Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/01/2020 in all areas

 1. 3 points
  Den erkända ubåtsexperten H I Sutton tar upp den förmodligen unika förmågan att svenska ubåtar i vissa fall kan ladda två torpeder i en och samma torpedtub: Swedish Navy Submarines Have A Unique Secret Weapon Dock så missar han att nämna Västergötland/Södermanland/Archer klassen som har förmåga att avfyra upp till tolv torpeder samtidigt mot upp till 12 olika mål. Han skriver också att det inte finns några andra länder som använder svenska lätta 400 mm torpeder på sina ubåtar, men enligt Jane´s Fighting Ships 2014-15 så använder faktiskt Republic of Singapore Navy's Challenger-klass (f d Sjöormen-klass) svenska torpeder av typ 431. Den modernare Archer-klassen (f d Södermanland-klass) ska även använda typ 451 i sina 400 mm tuber. Det är nog lätt att tro att denna förmåga uppstått på de modernare ubåtsklasserna (läs fr o m Sjöormen), men faktum är att redan Draken-klassen från 60-talet kunde ladda två eller tre 400 mm torpeder i en 533 mm tub (de hade inga 400 mm tuber). Dock vet jag inte om eldledningssystemet tillät att dessa avfyrades mot olika mål. /Per
 2. 3 points
  En av världens förmodligen kunnigaste ubåtsexperter ger sin syn på Gotlands-klassens uppgradering: Sweden’s Famously Stealthy Submarine Is Now Even Quieter Intressant att han inte helt utesluter laddning av batterierna med Stirling AIP maskineriet, utan säger att det är ineffektivt. Det tyder på att det inte är förstahandsvalet för att ladda batterierna (vilket många säkert redan har gissat), men att det ändå är en om inte lösning så i varje fall ett alternativ i extrema lägen när ubåten inte kan snorkla eller inta ytläge för att ladda. /Per
 3. 3 points
  Det ena utesluter ju inte det andra. Som jag uppfattar det så hade Sjölejon ubåtarna en fast (men vridbar) installation med två 53,3 cm torpedtuber m/36 på akterdäck vid färdigställandet. Sedan gjordes försök också med en dubbel vridbar enhet under skrovet, vilken dock inte kom att användas. Enligt boken Örlogsfartyg så visade sig däckstuberna I boken finns också ett foto på Sjöormen före ombyggnaden. Däckstuberna är indragna/stuvade. De ska som sagt medfört ett betydande fartmotstånd när de fälldes ut i u-läge. Gissar att de även inverkade negativt på ubåtens hydroakustik. Även kustubåtarna U1 - U9 från 1941-44 hade f ö en 53,3 cm däckstub på akterdäck av modell m/39, men den var fast (inte vridbar) vad jag förstår. Även denna togs bort efter hand. Jag är ingen expert på torped eldledning men det bör ha varit en utmaning att skjuta torped i 90 grader från fartygets långskeppslinje. Med en bestyckning av två moderna 40 mm luftvärnsautomatkanoner m/32 och två ksp (8 mm m/36?) på Sjölejon-klassen från 1936-41 så visar det väl att man även i Sverige tidigt insåg att fientligt flyg skulle komma att utgöra ett betydande hot mot ubåtar. /Per
 4. 3 points
  I dagsläget finns det inget rimligt alternativ på brigadnivå. Att ha i åtanke är att studien "Framtida understöds- och bekämpningskoncept" som blev klar 2018 sträcker sig fram till tidsperioden 2035. Först i perioden 2025-2030 införskaffas ett nytt brigadartillerisystem. Det som kommer ske nu är att ta fram en SUP IBEK, systemutvecklingsplan indirekt bekämpning som ska täcka in tidsperioden 2021-2025 om jag inte minns helt fel. Om man nu ska läsa mellan raderna från det konceptstudien kom fram till så har vi ett behov utav XM2001 Crusader med BAE ADAPTIV, dieselmotor och förmåga att använda DM72-laddningar. Att vi skulle beställa fler utav dumpervarianten utav Archer finns det inte en chans i helvetet att vi skulle göra, det är inte värt besväret att använda ett midjestyrt fordon i den rollen. Det enda rimliga vore Archer NG med modifikationer på både magasinet och laddsystemet för att kunna använda bankorrigerande tändrör typ M1156 PGK. Jo du har helt rätt i det. Problemet idag är att du i praktiken bara kan lösa en elduppgift med en Archerbataljon innan du måste gå till en påfyllnadsplats för att fylla på magasinen igen. Du har i praktiken bara tillgång till 18st granater per pjäs, 15st Sgr 77BFL och 3st BONUS. Det är ett provlag/salva och sedan en eldreglering och 7st eldstötar. Det bara till att lösa en elduppgift mot ett mål. Sedan måste pjäserna fyllas på vilket tar ca 15-20 minuter beroende på yttre omständigheter. Har du däremot inget bekämpningshot så är en dragen pjäs kung, det är bara att markställa granatkollin bredvid pjäsen och sedan stå och slunga granater tills det det inte längre finns några mål inom räckvidd. Problemet är att vi ska slåss mot en kvalificerad motståndaren. Och då kommer det inte finnas några pjäser krav 15 minuter efter första eldöppnandet om dom inte har omgrupperat. Därför är det inte ett alternativ att gå tillbaka till vare sig ett draget artillerisystem eller ett där servicen måste göra avsittning för att betjäna. Danskarna är välkomna att öva artilleriduell nån gång. Dom kan till och med få öppna eld först...
 5. 2 points
  Beowulf kan väl i mångt och mycket anses vara en aning för dyr och resurskrävande vid service för att vara lämplig att implementera på bredd. Nu vet jag visserligen inte hur andra länder resonerar, men lokalt skulle nya bandvagnar tillfalla hemvärnet i minst lika stor grad som armén. Och hemvärnet har tyvärr inte nog med tekniker för en sådan lösning. Det skulle inte förvåna mig allt för mycket om det som efterfrågas är en ny "206". Hägglunds producerar (/beställer) ju fortfarande in reservdelar för att kunna stödja och ge underhåll till de tusentals 206:or med syskon som fortfarande rullar ute i världen. Och från olika håll (däribland bekant Hägglundsanställd) så ska produktionslinan fortfarande finnas kvar, om än lagerställd (Det tror jag dock kan vara lite kalla-kriget romantik som spökar). Men gällande behovet för softskin bandvagnar är nog ändå 206:an fortfarande ett vettigt alternativ (givet att kaross, säten, motor/växellåda osv får en modernisering). ST Engineering kanske kan skaka fram en obepansrad Bronco, men även den sitter på ett liknande underhållsbehov som Beowulf/BvS 10. Slutligen är nog Sisu Auto också pigga på att bygga, men där är mitt kunskapsläge sämre
 6. 2 points
  Så vitt jag vet så försvann minutläggningsförmågan i och med att fartyget byggdes om till stödfartyg. Det betyder ju inte att den inte kan återtas om det skulle behövas. Eftersom det aldrig blev nåt av de nya kombinerade stöd- och amfibiefartygen som planerades för drygt 10 år sedan så fanns väl till slut ingen annan utväg än att bygga om henne till stödfartyg. Ett tag skulle hon även bli ombyggd till telespaningsfartyg och ersätta Orion. Nu ska vi komma ihåg att Carlskrona som minfartyg (enligt officiella siffror) "bara" kunde lasta 105 minor. De verkligt viktiga fartygen vad gäller minkapacitet var nog de två minfartygen av Älvsborg-klassen som kunde ta ombord 300 minor var. Dock så var Carlskrona snabbare och bättre bestyckad som minfartyg. Även minutläggaren HMS Furusund förlorade f ö sin förmåga när hon byggdes om till dykeri- och bärgningsfartyg. Minutläggningsförmågan har prioriterats ner kontinuerligt sedan sekelskiftet. Idag finns inga dedikerade fartyg för minutläggning längre i marinen, utan den finns endast som en sekundärförmåga på korvetter, patrullfartyg, bevakningsbåtar och stridsbåtar. Ubåtarna kan väl släppa ut enstaka självgående minor men knappast genomföra större mineringar. Jag tror att det även finns en typ av minor som kan läggas ut från t ex en kaj. Den finska marinen har som jämförelse i stort sett behållit sin minutläggningsförmåga och t ex halvtidsmoderniserat sina minfartyg och minutläggare. Även de nya finska korvetterna kommer att kunna lägga ut minor. /Per
 7. 2 points
  Taiwans situation är knappast avundsvärd. De vet att de befinner sig under det kinesiska markrobotparaplyet och de förväntar sig att kriget börjar med ett massivt robotanfall som skall slå ut deras flygvapen, deras flottbaser och kritisk infrastruktur, innan kineserna tar sig i land via luftlandsättningar och landstigningsfartyg. Här hemma så pratar vi Tröskeleffekt och Trovärdighet och jag kan tänka mig att Taiwan för ett liknande resonemang: Lyckas taiwaneserna få ut den ena eller bägge av sina ubåtar utrustade med Mk.48:or och Harpoon-robotar, då kan den kinesiska landstigningsoperationen bli en venerabel slakt. Mk.48 påstås ha en mycket hög träffprocent och de torpeder som avfyras kommer antagligen att knäcka en köl var (eller för den delen, slå hål på ett ubåtsskrov). Kineserna i sin tur måste förnya sin kostnads- och nyttakalkyl och säkerställa att ubåtarna bekämpas tidigt eller så behöver de binda upp sina ubåtsjaktresurser (både flygande och flytande) i ett högtrafikerat område där det kommer att skjutas friskt. Kan folkrepubliken då påverka väljarna i demokratin Taiwan att det här är bortkastade pengar, ja, det är ett "bekvämt" sätt att slippa problemet till att börja med.
 8. 2 points
  Huvudsakliga skillnaderna är väl att type 26 får en 24 cell Mk 41 VLS för Tomahawk, ASROC och LRASM plus en 48 cells VLS för Sea Ceptor [jämfört med en 12 (plus fitted for another 12?) cell VLS Sea Ceptor på type 31)], 1 st 127 mm Mk 45 kanon (i stället för 1 st 57 mm Mk 110), 2 st Phalanx CIWS plus 2 st 30 mm DS30M Mk2 (i stället för 2 st 40 mm Bofors Mk4) samt 2 organiska hkp av Merlin storlek i stället för 1 på type 31. Sensormässigt så får type 26 betydligt kraftigare skrovsonar plus släpsonar, och bättre ledningssystem. Type 31 får en marginellt bättre spaningsradar men en bogsonar med kortare räckvidd. Mer avancerat CODLOG maskineri i type 26 jämfört med type 31 som får ett enklare CODAD maskineri (men dock med något bättre räckvidd). Type 26 får 8 LRASM robotar medan type 31 saknar sjörobotar (Wildcat hkp ombord kan dock ta 4 Sea Venom robotar). Kanada och Australien har hittills beställt type 26 fregatter. Att utveckla även en billigare och enklare GP fregatt typ var enda sättet om man ville ersätta dagens 13 fregatter med lika många nya fartyg (dvs. 8 st type 26 + 5 st type 31). Chansen finns också att man om några år får råd att beställa ytterligare type 31 utöver de fem som är planerade. Hänger väl mycket på om den blir en exportframgång. Största problemet just nu är väl annars att de äldsta av de nuvarande type 23 fregatterna börjar att utgå från 2023 samtidigt som den första nya fregatten inte levereras förrän 2027. Problemet med färre fregatter kan, som jag påpekat i tidigare inlägg, ev. "mildras" något genom att man uppgraderar och förbättrar bestyckningen på de fem nya patrullfartygen av River-kl batch 2. De skulle då kunna ersätta riktiga fregatter som t ex guard ship och vid skuggning av främmande örlogsfartyg och eskortering av tankers i Gulfen. AZ News har en youtubevideo som visar skillnaderna mellan type 23, type 45. type 26 och type 31: Type 26 Vs Type 31 compare Vs Type 23 and the Type 45 destroyers /Per
 9. 2 points
  De Havilland Mosquito - det vackra flygplanet som ruttnade bort.
 10. 2 points
  Italienska hangarfartyget Cavour har nu genomgått 16 månaders ombyggnad för att kunna operera F-35B: Italian aircraft carrier ‘Cavour’ Completes 16 Months F-35B Upgrade Hon kommer att besöka USA i sommar för att integrera de första två F-35B planen. Dock så finns det meningsskiljaktigheter mellan den italienska marinen och flygvapnet över hur många F-35B som ska anskaffas och vem som ska operera dem. Flygvapnet vill ha dem för att kunna operera från korta och oförberedda flygfält, vilket är ett osannolikt scenario enligt en pensionerad amiral. Marinen ville ha 22 st F-35B men får bara 15 st. 2022 kommer det nya hangarfartyget Trieste i tjänst och hon kommer också att kunna operera F-35B. Med nuvarande planer så kommer den italienska marinen då att ha två hangarfartyg med kapacitet att operera dubbelt så många F-35B än vad man nu har planer att anskaffa: Italy’s Getting Two Aircraft Carriers. Too Bad It Won’t Have Enough Stealth Fighters To Fly From Them Jag är ingen expert på hangarfartyg men kan inte låta bli att imponeras av defensiva bestyckningen på Cavour, som vida utklassar självförsvarsbestyckningen på amerikanska super carriers: 4 × 8-cell A-43 Sylver launchers for MBDA Aster 15 surface-to-air missile 2 × Oto Melara 76/62 mm Strales guns 3 × Oerlikon Contraves 25/80 mm Anti-aircraft guns Italian aircraft carrier Cavour /Per
 11. 2 points
  Royal Australian Navy commissions its Final Air Warfare Destroyer HMAS Sydney Final Air Warfare Destroyer ‘HMAS Sydney’ Commissioned in the Royal Australian Navy De tre spansk utvecklade robotjagarna av Hobart-klassen ersätter tre robotjagare av Perth-klassen och fyra av sex fregatter av Adelaide-klassen (dvs. de fyra som genomgick FFG upgrade). Fartygstypen valdes framför den amerikanska Evolved Arleigh Burke pga. att den ansågs vara en mindre risk eftersom fartygen redan fanns i tjänst i den spanska marinen. Alvaro de Bazan typen kostade också 1 miljard A$ mindre och kunde levereras fyra år tidigare än den amerikanska fartygstypen. Evolved Arleigh Burke typen skulle om den hade valts fått 2,200 ton större deplacement, bättre räckvidd, två organiska hkp i stället för en, 64-ställig Mark 41 VLS i stället för 48-ställig Mark 41samt fått två CIWS i stället för en. Länge diskuterades om man skulle utnyttja optionen på en fjärde robotjagare, men i slutskedet valde man att inte göra detta. Om man hade utnyttjat den så hade den australiska marinen återigen haft tolv jagare/fregatter som den hade på 1990-talet. Hobart-class destroyer /Per
 12. 2 points
  Enligt World Air Forces 2020 så opererar även det Saudi-Arabiska flygvapnet 2 st SAAB Erieye med SAAB 2000 som plattform. Det kanske är Saudi-Arabien som vill utöka sin AEW flotta? World Air Forces 2020 (tror att man måste registrera sig på flightglobal för att kunna öppna sidorna, men det var inget problem) /Per
 13. 2 points
  En utav slutsatserna utav konceptstudien kopplat till rörlighet var förmågan att kunna använda samma framryckningsvägar som manöverförbanden vid understöd av anfall. Framför allt så är detta ett behov i strid i ödemarksterräng (läs norrlandsterräng).
 14. 2 points
  Modifierad ubåt stärker Sveriges slagkraft i Östersjön A19 Submarine HSwMS Gotland back in Swedish Navy Service Following Upgrade /Per
 15. 2 points
  Ett mindre iranskt stödfartyg har träffats av en robot från den iranska fregatten Jamaran under en övning SO om Hormuzsundet igår em. Iransk TV rapporterar nu att 19 sjömän dödats och att 15 skadats. Roboten ska ha varit av en ny modell och fartyget ska ha träffats efter att ha bogserat ett mål och sedan inte ha hunnit undan. Incidenten ska inträffat i vattnen utanför den iranska hamnstaden Jask i Omanbukten. Iran naval 'friendly fire' incident kills 19 sailors in Gulf of Oman Iran says 19 dead in Gulf of Oman friendly-fire incident Fartyget Konarak som sänktes är på 420 ton (full load) och tillhör stödfartygen av Hendijan-klassen. Dessa verkar märkligt nog vara bestyckade med sjörobotar: Iranian support vessel Konarak dailymail.co.uk har flera videoklipp och bilder från räddningsarbetet: Iranian navy accidentally shoot one of their own warships with a missile during training exercise, killing 19 and leaving 15 injured Vraket efter Konarak har nu bogserats in till en hamn. Överbyggnaden är fullständigt raserad efter förmodad brand orsakad av robotbränslet. Troligen var det fråga om en övningsrobot utan stridsspets: Yuri Lyamin på twitter Iranian state media have put out a video allegedly showing the Iranian navy vessel hit by friendly fire in which 19 sailors have been killed and 15 injured: Ali Arouzi på twitter Enligt janes.com så är bara några av stödfartygen i Hendijan-klassen bestyckade med sjörobotar. Konakar hade i varje fall inga robotar ombord i Okt 2018. Man påminner också om att Iran förlorade fregatten Damavand i Jan 2018 när fartyget drev upp på en vågbrytare: Iranian support ship crippled in missile test /Per
 16. 2 points
  Man tittar just nu väldigt mycket på raketartilleriförband på divisionsnivå, dels för att kunna nedkämpa prioriterade mål på djupet, men även för att förhindra en motståndares utbredning med hjälp av avståndslagda mineringar. Vad du menar med anpassade för kustförsvar vet jag inte, men någon förmåga att skjuta mot rörliga mål har vi inte. Rent krasst så kommer ett nytt artillerisystem att ha samma tidskrav som Archer: gruppera, avfyra tre skott, brösta upp och transportera sig 700m till en ny eldställning på tre minuter. Det kommer du inte att kunna göra med ett system som CAESAR, Brutus eller motsvarande typ utav system.
 17. 2 points
  Från tisdagens eldfest! Strid med system i samverkan - vackert! Riktigt schysta filmsekvenser må jag säga... https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/05/har-skyddar-forsvarsmakten-var-kust/
 18. 2 points
  Vilket land då som hade det äldsta vet jag inte men om vi pratar vilket som är Europas äldsta Hercules flygplan idag så borde den här turkiska C-130B individen vara en allvarlig utmanare om titeln av dem som fortfarande flyger. Planet flög första gången 21 Sep 1961: Airframe Details for C-130 #3648 Turkiska flygvapnet har bl a sex st C-130B, men det finns inget angivet datum för första flygningen på fyra av dem. Så det kan vara vilken som helst av fem turkiska C-130B. Turkish Air Force C-130s Även österrikiska och polska flygvapnen har ålderstigna Herculesflottor med flygplan från 60-talet. Svenska individen 842 flög för första gången i maj 1969 och övriga 844-848 i maj 1981 så de är rena ungdomen i jämförelse /Per
 19. 2 points
  Den äldsta Herculesen vi använder är från 1969 och användes för lufttankning. De fem andra är från 1981 och således 39 år gamla. Nostalgisk tillbakablick på Hercules 1988:
 20. 2 points
  PvRb är ju ett "bakhållsvapen". Bara för att våra stridsfordon skulle få monterade robotar eller kanske var 3e vagn i ett kompani eller liknande så påverkar det inte motståndaren lika mycket som man kan tro, en motståndare med stridsvagn har ju redan anpassat sin taktik för att eventuellt möta andra stridsvagnar, det är det stridsvagnar gör. Om vi slår oss för bröstet och tror att strf 90 kan möta fiende stridsvagnar frontalt bara för att vi har robotar så har vi redan skjutit oss själva i foten.
 21. 2 points
  Sikorsky CH-148 Cyclone som Kanada använder är en militär variant av den civila Sikorsky S-92. 28 st är beställda. På grund av förseningar och exportbegränsningar skulle de första 19 av 28 CH-148-cykloner levereras i en tillfällig standard som inte uppfyllde de ursprungliga kontraktskraven. Detta gjorde att tester och träning kunde börja tidigare. I februari 2010, leverades den första CH-148. I juni 2018 förklarades Cyclone att ha nått sin "initiala operationsförmåga". Kanada är den enda militära användaren av helikoptern. 4 st av den civila varianten har kraschat.
 22. 2 points
  Estonia is still clearing thousands of World War II mines from its waters Litauen verkar dock inte lika drabbat av minor från WWII som de baltiska grannstaterna. Estland verkar ha drabbats värst om man får tro kartan från Baltic Ordnance Safety Board. Man har ofta minröjningsövningar både med NATO, Sverige och Finland. Dessa övningar skiljer sig dessutom kanske lite från de flesta andra minröjningsövningar runt om i världen eftersom man söker efter skarpa minor. Även om personalen är liten i de baltiska marinerna så lär den få en erfarenhet av minröjning som få andra mariner. Numera så är ju minröjningsfartygen och utrustningen i stort sett i klass med vad de större marinerna i väst har. Problemet för åtminstone Estland och Lettlands mariner är väl dock att deras små försvarsbudgetar hittills inte tillåtit att man kunnat vidmakthålla patrullförband värda namnet, men numera så satsar ju alla de tre baltiska staterna minst 2% av BNP på försvaret så kanske kommer situationen att förbättras de kommande åren. De två minfartygen av Hämeenmaa-klass kommer säkert att bli fina ersättare för de nuvarande ledningsfartygen när de finska fartygen utgår 2025, men det kommer nog att bli en dragkamp om dem. De nuvarande ledningsfartygen är alla byggda på 70-talet. /Per
 23. 2 points
  Först och främst skulle jag vilja be om ursäkt för min dåliga svenska. Jag är från Finland. Men till sak. Patria har levererat flera passiva ekolodssystem till den finska marinen, till exempel de passiva sonarsystemen för kustövervakning, tex Sonac PFA. Patria levererade också Sonac PTA-system för patrullfartyg i Helsinki-klassen, innan dom var solt till Kroatien.
 24. 2 points
  Huvudanledningen till att 311.Robotenheten organiserades under 3:e Sjöstridsflottiljen var för att det är flottan som sitter på det tekniska och taktiska kunnandet för kvalificerad sjömålsstrid med RBS 15. Den gröna delen av Marinen har inte haft något med RBS 15 att göra på 20 år, och då var förbandet förlagt till KA2 i Karlskrona som ju lades ner i samma veva. Så det skulle helt enkelt ta längre tid och kosta mer pengar att organisera robotenheten under AMF då startsträckan skulle vara längre. Dock har ju Amfibiekåren ambitionen att utvecklas från dagens båtburna skytteförband, mot att primärt bli ett sjörörligt sjömålsbekämpande förband - så det blir säkert riktiga sjömålsrobotar på AMF 1 också i framtiden!
 25. 2 points
  FMV börjar nytillverkning av 10.000 skyddsmask 90 nästa vecka. Dessutom ska man tillverka 200.000 sjukhusfilter som är ett billigare filter än det krigsfilter som försvarsmakten använder, men som skyddar mot alla virus och bakterier. Rena turen att man överhuvudtaget kan göra detta. Tillverkningsutrustningen har stått undanställd i ett förråd och är till salu. Hade lätt kunnat vara såld till utlandet. Gummiblandningen som maskerna är tillverkade i är unik och patentskyddad. FMV beställer 10 000 exemplar av Skyddsmask 90 Skyddsmask 90 nytillverkas /Per
 26. 1 point
  Gillar man 206 så finns ju en modell med samma kaross men med ny drivlina, motor, bandupphägning, AC osv. Tester genomfördes på "nya" Bv206 modeller i Boden 2007, något inköp var dock inte aktuellt med den regeringspolitik som bedrevs då. Så Beowulf är inte det enda alternativet från Hägglunds.
 27. 1 point
  Beowulf är väl en softskin-BV, vad gör den så mycket mer tekniskt komplex och underhållskrävande än 206:an? Länk till Beowulf https://www.baesystems.com/en/product/bvs10-beowulf
 28. 1 point
  Marinens flaggskepp HMS Carlskrona sjunger förmodligen på sista versen. Nu säger man att hon troligen kommer att tas ur tjänst 2025 eller 2026, men att det skulle gå att behålla henne ytterligare några år. Det kräver i så fall ytterligare underhåll och modifieringar vilket kostar pengar. För ett par år sedan pratade man om att hon skulle utgå 2028. Stabsledningen som idag finns ombord kommer att verka från en av Visbykorvetterna när Carlskrona tagits ur tjänst. Inget specifikt nämns om HMS Trossö som också faller för åldersstrecket ungefär samtidigt som Carlskrona. Osäker framtid för marinens flaggskepp Stridbar stolthet summerar 40 år i försvarets tjänst Ingemar Lönnbom: Så minns jag HMS Carlskrona (vet att det är betalartiklar men det kostar bara 3 kr att prenumerera 3 mån på digitala blt.se just nu) /Per
 29. 1 point
  USA:s utrikesdepartement har nu gett klartecken till att sälja 18 st tunga torpeder av typ Mk48 Mod6 Advanced Technology (AT) Heavyweight Torpedoes (HWT) till den taiwanesiska marinen, men till vilka ubåtar? Tvivlar på att man tänker använda dem på de två antika ubåtarna av Hai Shih-klass (f d US Tench-klass). Taiwan Requested MK 48 Torpedoes From The US, But for Which Submarines? Enligt statsägda kinesiska Global Times så är torpederna US Approves $180M Heavy Weight Torpedo Sale to Taiwan; Overpriced and Useless says China /Per
 30. 1 point
  Norska fregatten KNM Otto Sverdrup och tyska tankfartyget FGS Rhön besöker Stockholm i helgen: Natos flottstyrka i Sverige trots pandemi Jag undrar om det hänt tidigare att Standing NATO Maritime Group 1 bara bestått av två fartyg? (varav det ena ett stödfartyg) /Per
 31. 1 point
  Nu handlar det snarare om liknande förmågor och prestanda som är intressanta. Framför allt så är ett kylt eldrör med tillhörande automatladdare ett vinnande koncept. Högre momentan eldhastighet och högre tillgänglighet över ett/flera dygn.
 32. 1 point
  Intressant: https://www.dn.se/nyheter/sverige/tungt-bombflyg-fran-usa-ovar-i-sverige/
 33. 1 point
  https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2020/05/11/show-of-force-during-coronavirus-all-3-types-of-usaf-bombers-fly-long-range-missions-to-europe/ In the last week, the Air Force has flown all three of its bomber aircraft on multiple long-range missions to Europe, from their home bases in the United States. The flights were also partly intended to show the coronavirus pandemic and ensuing complications have not impaired the Air Force’s ability to carry out complicated, simultaneous missions. On Monday, a B-1B Lancer from the 28th Bomb Wing at Ellsworth Air Force Base in South Dakota flew a long-range strategic Bomber Task Force mission to Europe, U.S. Air Forces in Europe-Air Fores Africa said in a release. That was the wing’s second such flight in less than a week — the 28th also flew two Lancers to the Baltic region on May 5, on a mission that included training with the Danish air force. And on Thursday, two B-2 Spirit bombers from Whiteman Air Force Base in Missouri, two B-52H Stratofortresses from Minot Air Force Base in North Dakota, and two B-52s from Barksdale Air Force Base in Louisiana flew to the U.S. European Command and U.S. Indo-Pacific Command geographic areas of responsibility, U.S. Strategic Command said in another release Monday.
 34. 1 point
  En gammal nyhet som borde vara med i tråden. http://alert5.com/2015/09/11/pakistan-has-repair-saab-2000-erieye-damaged-during-terrorist-attack/ Pakistan has repaired Saab 2000 Erieye damaged during terrorist attack Posted on September 11, 2015 It is reported that Pakistan has managed to repair one of its Saab 2000 Erieye AEW aircraft that was damaged during a terrorist attack. The aircraft was put back in service on Sept. 10 at half the cost quoted. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1019313841606774&id=263973733807459 Saab 2000 Erieye the plane which was damaged in terrorist attack back in 2012 Pakistan AF took ownership and repaired this aircraft at Pakistan Aeronautical Complex facility after took permission from Sweden. The aircraft was repaired by Pakistani engineers in ten months time. The repair costed around 1.5 million US dollars. An American company had offered to repair the aircraft for three million US dollars. Thus the repair work by Pakistani engineers saved 1.5 million US dollars. Recently Pakistan has received three additional Saab 2000 Erieye aircrafts. This aircraft played a vital role in recent Indo-Pak tensions whereas India logged protest with sweden over the usage of this aircraft by Pakistan AF against India. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/swedish-awacs-in-focus-again-after-paf-used-it-against-india/articleshow/68590492.cms Incidentally, three of the Saab 2000 `Erieye’ early warning aircraft were badly damaged in a terror attack on the Minhas air base in 2012, with one of them being destroyed beyond any scope of repair. The 2017 order was placed to replace the destroyed aircraft and to bring up the total number of Pakistani Swedish origin air warning systems to six.
 35. 1 point
  Fincantieri's FREMM design vinner US Navy's tävling om vem som får bygga nästa fregattprojekt. Fartygen ska byggas vid Marinette varvet i Wisconsin, och kontraktet omfattar prototypfartyget och en option på nio seriefartyg. US Navy planerar att bygga 20 fartyg byggda på italienska flottans ubåtsjaktvariant av FREMM typ Virginio Fasan, men som är kraftigt modifierad speciellt vad gäller överbyggnaden. Fartygen får en längd av 143 m, bredd på 19,8 m och ett deplacement på 7.500 ton. Enligt Fincantieri så kommer fartygen att vara "framtidssäkrade" genom att de genererar 12 MW effekt. Bestyckningen kommer troligen att bli Mk110 57 mm kanon + Mk41 VLS med 32 robottuber + upp till 16 NSM SSM + 1 st RAM. Fartygen får Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) radar, Baseline Ten (BL10) AEGIS Combat System och ett hybrid maskineri typ CODLAG, vilket ska ge en fart på 26+ knop och en räckvidd på 6.000+ NM vid 16 knop. Besättningens storlek blir 200 man. Hangaren rymmer 2 st MH-60R hkp som kan bestyckas med Mk54 torpeder och Hellfire robotar. Fincantieri’s FREMM Wins US Navy FFG(X) Frigate Competition Fincantieri Marinette Marine was awarded contract to build FFG(X) missile frigate for US Navy Jag tror detta är ett bra val. Man väljer en redan färdigutvecklad fartygstyp som är i tjänst för att reducera riskerna. Huvudsaken var väl att det inte blev en spansk design eller nån variant av LCS. Man kan dock inte låta bli att undra om frånvaron av en Phalanx CIWS har att göra med att man vill hålla kostnaderna nere, eller om vi kommer att se en utveckling där detta system sakta försvinner i US Navy. På nyare Arleigh Burke jagare har man ju redan reducerat från två till en Phalanx. Numera så har man ju inte Phalanx bara för att skjuta ner anfallande flyg och robotar, utan även för närförsvar mot bomb- och attackbåtar. Visserligen så kommer väl fartygen att få ett antal tunga ksp för närförsvar som nästan alla fartyg i amerikanska flottan, men jag hade hellre sett ett par vapenstationer med typ 25 mm Typhoon / Mk38 speciellt med tanke på att de även ska kunna uppträda kustnära (eng. 'littoral environment'). Även fartmässigt tror jag man kan se att man prioriterar ett tyst och ekonomiskt maskineri som ger goda ubåtsjaktprestanda framför en högre sprintfart. Därmed så torde dessa fartyg i första hand inte vara avsedda att eskortera atomdrivna hangarfartyg. Naturligtvis spelar möjligheten att exportera till vänliga länder också in i valet av fartygstyp. /Per
 36. 1 point
  Hittade en mockup av ett hangarfartyg i Bandar Abbas. Det var tydligen byggt på en pråm. Användes som övningsmål. Iran har också sagt att man vill skaffa ett hangarfartyg. Men det var nog bara av propagandasyfte. https://www.bellingcat.com/news/mena/2015/07/24/iran-carrier-mockup-anchored-off-bandar-abbas/ https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a30459886/iran-fake-uss-nimitz/ https://goo.gl/maps/mRbUhi6ZpGvbCDLw7 Lista på militär utrustning tillverkad i Iran: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_equipment_manufactured_in_Iran
 37. 1 point
  Jo realismen är jag medveten om saknas, men en man kan alltid drömma! Jag har koll på det där med Amf-bataljonernas storlek. I praktiken blir det ju att man har en 2/3-delars bataljon/kust, inte ett regemente. Att jag anser att Karlskrona inte behöver mer än en bataljon är för att skärgården inte är lika omfattande som Stockholm där. KA-förmågan känns dock nästan viktigare där än i Stockholm med tanke på hur lång väg en eventuell landstigningsflotta måste ta sig (och hur många finnar de måste passera) om man jämför Baltijsk-Karlskrona och Kronstadt-Stockholm. Hur såg baseringen ut förr i tiden när det fanns en fregattflottilj på västkusten? Kan man basera större fartyg i Skredsvik (såg att det tidigare legat minröjare där)? Relaterat till fartyg på västkusten så är ju även norrmännen till del beroende av Göteborgs hamn och deras fregatter skulle förhoppningsvis hjälpa till med eskortverksamhet. Annars anser jag att det är just på västkusten fregatter skulle ha ett existensberättigande. En vacker dag kanske pengar skjuts till i rätt mängd!
 38. 1 point
  Fick den här idag från discshop.se. 5 tim 47 min med finska journalfilmer 1939-40. Svensktextad. Nån som har sett den redan? Att hitta en film av den här typen hos discshop är ungefär samma chans som att hitta en nål i en höstack. /Per
 39. 1 point
  Skarpt. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/05/har-skyddar-forsvarsmakten-var-kust/
 40. 1 point
  https://www.flightglobal.com/fixed-wing/uae-takes-delivery-of-first-saab-globaleye/138137.article I artikeln nämns Finland, Sydkorea och Sverige som framtida potentiella användare av Global Eye.
 41. 1 point
  Stridsbåtsförare på Amf1 Berga. Rycker in 20 juli. Kommer högst troligen köra 11 månader
 42. 1 point
  Naturligtvis, just nu råder dispens. Men de senaste 20 åren tänker jag främst på.
 43. 1 point
  Nej, enligt beslut från Arbetsmiljöverket så får även ambulans- / räddningstjänst och hälso- och sjukvården nu använda skyddsmask 90 fram till årsskiftet – trots att den saknar CE-märkning. Detta efter att EU kommissionen gett ut nya rekommendationer om bedömning av bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning. I övrigt håller jag med om att det är vansinnigt att världens förmodligen bästa skyddsmask inte har fått användas för att den saknar CE märkning. Första batchen med 10.000 nya skyddsmasker skiljer sig inte från den befintliga, men kommande batcher ska få mindre förbättringar. Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19 Efter coronaviruset: Räddningstjänsten får använda skyddsmask 90 /Per
 44. 1 point
  Helt galet, ja nästintill sjukt att de 700 000 masker som tillverkades inte får användas just på grund utav avsaknaden av CE märkning. Försvarsmakten har dispens men räddningstjänst och polis får som regel inte använda den just pgra CE-bristen, att det är en av världens bästa masker borde slå högre än någon byråkratbestämmelse. De nya maskerna och de gamla har ingen skillnad, och produktionen nu och då kommer inte heller skilja sig. Istället för att använda det man har så har ju räddningstjänsterna fått köpa in andra masker, med CE märkning som de använder istället, de Mask90 de har fått sig tilldelade ligger istället förvarade i lådor i något hörn.
 45. 1 point
  GLSDB heter den och det är en befintlig glidbomb GBU-39 för flygplan. Som har monterats på en raket för raketartilleri till G/MLSR och HIMARS. Ja det är ett imponerande system. Senaste visning på Youtube i nov 2019. Titta gärna på efterföljande film från 2015 som beskriver systemet. https://www.bing.com/videos/search?q=glsdb&docid=607999328190861235&mid=CA7047063FE151FF84F9CA7047063FE151FF84F9&view=detail&FORM=VIRE
 46. 1 point
  Tydligen så är vrakdelar från helikoptern spridda över ett stort område, vilket tyder på att det varit en våldsam krasch vid nedslaget i vattnet. Djupet i området kan vara så mycket som 3.000 meter. 5 military members missing after helicopter crash now presumed dead /Per
 47. 1 point
  Antall skyts er en skinndiskusjon hvis man ikke tar rekkevidde og presisjonsrevolusjonen i betrakning. Lang rekkevidde erstatter derfor store flåter av kortrekkeviddig tauet skyts verden over. Derfor utvikles det heller ingen nye system. Det betyr 155mm L52 kaliber, noe som bare går sammen med høy taktisk mobilitet. Billige tauet skyts er derfor en felle og innbyr til en falsk forståelse av styrke på fremtidens slagmark. Et større antall K9 er derfor det rette svaret for Finland, så kan alt annet skrapes. http://www.mynewsdesk.com/no/nammo/news/the-biggest-invention-since-the-jet-engine-384591
 48. 1 point
  Det blev f d HMS Quorn som nu säljs till Litauen. Efter en tävling så kommer troligen ett brittiskt varv som har erfarenhet av Hunt-klassen att utses för jobbet att renovera och uppgradera fartyget. Man hoppas att fartyget ska vara operativt 2023 i den litauiska marinen. Ex-HMS Quorn Sold to Lithuania Lithuania buys third Hunt-class MCMV from UK /Per
 49. 1 point
  SIG, IMI, KAC, Colt Canada
 50. 1 point
  Idag på radion pratade man om "förlåtelse" tror aldrig jag förlåter för att man inte köpte AMOS.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...