Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,394
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,602
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,134
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,057
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,040
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,385
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,644
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,620
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,757
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,818
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,888
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,574
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,848
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,839
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,334
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,506
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,790
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,886
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,673
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,788
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,217
   posts
 • Forum Statistics

  36,482
  Total Topics
  789,496
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,307
  Total Members
  389
  Most Online
  Joachim Heyners
  Newest Member
  Joachim Heyners
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Senare i år kommer Amfibieregementet leda en bilateral övning i Stockholms skärgård med namnet "Archipelago Endeavour 18". Syftet med övningen är interoperabilitet och samarbete mellan de den svenska amfibiekåren och den amerikanska marinkåren. För att få en glimt av övningsområdet och att träffa sin svenska motpart besökte överste Patrick Keane Haninge garnison. Det är en grå och bister vintereftermiddag i början av januari men det typiska snötäcket lyser med sin frånvaro. På Haninge garnison strax utanför Stockholm ligger en stridsbåt förtöjd vid en brygga och väntar på att få gå till sjöss. I dag är dess uppgift att bära en delegation av amerikanska besökare till Utö i Stockholms skärgård. Chefen för den amerikanska delegationen är överste Patrick Keane, sektionschef för planeringssektionen vid US Marine Forces in Europe And Africa (US MARFOREUR/AF). När stridsbåten lägger ut får överste Keane möjligheten att köra båten – en möjlighet som väldigt få tackar nej till.
   – Stridsbåten är en mycket kapabel plattform, idealisk för Amfibieregementets uppdrag. När man styr båten känns det nästan som om man är ”Röde baronen” på havet, säger Patrick. Amfibieregementet har genom åren etablerat flera bilaterala och multilaterala samarbeten. På så sätt har amfibiekåren fått nya färdigheter som förmågan att basera stridsbåtar på andra staters amfibiefartyg, genomföra gemensamma landstigningar och att leda och samordna flygunderstöd (Close Air Support - CAS). En av nyckelpartnerna är naturligtvis den amerikanska marinkåren. Senare i år inbjuds delar av marinkåren till en övning i Stockholms skärgård som går under namnet ”Archipelago Endeavor 18”.
   – Vi har en fantastisk partner i den svenska försvarsmakten, säger Patrick medan kliver ned från stridsbåtens förarplats. Det finns massor som vi kan lära av varandra. Ett exempel är er erfarenhet av att genomföra manövrar från havet men också i form av er vinterutbildning. Marinkåren lägger stor vikt vid att förbättra sin vinterförmåga i framtiden. 20180118_keane_sv Stridsbåten kryssar mellan kobbar och skär. Några minuter senare kliver delegationen i land på Utö ett par kilometer utanför garnisonen. På ön ligger ett av Amfibieregementets övningsomården. Området etablerades på 1940-talet har anpassats för att passa behovet av amfibiestridskrafter med landstigningsmöjligheter och fält för att öva med stridsvagnar och flygunderstöd.
   – Skjutfältet på Utö har enorm potential när det gäller att göra gemensamma stridsövningar och utföra manövrar från havet. Det är en idealisk plats där vi kan öka vår interoperabilitet och stärka vårt samarbete med den svenska amfibiekåren och förhoppningsvis även andra europeiska styrkor i framtiden. Marinkåren som är stationerad i Europa är mycket fokuserat på Norden och möjligheterna att utvidga samarbetet. På det sättet kan vi göra vårt samarbete allt mer ömsesidigt fördelaktigt, säger Patrick. Läs hela inlägget här >>
  • SOG och eventuellt bordningsstyrkan har enligt några artiklar som jag inte tänker länka haft MP7 sen en tid tillbaka. Skulle någon i de reguljära förbanden få ut den skulle jag gissa på sjukvårdare samt militärpoliser. 
  • På Camp Nobel har Malistyrkan en mycket god sjukvårdsförmåga. Men det är inte enbart där förmågan finns. Det finns också två resurser som följer med ut på längre operationer tillsammans med spaningskompaniet, som en hjälp om det värsta skulle inträffa. De två resurserna som följer med spaningskompaniet är en framskjuten lätt kirurgigrupp (FST) och en rörlig lätt traumagrupp (FRT). Om det värsta skulle hända, att någon blir skadad i en olycka eller i strid, så finns sjukvård alltid på plats för att ta hand om situationen. Kamrathjälpen är det omedelbara omhändertagandet, som alla på kontingenten har genomgått grundläggande utbildning i.

   – Från det att en soldat blir skadad så ska den inom tio minuter blivit omhändertagen av en kamrat. Därefter ska den skadade inom en timme komma till mer kvalificerad vård. I det här fallet i Mali så pratar vi främst om FRT. De har mer sjukvårdskunskap i form av legitimerad personal och kan genomföra mer åtgärder. När de har genomfört sina åtgärder så ska soldaten som blivit skadad, inom två timmar från skadetillfället förflyttas till en kirurgisk enhet. När vi är ute på operation, så blir det FST. FST kan genomföra livräddande kirurgiska åtgärder, stoppa blödningar och öppna luftvägar, säger Fredrik, som är ställföreträdande plutonchef för sjukvårdsplutonen i Mali.

   Enkelt förklarat kan man säga att FRT är den mer framskjutna gruppen av de två. Det är en avancerad sjukvårdsgrupp som genomför omhändertagande av den skadade på skadeplatsen och därefter kan transportera tillbaka den skadade till FST som genomför fortsatt vård och livräddande kirurgiska åtgärder på plats ute i terrängen.

   – Efter att vi har fått in en skadad kamrat och narkospersonalen har optimerat patienten så mycket som möjligt och sövt patienten, då ska kirurgerna, vi är faktiskt två stycken kirurger i FST-konceptet, avgöra om vi ska operera patienten eller om patienten är så pass stabil så att den kan flyttas vidare utan operation, säger Henrik som är en av de två kirurgerna på FST.

   Den kirurgin som praktiseras där och då är en så kallad damage control. Det handlar exempelvis om att stoppa större blödningar och förhindra att sårskador förorenas ytterligare, till exempel om tarmarna är skadade. I första hand handlar det om att rädda liv, och i andra hand rädda armar och ben.

   – Så fort vi får en skada så kommer vi att meddela det hem till staben på Camp Nobel och när patienten är opererad så kommer en transport i sinom tid att hämta patienten. Med tanke på de stora avstånd som finns här nere i Mali så är det i första hand helikoptrar som kommer och hämtar och därefter tas patienten till Camp Nobel där vi också har operationsmöjligheter. Vi är väldigt brett utrustade för att kunna ta hand om de flesta skador, fortsätter Henrik. FST står för Forward Surgical Team och FRT står för Forward Resuscitation Team. Läs hela inlägget här >>
 • Images

×