Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Delar ur styrkan från FS38. Söndagsmorgonen påbörjades för många i styrkan med en uppfriskande promenad till skjutbanan inne på Camp Marmal. Vårt första skjutpass hölls av vår alldeles egna utbildningsofficer Gustav med kontrollskjutning av AK5C och Pistol 88 Korpral Monique Latifi, FS38 Läs hela inlägget här >>
 3. Yesterday
 4. I Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021– 2025 står att: "Därtill planeras, i perioden 2021–2025, anskaffning av ett nytt propeller-/turbopropflygplan, en s.k. Basic Trainer Aircraft + (BTA+), för den grundläggande flygutbildningen." Vad kan detta innebära? Att Sk 60 finns kvar tills vidare? FInns väl knappast pengar för både anskaffning av nytt propellerskolflygplan och ett nytt jetdrivet skolflygplan? https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/2df78e607c87458fb3bd19b9dcb75bec/fm2019-20164.6-bilaga-1-fm-underlag-forsvarspol-prop.pdf
 5. I Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021– 2025 står att: "Utveckling 2026–2030 Förmåga till taktisk flygtransport stärks bl.a. genom att simulatorn till TP84 uppgraderas." Det indikerar att de gamla TP84 kommer att vara kvar till åtminstone 2030. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/2df78e607c87458fb3bd19b9dcb75bec/fm2019-20164.6-bilaga-1-fm-underlag-forsvarspol-prop.pdf
 6. Jag har liknande historier dock inte från läkarens perspektiv. Berätta om skadan! Knä och rygg är dom två vanligaste problemområdena bland värnpliktiga. Jag har ett stort antal gånger varit med om folk som mörkat allt från nötallergier till gamla ryggskador hos mönstringen och det slutar aldrig bra. Förr eller senare (oftast förr) kommer verkligheten ikapp och folk går sönder för att även mindre ansträngande tjänster innebär att du är igång på fötterna stora delar av dagen med en typ av belastning många inte är vana vid. En fysisk tyngre tjänst accelerar såklart bara skadeförloppet. När detta sen kommer fram och ”jo men jag hade ju faktiskt en gammal hockeyskada” brukar personen ifråga få avrusta ganska omgående eftersom Försvarsmakten inte vill ta ansvar för någon som ljugit för rekryteringsmyndigheten. Var ärlig med skadan och hur kroppen funkar idag. En läkare kan göra bedömningen att det inte är ett problem och du får en tjänst du vill ha. Är du sugen på anställning får du chans att kanske testa en mindre ansträngande tjänst under lumpen och se hur knät funkar I praktiken. Det går alltid att söka ex en jägartjänst som anställd soldat efter fullföljd värnplikt senare. Är militärlivet spänannde, kul och jobbigt? Ja! Är det värt att riskera men för livet i en av dom mest svår-rehabade kroppsdelarna? Tveksamt!
 7. PIO Mali 11 Christoffer Hökmark och PIO Mali 10 Dag Enander. Exakt den tiden på lördagsförmiddagen tog PIO Mali 11, Christoffer Hökmark över kommunikationsansvaret kring det svenska styrkebidraget till Minusma från PIO Mali 10, Dag Enander. Just nu dyker det varje vecka upp nya, nyfikna och aningen blekare ansikten på Camp Nobel – och mer solbrända och rutinerade packar ihop. Så även på posten som förbandets kommunikationschef. – Det ska bli en spännande utmaning att ansvara för den interna och externa kommunikationen på en insats i Mali, speciellt som Mali 11:s uppdrag är lite annorlunda än de tio tidigare, säger Christoffer som tidigare tjänstgjort på IA06 vid P7 och i Kosovo, på KS 16. Malibloggen – nu både 10 och 11 Christoffer kommer fram till överlåtandet i början av december att både kommunicera för Mali 10 och Mali 11 – allt för att övergången mellan förbanden ska vara sömlös. Dag Enander lämnar därmed över PIO-pinnen och känner redan att Christoffer kommer lösa detta galant. – Att han i grunden kommer från ett riktigt pansarförband borgar för det, även om det bästa hade varit om han liksom alla var kustartillerister. Jag vill också passa på att tacka hela Mali 10. Att få kommunicera allt det spännande, fantastiska och ibland smått galna som det här förbandet har åstadkommit har varit en ynnest, säger Dag från solstolen. Läsa hela inlägget här >>
 8. Intervju med ställföreträdande kontingentschef Jesper Sparre vid Nigers strand. Patrull i Timbuktu. Intervju i öknen. Under några intensiva dagar i veckan har Mali 10 haft besök av utrikeskorrespondent Samir Abu Eid och fotograf Niclas Berglund från Sveriges Television (SVT). Resultatet av besöket kommer troligen kunna ses under vecka 47, förhoppningsvis från tisdag den 19 november och framåt – i både Rapport och Aktuellt. Och skulle man missa det när det sänds den aktuella kvällen, finns alltid SVT Play. Missa inte chansen att se vad Mali 10 gör och har gjort – tack Samir och Niclas för besöket! Läsa hela inlägget här >>
 9. Last week
 10. "Sensor" är amfibiesoldater lägger ut mineringar i svenska vatten och ligger med diverse sensorer på land, allt ifrån kikare till sonar för att kunna bekämpa vattenfarkoster, typ båtar, ubåtar.
 11. På vilken enhet ska du vara ledningssoldat? På ett kompani eller bataljon? Kan skilja väldigt.
 12. Under november månad genomfördes för första gången på 15 år skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 i Göteborgs skärgård. Det innebär att förmågan till att skydda viktiga leder in till Göteborg, med både minor och robotar, nu har ökat markant. En mycket viktig pusselbit för att säkra försörjningen till Sverige i händelser av kris eller krig. – Övningarna i november inkluderade både strid mot undervattensmål och strid mot mål på ytan. Att bekämpa hot i flera dimensioner är en av amfibieförbandens styrkor, något som jag anser att medarbetarna vid 17:e bevakningsbåtkompaniet och andra amfibiebataljonen tillsammans idag, har bevisat att vi har. Jag vill även passa på att berömma de medarbetare som gjorde detta möjligt, säger major Marcus Appelgren, övningsledare. Arbetet med att återinföra sjömålsrobot 17 på västkusten är den del i att öka Försvarsmaktens förmåga till att lösa sina uppgifter här och nu med tilldelad materiel. Arbetet har planerats av Amfibieregementets personal sedan i våras, i och med avfyrningen av robotarna är nu rutinerna för skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 på västkusten etablerade. Det innebär att de interna samarbeten som krävs för att genomföra den här typ av övningar fungerar, och att dialogen med andra myndigheter nu är etablerad. Det här är samarbeten som är viktiga för att amfibiekåren, och där med Försvarsmakten, ska kunna höja sin förmåga. Läs hela inlägget här >>
 13. Marinchefen kommenterar I försvarsberedningens rapport ligger tyngdpunkten för marinens förmåga på att möta ett väpnat angrepp i Östersjön samt förmågan till att skydda den civila sjötransporten i fred, kris och krig. Marinen övervakar svenskt sjöterritorium dygnet runt, året om, i syfte att kunna bevaka svenska intressen i vårt närområde. För marinen krävs en hög tillgänglighet […] Läsa hela inlägget här >>
 14. Perman

  Flottans framtid?

  Försvarsmaktens förslag till utveckling för marinen perioden 2021-25 resp. 2026-30: Kommentar: Glädjande att trängfartygens omsättande återigen börjar nämnas efter att ha varit frånvarande länge. Visbykorvetterna ska kunna behållas till 2040 efter genomförd HTM vilket torde vara 5 år längre än man hittills talat om. Ingen HTM för ubåten Halland utan endast vidmakthållande måste vara ett allvarligt bakslag för ubåtsvapnet. Här kan en fördyring av A26 och följande omförhandling av ubåtskontraktet ha spelat in. Glädjande även att Spåröklassen ska genomgå "HTM", men jag tror faktiskt det mer är fråga om en livstidsförlängning (fartygen skulle ursprungligen ha utgått efter 2021). Goda nyheter även för amfibieförbanden med fortsatt omsättning av båtparken, ersättning av Rb 17 och anskaffning av buret LV-system. Dock så ska man komma ihåg att delar av den planerade amfibiebataljonen i Göteborg tas från den befintliga i Berga. Kort sagt i stället för 1 st amf bataljon med 1.200 man idag så blir det 2 st med 800 man vardera med en på ostkusten och en på västkusten. Återstår alltså att se om man kommer att påbörja produktdefinitionsfasen för två nya ytstridsfartyg tidigt i perioden 2021-25. Annars lär det inte bli några nya fartyg. Endast Gävleklassens korvetter avses ersättas vilket betyder att antalet korvetter förblir sju (som idag) minst till 2030. Därefter ska ytterligare två fartyg anskaffas vilket borde betyda leverans nån gång i mitten av 2030-talet. Om Gävleklassen nu ska vidmakthållas minst till 2030 så vore det märkligt om man inte kommer att ersätta 40 mm pjäsen akterut. En SAAB Trackfire skulle åtminstone ge ett visst skydd akterut (ett sådant system kommer t ex att monteras akterut på finska Hamina som ändå är betydligt mindre än Gävle). Båtburet granatkastarsystem för amfibieförbanden borde betyda kontainer baserat, vilket har provats (med framgång) på trängfartyg och torde vara billigare än att utveckla en ny båttyp för ändamålet. Anskaffning och vidmakthållande av kvalificerade vapen för ubåt torde avse bl a Tp 62. Fartyg som inte omnämns är bl a de sex spaningsbåtarna (f. d. BevB 80 batch 1) som troligen måste utgå innan 2030, Stockholmsklassens två patrullfartyg som troligen utgår efter 2026, samt ev. livstidsförlängning av ubåten Södermanland. Det sistnämnda är nödvändigt om fyra ubåtar ska kunna vidmakthållas fram till leverans av Blekingeklassen 2023-25. Efter 2030 kommer även de fem bevakningsbåtarna i Göteborg liksom samtliga sju minjaktfartyg att behöva ersättas. Sammantaget så tycker jag det mest positiva är att man inte verkar överge planerna att förse Visby med lvrobot (vilket jag befarade) och att man åtminstone har börjat prata om nya ytstridsfartyg och omsättning av trängfartyg. Mest negativt är nog att inga nya ubåtar (förutom de två som är beställda) är planerade under perioden och att Halland inte verkar få en HTM som sina bägge systrar. Det är ganska allvarligt både för ubåtsvapnet och Kockums, men förmodligen ett resultat av ökade kostnader för A26 (bl a som en följd av hittills utebliven export). UPDATE: di.se tror att Överbefälhavarens analys av Försvarsberedningens rapport som publicerades på fredagen är en kalldusch för Sverige, en akut fråga för regeringen, för samarbetspartierna och för försvarskoncernen Saab, och att SAAB Kockums i Malmö/Karlskrona snart kommer att tvingas börja avveckla: Ta försvarets brister på större allvar /Per
 15. Försvarsmakten lämnar i dag in sin analys av försvarsberedningens slutrapport Värnkraft till regeringen. Försvarsmakten redovisar också myndighetens förslag till prioriteringar för att utveckla Sveriges militära försvar fram till 2030. Försvarsmaktens samlade bedömning är att de åtgärder som föreslås i det inlämnade underlaget kommer att innebära betydande steg mot ett starkare försvar. – Försvarsmaktens prioriteringar är avvägda ur ett helhetsperspektiv för att ge effektiv försvarskraft och är ytterligare ett stort steg mot ett starkare försvar. Samtliga försvarsgrenar och stridskrafter stärks enligt förslaget, säger ÖB Micael Bydén. Några av förslagen är bland annat att arméns brigadförmåga för nuvarande brigader förstärks och utvecklingen av en tredje brigad inleds. Dessutom att påbörja renovering och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90. För marinens del att det sker en återetablering av Amfibieregementet i Göteborg och att fem korvetter av Visbyklass modifieras och får ny beväpning. För flygvapnet innebär förslaget att sex stridsflygdivisioner behålls och ett nytt skolflygplan anskaffas. Förstärkning av Hemvärnet föreslås också genom inköp av nya fordon, sensorer och mörkermateriel. Förslaget räknar också med en framtida krigsorganisation på cirka 100 000 man år 2030. Det innebär också att antalet värnpliktiga som utbildas varje år behöver ligga på cirka 8 000 vid år 2025. – Vårt råd innebär att den militära förmågan och uthålligheten ökar samtidigt som det ger en stabil grund för fortsatt tillväxt, säger ÖB Micael Bydén. Läs hela inlägget här >>
 16. Försvarsmakten lämnar i dag in sin analys av försvarsberedningens slutrapport Värnkraft till regeringen. Försvarsmakten redovisar också myndighetens förslag till prioriteringar för att utveckla Sveriges militära försvar fram till 2030. Försvarsmaktens samlade bedömning är att de åtgärder som föreslås i det inlämnade underlaget kommer att innebära betydande steg mot ett starkare försvar. – Försvarsmaktens prioriteringar är avvägda ur ett helhetsperspektiv för att ge effektiv försvarskraft och är ytterligare ett stort steg mot ett starkare försvar. Samtliga försvarsgrenar och stridskrafter stärks enligt förslaget, säger ÖB Micael Bydén. Några av förslagen är bland annat att arméns brigadförmåga för nuvarande brigader förstärks och utvecklingen av en tredje brigad inleds. Dessutom att påbörja renovering och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90. För marinens del att det sker en återetablering av Amfibieregementet i Göteborg och att fem korvetter av Visbyklass modifieras och får ny beväpning. För flygvapnet innebär förslaget att sex stridsflygdivisioner behålls och ett nytt skolflygplan anskaffas. Förstärkning av Hemvärnet föreslås också genom inköp av nya fordon, sensorer och mörkermateriel. Förslaget räknar också med en framtida krigsorganisation på cirka 100 000 man år 2030. Det innebär också att antalet värnpliktiga som utbildas varje år behöver ligga på cirka 8 000 vid år 2025. – Vårt råd innebär att den militära förmågan och uthålligheten ökar samtidigt som det ger en stabil grund för fortsatt tillväxt, säger ÖB Micael Bydén. Läs hela inlägget här >>
 17. Hittade denna analys, va det skulle kosta, om man la ned Nerlerit Inaat för att flyttade den civila trafik til Mestersvig, då flygförhållande är bättre på Mestersvig än Nerlerit Inaat. Kostnaden skulle bli 25 mio DKK jämför analysen på sida 9 (Link til analysen). Om den skulle omgraderas från grusbana till en asfalterad bana och ha faciliter till jaktplan, da vill kostnad bli ännu större.
 18. M. a. o. så verkar det som om fartygschefen tagit hänsyn till hur området såg ut vad gällde navigeringssvårigheter och sjötrafik, men inte till hur oerfaren bryggpersonalen var eller att den vakthavande officeren inte bara skulle ha ansvar för fartygets framförande i natten utan samtidigt också vara instruktör för en elev. Det står inte om FC var på bryggan i samband med vaktombytet, men frågan är väl om inte enbart detta borde ha krävt hans närvaro med tanke på omständigheterna. Jag skulle bli mycket förvånad om han går fri från ansvar. /Per
 19. Nya kontingentschefen Överste Magnus Stegmark tar emot fanan från Överste Niklas Niemi (till höger). FS38 har nu tagit befälet. Change of command Överste Magnus Stegmark har nu tagit befälet över den svenska styrkan i Afghanistan. En stor stund där två kontingenter möts och ett ansvar flyttas framåt. FS37 från Livgardet har nu efter sex månader med värme, krävande uppgifter och utveckling tillsammans med andra nationer, lämnat över uppdraget i Afghanistan till FS38 ur Luftvärnsregementet. Ceremonin genomfördes på Camp Marmal, Mazar-e-Sharif med chefen för TAAC-North, brigadgeneral Jürgen Brötz, som hedersgäst. Vi har efter en vecka i Afghanistan nu tagit oss an våra uppgifter och ser fram emot kommande utmaningar. Korpral Monique Latifi, FS38 Styrkan uppställda under Överste Magnus Stegmarks tal. Äldste Specialistofficer (Senior NCO) tar över. FS38 till vänster. Fanvakt ur FS38. Läs hela inlägget här >>
 20. Vår sjuksköterska Gunilla lämnar över till Fredrik på FS 38 Det här blir det sista inlägget från FS 37. Om några timmar tar FS 38 över verksamheten och vi förbereder vår hemfärd. Idag har vi gjort den sista överlämningen till FS 38 och alla ser fram emot att komma hem till nära och kära. Snart får vi dessa dyrgripar till vår samling. Vi tackar för alla besök vi haft på bloggen, vi har ökat besöken med hela +71% tack vare duktiga bloggskribenter på förbandet och alla härliga anhöriga som besökt oss. Ses snart i Sverige! /PAO FS 37 Läs hela inlägget här >>
 21. Försvarsmakten försvarar hela Sverige och är ständigt insatsberedda med förmåga att verka i flera områden samtidigt. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i flera riktningar och Försvarsmaktens uppgift är att stärka den operativa förmågan i händelse av väpnat angrepp. Därför syns nu flera av Försvarsmaktens förband i området i syfte att rekognosera och öva i nygammal terräng. Att förbereda och rekognosera geografiska områden är en förutsättning för att få full effekt med en militär operation. Nedre Norrland är ett område med viktiga förbindelser och för att skapa förutsättningar för egna förbands rörlighet och för att försvåra för motståndaren måste viktig information för området finnas med i planeringsskedet. Här har fältarbetsdykarna och personal från geografisk support, vilka ingår i fältarbetsunderättelseplutonen, i uppgift att samla in information om områden där operationer eller övningar ska genomföras. – Våra funktioner måste kunna vara verksamma i hela Sverige, från norr till söder, där terrängen skiljer sig avsevärt. Därför är det viktigt att vi är på flera platser och övar, som nu här i området runt Härnösand, säger Daniel Amador chef för fältarbetsunderättelseplutonen. video Samtidigt finns även 11:e militärpolisbataljonen i området vilka kommer att genomföra utbildningsmoment med hundekipage samt att personskyddet tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län övar eskort av samhällsviktiga personer. Militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten bland annat genom att lösa uppgifter såsom brottsutredningar, ordning- och säkerhetstjänst, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövade personer samt trafiktjänst. – Militärpolisbataljonen ska kunna verka i hela Sverige. Att öva i Nedre Norrland ger oss möjlighet att lära känna det strategiskt viktiga området kring Sundsvall och Härnösand. Förutom terrängkännedomen får bataljonen möjlighet att öva många av de förmågor som är viktiga för att hantera gråzonsproblematik, säger överstelöjtnant Johan Jönsson, chef för 11:e militärpolisbataljonen. Terrängorientering i ny miljö Luftvärnets stridsskola, LvSS, flyttade under veckan sin officersutbildning till Östersund. Här har kadetterna övat sig att göra terrängorientering i en för dem ny miljö och att träna ordergivning inom det spelade konceptet att försvara Östersund-Frösö flygplats. – Den härliga naturen här med kullar, berg och inte minst snö, skiljer sig från vad vi är vana vid hemma, konstaterar kadetten Dragana Zivanovic. Bild1 Lärarna är också nöjda med att del av utbildningen förläggs till Nedre Norrland. – För att vi ska kunna lösa vår uppgift, som i detta fall är att skydda flygbasen här på Frösö, måste vi förstå vad den lokala terrängen ger oss för möjligheter och begränsningar. Det är sådant vi nu tränar att bedöma, säger taktikläraren Ted Långstedt som tillägger att övningen här i Nedre Norrland är en viktig del för att vi ska kunna försvara hela Sverige! Försvarsmakten övar för det vi vet behövs idag, planerar för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss för den utveckling vi inte kan förutse. Läs hela inlägget här >>
 22. Försvarsmakten försvarar hela Sverige och är ständigt insatsberedda med förmåga att verka i flera områden samtidigt. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i flera riktningar och Försvarsmaktens uppgift är att stärka den operativa förmågan i händelse av väpnat angrepp. Därför syns nu flera av Försvarsmaktens förband i området i syfte att rekognosera och öva i nygammal terräng. Att förbereda och rekognosera geografiska områden är en förutsättning för att få full effekt med en militär operation. Nedre Norrland är ett område med viktiga förbindelser och för att skapa förutsättningar för egna förbands rörlighet och för att försvåra för motståndaren måste viktig information för området finnas med i planeringsskedet. Här har fältarbetsdykarna och personal från geografisk support, vilka ingår i fältarbetsunderättelseplutonen, i uppgift att samla in information om områden där operationer eller övningar ska genomföras. – Våra funktioner måste kunna vara verksamma i hela Sverige, från norr till söder, där terrängen skiljer sig avsevärt. Därför är det viktigt att vi är på flera platser och övar, som nu här i området runt Härnösand, säger Daniel Amador chef för fältarbetsunderättelseplutonen. video Samtidigt finns även 11:e militärpolisbataljonen i området vilka kommer att genomföra utbildningsmoment med hundekipage samt att personskyddet tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län övar eskort av samhällsviktiga personer. Militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten bland annat genom att lösa uppgifter såsom brottsutredningar, ordning- och säkerhetstjänst, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövade personer samt trafiktjänst. – Militärpolisbataljonen ska kunna verka i hela Sverige. Att öva i Nedre Norrland ger oss möjlighet att lära känna det strategiskt viktiga området kring Sundsvall och Härnösand. Förutom terrängkännedomen får bataljonen möjlighet att öva många av de förmågor som är viktiga för att hantera gråzonsproblematik, säger överstelöjtnant Johan Jönsson, chef för 11:e militärpolisbataljonen. Terrängorientering i ny miljö Luftvärnets stridsskola, LvSS, flyttade under veckan sin officersutbildning till Östersund. Här har kadetterna övat sig att göra terrängorientering i en för dem ny miljö och att träna ordergivning inom det spelade konceptet att försvara Östersund-Frösö flygplats. – Den härliga naturen här med kullar, berg och inte minst snö, skiljer sig från vad vi är vana vid hemma, konstaterar kadetten Dragana Zivanovic. Bild1 Lärarna är också nöjda med att del av utbildningen förläggs till Nedre Norrland. – För att vi ska kunna lösa vår uppgift, som i detta fall är att skydda flygbasen här på Frösö, måste vi förstå vad den lokala terrängen ger oss för möjligheter och begränsningar. Det är sådant vi nu tränar att bedöma, säger taktikläraren Ted Långstedt som tillägger att övningen här i Nedre Norrland är en viktig del för att vi ska kunna försvara hela Sverige! Försvarsmakten övar för det vi vet behövs idag, planerar för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss för den utveckling vi inte kan förutse. Läs hela inlägget här >>
 23. Enligt "Defence News" (och rapporten) låg han och sov. Ty som det också står i artikeln: "According to the report, the transit through the body of water known as the Hjeltefjord “was not considered particularly demanding, as the fairway is open and offers a good view all around,” the report found, which likely contributed to a sense of complacence among the crew.That echoes the sentiments of the Capt. Østheim, who told VG he didn’t think he needed to be on the bridge during that transit". Liten underskattning där då, med facit i hand?
 24. Hej. Vet inte om detta är rätt plats för detta inlägget men testar. Jag muckade nu i somras och har sedan dess jobbat civilt i väntan på att få en anställning i försvaret igen. Nu har en möjlighet dykt upp som ledningssoldat på ing2. Är det någon som har erfarenhet av denna befattning och som skulle kunna förklara mer vad det innebär och hur en arbetsdag kan se ut? Känner inte att jag får tillräckligt med info från fm’s hemsida och filmklippet de har är ju inte alls riktat mot ledningssoldat utan mot radiolänkssoldat. All info uppskattas. Tack på förhand!
 25. Det finns också en Mestersvigs flygplats 180 km längre mot NNV från Nerlerit Inaat Airport med en grusbana på 1800 meter. Den används för det mesta av det danska försvaret och ekspeditioner til Nationalparken. Försvaret klarificere den som landing i terräng. Den är dock inte upp til standard som en civil eller militär flygplats. Den har t.ex bare dagslandingslys, ingen andre faciliteter som hangar, tekniska utrustning til landing eller BOR, så om den skulle användas till jaktplan, då vill det kräva en stor bekostelig opgradering. Så dom bästa flygplatsen til jaktplan vill vara Thule eller Keflavik, som båda är militära flygplatser. En sista möjlighet är Kangerlussuaq på vestkysten av Grønland. Den används redan af det danska flygvapen till deres CL-604 Challenger, som primært används till patrull runt Grønland och Færøerne. Nato har redan jaktplan på Keflavik, men om man ska patruljera NØ Grønland, då är Thule den bäste lösning, då USA kanske kan bidrag med lufttankning. Annars kanske man kunne få Norge till att bidrag med jaktplan från Bodø. En siste möjlighet kan vara att få tillstand frän Norge att skicka danska jaktplan til Andøya Flygstation i Norra Norge. Men det är ett mycket svårt uppdrag, om inte nästan omöjligt på grund av dom store avstånden runt Grønland och Arktis.
 26. NSE Mali 10 och NSE Mali 11. Den sjätte november – på Gustav Adolf-dagen – lämnade NSE Mali 10 över ansvaret till NSE Mali 11. I samband med ceremonin lämnades Camp Midgårds nyckel över till Ulf, tjänsteförrättande chef NSE Mali 11. I samband med ceremonin genomfördes även medaljering av FN-medaljer till vaktgruppen och personal från LSS, samt omgallonering. CO:s coin till finske kollegan Jani Ylämäki samt Johan och Lars på Mali 10 för förtjänstfulla insatser under missionen. Medaljering av Mali 10. Minnessköldöverlämnande En minnessköld utdelades till våra norska kamrater på Camp Bifrost. Ceremonin avslutades med att Jenny, Mali 10:s samverkansofficer på Minusmas högkvarter höll ett mycket uppskattat tacktal. Läsa hela inlägget här >>
 27. Med tanke på omständigheterna som mörker, trånga farvatten, mycket tung sjötrafik, framförande av fartyget utan aktiv transponder, alldeles nyligen genomfört vaktombyte, samt oerfaren vakthavande officer (både vad gällde navigering, framförande av fartyget och som lärare) och bryggbesättning så finns det bara en stor fråga för mig (som lekman) som fortfarande är obesvarad. Varför fanns inte fartygschefen på bryggan för att övervaka? Även om jag som sagt är lekman på området så har det inte saknats personer med erfarenhet som fartygschef eller varande fartygschef som på twitter sagt exakt samma sak. /Per
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...