Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,395
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,402
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,184
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,066
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,055
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,385
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,697
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,625
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,760
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,844
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,888
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,609
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,853
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,870
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,381
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,480
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,790
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,886
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,676
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,797
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,295
   posts
 • Forum Statistics

  36,588
  Total Topics
  789,840
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,368
  Total Members
  389
  Most Online
  CalleM
  Newest Member
  CalleM
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • I helgen genomförs årets centrala Rekrytkonferens. På lördagen besöktes den av överbefälhavaren Micael Bydén: – Ni är ambassadörer. Jag förväntar mig att ni företräder era kamrater, sa han. I publiken i Nordenskiöldska salen på LSS i Uppsala fanns förtroendevalda rekryter och medinflytandeansvariga från landets alla förband, skolor och centra.

   Medinflytandet är något som regleras i förordning och reglementen. Där slås exempelvis fast att det bland rekryterna ska finnas förtroendevalda och att det ska genomföras plutonens timme och kompaninämnd. – Det är viktigt att rekryterna med naturlighet får komma till tals både i vardagen hemma på förbanden men också på central nivå. Det berikar oss som organisation, säger Micael Bydén.

   För ÖB var det därför en självklarhet att åka till Uppsala den här lördagsförmiddagen:
   – Absolut. Jag är oerhört intresserad av att höra hur rekryterna upplever sin vardag. Samtidigt är det ett tillfälle för mig att berätta om vad jag förväntar mig av dem som är här men också av alla andra som verkar i Försvarsmakten.

   Ett av de ämnen som ÖB berörde var den militära professionen.
   – Det är en ledstång som hjälper oss att hitta vägen i alla lägen. Där återfinns bland annat vår värdegrund, uppförandekod och syn på ledarskap.

   ÖB adresserade också problemet med kränkningar:
   – När man kliver in som rekryt eller anställd ska man veta att det är nolltolerans mot kränkningar i Försvarsmakten. Men för att vi ska lyckas med det behöver jag ert stöd, för det börjar längst ut i organisationen, sa ÖB till rekryterna.

   Under fikat var det många rekryter som ville prata med Micael Bydén. Ämnena var många:
   – Det var allt från hur det känns att vara ÖB till konkreta tips om hur vi ska stärka vår attraktionskraft.

   När fikat var över väntade utbildning, diskussion och grupparbeten kring hur medinflytandet är tänkt att fungera nu när värnplikten är återupplivad.

   – Jag hoppas att jag kan få med mig ett gäng punkter och åsikter som jag kan ta med mig till mitt regemente och min pluton och som kan fungera som vägledning för hur vi ska arbeta med medinflytandefrågor, säger Maja Cederborg från Amfibieregementet. Läs hela inlägget här >>
  • YKB får du inte, det krävs inte militärt.
  • Äntligen har den första spaden satts i marken på Tofta skjutfält där det nya garnisonsområdet ska byggas. Området kommer bland annat att bli 18:e stridsgruppens permanenta arbetsplats och det beräknas stå klart år 2020. Garnisonsområdet på Tofta skjutfält har planerats och förberetts länge men byggstarten har försenats bland annat på grund av att bygglov och upphandling överklagats. Men under fredagen togs äntligen det första spadtaget under en ceremoni där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV, Region Gotland, Peab och Skanska deltog. 

   — Idag är en viktig milstolpe som innebär att vi nu kan fullfölja den långsiktiga planeringen av den viktiga etableringen av försvaret på Gotland. Det här är betydelsefullt inte bara för Gotland utan för hela Försvarsmakten och hela Sverige, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson. Redan idag har 18:e stridsgruppen sin arbetsplats på Tofta skjutfält men i tillfälliga lokaler som successivt kommer att bytas ut i samband med att byggets etapper blir klara. Det nya garnisonsbygget kommer att innehålla ett motorområde, verkstäder, motionshall, repövningsläger, kontorslokaler och en vakt och trots en försenad byggstart kommer det att stå klart år 2020 som planerat.

   — Det nya bygget kommer betyda mycket för oss i 18:e stridsgruppen. Vi sitter visserligen i bra lokaler redan idag men de är tillfälliga och de känns tillfälliga. Det är skönt att bygget av garnisonen kommer igång nu som soldat har jag gått och väntat på det här, säger Philip Larsson, gruppchef på pansarskytte i 18:e stridsgruppen som också var en av dom som tog det första spadtaget idag under ceremonin.
   — Ja, det var lite nervöst men jag är väldigt stolt över att ha varit med om det, säger han. Det nya garnisonsområdet är en förutsättning för att försvaret på Gotland ska kunna fortsätta växa och för att de nya förmågor och tillskott som kommer tillföras kan byggas upp och utvecklas i 18:e stridsgruppen och på Gotlands regemente. Läs hela inlägget här >>
  • Övning Vintersol besöktes under torsdagen av överbefälhavaren, general Micael Bydén. Dagen innehöll ett fullspäckat program med besök hos de deltagande förbanden ute i övningsterrängen. – Tack för en fantastisk dag, jag blir så glad över vad jag ser, jag träffar motiverade soldater och officerare som alla gör ett kanonjobb, sa överbefälhavaren efter rundturen hos förbanden. Överbefälhavaren anlände till Boden på torsdagsmorgonen och möttes av ett härligt vinterväder med 7-8 minusgrader och strålande sol. Dagen inleddes med att de båda regementscheferna, överste Ulf Siverstedt, I 19 och överste Jonas Lotsne, A 9, höll en kort genomgång om övningen. Efter genomgången började rundturen hos de deltagande förbanden. Första stoppet var vid Tredje brigadstaben där stridsledaren, major Fredrik Bandh redogjorde för läget i striderna i stora drag. Därefter var det dags att besöka 91:a artilleribataljonen, där inledde bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson med en kort genomgång. Efter det fick ÖB träffa och prata med personal vid pjäskompaniet och sensorkompaniet. På besök i jägarland Efter lunch transporterades överbefälhavaren och hans följe med helikopter ut till den jägarskvadron som deltar i övningen. Här berättade stridsledaren, kapten Rasmus Holm, om de senaste dygnens genomförda verksamhet och vad som planeras för de kommande dygnen.
   – Det är fantastisk vilken förmåga att anpassa sig till den tuffa vintermiljön rekryterna byggt upp under utbildningstiden, jag är mycket imponerad, sa överbefälhavaren. Efter att han fått en pratstund med jägarrekryterna fortsatte helikopterfärden till 192:a mekaniserade bataljonen där han även fick tillfälle att prata soldater ur den pluton från amerikanska marinkåren som ingår som en del i bataljonen. Väl förberedda för vinterövning Programmet fortsatte sedan med besök på logistikbataljonen från Trängregementet i Skövde som var i full färd med att omgruppera efter att de utsatts för indirekt eld. Bataljonschefen, överstelöjtnant Mattias Söderberg berättade kort om verksamheten på bataljonen.
   – Vi är mycket nöjda med övningen så här långt, det har varit mycket lärorikt för oss att öva med förbanden här upp i Norrbotten. Jag vill också understryka hur viktigt det var att vi åkte upp under två veckor i februari och genomförde egen vinterutbildning, vi lärde oss otroligt mycket av det, berättar Mattias Söderberg.
   – Logistikbataljonen är ett mycket bra exempel på hur man har tagit sig an uppgiften på rätt sätt genom att förbereda sin personal och sina fordon i den här vintermiljön, sa ÖB Micael Bydén under besöket på logistikbataljonen. Tillsammans Rundturen hos förbanden avslutades vid Servicecenter i Bodens garnison där överbefälhavaren fick en pratstund med förrådspersonalen från Försvarsmaktens logistik.
   – Jag blir så blir jag så glad när jag ser den civila personalen i uniform under övningen. Det är viktigt att de förstår vilken viktig del de är för att det här ska fungera. Deras deltagande är också ett bra exempel på att vi löser uppgifter tillsammans. Tillsammans med andra förband i garnisonen, i hela landet och med förband från andra nationer, avslutade en mycket nöjd överbefälhavare när han lämnade övning Vintersol 2018. Läs hela inlägget här >>
  • Under veckan genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet en samövning med personal och enheter ur 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen. Övningarna genomfördes strax utanför Göteborg och innehöll moment som skarpskjutning, minröjning och flera olika logistiska delar. 17:e bevakningsbåtkompaniet tillhör Amfibieregementet i Göteborg medan 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Det är mycket som skiljer de olika enheterna men faktum är att det också finns stora likheter – framför allt är alla tre krigsförband i marinen. De har gemensamma beröringspunkter och behöver därför öva tillsammans. Under veckan genomförde enheterna två parallella övningar. Den ena övningen omfattade de flesta enheter på bevakningsbåtkompaniet och minröjningsfartygen HMS Ulvön, HMS Sturkö samt en landbaserad stödenhet för dessa från sjöstridsflottiljen. Fokus för övningen låg på inomskärs minjakt och hur de två förbanden kan understödja varandra.
   – I veckans övningar har vi övat ur ett nationellt perspektiv med fokus på sjöövervakningsoperation och hävdande av vår territoriella integritet enligt tillträdesförordningen, säger major Johan Wallin, kompanichef för 17:e bevakningsbåtkompaniet. 20180316_ribbat I det första delmomentet av övningen var bland annat sensoroperatörer ur bevakningsbåtkompaniet samgrupperade med sjöstridsflottiljen operatörer för fjärrstyrda undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicles - ROV). Syftet med momentet var att dels öka förmåga till detektering av dykare och att ROV-operatörerna och röjdykarna ska öka sin förmåga att röja minor. Under veckan genomförde dessutom bevakningsbåtkompaniets sensorpluton skarpskjutning med sina handburna vapen från HMS Ulvön. För att öva logistiska moment genomfördes till exempel sjukvård som omfattade avtransport av sårade och sjuka med kvalificerad vård (Medical Evacuation – MEDEVAC) från fartygen med kompaniets ambulans och avtransport till närmsta kvalificerade vårdplats (Casualty Evacuation – CASEVAC) med vanlig stridsbåt. För att öva försörjning genomförde enheterna en laddning utan bunkringsomgång (LUBO) där trosstroppens lätta trossbåt levererade förnödenheter till de två fartygen. Den andra övningen omfattade kompaniets bordningstropp och HMS Carlskrona. Troppen och fartyget är inga främlingar för varandra och senast 2013 genomförde de insatsen ME 03 i Adenviken tillsammans. 
   – Övningarna har varit lyckade och uppskattade av de deltagande enheterna, och de erfarenheter som dragits kan mycket väl lägga grunden för framtida samövningar mellan förbanden, säger Johan Wallin. Läs hela inlägget här >>
 • Images

×