Jump to content

Värnplikten avskaffas i fredstid


Recommended Posts

Pliktutredning pågår och ska vara klar i vår. Men redan nu går regeringen ut med att de vill att värnplikten ska vara vilande i fredstid. Värnplikten ska inte slopas helt utan ska snabbt kunna införas igen vid orostider.

 

Vad detta innebär för rekrytering till officerskåren och US kan man enbart spekulera i. Att betänka är också Hemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 263
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Rent spontant så känns det som om Hemvärnet kommer få stora problem med rekryteringen, om nu inte det införs någon direktutbildning till Hv. Det verkar som om någon hoppas på att Hemvärnet skall fyllas på med de som gjort utlandstjänst.

Link to comment
Share on other sites

 

Från ovanstående artikel:

Tanken är att regeringen i orostider ska kunna gå till riksdagen och begära att värnplikten snabbt återinförs.

 

Det är just det där som jag ser som ett problem, kommer denna begäran i tid när det väl behövs. Det funkar ju inte att införa allmän värnplikt när kriget står och knackar på dörren, utan den måste ju införas långt tidigare.

 

Och hur kommer våra grannar tolka att vi inför värnplikt igen? Upprustning? (Den diskussionen var väl uppe när det gällde indragningen av hemvärnsvapen och när de skulle lämnas ut igen. Tolkning: upprustning)

 

Å andra sidan så skulle man väl kunna tolka ett ökat intag av värnpliktiga under nuvarande allmäna värnplikt som en upprustning också, och frågan är om en sådan ökning kommer komma i tid även om vi officiellt har allmän värnplikt. Så det kanske inte spelar någon roll...

Link to comment
Share on other sites

Det är just det där som jag ser som ett problem, kommer denna begäran i tid när det väl behövs. Det funkar ju inte att införa allmän värnplikt när kriget står och knackar på dörren, utan den måste ju införas långt tidigare.

 

Det liknar lite av den elasticitetsprincip som krigsmakten använde sig av 1925. Anpassa krigsmakten för framtiden (då såg man ingen fara för krig). Upprustningen efter att andra världskriget bröt ut tog mycket längre tid än man hade trott. på 90-talet tog man åter beslut om att tillämpa elasticitetsprincipen.

 

Nu vill regeringen använda principen för att anpassa värnplikten till dagens och framtidens behov, för att "snabbt" kunna återställa försvarsmakten i "krigsdugligt" skick.

 

Spontant tycker jag att detta låter som en usel idé. Men jag tror också att vi ännu inte har hela bilden klart för oss. Men för många av oss är värnplikten en väldigt stor del av vår vardag och kommer i stor utsträckning påverka oss, vare sig vi är officerare, fyllnadsbefäl, kontraktanställda, civilanställda eller engagerade i hemvärn eller frivilliga försvarsorganisationer.

 

Jag uppmanar alla att engagera sig i frågan.

Link to comment
Share on other sites

Det sägs ju att värnplikten ska bli frivillig, istället för som idag en plikt. Regeringen kanske tror sig kunna fylla lika stora årskullar på frivillig basis som man har idag, dvs ingen nerrustning. Skillnaden blir att man inte sätter några värnpliktsvägrare i finkan.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är lite vad man kommer att göra rent praktiskt för att ha en snabb, flexibel förmåga till återtagning. Om man nu verkligen bygger om FM så känns det som om man verkligen borde kunna ha en konkret plan och beredskap för detta. Identifiera de punkter som är avgörande för att snabbt kunna bygga förband om behovet uppstår samt allokera resurser för detta. Ett exempel på detta torde ju vara att ha ett lager med många kompetenta trupputbildare, som snabbt kan kliva in och börja massutbilda värnpliktiga (dessa skulle ju kunna vara reservare, hemvärnsbefäl etc - förutsatt att kompetensen finns och bibehålls).

 

Finns nog rätt mycket att tänka på, men jag vill ändå tro att det inte är något som är omöjligt med en rejäl dos tanke bakom.

Link to comment
Share on other sites

Utredningen om totalförsvarsplikten presenterar delbetänkandet "Totalförsvarsplikten i framtiden"

Den parlamentariskt sammansatta Utredningen om totalförsvarsplikten (FÖ 2008:01) som leds av Anders Svärd kommer att avge ett delbetänkande onsdagen den 29 oktober 2008.

 

Tid och plats

Tid: kl. 11.30

Plats: Rosenbad, Pressrummet

 

 

Webbutsändning

Pressträffen kommer att webbutsändas.

Se pressträffen i direktsändning den 29 oktober 11.30

 

Se pressträffen i direktsändning den 29 oktober 11.30 (klicka här)

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju mer och mer gått från att ha varit ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och detta är ju ett naturligt steg i den riktningen.

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

 

Det man däremot måste göra efter ett sånt här beslut, tycker jag, är att fullt ut gå med i NATO. Just för att vi ska få grundskyddet på hemmaplan.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju mer och mer gått från att ha varit ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och detta är ju ett naturligt steg i den riktningen.

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

 

Det man däremot måste göra efter ett sånt här beslut, tycker jag, är att fullt ut gå med i NATO. Just för att vi ska få grundskyddet på hemmaplan.

 

Ett medlemskap i NATO innebär inte att det kommer att skeppas hit den mängd soldater vi behöver för att skydda landet.

Tvärt om (skulle man kanske kunna säga) - ett medlemskap innebär åtaganden.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju mer och mer gått från att ha varit ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och detta är ju ett naturligt steg i den riktningen.

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

 

Det man däremot måste göra efter ett sånt här beslut, tycker jag, är att fullt ut gå med i NATO. Just för att vi ska få grundskyddet på hemmaplan.

 

Ett medlemskap i NATO innebär inte att det kommer att skeppas hit den mängd soldater vi behöver för att skydda landet.

Tvärt om (skulle man kanske kunna säga) - ett medlemskap innebär åtaganden.

 

Exakt!

 

Då jag tycker FN spelat ut sin roll, med veto-rätt o hela fadderullan (ej avhandlas här), så är NATO det enda medlet kvar i våran värld med en kraft bakom sig.

 

Med denna kraft kommer rättigheter såsom skyldigheter. Och att ha en värnplikt på frivillig basis ser jag inte som några som helst problem för Sveriges del, i fråga om att fylla ut platser.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju mer och mer gått från att ha varit ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och detta är ju ett naturligt steg i den riktningen.

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

 

Det man däremot måste göra efter ett sånt här beslut, tycker jag, är att fullt ut gå med i NATO. Just för att vi ska få grundskyddet på hemmaplan.

 

Ett medlemskap i NATO innebär inte att det kommer att skeppas hit den mängd soldater vi behöver för att skydda landet.

Tvärt om (skulle man kanske kunna säga) - ett medlemskap innebär åtaganden.

 

Nu har du väl ändå fått det här lite om bakfoten? Grunden med NATO är ju Atlantpakten från 1949. Atlantpakten är ett avtal om kollektivt försvar. Uppgifterna har självfallet ändrats, men målen med ett kollektivt försvar är fortfarande oförändrade.

 

Citat från NATOs hemsida: "NATO is committed to defending its member states against aggression or the threat of aggression and to the principle that an attack against one or several members would be considered as an attack against all."

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

Rent spontant så känns det som om Hemvärnet kommer få stora problem med rekryteringen, om nu inte det införs någon direktutbildning till Hv. Det verkar som om någon hoppas på att Hemvärnet skall fyllas på med de som gjort utlandstjänst.

 

Meningen är ju att Hemvärnet inte ska vara lika stort som det är idag utan ska minska i storlek så att rekrytering kommer vara ett mindre problem. Personligen tycker jag det är bra att man börjar använda frivilliga soldater i våra skarpaste och bäst utrustade förband. Istället för att plikta in ofrivillig personal i insatsförbanden så att de faktiskt kan användas direkt i insats utomlands istället för att hela tiden bygga upp nya förband för rutinrotationer i våra insatsområden.

 

Hemvärnets eventuella överlevnad är här en ganska ovilktig fråga. Här handlar det ju faktiskt om att vi ska få mest effekt utav FM som möjligt. Kanske borde vi i framtiden plikta in ofrivillig personal i hemvärnet (som man gör idag i Norge väl?). Äntligen så verkar det som man iaf vänder allt rätt i FM. Frivillig personal på rätt plats i FM.

Link to comment
Share on other sites

Utredningen om totalförsvarsplikten levererar delbetänkande

- Bestämmelserna om tjänstgöringsplikt ska inte tillämpas om inte försvarsberedskapen kräver det. När bestämmelserna om tjänstgöringsplikt tillämpas ska de, liksom bestämmelserna om mönstringsplikt, vara könsneutrala;

 

- En tre månader lång standardiserad, kvalitetssäkrad och

försvarsmaktsgemensam frivillig grundutbildning införs från och med den 1 juli 2010. Denna utbildning ska kunna genomföras vid flera platser samt vid flera tillfällen varje år;

 

- Den frivilliga grundutbildningen bör vara den naturliga utgångspunkten för samtliga militära befattningar inom Försvarsmakten, oavsett om det handlar om engagemang inom hemvärnet, om anställning eller kontraktering som soldat eller sjöman eller fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer;

 

- Hur fortsatt engagemang och utbildning ska se ut efter den frivilliga grundutbildningen bestäms i samråd mellan den enskilde och Försvarsmakten, där lämplighet och den enskildes vilja är avgörande faktorer;

 

- Den frivilliga grundutbildningen ska vara öppen för alla svenska medborgare över 18 år oavsett bakgrund. De som påbörjar utbildningen ska ha klarat nödvändiga tester och i övrigt ha bedömts som lämpliga;

 

- Genomförd frivillig grundutbildning med godkända vitsord krävs för fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. För vissa tjänster kan också ytterligare undersöknings- och urvalsarbete var nödvändigt.

 

Jag gillar inte det här med fm-gemensamma GUn.

Ska en pojke/flicka som vill bli svepmatros göra en grön GSU tillsammans med folk som kanske satsar på diverse jägarbefattningar och bedömmas efter kvaliterna han/hon visar i skogen?

Link to comment
Share on other sites

Hemvärnets eventuella överlevnad är här en ganska ovilktig fråga. Här handlar det ju faktiskt om att vi ska få mest effekt utav FM som möjligt. Kanske borde vi i framtiden plikta in ofrivillig personal i hemvärnet (som man gör idag i Norge väl?). Äntligen så verkar det som man iaf vänder allt rätt i FM. Frivillig personal på rätt plats i FM.

Jippi, vi får ännu en period av ofrivilliga som är jättemotiverade in i hemvärnet..

Det är mycket önsketänkande i den dära utredningen som verkar härröra från FM perspektiv studie som dök upp för snart ett år sedan..

 

Jag vill se vad det kostar i pengar, för billigare kommer det INTE att bli.

Link to comment
Share on other sites

Rent spontant så känns det som om Hemvärnet kommer få stora problem med rekryteringen, om nu inte det införs någon direktutbildning till Hv. Det verkar som om någon hoppas på att Hemvärnet skall fyllas på med de som gjort utlandstjänst.

 

Meningen är ju att Hemvärnet inte ska vara lika stort som det är idag utan ska minska i storlek så att rekrytering kommer vara ett mindre problem.

 

Hemvärnets eventuella överlevnad är här en ganska ovilktig fråga.

 

För den som lyssnade på direktsändningen av presentationens av delbetänkandet framgick det med all önskvärd tydlighet att Hv/Nationella Skyddsstyrkorna är en viktig kugge och att den föreslagna tremånaders grundutbildningen syftar såväl mot utlandsstyrka som Hv (och naturligtvis våra olika försvarsgrenar).

 

Enligt utredningen behöver Hv tillföra 3000 soldater årligen för att bibehålla rätt mängd personal. Att då hävda att rekryteringen kommer att vara ett mindre problem ställer jag mig mycket kritisk till.

 

Eller jag har kanske missuppfattat dig?

Link to comment
Share on other sites

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

Läs gärna lite historia så skall du se att vi lyckosamt försvarat oss flera gånger, ditt påstående är okunnigt.

Link to comment
Share on other sites

Vi har aldrig/kommer aldrig att själva kunna försvara Sverige, då vi är för få människor på vår stora yta.

Läs gärna lite historia så skall du se att vi lyckosamt försvarat oss flera gånger, ditt påstående är okunnigt.

 

Men vi har inte gjort det med ett försvar baserat på värnpliktiga.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl bra att samtliga som genomgår 3 mån. GU ges en likartad grund att stå på. Tror inte det påverkar att

man sedan väljer olika inriktning t ex Marinen, FV eller Armén. Bör ju vara andra kvalifikationer än just "gröntjänsten" som

sedan påverkar vem som sedan tillåts fortsätta sin karriär.

 

Tyvärr lär det bli bistrare tider för Hemvärnet. Känns som vi redan nått den kritiska nedre gräns som ÖB varnat för.

Allt(FM) bedrivs i en sådan liten skala att det blir fruktansvärt dyrt i förhållande till resultat, samt att vissa förmågor

får svårt att klara sig vidare eftersom allt hänger ihop. Ond spiral nedåt!

Link to comment
Share on other sites

Det är väl bra att samtliga som genomgår 3 mån. GU ges en likartad grund att stå på. Tror inte det påverkar att

man sedan väljer olika inriktning t ex Marinen, FV eller Armén. Bör ju vara andra kvalifikationer än just "gröntjänsten" som

sedan påverkar vem som sedan tillåts fortsätta sin karriär.

 

Tyvärr lär det bli bistrare tider för Hemvärnet. Känns som vi redan nått den kritiska nedre gräns som ÖB varnat för.

Allt(FM) bedrivs i en sådan liten skala att det blir fruktansvärt dyrt i förhållande till resultat, samt att vissa förmågor

får svårt att klara sig vidare eftersom allt hänger ihop. Ond spiral nedåt!

 

Man kan ju tänka sig att tänka positivt också...

Den föreslagna GU:n, som skall genomföras på flera orter och flera gånger per år, är väl egentligen bra för Hv!?

Det är ju den grundläggande utbildning som behövs för att antas till ett Hv-förband.

Nyckeln är ju att rekrytera personer som ska delta i utbildningen - alltså ett mer kvalificerat rekryteringsarbete för Hv!

Ett problem idag för Hv är alla de individer som vill vara med men som inte har grundläggande utbildning.

I och med detta torde frågan om egen direktutbildning vara löst.

Edited by Krigar'n
Link to comment
Share on other sites

Man kan ju tänka sig att tänka positivt också...

Den föreslagna GU:n, som skall genomföras på flera orter och flera gånger per år, är väl egentligen bra för Hv!?

Det är ju den grundläggande utbildning som behövs för att antas till ett Hv-förband.

Nyckeln är ju att rekrytera personer som ska delta i utbildningen - alltså ett mer kvalificerat rekryteringsarbete för Hv!

Ett problem idag för Hv är alla de individer som vill vara med men som inte har grundläggande utbildning.

I och med detta torde frågan om egen direktutbildning vara löst.

 

Jag håller med, detta kan nog vara det bästa som hänt Hv på länge - om det nu genomförs på det här sättet. Rekryteringsbas + en möjlighet att skicka intresserade individer på direktutbildning.

Link to comment
Share on other sites

Man kan ju tänka sig att tänka positivt också...

Den föreslagna GU:n, som skall genomföras på flera orter och flera gånger per år, är väl egentligen bra för Hv!?

Det är ju den grundläggande utbildning som behövs för att antas till ett Hv-förband.

Nyckeln är ju att rekrytera personer som ska delta i utbildningen - alltså ett mer kvalificerat rekryteringsarbete för Hv!

Ett problem idag för Hv är alla de individer som vill vara med men som inte har grundläggande utbildning.

I och med detta torde frågan om egen direktutbildning vara löst.

Hehe.....jo, det var också min spontana tanke. Men om man funderar lite så är det ingen mirakelmedicin. För vad är det som säger

att fler än idag vill ansluta sig till Hemvärnet. Det är redan idag frivilligt att möstra för en 3 mån GU(har varit iaf), och det har

inte resutlerat i någon större anstormning. Man har inte heller sagt att man tänker sänka kravet för att få genomgå en GU.

Så man skall kanske inte hoppas för mycket, men visst är det positivt att

man håller dörren öppen för dem som vill.

 

Det enda man med säkerhet uppnår är att FM inte kommer att få tillgång till alla dem man verkligen vill ha, samt att FM

får än större problem att fylla sitt behov.

 

Sedan kommer ju nästa problem. Vilken grund/utb.org. skall man ha för att kunna matcha ett varierande intresse år från år?

Jag tror alltså inte på att detta löser Hemvärnets rekryteringsproblem....sorry!

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Man kan ju tänka sig att tänka positivt också...

Den föreslagna GU:n, som skall genomföras på flera orter och flera gånger per år, är väl egentligen bra för Hv!?

Det är ju den grundläggande utbildning som behövs för att antas till ett Hv-förband.

Nyckeln är ju att rekrytera personer som ska delta i utbildningen - alltså ett mer kvalificerat rekryteringsarbete för Hv!

Ett problem idag för Hv är alla de individer som vill vara med men som inte har grundläggande utbildning.

I och med detta torde frågan om egen direktutbildning vara löst.

Hehe.....jo, det var också min spontana tanke. Men om man funderar lite så är det ingen mirakelmedicin. För vad är det som säger

att fler än idag vill ansluta sig till Hemvärnet. Det är redan idag frivilligt att möstra för en 3 mån GU(har varit iaf), och det har

inte resutlerat i någon större anstormning. Man har inte heller sagt att man tänker sänka kravet för att få genomgå en GU.

Så man skall kanske inte hoppas för mycket, men visst är det positivt att

man håller dörren öppen för dem som vill.

 

 

Det har aldrig funnits och kommer (förmodligen) inte i framtiden heller finnas mirakelmediciner.

Allt handlar om hårt arbete; i detta fallet hårt och kvalificerat rekryteringsarbete.

Jag tror inte på att sänka krav, utan det handlar om vilken attraktionskraft Nationella Skyddsstyrkorna har.

Det handlar, som jag ser det, om en rad samverkande faktorer: försvarsupplysning, intresse för att ha ett försvar, förmågan att kunna visa upp en organisation med intressanta befattningar samt lägga än mer krut på rekryteringsarbetet.

 

Möjligen kan man tänka sig att fler vill göra GU då det handlar om tre månader i stället för elva.

 

Alldeles oavsett hur det ser ut idag eller i framtiden så är det bara att spotta i nävarna - för jobb och uppgifter finns det!

Link to comment
Share on other sites

1.Det har aldrig funnits och kommer (förmodligen) inte i framtiden heller finnas mirakelmediciner.Allt handlar om hårt arbete; i detta fallet hårt och kvalificerat rekryteringsarbete.

Jag tror inte på att sänka krav, utan det handlar om vilken attraktionskraft Nationella Skyddsstyrkorna har.

Det handlar, som jag ser det, om en rad samverkande faktorer: försvarsupplysning, intresse för att ha ett försvar, förmågan att kunna visa upp en organisation med intressanta befattningar samt lägga än mer krut på rekryteringsarbetet.

 

2.Möjligen kan man tänka sig att fler vill göra GU då det handlar om tre månader i stället för elva.

1.Precis..... så större rekrytering har inget med avskaffad värnplikt i fredstid att göra. Den blir alltså inte större pga avskaffad värnplikt. Och ju mindre folkligt försvaret blir, desto mer minskar intresset för det samma.

2.Det är möjligt att anta det.....men belägg för detta saknas. Vad vi med säkerhet vet, är ju att intresset för Försvarsmakten i allmänhet, och Hv i synnerhet minskat i takt med nedskärningar och minskat antal värnpliktiga. Givetvis i kombination av en förändrad hotbild mot Sverige.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

1.Det har aldrig funnits och kommer (förmodligen) inte i framtiden heller finnas mirakelmediciner.Allt handlar om hårt arbete; i detta fallet hårt och kvalificerat rekryteringsarbete.

Jag tror inte på att sänka krav, utan det handlar om vilken attraktionskraft Nationella Skyddsstyrkorna har.

Det handlar, som jag ser det, om en rad samverkande faktorer: försvarsupplysning, intresse för att ha ett försvar, förmågan att kunna visa upp en organisation med intressanta befattningar samt lägga än mer krut på rekryteringsarbetet.

 

2.Möjligen kan man tänka sig att fler vill göra GU då det handlar om tre månader i stället för elva.

1.Precis..... så större rekrytering har inget med avskaffad värnplikt i fredstid att göra. Den blir alltså inte större pga avskaffad värnplikt. Och ju mindre folkligt försvaret blir, desto mer minskar intresset för det samma.

2.Det är möjligt att anta det.....men belägg för detta saknas. Vad vi med säkerhet vet, är ju att intresset för Försvarsmakten i allmänhet, och Hv i synnerhet minskat i takt med nedskärningar och minskat antal värnpliktiga. Givetvis i kombination av en förändrad hotbild mot Sverige.

 

Incitamentet för att kunna rekrytera till Hv borde, med denna nyordning, bli bättre. Varför? Jo, Idag kan vi (nästan och något förenklat) bara rekrytera bland de som har genomfört värnplikt. Jag gissar att flertalet av dem som efter vpl vill fortsätta i det gröna väljer OHS eller US. Samtidigt kan vi inte rekrytera individer som inte har gjort värnplikt eftersom de grundläggande utbildningar som erbjuds (eller inte) är för få.

 

Med nyordningen (om den blir verklighet) har vi möjlighet att rekrytera dels ur GU-kullarna, dels skicka eget rekryterat folk till samma GU. De är då "öronmärkta" för Hv eftersom själva bevekelsegrunden att göra GU är att kunna gå med i Hv.

 

Slutsats: Vårt eget rekryteringsarbete (till Hv) måste intensifieras och bli mer effektivt.

 

Men eftersom jag är en ödmjuk människa slänger jag in en brasklapp: Det är svårt att sia - i synnerhet om framtiden.

Link to comment
Share on other sites

Incitamentet för att kunna rekrytera till Hv borde, med denna nyordning, bli bättre. Varför? Jo, Idag kan vi (nästan och något förenklat) bara rekrytera bland de som har genomfört värnplikt. Jag gissar att flertalet av dem som efter vpl vill fortsätta i det gröna väljer OHS eller US. Samtidigt kan vi inte rekrytera individer som inte har gjort värnplikt eftersom de grundläggande utbildningar som erbjuds (eller inte) är för få.

 

Med nyordningen (om den blir verklighet) har vi möjlighet att rekrytera dels ur GU-kullarna, dels skicka eget rekryterat folk till samma GU. De är då "öronmärkta" för Hv eftersom själva bevekelsegrunden att göra GU är att kunna gå med i Hv.

 

Slutsats: Vårt eget rekryteringsarbete (till Hv) måste intensifieras och bli mer effektivt.

...

 

Hemvärnstankar:

Jag ser positivt på detta. Även om det nu, väl?, inte är FM som står för utredningen, så nämns ju just Hv direkt, som ett av alternativen att utbildas till. Så, om det redan från mönstringen, redan från valet ATT mönstra, ges fyra huvudalternativ, Hv-FV-Marinen-Armén, så visar det ju att Hv är något nu, inte för föredettingar.

Må vara att Hv minskas ännu mer i förhållande till dagens (på papper) numerär, men det ser jag mest som en sänkning till den faktiska nivån av intresserade i landet.

Så, det kanske inte är vi på fältet som ska öka vår rekrytering, utan FM som ska rekrytera soldater till sitt fjärde truppslag, Hv. Något de väl inte gjort de senaste 65 åren?

 

Om detta samtidigt görs med en kvalitetshöjning, och kvalitetssäkring, av Hv vad gäller utbildning och utrustning, så ser jag positivt på mitt engagemang i Hv i framtiden.

 

 

Utlandstjänst:

Vad kommer kriterierna för utlandstjänst att bli? Ytterligare en period, eller räcker denna utbildning?

 

 

Könsneutralt:

Väl positivt!

Och, om det blir ofred, så kommer även tjejer att pliktas in. Lika för alla...

 

Nä, jag ser överlag positivt på detta, om det körs i längre period än till nästa försvarsbeslut.

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

Efter att ha läst igenom delbetänkandet undrar jag en sak:

Vad är detta för ett fantasifoster?

 

Internationella erfarenheter visar att det är rimligt att anta att mellan 60 och 80 procent av dem som genomför frivillig grundutbildning på något sätt fortsätter inom Försvarsmakten. Detta kan jämföras med målsättningen att 30 procent av dem som idag fullgör värnpliktig grundutbildning ska fortsätta inom Försvarsmakten. Hittills har såvitt Pliktverket rapporterat endast drygt 14 procent av männen rekryterats bland dem som skrevs in till grundutbildning under 2002–2005. Vad gäller anställda och kontrakterade soldater måste man vidare ta med i beräkningen att 10 – 20 procent av dem kan komma att bryta sina kontrakt i förtid. Givet dessa förutsättningar och mot bakgrund av de osäkerheter som finns vad gäller rekryteringsbehov till insatsorganisationen anser kommittén att systemet under normala förhållanden måste kunna klara av att genomföra frivillig grundutbildning av 7 000 – 9 000 personer per år. Detta för att Försvarsmaktens samtliga behov ska kunna täckas. För att möta kraven i Förmåga II kan behovet komma att öka till mellan 9 000 och 12 000 personer. Om den omprövning av det säkerhetspolitiska läget som pågår idag leder fram till ett större personalbehov kan den totala omfattningen komma att bli än större.

 

Vad säger internationella erfarenheter om hur många i en befolkning på 9 milj. som är villiga att genomgå en frivillig militär GU, med hänsyn tagen

till dem som uppfyller kriteriet?

Borde man inte utreda grunden innan man börjar bygga på höjden?

Link to comment
Share on other sites

Efter att ha läst igenom delbetänkandet undrar jag en sak:

Vad är detta för ett fantasifoster?

 

Internationella erfarenheter visar att det är rimligt att anta att mellan 60 och 80 procent av dem som genomför frivillig grundutbildning på något sätt fortsätter inom Försvarsmakten.

 

Om man med "frivillig grundutbildning" avser en utbildning liknande den föreslagna 3-månaders GSU:n så är det väl inte osannolikt att de flesta (> 60%) vill fortsätta inom FM efter den?

 

/CQ1

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...