Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/20/2017 in all areas

 1. 1 point
  Fast det har väl framkommit nu på senare tid att skyddsnivån håller? Bl.a skrevs det om detta i Hemvärnstidningen. Dessvärre så går det ju inte längre att komma åt tidigare nummer via nätet. Kroppsskydd 90 ger betydligt högre skyddsnivå än vad väst/sele+fältjacka+fältskjorta/tisha gör. Dels skyddar kroppsskydd 90 bättre mot splitter än vad textil gör. Kroppsskydd 90 skyddar dessutom i en inte helt trivial utsträckning mot trubbigt våld. Det är också ur träningssynpunkt en bra utrustningsdetalj. I en ljus framtid tilldelas nya kroppsskydd som ersätter 90-modellen.. Jag vågar nästan ta gift på att dessa kommer ha en högre skyddsnivå. Det kommer medföra en högre vikt. Och då kommer man vara lite glad över att man har "vana" att bära kroppsskydd. För det kommer vara tungt. Det kommer vara obekvämt. Det kommer vara varmt. Man kommer bli svettig. Att inte ha kroppsskydd är att bjuda fienden på en fördel. Det ska vi inte göra.
 2. 1 point
  Det är brist på 90 kängorna och har sett att dom flesta förband får ut 08 istället senaste tiden så om dom inte fått in nya partier av 90 så lutar det åt 08.
 3. 1 point
  Den svenska korvetten HMS Visby skuggar med stor sannolikhet just nu det ryska fartygsförbandet som inkluderar Typhoon-ubåten Dmitri Donskij och slagkryssaren Pjotr Veliki som är på väg söderut. Senaste positionen för Visby är ca 45 km O om östra udden på Fårö. /Per
 4. 1 point
  Jag tänkte sticka ut hakan här lite och påstå att med återtagen värnplikt får vi nu äntligen en möjlighet skapa det insatsförsvar vi skulle ha i IO14. Om några få år kommer vi ha kompletta, större förband, med soldater i samma utbildningsnivå. Och kvalificerade förband i slutskede av utbildning, gripbara inom timmar/dagar. Dagens IO14, ur FM:s logistikutredning, har 90-180 dagars anspänningstid. Inte bara ur materiellt, utan framförallt personellt perpektiv. Och framförallt! får hemvärnet en reell möjlighet rekrytera grundutbildade soldater.
 5. 1 point
  Besök sidan och lyssna på svenska veteraners historier. “Har du dödat någon?” är en pågående videoproduktion där svenska krigsveteraner får chans att berätta om deras upplevelser både under sin mission men även under hemkomsten. Utgivare: Vi är en projektgrupp ifrån Linköpings universitet Facebook: https://www.facebook.com/hardudodatnagon/ Instagram: https://www.instagram.com/hardudodatnagon/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC374ACFKl1_SmdHd3WBdYnw
 6. 1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×