Jump to content

RSS-Bot

Nivå 6
 • Content count

  910
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

RSS-Bot last won the day on October 28 2017

RSS-Bot had the most liked content!

Community Reputation

5 Neutral

About RSS-Bot

 • Rank
  Signalist av guds nåde

Contact Methods

 • Website URL
  http://forum.soldf.com

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  Internet
 • Intressen
  Leta nyheter på nätet.. och fiska.

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Infanteriet/mek
 • Utlandstjänst
  Ja
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Nej, tillhör inte något sådant
 • Placering/Tjänst
  Anonymt
 • Övrig militär verksamhet
  RSS-bot har ingen övrig verksamhet än att surfa på soldf om dagarna... som många andra.
 1. Månen på den stjärnklara himlen lyser upp den kalla natten. Soldater rör sig i den djupa snön för att gräva värn och förbättra sina försvarsställningar. Snart är det gryning, och med den väntas det sista anfallet under övning Vintersol. Efter timmar av spänd väntan siktas stridsfordon närma sig och morgonlugnet bryts av inbrytningselden från de anfallande styrkorna. Röster från svenska soldater och amerikanska marinkårssoldater hörs från stridsställningarna som de försvarar tillsammans. Vintersol gästas av en förstärkt pluton från den amerikanska marinkåren. De ingår under övningen i 192:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente, vilket ger en bra möjlighet för våra tillsynes ganska olika förband att lära av varandra. Fanjunkare Marcus Bellqvist och förstesergeant David Djupsjö är dedikerade övningsledare för den amerikanska plutonen och har dragit många lärdomar av samarbetet. – De amerikanska marinkårssoldaterna är väldigt professionella och hängivna uppgiften. Något mer som utmärker dem är deras stora ödmjukhet. De har ett ganska annorlunda tänk rent stridstekniskt än oss, men måna om att anpassa sig till den nya miljön de är i. De må vara principfasta, men samtidigt öppna för att lyssna och testa nya saker och lära, säger David. Lärdomar på befälsnivå – Som specialistofficer är det intressant att se hur deras befälssystem fungerar. Ett system där fördelningen med officerare och underofficerare är draget till sin spets. Inom amerikanska militären finns väldigt tydliga roller och hierarki. Det går att identifiera både för och nackdelar, vilket ger oss möjlighet att dra viktiga lärdomar, säger Markus. – På soldatnivå är de väl utbildade och mycket motiverade. Att ge upp eller ens slöa det minsta finns inte för dem. Fullt fokus hela vägen, helt enkelt, tillägger David. Samverkan på soldatnivå Den positiva inställningen delas av de amerikanska gästerna. Korpral Jerome Vicidomine, chef över plutonens understödstropp beskriver samarbetet och deras tid i den norrbottninska vintern. – Det har varit bra. Vädret har varit underbart och svenskarna har varit väldigt trevliga och gästvänliga. Att arbeta med svenskar är kul och intressant. Övningen har gett oss nya erfarenheter av att arbeta med ett mekaniserat förband, särskilt i vinterklimat. Vi har mycket att lära av varandra och jag skulle uppskatta mer samarbete i framtiden, säger han. Läs hela inlägget här >>
 2. Helikopterflottiljen bedriver sin vinterträning i samband med övning Vintersol. Luleåbaserade första helikopterskvadronen med Helikopter 14 i spetsen gästas av andra helikopterskvadronen från Linköping med två Helikopter 15 och tre stycken Helikopter 16, även känd som Blackhawk UH-60M som är den amerikanska beteckningen. Helikopterflottiljen understödjer tredje brigaden med lufttransport av personal och materiel, och som bonus kan de se hur Helikopter 16 uppträder i kyla och vintermiljö. – Vi opererar precis som vanligt under övningen, men vi ser också hur maskinen klarar snömängden och kylan här uppe. Speciellt på mornarna när vi ska starta upp och allt är nedkylt, men hittills har allt fungerat väldigt bra. Vi klarar oss med helikopterns egna funktioner och har inte behövt använda externa värmare, berättar major Kenneth Pettersson, befälhavare på en av de tre Helikopter 16. För några veckor sedan testades, för första gången någonsin i Sverige, Helikopter 16 med monterade skidor i Linköping, något som tidigare nått stora framgångar i andra svenska helikoptersystem. Under övning Vintersol var förhållandena perfekta för att testa systemet i vintermiljö med rejäla snödjup - och resultaten var strålande. Systemet kräver ingen speciell utbildning för helikopterns besättning och skillnaden i hur helikoptern beter sig i luften är marginell. – Helikoptern är medelstor, men vi kan landa där det är väldigt trångt, eller som här, när det virvlar upp snö, då hjälper alla i besättningen till med att dirigera och leta efter referenser på marken, säger Kenneth. Förbanden lär sig flygsäkerhet Under övningen håller andra helikopterskvadronen även utbildningar för andra förband. Första steget är en ren säkerhetsutbildning; hur man ska uppträda i och utanför helikoptern vid start och landning, faran med låg rotordisk när helikoptern sjunker ner i snön och vilka reglage som ska användas för att ta sig ut, något förbanden måste lära sig för varje helikoptertyp de ska flyga med. Nästa steg i utbildningen handlar om hur truppen ska uppträda med sin packning, hur den ska spännas fast och hur den ska bäras vid i och urstigning. Helikopterbesättningen lär även ut hur någon från förbandet ska agera som teckengivare när helikoptern landar mot denne och var truppen då ska vara och vilka tecken som ges. – Utbildningen var lärorik och jag ser verkligen fram emot när vår del av övningen avslutas i Bodenområdet och vi får flyga med Helikopter 16 tillbaka till Arvidsjaur, berättar en av rekryterna från Arméns jägarbataljon. Besättningen på Helikopter 16 består av två piloter, varav en befälhavare och en styrman samt två operatörer, oftast en tekniker och en uppdragsspecialist. De två sistnämnda har samma roller ombord; de agerar som skyttar på MH240, den amerikanska varianten av Kulspruta 58. De är även ansvariga för i och urlastning av materiel och för truppen i kabinen. Rekrytering Helikopterflottiljen har behov av nya medarbetare, särskilt uppdragsspecialister, så tveka inte att söka. Läs mer på jobb.forsvarsmakten.se Läs hela inlägget här >>
 3. Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, är ett stående inslag på arméförbandens övningar och 2018 års Vintersol utgör inget undantag. STA har under de senaste 20 åren följt och utvärderat arméns manöverförband under övningar runt om i landet men under årets Vintersol är det första gången detta sker med artilleriförband. – Det känns mycket inspirerande att vi nu får vara med och utveckla förmågan indirekt bekämpning tillsammans Artilleriregementet, berättar förvaltare Stefan Andersson, chef för STA. STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek. Det är ingen simulatoranläggning i den bemärkelsen att personal sätts in i en virtuell värld för att öva. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar och systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar och på fordon. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar, ibland direkt ute i terrängen på skärm kopplat till något av STA:s fordon eller inomhus i lektionssal. – STA är som en stor bandspelare med gränssnitt mot verkligheten, säger anläggningschefen Stefan Andersson. Foton, film, skärmbilder och dialoger Idén är att allt som händer på stridsfältet, enheternas rörelser, avgivna skott och dess träff, effekt av minor, stridsledning över sambandsnäten spelas in. Denna insamlade data redigeras av STA och ligger till grund för en smakfull och effektiv utvärdering av det som hänt ute i övningsområdet. För att få en så samlad bild som möjligt av de olika stridsmomenten finns personal ute i terrängen som filmar och fotograferar, dessa bilder och filmer kompletterar de skärmbilderna i systemet så att man kan göra en bra utvärdering efteråt. STA har även personal som följer upp och för dialoger med befattningshavare ute i övningsterrängen, det kan till exempel vara chefer i olika nivåer på den bataljon som övar. – Jag tycker det är jättebra vi har STA på en sådan här övning när vi har hela bataljonen med. Jag ser verkligen STA som ett stöd som kan se att vi använder rätt metoder för att leda bataljonen, det utvecklar oss mycket, säger kapten Niklas Collin, ställföreträdande bataljonchef på 91:a artilleribataljonen. Utveckling tillsammans – Vår närvaro brukar vara väldigt uppskattad av förbanden, vi är ju inte ute efter att sätt dit någon, vi åker ut och för dialoger och ger tips på hur man till exempel kan göra saker effektivare och enklare. Målet är ju att förbandet ska utvecklas och bli bättre, berättar kapten Stefan Nilsson som under Vintersol är STA:s ansvarige för att följa artilleribataljonens ledning. Att följa artilleriförband är alltså helt nytt för Markstridsskolans personal. – Även om metoden och systemet är detsamma så kommer det här att vara ett utvecklingsarbete vi gör tillsammans med Artilleriregementet. Vårt mål är att skapa en så gynnsam utbildningssituation som möjligt som bygger på de fakta vi nu börjat samla in, säger Stefan Andersson. Första utvärderingen Tisdagen den 20 mars var den första dagen som STA följde artilleribataljonen och under kvällen genomfördes den första utvärderingen och efteråt summerade regementschefen Jonas Lotsne sina intryck av det arbete som nu inletts. – Jag är mycket tacksam för det stöd vi nu får av Markstridsskolan. Det här är ett stort och viktigt steg i utvecklingen av artilleriet och hela funktionen indirekt bekämpning inom ramen för brigadens strid, avslutar överste Jonas Lotsne. Läs hela inlägget här >>
 4. Två av Sveriges fyra helikopterskvadroner övar tillsammans med markförbanden under Vintersol 2018. Med flera olika helikoptertyper på plats och en mixad stab från de båda skvadronerna kan helikopterpersonalen dra nyttiga lärdomar i den snöiga vintermiljön runt Boden. Under övningen i norra Sverige deltar första helikopterskvadronen från Luleå och andra skvadronen från Malmen i Linköping. Totalt cirkulerar sju helikoptrar i luftrummet runt Boden. Första skvadronen flyger enbart Helikopter 14 och andra skvadronen flyger Helikopter 16, Blackhawk, samt den lite mindre Helikopter 15. Helikoptrarnas medverkan i övningen är en viktig resurs för markförbanden. Med sin förmåga att kunna landa och lyfta i princip var som helst kan helikoptern bidra med betydelsefulla transporter av såväl personal som materiel och inte minst kvalificerad sjukvård i form av medevac till förband långt ute i terrängen. För flottiljens del är samövning mellan de båda helikopterskvadronerna en nyttig erfarenhet. – Vi samövar för att överspilla vinterförmåga och andra erfarenheter mellan skvadronerna. Det är framförallt personalen i de olika flygsystemen som drar nyttiga lärdomar av varandra. Sen har vi den mixade staben där man ser olika erfarenheter. I vanliga fall har vi en uppdelad stab för respektive skvadron och övar i olika riktningar, säger Björn Persson, övningsledare för Helikopterflottiljen. Utmaningar i vintermiljö Den största utmaningen i vintermiljön utöver underhåll av maskinerna är den yviga snön som det i år finns gott om i övningsområdet. – När snö virvlar upp så som i början av veckan måste piloterna flyga på ett annat sätt än normalt när de är nära marken. Första helikopterskvadronen är kompetensbärare här uppe och det är bra att även andra skvadronen får komma upp och träna i den här miljön. Det är ett försteg i förberedelserna inför arméövning och flygövning 2019 som kommer att gå här uppe, säger Björn Persson. Under övningen får helikoptrarna möjlighet att flyga mycket. Björn Persson förklarar att skvadronerna flyger från tidig morgon till sen kväll, men att personalen får tid att vila och återhämta sig på nätterna. Under måndagsmorgonen inkom ett skarpt larm om försvunna utländska turister på Kebnekaise och helikopterflottiljen gjorde sig redo att bidra i sökandet. Lyckligtvis återfanns turisterna snabbt av den civila sökinsatsen och Försvarsmaktens förberedelser avbröts. Viktigt bidrag Tredje brigadstabens chef under övningen, major Fredrik Bandh, har den övergripande blicken och ser mycket positivt på Helikopterflottiljens medverkan. – Det är jättebra att de är med och övar. De har haft med många helikoptrar och från mitt perspektiv är det jättebra, de har fått öva mycket och varit ett viktigt bidrag till övriga enheter under Vintersol, summerar Fredrik Bandh. Läs hela inlägget här >>
 5. När försvarsminister Peter Hultqvist skulle träffa sin finske kollega Jussi Niinistö för ett bilateralt möte valde de Boden. Förutom diskussioner om det fortsatta arbetet inom det fördjupade samarbetet mellan länderna, passade de på att besöka övning Vintersol. - Den verksamhet Försvarsmakten har i Norrbotten är väldigt viktig och den har blivit än viktigare på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, säger Peter Hultqvist. Ministrarna inledde sitt besök hos logistikbataljonen, som bjöd på lunch i fält. Därefter besökte de ett pjäskompani ur artilleribataljonen, där de fick möjlighet att prata med officerare och soldater. Viktigt steg mot arméövningen 2019 I mars nästa år kommer en stor arméövning att genomföras i norra Sverige och Finland. Där deltar svenska, finska, norska och amerikanska soldater. Finlands försvarsminister Jussi Niinistö trycker på vikten av att länderna samarbetar. - Vi närmar oss varandra mer och mer. Både Sverige och Finland är ju militärt alliansfria och tillsammans blir vi starkare. - Det är positivt att ministrarna besöker övningen. Vintersol stärker förmågan hos våra krigsförband att agera i vintermiljö och är ett viktigt steg på vägen mot arméövningen nästa år, säger överste Ulf Siverstedt som är övningsledare för Vintersol. Läs hela inlägget här >>
 6. En första analys av sökningen utanför Helsingborg visar att inga minor har hittats. Det som återstår att fortsätta analysera är huruvida det finns behov av att komma tillbaka och komplettera sökningen på vissa ställen, vid ett senare tillfälle. Röjdykarfartyget HMS Sturkö sökte under fyra dygn utanför Helsingborgs hamn efter minor som skulle ha fällts 1942 av brittiska flygplan. Dessa uppgifter var nya för Försvarsmakten och hade upptäckts genom arkivforskning av Gunnar Möller på MWDC, Mine Warfare Data Centre. Inga minor hittades dock av HMS Sturkö. Det kan dock inte garanteras att området är fritt från minor. Den mediala uppmärksamhet som sökningen fick, ledde fram till att ögonvittnen bekräftade fällningen 1942 men även kunde berätta om att minor förstördes bara någon vecka efter de fälldes. Röjningen gjordes av tyska minsvepare. Det är i så fall en förklaring till att inga minor hittades. Sådana här upplysningar är mycket värdefulla och bidrar till ökad kunskap om vad som finns runt våra kuster. Försvarsmaktens bedömning är, som brukligt vad gäller minor från världskrigen, att risken är mycket liten för ytfartyg men att risker inte kan uteslutas vid undervattensarbeten, fiske samt dykning. Arbetet med att kartlägga och inhämta information om historiska mineringar i vårt närområde fortsätter. Läs mer om råd kring upphittade minor under länken nedan. Läs hela inlägget här >>
 7. Vår verksamhet ska präglas av hänsyn till miljön. Det gäller både när vi planerar och utför insatser och både i Sverige och utomlands. Att bedriva militär övningsverksamhet, ofta med många och tunga fordon, utan att påverka miljön är en i stort sett omöjlig uppgift. Försvarsmaktens miljöhandläggare jobbar med att hantera de mark- och miljöfrågor som kommer upp vid de olika förbanden. Utgångspunkten är att minimera påverkan på mark och egendom. Miljöhandläggarna arbetar både förebyggande, genom utbildningar av övningsdeltagare och förbandsinstruktörer, och uppföljande. – Man kan säga att vi ligger ett steg före och markerar känsliga områden i terrängen och ett steg efter för att se vad som händer när förbanden rycker fram, förklarar miljöhandläggaren Ann Nilsson. – Under övningen har vi en stödjande roll och är beredda att rycka ut om det händer något akut, till exempel ett utsläpp, men hittills under Vintersol har det inte behövts. Det har faktiskt varit få skador överhuvudtaget, säger Ann. App viktigt verktyg Inne i Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, sitter miljöhandläggaren Annelie Strand. – Från STA kan vi få uppgifter om hur de tunga fordonen har rört sig i terrängen och därmed var skador kan ha uppstått. Informationen från STA blir en bra komplettering till de skador som vi upptäcker själva eller får rapporter om. Allt registreras med hjälp av en handdator i en app som heter GeoApp terräng, tidigare Collector, förklarar Annelie. Nu är övning Vintersol inne i den avslutande delen, när förbanden rör sig på civil mark tillbaka till Försvarsmaktens egna övningsområden och miljöhandläggarna är redan ute och kontrollerar terrängen. – Idag ska jag avsyna terrängen från Vidsel ned till Älvsbyn. Jag ska också kontrollera skicket på de civila vägar vi använt, säger markhandläggaren Tomas Blom. Förutom den avsyn som görs i direkt anslutning till övningen kommer miljöhandläggarna att kontrollera området en gång till, när det blivit barmark. Detta för att upptäcka eventuella skador som inte märks när snön ligger kvar på marken. – Vi vill ha goda relationer med markägarna, för målet är ju att vi ska vara välkomna tillbaka. Därför är det bättre om det är vi som upptäcker skadorna och berättar för markägarna än vice versa, säger Annelie. Miljörevision av övning Vintersol Försvarsmaktens miljörevision är på plats. Det är ett led i Försvarsmaktens förbättringsarbete och det är första gången man kontrollerar en övning. - Vi gör det här för att vi ska bli bättre. Vi åker runt till de olika förbanden och ställer frågor för att få en uppfattning om man gör som det står i övningsdokumenten, om informationen har nått ut till de som är ute i övningsområdet, säger Ulf Rolin, miljörevisor som till vardags är miljöchef på Södra skånska regementet. - Vårt första intryck är att det ser bra ut. Det finns en medvetenhet hos ledningen, erfarenheter från tidigare övningar har tillvaratagits, det finns god kompetens hos mark- och miljöorganisationen och informationen till de närboende har varit tydlig, säger Ulf. Läs hela inlägget här >>
 8. Vid väpnad strid är skador oundvikligt och en snabb transport till kvalificerad sjukvård kan vara avgörande för liv och död. Helikoptern är en värdefull resurs till förbanden ute i terrängen och under veckan har transport av skadade soldater övats, det som på militärt språk kallas medevac – medicinsk evakuering. Beredskapen på första helikopterskvadronen i Luleå är på hög nivå när övningens stridigheter trappas upp. När ett larm om skada inkommer har besättningen 30 minuter på sig innan de ska vara uppe i luften och på väg till undsättning. Andreas Hansson är utbildad narkossjuksköterska och jobbar till vardags som ambulanspersonal i Boden. Vid ett tiotal tillfällen per år tjänstgör han som deltidssoldat i Försvarsmakten och just nu fyller han en viktig funktion som sjukvårdare vid helikopterskvadronen. – Att jobba i Försvarsmakten ger många unika kompetenser, jag får gå utbildningar som jag har nytta av även i det civila, säger Andreas och nämner bland annat övningar i trauma och den allmänna riskbedömningen en soldat besitter. Andreas fortsätter; – Det har aldrig varit några problem att komma ifrån heltidsarbetet för att tjänstgöra här, jag tror landstinget ser möjligheterna i att jag är iväg. Det finns många lärdomar att dra från båda sidorna. Att jobba på ambulans kan ju dessutom vara förknippat med vissa hot nu för tiden och det kan vara nyttigt med den allmänna riskbedömningen en soldat besitter. Sjukvårdare och soldat i samma person Andreas har lång erfarenhet inom Försvarsmakten och har varit på flera utlandsmissioner i såväl Kosovo som Afghanistan. I vanliga fall bär sjukvårdarna stridsutrustning när de hämtar skadade ute på fältet men idag flyger de utan för att fullt ut kunna fokusera på sjukvårdsmomentet som inte övats så mycket med just Helikopter 14. Vintersol 2018 är den andra övningen där helikoptertypen används för sjuktransport och det finns fortfarande rutiner att finjustera. Alla Försvarsmaktens större helikoptrar kan anpassas för sjuktransport och det finns ingen specifik ambulanshelikopter. Sjukvårdarna har förberett dagens maskin genom att plocka bort sittplatser och i stället sätta in en bår och klä väggarna med nödvändig materiel fördelad i olika väskor. – Vi har egentligen samma kit som de på marken, med skillnaden att allt måste vara flyggodkänt här, det begränsar oss lite. Sen har vi alltid med en specialistsjuksköterska och en specialistläkare inom narkos vilket gör att vi har möjlighet att göra mer avancerade ingrepp, förklarar Andreas. Övning – skadad soldat! När larmet väl kommer är besättningen redo. Staben tar emot signalen om den skadade samtidigt som Andreas, förstepiloten och en tekniker ger sig ut för att starta upp helikoptern. Kvar i stabsrummet finns andrepiloten och läkaren som inväntar mer information om skadan och position för upphämtning. Rapporteringen sker via en så kallad nine-liner, ett internationellt format med färdiga punkter för rapportering inför medevac. – Det är viktigt att vi får så mycket information som möjligt så att vi kan förbereda oss på hur vi ska ta emot den skadade, säger Andreas. Det finns ingen tid för onödig felnavigering och genom att känna till skadan innan avfärd kan sjukvårdarna förbereda omhändertagandet under transporten. När läkaren och piloten vet vart de ska och vad de har att möta sker en kort brief vid kartan för att säkerställa färdväg. För en militär transport tillkommer en extra dimension att ta hänsyn till; fienden. En säker rutt utanför fiendens räckvidd plottas ut, därefter ansluter läkaren och piloten till helikoptern. Några minuter senare är hjälpen på väg till den nödställde. Piloterna flyger nära trädtopparna för att undvika att hamna under fientlig radar och girarna är skarpa. Sjukvårdare på marken och i luften Under tiden som helikoptern startat upp motorerna har artilleribataljonens sjukvårdare gjort ett första omhändertagande av de skadade. I dagens scenario är två soldater skottskadade, den ena i benet och den andra i buken. Sjukvårdsgruppen transporterar patienterna till en lämplig öppen yta. Att köra patienterna landvägen hela vägen till sjukhus skulle ta allt för lång tid och dessutom uppehålla fältsjukvårdarna från eventuellt ytterligare skador inom bataljonen. När helikoptern väl landar kommer Andreas springande genom den yrande snön. Helikoptern lyfter för att cirkulera över platsen, genom att hålla sig i luften får piloterna en bra överblick i händelse av fiender och det ger dessutom lite lugn och ro för sjukvårdarnas avlämning på marken. Helikoptern återvänder ner och med skyndsamma steg lastas två bårar ombord. Det är trångt och aktiviteten är hög inne i det lilla utrymmet. För att förbereda patienterna så bra som möjligt och hinna göra ett ordentligt omhändertagande cirkulerar helikoptern i luften en liten stund innan den går ner för landning på I 19 vid det fingerade sjukhuset. Som av ett trollslag reser sig figuranterna från Hemvärnets ungdomsgrupp och lämnar scenen med vitsminkade men glada leenden. Andreas och de övriga ombord försvinner upp i skyn och beger sig tillbaka till flottiljen, redo för nästa uppdrag. Läs hela inlägget här >>
 9. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning. – Nu har vi gått in i det skede där vi börjar samträna plutoner och kompanier. Rent konkret handlar det om utbildning. Den pliktpersonal som nu kommit in är tidigare utbildad på en artilleribataljon med Haubits 77, Terrängbil 11, 30 och 40. Och när det kommer till skjutmetoder, skjutreglementen förbandshandböcker och annat så har allting förändrats sen de var inne sist, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, chef för 91:a artilleribataljonen. De drygt 90 inryckta värnpliktiga har nu kommit i kontakt med övriga heltids- och deltidsanställda samt de inneliggande rekryterna. Nu gäller det att svetsa samman grupperna och skapa fungerande plutoner som ger fungerande kompanier som i sin tur ger det som är målet, en väl fungerande artilleribataljon. intresserade pliktsoldater Terrängbilsföraren John Bodare, Uppsala är deltidssoldat vid 91:a artilleribataljonen. Nu har han och de andra i gruppen fått ta hand om och utbilda de pliktsoldater som anslutit. Men trots att det, av förståeliga skäl, skiljer sig i utbildningsnivån mellan pliktsoldaterna och de deltidsanställda är han imponerad av pliktsoldaternas inställning. – De är vetgiriga och lär sig väldigt snabbt. Man måste komma ihåg att de vi har i gruppen nu såg vår Pansarterrängbil 203 för första gången i förrgår. Den fanns inte ens här när de gjorde sin värnplikt. Men de har snabbt greppat verksamheten och hur man agerar i och utanför fordonet. Och han är imponerad av inställningen. – Jag tycker de är vid väldigt gott mod och jag har då hittills inte upplevt några sura miner. De flesta verkar tycka att det här blir ett annorlunda avbrott från vardagen. Omfattande utbildning på kort tid Ute på kompanierna utbildas det för fullt utbildning för att därefter kunna börja verka i hel bataljon. På flera täter bedrivs bland annat sambands-, pjäs- och materielutbildning samt eldledningsutbildning i simulator. – Det är drygt tio år sedan de var in sist så alla, soldater som officerare måste hjälpas åt att utbilda och stötta de nya så att de känner sig välkomna och att vi når målet, att skapa en väl fungerande artilleribataljon, säger major Johan Karlman, bataljonsövningsledare. En av de pliktinkallade är Emil Backastrand från Edsbyn som gjorde sin värnplikt på Artilleriregementet 2008. Under värnplikten körde han dumper och hanterade drivmedel. Nu har han en sambandsbefattning på stabstroppen som är tänkt att kombineras med dumperkörning vid behov. – De här dagarna på kompaniet har jag haft fordonsutbildning på dumper för att förnya förarbeviset, gått igenom stabsrollen med allt vad det rör i form av tältresning, samband med mera. Man märker att mycket sitter kvar i ryggmärgen så efter lite drillning så funkar det ganska bra. Det är nästan skrämmande hur man kommer ihåg vissa saker. Sen är det ju mycket ny materiel också, inte minst archern som jag faktiskt såg första gången när den sköt på vår slutövning under värnplikten. Nu har jag då sett minst 10 stycken sen jag kom hit. Det är riktigt häftigt. Vi gör rätt saker – Utbildningsskedet flyter på och de kvittenser jag fått från kompanierna är att vi gör rätt saker och bygger upp förmågan inom eget kompani, mot huvudtjänsten indirekt eld, säger Johan Magnusson. Under fredagen och lördagen genomförde bataljonen skarpskjutningar på Bodens södra skjutfält för att säkerställa indirekt eld-systemet. – Det handlar inte bara om att skjuta granater, det handlar om att göra det på rätt sätt och med kvalitet. Så detta är ett väldigt viktigt skede i krigsförbandsövningen. Efter detta så är vi med all säkerhet redo att under söndagen eller måndagen gå in i övningsmoment av mer tillämpad art, avslutar Johan Magnusson Läs hela inlägget här >>
 10. Den nästan 50 kilo tunga spränggranaten detonerar på det snötäckta fältet. Explosionen kastar upp snö, sten och grus och tvingar fienden i skydd. ”Elden ligger rätt, skjut mer!” Granaten som precis träffade sitt mål har färdats en lång väg innan den flera kilometer långa flygsträckan från mynningen på archerpjäsen. För att nå fram till skjutplats har den passerat en lång försörjningskedja med många mellanhänder. I ett ensligt förråd långt ute i den snötäckta skogen ligger granaterna vilande. Utanför hörs fordon närma sig. Det är Tredje nationella stödenheten som med lastbilar och hjullastare bryter tystnaden i den lugna idyllen. Deras uppgift är att plocka ut granaterna och föra dem ett steg närmare beställaren vid frontlinjen. Mottagaren i detta fall är Första logistikbataljonen från Trängregementet. Överlämningen går smidigt och granaterna är inom kort upplastade och på väg mot nästa länk i kedjan. PÅ TÅRNA FÖR ATT SKAPA TEMPO Malin Nyström från Tredje nationella stödenheten i Boden är chef på platsen. Hon är nöjd med överlämningen. – Det flyter på väldigt bra, vi har gjort liknande överlämning tidigare i veckan och vi ser en förbättring från varje tillfälle, säger hon. Ove Jansson på Logistikskolan vid Trängregementet övervakar verksamheten på plats. Han är väldigt positiv till de olika enheternas arbete tillsammans. – Samarbetet är helt suveränt! Tredje nationella stödenheten har väldigt motiverad personal och duktiga chefer. Allt är väl förberett, väl genomtänkt och de är verkligen på tårna. Jag får lov att säga att det är det bästa jag varit med om. Det är en fröjd att samarbeta med dem. Första logistikbataljonen är ansvarig för att förvara och transportera granaterna vidare längs den ibland väldigt långa vägen mot fronten. Samverkan har görs med beställaren, i detta fall 91:a artilleribataljonen och en överlämningsplats skapas mellan logistikbataljonen och artilleribataljonen. BATALJONSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE Här lastas granaterna över till artilleribataljonen för fortsatt resa mot målet. Ett bra samarbete mellan logistikbataljonen och artilleribataljonen är viktigt för att det ska gå så smidigt och snabbt som möjligt. Striderna kan vara hårda längre fram och den indirekta elden som artilleriet levererar kan vara avgörande. Löjtnant Tommy Helin, chef på försörjningsplutonen vid artilleribataljonens trosskompani är den som tar emot granaterna från logistikbataljonen. Han förklarar förhållandet mellan bataljonerna. – Logistikbataljonen är den stora grossisten. Vi på trosskompaniet består av två plutoner, försörjningsplutonen och trossplutonen. Försörjningsplutonen hämtar granaterna hos logistikbataljonen. En resa som kan vara väldigt lång från den egna grupperingen. När vi har tagit hem lasten överlämnar vi den till trossplutonen, som i sin tur levererar den till de skjutande pjäserna. Han fortsätter med att förklara hur tempo skapas. – Utbildning på enskild nivå och samträning inom enheten är grunden. Alla ska vara redo och på sin plats, när lastbilarna rullar så in smäller det bara till och är allt avlastad. Viktigt är också kommunikationen mellan bataljonerna. Kort sagt, rutiner skapar tempot, säger han. Tommy och försörjningsplutonen hoppar upp i sina lastbilar och kör skyndsamt mot nästa överlämningsplats. Denna gång ska överlämning ske till trossplutonen inom det egna kompaniet. Även här är det viktigt med initiativtagande på alla nivåer, bra utbildning och en tydlig målbild för att få upp tempot. I fjärran hörs dova muller från pjäserna längre fram. Vi närmar oss fronten och slutet på kedjan. Efter samverkan börjar personalen på plats sitt arbete. Allt överlämnas smidigt och lastbilarna ger sig av. Över radion hörs kommunikation som vittnar om behov av ytterligare granater till pjäserna. Endast en överlämning kvarstår. SISTA ANHALT Trossplutonens lastbilar möter upp med pjäsplutonen och dess ammunitionshanteringssystem. Med denna uppfyllnad är vi snart vid slutet på granatens resa på marken. En kortare resa för oss ut i terrängen för att slutföra kedjan. De höga smällarna från pjäserna i närheten avlöser varandra. Snart skymtas en mäktig syn. En archerpjäs bryter upp över det snötäckta krönet och ställer sig tätt intill lastbilen. Granaterna laddas i pjäsen och den ger sig snabbt av i samma riktning som från den kom. På andra sidan en dunge står archerpjäserna eldberedda. Pansarbataljonen ett par kilometer längre norrut har snart tagit sitt anfallsmål, men stött på hårt motstånd. Eldrören på pjäserna riktas, ett antal sekunder av tystnad bryts när samtliga pjäser öppnar eld. Luften fylls av rök och en välbekant doft av krut. Över radion hörs pansarbataljonens korta men koncisa sändning: ”Elden ligger rätt, skjut mer!” LÅNG VÄG STÄLLER STORA KRAV PÅ SAMTLIGA Vägen från förråd till anfallsmål är lång och ställer stora krav på alla nivåer. Fänrik Tom Gibson, plutonchef på en av pjäsplutonerna beskriver det stora ansvaret som ställs på alla delar som tillsammans bildar försörjningskedjan. – Nyckeln till framgång ligger till stor del i initiativtagandet på låg nivå, till exempel enskilda pjäser och grupper. För att det ska fungera krävs bra utbildning och en tydlig målbild för samtliga innan kedjan drar igång. Genom god ledning och förtänksamet skapar högre chefer målbilden och när den är presenterad vilar tungt ansvar på enskilda soldater, grupp- och plutonchefer som genomför och leder arbetet. För att bli duktiga måste vi öva hela kedjan och Vintersol ger oss den möjligheten. Läs hela inlägget här >>
 11. I helgen genomförs årets centrala Rekrytkonferens. På lördagen besöktes den av överbefälhavaren Micael Bydén: – Ni är ambassadörer. Jag förväntar mig att ni företräder era kamrater, sa han. I publiken i Nordenskiöldska salen på LSS i Uppsala fanns förtroendevalda rekryter och medinflytandeansvariga från landets alla förband, skolor och centra. Medinflytandet är något som regleras i förordning och reglementen. Där slås exempelvis fast att det bland rekryterna ska finnas förtroendevalda och att det ska genomföras plutonens timme och kompaninämnd. – Det är viktigt att rekryterna med naturlighet får komma till tals både i vardagen hemma på förbanden men också på central nivå. Det berikar oss som organisation, säger Micael Bydén. För ÖB var det därför en självklarhet att åka till Uppsala den här lördagsförmiddagen: – Absolut. Jag är oerhört intresserad av att höra hur rekryterna upplever sin vardag. Samtidigt är det ett tillfälle för mig att berätta om vad jag förväntar mig av dem som är här men också av alla andra som verkar i Försvarsmakten. Ett av de ämnen som ÖB berörde var den militära professionen. – Det är en ledstång som hjälper oss att hitta vägen i alla lägen. Där återfinns bland annat vår värdegrund, uppförandekod och syn på ledarskap. ÖB adresserade också problemet med kränkningar: – När man kliver in som rekryt eller anställd ska man veta att det är nolltolerans mot kränkningar i Försvarsmakten. Men för att vi ska lyckas med det behöver jag ert stöd, för det börjar längst ut i organisationen, sa ÖB till rekryterna. Under fikat var det många rekryter som ville prata med Micael Bydén. Ämnena var många: – Det var allt från hur det känns att vara ÖB till konkreta tips om hur vi ska stärka vår attraktionskraft. När fikat var över väntade utbildning, diskussion och grupparbeten kring hur medinflytandet är tänkt att fungera nu när värnplikten är återupplivad. – Jag hoppas att jag kan få med mig ett gäng punkter och åsikter som jag kan ta med mig till mitt regemente och min pluton och som kan fungera som vägledning för hur vi ska arbeta med medinflytandefrågor, säger Maja Cederborg från Amfibieregementet. Läs hela inlägget här >>
 12. Äntligen har den första spaden satts i marken på Tofta skjutfält där det nya garnisonsområdet ska byggas. Området kommer bland annat att bli 18:e stridsgruppens permanenta arbetsplats och det beräknas stå klart år 2020. Garnisonsområdet på Tofta skjutfält har planerats och förberetts länge men byggstarten har försenats bland annat på grund av att bygglov och upphandling överklagats. Men under fredagen togs äntligen det första spadtaget under en ceremoni där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV, Region Gotland, Peab och Skanska deltog. — Idag är en viktig milstolpe som innebär att vi nu kan fullfölja den långsiktiga planeringen av den viktiga etableringen av försvaret på Gotland. Det här är betydelsefullt inte bara för Gotland utan för hela Försvarsmakten och hela Sverige, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson. Redan idag har 18:e stridsgruppen sin arbetsplats på Tofta skjutfält men i tillfälliga lokaler som successivt kommer att bytas ut i samband med att byggets etapper blir klara. Det nya garnisonsbygget kommer att innehålla ett motorområde, verkstäder, motionshall, repövningsläger, kontorslokaler och en vakt och trots en försenad byggstart kommer det att stå klart år 2020 som planerat. — Det nya bygget kommer betyda mycket för oss i 18:e stridsgruppen. Vi sitter visserligen i bra lokaler redan idag men de är tillfälliga och de känns tillfälliga. Det är skönt att bygget av garnisonen kommer igång nu som soldat har jag gått och väntat på det här, säger Philip Larsson, gruppchef på pansarskytte i 18:e stridsgruppen som också var en av dom som tog det första spadtaget idag under ceremonin. — Ja, det var lite nervöst men jag är väldigt stolt över att ha varit med om det, säger han. Det nya garnisonsområdet är en förutsättning för att försvaret på Gotland ska kunna fortsätta växa och för att de nya förmågor och tillskott som kommer tillföras kan byggas upp och utvecklas i 18:e stridsgruppen och på Gotlands regemente. Läs hela inlägget här >>
 13. Övning Vintersol besöktes under torsdagen av överbefälhavaren, general Micael Bydén. Dagen innehöll ett fullspäckat program med besök hos de deltagande förbanden ute i övningsterrängen. – Tack för en fantastisk dag, jag blir så glad över vad jag ser, jag träffar motiverade soldater och officerare som alla gör ett kanonjobb, sa överbefälhavaren efter rundturen hos förbanden. Överbefälhavaren anlände till Boden på torsdagsmorgonen och möttes av ett härligt vinterväder med 7-8 minusgrader och strålande sol. Dagen inleddes med att de båda regementscheferna, överste Ulf Siverstedt, I 19 och överste Jonas Lotsne, A 9, höll en kort genomgång om övningen. Efter genomgången började rundturen hos de deltagande förbanden. Första stoppet var vid Tredje brigadstaben där stridsledaren, major Fredrik Bandh redogjorde för läget i striderna i stora drag. Därefter var det dags att besöka 91:a artilleribataljonen, där inledde bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson med en kort genomgång. Efter det fick ÖB träffa och prata med personal vid pjäskompaniet och sensorkompaniet. På besök i jägarland Efter lunch transporterades överbefälhavaren och hans följe med helikopter ut till den jägarskvadron som deltar i övningen. Här berättade stridsledaren, kapten Rasmus Holm, om de senaste dygnens genomförda verksamhet och vad som planeras för de kommande dygnen. – Det är fantastisk vilken förmåga att anpassa sig till den tuffa vintermiljön rekryterna byggt upp under utbildningstiden, jag är mycket imponerad, sa överbefälhavaren. Efter att han fått en pratstund med jägarrekryterna fortsatte helikopterfärden till 192:a mekaniserade bataljonen där han även fick tillfälle att prata soldater ur den pluton från amerikanska marinkåren som ingår som en del i bataljonen. Väl förberedda för vinterövning Programmet fortsatte sedan med besök på logistikbataljonen från Trängregementet i Skövde som var i full färd med att omgruppera efter att de utsatts för indirekt eld. Bataljonschefen, överstelöjtnant Mattias Söderberg berättade kort om verksamheten på bataljonen. – Vi är mycket nöjda med övningen så här långt, det har varit mycket lärorikt för oss att öva med förbanden här upp i Norrbotten. Jag vill också understryka hur viktigt det var att vi åkte upp under två veckor i februari och genomförde egen vinterutbildning, vi lärde oss otroligt mycket av det, berättar Mattias Söderberg. – Logistikbataljonen är ett mycket bra exempel på hur man har tagit sig an uppgiften på rätt sätt genom att förbereda sin personal och sina fordon i den här vintermiljön, sa ÖB Micael Bydén under besöket på logistikbataljonen. Tillsammans Rundturen hos förbanden avslutades vid Servicecenter i Bodens garnison där överbefälhavaren fick en pratstund med förrådspersonalen från Försvarsmaktens logistik. – Jag blir så blir jag så glad när jag ser den civila personalen i uniform under övningen. Det är viktigt att de förstår vilken viktig del de är för att det här ska fungera. Deras deltagande är också ett bra exempel på att vi löser uppgifter tillsammans. Tillsammans med andra förband i garnisonen, i hela landet och med förband från andra nationer, avslutade en mycket nöjd överbefälhavare när han lämnade övning Vintersol 2018. Läs hela inlägget här >>
 14. Under veckan genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet en samövning med personal och enheter ur 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen. Övningarna genomfördes strax utanför Göteborg och innehöll moment som skarpskjutning, minröjning och flera olika logistiska delar. 17:e bevakningsbåtkompaniet tillhör Amfibieregementet i Göteborg medan 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Det är mycket som skiljer de olika enheterna men faktum är att det också finns stora likheter – framför allt är alla tre krigsförband i marinen. De har gemensamma beröringspunkter och behöver därför öva tillsammans. Under veckan genomförde enheterna två parallella övningar. Den ena övningen omfattade de flesta enheter på bevakningsbåtkompaniet och minröjningsfartygen HMS Ulvön, HMS Sturkö samt en landbaserad stödenhet för dessa från sjöstridsflottiljen. Fokus för övningen låg på inomskärs minjakt och hur de två förbanden kan understödja varandra. – I veckans övningar har vi övat ur ett nationellt perspektiv med fokus på sjöövervakningsoperation och hävdande av vår territoriella integritet enligt tillträdesförordningen, säger major Johan Wallin, kompanichef för 17:e bevakningsbåtkompaniet. 20180316_ribbat I det första delmomentet av övningen var bland annat sensoroperatörer ur bevakningsbåtkompaniet samgrupperade med sjöstridsflottiljen operatörer för fjärrstyrda undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicles - ROV). Syftet med momentet var att dels öka förmåga till detektering av dykare och att ROV-operatörerna och röjdykarna ska öka sin förmåga att röja minor. Under veckan genomförde dessutom bevakningsbåtkompaniets sensorpluton skarpskjutning med sina handburna vapen från HMS Ulvön. För att öva logistiska moment genomfördes till exempel sjukvård som omfattade avtransport av sårade och sjuka med kvalificerad vård (Medical Evacuation – MEDEVAC) från fartygen med kompaniets ambulans och avtransport till närmsta kvalificerade vårdplats (Casualty Evacuation – CASEVAC) med vanlig stridsbåt. För att öva försörjning genomförde enheterna en laddning utan bunkringsomgång (LUBO) där trosstroppens lätta trossbåt levererade förnödenheter till de två fartygen. Den andra övningen omfattade kompaniets bordningstropp och HMS Carlskrona. Troppen och fartyget är inga främlingar för varandra och senast 2013 genomförde de insatsen ME 03 i Adenviken tillsammans. – Övningarna har varit lyckade och uppskattade av de deltagande enheterna, och de erfarenheter som dragits kan mycket väl lägga grunden för framtida samövningar mellan förbanden, säger Johan Wallin. Läs hela inlägget här >>
 15. Under sommaren kommer den prestigefyllda tävlingen Strong european tank challenge att genomföras i Tyskland. Som representanter för Sverige åker Wartofta stridsvagnskompani, från Skaraborgs regemente P 4. - Vi har alla möjligheter att vinna. Vi är väl utbildade och vi har bra materiell och bra personal, säger Christian Wester, kompanichef Uppladdningen för tävlingen är i full gång och Wartofta stridsvagnskompani har påbörjat sin träning för att representera Sverige i Strong european tank challenge, även kallad SETC. Tävlingen genomförs i Tyskland där USA tillsammans med Tyskland är värdar. Övriga deltagare kommer bland annat från Storbritannien, Kanada, Frankrike och Ukraina. – Syftet med SETC är att skapa band mellan våra samarbetsländer och utbyta erfarenheter och sprida kunskap, men också att se vilket land som utbildar den bästa stridsvagnsplutonen, säger Christian. Tävla med stridsvagn Tävlingen, som genomförs under en vecka i juni, riktar sig mot stridsvagnsplutons förmåga att lösa uppgifter. Det handlar om att kunna skjuta skarpt med stridsvagnskanoner, men också att bemästra moment som omhändertagande av skadad, åtgärder trasig vagn, pistolskytte och hinderbana. Tävlingsmomenten kräver således olika förberedelser och därför har plutonen genomfört lagbyggande verksamhet i samband med en skarpskjutning på Gotland. – Tävlingen avgörs till stor del med skarp ammunition under olika moment och vi är vana att öva på det sättet. Samtidigt så finns det ett stort engagemang kring detta från kompaniledningen och ner till enskild soldat. Under våren tränar plutonen vidare med skarpskjutningar och stridsövningar i besättningsträningsanläggningen, BTA. Man kommer också att återskapa de olika tävlingsmomenen att öva på. – Det kommer att vara otroligt små marginaler. Vi ska vara med och tävla mot några av världens bästa och vi måste prestera på topp. Tyngre än tre kronor Sveriges bidrag är fyra stycken stridsvagnar 122 och väger totalt 250 ton. Det går att jämföra med hockeylandslaget Tre kronor som väger in på knappt två ton. Målet för Sveriges tyngsta landslag är tydligt, guldet ska hem till Sverige. – Vi har all kunskap som behövs och det gäller att kunna prestera när det gäller som mest, avslutar Christian. Läs hela inlägget här >>
×