Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Queen-of-Battle

  Luftvärnssoldat, vad ska jag förvänta mig?

  Absolut inte. Utbildning är alltid bra.
 3. Ja, vi kommer väl inte längre. Antar att alla haft fel Det hindrar inte det faktum att jag i tjänsten har använt såväl civilt körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort. Skadar inte att ha utifallat....
 4. Yesterday
 5. Queen-of-Battle

  Jägare på K3

  Disclaimer: Har aldrig jobbat på K3 eller AJB. AJB: Förband som skall genomföra strid och spaning på djupet/bakom fiendens linjer med en särskild profilering mot subarktisk miljö K3 31. Bataljon: Lätt skyttebataljon som skall kunna flyttas med egna fordon eller flygfarkost. Soldaterna har jägarskattning K3 32. Underättelsebataljon: Spaningsbataljon som har inhämtning/spaning som huvuduppgift. Här finns förmåga till inhämtning (spaningsplutoner, fallskärmsjägare etc) samt förmåga till bearbetning av information. Vilka som är mest jägare beror nog på vem du frågar. Den guldfärgade jägarbågen som är ett riktigt utbildningstecken som tilldelas personal på AJB eller de som genomfört GK Jägare (exakta detaljer får någon AJB:are svara på) får då bäras till alla uniformer. Den grönsvarta jägarbågen som delas ut på K3 är ett utbildningsLINJEtecken och står således formellt lägre i rang och bärs bara på stridsuniformen. Hårklyveri enligt vissa, jätteviktigt enligt andra. När du är klar med din GU är FM ditt smörgåsbord typ. et är som vilket jobb som helst om man ska vara lite raljant. Du kan söka till att bli u-båtsmatros och du kan jobba på bergspluton. Utan att ha belägg för det kan jag tänka mig att bergsplutonen främst rekryterar ur de egna leden så du kanske måste gå via en anställning som "vanlig" soldat på AJB först. Faktum är att ingen kommer bry sig om vart du gjorde GU så länge du är en bra soldat. Vi har haft jättebra soldater som hade "töntiga" befattningar under sin GU och vi har haft värdelösa soldater som gjorde sin GU som nåt fränt och vice versa. Vad du bör söka kan bara du svara på. Både K3 och AJB brukar producera duktiga soldater så jag tror du blir nöjd på båda ställen. Gå på magkänsla. Personligen hade jag valt AJB. Tror inte förbandet är sämre/bättre än nåt annat förband men subarktiskt vinterklimat kommer tvinga dig att vara en bra soldat annars kommer du skada dig på riktigt.
 6. employed

  Jägare på K3

  Hej På K3 finns 31. Bataljon och 32. Underrättelsebataljon. 31a är en lätt infanteribataljon. De transporterar sig själva till fots, med fordon som galten och fyrhjuling men är mest kända för transport med helikopter. 31a hete förut Luftburna bataljon. 32. Underrättelsebataljon genomför i folkmun "spaning bakom fiendes linjer". Transport till "spaningsplatsen" kan även de variera där. Utöver de jägare som finns på 32. finns även Fallskärmsjägarna som har bla Fallskärmsförmåga som "transportsätt". På grundutbildning på K3 utbildar man Jägare. Försvarsmakten säger att K3 utbildar jägare i deras reglementen, tidningar, hemsida mm. AJB har bättre vinterförmåga då de är förlagda i Arvidsjaur, vilket gör att deras erfarenhet av snö blir mycket större än alla andra förband. Grundutbildningen på K3 har dock vinterutbildning och 31 och 32 åker på vinterövningar. Om du genomför Grundutbildning på K3 så kan du (som det ser ut just nu) senare söka jobb hos Bergspluton. De som genomför Grundutbildning på K3 och klarar de krav som finns får ut "K3" jägarbåge. Denna är godkänd av försvarsmakten som utbildningslinjetecken medans AJBs är ett utbildningstecken. Ett utbildningstecken har "mer status" i tex uniformsreglementet och i mångas ögon. Vad du vill söka beror på vad du vill göra. Båda utbildningsplatserna bjuder på utmaningar av olika slag, är tungt och stressigt. Du kommer knappast bli besviken om du i framtiden står för ett vägval mellan K3 och AJB.
 7. Queen-of-Battle

  Luftvärnssoldat, vad ska jag förvänta mig?

  Därför att förarbevis är att likställa med körkort så länge du framför FM fordon i tjänsten. Det är pga det som det på förarbevis bl.a. skall stå: Begreppet Försvarsmakten och Swedish Armed Forces Försvarsmaktens heraldiska vapen Svensk nationsflagga Begreppet Militärt förarbevis samt Military Driving License
 8. Perman

  SISU XA-180

  34 st Pansarterrängbil 180 livstidsförlängs: Splitterskyddat fordon räddar liv Om pansarterrängbilen Ragnarök: ”Utan henne hade många av oss inte stått här idag” /Per
 9. Nordiska

  Jägare på K3

  Tjena! Jag vill söka in som jägare, tidigare hade jag hört att man bara kunde söka in till AJB på arvidsjaur via värnplikten men nu så har jag snubblat över jägartjänst på K3. Jag har sökt väldigt mycket om vad det är som skiljer dessa åt men har ej hittat någon vettig förklaring. Jag undrar vad jägarna på K3 gör kontra AJB? Är man lika mycket utbildad och "lika mycket jägare" på K3 som de på AJB är?(tänker mest på att utbildningstiden på K3 är kortare). Har man samma färdigheter i arktisk/fjäll miljö? Om man utbildas på K3 finns det då någon som helst möjlighet att gå med i bergsplutonen eller är det endast reserverat för de som utbildas på AJB? Slutligen, hur ligger det egentligen till med Jägarbågen på K3? Har hört väldigt mycket om att den "tagits bort" men skulle någon kunna verifiera det? Vilket förband tycker ni jag ska söka till? (motivera gärna med egna erfarenheter). Tack så hemskt mycket! Mvh
 10. Att Sverige inte kräver det vet jag nog men var får du fram att andra länder erkänner våra förarbevis och inte kräver körkort?
 11. Queen-of-Battle

  Luftvärnssoldat, vad ska jag förvänta mig?

  http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/sakr_2017/webb/SakR_Trf/Trf_Kap_01/Trf_Kap_01.htm http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/sakr_2017/webb/SakR_Trf/Trf_Bil_01/Trf_Bil_01.htm Sen kan man givetvis välja att snäva åt kraven och en förbandschef säger "På min enhet ska alla ha C-kort som framför Ptgb203/lastbil/Galt" osv men det finns inget juridiskt krav på det varken på hemmaplan eller utomlands såväl vid övning, insats eller fullskaligt krig.
 12. ArionVulgaris

  OSINT från 2017 avs Ryssland

  http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military Power Publications/Russia Military Power Report 2017.pdf Kanske kan vara av intresse för någon även om det har något år på nacken. /AV
 13. Under några dagar var det dags igen, att lämna ordinarie arbetsplats, stänga in sig för att utveckla och utbilda. Inga störande telefoner eller mejl, bara tid för stötande och blötande av idéer och planer. Syftet var att tillsammans lyfta förbandet några steg till på kunskapstrappan. Med målet att alla ska kunna bidra med sin del för att Marinbasen som helhet ska kunna bli bättre på att bedriva marin bastjänst. Och därmed skapa tröskeleffekt. Marinbasens huvuduppgift är att kunna stödja övriga marina förband med allt de behöver för att kunna lösa sin uppgift. Där helst det kan vara. En uppgift som kräver kreativitet och list. Det finns kompanier som har som uppgift att till exempel ute i fält, på säkert sätt leverera det som fartygen har behov av. Sedan finns Staben och Stödenheten, som bereder uppgifter och skapar beslutsunderlag för att krigsförbandschefen ska kunna fatta rätt beslut och skicka kompanierna i rätt riktning vid rätt tidpunkt. För att få fram bäst underlag är det därför av högsta vikt att respektive funktionsexpert har förståelse för förbandets förmågor, möjligheter och begränsningar och också kan se sin roll i det hela. Därför genomfördes ledningsträningsövningen för andra gången 2018 med delar ur Staben och Stödenheten tillsammans med representanter ur Logistik- , Ekipage- och Basskyddskompaniet, från civilanställda till officerare och specialistofficerare ur de flesta nivåerna. De fick jobba i olika lag med samma uppgifter och scenarier att förhålla sig till för att under tidspress ta fram ett underlag som sedan skulle presenteras inför kollegor, redo att ifrågasätta. En av de civilanställda är Madelene som är miljöhandläggare och till vardags jobbar med hantering av marköverenskommelser inför övningar, ärenden inom ramen för fysisk planering, remissvar och tillståndspliktig verksamhet som exempel. I fred och så länge vi befinner oss i gråzonen, det vill säga inte i krig, ska verksamheten bedrivas ur ett miljöperspektiv och det är Madelene och hennes kollegors jobb att ge övade enheter i fält det stöd som behövs så att förbandet kan känna sig tryggt med att man uppfyller gällande lagar, förordningar, tillstånd och inte minst det som kommits överens om med markägare. – Övningsmålsättningen var att få en djupare förståelse för vilka uppgifter förbandet Marinbasen har att lösa. Vi var under övningen uppdelade i mindre grupper där flera olika funktioner inom förbandet fanns representerade, vilket ledde till breda diskussioner med olika perspektiv. Jag uppskattade den kamratliga, ärliga och prestigelösa stämningen i min grupp. För mig som civilanställd, utan militär bakgrund, var det väldigt lärorikt att få möjlighet att lyssna in och ställa både aviga och räta frågor om t.ex. innebörden av olika begrepp och dess syften. Jag har definitivt fått en ökad kunskap om förbandet och vilka utmaningar vi står inför men också möjligheter som finns, säger Madelene. En annan deltagare som också var med för första gången är David, officer som sedan många år jobbar på Basskyddskompaniet. – Jag har haft en härligt intensiv vecka där engagemanget har varit på topp. Att kompani-nivån har fått möjligheten att delta har varit givande. Vi har fått förståelse för arbetet på den högre nivån men även fått dela med oss av de möjligheter och begränsningar som genomförande enheter slåss med. En väldigt stor vinst är att vi har fått lära känna varandra som personer, skapa ett kontaktnät, bli bättre och farligare tillsammans, säger David. Förhoppningen nu är att förbandet klättrar ytterligare steg tillsammans och blir bättre på att lösa uppgiften. Alla har en viktig roll att spela och man gör det bättre om man har förståelse för helheten och för vilka utmaningar och begränsningar som finns. Läs hela inlägget här >>
 14. I dag utnämnde regeringen Jonas Haggren till ny chef för ledningsstaben och han blir därmed också förbandschef för Högkvarteret. Han tillträder omgående och befordras till viceamiral. Jonas Haggren efterträder Dennis Gyllensporre som blir militär chef för FN-insatsen i Mali. – Högkvarteret med ledningsstaben leder utvecklingen av vårt försvar. Det är en komplex uppgift. Jonas Haggren har bred erfarenhet från såväl förbandsverksamhet som internationella insatser och samarbeten. Jag känner mig trygg i att Jonas Haggren kommer axla ansvaret med den äran, säger ÖB Micael Bydén. Jonas Haggren har en gedigen karriär inom Försvarsmakten. 1987 tog han examen vid marinens officershögskola och tjänstgjorde på ubåt fram till 2001, bland annat som fartygschef på HMS Gotland. Efter examen på Försvarshögskolan tjänstgjorde han på Högkvarteret som ansvarig för planering av insatserna i Liberia och Kongo. Därefter blev han först stabschef och sedan flottiljchef på Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. 2010 utnämndes han till flottiljamiral och blev chef för produktionsledningens marinavdelning. Efter studier vid Royal College of Defence i London 2013-2014 befordrades han till konteramiral och blev chef för ledningsstabens inriktningsavdelning. Under knappt ett halvår under 2015 var han dessutom styrkechef för EU Navfor, den marina insatsen utanför Somalias kust. – Jag känner mig både glad och hedrad över utnämningen. Samtidigt så har jag stor respekt inför uppgiften att få vara med att leda Försvarsmakten in i framtiden, säger Jonas Haggren. Jonas Haggren är född 1964 och är gift med Linda och har tre barn. Läs hela inlägget här >>
 15. Kan inte du länka till reglementet? Sånt har aldrig intresserat mig mycket men man blir ju nyfiken. Jag har tre missioner i tre världsdelar och varje gång fått höra att förarbevis inte räcker. Lägg till några tjänsteresor i olika länder där man säger samma sak. För övrigt är jag fullt medveten om att förarbevis räcker för försvaret av Sverige och övningar i Sverige men verkligheten kan ju i fredstid vara övning i andra länder och oförutsedda behov.
 16. Last week
 17. Queen-of-Battle

  Luftvärnssoldat, vad ska jag förvänta mig?

  Begränsad bubbla i närområdet = försvaret av Sverige? Tankevurpa = Insikten om att tiden är knapp och att man inte kan utbilda på allt? Reglementet och Mtrf som styr upp detta finns online och är tillgänglig för alla. Där styrs bland annat utformning av förarbevis upp för att just kunna brukas utomlands. Jag är inte sämre än att jag kan erkänna ett jag har fel men då behöver du backa upp dina påståenden om krav på c-körkort vid ex utlandsinsats med lite fakta.
 18. Måndagen den 17 september ryckte årets nya rekryter in på Blekinge flygflottilj, F 17. Av de 69 förväntansfulla, spända och till viss del bävande rekryterna återfanns 24 tjejer. Det betyder att 35 procent av årets F 17-rekryter är tjejer – nytt rekord! – Här är det krigets krav som gäller som utgångspunkt för alla, men jag är ändå glad över att ha en jämnare könsfördelning än någonsin. En jämn könsfördelning ger oftast ett bättre slutresultat för hela gruppen, säger Louise Norén som är kompanichef på F 17:s grundutbildningskompani. En av tjejerna som sökt sig till Försvarsmakten är 21-åriga Daisy Kosutyak från Karlshamn. Hon har blivit uttagen som fordonsförare av bland annat drivmedelsfordon. – Jag hade siktet inställt på att bli skyttesoldat, men så blev det inte denna gång. Men det känns bra ändå. Jag kommer nog söka mig vidare mot skyttesoldat igen vid ett senare tillfälle, säger Daisy. Daisy kommer närmast från en anställning på en matkedja i Karlshamn och ser fram emot såväl fysiska som mentala utmaningar under den totalt nio månader långa grundutbildningen. – Jag ser en framtid inom Försvarsmakten. Jag tror att det är en arbetsplats man kan komma långt på, säger hon. Pliktad En av de andra tjejerna som är på plats under förmiddagen denna inryckningsdag är 19-åriga Ida Wiberg från småländska Väckelsång. Hon kommer närmast från design- och inredningsstudier. Egentligen var planen att fortsätta studera, men totalförsvarsplikten kom emellan. Årets inryck är nämligen unikt då plikten är tillbaka och för första gången dessutom är könsneutral och därmed omfattar även tjejer. – Jag har lite blandade känslor över att vara här. Hade jag inte blivit sjukvårdssoldat, så hade jag nog totalvägrat. I denna roll känns det ändå som att jag kan utvecklas och göra nytta, säger Ida. Främst är det pausen i studierna samt oro över att militärtbildningen kommer att bli tung och slitig som skrämmer. – Men på senare tid har jag tränat lite extra fys hemma för att vara beredd på det som komma ska. Jag är lite klen, säger hon och skrattar. De kommande nio månaderna kommer F 17:s rekryter att genomgå såväl gemensam militär grundutbildning för att stärka sin fysik och lära sig militära rutiner och Försvarsmaktens värdegrund, som specifik befattningsutbildning för att uppnå djupare kompetens inom respektive befattning. Läs hela inlägget här >>
 19. Nabeel Be

  Amf1 träningsoverall

  Hej, finns det något sätt att få tag på träningsoverallen som man kunde köpa när man var i amf1? Jag gjorde lumpen med gmu i karlskrona och fortsatte i berga. Vi kunde välja och köpa dessa träningsoveraller som var gröna, riktigt snygga måste jag säga. Tror det fanns fodrade och ej fodrade, har letat lite på vart man kan få tag på dem men jag hittar verkligen ingen butik som säljer overallerna. Någon som vet?
 20. Jag känner inte till reglementet. Att köra utomlands på förarbevis går bara i några länder, jag tror dom nordiska. Själv har jag kört lastbil militärt i sju länder, jag har till och med behövt min civila YKB. Det förband som tror att förarbevis räcker gör antingen en tankevurpa eller lever i en begränsad bubbla i närområdet.
 21. Hjulström

  vad har ni fått ut?

  ULv, luftvärnsförbundet M90 uniform Marchkängor Fältmössa 90 Värmemössa Värme byxa Komarocken Bärsärk & stridssäck 2000 Fullt regnställ Vintervantar Arbetshandskar Diverse småsaker som tändstål, 2 första förband, reflex, läsa mm Soldatkök med tillbehör som brandsäker duk och t-röd behållare, spork Termos & vattenflaska Fältskjortor (90), t-tröjor och långkalsonger Värmetröja vintersovsäck Liggunderlag Antagligen något mer.
 22. Hjulström

  kan man ta med sig ungdoms utrusning hem?

  Du bör inte tvätta uniformen som ungdom då du behöver en ny så ofta pga att du växer och dessutom är kamoflaget bättre smutsigt. Tvätta bara "kläderna" som det står på tvättlappen. I andra fall bör du prata med din kurschef. Tänk på att om du, av någon anledning skulle tvätta fältmössan, måste trä den på något efteråt eftersom den ofta krymper några storlekar.
 23. Queen-of-Battle

  Framtidens eldhandvapen för FM

  Jag tror ersättandet av MINIMI/M249 på sina håll snarare är kopplat till bl.a. följande frågor mer än kostnad för nyinköp/reparation: Vad är nedhållande eld? Vilken uppgift löser MINIMI på gruppen? Hur kan vi kapa vikt på skyttesoldaten mht att majoriteten bär mer än vad som är hållbart?
 24. Perman

  Senaste AIS-informationen

  09180200: En räddningsaktion pågår ca 19 km SSO om Nynäshamn där tre enheter från marinen har deltagit: Sjunkande motorbåt, 5 NM Ö Landsort En person saknas efter båtolycka söder om Nynäshamn Deltagande enheter från marinen har varit bevakningsbåtarna 85 Trygg, 86 Modig samt bogserbåten A255 Hercules, och dessa är nu på väg norrut mot Muskö. Lettiska minjaktfartyget M-06 Tālivaldis och litauiska minfartyget N42 Jotvingis gick bägge ut från Tallinn i morse och befinner sig nu ca 35 km V om Dagö med SSV kurs och ca 6-7 knop. Danska fregatten F361 Ivar Huitfeldt gick ut från Gdynia vid 17:30 tiden och befinner sig nu ca 90 km SO om Hoburgen med NNO kurs och ca 20 knop. Polska minsveparen 633 ORP Dąbie stävar österut utmed polska kusten med ca 7 knop och befinner sig nu ca 50 km NV om Gdynia. En fartyg som förmodligen är korvetten K24 Sundsvall befinner sig ca 40 km V om Bornholm med SO kurs och ca 8 knop. Markören säger bara "Swedish warship", men eftersom dimensionerna anges till 57 x 8 m så torde det vara Sundsvall. Hon är det enda fartyget i klassen som varit i tjänst sedan Dec 2012. Med tanke på att hon rört sig i sjötrafikleden NO om Bornholm med låg fart tidigare under dagen så gissar jag att hon utför sjötrafikövervakning. Nederländska robotfregatten F805 Evertsen gick igenom Öresund norrut i morse och befinner sig nu ca 25 km NO om Grenå med SV kurs och ca 8 knop. /Per
 25. Idag startar Arméns Stabs- och Sambandsövning, ASSÖ 18, i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till ökad brigadförmåga i Försvarsmakten. ASSÖ 18 ska stärka brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Ledningsstridsskolan, LedSS, har därför skapat en övning som låter brigadstaben fältgruppera och leda brigaden när den strider mot en motståndare på marken. Under övningen kommer brigadstaben att omgruppera till flera olika platser runt Enköping. ASSÖ 18 genomförs som en del av övningsserien och som grund ligger samma scenario som kommer att användas i Försvarsmaktens Arméövning 2019. Fokus för övningen läggs på taktik och krigskonst och för att skapa ett realistiskt händelseförlopp agerar andra förband i Försvarsmakten spelgrupper i övningen. Bland annat deltar Armétaktisk stab, Flygteknisk stab, 2. brigadstaben och enheter som står för logistik, telekrig, underrättelsetjänst, artilleri och mekaniserat skytte. Utöver 3. brigadstaben ska också 11. ledningsplatsbataljonens och 12. sambandsbataljonens soldater och befäl övas i sina befattningar. Dessa förband har en viktig stödfunktion när det kommer till att bygga stabsplatser och upprätta samband för brigadstaben. När övningen är slut ska brigadstaben ha övat sig i att slå en framryckande motståndare samtidigt som de samordnat logistik, sjukvård och underrättelseinhämtning i sitt område. Övningen pågår 17-27 september. Läs hela inlägget här >>
 26. En ny kull rekryter påbörjade i dag den militära grundutbildningen och inledde resan mot att bli soldat. Att det låg både nervositet och förväntan i luften kan Max Åhlén, som anlänt till Skaraborgs regemente i Skövde, intyga. – Det känns bra, det känns lite stressigt att inte veta riktigt vad som händer, men det är kul. Jag har sett fram emot det här, säger han. Oavsett om man ansökt frivilligt eller om man kallats till mönstring och blivit uttagen att göra militär grundutbildning är själva utbildningen densamma. Bland de rekryter som i dag tagit sina första steg på kaserngårdar runt om i landet fanns därför båda kategorierna representerade – de som från början kallats till mönstring och de som ansökt frivilligt. – Jag kom inte in via plikten så jag sökte frivilligt. Det ska bli spännande att utmana sig själv och se hur mycket man pallar, säger August Nilsson som ska utbildas på Södra skånska regementet. En av de som blivit antagen via plikt var William Thofte, en blivande stridsledningssäkerhetssoldat vid Luftstriddskolan i Uppsala. – Det är mycket spännande och jag vet inte riktigt vad som väntar. Jag kommer ta det som det kommer, säger han samtidigt som han blir tilldelad sin personliga utrustning. Armén, marinen och flygvapnet Dagens inryck har bestått av rekryter som kommer att utbilas inom både armén, marinen och flygvapnet. De tre första månaderna är likadan för alla innan utbildningen specificeras mot respektive befattning. För Lisa Holmqvist var det naturligt vilket område hon skulle utbildas inom. – Jag trivs till havs och har seglat mer eller mindre hela livet, så att det skulle bli marinen var rätt givet, säger Lisa vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Andreas Tingström har sett fram mot att rycka in och ansökte själv om att genomföra grundutbildningen vid Göta ingenjörregemente i Eksjö. – Det är pirrigt. Jag har velat göra grundutbildningen ett tag och jag tror det kommer vara mycket att lära sig med tydliga regler. Jag tror det bygger karaktär, säger Andreas. För de som inte vet hur de skall tillbringa det kommande året finns fortfarande möjlighet att ansöka till militär grundutbildning med start 26 november 2018. Rotator Läs hela inlägget här >>
 27. Lt P

  Pimpa kavaj?

  Tänker du på en klassisk clubblazer så kan ju den förses med förbandsknappar, eventuellt ett blazermärke på bröstfickan och rentav förbandsslips - om den sedan används i utvalda samband, såsom militäta kamratföreningar.
 1. Load more activity


×