Jump to content

Befordran inom HV


Recommended Posts

Undran.

Ponera att en person ansluter sig till Hv efter ett par år ute i det civila mörkret och all militärkunskap är inte "up to date" men han har grad sen vpl.

Anta att han får gå som vanlig "lasse i ledet" (menig) inom Hv.

Vad bär han på kragspegalarna ???

Sin grad som han har rätt till och Hv

eller bär han bara Hv ?

 

Han har ju de facto grad !

:lol::lol:

Edited by Peregrinus
Link to comment
Share on other sites

Skall söka upp dessa trådar.

En fråga som väcks direkt hos mig är.

Är inte detta ett potentiellt problem ?

Ponera en furir leder gruppen han har två serganter under sig som meninga.

Ber om ursäkt om deta diskuterats tidigare.

Varför skulle det vara ett problem? Det är inte graden som styr, utan det är din befattning. Det finns exempel där tf. kompch har varit Fu eller Sg. och där det har funnits soldater som varit kn. dock ett extremfall men det har funnits.

 

I min grupp är vi en stor samling människor med stora spridning av våra kunskaper. Vi har en bilmekaniker, en narkossyrra, en möbelhandlare, en systemvetare, en bygging. bl.a. och alla dessa har olika grader sedan sin GU och olika befodringskurser. Vi kör med principen att bästlämpad för stunden är Chef, finns det inte ngn lämpad så är ordinarie C chef. och vi ägnar stor tid till att prata igenom uppgiften vi ska lösas när det finns tid för det. finns det inte tid så bestämmer chefen det hela och vi andra litar på chefen. Sedan spelar det ingen roll ifall chefen är Mj eller mening. bäst lämpad för stunden är chef!

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle det vara ett problem?

Vi kör samma system i min grupp. Däri finns tre värnpliktiga furirer och en hemvärnsfurir. Ingen av de värnpliktiga furirerna känner för att vara stf, utan den utbildade ihemvärnet sköter detta. Till allas glädje. :D

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Stämmer detta?

"Hv" förordnar endast i befattning och denna befattning är kopplad till en viss grad, dvs att förordnandet inte är en befodran och graden edast anger tjänsteställning.

 

Exempel:

- Muckar som menig.

- Blir ordinarie hv-man.

- Efter utb förordnas i bef som grpch.

- Efter utb + 4år förordnas i grad som Sg.

- Väljer att återvända till "riktiga" FM, men är då åter menig???

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Vadå återvända ? ...hur "återvänder" man till FM utan att bli officer eller jobba i utlandsstyrkan ?

 

jag ser då inga sätt efter att man muckat.

Som BFA vet jag att de bruka ta grad efter ens kompetens eller den de har i HV.

Link to comment
Share on other sites

Vadå återvända ?  ...hur "återvänder" man till FM  utan att bli officer eller jobba i utlandsstyrkan ?

 

jag ser då inga sätt efter att man muckat.

Som BFA vet jag att de bruka ta grad efter ens kompetens eller den de har i HV.

Tja... Det vore väl ingen orimlighet om man har en viss kompetens som efterfrågas i ett krigsförband. Lika väl som man kan byta mellan olika tjänstegrenar inom FM, så går det att skifta tillbaka från Hv - bara en fråga om att förbandschefen är intresserad nog att begära dispositionsrätten för personen i fråga.

 

Men min fråga rörde egentligen inte detta, utan om Hv förordnar i befattning eller befordrar i grad.

Link to comment
Share on other sites

Stämmer detta?

"Hv" förordnar endast i befattning och denna befattning är kopplad till en viss grad, dvs att förordnandet inte är en befodran och graden edast anger tjänsteställning.

 

Men min fråga rörde egentligen inte detta, utan om Hv förordnar i befattning eller befordrar i grad.

 

Jag vet inte hur det är för andra men jag blev iallafall befordrad till sergeant från furir i hemvärnet och inte endast förordnad i tjänsteställning. Befordringen skedde skriftligen från chefen för dalregementsgruppen.

 

EDIT: bättre ordval samt tillägg av ett citat och lite text.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Förordnande är ifall man har en lägre grad för den uppgift man är tänk att sköta. Exempelvis kan en Furir bli komp.C då upphöjs han till Lt. Då är det en förordnande grad. jmf när man åker på utlandstjänst, då kan man oxå få högre grad under själva missionen, detta är vanligt hos de som åker ner på civilkompetens.

 

Efter ett tag kan denna furir bli befodrad till Lt av C För MD-gruppen. Efter att han genomgått kurser osv. Han kanske även blir befodrad till Kapten efter ett antal år som kompch.

 

På samma sätt kan en mening som blir grpch får ett förordnadgrad som furir, För att sedan bli befodrad till furir. På samma sätt kan en furir som blir plutch få en förordnad till fänrik ifall han blir plutch.

Link to comment
Share on other sites

Så vitt jag förstår gäller fortfarande de befälskategorier som listas i Svensk Soldat 1983, och är:

 

Yrkesofficer: Fk -> General

Reservofficer: Fk -> Mj

Värnpliktsofficerare: Serg -> Kn

Värnpligtiga(gruppchefer?): Krp -> Öfu

Hemvärnsbefäl: Fu -> Mj

 

För att återkoppla mot diskussionen om "officer i hemvärnet" innan i tråden. Enligt mitt sätt att se det innebär att man inte kan bli officer i hemvärnet utan är det när man kommer dit eller genomför YOP, ROP eller FBU:s befordringsutbildning till minst serg, under sin tid i hv.

 

Gäller fortfarande Svensk Soldat 1983 i detta avseende då detta ej behandlas i utgåvan från 1994?

 

(Ursäktar för ev mindre felaktigheter då jag ej har boken med mig på jobbet)

Link to comment
Share on other sites

För att återkoppla mot diskussionen om "officer i hemvärnet" innan i tråden. Enligt mitt sätt att se det innebär att man inte kan bli officer i hemvärnet utan är det när man kommer dit eller genomför YOP, ROP eller FBU:s befordringsutbildning till minst serg, under sin tid i hv.

MAn kan bli befodrad inom Hv utan att gå kurser hos FBU. Bl.a. genom att göra kurser vid HvSS, Samt för trogen tjänst kan man bli befodrad.

 

Exempelvis ifall man läser till plutch så blir man befodrad till Fänrik. Läser man till kompch blir man befodrad till Lt. Utifrån detta kan man bli befodrad inom egen kompetensnivå. Då skall man ha gått i befattning i minst 4år (olika för olika befattningar) samt genomfört vissa kurser. Så befodran inom Hv är fullt möjlig.

 

 

Från Handboken för Hemvärn del2 sid11

Förordnande i befattning som krigsplacerad chef får i undantagsfall ske innan

kompetensgivande utbildning är (helt) genomförd.

 

Utnämning i grad får ske först då krigsplacering i befattning och för befattningen

fastställd, kompetensgivande utbildning och tjänstgöring är genomförd.

 

Utnämning i högre grad inom egen kompetensnivå får ske först efter väl vitsordad

tjänstgöring i befattningen och genomförd, godkänd kompetensgivande utbildning.

 

Reservofficerare och värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning,i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning.

Link to comment
Share on other sites

MAn kan bli befodrad inom Hv utan att gå kurser hos FBU. Bl.a. genom att göra kurser vid HvSS, Samt för trogen tjänst kan man bli befodrad.

 

Att man kan bli fk, lt, kn eller mj genom att gå lokala kurser eller på HVSS är jag fullt införstådd med (och sett variabla resultat efter genomgången kurs...) men min fråga kvarstår angånde Svensk Soldat 1983 och om förhållandet officerare och hemvärnsbefäl...

Link to comment
Share on other sites

ATT:  Sir Vival

 

Graden inom Hv är kopplad till befattningen och inte som för övriga FM efter utb.ståndpunkt

 

Pattberg och Nareus rules :camo:

Då kan man genast ställa frågan Utlandsstyrkan, hur är det med graderna där? :eeh:

 

Är det befattning eller utb. ståndbunkt som styr graden?

 

Jag kunde inte låta bli att komma med denna fråga, en favorit när det blir tal om Hv och grader osv. Personligen anser jag inte att man kan dra en organisation med 55000människor över en kant. Dock är jag otroligt medveten om att vissa individer har suttit för länge på samma stol utan att få ngn kompetenshöjande utbildning, alternativt blivit utbytta. Men detta problem är tyvärr ngt som Hv kommer att få dras med otroligt länge. Ifall man inte skärper kraven med ngn form av KFÖ för SAMTLIGA inom vissa intervaller och de som inte längre passar för sin uppgift får byta plats.

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

ATT:  Sir Vival

 

Graden inom Hv är kopplad till befattningen och inte som för övriga FM efter utb.ståndpunkt

 

Pattberg och Nareus rules :camo:

Det är delvis riktigt.

 

Om du slutar i din befattning så behåller du graden.

 

Uttern

Link to comment
Share on other sites

Du belv alltså degraderad? Vad hade du gjort för fel då?

Frågar du mig?

 

Edit:

Vi får nog starta en omröstning om vad som gäller, verkar som en svårknäckt nöt.

Edited by Sir Vival
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Frågan har aktualiserats även för mig på sistone (är vpl fk och spelar i hvmusikkår).

 

Som tur är så uppstår problemet f.n. bara i form av småpikar vid musikframföranden tillsammans med en grupp människor som annars är totalcivilister (och tror att endast personal på befattning som förordnas till officers grad ska bära denna) men jag vill gärna ha det utrett för den händelse att jag får lust att kriga till det, går in som extra hemvärnsman och möter någon "här bär vi grad efter befattning..."-fanatiker som rimligen måste finnas i varje genomsnittlig hvbat...? :rockon:

 

Hur bemöter man någon som kommer med att "Jag vet att det har varit så men numera har man inte med sig grad från GU in i hemvärnet..."?

 

Jag har (utan att möta större protester, då hade jag gett mig direkt, jag är ingen envis åsna på sånt) kvar min enda stjärna med hänvisning till bint (vad står det för, avser sekrtr?) på MDG 63, den praxis jag känner till och att jag inte har sett något skrivet som styrker motsatsen, men så är det ju inte heller någon som bryr sig speciellt mycket där jag är nu... :rockon:

 

 

Och innan kommer med sura miner: Ja, jag vet att det inte sitter i vad man har på axeln (och allra minst ljuder det fk-mässigt efter 15 mån av ak-musik istället) men det är trots allt något som jag personligen är stolt över att ha uppnått (jag gick igenom mina mörka stunder, tro mig).

I vilket fall som helst så känns det inte rätt att gå som menig, snarare serg då det är den sista grad jag tjänstgjort i, men då jag faktiskt är fk enl. samma ordning så är ju serg egentligen inte mindre fel än menig. - Därför envisas jag. :lol:

 

Är det ingen som vet vad som verkligen gäller och kan hänvisa till ev. relevant

skrift, reglemente, FFS, whatever...?

 

Jag får intrycket av att det är väldigt mycket åsikter som "han behåller sin grad sen GU) och "I hemvärnet har man självklart grad efter befattning".

Link to comment
Share on other sites

Generellt i Hemvärnet gäller följande:

 

HvH Del 2 sidan 11:

Reservofficerare och värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning,

i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning.

Chef militärdistriktsgrupp samt driftvärnschef beslutar om ytterligare

kompetensutbildning erfordras.

 

Om det finns speciella regler för hemvärnsmusiken vet jag inte men det framgår en del i HvH Del 5.

HvH finns för nerladdning HÄR.

 

The Swede :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Jodå, HvH 2 och 5 har jag lusläst. Jag tänkte mer på om det skulle finnas reglerat någon annanstans.

Det känns lite som om det måste fattas en del faktiska beslut på området då det verkar vanligt med folk som hävdar motsatsen...?

 

Alla ni som hävdar att man ska bära grad efter befattning, vad stödjer ni er på egentligen?

Nu menar jag inte logik och argumentation för den ståndpunkten. Den förstår jag, om än jag inte håller med om dess riktighet. Vad jag undrar är, vilket reglemente eller vilken order (från vem?) hänvisar ni till?

Link to comment
Share on other sites

Jodå, HvH 2 och 5 har jag lusläst. Jag tänkte mer på om det skulle finnas reglerat någon annanstans.

På din Militärdistriktsgrupp finns ett utbildningskort för var och en som tillhör det aktuella MDG:et oavsett om denne är Hv eller avtalspersonal/musiker. På detta kort står angivet vilken grad du har i Hemvärnet och således vilka gradbeteckningar du skall använda. Om du är fänrik och tjänstgör som "vanlig" musiker är skillnaden bara den att du inte behöver göra fler timmar än vad befattningen anger, men du får givetvis inte heller några andra ekonomiska förmåner än vad som tillkommer gemene man. :D

Link to comment
Share on other sites

Jodå, HvH 2 och 5 har jag lusläst. Jag tänkte mer på om det skulle finnas reglerat någon annanstans.

Det känns lite som om det måste fattas en del faktiska beslut på området då det verkar vanligt med folk som hävdar motsatsen...?

 

Alla ni som hävdar att man ska bära grad efter befattning, vad stödjer ni er på egentligen?

Nu menar jag inte logik och argumentation för den ståndpunkten. Den förstår jag, om än jag inte håller med om dess riktighet. Vad jag undrar är, vilket reglemente eller vilken order (från vem?) hänvisar ni till?

HvH Del 2.

Hur många fler svar behöver du?

Hemvärnshandboken (HvH) är det reglemente som styr i stort sett allt inom Hemvärnet.

I övrigt är det som fencer62 säger, kolla med din MD-grupp.

 

The Swede :D

Link to comment
Share on other sites

Det finns ännu värre fall.

Jag gick kompanichefskursen på HvSS då var det en av deltagarna som redan var kompanichef och han hade över huvudtaget inte ens gjort lumpen.

Det enda militära utbildning han fått någonsin var den kurs han nu gick dvs kompanichefskursen.

Hemvärnet väljer ju sina chefer...

Godnatt

Lägg ner hv i den form det har idag och skapa en militär organisation istället...

Link to comment
Share on other sites

Själv är jag Vpl/Fk. Har gått Plutchkurs HvSS. Varit förordnad Fänrik och plutch i HV 1993-94. Är alltså (har varit?) Fänrik både i "vanliga" armén och inom HV.

 

Skall in i HV igen detta år. Går grundkursen om några veckor (Andra gången, men inte mig emot). Skall jag då uppträda som menig eller skall jag låta stjärnan sitta kvar på 90:an till någon påstår motsatsen? Inom "övriga" försvarsmakten behåller man alltid sin grad utom vid internationell tjänst.

 

Jag har nog redan bestämt mig, men vore kul med kommentarer från forumet. Till saken hör att jag inte har befattningen klar i mitt kommande förband. Det löser vi efter att all formalia är klar.

Du behåller din grad. :)

Link to comment
Share on other sites

Altså i HV så styr inte det du har på kragen eller på mössan.

Det som bestämmer vad du har för befattning är de som är "över" dig och inte minst de soldater som du ska leda.

 

Och inte minst det som bestämmer hur soldater i HV tilltalar dig är verkligen inte det du har på kragen utan den kompetens eller brist på kompetens som du uppvisar.

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkat det finns det inget som heter Hemvärnsofficer.

 

I Hemvärnet blir man Hemvärnsbefäl. Detta innebär att man är befäl med officers tjänsteställning om man är fänrik och uppåt. Den dag man slutar som plutonchef skall man mista sin grad och kan inte ta med sig denna in i en ny befattning som t ex gruppchef. Detta fungerar säkert inte i praktiken, men så borde det vara.

 

Är man däremot KB/PB utbildad fänrik är man vpl officer och kan således ta med sin grad oavsett vilken befattning man har. Sedan är det ju en omdömesfråga om man tycker det är lämpligt att gå runt som HV-man med fänrikskragspeglar. I min mening skapar detta bara förvirring och det är i så fall bättre att bära kragsspeglar som motsvarar roll/befattning.

 

I Hemvärnet är alltså graden knuten till befattningen/rollen.

 

En officer är däremot någon som förordnats enligt beslut av myndighet kopplad till utbildningsståndpunkt och denna grad är knuten till personen oavsett vilken roll/befattning man har och kan endast förloras genom ett nytt myndighetsbeslut.

Link to comment
Share on other sites

Jag har tydligen klivit in direkt från introduktioneutbildningen och blivit tillfrågad om jag vill bli GB. Är skeptisk till hur detta går till om jag säger så...

Är inte så konstigt om du är GB utbildad genom GSU. Du har då redan den efterfrågade utbildningen samt har färdigheter att leda trupp. :winner:

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkat det finns det inget som heter Hemvärnsofficer.

 

I Hemvärnet blir man Hemvärnsbefäl. Detta innebär att man är befäl med officers tjänsteställning om man är fänrik och uppåt. Den dag man slutar som plutonchef skall man mista sin grad och kan inte ta med sig denna in i en ny befattning som t ex gruppchef. Detta fungerar säkert inte i praktiken, men så borde det vara.

 

Är man däremot KB/PB utbildad fänrik är man vpl officer och kan således ta med sin grad oavsett vilken befattning man har. Sedan är det ju en omdömesfråga om man tycker det är lämpligt att gå runt som HV-man med fänrikskragspeglar. I min mening skapar detta bara förvirring och det är i så fall bättre att bära kragsspeglar som motsvarar roll/befattning.

 

I Hemvärnet är alltså graden knuten till befattningen/rollen.

 

En officer är däremot någon som förordnats enligt beslut av myndighet kopplad till utbildningsståndpunkt och denna grad är knuten till personen oavsett vilken roll/befattning man har och kan endast förloras genom ett nytt myndighetsbeslut.

Hmm... Är det inte just begreppet "förordnad" som innebär att man är befäl med en viss grads tjänsteställning?

 

De hv-befäl som enligt tabellen sedan blir befordrade, borde inte de också behålla sin grad oavsett vad som händer?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...