Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,376
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,398
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,292
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,077
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,173
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,339
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,394
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,911
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,645
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,775
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   64,021
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,931
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,777
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,906
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,022
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,510
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,216
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,812
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,863
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,823
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,644
   posts
 • Forum Statistics

  37,071
  Total Topics
  791,111
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,496
  Total Members
  5,678
  Most Online
  Sidunk
  Newest Member
  Sidunk
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Se LEDS-direktiv FM2018-7405:2 från 2018-04-20.   Tjänstegrader för specialistofficerare ·         Regementsförvaltare, flottiljförvaltare ·         Förvaltare ·         Fanjunkare ·         Översergeant ·         Sergeant   Tjänstegrader för gruppbefäl ·         Kadett (avsett för officersaspiranter under utbildning) ·         Överfurir ·         Furir ·         Korpral   Tjänstegrader för meniga ·         Vicekorpral ·         Menig 4 ·         Menig 3 ·         Menig 2 ·         Menig 1 ·         Menig
  • Spännande med Furir, Överfurir och Rustmästare!    Men frågan kvarstår, är det någon som kan hänvisa till offentliga källor?
  • Efter den senaste "stora soldf-uppdateringen" känner forumet inte igen användarnamn vid inlogg.

   Felet uppkommer både på Windows 10 och Android 5.1 (Båda med Firefox som webbläsare).
     Mitt konto, 27Kilo, existerar bevisligen och är tämligen lättstavat.   Den enda vägen jag hittat för att komma runt felet är att begära nytt lösenord via "glömt lösenord"-funktionen och sedan loggas in genom den länk som skickas till kontots registrerade e-post. Detta måste dock upprepas vid varje försök till att logga in till forumet.
  • Vad jag har hört så är det inom armén uppbyggt såhär: Menig ->Korpral -> Furir (stf grp C) -> Överfurir (grp C). Någonstans ska man även kunna klämma in Rustmästare som ska vara en specialist inom sitt område som dock inte har officersutb. Jag kommer inte ihåg specoff systemet exakt men har för mig att första SO graden är sergeant därefter förste sergeant ->fanjunkare ->förvaltare. Skulle inte ta gift på att det blir exakt så här då jag har glömt lite av det samtalet jag hade om det nya gradsystemet. 
  • Det händer mycket inom det svenska totalförsvarsarbetet. Sveriges förmåga har stärkts och beredskapen utvecklas i rätt riktning. Det konstaterade Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), efter att ha samlat myndighetsledningarna för berörda centrala myndigheter samt länsstyrelser, för att diskutera den gemensamma vägen framåt. Den samlade bedömningen är att den svenska totalförsvarsförmågan utvecklas på många områden. De bevakningsansvariga myndigheterna har kommit längst och går nu från kunskapsuppbyggnad till konkret planläggning och uppbyggnad av verksamheten. Det sker utifrån den planeringsinriktning som ligger i regeringsuppdragen.

   – Den civil-militära samverkan inom totalförsvaret är central och nödvändig, inte minst i gråzonsproblematiken. Vi konstaterar att den svenska försvarsförmågan har stärkts, det är positivt. Samtidigt ska vi vara medvetna om att även om vi ökar den svenska militära förmågan, återstår en hel del arbete för att få ett nytt totalförsvar på plats, säger ÖB Micael Bydén.

   I planeringen har arbetet fortsatt med att inventera civila myndigheters möjligheter att ge stöd till Försvarsmakten, krigsorganisera och krigsplacera medarbetare, samt med att utveckla säkra kommunikationer och alternativa ledningsplatser.

   – Vi behöver ha ett totalförsvarsperspektiv med oss i vardagen för att bygga ett starkare totalförsvar. Det är våra myndigheters och andra aktörers förberedelser som avgör hur vi står rustade inför svåra påfrestningar och krig och det är tydligt att det finns en stark drivkraft och engagemang hos myndigheterna, konstaterar Dan Eliasson, generaldirektör för MSB.

   Genom att delta i övningar tillsammans med andra länder och organisationer stärker vi säkerheten och utvecklar vår förmåga att både ge och ta emot stöd. Ett viktigt steg är planeringen och genomförandet av Totalförsvarsövning 2020. Här kommer svenska aktörer att öva sin egen förmåga och genomföra aktiviteter och prioriteringar tillsammans. Läs hela inlägget här >>
 • Images

×