Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Får verkligen hoppas att behovet av 40 nya CV 90 inte ska gå till att bygga nya GRKPbv90. Utan att man använder renoverade CV 90. Då behovet av 40 nya CV90 med D tornet borde vara större. För en framtida beväpning. Men det låter inte så i texterna. utan att de ska gå förutom. Behöver verkligen Gotland 8 st? Är det då inte bättre att också beväpna reducerad stridsgrupp Mälardalen med 4 st tillsammans med ett kompani CV 90. Eller åtminstone någon liknande variant på på PATG 360. Ursprungsbehovet var 6-8 st per mekbataljon. Som nu har utökats till 9 st mekbataljoner med tre brigader.
 3. De nya isbrytarna kan bli billigare än vad som sagts tidigare ca 1,4 miljarder styck, och de kommer att kunna bryta isrännor med olika bredd från 24 m till 32 m. Finansieringen måste vara klar våren 2022: Dagens isbrytare riskerar haverier: ”De lever på lånad tid” (svt.se) Kritiserar regeringen för oklara besked om isbrytare: ”Fram med pengarna” (svt.se) /Per
 4. Tyckte också sju flygmaskiner lät klent, men det ingår i.o.f. också flera simulatorer och en option på anskaffning av fler flygmaskiner senare. Men ja, SK40 ska bara ersätta SK60 i den grundläggande flygutbildningen. JAS 39D kommer få fylla rollen som avancerat skolflygplan fram till att ännu ett nytt skolflygplan för den avancerade flygutbildningen anskaffas runt 2030. FMV.se
 5. Sju stycken känns utan att vara insatt som väldigt få plan, är det för att de enbart ska ersätta delar av den roll som SK60 fyller?
 6. Får sedan hoppas att de sedan satsar med ett antal T-7A. Så kan man även använda F404/RM12 som finns till JAS 39 C och underhålls av Volvo. Flygplanen kunde även användas för lättare kontroll uppdrag.
 7. Jag delar den uppfattningen! Jo precis som du säger så kommer deras fartyg ha möjlighet att medföra hela verktygslådan på en gång, om de så önskar. Deras fartyg deltar ju regelbundet i minst en av NATO:s två stående minröjningstsyrkor (SNMCMG 1 &2) och har därmed hela Europa som operationsområde, där fartygen kan vara iväg i upp till 6 månader i streck. Sannolikt är det därför de har valt att bygga fartygen stora nog för att kunna medföra hela den omfattande verktygslådan, och samtidigt erbjuda besättningen en dräglig arbetsmiljö och därmed lång uthållighet.
 8. Försvarets materielverk har fattat beslut om ersättaren av det gamla skolflygplanet Saab 105, mer känt som SK 60 i Försvarsmakten. Den 26 mars 2020 beslutade regeringen att bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nya skolflygplan. Beslutet innebar att anskaffningen av ett propellerflygplan, ett så kallat Basic Trainer Aircraft, kunde påbörjas. – Jag är glad att tillkännage att GROB G120TP blir Flygvapnets nya skolflygplan. Det är klart efter att upphandlingsprocessen nu är genomförd där tilldelningsbeslut fattats och kontrakt har skrivits på genom Försvarets materielverks försorg. Flygplanet f
 9. Försvarets materielverk har fattat tilldelningsbeslut om ersättaren av skolflygplanet Saab 105, SK 60. – Jag är glad att tillkännage att GROB G120TP blir Flygvapnets nya skolflygplan. Det är klart efter att upphandlingsprocessen nu är genomförd där tilldelningsbeslut fattats och kontrakt har skrivits på genom Försvarets materielverks försorg. Flygplanet fyller kravet på en Basic Trainer Aircraft, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström. Den 26 mars 2020 beslutade regeringen att bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nya skolflygplan. Beslutet innebar att anskaffningen av ett propellerflygplan, e
 10. Då tycks det vara officiellt. Tyska Grob Aircraft får leverera nya SK-40 i form av Grob 120TP. "FMV, som köper in materiel till det svenska försvaret, har precis köpt in sju nya skolflygplan för 2 miljarder kronor från tyska Grob Aircraft. I priset ingår även nya simulatorer, annan utrustning, drift av planen under tre år och rätt att köpa fler plan." SVD.se
 11. Att de håller på och säljer på andra marknader och inte vill krångla till framtida och avslutade affärer genom att låta journalister räkna ut ytterligare ett "styckepris".
 12. Last week
 13. Enligt tidigare chefen för den tyska marinen viceamiral Andreas Krause så har Östersjön en ännu större strategisk betydelse idag än under det kalla kriget: The Baltic Sea is not Las Vegas: The Mare Balticum in Broader Context (cimsec.org) /Per
 14. Vatten, mat, ammunition, drivmedel, teknisk tjänst, sjukvård, transport, trafikledning. Allt detta ingår i brigadens logistik. I grunden handlar logistik på brigadnivå om samordning av tillgängliga resurser. Logistik är också förmågan att skapa rörlighet för resurserna, alltså att se till att rätt sak når rätt plats i rätt tid. — Logistiken är ett grundfundament, en förutsättning för att brigaden ska kunna lösa sin uppgift. Vilka behov av logistik som finns i brigaden varierar över tid, beroende av vilka uppgifter förbanden löser. — Exempel på logistikflöden är transport av skadade fordon o
 15. Min tolkning är att de helt enkelt inte erbjuder 64 flygplan. Tycker CFs genomgång är ganska bra - det diskuteras vikten av att det faktiskt blir 64 plan eller väldigt nära och att en stor andel av offertvärdet utgörs av beväpning. Tycker man kan läsa mellan raderna att Finland helt enkelt har begärt en offert på ensitsiga plan. Saab har fram tills nyligen hävdat fördelen med att ha en mix. Saab och Boeing känns som de klart bästa offerterna och de vill gärna visa upp sig så att det politiska utrymmet (att välja F35) blir mindre. Stödet för F35 i USA har gått ner drast
 16. Kan det då möjligen vara så att man har sålt de fem resterande minröjningsdrönarna av SAM klass till US Navy eller kanske till den japanska flottan? US Navy köpte ju två drönarfarkoster under Gulfkriget i mars 1991 och även Japan ska ha köpt sex st SAM farkoster enligt JFS 2014-15. Har svårt att tänka mig att de är skrotade. /Per
 17. Nu har de korrigerat texten: "I september initieras ett uppdrag som omfattar anskaffning av en helt ny eldhandvapenfamilj (prickskyttegevär, skarpskyttegevär, automatkarbin och självskyddsvapen) och som bland annat ska ersätta AK5:an. Inriktningen är att undersöka möjligheten till samarbete med Finland och se om det är möjligt att genomföra någon del av anskaffningen tillsammans."
 18. Håll koll på lediga tjänster på försvarsmaktens hemsida. Du får "söka" jobbet som alla andra.
 19. Och så tycker jag att vi borde ha SAM3.
 20. OK, då tänker jag att vi är överens om hur det borde bli. Jag tycker att jag har läst på en del om de nya Belgiska MCM fartygen och uppfattningen jag får är att de i alla fall i den slutliga versionen trycker mycket på att det är en komplett verktygslåda i varje fartyg och att de är tänkta att operera som en enhet, möjligen förstärkt med ytterligare en komplett enhet. Vad man än tycker i övrigt kommer Belgien och Nederländerna att få en avsevärd kvalitet och kvantitet avseende minjaktsförmåga som dessutom skall nyttjas på en relativt liten kust (Belgien). Antar att det kommer att
 21. Tråkigt att du blev sur. Jag kunde ju naturligtvis ha ringt runt till alla förband och sen gjort en informativ tråd här för alla andra med samma fundering. Men, nu har jag bara varit i kontakt med tre olika regementen och tänkte att någon här kanske satt på info innan jag fortsatte ringa.
 22. Skulle tro att det kommer göras en och annan korrigering i dendär numera ökända artikeln som släpptes idag. Sannolikt har artikelskribenten satt ett likhetstecken mellan "eldhandvapen" och "automatkarbin", och det är ju lite förhastat. Finland har enligt samstämmiga uppgifter inga planer på att anskaffa nya automatkarbiner utan detta handlar sannolikt om att vi ska anskaffa skarpskyttegevär och prickskyttegevär tillsammans.
 23. Behovet i vår nya krigsorg är för totalt tio bataljoner. Tre på vardera P 7, P 4 och I 19(dvs tre bataljoner per mekbrigad) samt en på Gotland.
 24. De är inte tänkt att ersätta några bandvagnar, bandvagnsparken utökas i FM. Tittar man däremot på ett enskilt förband kan det såklart innebära att ett antal Bv 206 ersätts med Bv 410. I övrigt kan man lugnt säga att den artikel du länkade till inte är direkt knivskarp, där anges "200" som ett fast antal i rubriken när det i själva verket handlar om MINST 200 vagnar inom ramen för det internationella samarbetet. Dagens stora nyhet inom området är att FMV skrev kontrakt på 127 vagnar som börjar levereras nästa år, detta är en beställning i väntan på det internationella samarbetet, vi
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...