Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,395
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,402
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,208
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,071
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,311
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,385
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,780
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,628
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,764
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,850
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,888
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,615
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,866
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,893
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,389
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,233
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,790
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,886
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,675
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,798
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,350
   posts
 • Forum Statistics

  36,658
  Total Topics
  789,880
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,394
  Total Members
  389
  Most Online
  Matteus Blomqvist
  Newest Member
  Matteus Blomqvist
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet leds, samordnas och genomförs utveckling av markstridsfunktionens krigsförband, materielsystem och förmågor. Ett av de många dessa utvecklingsområden är personlig funktionell utrustning. Under två dagar har årets så kallade brukarmöte genomförts i Kvarn. – Ett viktigt möte som ger alla förbands representanter möjlighet att vara delaktiga och aktivt bidra i med sina synpunkter för att den personliga utrustningen ska bli så bra som möjligt för alla användare, berättar major Magnus Hallberg, Försvarsmaktens systemföreträdare för personlig utrustning. Markstridsskolans utvecklingsenhet representerar soldater och officerare och deras behov kopplat till utveckling av nya och befintliga system, krigsförbandens utveckling, personlig utrustning, metoder, reglementen och handböcker inom markstridsarenan. Utvecklingsenheten arbetar med att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta framtida behov och krav. På utvecklingsavdelningen i Kvarn leds utvecklingen av just personlig utrustning men även av finkalibriga vapen, granatkastare, pansarvärnsvapen, burna simulatorer och sensorer. Delaktighet Brukarmötet på Markstridsskolan i Kvarn som anordnas av Försvarsmaktens systemföreträdare Magnus Hallberg samlade representanter från flertalet av förbanden ur armén, marinen och flygvapnet. Här fanns också representanter från Försvarets materielverk, Materielområdesansvarig vid Högkvarteret, forskare och andra som är delaktiga i processerna för anskaffning och utveckling av den personliga utrustningen.
   – Det roligt att se så många på plats för att få information, lämna synpunkter och diskutera olika lösningar. Det är viktigt att användarna får vara delaktiga i processerna för det här är verkligen ett utvecklingsområde som engagerar, berättar Magnus Hallberg. Ny materiel och större volymer Major Johan Marklund är materielområdesansvarig för personlig funktionell utrustning vid Högkvarterets produktionsledning. Johan inledde mötet med en genomgång om läget i utvecklingsområdet.
   – I grunden är vår utrustning bra och anpassad för de uppgifter vi ska kunna lösa men nu har vi växlat fokus till ett nationellt försvar, plikten är återinförd och vi ska ta höjd för att bli fler kvinnor i försvaret. Det innebär såklart stora utmaningar men vi är på väg "över kanten". Försvarsmakten tillsammans med FMV har jobbat ett par år med att öka lagervolymerna av både befintliga produkter och ny materiel som ska in för att ersätta det som är utgånget. Men man måste förstå att det här är en komplex process som tar tid, det handlar om ekonomi, försöksverksamhet, upphandlingar och mycket annat, berättar Johan Marklund. Ledarskap och ordning – En annan viktig förutsättning för att vi ska lyckas få fram rätt utrustning till de som behöver den är att cheferna visar sitt ledarskap och går i täten genom att använda den utrustning som tilldelats. Men det gäller också att cheferna kontrollerar att personalen har rätt utrustning ute och lämnar in sådant som de inte ska ha, det kan vara någon annan som ska ha det för att lösa sin uppgift. Det måste helt enkelt bli bättre ordning, alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas med det här, avslutar Johan Marklund. Läs hela inlägget här >>
  • I skydd av mörkret och dimman dyker de plötsligt upp, fartygen som varit ute till sjöss och löst uppgifter behöver nu fylla på drivmedel och vapen. På kajen står Emma som är utsedd chef på plats, med sin transportgrupp, beredd att förse de stridande enheterna med varorna de har beställt. Målet är att så snabbt det går, utan att tulla på säkerheten, överlämna lasten så korvetterna snabbt kan ge sig ut i den skyddande natten igen. Emma är till vardags chef för transportgruppen på Marinbasens logistikkompani. Gruppen är de i kompaniet som har förmågan att transportera, lyfta och förvara alla fartygens nödvändiga förnödenheter. Spindeln i nätet Fartygen får hjälp av gruppen att lägga fast vid kaj och Emma börjar direkt samverka med fartygspersonalen om hur de ska ta emot sina beställda varor, eller om de har andra hastigt uppkomna behov som också skulle kunna lösas. Beroende på händelseutvecklingen till havs kan ursprungsplanen komma att revideras. Emma hade erfarenhet inom logistikområdet innan hon började arbeta i Marinbasen och ville gärna fortsätta på den banan. Men hon trodde inte att hon längre fram bland annat skulle sitta som chef längst fram i en fordonskolonn, körandes ett trettiofem ton tungt ekipage. Som med de flesta andra uppgifter i kompaniet ser man till att sprida ut kunskaperna för att få redundans. Ju fler som behärskar så många förmågor som möjligt, desto mer effektivt kan kompaniet bli, Emma är ett bra exempel på detta. – Det var andra gången jag hade den här rollen. Det är intressant och kul när man börjar få koll på uppgiften. Det är mycket att tänka på. Till exempel många olika anropssignaler att hålla reda på till alla berörda parter inblandade i lösandet av uppgiften. Jag är spindeln i nätet som ska styra fartyg och resurser på platsen. Men jag har bra folk i gruppen som alla bidrar och gör det enklare, säger Emma. Överlämningen gick bra, fartygen fick sin last och sitt drivmedel, hann fylla på med mer vatten och göra sig av med sopor innan de i skydd av mörkret kunde kasta loss och ge sig ut igen. Den här gången för att fortsätta ubåtsjaktövningen. Emma och hennes grupp återvände till sin grupperingsplats för att återhämta sig och höja stridsvärdet inför nästa uppgift. Transportgruppen är en viktig komponent för att få de stridande enheternas verksamhet att flyta på. Läs hela inlägget här >>
  • Nej men det är bara saker jag läser, mest online. Men det är skönt att höra av någon med erfarenhet, att det inte är så som jag trodde! Blivit mycket bättre efter att ha sett vad ni skriver! 
  • Vet inte riktigt vad du har fått den infon ifrån. Det finns alla typer av personer i FM på alla möjliga befattningar. Kanske du sombehöver se lite mer ödmjukt på FM och andra personer i omgivningen.
 • Images

×