Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,370
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ trådar rörande SOLDF FORUM

   1,339
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,305
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,078
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,178
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,430
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,381
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   69,070
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,702
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,922
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   64,082
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,934
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,897
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,940
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,099
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,600
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   119,540
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   80,300
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   34,785
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,775
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   5,994
   posts
 • Forum Statistics

  31,379
  Total Topics
  781,162
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,610
  Total Members
  5,678
  Most Online
  C-H
  Newest Member
  C-H
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • - Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av arméns förmåga i fält. Våra förband har fått öva i större sammanhang och vi har nu lagt en bra grund för att kunna tillväxa, säger Bengt Alexandersson som varit övningsledare för årets övning Våreld som precis har avslutats. Övningen inleddes med ett skede där elever från våra skolor truppförde förbanden för att sedan övergå i ett skede där andra brigaden ledde förbanden. Runt om övningsfältet börjar verksamheten återgår till det vanliga. Alla förband som varit med i årets övning Våreld har återvänt till sina hemmaförband. Nu återstår vård av all materiel och utvärdering av uppgifterna. – Vi har kunnat öva en stor del av förbanden i armén på ett mycket bra sätt. För att utveckla arméns förmåga i fält måste vi fortsätta att öva olika förmågor och funktioner tillsammans. Våra erfarenheter ska vi dra lärdom av så att vi lägger en bra grund för att kunna tillväxa ytterligare.  Större och fler övningar är en viktig prioritering, säger Bengt Alexandersson. Årets Våreld var också slutövning för de rekryter som ryckt in efter att värnplikten återinfördes förra året. För deras del återstår ett par veckor innan det är dags att lämna in utrustning och gå ut genom grindarna. En del av dem kommer tillbaka för en fortsättning i Försvarsmakten och för andra blir det civila arbetslivet som gäller. Övningen har genomförts på och omkring övningsfält i Skövde, Karlsborg, Råda, Skillingaryd och Remmene. Många har kunnat se delar av övningen och även påverkats av bland annat trafik. – Vi uppskattar den förståelse och tålamod som alla runt omkring oss har visat. Allt från markägare som har upplåtit mark till trafikanter som har visat hänsyn. Vi kommer framöver öva mer och med större förband och vi vill fortsätta göra detta med hänsyn och respekt för dem omkring oss. Det är för dem vi finns till, vi övar för att kunna försvara vårt land, avslutar Bengt Alexandersson. Läs hela inlägget här >>
  • Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet. Försvarsmakten deltog med cirka 100 personer i övningen som hade sitt inledningsskede redan i månadsskiftet april-maj.   Övning Bold Quest är avslutad för denna gång. En övning som har drivits av U.S Joint Staff, USA med övningsområden på flera olika platser runt om i Finland. Under övningen testades förmågan till digital interoperabilitet. Fokus har även legat på att kunna kraftsamla eld från flera nationer. Överste Kari Pietiläinen har under övningen varit chef för den del där skarpskjutningarna med indirekta eldförband har genomförts, Rovajärvi skjut- och övningsområde. – Jag har under de senaste 20 åren följt denna typ av digital interoperabilitet, men det är först nu vi börjar kunna se konkreta saker ske. Det ser väldigt positivt ut. Det svenska deltagandet har under övningen varit spritt på framför allt tre platser i Finland. I södra Riihimäki har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS funnits. Detta medan Försvarsmakten i de norra delarna har verkat både i Sodankylä med olika stabsdelar från bland annat tredje brigadstaben, Norrbottens regemente, men också på Rovajärvi skjut- och övningsfält med Artilleriregementet, A 9. Det har även funnits distribuerat deltagande i övningen, bland annat FM UndSäkC i Uppsala. En tydlig röd tråd För A 9:s del har övningen delats in i tre olika skeenden. I ett första moment testades ledningssystemen i ett labb för att där kunna prövas för att på ett säkert sätt kunna förflytta rätt information mellan nationer. I nästa skede handlade det istället om att angripa de kulturella aspekterna av interoperabilitet, att kunna förstår hur andra länder tänker, genom diskussion och övning av taktiska situationer. Till slut kopplades dessa två delar, de tekniska och kulturella förståelsepunkterna samman genom att med olika länder bland annat skjuta skarp ammunition. På Rovajärvi skjut- och övningsområde har digital interoperabilitet inom indirekt bekämpning testats då de deltagande nationerna har lett eld med finsk, svenskt och belgiska verkanssystem. Under övningen har Daniel Johansson på Artilleriregementet varit ansvarig för och följt upp funktionen indirekt eld. – Vi har under övningen fått en ökad förståelse över vad som kommer att krävas av ett framtida ledningsstödssystem för indirekt bekämpning. För att kunna kravställa systemen har Bold Quest varit en väldigt viktig övning. – Övningsmålen är i all väsentlighet uppfyllda. Vi har skapat förutsättning för fortsatt utveckling av interoperabilitet på våra förband. Samtidigt som årets övning avslutas så planerar vi för fortsatt deltagande i Bold Quest under 2020, avslutade Daniel. Även finska kollegan Kari Pietiläinen summerar och blickar framåt: – Vi ser en tydlig utveckling när det kommer till hur länderna samarbetar idag, det ser verkligen ljust ut. Vi ser fram emot kommande övningar tillsammans med både Sverige och andra länder.     Läs hela inlägget här >>
  • Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har fördjupats under de senaste åren. I övningen Bold Quest 19.1 ligger fokus på att utveckla, testa och demonstrera den tekniska och metodmässiga interoperabiliteten hos människor och system för ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning. I dag genomförs finska och svenska försvarsgrens- och förbandsövningar som normal årlig verksamhet. Övningarna innebär allt från krigsspel till kombinerad brigadnivåutbildning. Syftet med Bold Quest är att öva områdena ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning. Övningen är multinationell men ryms väl i det finsk-svenska försvarssamarbetet med bland annat gemensamma övningsmål. – I Bold Quest 19.1 har vi kunnat öva med svenskar och potentiella andra partners med både teknik och metoder för gemensam verkan och kompabilitet inom våra respektive områden. Vår interoperabilitet har förbättrats men det finns fortfarande arbete att göra, säger finska försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä. 20190522_fise_chiefs_meeting – Syftet med det finsk-svenska samarbetet är att ha beredskap och förmåga att arbeta tillsammans. Bold Quest 19.1 hjälper oss i detta arbete ", säger operationschefen, Försvarsmakten, viceamiral Jan Thörnqvist som just nu besöker övningen. Bold Quest 19.1 avslutas torsdag den 22 maj. Därefter kommer deltagarna att utvärdera erfarenheterna från övningen som bland annat ligger till grund för fortsatt utvecklingen av förmågor som kommer att prövas i nästa försvarsmaktsövning - AURORA 20. – Fokus ligger för närvarande på vår interoperabilitet och dessutom att kunna genomföra gemensamma insatser. Övningen ger oss underlag för att besluta vad vi ska uppnå, hur vi ska mäta det och hur vi uppnår förmågan tillsammans, säger chefen för förbandsproduktionsenheten vid produktionsstaben, generalmajor Anders Callert Läs hela inlägget här >>
  • Finland är ju likt Sverige ett glest befolkat land och således historiskt använt minor för att kunna säkra/förhindra tillträde till områden. De har ju dessutom en lång landgräns mot Ryssland, som inte har skrivit under Ottawa-konventionen.  Finland skrev under Ottawa-konventionen så sent som 2011 (Sist av EU-länderna) och förstörde sina befintliga lager. De har sedan behövt en ersättare för minorna och den nya laddningen är likt Försvarsladdning 21 en övervakad "laddning", inte en mina.  ;)   Utvecklas av Leijona Instituutti Oy och tillverkas av Oy Forcit Ab. Laddningen väger 5-10 kg hoppar upp 20-30 m och sprider ut 3-4000 splitter och har en verkansradie om ca 25-50 m. https://ls24.fi/lannen-media/puolustusvoimat-investoi-miljoona-euroa-hyppypanokseen-rajahde-ei-tehoa-panssaroituihin-ajoneuvoihin-askeleen-lahempana-miinakauhun-palauttamista     Fler artiklar http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/09/c_137025787.htm   https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/ny-finsk-hoppande-forsvarsladdning-slar-hart-over-100-meter/  
  • FMR Eskort och konvoj M7739-353021    
 • Images

×
×
 • Create New...