Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,368
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ trådar rörande SOLDF FORUM

   1,341
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,334
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,103
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,181
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,469
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   8,916
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   69,208
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,779
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   47,050
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   64,165
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,944
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   13,066
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,974
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,214
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,671
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   119,531
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,767
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,817
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,753
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   3,957
   posts
 • Forum Statistics

  31,854
  Total Topics
  781,897
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,713
  Total Members
  5,678
  Most Online
  Pman
  Newest Member
  Pman
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Vid de flesta större förbandsinsatser Försvarsmakten genomför finns det alltid ett NSE (national support element). NSE har till uppgift att skapa förutsättningar för övriga styrkan att göra sitt jobb så bra som möjligt. Förutsättningarna skapas i huvudsak genom personal, logistisk, medicinsk planering och stabsarbete. Listan kan göras lång över alla mindre processer som pågår vid NSE, några exempel kan vara: Leavereseplanering (ledighet), försörjning av förnödenheter, ammunitions och vapenhantering, expeditions och arkivtjänst, besökshantering, personaluppföljning, arbetsmiljö och självklart informationsspridning genom exempelvis denna blogg. Vid svenska NSE arbetar personalchefen Peter som också är chef för hela NSE, ställföreträdande chefen för NSE heter Magnus som är tillika logistik och ekonomichef. Till sin hjälp har de Monique, Tina, Fredrik och Mattias. Monique är personaladministratör och ansvarig för reseplanering och är tillika bloggansvarig. Tina jobbar tillsammans med Magnus inom logistiken och är chef för stabsexpeditionen. Fredrik är FS38’s bidrag till det tyska fältsjukhuset på camp Marmal där han jobbar deltid som sjuksköterska. Övrig tid jobbar han på NSE där han i huvudsak är ansvarig för vår egen medicinska planering. Han tillser att vi upprätthåller våra kunskaper och färdigheter i sjukvårdstjänst men också att vi får verktyg för att hålla oss friska och krya. Mattias är en del av svenska NSE’t men jobbar nere i Kabul, där han är stationerad på danska NSE. Eftersom Sverige har personal på plats i Kabul känns det tryggt att ha en förlängd arm ner dit för att kunna stötta i logistik och personal ärenden. För de flesta är säkert begreppet personal självklart, men vad är bärsäcken? Bärsäcken, även kallad trossen är den större väskan militär personal har för att få med sig all materiel som behövs för att genomföra en uppgift. För oss på NSE blir alltså personalen och bärsäcken ett självklart sätt att ta oss an våra uppgifter. Personalen och bärsäcken skall alltid sammanstråla för att helheten skall bli av, om det så rör sig om en rådgivare som skall ge sig av tidigt i gryningen för sitt arbete. Eller för kollegan som skall hem på leave eller kanske för kollegan som skall tillbaka efter leave. Korpral Monique, FS38   Läs hela inlägget här >>
  • Andra brigaden har en ny chef, det är överste Stefan Pettersson som tagit över fanan. Han har fokus på att leverera ökad effekt för att bidra till arméns utveckling. – Jag vill trycka på ett av ÖB:s fem T, tillsammans. Samarbete är nyckeln till att öka förmågan i brigad och sträva mot arméns målbild. På luciamorgonen genomfördes en ceremoni vid minnesstenen på Skaraborgs regemente. Fladdrande lågor från marschallerna lyste upp den mörka morgonen. På plats fanns ställföreträdande arméchefen Fredrik Ståhlberg. – Vi har följt dig när du har byggt upp 18:e stridsgruppen, där du har lagt en bra grund för den fortsatta utvecklingen. Nu tar du med dig ditt goda ledarskap över till andra brigaden. Andra brigaden har under de senaste åren bedrivit bra övning och successivt ökat sin förmåga. Viktiga faktorer för brigadförmåga är bra grundutbildning för soldaterna och möjligheten att kunna öva med större förbandsdelar. – Vi måste öva i större förband även tidigt i utbildningen, med rätt saker och med bibehållen säkerhet, sa Stefan till sina krigsförbandschefer som fanns på plats. Brigaden är den nivå som samlar manöverförband och funktionsförband att kunna verka som en helhet. – Vi har ett ömsesidigt behov av kunskapsbyggande för att stärka vår förmåga. Vi har ett gemensamt ansvar för arméns utveckling och att kunna leverera den effekt som våra politiker efterfrågar. Det är med glädje, stolthet och en hel del ödmjukhet som jag nu axlar rollen som chef för andra brigaden som snart kommer bli fjärde mekaniserade brigaden.  Jag känner mig dock trygg i detta då jag ser vilka jag har runt omkring mig både i brigadstab, regementsstab och underställda chefer. Läs hela inlägget här >>
  • Det är få saker som gör att den svenska kontingenten stannar upp och pausar sitt arbete. Varken kvällar eller helger rubbar egentligen arbetsrytmen nämnvärt. Men CEO-inspektioner* är lite speciella. Representanter från FN besöker med viss frekvens den svenska förläggningen Camp Nobel och gör inspektioner av utvalda föremål. Syftet är att kontrollera så att all den materiel som Sverige förbinder sig att ha på plats också finns här. Och att den är funktionsduglig. De båda bataljonsförvaltarna Johan och Jimmy följer inspektionen och konstaterar nöjt att den gick enligt plan. Den svenska utrustningen är bra. Den är till och med så bra att de representanter som besökt Camp Nobel varit imponerade och beundrat flera av de funktioner den svenska kontingenten har haft förmåga att ställa upp med. Inte utan att vi svenskar känner viss stolthet. När det nu gått fem år och samma inspektörer fortsätter dyka upp är det en utmaning att fortsätta beundra och imponera. För det är ju så, visar ensemblen repriser på samma föreställning gång på gång riskerar det att leda till uteblivna applåder – och det vore olyckligt eftersom vi lägger ribban högt. Lyckligtvis leddes de svenska förberedelserna inför inspektionen även denna gång av proffsiga organisatörer. Planer och skisser utarbetades, färdvägen för de olika inspektörerna förövades och radiosambandet mellan kontrollstationerna testades. Kvällen innan den efterföljande morgonens inspektioner samlades alla inblandade och det gjordes klart att inga frågor återstod. De må ha blivit mer svårflörtade med tiden men det råder ingen tvekan om att inspektörerna bländades av den här förevisningen. Inte av materielens funktion och status utan av det svenska bemötandet och vår organisatoriska förmågan. *CEO-inspektioner – Contingent Owned Equipment Läsa hela inlägget här >>
  • Du söker till ett givet regemente/flottilj (eller flera). Om du sedan blir antagen efter tester och intervjuer, RK mm så anställs du som Fk på regementet/flottiljen. Utbildningsfasen ska ses som kompetensutveckling då du läser x antal kurser på Försvarshögskolan (MHS K) tillsammans med både första och andra årskursen på OP. Därefter en VFU-period vars innehåll och längd varierar beroende på individens bakgrund, kompetens och tänkt tjänstegren. Det fastställs av regementet/flottiljen. Om den sökande saknar GU kommer GU genomföras innan SOFU börjar.
  • Första nålsögat passerat:   Saab och Damen vidare i processen för nya nederländska ubåtar   Förmodligen SAAB Kockums största chans att sälja ubåtar. Någon tredje svensk A26 tror jag inte kommer att beställas förrän möjligen framåt 2030, och Polen väljer ju tills vidare begagnade svenska ubåtar som interimslösning. De holländska ubåtarna kommer tydligen bl a att sättas in i Karibien för signalspaning.   Kommentarer från SAAB Damen och Naval Group:   aab-Damen and Naval Group Comment Dutch MoD’s Down-select   /Per
 • Images

×
×
 • Create New...