Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,394
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,602
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,134
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,057
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,040
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,385
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,644
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,620
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,757
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,817
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,888
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,574
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,848
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,839
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,334
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,506
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,790
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,886
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,673
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,788
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,216
   posts
 • Forum Statistics

  36,481
  Total Topics
  789,493
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,306
  Total Members
  389
  Most Online
  Lars Meyer
  Newest Member
  Lars Meyer
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • På Camp Nobel har Malistyrkan en mycket god sjukvårdsförmåga. Men det är inte enbart där förmågan finns. Det finns också två resurser som följer med ut på längre operationer tillsammans med spaningskompaniet, som en hjälp om det värsta skulle inträffa. De två resurserna som följer med spaningskompaniet är en framskjuten lätt kirurgigrupp (FST) och en rörlig lätt traumagrupp (FRT). Om det värsta skulle hända, att någon blir skadad i en olycka eller i strid, så finns sjukvård alltid på plats för att ta hand om situationen. Kamrathjälpen är det omedelbara omhändertagandet, som alla på kontingenten har genomgått grundläggande utbildning i.

   – Från det att en soldat blir skadad så ska den inom tio minuter blivit omhändertagen av en kamrat. Därefter ska den skadade inom en timme komma till mer kvalificerad vård. I det här fallet i Mali så pratar vi främst om FRT. De har mer sjukvårdskunskap i form av legitimerad personal och kan genomföra mer åtgärder. När de har genomfört sina åtgärder så ska soldaten som blivit skadad, inom två timmar från skadetillfället förflyttas till en kirurgisk enhet. När vi är ute på operation, så blir det FST. FST kan genomföra livräddande kirurgiska åtgärder, stoppa blödningar och öppna luftvägar, säger Fredrik, som är ställföreträdande plutonchef för sjukvårdsplutonen i Mali.

   Enkelt förklarat kan man säga att FRT är den mer framskjutna gruppen av de två. Det är en avancerad sjukvårdsgrupp som genomför omhändertagande av den skadade på skadeplatsen och därefter kan transportera tillbaka den skadade till FST som genomför fortsatt vård och livräddande kirurgiska åtgärder på plats ute i terrängen.

   – Efter att vi har fått in en skadad kamrat och narkospersonalen har optimerat patienten så mycket som möjligt och sövt patienten, då ska kirurgerna, vi är faktiskt två stycken kirurger i FST-konceptet, avgöra om vi ska operera patienten eller om patienten är så pass stabil så att den kan flyttas vidare utan operation, säger Henrik som är en av de två kirurgerna på FST.

   Den kirurgin som praktiseras där och då är en så kallad damage control. Det handlar exempelvis om att stoppa större blödningar och förhindra att sårskador förorenas ytterligare, till exempel om tarmarna är skadade. I första hand handlar det om att rädda liv, och i andra hand rädda armar och ben.

   – Så fort vi får en skada så kommer vi att meddela det hem till staben på Camp Nobel och när patienten är opererad så kommer en transport i sinom tid att hämta patienten. Med tanke på de stora avstånd som finns här nere i Mali så är det i första hand helikoptrar som kommer och hämtar och därefter tas patienten till Camp Nobel där vi också har operationsmöjligheter. Vi är väldigt brett utrustade för att kunna ta hand om de flesta skador, fortsätter Henrik. FST står för Forward Surgical Team och FRT står för Forward Resuscitation Team. Läs hela inlägget här >>
  • Manual Kulsprutepistol MP 7
  • På måndagen besökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Nordic Centre for Gender in Military Operation (NCGM) som är samlokaliserat med Swedint på Livgardet i Kungsängen. Det internationella kompetenscentrumet NCGM, ett resultat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, är sedan 2013 Department Head för gender inom Nato. I denna roll utvecklar man genderförmågan och omvandlar Natos operativa behov av gender till utbildning och träning. Nordefco-länderna bildar NCGM:s styrgrupp och bidrar med personal, vilket även Nederländerna och Kanada gör.

   Vid besöket presenterade NCGM sin internationella verksamhet med särskilt fokus på samarbetsorganisationer som Nato, FN och EU, där centrumets expertkompetens och utbildningsinsatser är verktyg i den säkerhetspolitiska portföljen.

   Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Han framhöll också vikten av ett politiskt ledarskap för implementeringen av ett genderperspektiv i nationella militära strukturer och Natos operationer.

   – Nato är idag världsledande inom genderintegrering i militära operationer, och det är ett privilegium att i rollen som Natos expertcenter kunna diskutera områdets utveckling med Natos högsta chef, säger NCGM:s chef, överstelöjtnant Lars Berglund. Bild1 Läs hela inlägget här >>
  • På måndagen var det dags för överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Försvarsmakten levererar och är på väg i rätt riktning, men han belyste också att Försvarsmakten står inför stora utmaningar. – Varje dag så löser Försvarsmaktens medarbetare sina uppgifter med stor skicklighet och kompetens och vi är på rätt väg mot ett starkare försvar. Men det är nu dags att titta framåt, bortom 2020. Om den militära förmågan viker innebär det ett risktagande, inte för Försvarsmakten utan för hela samhället som vi är satta att försvara, sa ÖB Micael Bydén.

   Han betonar att det är säkerhetsläget i vår omvärld som sätter ribban för vilket försvar vi behöver. För att kunna möta ett svårbedömt, komplext och oförutsägbart säkerhetsläge på sikt måste Försvarsmakten fortsätta att öka den operativa förmågan. Utan nödvändiga ekonomiska tillskott kommer det att leda till att den operativa förmågan går ned. Film Läs hela inlägget här >>
 • Images

×