Jump to content

Återstarta svenska kärnvapenprogrammet


Recommended Posts

5 hours ago, TKraften said:

I fredags kom ju beskedet att Turkiet kommer ratificera Finlands ansökan dock oklart när. Har Finland tur så sker detta nu nån gång i april före det turkiska valet 14 maj.

 

Än en gång krävde turkiska presidenten nu offentligt att Sverige i strid med folkrätt och internationella åtagande att Sverige skulle deportera 124 terrorist anklagade personer till Turkiet före en juridisk prövning av vår domstol medan de själva vägrar lämna ut sina egna kriminella som begått riktiga brott i Sverige.

 

Ungern passade givetvis på att meddela att man avser att ratificera endast Finlands ansökan 27/3 medan Sveriges ansökan skjuts upp än en gång igen.

 

Hursomhelst är det bara gratulera Finland och frågan är när de övriga två halvdiktaturerna behagar släppa in Sverige.

 

Sverige kan vilket fall som helst inte göra något utan det är tyvärr bara att vänta.

 

Här är jag pessimistisk och tror nu att Sverige kanske kommer med under ngt Nato toppmöte tidigast år 2025 eller ännu senare och då kommer även Finland att behöva ratificera vår anslutning.

 

Tills dess så måste Sverige anser jag förstärka de bilaterala försvarsavtalen vi ändå har med 9 natoländer. Sverige borde försöka utvidga detta och täcka in bilateralt alla de övriga 28 länderna som har ratificerat oss. När Finland blir Natoland så gör vi ngt bilateralt även med dem.

 

Sverige kan ju även vara pådrivande inom EUs PESCO och kanske även vara drivande att göra EU till en riktig försvarsunion. 

 

Sverige kan ju även tillåta att Nato har baser på Gotland och andra strategiska platser i Sverige.

 

Det tredje är att nu verkligen rusta upp vårt lands totalförsvar och storsatsa på flyg, ubåtar, LV och olika typer av långdistans robotar. 

 

Utöver detta givetvis även satsa på armén på olika sätt men problemet är bara att dessa satsningar tar en enorm tid att få i drift.

 

Även ett återskapande av ett sorts "kustartilleri" borde ingå där jag ser att vi har många rörliga system som i fredstid står skyddat i bevakade bergrum men som grupperas ut kamoflerat vid kustbandet under ett skymningsläge och som således kan dessa enheter ifrån sin position avfyra torped 47, 12cm Grk från container Nemo systemet, har lastbilsburna sjömålsrobotar eller lastbilsburna långdistansrobotar, lägga ut från båtar kontrollerbart styrda sjöminor som exempelvis M9 samt även understöttas av ett eget organiskt rörligt sjömålsartilleri modell Archer och ngn typ av fordonsburet kortdistans LV vid sin position.

 

Avslutningsvis så hade jag även önskat att Sverige nu återstartar sitt nedlagda kärnvapenprogram för skicka en stark signal österut men jag vet att detta endast är ekonomiskt möjligt men inte politiskt.

 

//TF

 

Det är definitivt inte möjligt ekonomiskt heller. 

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Zimme said:

 

Det är definitivt inte möjligt ekonomiskt heller. 

Teknologiutvecklingen har medfört att det är otroligt mycket enklare och billigare än 50 talet. 

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, TKraften said:

Teknologiutvecklingen har medfört att det är otroligt mycket enklare och billigare än 50 talet. 

 

//TF

Du ska även kunna leverera dem. Och ska ett sånt projekt leverera nått inom den tidsram vi pratar om för att det skulle ge nått så snackar vi tiotals miljarder per år. Plus att ett kärnvapenprogram förmodligen skulle öka hotet mot oss.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Du ska även kunna leverera dem. Och ska ett sånt projekt leverera nått inom den tidsram vi pratar om för att det skulle ge nått så snackar vi tiotals miljarder per år. Plus att ett kärnvapenprogram förmodligen skulle öka hotet mot oss.

Vi har redan flyg, fartyg och ubåtar som kan leverera.

 

Att bygga om exempelvis Torped 62 och RB15 till bära en 200kg kärnladdning är inte ekonomiskt omöjligt.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, TKraften said:

Vi har redan flyg, fartyg och ubåtar som kan leverera.

 

Att bygga om exempelvis Torped 62 och RB15 till bära en 200kg kärnladdning är inte ekonomiskt omöjligt.

 

//TF 

Haha. På riktigt? Vad tänker du att en kärnvapentorped ska användas till? 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, TKraften said:

Vi har redan flyg, fartyg och ubåtar som kan leverera.

 

Att bygga om exempelvis Torped 62 och RB15 till bära en 200kg kärnladdning är inte ekonomiskt omöjligt.

 

//TF 

Vet du hur fruktansvärt komplicerat det är att bygga en liten kärnladdning? Idiotiska fantasier.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Haha. På riktigt? Vad tänker du att en kärnvapentorped ska användas till? 

Fråga ryssarna.

 

De har ju sådana typer av kärnvapen (torpeder eller minor) ombord på sina ubåtar även på U137. 

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

41 minutes ago, Peo said:

Vet du hur fruktansvärt komplicerat det är att bygga en liten kärnladdning? Idiotiska fantasier.

Faktiskt så vet jag detta och det är inget omöjligt för ett industri land med Sveriges resurser. 

 

Vi har till och med möjlighet att bryta eget uran.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Zimme said:

Det där är fantasier på "vad har du rökt?"-nivå

Well jag har inget mer att tillägga i denna fråga och jag tycker det lågt av dig att komma med personangrepp.

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, TKraften said:

Well jag har inget mer att tillägga i denna fråga och jag tycker det lågt av dig att komma med personangrepp.

 

//TF

Jag angriper inte dig. Jag angriper din idé om att kärnvapen vore en bra grej. Delt det helt orealistiska i att det vore villigt och sen bortser du helt ifrån konsekvenserna av att använda ett sånt vapen. Det är fantasier som hör hemma i nått Wideräng skrivit.

Link to comment
Share on other sites

Problemet med kärnvapen är att de inte kan användas, så enda syftet är avskräckning. Men balansen är ändå så skev att även om vi hade kärnvapentorpeder så har ryssen interkontinentala robotar. Vi kan sänka fartyg men de kan förvandla allt större än Hoting till glas. Så vi kan inte använda torpederna pga svaret vi skulle få. Och Ryssland skulle veta om det. Så därför skulle de inte ens uppfylla målet med avskräckning. Dvs de vore totalt värdelösa.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Zimme said:

Jag angriper inte dig. Jag angriper din idé om att kärnvapen vore en bra grej. Delt det helt orealistiska i att det vore villigt och sen bortser du helt ifrån konsekvenserna av att använda ett sånt vapen. Det är fantasier som hör hemma i nått Wideräng skrivit.

Jag skrev bara att det ekonomiskt möjligt för Sverige att skapa kärnvapen för vi hade redan under slutet på 50 talet alla komponenter färdigforskade, tillverkade samt utprovade.

 

Hade inte programmet stoppats under 60 talet så kunde vi haft detta i drift 1970.

 

Min gymnasielärare berättade en hel del för mig under 80 talet om det svenska kärnvapenprogrammet då han var tidigare anställd av FOA för ta fram olika beräkningarna till sprängmedlen för skapa implosionen och det testade sen skarpt att spränga sina konstruktioner på 2 dm stålsfärer så att de trycktes ihop till en ngt mindre sfär.

 

Lite tillägg till...

1996 släppte Polen Warszawapaktens krigsplaner och där framgick flera saker.

 

1. WP var beredda att använda taktiska kärnvapen som first-use i ett skymmningsläge men utåt sa man annat eftersom man redan då sponsrade diverse "nyttiga idioter" miljö och fredsrörelser.

 

2. Europeiska länder som saknade kärnvapen skulle bli angripna med kärnvapen. Så varken Frankrike eller Storbritannien skulle få taktiska kärnvapen på strategiska platser som exempelvis krigsflygplatser, viktiga knutpunkter utan endast Norge, Danmark, Belgien, Västtyskland och Sverige som saknade kärnvapen skulle bli angripna med taktiska kärnvapen.

 

3. Lokala befälhavaren som ansvarade för angrepp mot Sverige och Danmark hade 30st taktiska kärnvapen till sitt förfogande och kunde således efter eget huvud få använda dessa militärt utan invänta ngt politiskt godkännande från högre ort.

 

Där har du nu mitt argument att det snarare avsaknaden av kärnvapen som blir ett problem om moskvamordor får för sig att angripa Sverige militärt då vi inte har egna kärnvapen och faktum att tack vare erdogan&orby ligan så har ju hotet snarare nu gått upp för det är nu eller aldrig att plocka Gotland för nazimoskoviterna eftersom den dagen Sverige är fullvärdiga Nato medlemmar så försvinner möjligheten att väldigt lätt kunna plocka Gotland.

 

Hursomhelst....

 

Jag önskar ändå att du nu släpper detta eftersom ämnet ligger utanför 

Trådens område. 

 

Ja jag sätter streck från min sida nu i detta ämne.

 

//TF

Edited by TKraften
Rättstavning och ngt tillägg.
Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, TKraften said:

Vi har redan flyg, fartyg och ubåtar som kan leverera.

 

Att bygga om exempelvis Torped 62 och RB15 till bära en 200kg kärnladdning är inte ekonomiskt omöjligt.

 

//TF 

 

Titta på hur mycket av det vi producerar som är beroende på utländsk teknologi.

Nationalistiska fantasier om Sveriges super ingenjörer är fantasier.

Det finns 4 länder i världen som kan konstruera militära jetmotorer av varierande kvalitet.

USA, Frankrike, Storbrittanien och Ryssland. Kina är beroende av Ryska motorer. Sverige har inte konstruerat en jetmotor sedan innan Draken och den blev så tung att den endast dög till fast gasturbindrift.

Gripen, RBS15 och MASSOR med annat är helt och hållet beroende på import. Med kärnvapenprogram så existerar inte denna import.

 

Att Sverige har teknologisk möjlighet ATT göra en enkel atombomb ja, det är ingen som nekar till. Det är något helt annat att göra en LITEN kärnladdning (200kg är litet i sammanhanget)

Fat man och little boy vägde ~4,5 ton. Det är den ordningen på bomber vi kan göra.

Att göra en fusionsbomb (vilket är de som är mindre) är något helt annat och LÅNGT över vad vi har teknisk kunskap för. Frankrike har genomfört 210 kärnvapenprov, vi skulle alltså behöva göra något liknande för att kunna tillverka laddningar i ~200kg klassen. Fundera över kostnaderna för detta i små grupper.

Det är ekonomiskt omöjligt för Sverige att producera kärnvapen oavsett tillgång på uran. 

 

Det är idiotiska fantasier utan koppling till verkligheten att vi skulle kunna göra något vettigt kärnvapenprogram.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Peo said:

 

Titta på hur mycket av det vi producerar som är beroende på utländsk teknologi.

Nationalistiska fantasier om Sveriges super ingenjörer är fantasier.

Det finns 4 länder i världen som kan konstruera militära jetmotorer av varierande kvalitet.

USA, Frankrike, Storbrittanien och Ryssland. Kina är beroende av Ryska motorer. Sverige har inte konstruerat en jetmotor sedan innan Draken och den blev så tung att den endast dög till fast gasturbindrift.

Gripen, RBS15 och MASSOR med annat är helt och hållet beroende på import. Med kärnvapenprogram så existerar inte denna import.

 

Att Sverige har teknologisk möjlighet ATT göra en enkel atombomb ja, det är ingen som nekar till. Det är något helt annat att göra en LITEN kärnladdning (200kg är litet i sammanhanget)

Fat man och little boy vägde ~4,5 ton. Det är den ordningen på bomber vi kan göra.

Att göra en fusionsbomb (vilket är de som är mindre) är något helt annat och LÅNGT över vad vi har teknisk kunskap för. Frankrike har genomfört 210 kärnvapenprov, vi skulle alltså behöva göra något liknande för att kunna tillverka laddningar i ~200kg klassen. Fundera över kostnaderna för detta i små grupper.

Det är ekonomiskt omöjligt för Sverige att producera kärnvapen oavsett tillgång på uran. 

 

Det är idiotiska fantasier utan koppling till verkligheten att vi skulle kunna göra något vettigt kärnvapenprogram.

Israel lyckades ju men man vet inte hur mycket hjälp de fått.

Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, Slenke said:

Israel lyckades ju men man vet inte hur mycket hjälp de fått.

Israel har sannolikt fått 100% tillgång till usas data. De är ett specialfall.

kom ihåg att viggen annexet med usa explicit kom tillbaka för att vi avstod från kärnvapen.

Edited by Peo
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Slenke said:

Israel lyckades ju men man vet inte hur mycket hjälp de fått.

Pakistan lyckades, Indien lyckades och nordkorea lyckades.

 

Jag blir inte heller förvånad om nordkorea i smyg säljer kunskap, komponentdelar eller färdiga stridsspetsar till den som vill betala.

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, TKraften said:

Pakistan lyckades, Indien lyckades och nordkorea lyckades.

 

Jag blir inte heller förvånad om nordkorea i smyg säljer kunskap, komponentdelar eller färdiga stridsspetsar till den som vill betala.

 

//TF

Ingen av dem har några 200kg laddningar. Men lev i din fantasivärld.

 

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, Peo said:

Fat man och little boy vägde ~4,5 ton. Det är den ordningen på bomber vi kan göra.

De sydafrikanska vägde ~800 kg. Ganska dåliga på flera sätt, men av en typ man varken behöver utländsk experthjälp för att konstruera eller testa att de fungerar.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, griffon said:

De sydafrikanska vägde ~800 kg. Ganska dåliga på flera sätt, men av en typ man varken behöver utländsk experthjälp för att konstruera eller testa att de fungerar.

Vilka bärare har vi för detta? Rbs15 har en vapenladdning på 200kg. Så vi blir tvingade till frifallsbomber eller utveckla robotar som bärare. 
Självklar går det, det är inte frågan, är det ett ekonomiskt möjligt projekt. Nej inte det minsta. 
Laddningar runt 1 ton är vad de flesta mindre kärnvapenmakterna har (exklusive Israel). Det kräver i princip medeldistansrobotar som vilket är varför alla dessa länder satsat stenhårt på utveckling av just detta. 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Peo said:

Vilka bärare har vi för detta? Rbs15 har en vapenladdning på 200kg. Så vi blir tvingade till frifallsbomber eller utveckla robotar som bärare. 
Självklar går det, det är inte frågan, är det ett ekonomiskt möjligt projekt. Nej inte det minsta. 
Laddningar runt 1 ton är vad de flesta mindre kärnvapenmakterna har (exklusive Israel). Det kräver i princip medeldistansrobotar som vilket är varför alla dessa länder satsat stenhårt på utveckling av just detta. 

Fast vore det inte bra med egna medeldistans robotar till Sveriges FM även med konventionella laddningar?

 

Distansvapen är ju ett måste i ett modernt krig.

 

Tycker även egna kryssningsrobotar borde tillverkas eller anskaffas.

 

//TF 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu när vi generöst fått egen egen tråd om detta så undrar jag ändå nyfiket vad krävs politiskt för kunna återstarta det svenska kärnvapenprogrammet om vi nu antar att det är ekonomiskt samt teknologist möjligt.

 

Vi ponera att riksdagen klubbat igenom detta.

 

Jag antar att det räcker med att lämna icke spridningsavtalet?

 

Finns det ngn svensk lag som måste plockas bort?

 

Måste miljöbalken ändras?

 

Frågan vad reaktionerna blir?

 

Hur ställer sig FN, EU och Nato om detta?

 

Blir diverse miljö och fredsrörelse upprörda och kränkta?

 

Kan Sverige räkna med att få stöd från de övriga kärnvapen länderna som exempelvis kanske Israel fick.

 

Får vi köpa teknologi, kunskap, eller färdiga lösningar från exempelvis Usa eller måste vi forska fram allt igen?

 

Är detta en bra idé militärt att ha egna kärnvapen eller är det ett ekonomiskt slöseri?

 

//TF

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Chassi said:

Finns inget nuvarande kärnvapenland som skulle godkänna att något annat land skaffar kärnvapen.

 

Så det är varken politiskt eller ekonomiskt möjligt.

Fast Israel lyckades på något sätt.

 

Sen har vi Indien, Pakistan, och Nordkorea. 

 

Senaste landet lär bli Iran. 

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

Man får i så fall göra som Israel och hålla det hemligt samt förneka, förneka och förneka. Sen sno teknologin från andra länder.

 

väldigt svårt annars för att inte åka på alla möjliga sanktioner mot Sverige och svenska företag.

 

Likt Israel får man nog ha en vänligt sinnad kärnvapenstat i ryggen också som är villig att se mellan fingrarna.

Link to comment
Share on other sites

Det är en urusel idé både ekonomiskt, politiskt och militärt. Vi skulle med största sannolikhet mötas av skarpa protester från vår omgivning inkl. Nato även om det inte gått så långt som sanktioner så hade vi knappast fått köpa teknologi för ändamålet.

Vi skulle också gräva ett gigantiskt hål i försvarsbudgeten. Vi skulle få typ 2 brigader för samma peng så försvaret skulle bli kraftigt försvagat. För att uppnå syftet skulle det heller inte räcka med ett par taktiska vapen, för att uppnå en avskräckningseffekt skulle det krävas strategiska vapen med förmåga att slå ut städer över hela Ryssland. Så det hade kostat enorma summor att utveckla system som kan leverera nyttolasten till avsedd destination. Taktiska kärnvapen vore helt bortkastat eftersom de dels är av liten militär nytta och dels skulle trigga ett svar med strategiska vapen.

 

Så det finns inga argument vare sig ekonomiskt, politiskt eller militärt för att starta ett kärnvapenprogram.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, TKraften said:

Fast Israel lyckades på något sätt.

 

Sen har vi Indien, Pakistan, och Nordkorea. 

 

Senaste landet lär bli Iran. 

 

//TF 

Många kärnvapenprogram från de länder du nämner startades för 40-50-60+ år sedan så det är svåraplicerat med att sätta dåtid i relation till nutid.

Majoriteten av nuvarande kärnvapenstater har ståndpunkten "inga fler"   

Link to comment
Share on other sites

Den enda situation där det inte skulle vara en usel idé vore något slags framtida mardrömsscenario där ickespridningstanken har fallererat helt och samtliga stater som över huvud taget kan börjar utveckla kärnvapen, i syfte att ha dem till avskräckning mot andra. Då handlar det om desperata åtgärder i en kollapsande världsordning. Vi är inte där.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, AR123456789 said:

Den enda situation där det inte skulle vara en usel idé vore något slags framtida mardrömsscenario där ickespridningstanken har fallererat helt och samtliga stater som över huvud taget kan börjar utveckla kärnvapen, i syfte att ha dem till avskräckning mot andra. Då handlar det om desperata åtgärder i en kollapsande världsordning. Vi är inte där.

Den europeiska modellen med Helsingfors avtalet från 1975 och andra mekanismer har kollapsat i samband med nazimoskvarikets krig mot Ukraina. 

 

Tycker det även har kollapsat globalt med tanke på att vissa avtal sagts upp.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Chassi said:

Många kärnvapenprogram från de länder du nämner startades för 40-50-60+ år sedan så det är svåraplicerat med att sätta dåtid i relation till nutid.

Majoriteten av nuvarande kärnvapenstater har ståndpunkten "inga fler"   

Fast om jag förstått saker och ting rätt så räcker det politiskt för ett självständigt land att lämna icke spridningsavtalet alternativt aldrig skriva under detta.

 

Brasilien och sydafrika var ju nära och det verkar som de i hemlighet fick stöttning av Usa och Frankrike.

 

Israel verkade fått mycket hemligt stöd av Frankrike.

 

//TF 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...