Jump to content

Befordran inom HV


Recommended Posts

För att förvirra ytterligare så finns det ju inget som heter värnpliktig officer längre, värnpliktigt befäl ska det minsann vara.

 

För en gångs skull så känns frågan rätt viktigt (eftersom jag just nu går kompanichefskursen på HVSS).

 

Att jag kunde bli löjtnant via FBU är jag på det klara med, och att den graden alltid finns kvar likaså. Men nu blir jag befordrad till löjtnant när jag förordnas som kompanichef. Jag blir sedan (efter 4 år och några kurser) befordrad till Kapten (allt enligt HvH 2001 del 2).

 

Ponera att jag slutar i Hemvärnet och, på grund av mina lysande soldategenskaper ;) blir krigsplacerad i en lämplig befattning (kanske C Trosspluton eller dylikt, är ju kvm från början). Är jag kapten då, eller återgår jag till fänrik?

 

Vilken reglemente reglerar egentligen befordran inom FM?

Link to comment
Share on other sites

Altså i HV så styr inte det du har på kragen eller på mössan.

Det som bestämmer vad du har för befattning är de som är "över" dig och inte minst de soldater som du ska leda.

 

Och inte minst det som bestämmer hur soldater i HV tilltalar dig är verkligen inte det du har på kragen utan den kompetens eller brist på kompetens som du uppvisar.

 

Diskussionen handlar inte om det heller. Jag är väl medveten om hur det fungerar inom Hv, att folk inte springer runt och titulerar varandra med grader hit och dit.

 

Fråga var ju snarare hur befodran sker, hur det styrs, och i fall den ändras om man byter till en "lägre" befattning.

 

Hörde faktiskt en rätt hyfsad minnesregel på en kurs jag gick i våras. Ledar-/chefsskap inom Hv definieras på detta sätt.

 

Tre U.

 

U = Utsedd

U = Utbildad

U = Utvald

Link to comment
Share on other sites

Vilken reglemente reglerar egentligen befordran inom FM?

Intressant fråga såtillvida att det inte finns något enskilt reglemente som "styr allt".

 

När det gäller befordran inom Hv så är det ju HvH som reglerar vilka förkunskaper man skall ha till den befattning som är aktuell. När man har dessa förkunskaper så förordnas man till befattningen och utnämns till den grad som är kopplad till befattningen ifråga.

 

Avtalpersonal, dvs. lottor, bilkårister m.fl. har egna föreskrifter om befordran och detta regleras i FFS 2000:4.

 

Om inget annat bestäms av C MD-grp så behåller man sin grad även om man senare får en lägre befattning. Givetvis får man i det fallet inte några förmåner utöver det som den lägre befattningen medger, men man behöver heller inte göra fler timmar än dito. :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Fast styr dokumentet för HV (dvs HVHandboken) använder just ordet befordras vilket är samma som jag (som då det begav sig blev värnpliktig officer) hörde när jag blev fänrik (alltså befordras). Idag har jag förstått att värnpliktig befäl för sina stjärnor när dom utnämns till fänrikar.

 

Kul det här :winner:

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

För att återgå till min tidigare frågeställning:

 

"The truth is out there. - But where?"

 

Även om de flesta med den minsta auktoritet som har uttalat sig här verkar anse att man behåller sin grad när man går in i HV så hjälper det inte mot de som påstår att "nej, det där har ändrats" eftersom ingen part kan hänvisa till något entydigt dokument som talar om hur det är, punkt. :winner:

 

Det där med utbildningskortet kan mycket väl vara formellt korrekt (och jag har inte kollat) men med tanke på att jag stod kvar som hvmusiker och hv-ungdom tills alldeles nyligen så känns det inte som att det vore ett tillförlitligt sätt att ta reda på hur det ska vara.

 

HvH säger: "värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning,

i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Men är detta påstående analogt med att man behåller den grad man har sen tidigare tjänstgöring? Jag tycker att uttalandet lämnar ganska mycket tolkningsmån åt båda hållen.

 

Som jag resonerar: Min grad i Försvarsmakten är fast oavsett vilket förband jag tjänstgör vid (frånsett ev. befordran pga. ny utbildning/befattning).

Det enda undantaget jag känner till är Utlandsstyrkan där man som icke yoff/roff kan (mest troligt kommer att) få lägre grad efter befattning men det är ju allmänt känt och står säkert officiellt någonstans.

Armén är en del av Försvarsmakten och Hemvärnet är en del av Armén.

 

Mitt problem med formuleringen i HvH är att den får det att låta som om Hemvärnet på något sett skulle vara frikopplat/speciellt från den övriga organisationen, dvs. att en persons formella kompetens och utbildningsståndpunkt på något sätt ska omprövas när man går in i ett hemvärnsförband. Tanken framstår som lätt absurd om man tittar på vissa exempel (ex. komch utan GU) i diskussionen ovan.

Link to comment
Share on other sites

@ Leadhead

"värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Det ser inte jag som om det skulle finnas några oklarheter med - du går in i en nivå som motsvarar din tidigare utbildningsnivå/grad.

Är du utbildad plutonchef och har fänriks grad så blir du det samma i Hv och om du är plutonchef med löjtnants grad så blir du detsamma i Hv.

Link to comment
Share on other sites

@ Leadhead

"värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Det ser inte jag som om det skulle finnas några oklarheter med - du går in i en nivå som motsvarar din tidigare utbildningsnivå/grad.

Är du utbildad plutonchef och har fänriks grad så blir du det samma i Hv och om du är plutonchef med löjtnants grad så blir du detsamma i Hv.

Så vida det finns lediga befattningar, och att du är lämplig. Bara för att du är vpl fänrik som du blev för ex. 10 år sedan betyder inte att du kan räkna med att få samma befattning i Hv. Inte hos mig ialla fall..

Jag bedömmer personen inte graden, som jag skrivit tidigare i denna tråd så ber jah nya att inte sätta på sig sin grad i början för att lättare smälta in i gänget. Detta funkar mycket bra tycker jag och även mina gubbar i kompaniet oxå för den delen.

Link to comment
Share on other sites

@ Leadhead

"värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Det ser inte jag som om det skulle finnas några oklarheter med - du går in i en nivå som motsvarar din tidigare utbildningsnivå/grad.

Är du utbildad plutonchef och har fänriks grad så blir du det samma i Hv och om du är plutonchef med löjtnants grad så blir du detsamma i Hv.

Så vida det finns lediga befattningar, och att du är lämplig. Bara för att du är vpl fänrik som du blev för ex. 10 år sedan betyder inte att du kan räkna med att få samma befattning i Hv. Inte hos mig ialla fall..

Jag bedömmer personen inte graden, som jag skrivit tidigare i denna tråd så ber jah nya att inte sätta på sig sin grad i början för att lättare smälta in i gänget. Detta funkar mycket bra tycker jag och även mina gubbar i kompaniet oxå för den delen.

Det var "liksom" inte det jag svarade på - utan endast tolkningen av texten ur HvH.

Link to comment
Share on other sites

@ Leadhead

"värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Det ser inte jag som om det skulle finnas några oklarheter med - du går in i en nivå som motsvarar din tidigare utbildningsnivå/grad.

Är du utbildad plutonchef och har fänriks grad så blir du det samma i Hv och om du är plutonchef med löjtnants grad så blir du detsamma i Hv.

Så vida det finns lediga befattningar, och att du är lämplig. Bara för att du är vpl fänrik som du blev för ex. 10 år sedan betyder inte att du kan räkna med att få samma befattning i Hv. Inte hos mig ialla fall..

Jag bedömmer personen inte graden, som jag skrivit tidigare i denna tråd så ber jah nya att inte sätta på sig sin grad i början för att lättare smälta in i gänget. Detta funkar mycket bra tycker jag och även mina gubbar i kompaniet oxå för den delen.

Det var "liksom" inte det jag svarade på - utan endast tolkningen av texten ur HvH.

jag förstod ditt svar, men mitt var nog mer vad som kan bli verklighet, även om boken gäller teoretisk, så kan verkligheten bli annan praktiskt..

Link to comment
Share on other sites

@ Leadhead

"värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning."

 

Det ser inte jag som om det skulle finnas några oklarheter med - du går in i en nivå som motsvarar din tidigare utbildningsnivå/grad.

Är du utbildad plutonchef och har fänriks grad så blir du det samma i Hv och om du är plutonchef med löjtnants grad så blir du detsamma i Hv.

Så vida det finns lediga befattningar, och att du är lämplig. Bara för att du är vpl fänrik som du blev för ex. 10 år sedan betyder inte att du kan räkna med att få samma befattning i Hv. Inte hos mig ialla fall..

Jag bedömmer personen inte graden, som jag skrivit tidigare i denna tråd så ber jah nya att inte sätta på sig sin grad i början för att lättare smälta in i gänget. Detta funkar mycket bra tycker jag och även mina gubbar i kompaniet oxå för den delen.

Som sagt... Är du värnpliktig fänrik så är du fänrik även inom HV, men du kanske ändå måste ta order av en furir beroende på om han/hon är din chef eller inte. B)

Link to comment
Share on other sites

Det enda undantaget jag känner till är Utlandsstyrkan där man som icke yoff/roff kan (mest troligt kommer att) få lägre grad efter befattning men det är ju allmänt känt och står säkert officiellt någonstans.

Ja, när det gäller utlandsstyrkan så är det korrekt. Det regleras i Förordning 1994:882 (1999:697).

 

Likaså har avtalspersonal en egen befordringsgång på det sättet att avtalsorganisationen utbildar och förbandschefen befordrar efter genomförd kfö (motsv). Det styrs av FFS 2000:4 och där anges också speciellt i

2 § att graden får behållas även vid ändrad befattning.

 

Motsvarande skrivelser finns inte vad gäller Hemvärnet, detta är en del av Armén och där degraderas man inte vid erhållandet av en annan befattning. :D

Link to comment
Share on other sites

Har förstått att reservoficerare kan degraderas om de övergår till att vara yrkesofficerare (enligt uppgift från Major som hävdade att det hänt en vän til honom).

Det kan jag mycket väl tänka mig. Jag skulle tro att den du talade om var kapten, men fick gå ner till löjtnant vid anställningen. Anställningsförhållanden regleras i Officersförordningen (1994:882) och den förordningen är ett gytter av behörighetsgivande kurser, poäng och program. Den skiljer ganska noggrannt ut yrkes- respektive reservofficerare, och den senare kategorin verkar oftast ligga en grad lägre. Hade han däremot sökt sig till Hemvärnet så hade han fått behålla graden även om det inte funnits en plats i kompaniledningen åt honom.

 

Som Personalbefäl får jag oftast frågor om befattningspengen kopplad till grad eller befattning. De som oftast har frågor om befordran är faktiskt avtalspersonal av olika kategorier, men det beror antagligen på att de riskerar att hamna mellan två stolar om de inte visar ett eget intresse. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Är detta rätt, En nuvarande Plutonchef i en insatspluton med furirs grad går Plutonchef kurs del 1 och 2 men blir inte befodrad för än han går Plutonchef kurs 3. hade han därimot haft befattning Plutonchef i ett 20 timmars kompani så hade han blivit Fk efter del 1och 2.

Dessutom så får inte den nuvarande insatsplutC någon utbildnings premie för än han går trean, men därimot så fick en som har Gruppchef ibefattning utb premie efter 1a och 2an.

Jag tycker det känns väldigt konstigt, detta är enligt hvss kurs katalog.

Att sen inte få utb premien för efter tre 10 dagars kurs är oxå dåligt, för det första så får man bara sjuklön på kursen och för att kompensera upp lite så får man utb premie, men att ligga ute med en massa pengar kanske under ett år eller två är inte roligt, jag vet inte om jag har råd å åka på kurs.

Eller vad tycker ni?

 

Edit, la till lite

Edited by "SSA" Gunny
Link to comment
Share on other sites

Kan man gå direkt från Fu till Fk?

Finns det inga krav på att vara Serg först?

 

Utbildningspremie?! Är det nåt lokalt eller är det befattningspengen du menar?

när man går kurs på HVSS tex Plutonchef får man en premie efter färdig kurs tex för min del gick jag Plutonchef 1-1 o 1-2 o jag fick 3000 kr i kurspremie

Link to comment
Share on other sites

Kan man gå direkt från Fu till Fk?

Finns det inga krav på att vara Serg först?

 

Utbildningspremie?! Är det nåt lokalt eller är det befattningspengen du menar?

 

Läs kurskatalogen?

Furir som har x år i befattning gruppchef och läst plutonchef 1:1 resp. 1:2 samt nu är plutonchef eller stf plutonchef går raka vägen från furir till fänrik. Gissningsvis är detta olika över landet men här utdelas ej högre grad innan man kliver in i motsvarande befattning.

 

Utbildningspremier utdelas från större kurser, dock får man premien för 1:1 och 1:2 samtidigt (vilket i sig leder till att antalet sergeanter blir färre av ovan nämnda skäl).

Link to comment
Share on other sites

Ja, men det konstiga är att man behöver gå tre kurser för att bli fänrik om man är med i insatspluton men i 20 timmars så räcker det med två kurser för att bli fänrik.

 

Och är man med i insats så får man som pc inte premien för än efter kurs 3,

Man borde få premien efter varje kurs för man förlorar ju en del pengar när man går kursen.

 

Edit, gris fingrar

Edited by "SSA" Gunny
Link to comment
Share on other sites

Fast nu tänker du fel.

 

Du behöver gå tre kurser för att bli chef i en insatspluton, det vill säga, det är svårare att bli plutonchef för en insatspluton än för en 'vanlig' pluton. När man blir plutonchef (hemvärns-, hemvärnsinsats- eller ledningsplutonchef) i hemvärnet så blir man ävenledes befordrad till fänrik.

 

Jag förtydligar, du går kurserna för att få en viss befattning, inte för att få en viss grad.

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

Är det en lokal regel på LGG att man inte får gå en kurs om man inte redan är tänkt till den befattningen?

T.ex. en Grp Ch får inte gå Plut Ch kurserna på HvSS förens han/hon ska gå upp till Plut Ch eller Stf Plut Ch.

 

En Grp Ch som är Fu blir ju efter ett år som truppförande och en veckas instruktörskurs befordrad till Serg (om man har skött sig) finns det folk som blir uppflyttade till att få gå Plut Ch kurs innan detta har inträffat? Känns lite tokigt i så fall.

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Fast nu tänker du fel.

 

Du behöver gå tre kurser för att bli chef i en insatspluton, det vill säga, det är svårare att bli plutonchef för en insatspluton än för en 'vanlig' pluton. När man blir plutonchef (hemvärns-, hemvärnsinsats- eller ledningsplutonchef) i hemvärnet så blir man ävenledes befordrad till fänrik.

 

Jag förtydligar, du går kurserna för att få en viss befattning, inte för att få en viss grad.

 

Nää, enligt hvss kurskatalog så blir du Fänrik i ett 20 timmars hv om du går Plutonchef kurs del 1 och 2 och ska ha befattningen Plutonchef/ stf Plutonchef

 

Men ska du ha befattningen Plutonchef/ stf i insats så måste du gå kurs 3 oxå innan du blir fänrik.

 

Jag säger inget om att det ska vara högre utbildning för att bli chef i insatsplutonen men för att få graden borde det vara samma utbildning, således borde den ena plutchefen ha högre alt lägre grad än den andra då denne har annan utb. se Sidan 8 i kurskatalogen http://www.hvss.mil.se/attachments/kurskatalog_hvss_2008.pdf

Link to comment
Share on other sites

Jag är helt med på hur det fungerar, men jag tror du missförstod vad jag menar. Graden följer med befattningen plutonschef, oavsett vilken. Sedan är det svårare att bli vissa sorters plutonchefer än andra, och det är bra.

Plutonchefer ska ha fänrikstjänsteställning har någon bestämt.

Löjtnants tjänsteställning är förbehållet befäl som vidareutvecklas på kompanibefälsnivån.

 

Hur skulle du vilja ha det? Insatsplutonchefer blir löjtnanter direkt? Ska dom bli kaptener när dom går fördjupningskurserna då?

 

Ponera följande, det tog mig 3 månader av KadS för att bli fänrik, och totalt 5 månader mer än gruppchefernas utbildning. Då känns diskussion kring 2 eller 3 10 dagars kurser för en furir att bli fänrik relativt obetydligt. I och för sig så kanske man skulle kräva Plutonschefskurs 3 eller motsvarande för alla?

 

[edit för att fylla i det jag trodde jag skrev]

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

Är det en lokal regel på LGG att man inte får gå en kurs om man inte redan är tänkt till den befattningen?

T.ex. en Grp Ch får inte gå Plut Ch kurserna på HvSS förens han/hon ska gå upp till Plut Ch eller Stf Plut Ch.

 

En Grp Ch som är Fu blir ju efter ett år som truppförande och en veckas instruktörskurs befordrad till Serg (om man har skött sig) finns det folk som blir uppflyttade till att få gå Plut Ch kurs innan detta har inträffat? Känns lite tokigt i så fall.

 

Mjä, det är väl en allmän regel att man inte får gå "bra-att-ha"-kurser? Dvs man måste vara tilltänkt som plutonchef/stf innan man antas till kursen. Och man blir inte fänrik innan man de facto tillträtt i befattning.

 

Vad gäller befordringsgången som sådan så finns det inget självändamål i att slaviskt nå varje enskild nivå. Man måste inte ha varit sergeant innan man blir fänrik. Om någon visar lämplighet så finns det inget som helst hinder att gå direkt från menig (soldat) till fänrik (plut.ch/stf).

 

Att en gruppchef går från furir till sergeant (befordran inom eget "kompetensområde") är naturligtvisvis en bra indikator på att denne är duglig men det är inget krav. På min tid krävdes det dessutom 4 år som furir och gruppchef, väl meriterat, samt TU-kurs för att bli sergeant. Det var bättre förr :mellow:

 

EDIT: pucksist.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Jag är helt med på hur det fungerar, men jag tror du missförstod vad jag menar. Graden följer med befattningen plutonschef, oavsett vilken. Sedan är det svårare att bli vissa sorters plutonchefer än andra, och det är bra.

Plutonchefer ska ha fänrikstjänsteställning har någon bestämt.

Det är ju lite dubbelt det här. I praktiken så blir det ju inte samma utbildning för samma grad. Fast det som ej insats pluch vinner i gungorna, förlorar densamme då han/hon är tvungen att gå plut3 innan befordran till lt. En orsak kan rent krasst vara att HvSS inte fått folk till plut3!?

 

Löjtnants tjänsteställning är förbehållet befäl som vidareutvecklas på kompanibefälsnivån.
Se ovan. Helt fel! Efter vissa specificerade kurser och väl vitsordade tjänstgöringsår i befattning, nu två, kan/bör/ska plutch befordras till lt.

 

Hur skulle du vilja ha det? Insatsplutonchefer blir löjtnanter direkt? Ska dom bli kaptener när dom går fördjupningskurserna då?

 

Ponera följande, det tog mig 3 månader av KadS för att bli fänrik, och totalt 5 månader mer än gruppchefernas utbildning. Då känns ekring 2 eller 3 10 dagars kurser för en furir att bli fänrik relativt obetydligt. I och för sig så kanske man skulle kräva Plutonschefskurs 3 eller motsvarande för alla?

Det kanske borde särskiljas lite på krav till befattning och krav för respektive grad. Då är en fk en fk.

 

Edit grisfingrar

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

Plutonchefer ska ha fänrikstjänsteställning har någon bestämt.

 

Hur skulle du vilja ha det? Insatsplutonchefer blir löjtnanter direkt? Ska dom bli kaptener när dom går fördjupningskurserna då?

Det jag vill ha är någon form av kvalitets säkring, man kan ju inte ha två personer med samma grad och olika utbildningar, min tanke var att har man gått 1&2 så skulle man bli sergant och Fk efter 3an.

Link to comment
Share on other sites

Men det går visst att ha två personer med samma grad men olika utbildning, dräller av exempel på detta i FM, jämför exempelvis Kapten som skvadronchef på jägarskvadron, Kapten som kompanichef på stridsvagnskompani, Kapten som kompanichef på trosskompani. Samma grad, samtliga ur fältförband i armén, mycket olika utbildningsgång.

 

@wedin, befäl på kompanibefälsnivån är just plutoncheferna samt kvartermästaren, jämför KB elev som befattning förr. Kompanicehfen och stf blir ju löjtnanter direkt i sina befattningar (och kompanichefen kan befordras till kapten).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...