Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,368
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ trådar rörande SOLDF FORUM

   1,344
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,332
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,094
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,181
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,444
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   8,913
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   69,146
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,758
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   47,009
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   64,143
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,943
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   13,006
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,973
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,187
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,641
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   119,531
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,814
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,814
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,751
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   3,880
   posts
 • Forum Statistics

  31,693
  Total Topics
  781,549
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,683
  Total Members
  5,678
  Most Online
  ule55
  Newest Member
  ule55
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Tjena! Jag undrar vart Dricksflaska 90 ska vara? Går det att hänga den i bältet? Och Vad är den långa grejen som hänger  ifrån locket.    Mvh  Dennon
  • Ubåten är ett viktigt verktyg inte bara för marinen, utan för hela riket Sverige. När våra örlogshamnar är tomma på ubåtar så vet andra nationer att ubåtarna är till sjöss i Östersjön eller Västerhavet och måste räkna med det, säger Mats Agnéus, chef för Första ubåtsflottiljen. I marinens stora nationella övning Swenex19 som pågår just nu, är ubåten en av de medverkande enheterna. Sedan ubåten introducerades som ett vapensystem för lite mer än hundra år sedan har det ansetts vara ett av de största potentiella hoten för en motståndare inom sjökrigföring. Men hur kommer det sig att just ubåten ses som en av de största strategiska resurserna på den marina arenan? Det är i princip omöjligt för en potentiell motståndare att veta om en svensk ubåt befinner sig i närheten av motståndarens marina enheter. Detta på grund av att ubåtar befinner sig under vattnet och därmed blir omöjliga att se med blotta ögat. Men likväl genom de svenska ubåtarnas konstruktion och det väl utarbetade taktiska uppträdandet av dess besättningar, är ubåtar även svåra att spana efter med undervattenssensorer från fartyg och flygmaskiner. Om en motståndare skulle få indikationer på att en ubåt kan vara i närheten är det mycket svårt att hitta den. En motstående måste även ta höjd för att det är väldigt svårt att säga hur många ubåtar det rör sig om. Detta innebär att man som motståndare har en faktor som är svår att förhålla sig till. Skulle man bestämma sig för att försöka leta reda på var ubåten befinner sig, i syfte att försöka eliminera ett dolt hot, kommer detta att knyta upp mycket resurser under lång tid med en osäkerhet kopplad till om ubåten ens är i området och om den går att finna. Bestyckad Inte nog med att det är mycket svårt att upptäcka ubåten – den är även bestyckad med ett mycket potent vapen i form av torpeder. Även dessa är svåra att upptäcka - innan de har gjort sin åverkan. Ubåten samlar dagligen dolt in information om vad som försiggår i våra farvatten. Men inte nog med det; ombord kan det också finnas tunga och lätta torpeder för att sänka motståndarens ytfartyg eller ubåtar. - Ubåten kan bära minor som dolt kan läggas ut för att begränsa motståndarens rörelsefrihet. Den kan också föra med sig dykare som kan slussas ut, utan att någon annan vet var, eller vilka uppgifter de har. Även om värnplikten numer är återuppväckt i Sverige, så bemannar vi våra ubåtar med anställd personal. Det betyder att vi har professionella ubåtsbesättningar bestående av sjömän, specialistofficerare och officerare som är välövade, står i hög beredskap och kan nyttjas dagligen. Allt detta gör att ubåtsvapnet bidrar till ett starkare försvar, som möter varje hot och klarar varje utmaning, säger Mats Agnéus som är chef för Första ubåtsflottiljen. En av ubåtarnas primära uppgifter är underrättelseinhämtning. I och med ubåtens dolda uppträdande är den en resurs som tidigt kan hitta indikatorer som på olika sätt frångår en normalbild, utan att en motståndare är medveten om att deras uppträdande blivit upptäckt. Detta tillsammans med andra typer av sensorer och enheter gör att Försvarsmakten har en god bild av exempelvis säkerhetsläget i vårt närområde. På grund av detta är ubåten inte bara en mycket potent underrättelseplattform samt vapenbärare, den är även en mycket effektiv resurs i krigsavhållande verksamhet - så att vi i Sverige kan fortsätta leva som vi själva väljer. Läs hela inlägget här >>
  • Det finns flera lösningar på detta, lite baserat på personliga preferenser (jag vill personligen alltid ha vatten tillgängligt) och om man har fått ut/använder vätskesystemet.    Förslagsvis använder du dricksflaskans karbinhake till att fastgöra den runt byxbältet.    Fordralet som följer med flaskan kan du fästa på stridssäcken eller stridsutrustningen, så kan du lätt flytta över flaskan dit när denna utrustning bärs.  
  • Mellan den 16 september och 11 oktober genomfördes en internationell sökledarutbildning vid Ing 2. Kursen ingick i ett projekt som Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) startat och är ett samarbete mellan flera länder för att öka förmågan inom militär söktjänst. Kursen genomfördes med stöd av ett företag med den erfarenhet och expertis som krävdes för den här typen av utbildning. Under kursen deltog officerare och specialistofficerare från Sverige, Österrike, Belgien, Irland, Portugal, Spanien och Nederländerna. Den fyra veckor långa kursen fokuserade på planeringsdelen av jobbet med målsättningen att i första hand utbilda avancerade sökledare för att kunna leda högrisksök. Ytterligare en målsättning var att deltagande länder ökar sin förmåga att enskilt, eller tillsammans, genomföra denna typ av utbildning. – Det är en väldigt specialiserad förmåga i många länder och när vi genomför kurser och övningar tillsammans med andra länder bidrar det till att vi utvecklar oss inom funktionen, säger Sven Johansson som varit ansvarig för kursen. Sökledaren är en nyckelbefattning vid genomförandet av militär söktjänst och beroende på vilken kapacitet som efterfrågas har sökledaren olika utbildningar. Uppgifter där hot eller risker bedöms som högre, eller där konsekvensen av ett misslyckande inte är acceptabla, kräver ofta en avancerad sökledare. Som utpräglad specialist inom sitt område har sökledaren som arbetsuppgift att understödja staber eller taktiska chefer med allt inom militär söktjänst. Det omfattar bland annat utarbetande av hotbildsanalyser, ta fram planer för riskhantering, genomföra detaljplanering av sökuppgiften eller samverkan och stöd med koordinering av ingående funktioner och enheter. Avancerad sökledare är en befattning som kräver noggrann och utförlig utbildning för att säkerställa att sökledaren har de kunskaper och den kapacitet som krävs. Sökledaren måste ha en sådan utbildning så att denna kan hantera alla de olika scenarion eller situationer där stödet de lämnar får en direkt inverkan på huruvida förbandet löser sin uppgift eller inte. Trots att sökledaren är nödvändig vid genomförandet av sökoperationer så varierar antalet utbildade avancerade sökledare en hel del mellan olika länder. För en del länder är upprätthållandet och utbildningen av befattningen avancerad sökledare en rejäl utmaning. – Det har varit en väldigt givande kurs och jag upplever att vi uppnått syftet med kursen, avslutar Sven Johansson. Läs hela inlägget här >>
  • Min morfar var hovslagare vid skånska dragonerna under 1a världskriget. Han berättade att beväringarna ofta hade text till signalerna; reveljen tapto osv, för att komma ihåg dem. Nån som känner igen det och har texterna?
 • Images

×
×
 • Create New...