Jump to content

RSS-Bot

Nivå 6
 • Content count

  910
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About RSS-Bot

 • Rank
  Signalist av guds nåde

Contact Methods

 • Website URL
  http://forum.soldf.com

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  Internet
 • Intressen
  Leta nyheter på nätet.. och fiska.

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Ja
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Nej, tillhör inte något sådant
 • Placering/Tjänst
  Anonymt
 • Övrig militär verksamhet
  RSS-bot har ingen övrig verksamhet än att surfa på soldf om dagarna... som många andra.
 1. I veckan fick vi ett mycket spännande besök på Camp Marmal. Efter mycket planerande, telefonsamtal och mailkorrespondens kom så tillslut våra besökare, – Margareta Cederfelt, Anders Österberg, Göran Petterson och Krister Örnfjäder Dessa fyra riksdagsledamöter ur utrikesutskottet kom i följe med vår svenske Ambassadör i Kabul, Anders Sjödén, ambassadpersonal, brigadgeneral Michael Claesson och överstelöjtnant Jonas Nilsson från Högkvarteret i Stockholm. Ibland är det lätt för oss här i norr att bara beakta och se den militära delen som Sveriges samlade stöd och bidrag till Afghanistan och dess befolkning. Sveriges bidrag är mycket mer än så. För delar av delegationen påbörjades besöket i Kabul, i syfte att besöka andra organisationer och projekt som bistås av Sverige. Efter ett par intensiva dagar fortsatte denna del av delegationen vidare norrut mot Mazar-e-Sharif, och oss på FS32. Under ytterligare en hektisk dag besökte delegationen både guvernören för regionen, en lokal skola, samt ett större plantage-projekt där det med svenskt bistånd odlar pistageträd. När dagen till slut var tillända samlades hela kontingenten för att med besökarna utbyta tankar och frågor om de andra verksamheter som bedrivs i regionen. Kvällen avrundades senare under trevliga former med en gemensam middag på Oasen. View the full article
 2. När man pratar om Försvarsmaktens olika uppgifter är det lätt att fokusera på stridsuppgifter kopplat till en konfliktskala. Det pratas om tillgängliga insatsberedda förband med förmågor att möta varje hot och klara varje utmaning. För att citera Sveriges överbefälhavare, ”Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är därför avgörande”. I uttryck av dessa termer är det lätt att enbart ägna tankarna åt regelrätta stridsmoment, men det innebär så mycket mer. En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hävda och skydda territoriell integritet. Ett sätt att kunna hävda Sveriges land och sjöterritorium är självklart med regelrätta krigsförband men det finns en annan viktig del i Försvarsmakten som dagligen bidrar till huvuduppgiften. Skarp verksamhet dygnet runt året om Sjöinformationskompaniet är en annan del av Försvarsmakten med unik kompetens som dygnet runt året om bedriver övervakning av Sveriges sjöterritorium med hjälp av olika sensorer. Kristin Vadin tjänstgör som operatör på Sjöinformationskompaniet med basering på Muskö, söder om Stockholm. – Jag jobbar dagligen med skarp verksamhet och bidrar bland annat till att skapa aktuell sjölägesinformation för den marintaktiska staben (MTS). Jag och mina kollegor har också regelbunden kontakt med andra myndigheter såsom kustbevakningen, räddningstjänsten och polisen. Vi kan till exempel stödja med att rapportera eller mållägesbestämma sjömål längs hela den svenska kusten. Vid en sjöräddningsinsats är också kompaniet ofta involverat då i form av att vi kan ge stöd till sjöräddningsledaren på Joint Rescue Coordination Center (JRCC). Det stöd vi kan lämna är att ge en lägesbild eller bidra med sambandsresurser, berättade Kristin Sjöinformationskompaniet består i dag av en stab, en undervattenscentral (UVC), två sjöinformationsplutoner och Marinens Radio. De är utgångsgrupperade på Muskö, i Karlskrona och i Göteborg. Kompaniet bedriver dagligen sjöövervakning, de stödjer Marintaktiska staben med aktuell information som staben i sin tur använder för att utöva ledning på marina förband. Utöver det arbetar personalen med operativ sambandstjänst som bland annat innebär att de förmedlar information mellan staber, fartyg och förband. Utvecklingsmöjligheter – Det är få som känner till vad sjöinformationskompaniet faktiskt gör, ännu färre som vet att vi överhuvudtaget existerar. Det är lite lustigt med tanke på att vi löser skarpa uppgifter dygnet runt, året om. Jag har ganska nyligen kommit tillbaka till Försvarsmakten efter en tids frånvaro. Jag gjorde lumpen som operatör på kompaniet år 2009/10 och har efter det tjänstgjort i några omgångar. Varje gång jag är ute civilt letar jag mig tillbaka till Försvarsmakten. Jag gillar den ordning och reda som finns i Försvarsmakten, jag lockas också av att det finns stora utvecklingsmöjligheter i min tjänst och att jag lär mig nya saker hela tiden. Jag trivs fantastisk bra och min framtid är helt klart i Försvarsmakten, sa Kristin Kompaniet har också ett nära samarbete med sin motsvarighet i Finland för att utbyta sjölägesinformation i Östersjön. Sverige och Finland har ingått ett birateralt avtal, Sea Surveillance Co-operation Finland-Sweden, (SUCFIS) som reglerar informationsutbyte. Med hänsyn till ett allt mer förändrat omvärldsläge är samarbetet extremt viktigt, både i dag och i framtiden. View the full article
 3. Försvarsmakten har genom Södra skånska regementet, P 7, nyligen tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med Region Skåne. Syftet är att Försvarsmakten och Region Skåne ska inleda ett samarbete gällande Försvarsmaktens personal, såväl tidvis som kontinuerligt anställda. Försvarsmakten representerades av P 7:s regementschef, överste Stefan Smedman. HR-direktör Ann-Sofi Bennheden representerade Region Skåne. Region Skåne har 33 400 anställda inom ett stort antal verksamheter där större delen utgörs av sjukvård och stödjande funktioner som t.ex. administration, IT, teknik, transporter, matförsörjning, tvätt och städtjänst med mera. Behovet av kompetensförsörjning tros vara stort, såväl på kort som på lång sikt. Samarbetet ska stärka båda parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars första steg in på arbetsmarknaden. Ska kunna erbjuda utmanande uppgifter Försvarsmakten och Region Skåne har diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning, ambitionen finnas att erbjuda kvalificerade och utmanande uppgifter. Båda parter ser att detta kan stärkas genom att t.ex. inleda ett sammarbete med tidsbegränsade anställningar gällande Försvarsmaktens heltidsanställda och deltidsanställda personal. Båda parterna ser att avsiktsförklaringen kan stärka både Försvarsmaktens och Region Skånes medarbetares karriärutveckling. View the full article
 4. Det är nu 50 år sedan Sveriges deltagande i Förenta Nationernas UNEF 1-insats i Suez och Gaza avslutades. Veteranerna från denna FN-insats kommer att uppmärksammas särskilt under Sveriges veterandag 29 maj 2017. Som erkänsla för UNEF 1-veteranernas insatser och till minnet av det särskilda uppmärksammandet så har en jubileumsjetong präglats. Eftersom ett högt deltagarantal förväntas så kommer överräckandet av jetongen av praktiska skäl att genomföras på en särskilt avdelad plats på utställningsområdet under hela dess öppethållande. För den veteran som har förhinder att delta kommer jubileumsjetongen att sändas till dem per brev. Av cirka 9000 unika individer som deltog i Förenta nationernas UNEF 1-insats under åren 1956-1967 är det cirka 5400 män och kvinnor som är vid liv. De har under denna vecka fått sin personliga inbjudan till veterandagen 2017. UNEF står för United Nations Emergency Force. View the full article
 5. The F-22 Raptor is patrolling the skies over Syria even as U.S. officials wait for clues for what comes next from both the Russian military and Syrian President Bashar al-Assad after last week’s cruise missile strike on Shayrat air base. The stealthy fifth-generation fighter is flying as a precaution, officials first told The New York Times. The Air Force affirms the twin-engine jet made by Lockheed Martin Corp. is in the air to watch over U.S.-backed ground forces and collect intelligence on the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS. “We have continued to maintain an air presence, including the use of F-22s, in Syrian airspace in order to protect forces on the ground and keep pressure on ISIS,” Lt. Col. John Sheets, spokesman for U.S. Air Forces Central Command, told Military.com on Monday. Sheets said the service would not further disclose what additional measures the F-22 or other fighter jets are taking as part of the operation. Officials await what comes after President Donald Trump gave the order early April 6 local time to launch 59 Tomahawk cruise missiles from two U.S. Navy destroyers toward the Syrian-held base. The Russian military is also operating from the base and Russian officials were warned ahead of the missile strike, the Pentagon said. The F-22 was designed for air-to-air combat yet features unique stealth technology that allows it to operate over Syria with a lower risk of detection and closer than other coalition aircraft to enemy air-to-surface missiles. The aircraft recently completed its 3.2A upgrade to enhance its electronic warfare, communications and identification systems, according to Lt. Col. Daniel, an F-22 pilot of the 95th Fighter Squadron at Tyndall Air Force Base in Florida who recently spoke to Military.com at the installation. RELATED: F-22 Pilots Welcome End of Old Missile on New Fighter “The stealth, the speed, the unfair amount of information the jet provides to us, really gives us an unfair, asymmetric advantage both in training exercises … and in combat,” the pilot said. During a reporting trip to the base, Military.com interviewed a few pilots and a maintainer, who spoke on the condition that their last names not be used due to safety concerns amid ongoing air operations against ISIS. While the F-22 was primarily envisioned as an air-to-air fighter, Daniel said the F-22 — like the F-35 Joint Strike Fighter — can better target surface-to-air missiles and other threats on the ground because of increment 3.1 and 3.2 modifications on the jet. The upgrades included a so-called SAR Map, or Synthetic Aperture Radar, “to better find targets on the ground, better radar software for both air-to-air and air-to-ground capabilities, and better capabilities with GBU-39, so small diameter bomb, which would be used in the full-spectrum of conflict,” he said. The jet now fuses data from other fighters — such as fourth-generation F-16 jets — with information collection aircraft such as the E-3 Sentry Airborne Warning and Control System, or AWACS, via data link exchange networks like LINK 16. F-22 Raptors from the 95th Fighter Squadron sit on the flightline at Tyndall Air Force Base, Florida. (Photo: Oriana Pawlyk) “As a pilot, it’s very comforting to know that when you push across the line, and then turn the lights out at night, nobody sees me — I know exactly what they’re doing,” Daniel said. Earlier this year, Daniel said the unit recently conducted night training with four B-2 Spirit stealth bombers, four F-35s and four F-22s at Eglin Air Force Base, Florida. The goal was to replicate air-to-air and “very advanced surface-to-air threats,” he said. Daniel said the training could apply to any scenario — whether in an advanced, high-end fight, or in a permissive environment like in Syria. “There’s not too many places in the world that package couldn’t go and cause a lot of problems,” he said. View the full article
 6. Nu har rekryterna som genomför den grundläggande militära utbildningen, GMU, vid Karlsborg kompani vid Trängregementet tagit första steget att förvandlas till ett logistikkompani. Det är tre grundutbildningsplutoner och en kompaniledning på sammanlagt runt 100 personer som tagit steget genom att öva i fält. — Vi övade att förlägga oss i skogen, att ta kompaniet från en plats till en annan, slå upp våra tält, maskera vår utrustning och skydda platsen, säger kapten Olof Milde som är ställföreträdande chef för kompaniet. Rekryterna har varit inne sedan i somras och kompaniövningen var den första delen i övningstrappan. Målet med övningen var att lära rekryterna att genomföra fordonsmarsch, gruppera och försvara gruppering. — Vi har helt enkelt övat de rutiner som ska gälla om det är en krigssituation, säger Olof Milde. För rekryten är de flesta av momenten bekanta, men det blir mer komplext när man lägger på till exempel terrängen, vädret och sidoordnade plutoner. — Det uppstår massa småfriktioner bara man lämnar kasernen. Vi kör fast, det är blött, det är kallt eller så är det för varmt. Det är mörkt. Många faktorer spelar in som kan påverka genomförandet, säger Olof Milde. Tätt samarbete När bataljonen har löst sin uppgift har de bidragit till att personal- och kompetensförsörja Trängregementets krigsförband med såväl rekryter som officerare. Men även för befälslaget var fältorganisationen ny och där gällde det att sätta rutiner. — Det är en ny konstellation men ju mer vi övar desto snabbare går det att anpassa sig. Som logistiker måste vi vara världsmästare på att uppträda i sammansatta förband. Men det gick ganska bra. Ju oftare vi övar på de här sakerna desto bättre blir vi. Därför är det så viktigt, säger Olof Milde. Nästa steg i utbildningen är öva i sina funktioner. — Då testar vi vår uppbyggda förmåga vi fått under året i kompaniövningarna. Det vill säga att vi testar vad de lärt sig i de befattningar de valt, avslutar Olof Milde. View the full article
 7. Under en heldag genomförde Första ubåtsflottiljen en ubåtssäkerhetsdag vid Karlskrona garnison i samverkan med SAAB Kockums och Försvarets materielverk (FMV). Ubåtssäkerhetsdagen var den andra återkommande i sitt slag och kommer att genomföras kontinuerligt. Syftet med dagen var flera, dels att informera om varandras verksamheter och att kompetensutveckla personalen. Ett annat viktigt syfte var att diskutera och reflektera kring hur olika myndigheter tillsammans hanterar ubåtssäkerhetsfrågor. Ubåtssäkerhet och ubåtsräddning är två av grundvalarna för verksamheten vid Första ubåtsflottiljen och är ett arbete under ständig utveckling. Logistikchefen på flottiljen, kommendörkapten Anders Wendt var ansvarig för ubåtssäkerhetsdagen och poängterade vikten av att ett högt säkerhetstänk. – Ubåtssäkerhet är inget som kan tas för givet, utan är något som måste genomsyra det dagliga arbetet på alla nivåer och hos alla som har något ansvar för ubåtar, inom och utom Försvarsmakten, sa Anders Wendt Med historien som bakgrund mot framtidens utveckling Under ubåtssäkerhetsdagen gick tankarna till HMS Ulven som förliste för 74 år sedan och tragiskt tog med sig hela besättningen på 33 man. HMS Ulven var en svensk ubåt stationerad i Marstrand och som ingick i Göteborgseskadern. Den 15-16 april 1943 deltog HMS Ulven med sin besättning i en övning i farvattnen utanför Västkusten. Efter övningens slut lyckades inte de övrig fartygen som deltog i övningen att få kontakt med besättningen på HMS Ulven och efter ett tag började man att ana oråd. En stor sökinsats där mer än 1500 man deltog inleddes och efter flera dagars sökande kunde man konstatera att ubåten förlist på grund av att en tysk mina detonerat under kölen. HMS Ulven är den enda förlust av en svensk ubåt sedan det svenska ubåtsvapnet bildades 1904 och ubåtssäkerhet är, såväl före som efter katastrofen en viktig del i det dagliga arbetet på Första ubåtsflottiljen. View the full article
 8. Värmlands hemvärnsbataljon fick celebert besök under årets krigsförbandsövning. Under en av dagarna gästades förbandet av prins Carl Philip, Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chefen för Militärregion Väst Bengt Alexandersson som alla var där för se den verksamhet som bedrivs och för att lära känna förbandet närmare. Prins Carl Philips första hemvärnsbesök inleddes hos bataljonsstaben där han fick information om bataljonens uppbyggnad och övningens karaktär. Detta följdes sedan av besök i verksamheten med förevisning av ingripande av skyddsvakt. Scenariot är att en grupp soldater upptäcker dolt vapen vid en visitation av ett fordon. Det leder till omhändertagande av de personer som färdas i bilen. — Jag tycker att de skötte det fantastiskt bra. Ett vänligt och lugnt ingripande enligt boken vilket känns betryggande, sa prins Carl Philip efter förevisningen. Säkerhet och beredskap allt viktigare Landshövdingen Kenneth Johansson poängterade att frågor kring säkerhet och beredskap blir allt viktigare även i det civila samhället och att Hemvärnet spelar en avgörande roll i detta. — Det känns också roligt att se och kunna visa att Värmland är ett engagerat län med många frivilliga som vill bidra till ett säkrare samhälle, sa Kenneth Johansson. Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg höll med landshövdingen i resonemanget kring Hemvärnets roll. — Hemvärnet är en viktig beståndsdel för att höjd beredskap ska fungera. Vår uppgift är att skydda och bevaka samhällsviktig och militär infrastruktur och därigenom skapa förutsättningar för andra förband att lösa sina uppgifter. Personal, utrustning och materiel finns nära de objekt som ska skyddas vilket gör att stödet till samhället snabbt kan vara på plats när det efterfrågas, sa Roland Ekenberg. Doften av krutrök Under eftermiddagen besökte delegationen en övning där blivande instruktörer i stridsskjutning med skarp ammunition utbildas. — Det var ett tag sedan jag själv var inne i det militära och det gläder mig att få höra vapnen användas och att känna doften av krutrök igen, sa prins Carl Philip till soldaterna efter övningen. Även nytillträdde chefen för Militärregion Väst, Bengt Alexandersson passade på att presentera sig för hemvärnssoldaterna. — Detta är min andra hemvärnsövning under min första vecka på nya jobbet. Det är roligt att se och höra från era befäl att ni utvecklas. Militärregion Väst har 10 hemvärnsbataljoner och varje sådan byggsten i ett nationellt försvar måste vara stabil för att helheten ska fungera. Det kräver vilja och engagemang från er hemvärnssoldater, sa Bengt Alexandersson. "Vi är Sverige" Prinsen lämnade Värmlands Hemvärnsbataljon med ett intryck av just vilja och engagemang. — Jag pratade med några soldater tidigare idag och frågade vilka de är och vad de gör till vardags och han sammanfattade det med att ”Vi är Sverige”. Soldaterna har olika bakgrund, olika yrken och olika anledningar till sitt engagemang i Hemvärnet. De tar ledigt för att öva på att skydda och bevaka det som är viktigt för oss och för det förtjänar de all uppmärksamhet och tacksamhet de kan få, sa prins Carl Philip. View the full article
 9. Under helgen genomförde 19:e hemvärnsbataljonen sin krigsförbandsövning. Cirka 400 personer deltog för att samträna förbandet i skogarna utanför Filipstad. Scenariot under övningen är att det är fred men att Sverige befinner sig i ett gråzonsläge. — Det är alltså inte fullt ut krig men skulle kunna bli. Än så länge gäller inte krigets lagar. Det är viktigt för oss att öva liknande scenarier eftersom det är just detta vi i hemvärnet ska kunna hantera – att skydda viktig infrastruktur från att slås ut av fienden, berättar bataljonschef Henrik Larsson. Hantera demonstration Under övningen övas flera olika moment som skyddsvakt och patrullering med hund. Ett annat är att kunna hantera en demonstration som dyker upp utanför bataljonsstabens grupperingsplats. — Vi måste hitta former för hur vi hanterar liknande situationer på ett bra sätt. Vänligt men bestämt men också tänka på hur vi bär vår utrustning och våra vapen utan att uppfattas som hotfulla. Den här gången kom en av soldaterna på att vi kunde bjuda demonstranterna på kaffe för att hålla dem mer vänligt inställda. Det är ju jättebra att det kommer fram sådana idéer som bygger på ett bemötande med vänlighet och respekt. Då är ju chansen större att vi får detsamma tillbaka, säger Henrik Larsson. Besök med rekryteringsfokus Under lördagen fanns även Rikshemvärnchefen Roland Ekenberg på plats och hade passat på att bjuda in generaldirektören för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), Christina Malm. Givetvis hamnar då frågor om rekrytering till Försvarsmakten på tapeten. −I dagarna går de första breven ut till de ungdomar som kommer vara först ut att mönstra enligt den nya modellen. Nu är det bäst lämpad på rätt befattning i uppfyllda krigsförband som gäller, sa Christina Malm. Hur ser det då ut med rekryteringen till Hemvärnet? — Rekryteringen till Hemvärnet går bra. Vi har sänkt medelåldern till cirka 40 år vilket innebär att våra soldater har en livserfarenhet både från det militära och civila som hjälper dem att lösa sina uppgifter på ett bra sätt, sa Roland Ekenberg. — Den utmaning som vi ser i vårt förband är att vi måste få tid till att låta våra nyrekryterade soldater växa in i sina roller och att samtidigt kunna behålla en utveckling på övningar för de som har varit med ett tag, sa bataljonschef Henrik Larsson. Bataljonens hjärta Innan det var dags för generaldirektören och generalen att ta sig ut i terrängen för att besöka en övning i stridsskjutning hann de med ett besök i bataljonens hjärta – koket som ser till att det finns lagad mat till soldaterna. — Vi kan även använda så kallade rations, mat i särskilda påsar som är enklare att bära med sig, men kroppen behöver varm lagad mat. Den mår inte bra av att bara få rations under en längre period, berättar Lennart Pettersson från Örebro-Värmlandsgruppen. Själva kokplatsen är uppställd på en timme och kan laga 150 portioner av varje måltid som sedan förpackas i isoleringskärl och transporteras till den plats där soldaterna är för tillfället. Den som chefar över matlagningen idag är Eva Lundström som till vardags arbetar som trädgårdsmästare. — Jag har varit engagerad i liknande verksamhet sedan jag var 17 år. Jag ville göra en insats men inte i en stridande befattning och då passade just koket mig väldigt bra. Det här är en mycket viktig del i bataljonen som måste fungera för att soldaterna ska kunna göra ett bra jobb, berättar Eva Lundström. View the full article
 10. The Air Force general in charge of the military’s homeland defense said she would use any additional money provided by Congress for upgrading radar to give advanced warning of the North Korean missile threat. “Amidst an unprecedented pace of North Korean strategic weapons testing, our ability to provide actionable warning continues to diminish,” Gen. Lori Robinson, commander of U.S. Northern Command, told the Senate Armed Services Committee last Friday in written testimony. “North Korea’s closed society and robust denial and deception capabilities challenge our ability to observe missile and nuclear test preparations, a concern that would be exacerbated in crisis or in wartime and complicate our ability to defend the United States,” she said. Robinson, who doubles as commander of North American Aerospace Defense Command (NORAD), said she is “extremely confident” that existing U.S. hit-to-kill, anti-missile defenses would successfully intercept a North Korean Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), but she expressed concerns about North Korea switching from liquid to solid-fuel rockets. Solid-fuel rockets require less time in preparation before launch, she said. When asked what NorthCom would do with the money if given an additional $1 billion, Robinson said she would spend it on “putting the right radars in the right place. That’s where I would go first.” Robinson said NorthCom is “on track to deploy the Long Range Discrimination Radar (LRDR). This critical midcourse sensor will improve persistent coverage of the United States and improve our target tracking and discrimination capability against potential countermeasures.” In 2015, the Defense Department awarded a $784 million contract to Lockheed Martin for LRDS to discriminate between warheads and decoys. North Korean leader Kim Jong Un has made no secret of his intention to build and test a solid-fuel ICBM with a nuclear warhead capable of hitting the U.S. mainland. On Feb. 11, North Korea announced that it had successfully tested a new ballistic missile powered by solid fuel. The North Korean threat was one of the main topics of talks last week between Chinese President Xi Jinping and President Donald Trump at Trump’s Mar-a-Lago estate in Florida. On Saturday, Adm. Harry Harris, commander of U.S. Pacific Command, ordered the carrier Carl Vinson and its battle group to cancel port visits to Australia and return to Western Pacific waters. In her first testimony to the committee, Robinson, the first woman to lead a U.S. combatant command, warned that NorthCom and NORAD are operating “in a strategic environment that is as ambiguous and dangerous as any in our recent history. Threats to the United States and Canada are increasingly global, transregional, all-domain, and multi-functional in nature.” “Russia, China, North Korea, Iran and non-nation-state violent extremist forces are capable of varied attacks against North America in multiple domains, from multiple approaches, and at increasingly greater ranges,” she said, but the North Korean threat is of particular concern. Last year was one of “North Korea’s most active years in terms of nuclear weapon and missile program development in pursuit of weaponizing a nuclear ballistic missile capable of reaching the United States,” Robinson said. “Pyongyang completed its fourth and fifth nuclear detonations, as well as its second consecutive successful satellite launch using an intercontinental ballistic missile-class booster, and conducted the nation’s first successful tests of an intermediate-range ballistic missile and a submarine-launched ballistic missile,” she said. However, “I am confident in our ability to employ the Ground-based Midcourse Defense element of the Ballistic Missile Defense System to defend the homeland against a limited long-range ballistic missile attack from North Korea,” Robinson said. View the full article
 11. Klockan 14:30 afghansk tid (12:00 svensk tid) samlades kontingenten för en tyst minut. Detta för att samtidigt och tillsammans hedra offren efter den attack som drabbade Stockholm och Sverige i fredags. Vi befinner oss i ett land där vår uppgift är att stödja afghanerna att motstå och förhindra terror, i ett land där krig och tragedi ständigt är närvarande. Vi hör om afghanska soldater som stupar i strider ,i fega attacker som rycker en son bort från sin mor, en man från sin hustru eller en far från sitt barn. Denna terror är något som detta folk och detta land upplever varje dag. Att mötas av nyheten om att terrorn även nu har drabbat vårt hemland är en märklig känsla. Att det helt plötsligt blir omvända roller. Vi oroar oss över er där hemma. Det är en hemsk känsla. Vi sörjer idag med resten av vår befolkning. Våra tankar går till de drabbade och dess anhöriga men även till polis och räddningstjänst för deras ovärderliga arbete. FS32 genom Amanda Berggren Public Affairs Officer View the full article
 12. På lördagen vajar flaggorna på halv stång på alla Försvarsmaktens anläggningar runt om i landet för att hedra offren efter fredagens attack på Drottninggatan i Stockholm. Med anledning av gårdagens händelser är vaktparaden på Stockholms slott inställd under lördagen. Försvarsmakten fortsätter att följa händelseutvecklingen och är även fortsättningsvis beredd att lämna stöd till polisen om så krävs. View the full article
 13. Idag går våra tankar till Sverige och Stockholm. Våra djupaste kondoleanser till alla de som drabbats och till dess anhöriga. Dessa kondoleanser kommer även från våra internationella kollegor. På order av Commander TAAC-N, general Bodemann, halades i morse den Svenska flaggan på Camp Marmal. FS32 View the full article
 14. Two U.S. Navy destroyers were in position in the eastern Mediterranean with dozens of Tomahawk cruise missiles targeted on a Syrian airfield and launched within three hours of President Donald Trump making the final strike decision, defense and White House officials said Friday. The officials said the strikes inflicted “severe damage” on the airfield and destroyed at least 20 aircraft as the culmination of a plan put together on quick notice to carry out Trump’s order to retaliate swiftly against an alleged Syrian chemical attack that had occurred less than 72 hours earlier. Secretary of State Rex Tillerson, who was with Trump for meetings with Chinese President Xi Jinping in Florida, said the initial damage assessments were that “20 percent of the 7th Wing of the Syrian air force” had been eliminated by the 59 Tomahawk Land Attack Missiles, or T-LAMs, or, launched by the Arleigh Burke-class destroyers Ross and Porter. Defense officials said that at least 20 aircraft were destroyed on the ground at the Shayrat airbase north of Damascus and heavy damage was inflicted on bunkers, fuel and munitions storage facilities and air defense radars by the BQM-109 Tomahawks carrying 1,000-pound conventional warheads. The airfield’s two runways mostly escaped damage but Tillerson and defense officials said that the runways were not targeted since they could easily be repaired. “Initial indications are that this strike has severely damaged or destroyed Syrian aircraft and support infrastructure and equipment at Shayrat airfield,” said Navy Capt. Jeff Davis, a Pentagon spokesman. In Florida at Trump’s Mar-a-Lago estate, White House Press Secretary Sean Spicer described a fast-moving series of events leading up to the cruise missile launches. Trump was informed of the suspected Syrian attack on the northwestern Syrian town of Khan Sheikhoun with the nerve agent Sarin at about 10:30 a.m. Tuesday and immediately ordered his staff to present him with a range of options for retaliation, Spicer said. Trump met with his staff again on the options at 8 p.m. Tuesday, and again on Wednesday morning, Spicer said. By then, Trump was also receiving input from Defense Secretary Jim Mattis and Joint Chiefs Chairman Marine Gen. Joseph Dunford. Trump said he would make a decision Thursday. The U.S. Navy on April 7, 2017, launched 59 Tomahawk cruise missiles at the Shayrat airfield, which U.S. officials say was used by Syrian aircraft that unleashed a chemical attack in Idlib Province on April 4 that left more than 80 people dead. (U.S. Defense Department photo) Aboard Air Force One enroute to Florida on Thursday afternoon, Trump spoke to his entire national security team through a secure video conference and later met with Tillerson, Mattis, Army Lt. Gen. H.R. McMaster, the national security advisor, and others in a secure room in Palm Beach. That was when “the president gave the OK to move ahead,” Spicer said. At about 7:40 p.m., while Trump was having dinner with the Chinese president, the two destroyers began launching the Tomahawks, Spicer said. McMaster later said, “This was not a small strike” but precautions were taken to avoid casualties and warnings were sent to Russians at the airfield to avoid the area. “The one thing that I will tell you though — there was an effort to minimize risk to third country nationals at that airport. I think you read Russians from that,” McMaster said. “We took great pains to try to avoid that. Of course, you know, anytime in a military operation, there are no guarantees.” He also said, “There were measures put in place to avoid hitting what we believe is a storage of sarin gas there –so that would not be ignited and cause a hazard to civilians or anyone else.” In Moscow, Russian officials angrily denounced the attacks and said that Russia was pulling out of the memorandum of understanding with the U.S. on the communications between the two militaries over the so-called “deconfliction channel” to avoid misunderstandings on air operations. However, the officials later said that operation of the deconfliction channel was being suspended and not scrapped. The Syrian regime’s official news agency, SANA, said nine persons were killed at the airbase. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said it appeared that there were no Russian casualties from the cruise missile strikes. “As for possible victims among Russian servicemen, I have no information on this issue,” Lavrov said, “It appears that there were none.” View the full article
×