Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Det hade varit lämpligt att börja i den änden i stället för att rabbla utbildningsregementsnummer (dessutom utan datering). Utbildningsbetingelserna för ett artilleriförband i Mellansverige/Mälardalen är så dåliga att jag inte ens Allan Widman skulle komma på tanken. Närmaste lämpliga plats är i Kilsbergen.
 3. Det som är realistiskt är att arbeta för bättre personlig skyddsutrustning, bättre mörkerförmåga, bättre tillgång på instruktörer för utbildning och vidmakthållande av förmåga till skyddsvaktstjänst (som är huvuduppgiften). Det är realistiskt. Att i framtiden utrusta HV med AK6, bättre kroppsskydd och bättre mörkermedel är också sådant som faller inom realistisk ram. Hemvärnet ska ha utrustning som är relevant och tillräckligt bra för att lösa uppgiften skydda/bevaka. Splitterskyddade fordon i stor omfattning till HV är som jag ser det en icke-fråga.
 4. Jag tycker argumenten är intressanta i den här tråden. Många av dem skulle lika gärna ha kunnat användas till att förespråka att Hemvärnet inte borde haft bättre och modernare grejer än kpist och fältuniform m/58 och de borde ha fortsatt att cykeltolka bakom traktor eller att inget förband alls skulle ha tilldelats splitterskyddade fordon, tunga kulsprutor eller robotsystem. Sedan kan jag hålla med om tanken att man kan önska mycket, men vad är realistiskt!?
 5. Hej tänkte se om det är några fler 99or som blivit kallade att mönstra! Själv är jag kallad till Stockholm i oktober! Är självklart väldigt taggad just nu, tänkte höra om fler här är kallade och vad ni isåfall tänkt söka, själv är väl siktet inställt på pilot i första hand! /Ny entusiastisk användare här på forumet!
 6. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  Självklart ser jag helst ett försvar med fokus på att försvara vårt land mot invasion istället för fokus på långbortistan-insatser. Jag anser att 90-talets nivå är realistisk.
 7. Kroppsskydd

  Fast det har väl framkommit nu på senare tid att skyddsnivån håller? Bl.a skrevs det om detta i Hemvärnstidningen. Dessvärre så går det ju inte längre att komma åt tidigare nummer via nätet. Kroppsskydd 90 ger betydligt högre skyddsnivå än vad väst/sele+fältjacka+fältskjorta/tisha gör. Dels skyddar kroppsskydd 90 bättre mot splitter än vad textil gör. Kroppsskydd 90 skyddar dessutom i en inte helt trivial utsträckning mot trubbigt våld. Det är också ur träningssynpunkt en bra utrustningsdetalj. I en ljus framtid tilldelas nya kroppsskydd som ersätter 90-modellen.. Jag vågar nästan ta gift på att dessa kommer ha en högre skyddsnivå. Det kommer medföra en högre vikt. Och då kommer man vara lite glad över att man har "vana" att bära kroppsskydd. För det kommer vara tungt. Det kommer vara obekvämt. Det kommer vara varmt. Man kommer bli svettig. Att inte ha kroppsskydd är att bjuda fienden på en fördel. Det ska vi inte göra.
 8. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  Fast jag avsåg ingen ort, utan en region. A1 har legat i Stockholm (Valhallavägen), Rissne (Sundbyberg) och i Linköping. A5 låg ursprungligen i Uppsala, men namnet från det nedlagda regementet upptogs senare av Norrbottens artillerikår. Således kan såväl A1 som A5 med viss logik återanvändas som namn för ett artilleriregemente i mellansverige.
 9. Fartygschefen, försteofficeren, maskinchefen samt flera yngre officerare av USS Fitzgerald's besättning avskedade: Seventh Fleet Announces USS Fitzgerald Accountability Determinations /Per
 10. A1 Svea? och A5 Norrbotten? Tala i stället om i vilken ort du avser.
 11. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  För ett artilleriregemente i mellersta försvarsområdet kan man logiskt och lämpligtvis återanvända en beteckning från gamla nedlagda regementen i regionen, även om det inte placeras på samma ort. Därav föreslog jag A1 eller A5 för detta. Detsamma gäller luftvärnsregementen i norra försvarsområdet där jag föreslår Lv5 eller Lv7.
 12. HMS Queen Elizabeth

  Flygbilderna är väl den största behållningen från den här videon.
 13. Roliga Lumparhistorier

  Platsen är örlogshamnen i Karlskrona, året är 1983, vi är på väg att lägga till vid den yttre piren (där östgötajagarna låg i malpåse på 80-talet). Nåväl, fartyget ifråga, HMS Mode har väl knappt en meter kvar till piren när helt plötsligt några flygande svanar bestämmer sig för att pressa sig emellan oss och kajen. Från babords bryggvinge hörs då sekondens stämma; "Nu får vi nya fendrar!". Svanarna klarade sig dock, och vi fick nöja oss med de gamla fendrarna...
 14. Kroppsskydd

  Ks90 är i mitt tycke endast bra till en sak, och det är att använda som extra vaddering under liggunderlaget på hård mark. I övrigt så är det tämligen värdelöst, föråldrad design, samt det faktumet att i de flesta fallen så skydden ifråga passerat sitt bäst före datum med god marginal, gör att man med gott samvete kan låta det ligga kvar där hemma.
 15. Innan man börjar rabbla upp massa nummer på utbildningsplattformar bör man definiera vilket år man refererar till. Annars säger det ju inte ett smack. Vilket A1? Centrala Stockholm? A5 i Boden, där Artreg redan är grupperad i A5:s gamla kaserner. Varför tusan ska Lv5 uppsättas igen när det inte finns vare sig infrastruktur, terräng eller acceptans? Med mera, med mera. Kom inte i matchen nu
 16. Det ryssarna har är väl ett fåtal "spetsförband" som man håller i (relativt) bra skick, det övriga är det väl lite sådär med. När man skickade förband till Ukraina så fick man väl skrapa ihop både folk och utrustning från hela Ryssland, det är i alla fall intrycket som jag har fått. Jag vet för egen del dock inte hur mycket trupp som de har baserat i västra Ryssland, Alla planer man har att köpa en massa ny utrustning hänger väl på ett högt oljepris. Frågan är väl hur många Su-57:or och Aramata-vagnar som man kommer att ha råd med när det kommer till kritan. Jag skulle inte bli så förvånad om de kommer att vara tvungna att gå ned en hel del i numerär från det som de planerar.
 17. Frågan är hur stor den ryska kapaciteten för ökning av de konventionella styrkorna är. Stöd och styrning av div fredsgrupper har funkat tidigare som ett sätt att Minska NATOS möjligheter att följa kapprustningen. Men WMD och div specialoperationer kommer vara en stor del av det.
 18. Frågor på befattning

  Okej, tack så mycket!
 19. Jag håller med. Men med tanke på att ryssarna ju inte har mycket till numerärt överläge idag så är det väl troligt att ett ryskt angrepp på NATO kommer att involvera WMD i någon form.
 20. Frågor på befattning

  Antagningsprövning är mönstringen vad jag förstår och då ska du göra den med inriktning mot pilot som bara går att göra under vissa perioder så kontakta FM eller rekryteringskontoret för att se om det går att göra nu trots tidigare prövningar.
 21. Ny hjälm till försvarsmakten

  Är Skyddshjälm 101 en Fast eller Sentry?
 22. Senaste AIS-informationen

  Nej, destinationen för Belos visade sig vara Göteborg. P 11 Stockholm patrullerar i Östersjön och har rundat Gotland och befinner sig nu strax norr om Visby med NNO kurs och ca 6 knop. Mina farhågor om att dessa patrullfartyg huvudsakligen kommer att operera i Östersjön ser tyvärr ut att besannas. Synd att man inte vill stationera ett av fartygen i Göteborg. Norska kustbevakningens KNM Olav Tryggvason befinner sig nu ca 20 km O om Ventspils i Lettland. I närheten finns också polska minjaktfartyget ORP Czajka. Dessa fartyg av Krogulec-klassen (project 206FM) byggdes i början av 60-talet och skulle egentligen tagits ur tjänst 2010, men är fortfarande i tjänst drygt 50 år senare. Strax N om Ösel finns lettiska minutläggaren och ledningsfartyget A 53 Virsaitis och estniska minjaktfartyget E 314 EML Sakala. M 73 Koster gick norrut igenom Kalmarsund igår med destination Berga. Hon har nyligen tagits i tjänst efter ett års uppdatering hos SAAB Kockums. /Per
 23. Roliga Lumparhistorier

  Jag skall dra ramsan efter att vi varit på skjutbanan och skjutit. lite trött och tankarna går till andra saker. Löjtnanten kommer fram och jag säger. Inget material kvar, all ammunition kvar. Detta säger jag fullkomligt alvarligt. Löjtnanten tittar på mig. du har uniform, kängor och vapen kvar, så jag antar att du menar tvärt om säger han.
 24. Varför inte bara förtydliga med å säga att du vill ha tillbaka invasionsförsvaret?
 25. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  Innan jag börjar rabbla regementen ska jag motivera det med ett syfte, eftersom det så tydligt efterfrågats... Jag har en vision om en ny, större och starkare försvarsmakt, geografiskt uppdelat i 4 militär-/försvars-områden. Norra, mellersta, södra och Gotland. Samtliga av dessa ska vara självförsörjande vad det gäller utbildning, övningsområden, infrastruktur och förråd för såväl utbildning som fullskalig mobilisering inom pansar, infanteri/mek inf, stridsflyg, luftvärn, artilleri, amfibie, armé- och marina helikopterförband. Antalet lednings-, träng- och ingenjörsregementen skulle kunna begränsas till 1-2 av vardera för hela landet. Några regementen och utbildningsflottiljer som då återupprättas: Armén: A1 eller A5 A7 A4 eller A8 A6 I6, I7, I9, I12, I15, I16, I17 eller I20 I19, I20, I21 eller I22 Ing1 Ing3 LV2 LV3 LV5 eller LV7 P5 P10 P18 T2 och/eller T3 eller T5 Marinen (baser och utbildningsflottiljer): Kustartilleriregementena i Karlskrona, Stockholm, Fårösund, Göteborg och Härnösand återuppstår som Amfibieregementen och dess krigsorganisation tillförs då en tung amfibieskyttebataljon med rb 15, kraftfullt luftvärn och tungt markstridsunderstöd. Karlskrona - Örlogsskola och andra ytstridsflottiljen Stockholm/Berga/Muskö - Undervattensstridsskola (ubåt, A-dyk och röjdyk), ubåtsstridsflottiljen och första ytstridsflottiljen. Göteborg/Älvsborg - Örlogsbas väst med tredje ytstridsflottiljen. Samgrupperas med Amf4. Flygvapnet: F2 (samgrupperas med LSS).
 26. Roliga Lumparhistorier

  Jag vill skratta! Ge mig några av era roliga minnen ifrån lumpen/värnplikten/gmu:n/eran tjänst i grönt! Go!
 1. Load more activity
×