASÖ 19 med mycket gott resultat. Kompaniet användes för att bekämpa prioriterade mål på djupet av motståndarens gruppering med GLSDB som verkansdel. Metoden för skjutning med artillerirobot är fortfarande under utveckling , men just nu är ammunitionsinsatsen ett (1) skott för punktmål och två till fyra (2-4) skott för plutonsmål. Kompanimål bekämpas med lag. Hur vida det finns några verkansberäkningar gjorda för hur många eldmoment en GLSDB i ZB representerar vet jag inte.
 14. 2 points
  Jag ställde frågan. Det är tydligen Hjälm 18A.
 15. 2 points
  Systemet är alltså ett amerikanskt raketartilleri vid namn M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), en hjulgående version av den bandgående M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS).
 16. 2 points
  @skånemajoren ÄNTLIGEN!!!! Som jag sökt en sådan lösning och dessutom med varianten att kunna bära bara stabsredan. Jag har redan bestämt "I-bars" och så snart jag fått de ska det monteras. Ett stort tack för tålamod och hjälp.
 17. 2 points
  STO hade VDS redan vid leverans 1985, den var dock monterad förskjuten åt BB sida för att det centrumlinjemonterade avgasröret från gasturbinen inte skulle bränna sönder den under användning. Vid HTM flyttade man samma VDS till centrumlinjen (och avgasröret till BB sida i akterspegeln!) för att dels ge kunna använda sonaren i grövre sjö (kopplat till aktiv vågkompensering i hanteringsystemet!), och dels för att kunna förbättra RCS egenskaperna genom att den stuvas dolt i det s.k. VDS garaget istället för fritt på däck. Den akta pjäsen på STO hade innan ombyggnaden bara en mycket enkel eldledning och var i praktiken handriktad, den gick såklart att koppla till ARTE 726-siktet tillsammans med 57mm pjäsen om man ville, men man kunde ändå bara skjuta på ett och samma mål. Vid HTM ansågs helt enkelt inte aktra pjäsen tillföra tillräcklig effekt för att vidmakthållas och man prioriterade således RCS anpassning och förbättring av VDS:ens hanteringsystem. Ska ringlavetten till KSP 88 vara monterad kan inte VDS bäras då ringlavetten monteras över fundamentet till denna! Vapenstation AMF väger bara omkring 300kg all in, så att montera den är inget problem viktmässigt! Den är dock så gott som helt meningslös mot allt flygande skräp - undantaget möjligtvis hovrande helikoptrar och lågflygande RPAS. Kom ihåg att vapnet den använder fortfarande bara är en TKSP (plus en KSP 58 i.o.f. men ändå!), d.v.s. ett praktisk skjutavstånd på runt 1500m mot ytmål och ännu mindre om du skulle få för dig att försöka verka mot luftmål! Nu menar jag inte att jag inte skulle vilja se en VS AMF även på t.ex. GLE, det är en mycket bra vapenstation och den har sina fördelar med stabilisering och mörkerförmåga, men främst då mot FIAC:s och små gröna gubbar på stranden. SAAB försökte faktiskt sälja in den till HTM GLE, men pengarna fanns tyvärr inte... En stor punkt vid HTM GLE är att återta den toppfart fartygen ursprungligen designades för men genom åren förlorat när mer och mer vikt tillkommit. Ett steg i detta är att byta vattenjetaggregat mot modernare effektivare sådana, en annan är att minska djupgåendet i aktern genom att minska vikten i detta området. Genom att ta bort aktra pjäsen och dess kringutrustning så sparar man runt sex ton vikt, då det nya VDS garaget inte behöver kunna bära upp denna vikten så kan man göra det lättare vilket sparar ytterligare ett par ton vikt o.s.v. En annan styrande punkt är som alltid kostnad. Då befintliga sikten behövde renoveras och uppgraderas så ansågs det för dyrt i förhållande till det tveksamma stridsvärdet på den befintliga aktra pjäsen (anno 1953!), då pengar inte fanns för att byta både pjäs och uppgradera alla fyra siktena. Man valde således att bara behålla den förliga verkanskanalen och lägga pengarna på andra delar i HTM:en istället! Aktra siktet är mycket riktigt borta, där det satt kommer snart en FM SATCOM antenn sitta... Absolut inte! Vi har både hela myndigheter och hela avdelningar inom myndigheter som inte gör annat än analyserar och forskar på frågor som dessa. Och Finland har inte på något sätt tillgång till mer information är oss! Däremot kanske de drar andra slutsatser och gör andra tolkningar av resultatet från sina utredningar. Det går ju inte heller att rakt av jämföra hur dugliga olika länders fartyg kommer vara i strid enbart baserat på vilka system du kan se på utsidan (eller läsa genom OSINT att de har!), du måste också se till t.ex. designfilosofi, taktik, uppträdande och hur de tillgängliga systemen är integrerade och används! Och senast Israels flotta var i strid körde de ju runt med alla sina försvarssystem i standby, och hade ingen aning om att de var under anfall förrän en sjömålsrobot dammade in i aktern på dem, så att de skulle vara något att ta efter vete tusan... Valet av den Israeliska roboten är för mig oklar, men finnarna har säkert sina skäl! Baserat på vad jag vet om Gabriel 5 och RBS15mk4 så skulle jag dock säga att vi kommer få den mer kapabla roboten (notera att Finland inte offererades mk4 utan den äldre mk3 så det kan ju ha inverkat, det vet bara Finland!). Gällande motmedel så skulle jag vilja påstå att vi snarare har en högre förmåga till softkill än vad Finland har! De finska fartygen har en något enklare signalspaningsanläggning som saknar dedikerade operatörer (det är en tillikatjänst ombord hos dem!) . Ofta är det (något förenklat!) en dator som spanar åt dem, något som tillverkarna av systemen ofta påstår fungera utmärkt, men i verkligheten inte fungerar särskilt bra alls! Vi har en mer kvalificerad signalspaningsanläggning bemannad av operatörer som har signalspaning som huvuduppgift, vi har också ett annat och mer avancerat motmedelssystem än Finland, även om vi använder "samma" kastarsystem och ammunition. När det gäller Pohjanmaa klassen så har de fler MASS-kastare av den enkla anledningen att fartygen är större och har en högre RCS, och därför behöver skjuta fler granater för att lyckas haka av en robot... Marinstaben detaljstyr inte i fartygsprojekten på det sättet! Man fastställer krav och ekonomi och sedan ser FMV tillsammans med stödmyndigheter (t.ex. FOI!) och industrin till att ta fram en produkt som bäst motsvarar kraven inom tillgänglig ekonomi. Ryms inte kraven inom den tilldelade ekonomin så får Marinen antingen begära mer pengar, eller stryka krav - och du kan säkert själv lista ut vad vi tyvärr oftast tvingas göra... Ekonomi är inte hela förklaringen, men en väldigt stor del! Vid HTM är man ofta också begränsad i vad man kan göra inom det befintliga skrovet som på våra äldre fartyg är relativt små och trånga, samt vad som är möjligt inom gränserna av nya lagar och regler som ofta har tillkommit genom åren, och ofta äter upp en ansenlig del av budgeten! Kort sagt är matrielanskaffning väldigt komplexa projekt som görs ännu svårare av att vi inte har några pengar, och att klåfingriga politiker ofta ska lägga sig i och detaljstyra i frågor de inte förstår sig på!
 18. 2 points
  Jag är som sagt bara lekman på området, men jag tror att jag börjar förstå hur man resonerar inom marinledningen vad gäller fartygstyper och vapensystem. Det som jag fortfarande inte riktigt förstår det är varför man blint litar på ett enda aktivt system. Egentligen redan i och med utvecklingen av Spica/Norrköping och sedan VBY G1 (liksom halvtidsmoderniseringen av Stockholmsklassen 2002) så påbörjades en utveckling (eller avveckling om man så vill) där man tagit fram ytstridsfartyg med en enda pjäs. Även vid HTM av äldre fartyg så bygger man om de som har två pjäser och som aktivt kan bekämpa två olika luftmål samtidigt till fartyg med en pjäs som bara kan bekämpa ett luftmål i taget. När det gällde Stockholmsklassen så tog man officiellt bort den aktra pjäsen för att få plats med en släphydrofon, men den är idag återigen borttagen i och med att fartygen klassats om till patrullfartyg. Visserligen så arrangerades en position för KSP 88 akterut i och med ME01, men den är inte avhängig av om släpsonaren är monterad eller inte. Som jämförelse så har man på finska Hamina (med ca 75% av tonnaget hos STO) lyckats få in en SAAB Trackfire som sekundär pjäs i HTM:en, trots att fartygen även utrustas med släpsonar och lätta torpeder. Denna trend mot "enpjäsfartyg" verkar fortsätta även idag i och med i och med pågående livstidsförlängningen av Gävleklassen (jag antar att man även tar bort det aktra siktet). Jag har inga problem att förstå att våra eldrörs- och eldledningssystem är mycket kapabla, men det jag saknar är redundansen. Vad händer om den enda pjäsen ombord får eldavbrott eller blir utslagen av skador? Det kan låta lite drastiskt men jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att man saknar krigserfarenhet (och det är väl i och för sig tur kanske!) och att man inte heller har tillgång till intel info från andra mariner som har det. Om man jämför med Finland så tror jag faktiskt att man där haft viss tillgång till israelernas krigserfarenheter vad gäller marina operationer, och detta avspeglas t ex i valet av ny israelisk sjörobot och prioriteringen av det passiva motmedelssystemet på de nya korvetterna. Naturligtvis förstår jag att det inte finns obegränsat med pengar till allt man vill göra när man projekterar ett nytt fartyg eller en halvtidsmodernisering av ett äldre, men jag tycker inte det enbart räcker som en förklaring. /Per
 19. 1 point
  Försvarsberedningen föreslog några miljarder till just det för ett par år sen.
 20. 1 point
  Utbildningen på Ak 4 får du genom intro till HV. Men när du sedan är med i HV så kan du söka bilkårens utbildningar. Har några i min pluton som gått PB8 mfl utbildningar genom bilkåren.
 21. 1 point
  FMV har nu tecknat ett kontrakt med Mercedes-Benz AG om nya klargöringsfordon till Flygvapnet. FMV beställer klargöringsfordon /Per
 22. 1 point
  Hej! Jag är en snart 17 årig kille från västra Sverige. Om ett år skall jag troligtvis bli inkallad till mönstring och därefter förhoppningsvis bli antagen till GMU. Dock så finns det ett problem, jag är trans. Sedan jag var liten har jag alltid burit killkläder och identifierat mig mer med killarna än tjejerna. Jag kom ut när jag var 12 och ville därefter bli kallad pojke osv. (jag föddes som flicka) Jag skall i år få börja med testosteron-injektioner som skall ge mig ett manligare utseende, en manlig pubertet kan man säga. Dock så kommer jag med stor sannolikhet fortfarande ha kvar min kvinnliga kroppsform och allt vad det innebär trots att jag kommer ha mörkare röst och skäggstubb. Tror ni, erfarna kämpar, att jag kan 1. Antingen att få undantag och göra GMU senare. 2. Bli bra behandlad och kunna vara den jag är? (Jag passerar bra som kille och det är inga större problem) Men jag tänker på allt det där praktiska som ombyte och toabesök, dusch och sömn. Oroar jag mig i onödan? Mvh, en helt vanlig grabb som längtar in i Försvaret
 23. 1 point
  Jag berörde bara att möjligheter finns. Och att man kunde beväpna med en lättare akan. För att förstärka dessa ytterligare. Så kunde dessa beväpnas med 4 st LMM robotar. Där även egen sökare är integrerad i vapenstationen. Jag är nöjd om Visby Gen 1och 2 får ExLS system 2x3tuber. Sedan kunde man ju önska att Gen 2 eller annat fartyg kunde få den mer flexibla MK41. ExLS är redan klar med 4 st olika robot alternativ och flera blir nog aktuella. CAMM kan väl inte bekämpa mål under 1 km. Sedan får man ju tita på vad som passar och lätt kan anpassas inkl priset. Ville man inte skicka Visby till Adenviken för ett tag sedan. Vi har även uppdrag som kan sträcka sig utanför Östersjön. Där kan det finnas FIAC:s och fler än en. Vid slutliga tester har man flera mål samtidigt för att testa systemets kapacitet.
 24. 1 point
  Noteras kan att Nikolayev tjänstgjorde också i Ukrainska flottan. Nikolayev tjänstgjorde totalt bara 21 år. Världens första vertikala missil-avfyringssystem installerades på Azov. Alla fartyg i klassen byggdes i sovjetiska Ukraina.
 25. 1 point
  Ja nu är det nära
 26. 1 point
  Gå och byt dem. De kommer inte att hålla. Har bytt flera ggr innan jag skaffade egna. Dina kängor är förbrukade.
 27. 1 point
  Jag har aldrig sagt något om att ta bort kostnader från försvaret. Det jag hänvisade till var ett förslag från politiker att försvaret skulle få ytterligare 10 st JAS E. Utanför vad som är planerat. Då det visar sig att armen inte kommer att få så mycket. Så belyste jag vad man kunde köpa för den kostnaden istället. Likaså som vissa förordar en st A26 för ca 4 miljarder, före fler ytstridsfartyg. Inom eller utom budget.
 28. 1 point
  Polen har på senare tid köpt mycket militär material. De har nu bestämt sig för att köpa HIMAR. Som jag tycker också kunde vara intressant för oss. https://www.army-technology.com/news/us-agrees-655m-sale-himars-poland/
 29. 1 point
  Tidigare riksdagsledamoten Maj-Britt Theorin (s) sa, om jag inte missminner mig för en massa år sedan, att för kostnaden för en vinge till en Viggen kunde man bygga ett daghem. Det enda rätta är att öka försvarsanslagen istället för att kannibalisera på de få stridsflygpan vi har eller kommer att få.
 30. 1 point
  En per pjäs är väl lite i överkant. Då två pjäser bör räcka för ett fordon. Fördelen är att den också har lastväxlarflak och kan bära 10 fots container. Resterande BV 410 är upptaget till annat.
 31. 1 point
  Visserligen 2014 års priser men kan väl ge någon hint vad priset ligger. Price/Cost: The full M142 HIMARS System costs $3.48 million of which $2.95 million is for the launcher and $0.53 million for the carrier. The M31 GMLRS Unitary Rockets used by the M142 HIMARS cost approximately $110,000 each (FY 2014). The M28A2 Reduced Range Practice Rockets (RRPR) used for training cost $7,000 each (FY 2014). https://web.archive.org/web/20150423045905/http://www.bga-aeroweb.com/Defense/HIMARS.html
 32. 1 point
  https://news.usni.org/2017/10/16/u-s-navy-wont-upgrade-uss-fitzgerald-baseline-9-aegis-combat-system In total, the final cost for the repair for Fitzgerald is estimated to run about $367 million https://thedefensepost.com/2018/09/28/us-navy-10-arleigh-burke-class-ships-9-million/ US Navy awards $9 billion in contracts for 10 Arleigh Burke class ships Det var ju billigare att reparera fartyget än att köpa nytt! Alltid någon tröst.
 33. 1 point
  US Navy USS Fitzgerald Arleigh Burke-class destroyer to conduct comprehensive at-sea testing /Per
 34. 1 point
  Sjunde fartyget av Braunschweig-klassen kölsträckt. Hon får namnet FGS Emden: Lürssen laid keel of second K130 Batch 2 corvette ‘Emden’ Batch II får den senaste versionen av Leonardo OTO 76/62 kanonen, men samma typ av sjörobot RBS-15 Mk3 som K130 batch I. /Per
 35. 1 point
  Kranen har ju inget med lastningen att göra utan underlättar ju snarare pålyftning utav nya granater på dumperflaket och sedan att man eventuellt skulle kunna lyfta av en laddning och ställa den på marken, det gör ju att dumpern inte behöver stå och vänta på grkbandvagnarna. En dumper har ypperlig framkomlighet, även i snö, så den är ett bra förslag, och finns redan i försvarsmakten.
 36. 1 point
  https://www.aviation24.be/manufacturers/lockheed-martin/poland-signs-contract-to-acquire-32-f-35a-fighter-jets-from-lockheed-martin/ Polen skriver på kontrakt för köp av 32 st F-35A. Del av uttalande från U.S. Secretary of State: “The United States welcomes the Polish government’s decision to purchase 32 F-35A Lightning II Joint Strike Fighter aircraft worth $4.6 billion under the Foreign Military Sales programme overseen by the U.S. Department of State."
 37. 1 point
  Så då har det hänt en del i hjälmfrågan sedan 2017. Först ut har vi Hjälm 18A även känd som insatshjälmen som det pratas om i en annan tråd. Därefter har vi Hjälm 18B vilket är den nya hjälmen för fallskärmshoppande förband. Slutligen la 31 Bataljons instagramsida idag upp den här filmen där en hjälm med grönt M90-dok syns. Till insatshjälmen finns inget grönt dok framtaget sist jag kontrollerade och jag undrar därmed om det är den nya hjälmen som ska ut på bredd (bedömt Hjälm 18C som namn) vi ser. Min gissning med tanke på att FM har ramavtal med 3M om uppköp av hjälmar skulle i sådana fall vara att det är den här. Förhoppningsvis har jag rätt och att lidandet med Hjälm 90. I värsta fall har de skickat ut Hjälm 18A på utvalda förband med nytt dok.
 38. 1 point
  Lycka till SAAB! Saab ready to prove smart strategy on Finnish HX /Per
 39. 1 point
  Jag har ordnat ett par bilder som visar konstruktionen. Som du ser så knäpps stabsredan fast på oket med de gröna spännena som är markerade med röd cirkel. Eftersom stridsbältet knäpps framtill så betyder detta att åtminstone ett av dessa måste lossas om jag ska ta av mig utrustningen. Ogillar du detta, prova att vända på stridsbältet så att det knäpps baktill eller i sidan istället. Som du ser så finns även en rem som fästs på sidorna av stabsredan. Detta ordna jag med hjälp av de T-fästen som ingår i uppgraderingssatsen för stridsväst 2k. Syftet med denna är a) att stabsredan inte ska sitta för löst då den bara är fäst i överkant i övrigt, och b) att stabsredan kan bäras självständigt som typ en axelremsväska, om ej stridsbältet används. Även denna rem måste lossas när stridsselen tas av/på. Jag får erkänna att denna lösning ej prövats i fält ännu, så huruvida lösningen är fullt fältmässig återstår att testa. Men funktionen, att kunna separera stridsbältet från stabsredan uppnås med denna lösning.
 40. 1 point
  I dagsläget verkar det finnas inte mindre än tre olika styrda granater eller missiler för 57 mm. Förutom Orka som nämnts så finns ALaMO (Advanced Low-cost Munitions Ordnance) som utvecklas av L3 och är en lågbudget styrd granat för US Navy's Littoral Combat Ship, New Fast Frigate och US Coast Guard's National Security and Offshore Patrol cutters. Den är tänkt att användas mot svärmar av båtar och UAV:er. L3 Technologies' Advanced Low-Cost Munitions Ordnance (ALaMO) Guided Projectile Det senaste i den här utvecklingen av 57 mm ammunition torde vara DARPA MAD-FIRES som sägs vara en missil. Till skillnad mot de två andra projekten så är Madfires tänkt att även kunna användas mot inkommande robotar. Video: DARPA MAD-FIRES Anti-Ship Missile Self Defense for LCS & FFG(X) Det skulle vara intressant om den här utvecklingen studeras av svenska marinen och FMV. Antar att BAE's Orka i så fall ligger närmast till hands om anskaffning skulle bli aktuellt. /Per
 41. 1 point
  Eftersom det är omöjligt att veta vilka tekniska förmågor som kommer finnas om 20 år så designar vi fartygen efter de krav vi har idag och som vi ser kan vara tillämpligt i nära framtid, samt bygger in en marginal i skroven - enligt förstudien tio ton! Kanske räcker det om tjugo år, kanske inte, men vi kan inte bygga fartygen hur stora som helst baserat på "kanske eventuellt i framtiden" - det får helt enkelt bli en kompromiss! Omöjligt att säga idag då VBY G2 inte är designad ännu, men inriktningen är renodla fartygens förmågor. T.ex. är minröjning ingenting vi på ytstridsfartygen nånsin ägnar oss åt (åtminstone inte medvetet!), och därmed behövs inte någon utrustning för detta... Officiellt har aldrig rbs 15mk3 varit aktuellt! Du måste hålla isär rbs15mk3 som används av t.ex. Tyskland och Polen, med rbs15mk3+ som Sverige har beställt och som numera kallas rbs15mk4. Mk3 och mk3+ (mk4!) är INTE samma robot och delar nästa inga komponenter med varandra! Dock kommer robottuberna till mk4 ha samma yttermått som dagens mk2 tuber, detta för att slippa bygga om vapendäck och luckor. De nya tuberna (och robotarna!) blir något lättare men kommer annars passa i nuvarande lavetage och avgaskanaler... USCG var aldrig intresserade av att köpa VBY, de var inom ett projekt kallat "Integrated Deepwater System Program" intresserade av tekniken bakom VBY. Närmare bestämt kompositmatrialet som skroven är byggda av! Kockums gjorde därför ett försök att tillsammans med Northrop Grumman (enligt amerikansk lag måste alla militära fartyg tillverkas inom landet!) få kontraktet att konstruera den mindre fartygsklassen i detta programmet, kallad Fast Response Cutter, FRC. Den designen som man lade fram 2004 hade utöver skrovmatrialet inga likheter med VBY, och var betydligt mindre med en L.O.A om ca 45 meter. Efter att hela Deepwater programmet blivit fördyrat och försenat så valde USCG att bryta ut FRC klassen ur programmet, sänka ambitionsnivån på fartygen och upphandla en OTS lösning - det som sedermera blev Sentinel klassen baserad på Damen Stan 4708 patrol vessel... Varvet hoppades såklart få exportbeställningar på VBY, huruvida detta var realistiskt vete tusan! Fartygen är skräddarsydda för svenska flottans behov och farvatten och har därför av olika anledningar inte passat in särskilt bra på andra länders behov. NYK och KSD ingår sedan ett år tillbaka, och resten av året ut, i JEF - Joint Expeditionary Force! EU är inte inblandade i JEF utan det är ett brittiskt initiativ, och under brittiskt ledarskap, med eventuella styrkebidrag från Storbritannien, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. https://sv.wikipedia.org/wiki/Joint_Expeditionary_Force Inte Volvo, GKN Aerospace Sweden AB! Volvo har inget med företaget att göra längre, dom sålde det 2012...
 42. 1 point
 43. 1 point
  USS Zumwalt verkar ha bättre sjöegenskaper än vad "vanliga" fartyg har: Here’s how the destroyer Zumwalt’s stealthy design handles stormy seas /Per
 44. 1 point
  Ofta och särskilt de länder som tex beställt fordon som 360 och liknande med akan har inte alla gånger något rejält bandburet stridsfordonssystem, Patria med akan blir ofta lite av en budgetlösning dvs att man accepterar ett fordon med sämre skyddsförmåga men monterar istället en något kraftigare beväpning, på så sätt "slipper" man köpa in ett "rejälare" stridsfordonssystem som oftast kostar betydligt mer. I Sveriges fall så hade vi redan innan strf90 som är en rejäl pjäs och som kostar en ansenlig summa, då kan man anta att behovet av 360 med akan är sekundärt och istället prioriteras skydd och transportförmåga då dessa också ersätter Ptgb203.
 45. 1 point
  Enligt Defence Insight så kommer antalet jagare och fregatter i Royal Navy mellan 2023-40 att vara färre än dagens 19 st: Naval Analyses på twitter Billigaste och enklaste lösningen för att förhindra detta torde vara att antingen senarelägga utrangeringen av type 23 och/eller beställa fler type 31 fregatter (som kostar en fjärdedel av vad type 26 kostar), men det blir ju inte gratis att lösa det hur man än gör. Med endast 16-17 jagare och fregatter så gissar jag att RNs möjligheter att operera i Mellanöstern och i havet utanför Sydostasien kraftigt kommer att begränsas. Detta inträffar också när man precis har fått de två hangarfartygen operativa, fartyg som i sin tur kräver eskortfartyg. Jag skulle nog säga att ekvationen inte ser ut att gå ihop. /Per
 46. 1 point
  Personaltransport och förvaring av Pansarsprängvinggranat 94 SLUFA(STRIX).
 47. 1 point
  Det har inte tillkommit någon utrustning på vapendäck efter sjösättning av fartygen. Dock är grundkonstruktionen av fartygen baserad på att av tio skrov, så skulle fyra vara inriktade mot minröjning och sex vara inriktade mot ytstrid. Minröjningsvarianten skulle normalt bära ROV-system och FRB men med möjlighet att bära sjömålsrobotar, och ytstridsvarianten skulle normal bära sjömålsrobotar men med möjlighet att bära ROV-system och FRB. Nu fick man bara beställa sex fartyg och då gjorde man dessa likadana - d.v.s. samtliga bär robotar men har möjlighet att bära ROV-system och FRB. Eftersom skroven redan var i produktion när dessa ändringar beslutades så var det för sent för att göra stora strukturella modifieringar - som att utöka ytan på vapendäck - och detta gjorde att detta utrymme blev som det blev! Men fartygen i sig är alltså inte direkt för trånga för de förmågor som de är konstruerade för, det finns både utrymme och reservdeplacement fortfarande (t.ex. för lv-robot!), däremot är fördelningen av utrymme mellan vapendäck och lastdäck inte riktigt optimal idag... Vad är "en MK batteri"? Man önskar bra mycket fler än 2+2 fartyg, men det finns inte pengar till mer (om ens det!)! Det är också anledningen till att det står 2+2, man tvingas sprida anskaffningskostnaden över en längre tid för att få pengarna att räcka till eftersom regeringen inte är beredd att skjuta till de pengar som fattas för att genomföra värnkraft. Alltså 2 VBY G2 runt 2025 och en inriktning på ytterligare två runt 2030... Lite roligt hur många, som oftast inte ens har sett fartygen i verkligheten, som tror sig veta bättre än besättningarna om hur bra eller dåliga fartygen är! Vi har haft fartygsklassen i 20 år, VBY är sjösatt 2000! Så menar du att motorerna inte användes under provtursverksamheten? Har du någon som helst aning om hur stort drifttidsuttag fartygen har gentemot vad de är konstruerade för? Hur pigg tror du din bil hade varit om den hade gått minst 2500 timmar om året i 24 år (HTM VBY är planerad att påbörjas 2024!) - på en ofta tämligen gropig väg och ofta på förhållandevis höga varvtal?! Som en jämförelse så kommer vi under samma tidsperiod omsatt hela JAS 39 Gripen flottan inte bara en, utan två gånger... Ingen påstår att VBY är perfekt, det finns absolut många saker som kan förbättras - men överlag är korvett VBY utan tvekan de mest kompetenta fartygen vi haft i modern tid! Därför vill vi i nästa fartygsklass utgå från VBY, behålla allt som är bra, och förbättra det som brister! Varför just 90 meter? Varför inte 300 meter?! Alla fartygskonstruktioner är en kompromiss! Till att börja med vilka förmågor vill jag att fartyget ska ha? Hur ser hotet ut? Vilka sensorer behöver jag för detta? Vilka vapensystem behöver jag? Hur vill jag uppträda taktiskt? Hur fort vill jag kunna köra? Hur långt vill jag kunna köra? I vilket väder ska jag kunna köra? Hur många drifttimmar om året räknar jag med? Hur stor besättning behöver jag för att kunna lösa detta? Hur många fartyg behöver jag minst bygga? När man så har tittat på allt detta (och mycket, mycket mer!) så får man så titta på den eviga frågan - vad kostar det och vad har jag råd med! Därefter är det bara att börja prioritera, eftersom svaret alltid blir att det kostar mer än vad du har råd med! Efter att Försvarsmakten, FMV, FOI och SAAB Kockums har tittat och räknat på just dessa frågor så har man preliminärt kommit fram till att fartygen behöver vara ungefär 10 meter längre än VBY, efter att man gjort de modifieringar man vill göra. Nog för att reservvolym är bra, men gör vi fartygen för stora så begränsar vi vårt taktiska uppträdande i skärgården, vi begränsar också vilka hamnar vi kan nyttja för T-basering och fartygen får en större radarsignatur - återigen handlar det om kompromisser! Nej, stridsledningssystemet (9LV460!) hade inte med saken att göra! Du syftar på sonarsystemet, närmare bestämt sonarsystem 135 (även kallat HYDRA MSS!). General Electric hade heller ingenting med saken att göra, systemet levererades av General Dynamics Canada (GDC!). Omsättningen skedde heller inte vid leverans, utan efter över 10 års nyttjande ombord. Du måste dessutom förstå att det är väldigt långa ledtider vid så här stora materielprojekt - mycket av elektroniken beställdes redan när första fartygsbeställningen lades i mitten av 90-talet - hur många datorer från 90-talet använder du fortfarande dagligen? Att systemet inte levererade som avsett är dock helt rätt, samt att GDC inte lyckades få rätt på sitt system! Upphandlingen av HYDRA MSS är helt klart ett typexempel på misslyckat materielprojekt, man hade på tok för hög ambition! Och FMV borde lyssnat när flera välkända sonartillverkare sa att det inte var tekniskt möjligt, i stället gav man GDC - ett företag som aldrig byggt ett sonarsystem - kontraktet, och resultatet blev därefter! Idag fungerar systemet dock bra efter att SAAB har gjort sin grej! Nja, det som gäller nu är att motorerna (RM16!) inte ska skickas till USA för underhåll. Detta ska istället skötas av f.d. Volvo flygmotor (nu GKN!) som redan sköter underhållet på befintliga motorer (RM12!). Anledningen att underhållet tidigare skulle skötas av tillverkaren i USA var återigen kostnader, det var helt enkelt billigare! Men i.o.m den förändrade politiska viljan att det nu är det territoriella försvaret och inte utlandsuppdrag som är styrande, så är man nu beredd att betala mer för att höja beredskapen! Då tar vi det igen. VBY har redan idag ett bra självskydd mot dimensionerande lufthot. I detta integrerade och automatiserade luftförsvarssystem ingår inte bara pjäsen, utan också telekrigssystemet (d.v.s. det taktiska signalspaningssystemet, laservarnarssystemet och motmedelssystemet!) samt inte minst designen (d.v.s. den mycket omfattande signaturanpassningen!). Fartygen är alltså fullt kapabla att försvara sig själva, men är dåliga på att försvara andra! En del i att förbättra denna förmåga är tillförseln av ett kvalificerat medelräckviddigt luftvärnsrobotsystem, en annan är införandet av NATO kompatibla datalänkar (L16/22!) som möjliggör krypterad direktsamverkan med flygvapnet och luftvärnsbataljon 103/98, samt en sekundaktuell försvarsmaktsgemensam luftlägesbild. Dessa länkar medger också att både NATO enheter och finska enheter kan delta fullt ut i lägesbilden om vi så önskar.
 48. 1 point
  Holländska Damen Shipyards Group har nu utvalts som huvudentreprenör att med Blohm + Voss och Thales som partners bygga fyra fregatter av MKS 180 typ till den tyska marinen. Fartygen får en längd av 155 meter, ett deplacement på 9.000 ton och en räckvidd på 4.000 NM vid 18 kn. Om man ska tro navyrecognition.com inget lv-robotsystem med medellång räckvidd, men enligt tyska wiki så får MKS 180 ESSM. Något större än Baden-Württemberg klassen och med tyngre bestyckning men med bara en NH-90 hkp. MKS 180 får ett "Flex deck" där man kan ta med alla olika uppdragsmoduler utan att behöva uppsöka en hamn. Fyra fartyg byggs i en första serie, men ytterligare två fartyg kan tillkomma senare enligt navaltoday.com. German Navy selects Damen/Blohm + Voss for construction MKS180 frigates Damen, German partners to build Germany’s New MKS 180 ships Damen Wins German Navy’s MKS 180 Multi-Purpose Combat Ship Tender Fartygen blir större än förväntat, men det har nog att göra med att de ska kunna operera länge utan hamnstöd. Är nog inte tänkta för Östersjön i första hand. Till skillnad mot F125 som mer är byggt för lågintensivt krig utomlands (modern motsv till mellankrigstidens "colonial cruiser") så är MKS 180 byggt för alla tänkbara scenarior. Även om det inte står så tror jag att dessa fartyg kommer att ersätta de fyra fregatterna av Brandenburg klassen byggda 1992-96. /Per
 49. 1 point
  Har den någonsin legat på hemsidan? Har för mig att det bara är den stora varianten som synts där. Dock svårt att se någon vara intresserad av den. För Sverige verkar det vara fullt fokus på Visby 2.0 som gäller:
 50. 1 point
  Vapnets största fördelar är dess enkelhet och driftsäkerhet. Eldhastigheten är rätt låg, och som någon påpekat gör det tunga slutstycket att den inte känns särskilt "rapp". Den skulle också kunna göras mindre, samt att den största nackdelen för handhavandet är säkringens placering. Bästa sättet att hantera säkringen är att lära sig ett gammalt polisknep - att osäkra med vänster hand. Man bär helt enkelt vapnet med vänstra handen ovanpå manteln lådan (manteln kallas det "rör" som sitter runt pipan på just Kpisten, och på en pistol hade beskrivningen om handen på manteln stämt), med tummen och pekfingret mot Kpistens handtag. Med en liten snärt är vapnet osäkrat. Eldgivningen (enkelskott/automateld) har jag aldrig sett som ett stort problem. De flesta har inga problem att skjuta enkelskott, och i en stridssituation är det inte hela världen om det blir vare sig ett dubbel- eller trippelskott. Tvärtom. Stridsavstånd? Realistiskt funkar den som bäst inomhus, i värn eller på stridsavstånd om max 50-75-100 meter. Är man i förhand går det väl att sträcka ut det till 150-200 - men knappast om alla i gruppen har kpist. Det är generellt sett ett för klent vapen för "infanterister" och gör sig bäst i väldigt nischade tillämpningar och självförsvar på korta håll. Det är inget jag skulle köpa in till någon idag, men om jag själv hade en primärt icke-stridande befattning - eller var något liknande det som förr kallades Beredskapspolis - skulle jag inte spotta på en Kpist m/45. Det kan rentav vara bra att ha en eller ett par per pluton. T ex chef, plutonsjukvårdare o dyl. Skottställningen kan ändras om man plockar isär vapnet fullständigt.Jag ser det främst som ett "administrativt" problem. Det finns för det första ingen anledning att generellt plocka bort pipan för att vårda vapne, för det andra är riktmedlen av halv-akademiskt intresse på de stridsavstånd Kpisten är gjord för. För att utnyttja dess fulla potential bör man skjuta instinktivt, med riktmedlen mer som ett slags grov rekommendation. Korta skurar automateld är inga problem, rekylen är i princip obefintlig. Kpist m/45 är ett fantastiskt, och helt välförtjänt ett legendariskt vapen. Omodernt? Ja. Men det är både M14 och Colt M1911 också, och de är långt ifrån ofarliga och dyker upp både här och där i förband som i princip kan välja vilka vapen de vill. För dem som kan använda dem och är "hemma" med dem är de skrämmande dödliga för motståndaren. Men som alla vapen är de inget för amatören, och något udda uppdykande är snarast ett tecken på att bäraren inte bara är vem som helst, utan någon som med full vetskap om att livet hänger på det valt vapnet av anledning och intresse. Till exempel att man är en alldeles överjävlig skytt som lärt sig ett specifikt vapen så att användandet av det börjar likna magi.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...