Jump to content

RSS-Bot

Nivå 6
 • Content count

  910
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

RSS-Bot last won the day on October 28

RSS-Bot had the most liked content!

Community Reputation

5 Neutral

About RSS-Bot

 • Rank
  Signalist av guds nåde

Contact Methods

 • Website URL
  http://forum.soldf.com

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  Internet
 • Intressen
  Leta nyheter på nätet.. och fiska.

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Ja
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Nej, tillhör inte något sådant
 • Placering/Tjänst
  Anonymt
 • Övrig militär verksamhet
  RSS-bot har ingen övrig verksamhet än att surfa på soldf om dagarna... som många andra.
 1. Efter sex månader omgivna av sand och hetta, står personalen från Mali06 åter på snötäckt norrländsk mark. Under morgonen marscherade den fackelburna kontingenten åtföljda av stolta anhöriga, från stallplan på Arméns jägarbataljon, förbi kommunhuset i centrum till Arvidsjaur kyrka för julvesper. Efter detta genomfördes en fullsatt hemkomstceremoni i bataljonens idrottshall. De flera hundra anhöriga som samlats, fick med stolta ögon se sina kära soldater motta gratulationer och tacksamhet från armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg. – Välkomna hem efter ovärderliga insatser. Ni har aktivt genomfört insats som bidrar till stabilitet i andra länder och därtill även ökat tryggheten nationellt. Ni er ett föredöme för hela Försvarsmakten. Ceremonin gästades även av företrädare för den svenska regeringen och riksdagen. Statssekreterare Mats Andersson riktade stort tack för en insats som han beskrev som ytterst viktig för Sverige och omvärlden. – Det ni gjort i Mali gör avtryck som ljuder långt bortom Timbuktu, Bamako, Stockholm och Arméns Jägarbataljon. När statsministern träffar sina kollegor från Europa och övriga världen berättar de för honom om det värdefulla bidrag som det svenska förbandet tillför. Men det är inte till statsministern berömmet ska riktas, så det är med stolthet jag nu vidarebefordrar det till er. – Regeringen, statsministern och hela Sverige tackar er för er stora insats. Även Pyry Niemi och Birgitta Ohlsson, representanter från försvarsutskottet och utrikesutskottet var på plats för att tacka Malistyrkan och dess anhöriga. För de soldater som under ett halvår utfört skarp uppgift under hårda omständigheter, var hemkomsten efterlängtad och välförtjänt. – Det har varit en intressant och nyttig erfarenhet i en spännande omgivning. Det känns dock väldigt skönt att vara hemma. Borta bra, men Sverige bäst! Nu väntar vila och tid med anhöriga, men även uppladdning inför skidsäsongen, säger soldaten Per. Soldaten Emil, som välkomnades av sin familj och flickvän, var nöjd med insatsen. – Det har varit en spännande insats och vi fick verkligen möjligheten att göra skillnad och känna stöd och uppskattning från den lokala befolkningen. – Vi är väldigt stolta för den insats Emil och hans kollegor har gjort, men det är så skönt att ha honom hemma. Nu kan vi äntligen efter sex månader återgå till vardagen, säger flickvännen Elin och mamma Kicki. Efter utdelning av Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, minnessköld samt diplom, upplöstes förbandet och soldater och officerare återgick till sina ordinarie förband och en välförtjänt julledighet. Läs hela inlägget här >>
 2. Igår tog nio kadetter sin specialistofficersexamen vid Fältarbetsskolan i Eksjö. Efter en 18 månader lång utbildning väntar nu en anställning på Göta ingenjörregemente där de, tillsammans med tre kadetter utbildade vid andra förband, är ett viktigt tillskott till förbandets förmåga. Det är nio kadetter som med raka ryggar står framför sina nära och kära på den anrika husarmässen i Eksjö denna kväll. Stämningen är högtidlig när regementschefen talar och kadetterna byter sina axelklaffar från kadettens vinklar till förstesergeantens stjärna. Som specialistofficer har du en central roll att spela på förbandet där du står för fackkunskapen och det direkta ledarskapet. Ni är välkomna hem till en officerskår som präglas av professionalism och stolthet, säger regementschefen Michael Ginér under ceremonin. Kvällen är slutet på en resa som började för 1,5 år tidigare då kadetterna ryckte in till markstridsskolan i Kvarn. Där utbildades de i grundläggande kunskaper, som att kunna hålla i skarpskjutning, tillsammans med kadetter från övriga arméförband. Efter tolv månader överfördes de sedan till Fältarbetsskolan i Eksjö för att få sin specialinriktning. För fyra av kadetterna innebar det att återvända hem, då de tidigare har tjänstgjort vid regementet. En fältarbetsofficer är en mångsidig problemlösare varför kadetterna har fått utbildningar i bland annat att bygga broar och skydd, truppföring, fördröjande strid och ammunitionsröjning. Det har alltså varit ett intensivt halvår, men för eleverna också den mest uppskattade delen av deras utbildning. Att blanda praktik och teori har varit en framgångsfaktor. Vi är ändå i grunden praktiska människor på den här utbildningen. Att ni behandlat oss som framtida kollegor har betytt mycket, berättar kadett Per- Georg Uddgård till sina lärare under utvärderingen av kursen. Men ett fältarbetsregemente har behov av mer än bara fältarbete, varför regementet till våren får förstärkning av ytterligare tre nyexaminerade specialistofficerare. Två av dessa har gått logistik-utbildning i Skövde med inriktning försörjning respektive sjukvård och en utbildats till markmekaniker i Halmstad. Tillsammans är de tolv specialistofficerarna efterlängtade på förbandet där de har har en viktig uppgift att fylla. Läs hela inlägget här >>
 3. Det är slutövning för Amfibieregementets signalistutbildning och självklart har det efterfrågade amfibievädret levererats. Snöblandat regn slår i soldaternas ansikten och både solen och den närliggande vegetationen är svåra att se. Det gamla ordspråket att solen alltid skiner på en amfibiesoldat börjar kännas som en myt. Patrice Freeman är 20 år och jobbar som signalist i Andra amfibiebataljonen. Hon är en av de 21 soldater som genomför utbildningen Signalist i kåren 1 (SIK 1) och har under de senaste sex veckorna utbildats i signalering, med allt vad det innefattar. SIK 1 är en grundkurs som inleds med att utbilda soldaterna på grunderna i amfibiekårens radiosystem. Därefter följer praktiska moment och slutligen slutövning i skärgårdsnära miljö - i sann kåranda. Eftersom alla på kursen har olika utbildningsståndpunkt är kunskapsnivån varierande. Patrice Freeman har jobbat som bataljonssignalist sedan augusti och deltog under hösten även i övning Aurora i samma befattning. – Det har varit skönt att ha lite förkunskaper eftersom vissa delar av kursen har varit ganska teoritunga. Annars har det varit en bra variation mellan teori, praktiskta moment och till och med lite roliga frågesporttävlingar, säger Patrice. 20171213_freeman Patrice påbörjade den militära grundutbildningen direkt efter gymnasiet, men intresset för Försvarsmakten startade mycket tidigare än så. Strax innan hon slutade grundskolan hade hon planer på att bli pilot, men efter att en vän berättat historier om grodmän och kåranda, fick hon snabbt upp ögonen för Amfibieregementet. När tiden var inne och det var dags att söka, var valet givet. Hon skulle till amfibiekåren. Där är hon nu och hon har inga planer på att lämna. – Jag trivs jättebra och är väldigt nöjd över att vara här! Jag har planer på att läsa vidare till officer i framtiden, men det är efter jag har blivit ett esse på ledning, säger Patrice med ett leende. Hon hoppas och tror att SIK-utbildningen kommer gynna henne i hennes karriär i försvarsmakten. Framför allt ser hon fram emot framtida SIK-kurser, vilka kommer rikta sig mot hennes befattning som bataljonssignalist. – Trots att just den här kursen inte riktar sig specifikt till min befattning så har jag lärt mig väldigt mycket. Saker jag inte har funderat över tidigare, men även saker som jag tidigare trott att jag har kunnat men som har visat sig att så inte var fallet, säger Patrice och skrattar. Hon fortsätter: – Om inte annat så har den här kursen gjort mig betydligt mer självsäker i att signalera, men jag ser fram emot fortsättningskurserna då jag får specialisera mig i min egen befattning. Kursens första övningsdygn innefattade praktiska moment med kortvågsradion. Alla grupper fick en varsin radio och en bil, sen begav de sig raka vägen mot Gävle. Samtidigt lämnades en motstation kvar på Berga. Syftet med övningen var att testa radions funktion på olika avstånd. – Det här var för mig det roligaste på kursen. Sambandet fungerade sådär, men det gjorde bara att vi fick öva på att felsöka, säger Patrice. På fredag är kursens sista dag. På måndag återgår soldaterna till sina ordinarie kompanier men med en ny kompetens. Sveriges bästa amfibiekår har nu tagit första steget mot att skapa Sveriges bästa signalister. Läs hela inlägget här >>
 4. Nu står det klart att Gotland får ett nytt regemente vid årsskiftet. – Det är ett positivt beslut och ett viktigt steg mot ett starkare försvar, säger överbefälhavare Micael Bydén. Riksdagen röstade igenom höstbudgeten tidigare i veckan och godkände planerna på ett nytt regemente på Gotland och idag kom regeringsbeslutet som ger Försvarsmakten i uppdrag att upprätta Gotlands regemente från 1 januari 2018. – Det här innebär att vi nästa år har ytterligare ett förband som dessutom är placerat på en strategiskt viktig plats. Det är ett positivt beslut och ett viktigt steg mot ett starkare försvar, säger ÖB Micael Bydén. Gotlands regemente kommer att vara både organisationsenhet och militärregion och uppgifterna kommer bland annat att innebära att stärka och utveckla försvaret av Gotland, koordinera och samordna all militär verksamhet samt att bygga upp totalförsvarsförmågan tillsammans med de övriga civilförsvarsmyndigheterna. Det officiella uppdraget att upprätta Gotlands Regemente kommer i inriktningsbeslutet och i regleringsbrevet, som lämnas över till Försvarsmakten strax innan jul. Läs hela inlägget här >>
 5. Delar av stridsvagnskompaniet från 72:a bataljonen på Södra skånska regementet, P 7, tränade i Markstridsskolans besättningsträningsanläggning, BTA 122, under den första veckan i december. – Det är kanonbra att träna i BTA:n här i Skövde. Speciell för oss skyttar är det väldigt givande, vi får bra mängdträning och feedback direkt efter genomfört övningspass, berättar Erika Svensson, tidvis tjänstgörande soldat på kompaniet. Besättningsträningsanläggning, BTA 122, är en anläggning för stridsträning av besättningar i Stridsvagn 122 i en virtuell miljö. Anläggningen klarar upp till kompanis storlek. BTA 122 är utrustad med åtta kabiner som är fullskaliga modeller av utrymmena i en stridsvagn med plats för vagnchef, skytt, laddare och förare. – I anläggningen simuleras både ljud och bild vilket ger en verklighetstrogen upplevelse för de som tränas, berättar kapten Stefan Lindquist, chef för BTA 122. Order kommandon och skjutregler BTA har haft bra beläggning under hösten, förutom stridsvagnskompanierna från P 4 i Skövde har delar av två kompanier från I 19 i Boden varit här och nu är delar av ett kompani från P 7 på plats. – Huvuddelen av våra soldater ryckte in 24 juli och är nu inne i sin befattningsutbildning så den här veckan är det fokus på grundträning av våra skyttar och vagnchefer. Det handlar främst om att träna order, kommandon, skjutträning och skjutregler, Vi har också en deltidsoldat och två reservofficerare med den här veckan. Våra förare är hemma och genomför sin förarutbildning, berättar kapten Jens Persson, kompanichef. Komplett träningssystem Anläggningen är anpassad för träna stridsvagnsbesättningar steg för steg från grundträning av skyttar och vagnchefer till strid i helt kompani. – Det är suveränt att träna här i BTA 122. När stridvagnssystemet köptes in ingick ju ett helt träningskoncept med den här anläggningen, torntränaren och BT-systemet på vagnarna. Med hjälp av det kan vi lägga upp utbildningen på ett effektivt sätt, vi tränar vagnsstrid hemma på Revingefältet och skjuter skarpt på Ravlunda, det varvar vi med återkommande träningstillfällen här i BTA:n i Skövde. Steg för steg bygger vi upp kompaniets färdigheter. Redan i januari är vi tillbaka här och kör gruppträning i plutons ram, fortsätter Jens Persson. Anpassar för kundens behov Förutom alla förprogrammerade övningar som finns i systemet kan personalen i BTA 122 bygga övningar som är anpassade efter kundens behov. – De hör av sig till oss innan de ska komma hit så kan vi göra iordning övningar med detaljer de behöver träna extra på. Under övningarna kan också vi dela upp besättningarna så att vagnchef, förare och skytt tränar strid här och laddarna kör laddningsträning i tornträningsanläggningen, berättar Stefan Lindquist. Feedback och utvärdering Under övningspassen är det personal ur det övande kompaniet som leder och fungerar som instruktörer. De har kontakt med besättningarna via sambandssystem och ser på sina skärmar precis vad skytt och vagnchef ser från sina platser i kabinerna. Det gör det att det är enkelt att ge direkt feedback och smidigt att genomföra utvärdering efter varje pass. – Den övningen vi kör idag är en färdigprogrammerad variant där vagnarna körs automatiskt, motståndet består av stridsvagnar, pansarskyttefordon och lastbilar, berättar löjtnant Alexander Hagelkvist, plutonchef. – Under övningen växlar vi vagnchefer och skyttar i olika riktningar mellan kabinerna så att alla får arbeta ihop, då får de också testa olika terrängavsnitt beroende på vagnens plats under anfallet. Här ser vi hur konstellationerna fungerar ihop och det kan sedan använda när vi ska sätta ihop besättningar, plutoner och till slut bygga ett så effektivt kompani som möjligt, avslutar Alexander Hagelkvist. Läs hela inlägget här >>
 6. 18 juni 2017 befinner sig överstelöjtnant P-O Nordin i Mali som stabsofficer för European union training mission, EUTM Mali. Det är hans femte internationella insats. Han har varit på plats i fem och en halv månad och har två veckor kvar till hemfärd. Då slår terroristerna till. P-O Nordin jobbade på EUTM:s stab i Malis huvudstad Bamako. Men när han och hans internationella kollegor en helg åker till en hotellanläggning för lite välförtjänt vila händer det otänkbara. Hotellet utsätts för en terroristattack. P-O Nordin slängde sig ur poolen och iklädd endast identitetsbricka och badbyxor flydde han ut i bushen, förföljd av beväpnade män. Han blev beskjuten, skadad och genomled en ångestladdad afrikansk natt tillsammans med terrorister, insekter och allehanda okända kryp. Efter sjutton plågsamma timmar kom hjälpen till undsättning och han kunde räddas. Men tre civila och en av hans officerskolleger mördades i attacken. I videoklippet ovan berättar han den dramatiska historien med egna ord. Läs hela inlägget här >>
 7. Vid Markstridsskolan är det som vanligt full fart i de olika utvecklingsprojekten. Ett av dessa är Bandvagn 410 där det just pågår testkörningar med den nya bandvagnskärran. – Tester och evalueringsarbetet är oerhört viktigt, då får vi se hur materielen fungerar i den miljö den sedan ska användas i, berättar kapten Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan. Markstridsskolans utvecklingsenhet arbetar med att se till att skapa goda förutsättningar för att möta framtida behov och krav inom markstridsfunktionen. Arbetet görs tillsammans med Försvarsmaktens högkvarter, HKV, och ett tätt samarbete med försvarsindustrin och Försvarets materielverk, FMV. Utvecklingsenheten består av fyra avdelningar, organisation- och ledningsavdelningen, publikationsavdelningen, utvecklingsavdelning Kvarn samt utvecklingsavdelning Skövde. Utvecklingsavdelningen i Skövde ansvarar för materielutveckling av överlagrade vapenstationer, tung kulspruta och granatspruta, strids- och fordonssystem samt varnare och motverkanssystem, identifiering och igenkänning. Ett av fordonssystemen är Bandvagn 410. Sjukvård, ledning, logistik och trupptransport Försvarsmakten har haft Bandvagn 410 sedan 2014 då de första 15 vagnarna som levererades var ämnade för internationella insatser. Under 2014-2015 levererades totalt 150 vagnar till förbanden, av dessa levererades 50 till Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö. Modellen finns i fyra varianter, sjukvård, ledning, logistik och trupptransport. – Jag är mycket nöjd med resultatet så här långt, det är en bandvagn med mycket bra prestanda, komfort och framkomlighet, berättar Ulf Arnholm. – Vagnen är dessutom mycket flexibelt byggd, den främre delen är likadan för alla fyra varianter men bakvagnen kan bytas till den variant man exempelvis behöver till en specifik insats. Inne i vagnarna sitter det ett system av skenor på väggarna, det innebär att det är enkelt att byta utrustning och man slipper borra hål och modifiera om karossen, fortsätter Ulf Arnholm. Prestigelöst samarbete Utvecklingsarbetet med Bandvagn 410 är ett samarbete mellan Markstridsskolan och FMV:s test- och evalueringsavdelning i Skövde där Anders Magnusson är projektledare för bandvagnar och pansarterrängbilar. – Rent formellt är det jag som ansvarar planering, genomförande och rapportering av testverksamheten. Uppdraget kommer från FMV:s anskaffningsprojekt och Ulf Arnholm är kundens representant. I realiteten jobbar vi tajt och prestigelöst tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt, berättar Anders Magnusson. – Vi kör alla tester tillsammans och Ulf har stor påverkan på hur och vad vi skall testa. Han är ju den som vet hur materielen kommer att användas och skulle det vara så att det ligger utanför hans område så anvisar han kompetens ur Försvarsmakten. Försvarmedicincentrum var med och skrev övningsplanen och beskrev hur vi skulle validera sjuktransportbandvagnen. På samma sätt har Ledningsregementet, Göta ingenjörregemente och Trängregementet varit med i utveckling och tester av systemets varianter för ledning, trupptransport och logistik, fortsätter Anders Magnusson. Snart dags för leverans Några exempel av de många prov som genomförts med Bandvagn 410 är; ambulansfunktion, flytförmåga, framkomlighet, vintermiljö och stridsdygn. Just nu genomförs tester av en ny bandvagnskärra, en kärra som även går att använda till Terrängbil 16. Ulf Arnholm är med som testförare för att skaffa sig kunskap om kärrans förmågor som han sedan kan förmedla inom Försvarsmakten. FMV skriver provplanen, ansvarar för genomförande, håller med vagn, personal, infrastruktur och rapportering. Resultatet lämnas sedan till anskaffningsprojektet som sedan redovisar HKV som bevis på om kraven är uppfyllda eller inte. – Den börjar fungera riktigt bra nu men det återstår några ytterligare tester med den nya kärran innan den kan börja tillverkas och levereras till förbanden, avslutar Ulf Arnholm. Läs hela inlägget här >>
 8. Med dagens avancerade sensorer blir det allt svårare för ett fartyg att förbli oupptäckt. Allt som strålar ut eller reflekteras kan upptäckas av en motståndares vapen eller spaningssensorer. För besättningen gäller det att veta hur man ska manövrera sitt fartyg för att dra maximal nytta av varje situation. Marinbasens signaturpluton hjälper stridsfartygen att vara uppdaterade om hur väl de syns, hörs eller reflekterar radarsignaler. Korvetterna av Visbyklass är det som människor oftast tänker på när det gäller att inte synas. De är mycket riktigt konstruerade redan från början för att vara svåra att upptäcka, vilket fungerar mycket bra. För samtliga fartygstyper är det dock avgörande att känna till hur väl man syns eller hörs i olika farter eller vinklar. Med den kunskapen kan fartygschefen välja att vända en fördelaktig sida mot motståndaren eller den fart som är svårast för en mina att kunna urskilja fartyget. Regelbundna mätningar där det behövs Marinens fartyg mäts regelbundet i olika avseenden av Marinbasens signaturpluton med stöd av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Under vattnet mäts akustik(fartygets buller) och magnetik (hur fartyget påverkar det jordmagnetiska fältet). Ovanför ytan mäts radarsignaturen och värmestrålningen (IR). Denna höstdag jobbar Örjan Ek tillsammans med personal från FOI med att mäta ett av minröjningsfartygen. En IR-kamera och en mätradar står uppställda, riktade mot minröjningsfartyget. Via radio dirigeras hur fartyget ska manövrera. — Signaturplutonen är rörlig och kan mäta fartyg på olika ställen runt vår kust, både under och över ytan. Mätningarna tar åtskilliga timmar för varje fartyg och görs på olika avstånd och vinklar mot sensorerna, berättar Örjan Ek. Just denna höstdag ligger fokus på radar- och IR-signaturen för att se om något förändrats sedan senaste mätningen. Det kan vara ny utrustning som installerats ombord eller hur befintlig utrustning lastats på däck, många detaljer kan påverka. 1 Ett stöd till chefen Resultatet av mätningarna ska ge fartygschefen handfasta taktiska råd. I en stridssituation är det normalt önskvärt att visa så liten signatur som möjligt för att därigenom minska avståndet som en motståndare kan upptäcka en. I fredstid kan det dock tvärtom ibland vara lämpligast att visa en stor signatur för att synas bättre, man kanske vill visa marin närvaro i ett område. Genom denna kunskap utvecklas taktiken men gör också fartygens motmedel så effektiva som möjligt. Kunskap gör fartygen vassare och bidrar slutligen till att avskräcka en angripare. Läs hela inlägget här >>
 9. Frostigt. Friskt. Solnedgång strax efter lunch. I Armasjärvi, några kilometer söder om polcirkeln, genomfördes under tisdagen soldaterinran för de rekryter som nu utbildas på Norrbottens flygflottilj. Soldaterinran är en gammal tradition som genomförs för att påminna nya rekryter om vilka förpliktelser de nu kommer bära med sig i sin roll som soldat. F 21:s flottiljchef, Carl-Johan Edström, var på plats och delade ut soldatprovsmärket till rekryterna samt la en krans vid minnesstenen för Armasjärviolyckan. En färjeolycka som inträffade 1940 på sjön Armasjärvi utanför Övertorneå. 46 personer miste livet, 44 av dem soldater. – Vi är så klart här i Armasjärvi för att hedra och minnas våra fallna kamrater. Men valet av plats fyller också ett annat syfte. Det ska fungera lite som en tankeställare för soldaterna. Den ska få rekryterna att inse det allvar som kan komma med att vara soldat, säger kompanichefen Mikael Forsberg. Hårda prövningar Ceremonin genomfördes som en del av utbildningsmomentet "Aldrig ge upp", vilket - precis som det låter - testar rekryterna. Det har manifesterat sig genom bland annat långa, kalla nätter i ensambivack. – Det är förmodligen det jobbigast många av rekryterna någonsin gjort, men trots det har de hållit humöret uppe. Som kompanichef känner jag en stolthet, säger Mikael Forsberg. Läs hela inlägget här >>
 10. En besättning som inte kan hantera inre stridssituationer, dvs skadesituationer ombord, kommer få stora svårigheter att fungera i strid. I förlängningen handlar det om att överleva. Grundstötningar med skador på skrov, utslagna system ombord eller skadade besättningsmedlemmar måste kunna hanteras - oavsett läge. Att utveckla och stärka marinens beredskap för inre strid är ett av Sjöstridsskolans uppdragen. Av den anledningen genomfördes förra veckan Marinens Inre Strid Seminarium, MISS, för femte året i följd. Inbjudna till MISS-dagarna är företrädare från de sjögående förbanden, representanter från olika myndigheter samt leverantörer till Försvarsmakten. Stefan Dahlberg har haft projektansvaret och tillsammans med kollegor på Sjösäkerhetssektionen har han arrangerat två dagar med fokus på inre strid. – Det här är ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyten och för att knyta kontakter. Även om det till exempel finns fasta strukturer för hur en besättning på en viss fartygsklass ska agera, kan det ändå skilja lite mellan fartygen. Det blir alltid lite olika kulturer på fartygen. Det här är ett ypperligt tillfälle för fartygscheferna att jämföra och dela med sig, säger Stefan Dahlberg. MISS-dagarna har egentligen tre ben som alla är lika viktiga. Det är dels ett antal gemensamma seminarier i ämnet verkanstålighet, dels mässhallen där inbjudna leverantörer demonstrerar nya och kommande produkter och lösningar, och det tredje och minst lika viktiga benet är spontana möten vid pauser, fika och måltider. Både danska och norska motsvarigheten till svenska Sjöstridsskolan har varit på plats under MISS och berättat hur de jobbar med verkanstålighet inom sina respektive länders marina verksamhet. – Vi samarbetar med båda Norge och Danmark redan idag, framförallt genom instruktörsutbyten och lån av utbildningsfaciliteter. Men vi har även tagit hjälp av framförallt norrmännen med att ta fram dräkter till helikopterpersonal på däck, berättar Stefan Dahlberg. Läs hela inlägget här >>
 11. Vid allvarliga händelser som terroristattacker, höjd beredskap, kris och krig ställs sjukvården inför stora utmaningar. Många allvarligt skadade samtidigt gör att kapaciteten snabbt slår i taket. Försvarsmakten och Socialstyrelsen har därför tillsammans identifierat sårbarheter och nödvändiga förändringsbehov i projektet Totalförsvarets sjukvårdsystem. – Det här är första försöket till en gemensam militär och civil samverkan inom totalförsvaret. Men faktum är att vi tjuvstartade och påbörjade projektet tidigt 2015, så vi ligger lite före alla andra i samhället, säger Claes Ivgren, chef på Högkvarterets försvarsmedicinavdelning. Claes Ivgren har varit projektledare för den grupp som arbetat med att ta fram ett heltäckande koncept för samordningen av medicinsk utveckling, planering, utbildning, kompetensförsörjning och resurser för omhändertagande och vård. Claes Ivgren Förändringarna de senaste 20 åren där tidigare planer och lager för höjd beredskap avvecklats har gjort att det krävs ett nytt system – ett system som omfattar allt från robusta sjukhus och läkemedelslager till förmågan att verka från tillfälliga lokaler eller i fält. – Vi har haft en gemensam ambition att försöka lösa ut hur vård och sjukvård ska fungera i kris eller krig. Det är ju en mycket viktig del av samhällets uthållighet, något som måste fungera, vad som än händer, säger Claes Ivgren. I projektet föreslås att Försvarsmaktens resurser inriktas på att hantera stridsfältsnivån (role 1 och 2) och sjuktransporter ur stridszonen. Civilsamhället löser sjukhusvården från fasta eller alternativa lokaler. All sjukvård ska bedrivas utifrån civilmiltärt framtagna principer vid kris och krig. För att uppnå detta behöver en gemensam samordning av kompetensförsörjning på nationell och regional nivå utvecklas. Myndigheterna har också för avsikt att ta fram nationella planer för trauma och katastrofmedicinsk utbildning, stöd och inriktning till forskning genom kunskapscentrum i katastrofmedicin samt utveckling av nationella riktlinjer för multiprofessionell övning och träning. Det krävs dessutom att en gemensam lägesuppfattning etableras. Kompetens och materiella resurser måste samordnas tydligare. Detta kräver bland annat planer för ett effektivt nyttjande av Sveriges hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive krigsplacering. – Det handlar mycket om att se var läkare och sjuksköterskor gör mest nytta, att hitta en balans mellan militär och civil sjukvård, säger Claes Ivgren. Projektrapporten kommer att utgöra ett underlag för dialog med de aktörer som berörs, alltså regering, myndigheter och framförallt sjukvårdens huvudmän. Läs hela inlägget här >>
 12. Definitionen finns förstås redan, men vad handlar det egentligen om? Hur blir man en bättre ledare och vad är ledarskap? Det är de frågor som Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan fokuserade på under den sista veckan i november. – Allt vi gör i den militära professionen är ju något som på ett eller annat sätt rör vår förmåga att leda andra människor. Att ledarskap är ett av de essentiella ämnen som finns presenterat vid militära skolor är därför föga förvånande, berättar Fredrik Fant von Haugwitz, lärare i taktik och ledarskap på Markstridsskolan. Markstridsskolan, MSS, utvecklar ledare. Det innebär att det finns en grund att stå på redan. Eleverna som nu genomför Taktisk kurs armén, TakA, är plutonchefer på väg att ta steget mot att bli kompanichef, eller så har de mångårig erfarenhet av att leda tillfälligt sammansatta enheter i komplexa situationer. De är redan ledare. Det är förmågan, att leda andra, som ska utvecklas. – På MSS tar vi utgångspunkt i individen och var denne befinner sig idag för att kunna utveckla han eller hon i sitt ledarskap. För att kunna känna andra måste man känna sig själv så därför startade vi veckan med en personlighetsanalys med hjälp av Jungs Type Index, JTI. Eleverna är rörande överens om att man bör dela de vedermödor man utsätter andra för, det krävs då att man har empatisk förmåga så att beslut kan fattas av rätt anledning, fortsätter Fredrik. Uppskattad föreläsning Under veckan fick eleverna insyn i olika situationer, dilemman och utmaningar som de kan komma att ställas inför i sin kommande roll som kompanichef. En av de gästande föreläsarna denna vecka var Sersjantmajor Jörgen Bull från Krigsskolan i Norge. Jörgen Bull som tidigare varit kompanichef vid bland annat Telemarksbataljonen hade en mycket uppskattade föreläsning där han delgav sina erfarenheter om ledarskap. Erfarenheter av motgång såväl som framgång, träning såväl som genomförande av skarpa kompanianfall i Afghanistan. – Som kompanichef är man stundtals ensam i planering, beslutsfattning eller andra svåra situationer som inte går att dela med någon. Viljan att lösa uppgiften är viktig, med andra ord viljan till självdisciplin, berättar Jörgen Bull. Det egna ledarskapet i fokus Under Taktisk kurs armén finns ledarskap med som del i alla andra ämnen som till exempel krigsvetenskap och engelska. – Eleverna skriver en uppsats under hela kursen som ligger som grund till examinationen i ämnet ledarskap. I uppsatsen ska de reflektera över sitt eget ledarskap och hur det kan utvecklas. Att inneha kunskap om olika teorier är en sak, men när det ska omsättas till handling så blir det gärna mer komplext. Ett sätt att ge perspektiv på olika situationer och därigenom tydliggöra ledarskapet är att väva in det i andra ämnen, säger Fredrik. Attityd och inställning Jörgen Bull talade även om utmaningarna med ett flerbefälssystem och hur synen på ledarskap kan komma att skifta fokusområde. Vem gör vad, vem leder och vem är chef? – För att göra rätt och att göra rätt förberedelser måste man ha tilltro till organisationen, vinnarinstinkt och tro på sig själv. Allt detta sammantaget handlar om 75 % attityd och inställning, säger Jörgen Bull. "Passion of Command" I princip samma resonemang som Jörgen Bull för hittar vi i en del av den litteratur som används under undervisningen i engelska. Ett tydligt exempel är den amerikanske översten B. P McCoys bok "Passion of Command". – Överste McCoy trycker på vikten av att man måste vara tillfreds med sig själv och acceptera att man kommer vara tvungen att fatta svåra beslut. Beslut som kan innebära att någon kommer att dö, berättar Fredrik. Kunskap är viktigt – Det har varit en mycket lyckad ledarskapsvecka med många bra diskussioner där eleverna har gett sin syn eller sina erfarenheter av bra och dåligt ledarskap. Det viktiga är nu att vi kan få ut det väsentliga av diskussionerna och omsätta detta till något som den enskilde kan dra nytta av. Kunskap är viktigt, men det är viktigare att veta vad man ska använda den till, avslutar Fredrik Fant von Haugwitz. Läs hela inlägget här >>
 13. Under två dagar har representanter från 11 arméförband träffats på Skaraborgs regemente. De har dragit upp riktlinjer och målsättningar för nätverket NOAK armé, ett nätverk för kvinnliga anställda. – Målet är att vi inte ska behöva särskilda forum för sådant som ytterst handlar om sunt ledarskap. Men så länge verkligheten påminner oss om att det inte räcker måste vi ägna särskilt fokus åt kvinnornas perspektiv och situation. Därför skapas NOAK armé, säger arméchef Karl L E Engelbrektsson vid uppstarten av nätverket. På Skaraborgs regemente har NOAK, nätverk officer/anställd kvinna, funnits enligt dagens organisation i 4 år. En av företrädarna är förvaltare Helen Dahlöf. – Vårt mål är att vi inte ska behöva särskilda nätverk för kvinnor utan det ska finnas fler kvinnliga förebilder i organisationen men där är vi inte än. NOAK armé kommer bli ett stöd för de olika nätverken runt om i armén samt till arméchefen. Under uppstartsdagarna har man diskuterat bland annat målet med arbetet samt organisation och metod. Förbanden inom armén är spridda över hela landet och det kräver en enkel men tydlig metod för att få arbetet att fungera. -Vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet och tror på att vi har mycket att vinna på att samarbeta över förbandsgränserna. Alla behöver inte göra allt, vi har massor av lära av varandras goda exempel, säger Helen. – Skapandet av ett NOAK för armén syftar ytterst till att bidra till en starkare armé i fält. NOAK på arménivå innebär att vi får systematiserad dialog även på arméchefsnivå och detta ska komplettera det huvudsakliga arbetet som redan sker och alltid måste på respektive förband. Vi måste lära av varandra för att bättre kunna attrahera och behålla fler kvinnor i armén, avslutar arméchefen. Läs hela inlägget här >>
 14. Den senaste veckan har varit medaljtung. Soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 har tagit både europeisk, nederländsk och i dag slutligen en svensk medalj för sin insats i Operation Atalanta utanför Somalias kust. Strax innan lunch fick medlemmarna i förbandet äntligen återförenas med nära och kära. En gång tiden kallades Göteborg för Nya Amsterdam av holländarna som bosatt sig i staden. Smeknamnet berodde främst på stadsarkitekturen. Staden har fått andra smeknamn som exempelvis "Lilla London". Oavsett vad staden kallas är den förmodligen den vackraste som 34 soldater och officerare från ME 05 har sett på flera månader. Dörrarna öppnas gång på gång till idrottshallen på Göteborgs garnison. Det är anhöriga till soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 som kommit för att se sin pojkvän, dotter eller bror få medalj för sin insats i Adenviken och Indiska oceanen. Efter några minuter börjar sittplatserna ta slut. En musikkår börjar spela och en efter en kommer alla ceremonideltagarna på plats. Sist kommer personalen i förbandet själva. Även om de har varit på sydligare breddgrader i några månader ser ingen solbränd ut. På flera soldater och officerare sprider sig däremot ett stort leende och en rodnad när de får ögonkontakt med sina anhöriga. Plötsligt bryts sorlet. Ceremonimästaren berättar att det är dags att börja. Kort därefter marscherar Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist in i salen. Det är han som ska leda medaljceremonin. Med sig har han statssekreteraren Jan Salestrand från Försvarsdepartementet och marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson. Strax därpå inleds ceremonin. ME 05 blev inte särskilt lång - tre månader i insatsen. Men tänk dig tre månader utan att få komma hem och med begränsade möjligheter att kommunicera med de där hemma. Då är det en påfrestning oavsett - både för dem i förbandet och för dem där hemma. 20171205_marinchefen Under ME 05:s tid i insatsen skedde inga piratattacker. Men det betyder inte att insatsen inte behövs. Flera analytiker bedömer att piratnätverken fortfarande finns kvar och att de för närvarande livnär sig på annan verksamhet, som till exempel smuggling. Därför är också många analytiker överens om att Operation Atalanta fortfarande behövs. Dessutom ger den sjögående insatsen stöd till andra EU-ledda utbildnings- och kapacitetsbyggande insatser inne i Somalia. Målet är att de samlade ansträningarna ska förbättra situationen för nödställda och samtidigt ge landet verktyg för att bygga upp funtioner som försvars och kustbevakning för att landet till slut ska kunna stå på egna ben. Även soldaterna och officerarna i ME 05 har bidragit med att utbilda somalisk kustbevakning. Ceremonin går snabbt - nästan 30 minuter snabbare än planerat. Ingen i ME 05 verkar ha något emot det. Marintaktisk chef, Anders Olovsson, ger förbandet en sista uppmaning innan de bryter upp. – Gå nu hem och tänk inte på Försvarsmakten på en stund! Ni har förtjänat att vara lediga. Gå hem, vila upp er och ses vi igen nästa år. Då har vi nya uppgifter att ta itu med, säger Anders. En efter en kastar sig soldaterna och officerarna i famnen på sina anhöriga som väntat otåligt. Nu är insatsen slut - på riktigt. Läs hela inlägget här >>
 15. Mellan 600 och 700 reservofficerare är knutna till Norrbottens regemente. En del tjänstgör aktivt, andra har kanske aldrig varit i kontakt med regementet. Samtliga har blivit inbjudna till en utbildningsdag, som genomförs vid två olika tillfällen i Boden och i Stockholm. Sammanlagt har ca 250 personer anmält sig. Under inledningen av utbildningsdagen spelades regementets marsch. – Vi spelar bara vår marsch vid speciellt högtidliga tillfällen. Vi gör det nu för att markera att ni är viktiga för oss, sa regementschefen Mikael Frisell i sin inledning. – Vi behöver varenda reservofficer, för vi behöver personal på alla befattningar i våra krigs- och hemvärnsförband framöver. Och ska man tjänstgöra så är det viktigt att man får en bild av läget inom Försvarsmakten just nu, och lite kompetensutveckling. Det är därför vi har bjudit in er idag, förklarar Mikael Frisell. Under sitt anförande berörde regementschefen bland annat omvärldsläget, försvarsbeslutet och inriktningen för Försvarsmakten kommande år. Han presenterade även regementets mål, uppgifter och verksamhet. Senare under dagen informerade representanter från regementet om förmågor och verksamhet på de olika bataljonerna. Utöver reservofficerens viktiga roll för regementet, låg även en stor tyngdpunkt på inkludering och möjligheter för reservofficeren att utvecklas. Ett budskap som togs väl emot av deltagarna. – Det här är ett jättebra initiativ för oss som inte har haft kontakt med Försvarsmakten på ett tag. Det är väldigt välkommet att få ta del av regementets målsättning, vision och behov. Man har inte riktigt känt sig behövd som reservare, men nu känner jag det i och med en sådan här dag, säger Peter Eriksson från Vännäs. Dagen avslutades med middag och samkväm, där gamla vänskaper återuppväcktes och nya slöts. Fullsatt i Stockholm Ytterligare en utbildningsdag genomfördes i en fullsatt föreläsningssal på högkvarteret i Stockholm. – Mycket glädjande att se så många samlas idag. Vi finns verkligen över en stor yta, uttryckte Mikael Frisell. Budskapet som förmedlas från regementet är tydligt. – Personalen är vår viktigaste resurs och utan personalen är vi ingenting. På I 19 behövs alla RO om vi ska lyckas med målet en ökad operativ förmåga. Det finns inget att vänta på, nu lägger vi i en högre växel. Hoppas du vill vara med, för du behövs! Under eftermiddagen överraskade överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall med ett besök. Överbefälhavaren styrkte regementschefens budskap om reservofficerens viktiga roll i Försvarsmakten. – Jag är mycket glad över att se så många reservofficerare samlas. Det är positivt att I 19 har tagit initiativ till dessa utbildningsdagar. Det finns en enorm potential hos er reservofficerare och tillsammans ska vi öka Försvarsmaktens operativa förmåga. Läs hela inlägget här >>
×