Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/10/2020 in all areas

 1. 2 points
  Du nämner att köpa G36 ett flertal gånger som att det bara skulle vara att köpa den så är det klart. Även om trupputb blir en fråga för både AK4 och G36 så måste du bygga upp hela logistikorg:en runt G36 om man ska köpa in den. En org som redan finns för AK4. Det kommer man inte göra för några få års användning. Dessutom har G36 problem i exempelvis kallt väder och är bland annat därför den skrotas av tyska försvaret. Jag tror dessutom inte att hela FM kommer att ombeväpnas till AK4 en kortare period utan att jag tror utvalda delar som till exempel jägarförbanden kan få AK4C i ett par år för att övriga förband ska kunna ha AK5C fram till bytet sker på alla förband. Jag tror liksom du att HK433 är en lämplig lösning för både Sverige och Tyskland. Frågan är bara om man vill köpa den nu när man pratar om att ha så många vapen som möjligt inom samma familj (liknande handgrepp osv). Är det tyskarna som har krav på 3,6? Ett intressant inlägg i debatten när vi pratar om vikt är att ryssarna i samband med inköp av AK-12 och AK-15 kom fram till att det är negativt om vapnet blir för lätt då rekylen blir för svårhanterlig för den genomsnittlige skytten. Vikt är alltså inte allt.
 2. 2 points
  Vad har du för plan efter militärtjänsten? Soldatyrke, soldat som "bisyssla", eller sofflock? Det påverkar en hel del kring vad som är "rätt" för dig. Är du intresserad av HV kan jag dock säga följande: Hemvärnet har en högre medelålder än övriga försvarsgrenar, sant. Men den sjunker för varje år som går. Gör man dessutom skillnad på de mer "stationära" bevakningskompanierna och insatskompanierna så går åldern ned ännu ett par snäpp. En grundutbildning är en grundutbildning oavsett vad för befattningsutbildning som väntar dig i andra änden. Självklart finns det regionala skillnader beroende på vad för "inriktning" den aktuella "skolan" har, men du blir soldat(sjöman) i vilket fall. Hemvärnet är en resurs vars kompetens och rykte stärks för var dag som går, och hittills har jag inte hört någonting annat än lovord för "prostatagerillan" oavsett gästande befäls bakgrund. Utbildningen mot hemvärnet kommer ha samma åldersfördelning som vilken annan utbildning i försvaret. Du kommer få skjuta både AK, KSP och GRG. Handgranat skall kastas, minor apteras och försvarsladdningar eka över nejden. Och om(när) du kommer ut på ditt HV-förband kommer du också märka att dit söker sig jägarna, utlandstjänst, och alla andra "häftigare" befattningar. Äldre, ja. Men erfarna och kunniga. Som förare till PB8 är du fortfarande soldat, och det finns fortfarande "vägar att gå" därifrån. Vad intresserar dig; Logistik, sjukvård, CBRN, kok, TOLO? Någonting annat? PB8-förare behövs i många delar av HV. [Sedan kan ju självklart vissa hemvärnsförband vara några år efter i utvecklingskurvan, men det går ju inte att veta i förväg.]
 3. 2 points
  Att påstå att Royal Navy har ett överflöd av fartyg idag låter som ett skämt men om vi talar om OPV fartyg så finns det nog ändå fog för detta. Dels så har man åter satt de tre äldsta Batch I fartygen i tjänst igen (används i fiskeriskyddsverksamheten) och dels så kommer under 2020 de sista av fem förbättrade Batch II fartyg att träda i tjänst. Det enda OPV fartyg av River-klass som inte är i aktiv tjänst är HMS Clyde som återkom från guard ship duties på Falklandsöarna i slutet av förra året. Hon var då ämnad att säljas till Brasilien som har tre egna OPV fartyg av River-klass, men nu har man till all förvåning tackat nej till henne. Därmed så finns i RN totalt 9 st OPV fartyg av River-klass, varav 8 st är i eller kommer att vara i aktiv tjänst inom kort. Tre är alltså av den mindre Batch I typen med lägre fart, enklare bestyckning och saknar hkp däck, och fem är av den större Batch II typen (HMS Clyde är ett slags hybridfartyg mellan Batch I och batch II). Batch II har byggts med ordentligt reservdeplacement och är på många sätt en förbättrad version av de tre brasilianska OPV fartygen, som i dagsläget dock har en något tyngre bestyckning. Organisationen Save the Royal Navy har nu publicerat en intressant artikel med de tre alternativ som finns om RN väljer att uppgradera de fem Batch II, och de omfattar alltifrån en enklare uppgradering kallad OPV Plus till nästan korvett klass. Naturligtvis hoppas man på att RN väljer korvettalternativet, men chansen för detta är nästan obefintlig. Det man realistiskt kan hoppas på är nog OPV Plus alternativet med 1x40 + 2x30 + TEU kontainer med ett par bestyckade drönare. Att uppgradera dessa fem fartyg är det absolut enklaste och billigaste sättet att mildra effekterna av att leveransen av de nya type 26 och type 31 fregatterna försenas de närmast kommande åren. Som jag tidigare rapporterat så kommer antalet jagare och fregatter i RN fr o m 2023 att successivt nedgå från dagens 19 till 16 eller 15. Enhancing the Royal Navy’s batch II OPVs River-class patrol vessel (detta borde egentligen ha postats under tråden Brittiska flottan krymper men hamnade tyvärr här. Sorry) /Per
 4. 2 points
  This Venezuelan Patrol Ship Sunk Itself After Ramming A Cruise Liner With A Reinforced Hull RCGS Resolute: Collision with ANBV Naiguatá Cruise ship sunk Venezuelan Navy ship after being fired at and rammed. Don’t mess with RESOLUTE. Märklig historia. Liknar väl lite norska Helge Ingstad kollision (i alla fall vad gäller David-Goliat perspektivet) även om denna verkar ha varit medveten. Även om kryssningsfartyget RCGS Resolute hade drivit in på venzuelanskt vatten så fanns det väl inte fog för att försöka borda eller ramma fartyget? Skadorna på kryssningsfartyget verkar knappt vara synliga från luften. Resultatet av rammningen kanske säger något om sjömanskapet på det venezuelanska fartyget. The Drive spekulerar också i om incidenten kan ha att göra med att Portugal stöder den venzuelanska oppositionsledaren Juan Guaido (RCGS Resolute är flaggat i Portugal). UPDATE: Enligt The Maritime Executive så ska patrullfartyget ha sjunkit efter att träffat kryssningsfartygets isförstärkta bulb: Venezuelan Navy Patrol Ship Sinks After Collision With Cruise Ship /Per
 5. 2 points
  Vem har klankat ned på någon torped? Om du syftar på min kommentar om AS244/S så påpekade jag bara att svenska flottan inte var nöjda med just den torpeden då den inte levde upp till ställda krav! Eftersom det är just torped 62 som svenska flottan använder och den är specifikt utvecklad åt oss så, är den också helt och hållet anpassad efter våra behov och förutsättningar - det är inte Black Shark! Förmodligen mer än bara lite, men så blev den också förbaskat bra i slutändan! Och nej, att något är svenskt innebär inte automatiskt att det är bäst! Har det påståtts? Vad jag ifrågasatte var ditt påstående " Dessa är väl bättre än torped 62"! Det enda både du och jag har att gå på här är tämligen sparsamma siffror från diverse webbsidor om torpedernas prestanda, och om man bara jämför dessa rakt uppochner så drar man lätt slutsatsen att Black Shark är "bättre". Men detta säger ingenting om t.ex. målsökarens prestanda och förmågor, vilken nivå av integration och kommunikation med torpeden som skjutande plattform har eller hur tyst den är. Dessutom måste man se till torpedens avsedda operationsmiljö, i vårt fall primärt Östersjön och Kattegatt, överlag grunda hav med väldigt speciella akustiska förhållanden och dessutom med väldigt låg salthalt vilket betyder att alla torpeder inte fungerar här, beroende på typ av kraftkälla (t.ex. saltvattenaktiverade batterier). Tillslut måste man också se till tänkt användningsområde, vårt syfte med tung torped är att sänka ryska ytenheter och torpederna är därför anpassade för detta. Mot andra ubåtar använder vi primärt lätta torpeder. De flesta andra länders ubåtsvapen använder enbart tunga torpeder mot både ubåtar och ytfartyg, något som leder till andra avvägningar vid konstruktionen av torpeden. Det jag vill komma till är att man inte rakt av kan säga att den ena eller andra är "bättre", likt alla försvarsmatrielprojekt måste man se till helheten! Black Shark kan mycket väl vara bättre än Torped 62 i t.ex. medelhavet, men det betyder inte automatiskt att den är bättre i Östersjön!
 6. 2 points
  BVL Naiguatá är 80 m och sjösattes 2008 och togs i tjänst 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/BVL_Naiguatá Det är ändå typiskt obra att köra in i ett fartyg som förstärkt för att klara tjock is RCGS Resolute är 125 m
 7. 2 points
  1. Alla svenska förband inkl jägarförband är att betrakta som konventionella förband. 2. HK 416 är inte på något sätt ett lätt vapen. Beroende på vilken version man jämför med (Dock med samma piplängd som AK5C) är den 400-500gram lättare än AK5. Inte att förakta men heller inte nåt stt skriva hem om. 3. KJ har fått BOA på G36C specifikt för dyktjänst och de problem som uppstår när man övergår från verksamhet under vattnet till över vattnet. Inte för att på bredd ersätta AK5C. 4. Det finns ett arbete med att införa en ny familj av automatkarbiner i Försvarsmakten. Detta ligger dock ett antal åt bort. 7-10 HV kommer/bör/ska inte överta några AK5C. Snarare kommer andra förband i värsta fall överta AK4 för att täcka upp. AK4 överlever med stor sannolikhet AK5 i FM. 5. SOG har inte 416 och kommer heller inte testa automatkarbiner åt FM. Det finns avdelningar i den reguljära Försvarsmakten som har det som sin uppgift. 6. AK4D är införd för att kostnadseffektivt kunna genomföra metodförsök med skarpskyttar på gruppnivå. Inte införd för att det är det ultimata skarpskyttevapnet.
 8. 2 points
  Inom vissa saker kan olika förband behöva vapen som inte är så spridda inom försvaret. SOG har ju redan andra typer av vapen. Är det vettigt att man ska bära på både PSG90 och AK5 samtidigt. Istället för ett halvautomatisk vapen för prickskytte eller för skarpskytte. Där AK4D är en lösning endast för de vanliga förbanden. Deras 81 mm grk kan behöva olika typer av specialammunition. För att vara mer effektiva och nå längre. Sedan förespråkar jag att vissa förband inkl hkp och fartyg kan skaffa ny KSP 338 NM. Där en TKSP inte passar eller är lämplig.
 9. 2 points
  Är man intresserad av vilka vapen de hade etc så är denna länk intressant. http://jaegerplatoon.net/MAIN.html
 10. 2 points
  Haha reflekterade inte över att det var 17 år gammalt. Anledningen till att jag såg det nu är att inlägget anmälts anonymt 2 gånger.
 11. 2 points
  Japan vill nu utveckla ett stealthflygplan inhemskt och avvisar förslag från Lockheed Martin Corp och Boeing Co i USA och Storbritanniens BAE Systems PLC, berättade tre källor med kunskap om programmet till Reuters. Det skulle sätta Japans ledande försvarsentreprenör, Mitsubishi Heavy Industries, i spetsen för ett militärt kontrakt för mer än 40 miljarder dollar. Företaget har inte lämnat in någon egen design för nästa generations jaktflygplan, utan utvecklat Japans demonstrant för stealthflygplansteknologi, X-2, 2016. "Japans stealth-design har fungerat bra i test hittills," sade en av källorna, som har kunskap om det nya föreslagna planet, kallat F-3 eller F-X. En talesman för Mitsubishi Heavy sa att företaget skulle samarbeta med regeringen för oavsett vilken politik den beslutade att följa. https://www.reuters.com/article/us-japan-defence-fighter-exclusive/exclusive-japan-favors-home-grown-design-for-next-generation-fighter-after-rejecting-foreign-plans-sources-idUSKBN21E137
 12. 2 points
  Det hela handlar om att Sovjet släppte bomber över Finland, men utrikesminister Vjatjeslav_Molotov officiellt i radio påstod att de släppte brödkorgar till svältande finnar. De finska soldaterna började då kalla bomberna för "Molotovs brödkorgar" och för sina brännflaskor de bekämpade sovjetiska stridsvagnar med för "Molotov Cocktails". Något som tydligen inte uppskattades av Minister Molotov. Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vjatjeslav_Molotov https://en.wikipedia.org/wiki/Vyacheslav_Molotov
 13. 2 points
  Ocean Infinity’s hunt for the Submarine San Juan Bra redogörelse av letandet efter ubåten. Intressant att en ubåt först imploderar när den når "crush depth" och sedan exploderar. /Per
 14. 2 points
  Kan nog likställas med den reno som genomförspå våra Strb 90H. Under renoveringen får de bland annat nya motorer från Scania.
 15. 2 points
  Renoveringen/uppgraderingen har få synliga uppgraderingar, men innefattar byte av motor, växlar, styrhytt och ny modern civil yrkesmässig navigationsutrustning. Uppgraderingen kostar ca 22 miljoner euro och enligt finska Wikipedia har klassen totalt 38 båtar, vilket då motsvarar cirka 6,4 miljoner kronor per båt.
 16. 2 points
 17. 2 points
  Irländska marinens flaggskepp LÉ Eithne aktiveras igen för att användas som test center för covid 19: Navy returning LÉ Eithne to service as Cork Covid-19 testing centre Hon togs tillsammans med ett mindre patrullfartyg av Pecock-klassen ur tjänst så sent som förra sommaren pga. problem att bemanna fartygen. LÈ Eithne är (tillsammans med den mindre Peacock-klassen) de enda irländska örlogsfartygen som är byggda enligt militär standard, och LÉ Eithne är det enda med Bofors 57 mm Mk1 som huvudpjäs och helikopter kapacitet. Nu ska ju FM upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. Skulle man inte kunna använda HMS Carlskrona som ett rörligt test center för covid 19 och stationera henne där hon behövs bäst? Hon ska ju ha goda sjukvårdsresurser ombord och har ganska rymligt däck. /Per
 18. 2 points
  Ja man lär sig ständigt något nytt! Sveriges lätta torpedutveckling tog sin början med Tp42 på 1970-talet. Den efterföljdes av Tp422 som togs fram åt HKP 4 systemet, den var i grunden en Tp42 med tillförd trådstyrning och en förbättrad målsökare. Nästa torped blev Tp431 som infördes 1988 för ubåt typ Västergötland, denna tog till vara på erfarenheterna från den då nya tunga torpeden 613 och tillförde mer avancerad trådstyrning och ytterligare förbättring av målsökaren. Exportversionen av denna benämndes Tp43X0. Nuvarande torped 45 infördes 1995 genom att man uppdaterade Tp431 med bl.a. en helt ny målsökare. Redan i början av 2000-talet framkom dock ett behov av att utveckla en ersättare till Tp45 då målsökare och dator i denna förvisso var modern, men mycket av resten byggde på teknik från 70-talet (Tp42!). Därmed inleddes ett utvecklingsprojekt för att ta fram nästa generation 40cm ubåtsjakttorped och denna hade benämningen Tp46. Dessvärre ansågs kostnaderna för denna bli för höga i ljuset av att den eviga freden nu tillslut hade kommit för att stanna och projektet lades därmed ned, istället genomgick Tp45 en mindre uppdatering/livstidförlängning och benämns numera Tp451. Vår nya lätta torped som nu är i utprovningsfasen har som du mycket riktigt påpekar beteckningen Tp47 och planeras bli operativ under 2023. Tp47 är helt nyutvecklad från grunden upp och kommer ge en väsentlig prestandaförbättring jämfört med nuvarande system. Ja sannolikt kommer det kosta en slant även för Polen, å andra sidan har Polen ett behov av att snabbt byta ut sina närmast antika ubåtar mot modernare om de ska ha någon operativ nytta av sitt ubåtsvapen fram till att de kan skaffa helt nya båtar. Våra befintliga båtar är redan moderna och vi har två helt nya toppmoderna på väg in, så vi har inget behov av att lägga miljarder kronor (som vi inte har!) på ytterligare (och dubbelt begagnade!) båtar! Polens flotta är dessutom ett sammelsurium av fartyg och teknik från en uppsjö olika länder och årtionden så jag är inte säker på att de nödvändigtvis skulle bekymra sig om saker som kompatibilitet o.s.v. Det tror (hoppas!) jag med! Renovering eller uppgradering vete tusan dock, hon är bedömt i betydligt bättre skick och mycket modernare än Polens befintliga ubåtar. Det är ju såklart upp till Polen att avgöra, men åtminstone en ordentlig översyn vore nog på sin plats...
 19. 1 point
  Min uppfattning är att pjäserna 27 till 36 inte har blivit verifieringsskjutna ännu vilket skulle betyda att FMV inte tagit emot dom från industrin ännu. Hur vida vi kommer ta emot dom öht är oklart, då vi för närvarande har bimetallkorrosion (galvanisk korrosion) i eldrören på 22 av 24 levererade pjäser. Just nu krigas det om hur vida detta går som ett garantiärende eller inte. Mitt tips är att inte köpa aktier i Bofors... Med ett pjäskompani kan du lösa samma elduppgifter som en artilleribataljon: nedkämpa och nedhålla. Då det inte finns rök- eller lysgranater så utgår avskärma, förblinda och belysa. Hur väl ett pjäskompani kan lösa elduppgifterna är däremot det som är relevant. Med nuvarande fastställda magasinsalternativ 0/18/3/0 (SGR77,SGR77BFL,HM,PG) har ett pjäskompani 4,5 eldstötar i magasinet. Taget från minnet så kräver ett gruppmål med en målarea av 2-4 ha bestående av oskyddad trupp i öppen terräng, 4 ES med ZB, för att nedkämpas på ett avstånd mellan 15-25km. I all annan terräng så krävs det fler ES än vad som finns tillgängligt. I praktiken så kan alltså ett pjäskompani nedkämpa ytterst få truppmål, således kan du bara räkna med att nedhålla 1-2 terrängpartier momentant, eller ett terrängparti en kortare stund. Det blir alltså mer stridsekonomiskt att använda ett pjäskompani för att målbekämpa fordon med hårdmålsgranater, då HM skjuts antingen som skott eller lag. Hur vida det räcker med en artilleribataljon per brigad? Nej det gör det inte. Nuvarande reglementen och handböcker säker att en anfallande bataljon skall understödjas utav 2-3 artilleribataljoner. Vad detta betyder i rena siffror framgår inte, men mot en högteknologisk motståndare med ett högt artilleribekämpningshot som resulterar i korta eldverksamhetstider så är en artilleribataljon långt i från tillräckligt, speciellt inte med Archer. Archer har på tok för låg elduthållighet och för låg verkan för att vara ett effektivt brigadartillerisystem.
 20. 1 point
  Franska hangarfartyget Charles de Gaulle går till hamn efter misstänkt coronasmitta. 40 st misstänks ha smittats av den totala besättningen på 2000 man. Hangarfartyget hade deltagit i en övning utanför Danmark. Nu återvänder man till hemmahamnen i Toulon i södra Frankrike. https://gulfnews.com/world/europe/french-aircraft-carrier-heads-home-over-covid-19-fears-1.70871786 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8200415/Fears-40-sailors-French-Navy-aircraft-carrier-Charles-Gaulle-coronavirus.html
 21. 1 point
  Ursäktar OT men nu har det börjat röra på sig: https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/artilleri-hemmahorande-soderover-nara-att-bli-verklighet/ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/22322/vill-du-vara-med-och-bygga-upp-artilleriforma
 22. 1 point
  Tillägg: Enligt vad jag har sett hittills i FM, utifrån att jag är en bilkårist med endast en 2-veckor lång GU-F i ryggen, så är personlig lämplighet och attityd avgörande. Se till att ditt namn har ett välförtjänt gott rykte så kommer det vägra tyngre än vilka bokstäver du skulle råka ha på en gul båge. [Och 7.62 är mycket roligare än 5.56 ]
 23. 1 point
  Jag fick en liknande befattning inför min GU, du behöver inte oroa dig. Inför 2021 så ändras reglerna för anställning till GSS/K och GSS/T samt "GU-HV's" utbildningsinnehåll vilket innebär att GU mot Hemvärn är förlängt till 6 månader minimum. Detta gör att det finns möjlighet till andra befattningar och tjänster efter din befattningsutbildning. Du har även möjlighet att söka vidare till GSS/K samt GSS/T efter 6 månaders GU med godkända betyg. Förtydligande, om du efter GU av någon anledning känner att hemvärnet inte passar dig så kan du söka dig vidare till tjänster i Armén, Flottan eller Flygvapnet.
 24. 1 point
  CNW på twitter Verkar som om det venezuelanska patrullfartyget medvetet la sig på tvären framför bogen på kryssningsfartyget förmodligen i ett försök att tvinga henne att ändra kurs, och sedan har den isförstärkta bulben förorsakat så stora skador i skrovet på örlogsfartyget att hon sjönk. Bara att öppna eld mot ett kryssningsfartyg på förmodligen internationellt vatten gör ju den venezuelanska marinen till pirater i mina ögon. Enligt en kommentar så ska befälhavaren på örlogsfartyget sagt till sin radioman att meddela kryssningsfartyget att slå av maskinerna, och denna order kan då ha missuppfattats av örlogsbesättningen så att man slog av de egna maskinerna. Försöket att kapa kryssningsfartyget kan också ha varit för att använda det för att tvinga Portugal att släppa venezuelanska bankkonton som de frusit. UPDATE: Lanterne Rogue har en bra belysning av vad som hände och som också är ganska muntert att läsa: It often seems that the golden age of naval idiocy has disappeared forever Venezuelanska marinen publicerar "bevis" att kryssningsfartyget medförde gummibåtar som skulle användas att landsätta legosoldater: Venezuelan Navy Retweets Questionable ‘Evidence’ In Cruise Ship Case /Per
 25. 1 point
  Queen-of-Battle nämner många bra saker i sitt inlägg. Vad jag vill tillägga är att bland alla konventionella förband i FM (där jägarförbanden ingår) är behoven vitt skilda av vad ett lämpligt personligt EHV skulle vara. En kock, en pansarskyttesoldat och en kustjägare har inte samma behov och olika karakteristika väger tyngst för de olika befattningarna. Jag hoppas att den nya vapenfamiljen avspeglar det. Personligen hoppas jag givetvis att vi får ett lättare vapen men det är inte det viktigaste utifrån min tjänst (som jägare). HK416 skulle jag bli mäkta förvånad om vi köpte in som ny standardbeväpning på grund av priset. Jag skulle tro att inget köp görs innan USA har bestämt sig för vilken/vilka kalibrar som gäller inför framtiden. Sen ska även tilläggas att KJ:s G36 inte är några standard G36 utan det är SOG:s gamla som behövde modifieras rätt kraftigt för att fungera tjänligt. Att köpa upp något tyskt reservlager kommer det (förhoppningsvis) aldrig bli tal om. Vi kan dock möjligen se fram emot att vara beväpnade med AK4 ett tag om upphandlingen drar ut på tiden då AK5C för tillfället förbrukas i en rasande takt.
 26. 1 point
  Ett stort område av Camp Nobel har varit avsett för och belamrat med containrar. Där har de stått uppradade och uppstaplade på varandra – tills alldeles nyligen. Då en kranbil plockade ut och sorterade de allesammans. Man flyttar inte på en fullstor container utan vidare. Ska det ske på ett ordnat sätt vill det till att man har en kranbil. Och även med en kranbil krävs det planering för att sortera och ställa i ordning i containerbyn på Camp Nobel. Skulle det visa sig. Dessvärre förfogar Malistyrkan inte över den slags kranbil som skulle krävas för arbetet och en beställning utifrån fick göras. Men att transportera en kranbil genom öknen och över floden Niger är inte som att köra den från säg, Skövde till Stockholm – det tar tid och det är också svårt att säga på förhand hur lång tid det ska ta. Kranbilen anländer plötsligt till Camp Nobel. Allt eftersom tiden gick och kranbilen uteblev växte frågan om den alls existerade tills den plötsligt en dag rullade in genom gaten på Camp Nobel – till jubel och förvåning. Containerbyn på Camp Nobel är ett område på förläggningen som ligger lite avsides. Det ligger inte på vägen till något och därför är det inte lika naturligt att man rör sig där. Vilket ger en annan möjlighet för djur att slå sig ner och göra sig bekväma. Fram till dess att kranbilen dök upp alltså. Djur- och växtlivet på Camp Nobel hålls medvetet och målinriktat på en mycket begränsad nivå. Och det är av goda anledningar. Farhågan är att farliga och hälsovådliga djur lockas till förläggningen. Men i containerbyn har några djur alltså ändå lyckats slå sig ned vilket blev tydligt när containrarna lyftes bort en efter en. Exempelvis en tornuggla som lade ägg i glipan mellan två containrar och varanen som slingrade runt – möjligtvis på jakt efter fågelägg. Men den tiden är förbi. Nu är ekosystemet för både rovdjur och deras byten förändrad när kranbilen slutförde sitt uppdrag och lämnade containerbyn förändrad och ommöblerad. Läsa hela inlägget här >>
 27. 1 point
  Av den chilenska personalen på 100 som ska ta över f d HMAS Melbourne och HMAS Sydney så har nu 7 bekräftats smittade och hålls i självisolering på hotell i Sydney. SeaWaves Magazine på twitter /Per
 28. 1 point
  Done deal: Boeing will have to rip and replace KC-46 sensor and camera systems on its own dime https://www.defensenews.com/breaking-news/2020/04/02/done-deal-boeing-will-have-to-rip-and-replace-kc-46-sensor-and-camera-systems-on-its-own-dime/
 29. 1 point
  Enligt FM:s egen video så verkar de använda nyare prylar än HK416.
 30. 1 point
  Din inskrivning är inte på något sätt orättvis och det har heller inte skett något misstag. Du har haft otur. Din inskrivning följer de förhållningsregler från TRM kopplat till att det alltså råder en världsomspännande pandemi. Självklart ska du försöka få ett ändrat beslut men med tanke på omständigheterna skulle jag bedöma dina chanser att lyckas som små. Det kan kännas som att det påverkar ditt liv enormt men du tillhör fortfarande de 4% av varje årskull som faktiskt för göra GU. Gör bra ifrån dig under GU så har du mycket stora chanser att kunna ta anställning som Jägarsoldat när du är klar.
 31. 1 point
  Boeing KC-46 har fått ett nytt problem: läckage i bränslesystemet. Flygplanen får inte användas utom i absolut nödfall. I december hade 30 plan levererats. https://www.thedrive.com/the-war-zone/32818/the-air-force-has-revealed-that-its-troubled-kc-46-tankers-leak-fuel-excessively
 32. 1 point
  Japanese destroyer is damaged in collision with Chinese fishing vessel in East China Sea JS Shimakaze är den sista japanska robotjagaren med Standard SM-1MR robotar och Mk 13 lavettage som fortfarande är i tjänst, och jag tror även att hon är det sista japanska fartyget med 127 mm L54 kanoner typ Mk42. Hon är planerad att ersättas av den andra AEGIS jagaren av Maya-klass (JS Haguro) nästa år. Shimakaze betyder ö vind. /Per
 33. 1 point
  SAAB har nu skiftat fokus på testerna av Gripen E/F från "basic flight trials" till tactical and sensor suites": Gripen E/F shifts focus from flight to sensor tests /Per
 34. 1 point
  https://www.defensenews.com/air/2020/03/03/a-fix-for-the-kc-46-is-already-a-year-late/ The Air Force now believes a correction for the Boeing KC-46 tanker’s major technical problem won’t be available until at least 2023, forecasting a one-year delay to previous estimates, its top general said Tuesday. The service is now targeting a 2023-2024 timeframe to begin fielding a fix for the Remote Vision System, Air Force Chief of Staff Gen. Dave Goldfein said during a Senate Armed Services Committee hearing. The RVS, manufactured by Rockwell Collins, is a series of cameras that allows users to steer a refueling boom into the aircraft receiving gas.
 35. 1 point
  South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI) has secured a KRW 400 billion (about USD 325 million) deal to construct one frigate for the Republic of Korea Navy (RoKN). As informed, the Ulsan-class Batch-III frigate is scheduled to be delivered in late 2024. The newbuild is the first of six 3,500-ton ships to be built for RoKN. Vessels of this class are 129 meters long, 15 meters wide and can reach a speed of up to 55 km/h. https://navaltoday.com/2020/03/17/hhi-wins-deal-to-build-korean-navys-newest-frigate/
 36. 1 point
  Såhär 17 år senare, så inser jag att jag nog skulle kunnat svara på ett lite bättre sätt I en gammal bokserie om VK2 jag har i bokhyllan, så finns det en bild på en sovjetisk brandbomb(tror det var brandbomb) med den talande bildtexten "...en av Molotovs såkallade 'brödkorgar' " (tämligen fritt citerat) Nu ska jag sitta och vara lite nostalgisk på vad jag hade för mig 2003. Bra avrundning på veckan!
 37. 1 point
  From 2025, the Bundeswehr's aging Tornado fleet will be replaced by up to 90 additional Eurofighter jets and 45 F-18 fighter planes from the US manufacturer Boeing, Handelsblatt and other German media reported today, adding that the F-18 will be procured for both electronic warfare and nuclear strike missions. The internal plan prepared by the Bundeswehr has already been discussed with industry, according to the dpa news agency, but Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) has yet to approve the plan. If approved, Handelsblatt reported, Germany would buy 30 F-18E/F Super Hornets to replace the Tornado in the nuclear strike mission, as modifying a US fighter would be faster and simpler than modifying the Eurofighter, assuming the US government would accept. In addition, Germany would also buy 15 EA-18G Growler electronic attack aircraft to replace the Tornado ECR variant. https://www.defense-aerospace.com/article-view/release/210224/germany-to-buy-45-boeing-f_18s%2C-90-eurofighters-to-replace-tornados%3A-media.html
 38. 1 point
  Saab Begins Building First Two-Seat Gripen F Jet for Brazil The first part was manufactured recently at Saab’s facilities in Linköping and is for the air duct section, just behind the cockpit of the aircraft. The joint industrial programme on Gripen F is between Saab and the Brazilian partner companies Embraer, AEL Sistemas, Akaer and Atech. https://www.defenseworld.net/news/26594/Saab_Begins_Building_First_Two_Seat_Gripen_F_Jet_for_Brazil#.Xn5PlWAo_AQ https://www.flightglobal.com/fixed-wing/saab-commences-production-of-first-brazilian-gripen-f/137572.article
 39. 1 point
  Under Saabs Gripenseminarium så nämndes det att flygvapnet planerar att införskaffa även ett avancerat skolflygplan längre fram. Detta blir utöver den propellerdrivna primära skolflygplanet. Blir det inte dyrt med två dedikerade skolflygplanstyper om man nu ska bara ha 60st Gripen E? https://saab-seminar.creo.se/200326/saabs_annual_gripen_seminar_2020
 40. 1 point
  http://www.airrecognition.com/index.php/news/defense-aviation-news/2020/march/6097-gripen-f-fighter-production-under-way.html?fbclid=IwAR2XR1lsdMThOEtX2cGz2nhmM2w59llD7RFejpVHpNQvffTTFG4xMAzj4-c
 41. 1 point
  Ser ut som om HMS Ulvön nu fått sina 2x2 antiubåtsgranatpjäser monterade. Förmodar att detta är en aktuell bild från den nyligen avslutade ubåtsjaktövningen på västkusten. Bilden kommer från FM:s artikel Marinen bidrar till trygghet och stabilitet /Per Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
 42. 1 point
  Efter 36 timmars arbete med varvspersonal så kunde LÉ Eithne lämna malpåsen och kajen vid basen, och gå mot Cork. 57 mm pjäsen på fördäck saknas dock vilket kan bero på att den också är i malpåse och att man inte ansett den vara nödvändig i dagsläget, eller också så vill man helt enkelt maximera utrymmet på däcket. Naval Analyses på twitter /Per
 43. 1 point
  Intressant att på ålderns höst till sist få en förklaring till varför man till synes hoppade över torped 44 som beteckning på svenska lätta torpeder. Torped 43 tror jag var en exportmodell som exporterades till Pakistan och Singapore, och torped 45 eller 451 är ju den variant som används nu i de svenska, finska och pakistanska marinerna. Den nya torped som är under utveckling för de svenska och finska marinerna kommer som väl de flesta här vet att få beteckningen torped 47. Vart tog då torped 46 vägen? Enligt Marinkalender 2002 så ska en torped med beteckningen tp 46 Grampus då ha varit under utveckling för leverans 2005 till den danska marinen, men sedan togs ju beslutet att lägga ner det danska ubåtsvapnet (pga. tryck från NATO?) och man får anta att torpedprojektet också lades ner i samband med detta. Tp 431 torde för övrigt fortfarande användas ombord på de två singaporeanska ubåtarna av Challenger-klass (f. d. Sjöormen-kl) som fortfarande är i tjänst. Om detta stämmer som eng. wiki säger att Archer-klassen uppgraderats under 2016-19 så minskar ju sannolikheten väsentligt för ryktet om Archer-klassen: Man kan ju undra varför polackerna fortsätter att hävda detta om Archer-klassen? Om det stämmer som du säger att det skulle bli dyrt att konvertera Archer-klassen för svensk tjänst (vilket jag inte betvivlar) så måste det väl betyda ungefär detsamma för polackerna om de nu vill överta dem senare (dvs. efter 2024 när den nya Invincible-klassen levererats till RSN)? Vad beträffar SÖD så tror jag hon var planerad för en livstidsförlängning runt 2019-20 (för att nominellt kunna upprätthålla 4 operativa ubåtar enligt FB 2015 fram till leverans av A26), ett Kockums projekt som man nu förmodligen avvaktar med pga. de pågående förhandlingarna mellan Polen och FMV. Det ska bli intressant att se vad som händer med henne de närmaste åren. Polackerna kommer som det verkar att under alla händelser modernisera de två återstående Kobben ubåtarna liksom den enda Kilo ubåten, förmodligen för att vinna tid och som en extra försäkring i händelse av att förhandlingarna med FMV inte går i lås. Jag tror att man kommer att acceptera att man får vänta på att överta SÖD till åtminstone 2023-24. Hon lär behöva en renovering och uppgradering också innan hon kan träda i polsk tjänst. /Per
 44. 1 point
  De må vara uppdaterade relativt nyligen, men om Svenska flottan tvingas köpa tillbaka båtarna så kommer vi ändå behöva byta ut eller modifiera mycket (om inte allt!) av vad sensorer, ledningssystem och sambandssystem heter. T.ex. har Singapore ett Franskt ledningssystem i sina båtar (Naval Group:s SUBTICS!), och detta är inte kompatibelt med våra ledningssystem. Sonarsystemet lär vara optimerat för havet i deras del av världen, medan Östersjön med sitt bräckta och kalla vatten ställer helt andra krav. Likaså är Singapores båtar sannolikt anpassade efter andra regler och lagar vad gäller sjösäkerhet, arbetsmiljö m.m. Coolt för Singapore, men mer som behöver bytas om Sverige ska kunna nyttja båtarna igen. Vi lär ju inte skaffa varesig WASS Black Shark torpeder eller ubåtsavfyrade robotar i närtid! Bättre på vad? Baserat på öppna uppgifter uppges WASS Black Shark förvisso ha längre räckvidd och/eller toppfart än torped 62, men är detta relevant i vår operationsmiljö? Kom ihåg att torped 62 är specialutvecklad av och för Svenska flottan och Östersjön med de speciella krav detta ställer på bl.a. målsökaren, och resultatet blev en torped som faktiskt är ruskigt listig! Kan ju dessutom påpekas att senast Marinen köpte Italienska torpeder, närmare bestämt WASS AS244/S (torped 442 i FM!), så vart vi sådär nöjda! Enligt de som var med på den tiden så levde den torpeden inte riktigt upp till vad tillverkaren lovade, och under en skarpskjutning höll det till och med på att gå riktigt illa då torpeden vände om och låste på den egna enheten... Polen får gärna överta SÖD (och ÖGD!) när BLE väl är sjösatt runt 2023, vi kommer sannolikt tvingas lägga SÖD i malpåse i samma stund ändå. Detta för att få loss en besättning som kan utbildas på, och bemanna BLE under STW, HAT och SAT. Det finns bedömt väldigt liten möjlighet att fortsätta driva dagens fyra båtar plus BLE och SKE samtidigt med gällande ekonomiska och personella läge. Personligen ser jag heller inga större problem med att låta Polska besättningar nyttja SÖD för utbildning i Sverige fram till att BLE sjösatts, och under tiden vi letar upp och driftsätter ÖGD åt dem! En sådan lösning borde innebära minimalt Svenskt förmågetapp under övergångsperioden. Det jag är mest oroad för är att FM trots allt också skulle tvingas köpa tillbaka VGD och HGD från Singapore som ett led i ännu ett (industri)politiskt vansinnesprojekt, FM har nämligen varesig behov, ekonomi eller energi till detta just nu och det har bedömt inte FMV eller SKAB heller!
 45. 1 point
 46. 1 point
  Jag låser denna tråd då den behandlar känslig prestanda av vapensystem som är i drift. /Henke - BlåGul
 47. 1 point
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/regeringsbeslut-idag-gotlands-far-eget-regemente Regeringsbeslut i dag: Gotland får eget regemente 171213 Regeringen beslutade i dag att Gotland får eget regemente. Regementet kommer till en början att omfatta ca 350 personer. Det blir det första nya regementet i Sverige sedan andra världskriget. Beslutet gäller från 1 januari 2018 enligt regeringen. Invigningen kommer att ske senare under året. Regementet kommer successivt att växa och kommer till en början att omfatta ca 350 personer (regementsledning och den 18:e stridsgruppen). Gotland är ett av de strategiska områden som pekas ut av regeringen i 2015 års försvarsbeslut. - Återetableringen sker mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i närområdet och att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Etableringen på Gotland är den första nyetableringen sedan början av 1980-talet, säger Peter Hultqvist. – Senast Sverige inrättade nya regementen var under andra världskriget då ett antal nya flygflottiljer skapades, fortsätter han. Gotlands regemente (P18), lokaliseras i Visby. Det har tidigare funnits fyra regementen på Gotland. Det sista regementet, också benämnt P18, avvecklades 2005.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...