Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,395
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,602
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,157
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,066
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,051
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,385
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,671
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,620
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,760
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,823
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,888
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,599
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,850
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,867
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,371
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,479
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,790
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,886
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,788
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,254
   posts
 • Forum Statistics

  36,529
  Total Topics
  789,685
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,341
  Total Members
  389
  Most Online
  Kapten_Martinsson
  Newest Member
  Kapten_Martinsson
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • så efter tre år har vi på pappret ett helt pansarkompani. i bästa fall är de kanske om några år dags att rep öva dem. för att se hur många som söker anstånd av mer eller mindre bra anledning. när de gäller rekryteringen så måste FM vara ärliga med att de är de förhoppningsvis är det jobbigaste året både psykiskt och fysiskt personen har upplevt och kommer att uppleva i sitt liv.   vi har en grupp ungdomar som inte klarat av gymnasiet eller ens kommit in på gymnasiet. ett antal av dem skulle säkert gå att göra bra soldater av. står valet mellan militärtjänst eller högskola tror jag majoriteten skulle välja högskola. står valet mellan FM och AFs batterier av mer eller mindre meningsfulla åtgärder. då skulle jag tippa på att FM ser mer attraktivt ut. FM kan då behålla lönenivån. Då de inte precis är så att de har stor konkurrens av andra arbetsgivare.
  • Att repetitonsöva GSS-T eller värnpliktiga torde vara ungefär samma kostnad Men som jag skrivit tidigare får vi troligen en effektivare utbildning. Ex. Inkalla 175 personer 1/1 och 10 månader senare levereras ett samtränat pansarskyttekompani. Hur går detta till idag? Dyra rekryteringskampanjer. 74 anställs 1/1, 3 mån senare ansluter 12, 26 har slutat, 10 mån senare äg vi hslvvägs, 3 år senare har vi utbildat 283, varav 104 fullföljt. 43 har övat 10 mån ihop..Individuellt duktiga, plutonsnivå godtagbart. Visst, det funkar. Men bara med betydligt högre löner! (Vilket är omöjligt när vi behöver 168 miljarder i mtrl) Att det funkar i länder med större befolkning beror på att i dessa finns en underklass med dåliga förutsättningar..och sämre sociala skyddsnät. Och det är ju en väg Sverige kan gå. Jag tycker dock inte den är särskilt attraherande.   
  • Ja visst, Norge och Danmark har reducerat både officerskår och soldater.

   Det vi ska komma ihåg med Ukraina är att värnplikten formellt sett upphörde 2013, men dessförinnan har det under flera år skett en avveckling samtidigt som man anställt frivilliga förband.

   Så 2013 nådde man i princip vägs ände vad gällde värnplikten, angående numerären på pappret så får man ta det med en nypa salt, det manskap som faktiskt gick att använda var starkt begränsat och även om man hade folk så var förbandssättningen och organisationen under all kritik.

   Det finns en bra liknelse med Sverige där också, här i Sverige pratar vi ju om en numerär på runt 30 000 man, på wikipedia står det tom "Active personel 22,500" hur många av dessa kan sättas in i direkta stridshandlingar, inte så många.

   Det gäller att tolka vad som står på pappret, efter 2 månaders strider var de anställda ukrainska förbanden med modern utrustning utmattade eller tillintetgjord och reserverna utgjordes till största del av frivilliganslutna eller mobiliserade, men man hade ingen utrustning att ge dessa då man tidigare endast fokuserat på de anställda förbanden.
  • När det gäller Norge och Danmark så har väl båda dessa länder reducerat numerären på sina markstridsförband en hel del de senaste 10-20 åren? 
  • Jo, men jag syftade på när värnplikten en gång infördes, i början av 1900-talet. När det inte sågs som en naturlag att ha värnplikt,. Då var det rätt vanligt att män stack utomlands för att slippa. Att i princip ingen gör det i Sverige idag håller jag helt med om.   Och det finns ju rätt tydliga data som visar att de som genomför värnplikt faktiskt förlorar på det ekonomiskt, genom att få längre lön senare under sina yrkesliv. Det är ju något som kommer att slå hårdare nu när det bara är några få som kommer att omfattas av systemet.   Att det är politikerna som vill ha detta är ju självklart, men frågan är hur det blir  i praktiken. Att det skulle bli något pengaregn över försvaret är ju rätt otroligt, och ska man då utbilda och repöva dessa värnpliktiga så kommer det att kräva resurser. Och då kommer ju de att tas från något annat.
 • Images

×