Jump to content

weekendwarrior

Nivå 6
 • Content count

  1,900
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

weekendwarrior last won the day on September 26

weekendwarrior had the most liked content!

Community Reputation

72 Excellent

About weekendwarrior

 • Rank
  Fanjunkare
 • Birthday 04/04/1973

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  Haninge
 • Intressen
  Rock och den ska vara hård och tung.
  Motorer och de ska var stora och starka.
  Försvarsmakten i allmänhet, militära fordon och vapen i synnerhet.
  Alltihopa kan sammanfattas som HEAVY METAL!

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Pansar
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Nej, tillhör inte något sådant
 • Placering/Tjänst
  Robot/Lv
 • Övrig militär verksamhet
  -Sedan 2003; medlem i FBU/FU (har gått en del kurser genom åren). -Sedan 2004; Hemvärnsman i Södertörns HvBat (Amf 1 Berga) (2 år skyttesold ak, 2 år skyttesold ksp, 1 år stf/Gruppchef). Numera endast instruktör/BÖL (fr.o.m. 2010). -Sedan 2007; även instruktör HV ungdom. -2010 leder ungomsverksamheten på bataljonen.
 1. Om du vill etikettera även bakre förband som främre, men inte de som står i frontlinjen för att de har ett H på kragspegeln så har vi definitivt skilda uppfattningar om detta.
 2. Om ett förband ensamt i strid inte räknas som främre förband ser jag ingen logik i vad som skall kallas främre förband. Du får nog tydligare förklara din definition.
 3. Hv kommer ju inte att befinna sig bakom ett främre förband såsom det var förr, för det som skulle ha kunnat vara ett främre förband sett ur Hemvärnets synvinkel finns i regel inte idag. Så i den bemärkelsen skulle Hemvärnet kunna ses som ett främre förband. Även om du tittar på saken enligt de gamla begreppen front, frontlinje, frontförband så går det inte att säga att Hv är det ena eller det andra, för det kommer att skifta från den ena tidpunkten till den andra. Men ett förband som är avsett vara ett bakre förband anpassar sig och förflyttar sig utefter hur situationen ser ut, i regel begränsar inte det deras lösande av sina huvudsakliga uppgifter. Kommer Hemvärnet att göra det eller kommer de att hålla sina ställningar utefter de uppgifter de fått? Vilka förband som utan tvivel kan ses som främre förband saknar splitterskyddade fordon idag?
 4. Nja...den officiella definitionen av bil är faktiskt att den rullar på hjul, i regel minst tre och har egen framdrivning (någon form av motorisering) samt att den åtminstone enligt svensk lagstiftning dessutom ska driva på minst två av hjulen och inte vara en jordbruksmaskin. Ett fordon på hjul utan motor, avsett att dras bakom motoriserat fordon kallas vanligtvis släpvagn, utan att vara splitterskyddat. Splitterskyddade hjulfordon i Försvarsmakten har i flertalet fall, om inte i alla, beteckningen pansarterrängbil. Jag är nyfiken på var du hittar definitionen av vagn såsom splitterskyddat fordon?
 5. Bakre enhet i den moderna striden är den som medvetet håller sig bakom de främre enheterna. Hemvärnet har i huvudsak uppgifter på fasta objekt och fasta områden. Med tanke på hur Hemvärnet med tiden minskat sin numerära storlek finns skäl att anta att objekten i Hemvärnets uppgifter inte har sjunkit i prioritet, snarare, med viss sannolikhet tvärt om, det finns helt enkelt inte personal att avdela för objekt av lägre prioritet. Huruvida de är "bakom" kan man bara spekulera i och kommer dessutom att variera från en tidpunkt till en annan. Så i den bemärkelsen anser jag att du har fel i ditt resonemang.
 6. Jag håller med dig i allt du skriver...men...och det är ett stort MEN, det pekar inte ut vilka sammanhang, vilka uppgifter och vilka förband som har behov eller nytta av splitterskyddad transport eller inte.
 7. Framtidens eldhandvapen för FM

  Vad används för sikte idag till tunga kulsprutan (88) och 40 mm granatspruta med rekylbroms i FM?
 8. Jag vet inte hur du har tänkt dig att Hemvärnet ska undvika att vara nära fronten i lösandet sina uppdrag. Var har du tänkt dig att "fronten" ska vara? Analysera om det är en realistisk tanke.
 9. ...och de råkar aldrig hemvärnet ut för över deras ställningar eller transporter?
 10. Jag håller med dig om prioriteringen, men i diskussioner om förnyelse och tillförsel av utrustning förhåller jag mig till att ny materiel tilldelas i prioritetsordning och är det då materiel med prioritetsordning 12 så kan man diskutera det utifrån ett fiktivt läge där prioritet 1-11 redan är ordnat, annars blir det mesta av sådan diskussion och funderingar (som vi så ofta för här) ganska meningslös, för även det du prioriterar högre än splitterskyddade fordon kommer i de flesta fall ligga efter något annat i prioritering. Vad det gäller Hemvärnets uppgifter och syfte som sideshow/skyddsvakt så anser jag det är ett passerat stadium. Hemvärnet är numera så stor del av den svenska försvarsorganisationen att det vore helt orimligt att begränsa sig till detta, även om det alltid kommer att vara Hemvärnets huvudsakliga uppgift. Jag är övertygad om att man kommer att bli tvungna att nyttja Hemvärnet bredare i brist på andra förband i regionen och dessa uppgifter finns redan med i möjliga uppgifter idag. Vad är det i kombinationen uppgift, materielens funktion, syfte och användningsområde samt förväntat hot/motstånd som gör att Hemvärnet/skyddsvaktsförband inte kan dra samma nytta av materielen (splitterskyddade fordon i detta sammanhang) som manöverförband? Det är ju en splitterskyddad trupptransport vi talar om nu, inte ett stridsfordon. Vad är det som säger att manöverförband, för att utanför striden frakta arslet från punkt A till B behöver splitterskyddade fordon?
 11. Vad är syftet med splitterskyddade fordon generellt?
 12. Jag tycker argumenten är intressanta i den här tråden. Många av dem skulle lika gärna ha kunnat användas till att förespråka att Hemvärnet inte borde haft bättre och modernare grejer än kpist och fältuniform m/58 och de borde ha fortsatt att cykeltolka bakom traktor eller att inget förband alls skulle ha tilldelats splitterskyddade fordon, tunga kulsprutor eller robotsystem. Sedan kan jag hålla med om tanken att man kan önska mycket, men vad är realistiskt!?
 13. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  Självklart ser jag helst ett försvar med fokus på att försvara vårt land mot invasion istället för fokus på långbortistan-insatser. Jag anser att 90-talets nivå är realistisk.
 14. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  Fast jag avsåg ingen ort, utan en region. A1 har legat i Stockholm (Valhallavägen), Rissne (Sundbyberg) och i Linköping. A5 låg ursprungligen i Uppsala, men namnet från det nedlagda regementet upptogs senare av Norrbottens artillerikår. Således kan såväl A1 som A5 med viss logik återanvändas som namn för ett artilleriregemente i mellansverige.
 15. Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå?

  För ett artilleriregemente i mellersta försvarsområdet kan man logiskt och lämpligtvis återanvända en beteckning från gamla nedlagda regementen i regionen, även om det inte placeras på samma ort. Därav föreslog jag A1 eller A5 för detta. Detsamma gäller luftvärnsregementen i norra försvarsområdet där jag föreslår Lv5 eller Lv7.
×