Jump to content

Luftvärn - nuvarande och framtida behov?


Recommended Posts

Vad behöver vi för utrustning och förband för att försvara vårt luftrum och framförallt vår personal och grupperingsplatser mot fientliga flygföretag och luftlandsättningar?

Vilka av dagens system i FM är bra eller anus?
I så fall, vad i systemen är bra eller anus jämfört med behov och andra system?

Vad behöver vi förnya?
Behöver vi fler?

I många andra länder (även med relativt hög moderniseringsnivå) finns viss, enklare lv-förmåga långt ner i nivåerna som bataljon, kompani och ända ner till pluton, i form av tunga kulsprutor, minigun och liknande vapen i 7,62-30 mm, en eller flerrörs lv-akan i 20-40 mm mm.
Är det något vi hade behövt som komplement till mer kompetenta robotsystem?

Vilka system direkt från hyllan skulle du gärna se i FM och motivera varför?

Edited by henke
Taggar
Link to comment
Share on other sites

Vad behöver vi för utrustning och förband för att försvara vårt luftrum och framförallt vår personal och grupperingsplatser mot fientliga flygföretag och luftlandsättningar?

 

Vilka av dagens system i FM är bra eller anus?

I så fall, vad i systemen är bra eller anus jämfört med behov och andra system?

 

Vad behöver vi förnya?

Behöver vi fler?

 

I många andra länder (även med relativt hög moderniseringsnivå) finns viss, enklare lv-förmåga långt ner i nivåerna som bataljon, kompani och ända ner till pluton, i form av tunga kulsprutor, minigun och liknande vapen i 7,62-30 mm, en eller flerrörs lv-akan i 20-40 mm mm.

Är det något vi hade behövt som komplement till mer kompetenta robotsystem?

 

Om vi pratar om strid hemma i sverige eller i dess närhet så är jaktflyg det vi behöver mest. Inget slår jaktflyg i uppgiften du efterfrågar, och idag har vi nedmonterat vårt jaktflyg för långt. Effektivast är att lägga mer resurser på jaktflyg, vi har en hel del pengar att slänga in på det för att komma upp i nivå och först därefter kommer ytterligare satsade kronor vara effektivare med att också ha mer landbaserat luftvärn.

 

Just nu är riksdalerna, givet man vill ha äkta effekt, bättre investerade på att förbättra jaktflyget. När detta kommit upp i standard igen så kommer landbaserat luftvärn, och där behöver vi det mesta. Dock föreslår jag vidareutveckling och satsning på just programerbar ammunition, så lv vagnar såsom de stridsfordon 90 vi har i rollen tycker jag är effektivt.

 

 

Jag tycker man kan tänka på luftvärn på samma sätt som minor. Fienden för inte strid mot minfält, de tvingar honom taktikanpassa lite grann och det kan vara nog så mycket värt. Men minor har ingen avhållande effekt på samma sätt som riktiga manöver-förband och vad gäller luftförsvar så är alltså riktiga förband flygplan.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Jag håller med angående flyget men det är dyrt och frågan är om det räcker.

  • Flyget kan inte vara överallt men åtminstone lättare/enklare lv-system kan i alla fall vara överallt där marktrupp finns.

  • Förstå-sig-på'are (som förstår sig på luftstrid och luftförsvar bättre än mig) påstår att anfallande flygstridskrafter taktikanpassar till försvarande flygstridskrafters fördel efter hur luftförsvarsförmågan från marken ser ut.

  • Flygplan måste ibland stå på marken där de är mycket sårbara utan lv.

 

Jag håller även med om Lvkv 90 men problemet är att jag anser att viss luftvärnsförmåga behöver vara mer spridd än vad som är fallet med Lvkv 90. Det är ju ett fordon som främst finns på pansar- och mek-förband.

Link to comment
Share on other sites

Lvkv är som sagt till för att vara det mekaniserade förbandets skydd mot sådana som vill göra förbandet illa, som CAS-flyg och framför allt helikoptrar. Den är inget alternativ till jaktflyg, och jaktflyget är inget vettigt alternativ till lvkv. Närluftvärn bör givetvis finnas tillgängligt för att skydda andra förband och funktioner, som fartyg, staber mm.

 

Jag håller med Pal i bedömningen att jaktflyg (och attackflyg) är den viktigaste komponenten för svenskt (luft)försvar. Men med tanke på hur eftersatt vårt luftvärn är idag så är det illa om vi måste välja mellan de båda. Vi behöver ett försvar som kan verka mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar, och mot de senare hjälper stridsflygplan föga. Vi måste ha sådana system som vi kan försvara våra strategiskt viktiga punkter med. helst 24/7 året runt. I de strategiskt viktiga punkterna ingår givetvis då de fåtal kvarvarande flygbaserna, för slås de ut så har vi inget flyg alls. För detta har vi ju idag de inte särskilt moderna HAWK-robotarna, som ju ursprungligen är från 60-talet.

Dessa system är svindyra, men går ju inte helt att ersätta med stridsflyg (och stridsflygplan är inte gratis de heller). De innebär också att det blir svårare att hota Sverige med t.ex Iskanderrobotar. Ska man måla fan på väggen skulle dock inköpet av ett sådant system föranleda artiklar i Pravda om Svensk aggressiv upprustning, och att sådana system hotar Ryssland, varför Rysslant tvingas bomba oss innan det blir svårt att göra så.. Kanske finns en bra anledning till att luftvärnet är nästintill avvecklat? ;-)

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Funkar HAWK mot tex en SCUD?

 

Nej hawk har ingen kapacitet mot ballistiska robotar.

 

Det finns som uppgraderingsmöjlighet att kunna ta ner korträckviddiga ballistiska robotar som FROG och annat bröte, USMC hade det ett tag och åtminstonde Grekland har köpt det. Man ska ha bra radar och en modifierad/ny robot.. Fast att nita SCUD är kanske lite väl mycket att hoppas på.

Link to comment
Share on other sites

Funkar HAWK mot tex en SCUD?

 

Nej hawk har ingen kapacitet mot ballistiska robotar.

 

Jo. MIM-23B har haft ett robotmode sen 80-talet.

Nackdelen är att med RBS 77 kunde inte PS-77 läsa in så små mål och ge mål och styrdata till roboten.

PS-23 vad jag förstår kan det, och således är det en funktion i nya RBS 97.

Link to comment
Share on other sites

Funkar HAWK mot tex en SCUD?

 

Nej hawk har ingen kapacitet mot ballistiska robotar.

 

Jo. MIM-23B har haft ett robotmode sen 80-talet.

Nackdelen är att med RBS 77 kunde inte PS-77 läsa in så små mål och ge mål och styrdata till roboten.

PS-23 vad jag förstår kan det, och således är det en funktion i nya RBS 97.

 

En ballistisk robot och en vanlig robot är två helt skilda saker. En Scud är inte speciellt liten, mellan 11 och 12m lång ungefär 1m i diameter. En PS-70 ser detta (och därmed även de från denna radar utvecklade) den kan även se saker som kryssningsrobotar osv. Sen om de kan se den i en kastbana är en helt annan femma, radarn är inte byggd för detta så troligen inte, dock sköt inte HAWK på egen radarinvisning utan de använde oftare flygvapnets radarstationer som länkades in i radarn.

 

Som nämnts (vilket jag inte hade hel koll på men verkar stämma) så finns det utveckling till HAWK som USMC använder men den ingår inte så vitt jag vet i rbs97 uppdateringen eftersom den började provas 94 i USA.

Link to comment
Share on other sites

Som jag har fått förklarat av en systemkunnig så är MIM-23B-systemet ett mycket kompetent system mest på grund av dess antal källor av målinläsning och den svårstörda PS-541 Belysningsradarn.

RBS67/77 gjorde stora avkall på antalet inläsningskällor till fördel för mobiliteten av systemet. PS-70/77 må kunna inläsa robotar, men att styra PS-541 mot ett sådant mål går inte, vilket var en fuktion som man strök vid REMO 77. MIM-23A (RBS67) är jag osäker på om den klarade detta.

 

Jag har svårt att styrka ditt påstående att RBS77 kunde skjuta autonomt utan radardata från PS-77, utan endast extern länkad måldata. Mycket av styrfunktionerna för PS-541 och Robot 77 (MIM-23B/RB97) finns i PS-77, vilket jag tvivlar på att det var möjligt.

 

Av den systembeskrivning så är nu med RBS97 och måldata från UndE-23 mer än tillräklig att använda robotmode i PS-541.

Ballistisk robot och vanlig robot torde inte utgöra någon större skillnad med tanke på systemuppbyggnaden av den kraftiga belysningsradarn och hur roboten skjuts mot målet.

Kom ihåg att roboten inte behöver en direktträff, utan allt inom 400 meter från detonationspunkten är gott nog att plocka ner ett flygplan.

 

Utvecklingen av MIM-23B för USMC innefattade inte den utbyte av robot till en modifierad AIM-120 AMRAAM?

Link to comment
Share on other sites

Som jag har fått förklarat av en systemkunnig så är MIM-23B-systemet ett mycket kompetent system mest på grund av dess antal källor av målinläsning och den svårstörda PS-541 Belysningsradarn.

RBS67/77 gjorde stora avkall på antalet inläsningskällor till fördel för mobiliteten av systemet. PS-70/77 må kunna inläsa robotar, men att styra PS-541 mot ett sådant mål går inte, vilket var en fuktion som man strök vid REMO 77. MIM-23A (RBS67) är jag osäker på om den klarade detta.

 

Jag har svårt att styrka ditt påstående att RBS77 kunde skjuta autonomt utan radardata från PS-77, utan endast extern länkad måldata. Mycket av styrfunktionerna för PS-541 och Robot 77 (MIM-23B/RB97) finns i PS-77, vilket jag tvivlar på att det var möjligt.

 

Av den systembeskrivning så är nu med RBS97 och måldata från UndE-23 mer än tillräklig att använda robotmode i PS-541.

Ballistisk robot och vanlig robot torde inte utgöra någon större skillnad med tanke på systemuppbyggnaden av den kraftiga belysningsradarn och hur roboten skjuts mot målet.

Kom ihåg att roboten inte behöver en direktträff, utan allt inom 400 meter från detonationspunkten är gott nog att plocka ner ett flygplan.

 

Utvecklingen av MIM-23B för USMC innefattade inte den utbyte av robot till en modifierad AIM-120 AMRAAM?

 

Jag vill inte kissa i ditt kaffe eller vara besservisser i onödan, MEN belysningsradarn som RBS 97 eller Hawk använder som målföljningsradar heter PE-542.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag anser oss behöva i närtid är ett "anti-robot-försvar" likt BAMSE.

Vi har världens bästa radarbilar UndE23 dock inte så många, och vi har i dagsläget inget system som kan försvara dessa mot inkommande robotar, ett anti-robotsystem är även lämpligt att basera till andra viktiga platser, hamnar, baser, mm mm.

 

En önskan är att vi får ett robotsystem som är vertikalstartat, alltså du kan placera det i en dunge mitt i skogen, där roboten skjuts uppåt för att sedan vända och flyga mot målet, idag måste vi mer eller mindre ställa oss i skogsbrynet eller där vi ser horisonten runt.

 

Vi behöver allväderskapacitet, idag är det endast Rb97 som klarar detta, med Rb70 så är det inte svårare än att "ser du inte målet så kan du inte verka".

 

Sist men inte minst, robotar och vapen i alla ära, men om inte systemen sprids över landet och organiseras på fler platser så tycker jag mig se ett stort problem, idag är det endast i Halmstad som luftvärnet praktiseras, amfibieregementet hade tidigare tills för några år sedan Rb70 kapacitet men man har dragit ner och idag finns inte den förmågan där längre.

Lv6 står för luftförsvaret av sverige idag och med system som har bristande effektivitet, sverige har ett luftförsvar, dock så är det idag ganska tandlöst.

Link to comment
Share on other sites

Visst är syrierna en hårdare nöt än Libyen men än så länge har inget land lyckats stänga sitt luftrum enbart med hjälp av luftvärn, Man har trots allt ett begränsat antal robotar och 100Enheter lång- och medeldistansrobotar i ett land som Syrien är inte mycket. dessutom finns S-300 i bla grekland så NATO lär ha god info om systemets för- och nackdelar. Syrierna har tillräckligt för att skydda viktiga punkter som huvudstadet mm men bestämmer sig Nato för att anfalla är det inte nog för att ensamt vinna kriget.

Link to comment
Share on other sites

Att syriska krigsmakten lirar i en annan division jämfört med den Libyska är det ingen som tvivlar på, dock har ju historien visat att det är i princip omöjligt att försvara sitt luftrum med enbart luftvärn, börjar NATO flyga ett par tusen uppdra i veckan mot Syrien kommer LV-robotarna inte att räcka långt, att göra som bloggaren föreslår och använda SAM:s mot bomber mm skulle tömma Syrien förråd av robotar snabbt och NATO har inga problem att isloera Syrien från resten av världen och därigenom hindra landet från att ersätta robotarna.

Link to comment
Share on other sites

Jag vill inte kissa i ditt kaffe eller vara besservisser i onödan, MEN belysningsradarn som RBS 97 eller Hawk använder som målföljningsradar heter PE-542.

 

Nej nej, det gjorde du inte. PE-541b är det ju delsutom jag har pratat om :)

 

Ingående i detalj vad de stora skillnaderna på PE-541b och PE-542 är jag oviss om. Vad jag har förklarat för mig hur systemuppbyggnaden hur roboten skjuts mot målet är de facto ingen "större" skillnad då vi ändå pratar om samma robot. Dock som med nu mer måldata kan kan styras mot robotar.

 

Jag gjorde sista vändan med RBS77, där tar min "expertis" slut. Fick dock vara med delvis vid REMO 97 och ge feedback till förbättringar till av eldenheten.

Finns säkert en hel del som vill förklara hur RBS97 fungerar :)

Link to comment
Share on other sites

Jag vill inte kissa i ditt kaffe eller vara besservisser i onödan, MEN belysningsradarn som RBS 97 eller Hawk använder som målföljningsradar heter PE-542.

 

Nej nej, det gjorde du inte. PE-541b är det ju delsutom jag har pratat om :)

 

Ingående i detalj vad de stora skillnaderna på PE-541b och PE-542 är jag oviss om. Vad jag har förklarat för mig hur systemuppbyggnaden hur roboten skjuts mot målet är de facto ingen "större" skillnad då vi ändå pratar om samma robot. Dock som med nu mer måldata kan kan styras mot robotar.

 

Jag gjorde sista vändan med RBS77, där tar min "expertis" slut. Fick dock vara med delvis vid REMO 97 och ge feedback till förbättringar till av eldenheten.

Finns säkert en hel del som vill förklara hur RBS97 fungerar :)

 

Kan dra en snabb översikt, eftersom det nu efterfrågas :)

 

UndE23 producerar ett luftläge som skickas in i StriEn (stridsledningsenhet) där stridsledare samt skytt sitter. Ett mål väljs ut och invisas till skytten som tänder belysningsradarn som fungerar som målföljningsradar. Skytten etablerar målföljning med hjälp av radarn och robot avlossas och går mot det mål som befinner sig i loben på PE-542 (belysningsradarn).

 

Det där var en mkt snabb, kort och övergripande systemgenomgång. :)

Link to comment
Share on other sites

En inflik till ursprungsfrågan av ww... den förra försvarsberedningen inför Fb09 (IO14) ville avveckla RBS97 trots att det då ej fanns moderniseringsbehov på 10 års tid och ansåg att allt annat än låghöjds-lv skulle skötas av JAS Gripen.

 

Nu ska man då försöka få ihop en till försvarsberedning så frågan är väl vad som händer nu då nästa Fb sträcker sig förbi den aktuella livslängden på RBS97. Är det någon som har åsikter om att förlita sig på stridsflygets förmåga istället för att använda RBS97 eller motsvarande luftvärnsrobotsystem (om nu någon ersättare skulle köpas) ?

 

Min omedelbara bild är att det blir knepigt med reaktionstider över hela operationsområdet och att driftskostnaden blir hög samtidigt som stridsflyget måste ta på sig ännu en uppgift så som att skydda sig själva från att bli bombade (innan de lyft..). Sen lär ju inte fientligt bombflyg dyka upp utan eskort så risken finns att man inte ens får skottmöjlighet mot bombflyget därför att man är lite "upptagen".

 

Den förra försvarsberedningen ville även ta ner antalet Gripen till ca 70 st och det pekar ju på att det blir så nu med den usla ekonomin/uppgifter. Fler uppgifter med färre flyg.

Link to comment
Share on other sites

En inflik till ursprungsfrågan av ww... den förra försvarsberedningen inför Fb09 (IO14) ville avveckla RBS97 trots att det då ej fanns moderniseringsbehov på 10 års tid och ansåg att allt annat än låghöjds-lv skulle skötas av JAS Gripen.

 

Nu ska man då försöka få ihop en till försvarsberedning så frågan är väl vad som händer nu då nästa Fb sträcker sig förbi den aktuella livslängden på RBS97. Är det någon som har åsikter om att förlita sig på stridsflygets förmåga istället för att använda RBS97 eller motsvarande luftvärnsrobotsystem (om nu någon ersättare skulle köpas) ?

 

Min omedelbara bild är att det blir knepigt med reaktionstider över hela operationsområdet och att driftskostnaden blir hög samtidigt som stridsflyget måste ta på sig ännu en uppgift så som att skydda sig själva från att bli bombade (innan de lyft..). Sen lär ju inte fientligt bombflyg dyka upp utan eskort så risken finns att man inte ens får skottmöjlighet mot bombflyget därför att man är lite "upptagen".

 

Den förra försvarsberedningen ville även ta ner antalet Gripen till ca 70 st och det pekar ju på att det blir så nu med den usla ekonomin/uppgifter. Fler uppgifter med färre flyg.

 

Med tanke på att både rbs70 och 97 egentligen faller för ålderstrecket är det nog mycket troligt att Luftvärnet kommer få sig en REJÄL känga. Jag gissar neddragning till 1 bataljon á 2 kompanier av det med lägst personalbehov = billigaste alternativt att man helt tar bort luftvärnet. Vi har ju (obeväpnade) gripar...

Link to comment
Share on other sites

Finland och Norge har ju köpt NASAMS. Finnarna hostar upp 3-4 miljarder kr för 24 multilavetter (6 tuber) med 12 st Sentinel radar Finns det månne en teknisk möjlighet att till en sammantaget lägre kostnad köpa endast NASAMS lavetter med robotar och använda med UndE23 och rent utav EldE23? Tror inte på plug n play men en inte allt för ansträngande anpassning?

 

Nämner man nordiskt industri-samarbete så går väl politikerna igång lite iaf.

Link to comment
Share on other sites

Finland och Norge har ju köpt NASAMS. Finnarna hostar upp 3-4 miljarder kr för 24 multilavetter (6 tuber) med 12 st Sentinel radar Finns det månne en teknisk möjlighet att till en sammantaget lägre kostnad köpa endast NASAMS lavetter med robotar och använda med UndE23 och rent utav EldE23? Tror inte på plug n play men en inte allt för ansträngande anpassning?

 

Nämner man nordiskt industri-samarbete så går väl politikerna igång lite iaf.

 

EldE23 nej, UndE23 ja.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

 

Omröstningen i riksdagen öppnar för att regeringen får besluta om inköp av luftvärnsrobot.

 

4. Luftvärnssystem

 

Riksdagen godkänner anskaffningen av materielobjekt under 2013 avseende luftvärnssystem.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkt 4 i denna del och avslår motion

2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/FoU1/?vote=true

 

 

Anskaffning av nytt luftvärnssystem

I regeringens proposition Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) anges att den korträckviddiga luftvärnsförmågan ska upprätthållas genom att vidmakthålla robot 70.

Det nuvarande robot 70-systemet närmar sig slutet på sin livslängd och att livstidsförlänga det bedöms inte som kostnadseffektivt.

Regeringen avser därför att analysera alternativa, mer kostnadseffektiva lösningar för s.k. insatsförmåga luftvärn, något som kan innebära att det nuvarande robot 70-systemet avvecklas.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213pUtgiftsomrade-6-Fors_H001F%C3%B6U1/?html=true

 

NyTeknik hade en artikel på temat.

Enligt uppgift till Ny Teknik vill försvarsmakten köpa den nya markavfyrade roboten IRIS-T, som utvecklas av tyska försvarsföretaget Diehl Defence och i samarbete med ett europeiskt konsortium, där svenska Saab AB ingår.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3602030.ece

 

Hur blir det med ersättare till Hawk som tydligen snart måste modifieras/ersättas?

Edited by Car Dai shan
Link to comment
Share on other sites

Kan Sverige verkligen ha råd med ett dyrare system för att ersätta HAWK? Annars skulle ju en Finsk lösning, där man satsade på fler system av NASAMS II istället för färre system av SAMP/T för att på så sätt få större spridning av luftvärnet och därmed kunna täcka fler delar av landet, kunna passa. Spontant får jag känslan av att ett utbrett system med både RBS70NG och NASAMS II hade lämpat sig väl. Mobiliteten med RBS70 är en kraftig fördel och gör att man kan upprätta kort-räckviddigt luftvärn i princip var som helst där marktrupp kan röra sig, och NASAMS kan stå för medel-räckviddigt luftvärn för att skapa ett luftvärnspararply över exempelvis flygbaser, flottiljer, viktig infrastruktur, delar av städer och dylikt. Eftersom både Norge och Finland använder systemet finns det säkert många fördelar med utbildning och kostnader, och i och med att man får fler system för samma peng gentemot större tyngre system såsom Patriot eller SAMP/T kan man sprida på systemen över hela Sverige. IRIS-T skulle säkerligen gå att installera i NASAMS likaså.

Edited by Lander
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hade vart intressant att se underlagen som visar att det är dyrare att livstidsförlänga RBS-70 med NG än att köpa ett helt nytt system.

 

Eftersom "livstidsförlänga" med rbs70ng är ungefär som livstidsförlängning mellan strv 103 och strv 122... Det är två helt skillda system som inte har något gemensamt egentligen. (möjligen kan man med begränsad effektivitet återanvända gamla robotar dock tveksam effekt)

Sen är inte NG något som luftvärnet vill ha då det blir personalintensivt jämfört med exempelvis iris-t som skulle bestå av en lastbil med fastmonterad lavett som där det troligen handlar om 2-3 personer som kör och ställer upp en radioantenn för att ta emot måldata/avfyringsorder och kan slippa line of sight.

Link to comment
Share on other sites

Sen är inte NG något som luftvärnet vill ha då det blir personalintensivt jämfört med exempelvis iris-t som skulle bestå av en lastbil med fastmonterad lavett som där det troligen handlar om 2-3 personer som kör och ställer upp en radioantenn för att ta emot måldata/avfyringsorder och kan slippa line of sight.

 

Jag kan ha varit för negativ, det är möjligt att det föreslagna systemet använder samma robot som Gripen och då får man samma ammunitionsdelningsnytta som för NASAMS 2.

 

RBS-70 NG borde vara rätt vapen om vi har taktiskt behov av en riktigt bra manpads. Jag har inte fantasi till mera än att tänka mig att det vore rimligt för att ge hemvärnet skydd mot luftbekämpning med kanon och ostyrd ammunition medan man förlorar en konflikt så man vinner tid, det borde även vara ett bra vapen för att försvåra fientlig landning på de många civila flygfälten och i skärgården lär det behövas ett lätt bärbart system.

 

Eftersom vapenproduktionen sker i Sverige vore det synd att inte ens ha ett mindre antal moderna RBS-70 lavetter och några förband som håller igång kunskapen om hur man använder systemet med mindre ambitiös gruppering och snikande på målanvisning från de avancerade systemen då man vid behov av snabb upprustning kommer att vilja köpa och använda så många man kan få tag i.

 

Den värsta knuten utöver budget och personal borde vid den mindre ambitionsnivån vara IFF, korrekt kommunikation med höga staber för samordning med eget flyg och hur mycket nytta man har av dem utan egen lokal radar.

Link to comment
Share on other sites

Hade vart intressant att se underlagen som visar att det är dyrare att livstidsförlänga RBS-70 med NG än att köpa ett helt nytt system.

 

Eftersom "livstidsförlänga" med rbs70ng är ungefär som livstidsförlängning mellan strv 103 och strv 122... Det är två helt skillda system som inte har något gemensamt egentligen. (möjligen kan man med begränsad effektivitet återanvända gamla robotar dock tveksam effekt)

Sen är inte NG något som luftvärnet vill ha då det blir personalintensivt jämfört med exempelvis iris-t som skulle bestå av en lastbil med fastmonterad lavett som där det troligen handlar om 2-3 personer som kör och ställer upp en radioantenn för att ta emot måldata/avfyringsorder och kan slippa line of sight.

 

Så en RBS-70 NG med fastmonterad lavett på lastbil kräver mer mannar? Varför är det helt skilda system? RBS-70 manpad vs RBS-70 NG manpad? Helt annorlunda system? Skillnaden är väll att NG är bättre och att det finns fler möjligheter hur man vill använda systemet (manpad, fordonsmonterad eller obemannat som RBS-90).

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Luftvärn - nuvarande och framtida behov?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...