Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,368
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ trådar rörande SOLDF FORUM

   1,341
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,327
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,091
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,181
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,444
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   8,912
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   69,132
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,726
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,998
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   64,137
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,945
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,994
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,975
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,183
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,636
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   119,529
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,813
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   34,786
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,751
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   6,111
   posts
 • Forum Statistics

  31,638
  Total Topics
  781,419
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,662
  Total Members
  5,678
  Most Online
  Fredrik Wilhelmsson
  Newest Member
  Fredrik Wilhelmsson
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Northern Coasts, sensommarens stora marinövning i Östersjön, har just avslutats. De deltagande fartygen är tillbaka på sina baser. Personalen får efter, i vissa fall, tre veckors bortovaro äntligen lite tid att koppla av med sina nära och kära. För första gången ledde en svensk-finsk stab en multinationell stridsgrupp. Sedan flera år har den tyskledda övningen Northern Coasts använts för att förbättra vår gemensamma marina förmåga. Det är en bra övning för såväl svenska som finska marinen då den fokuserar på övningar i kust- och skärgårdsmiljön, vilket är vårt naturliga operationsområde. Värdskapet växlar mellan östersjöländerna, 2018 var det Finland som stod värd för övningen och i år har den arrangerats av Tyskland. Övningarna inleds alltid med ett samträningsskede under vilket både staber och fartyg trimmas samman för att därefter övergå till en händelsestyrd fas. 1 Stort-finsk-svenskt avtryck SFNTG, Swedish-Finnish Naval Task Group är den del av det finsk-svenska marina samarbetet som genomförs mellan den finska Kustflottan och de svenska sjöstridsflottiljerna. Det marina samarbetet är förmodligen det som kommit längst inom alla vapengrenar. Den svensk-finska stridsgruppen leddes av kommendör Per Edling, till vardags chef för Tredje sjöstridsflottiljen. – I min styrka ingick 14 fartyg från 6 olika länder, nämligen Litauen, Nederländerna, Polen, Tyskland samt Finland och Sverige. Finland deltog med minfartygen Uusimaa och Hämeenmaa samt stödfartyget Halli. Sveriges bidrag var korvetten HMS Visby, minröjningsfartyget HMS Vinga samt stöd- och ledningsfartygen HMS Trossö och HMS Carlskrona.  Min finsk-svenska sjöstyrkeledning grupperades ombord på HMS Carlskrona. Övriga finska och svenska övningsdeltagare var fördelade på de två andra stridsgrupperna. Skarpa inslag för minröjningsfartygen Minröjningsfartygen tillbringade första övningsveckan till sjöss i området utanför Århus i en kombinerad uppbyggnadsfas och minröjningsinsats. I området finns ett stort antal brittiska flygfällda minor från andra världskriget ännu kvar och under veckan lokaliserades tre stycken varav två röjdes. Dessa två låg i nära anslutningen till farleden in mot Århus containerhamn. Den tredje var i så pass dåligt skick att den inte bedömdes nödvändig att röjas. Övningens andra del, den taktiska fasen, genomfördes i farvattnen kring Bornholm. Tyvärr begränsades verksamheten av hårda vindar och grov sjö och stor del av tiden tillbingades i mer skyddade vatten öster om Bornholm. På det hela taget var det trots vädret en lyckad och utvecklande övning. Bra betyg för årets övning – Jag bedömer att det finsk-svenska marina samarbetet väl bestod den utmaning som Northern Coasts 2019 innebar ledningsmässigt. Det ska bli spännande att se vilket som blir det nästa steget i vår bilaterala utveckling, avslutar Per Edling. Läs hela inlägget här >>
  • I början av september sammanstrålade mer än 200 av Försvarsmaktens övningsplanerare och internationella partners i Stockholm till övningens kanske viktigaste möte: huvudplaneringskonferensen – main planning conference. Syftet med konferensen var att samla så många som möjligt i planeringsarbetet runt en gemensam bild av planeringsläget och hur arbetet ska gå vidare under hösten och nästa vår. En övning av Aurora 20:s storlek och komplexitet gör att planeringsarbetet har en stor spännvidd och många nivåer,  från hur ett svenskt eller utländskt förband ska röra sig mellan olika övningsmoment, till förnödenhetsförsörjningen ska övas, eller vilka av de inbjudna utländska partnernationerna som faktiskt deltar med förband i övningen. I Aurora 20 kommer också ett antal skarpskjutningsmoment av varierande omfattning att ingå och det ställer mycket höga krav på planeringsarbetet. Ett annat exempel på komplex planering är de stora trafikrörelser som äger rum inför, under och efter övningen, när olika förband ska flytta sig på allmän väg, främst i södra Sverige. – Den här konferensen var viktig för oss av många skäl. Vi behöver träffas för att prata ihop oss i mängder av olika frågor. Det här är ett viktigt steg för oss och våra internationella partners för att Aurora 20 verkligen ska leda mot målet: att öka Försvarsmaktens operativa förmåga, säger Aurora 20:s övningsledare, brigadgeneral Stefan Andersson. Konferensen hade flera syften, bland andra en gemensam lägesbild och en gemensam bild av rådande planeringsförutsättningar. Planeringsinriktning för taktiska övningsmål, taktiska genomförandeplaner och initiering av nödvändiga stödprocesser. Läs hela inlägget här >>
  • Det var en solig dag på Markstridsskolan i Skövde när Granatkastarpansarbandvagn 90 (GrkPbv90) skulle överlämnas från Försvarets materielverk (FMV) till Armén, men arméchefen generalmajor Karl L E Engelbrektson skådade ett och annat orosmoln. En förväntansfull skara med representanter från de regementen som kommer få det nya systemet levererat stod uppställda på Heden utanför Markstridsskolan. Vädret var krispigt, med en lätt bris. En förändringens vind kanske, då en modernisering av armén, från kvinnliga uniformer till avancerad högteknologi, är ett måste för att kunna hantera de hot och utmaningar som ett förändrat omvärldsläge innebär – ett där orosmolnen på senare tid tornat upp sig.  – Vi har sett att en ökad oro runt Krim-halvön ger en ökad militär närvaro i Östersjön. Kännedomen om GrkPbv90 har sänt tydliga signaler och imponerat andra nationer med intresse runt Östersjön. Framförallt eftersom det visat på vår förmåga att gå från beslut till handling på kort tid. Systemet är klart och levererat enligt det försvarsbeslut som ligger till grund för beställningen, sa arméchef genmaj Karl L E Engelbrektson. Själva överlämningsceremonin inleddes av Livgardets musikkår som spelade "Under blågul fana", varpå brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel FMV höll tal. – GrkPbv90 är ett resultat av ett gott samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och försvarsindustrin. Den ökar arméns operativa förmåga, genom att stärka de mekaniserade förbanden i stridens grunder – eld, rörelse och skydd, sa brigadgeneral Mikael Frisell. De förband han pratade om är Norrbottens regemente (I 19), Skaraborgs regemente (P 4) och Södra Skånska regementet (P 7). Mikael Frisell avslutade sitt anförande med att överlämna ordet och FMV:s plakett till arméchef generalmajor Karl L E Engelbrektson. Livgardets musikkår spelade ett av de tre regementens marscher som närvarade under ceremonin – Norrbottens regementsmarsch. I genmj Engelbrektssons tal fanns en förväntan och ett hopp i det försvarsmateriel som överlämnats. –Med GrkPbv90 får vi ett stärkt mekaniserat försvar som är anpassat till ett nytt taktiskt tänkande, sa arméchef genmaj Karl L E Engelbrektson, och gav uttryck för att GrkPbv90 är ett efterlängtat tillskott till arméns stärkta förmåga: – En dag som denna är det roligt att vara arméchef! Till sist kom stunden åhörarna väntat på och arméchefen emotsett: Representanter från de tre regementena fick order att sitta upp i var sin ny vagn. Till tonerna av Markstridsskolans marsch körde de tre vagnarna iväg och gjorde ett ceremoniellt halvvarv runt arméchef och åhörare för att därefter försvinna bortom horisonten på heden. Läs hela inlägget här >>
  • Ett av de större planen landade idag in i Afghanistan nämligen en Boeing C-17 Globemaster. Planet ingår i den europeiska flygflottiljen Heavy Airlift Wing där Sverige är delägare i tre plan. Planets lastkapacitet är maximalt 77 500 kilo. Lastförmågan kan utnyttjas för transport av både stridsfordon, trupp och annan last. Denna dag hämtades last som skulle tillbaka till Sverige och samtidigt levererades last till flera nationer i insatsområdet. Två svenska styrmän tjänstgjorde på planet vid besöket i Mazar-i-Sharif. Läs hela inlägget här >>
  • Rörligt bataljonsartilleri överlämnat   /Per
 • Images

×
×
 • Create New...