Jump to content

Recommended Posts

14 minutes ago, madman said:

Fast det känns som det bara blir ett kompani med tre RBS 23 på Gotland. Som bara har fått en service och ej någon uppgradering enligt försvarsmakten. De första RBS 23 hade bara 4 robotar på lavett.

 

Sedan är det lite luddigt angående RBS 23 och UndE 23 enligt deras pressmeddelande.

Jo det stämde. Men på de bildmaterial som har släppt på de ”nya” RBS 23 så ser man ju att rampen har plats för 3 st  robotar per ramp. Sen så vet jag inte om hur många eldenheter det finns om det är 6 eller färre samt om alla har 6 robotar per eldenhet. 
Detta är ju ett system höljt i dunkel och lika bra är väl det. 
 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/03/luftvarnet-pa-gotland-blir-starkare/

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Wolfpack said:

Jo det stämde. Men på de bildmaterial som har släppt på de ”nya” RBS 23 så ser man ju att rampen har plats för 3 st  robotar per ramp. Sen så vet jag inte om hur många eldenheter det finns om det är 6 eller färre samt om alla har 6 robotar per eldenhet. 
Detta är ju ett system höljt i dunkel och lika bra är väl det. 
 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/03/luftvarnet-pa-gotland-blir-starkare/

Ursprungsversionen hade 4 robotar, vilket i praktiken borde vara ungefär 2 eldöppnande då vi kan räkna med att man skjuter två robotar mot samma mål.
Slutgiltigt köpte man eldenheter med plats för 6 robotar vilket ger ett praktiskt och två teoretiska eldöppnanden till, på ett helt kompani/batteri så ger det en kapacitetsökning på totalt 6 extra robotar, jämfört med ursprunglig version, en ganska bra förbättring.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, madman said:

RBS 23 är känt som ett dyrt system. Som Indien tappade intresse för. Men då vi har det. Så borde de användas. Som det först nu görs. Där beroende hur många vi har kunde ha kompletterats med RB 90. Där två RBS 23 fick göra huvudbasen. Om vi har sex stycken. Vilket gör att

bevakning kan ske på tre istället för två ställen.

 

RB 90 kunde ha utvecklats till ASRAD-R också. Vilket man inte gjorde. Där RB 90 även var monterad på fordon.

 

Likaså kunde fyra ramper rb 97 ha utrustats med  6-8 st AMRAAM för att höja dess kompetens med tre ramper vardera. Raytheon erbjöd sådan uppgrading. Där resterande kunde uppgraderas 2025. För att få de som en Light NASAM. Där RB 90 kan stå för närskyddet.

 

38 minutes ago, madman said:

Fast det känns som det bara blir ett kompani med tre RBS 23 på Gotland. Som bara har fått en service och ej någon uppgradering enligt försvarsmakten. De första RBS 23 hade bara 4 robotar på lavett.

 

Sedan är det lite luddigt angående RBS 23 och UndE 23 enligt deras pressmeddelande.

´Klart det är dyrt, vore konstigt annars med tanke på hur den utvecklades, systemet är dock inte särskilt personalkrävande vilket också är en kostnad att räkna på.

Det andra är ju hypotetiska tankar från din sida, relevanta i sig själva, men en rbs90 upphottad till ASRAD-R hade inte ställt sig jämbördig mot BAMSE.

Men har man inga pengar eller politisk vilja får man trolla med knäna.

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Chassi said:

 

´Klart det är dyrt, vore konstigt annars med tanke på hur den utvecklades, systemet är dock inte särskilt personalkrävande vilket också är en kostnad att räkna på.

Det andra är ju hypotetiska tankar från din sida, relevanta i sig själva, men en rbs90 upphottad till ASRAD-R hade inte ställt sig jämbördig mot BAMSE.

Men har man inga pengar eller politisk vilja får man trolla med knäna.

Tänkte inte ASRAD-R som ett komplement till Bamse.

 Utan snarare som ett komplement till sig själv i form av RB 90.  Samt en då bättre förmåga än Rb 70. Då man hos oss egentligen valde bort RB 90. Där dess förmåga på fordon inte togs på olika sätt. Där även  aktuellt system kunde byggas in i fordonet. För att istället kunna friställas där det är önskvärt. Med fortsatt separat radar på annat bvagn/fordon.

 

Att göra en Light NASAM av RB 97 är följt möjlig. Då det redan finns en sådan lösning med 8 st robotar på ombyggd Lavett av Rb97. Den ser lite vingligt så 6 st hade räckt. I väntan på utveckling och köp av annat system till ca 2030. Då vår lv förmåga sucesivt förbättras. Vad ska annars 2:a lv battaljonen ha för vapen I väntan på Rb103.

 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, madman said:

Tänkte inte ASRAD-R som ett komplement till Bamse.

 Utan snarare som ett komplement till sig själv i form av RB 90.  Samt en då bättre förmåga än Rb 70. Då man hos oss egentligen valde bort RB 90. Där dess förmåga på fordon inte togs på olika sätt. Där även  aktuellt system kunde byggas in i fordonet. För att istället kunna friställas där det är önskvärt. Med fortsatt separat radar på annat bvagn/fordon.

 

Att göra en Light NASAM av RB 97 är följt möjlig. Då det redan finns en sådan lösning med 8 st robotar på ombyggd Lavett av Rb97. Den ser lite vingligt så 6 st hade räckt. I väntan på utveckling och köp av annat system till ca 2030. Då vår lv förmåga sucesivt förbättras. Vad ska annars 2:a lv battaljonen ha för vapen I väntan på Rb103.

 

Rb97 har ju överlevt runt 10 år längre än planerat så några år till kan den ju få hänga med, har ju varit på service dessutom.

Link to comment
Share on other sites

56 minutes ago, Chassi said:

Rb97 har ju överlevt runt 10 år längre än planerat så några år till kan den ju få hänga med, har ju varit på service dessutom.

Målet var väl att RB 97skulle täcka till 2024/25.

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, madman said:

I väntan på utveckling och köp av annat system till ca 2030. Då vår lv förmåga sucesivt förbättras. Vad ska annars 2:a lv battaljonen ha för vapen I väntan på Rb103.

 

20 hours ago, madman said:

Målet var väl att RB 97skulle täcka till 2024/25.

 

RBS 103 börjar levereras under sommaren i år. Första eldenheten (en ledningsplats, en radar, tre lavetter samt ett kraftverk m.m) förbandssätts vid 61:a lv-bataljon i år och den andra i början av nästa år. IOC (Initial Operating Capability) för 61:a väntas vara uppnådd redan under första halvåret 2022.

62:a lv-bataljon erhåller sin första eldenhet under hösten 2022 och den andra (och sista) eldenheten följer tidigt 2023. FOC (Full Operating Capability) för båda bataljonerna skall vara uppnådd senast 2025. Båda bataljonerna kommer därmed ha 103/98 systemen fullt operativa 2025 och RBS 97 kan då utgå.

 

För brigadluftvärn kommer i närtid fyra fristående lv-robotkompanier organiseras (BrigLvKomp 25), ett till respektive brigad och ett till SG mälardalen. Dessa kompanier kommer ha PS 90 som sensor och en kombination av RBS 70 och RBS 90 som verkansdel. Truppluftvärn utgörs av Lvkv 90.  

För SG Gotland kommer luftskyddet utgöras av RBS 23 med PS 90 som sensor, samt de befintliga två plutonerna med Lvkv 90. 

Våra två amfibiebataljoner kommer erhålla truppluftvärn i form av ett nytt buret lv-robotsystem (byssarykten antyder MISTRAL M3).

 

Framöver är FM:s inriktning/vilja är att ersätta RBS 23/70/90 med ett nytt modernt lv-robotsystem i perioden 2026-2030. I nuläget tycks det dock inte finnas medel för detta så det kommer kräva ekonomiska tillskott eller omprioriteringar...

 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Pärmtroll said:

 

 

RBS 103 börjar levereras under sommaren i år. Första eldenheten (en ledningsplats, en radar, tre lavetter samt ett kraftverk m.m) förbandssätts vid 61:a lv-bataljon i år och den andra i början av nästa år. IOC (Initial Operating Capability) för 61:a väntas vara uppnådd redan under första halvåret 2022.

62:a lv-bataljon erhåller sin första eldenhet under hösten 2022 och den andra (och sista) eldenheten följer tidigt 2023. FOC (Full Operating Capability) för båda bataljonerna skall vara uppnådd senast 2025. Båda bataljonerna kommer därmed ha 103/98 systemen fullt operativa 2025 och RBS 97 kan då utgå.

 

För brigadluftvärn kommer i närtid fyra fristående lv-robotkompanier organiseras (BrigLvKomp 25), ett till respektive brigad och ett till SG mälardalen. Dessa kompanier kommer ha PS 90 som sensor och en kombination av RBS 70 och RBS 90 som verkansdel. Truppluftvärn utgörs av Lvkv 90.  

För SG Gotland kommer luftskyddet utgöras av RBS 23 med PS 90 som sensor, samt de befintliga två plutonerna med Lvkv 90. 

Våra två amfibiebataljoner kommer erhålla truppluftvärn i form av ett nytt buret lv-robotsystem (byssarykten antyder MISTRAL M3).

 

Framöver är FM:s inriktning/vilja är att ersätta RBS 23/70/90 med ett nytt modernt lv-robotsystem i perioden 2026-2030. I nuläget tycks det dock inte finnas medel för detta så det kommer kräva ekonomiska tillskott eller omprioriteringar...

 

Tack för infon. Vad jag har läst har man även börjat uppgradera RB70.

 

I väntan på nytt system runt 2030. Vad ska man behålla till dess? CAMM-L har provats I Vidsel. Höjer man dess förmåga till minst 30+ km så är den intressantare. Men kanske en lösning eftersom marinen kan få det.

 

Frågan vad RBS97 förmåga med AMRAAM 7B/C skulle kosta. Då den redan nu även använder UndE 23. Det skulle kunna bli fyra platser till som kan bevakas. Där varje plats skulle få 12-16 robotar. Mot dagens 6st. Borde även bli en bättre lösning än RBS 23. Eller ännu värre använda höljet till RBS 23 och bygga om dem.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, madman said:

Vad jag har läst har man även börjat uppgradera RB70.

 

Ja, de RB 70 som ska ingå i BrigLvKomp 25 kommer uppgraderas med bl.a. bättre mörkerförmåga. 

 

1 hour ago, madman said:

I väntan på nytt system runt 2030. Vad ska man behålla till dess? CAMM-L har provats I Vidsel. Höjer man dess förmåga till minst 30+ km så är den intressantare. Men kanske en lösning eftersom marinen kan få det.

 

Vi behåller RBS 23/70/90. Om man planerar att skrota RBS 97 direkt eller förrådsställa materielen tillsvidare har jag ingen aning om, men de kommer inte vara förbandssatta.

 

Personligen ser jag gärna att Armèn anskaffar EMADS som nytt brigadluftvärn, speciellt om vi i Flottan skaffar CAMM-M, då det innebär flera logistiska fördelar. Systemet i sig ger också hög förmåga i ett kompakt format och till ett relativt lågt pris, och systemets räckvidd medger bekämpning av flyg över brigadens hela stridsområde även med ett fåtal eller t.o.m. enskilda eldenheter.

 

1 hour ago, madman said:

Frågan vad RBS97 förmåga med AMRAAM 7B/C skulle kosta. Då den redan nu även använder UndE 23. Det skulle kunna bli fyra platser till som kan bevakas. Där varje plats skulle få 12-16 robotar. Mot dagens 6st. Borde även bli en bättre lösning än RBS 23. Eller ännu värre använda höljet till RBS 23 och bygga om dem.

 

Alla befintliga UndE 23 kommer tillhöra 103/98 bataljonerna, så då skulle man ändå behöva gruppera i deras täckningsområde vilket delvis förtar syftet.

Nu går det såklart att skaffa fler UndE 23 motsv. (vilket vi borde göra ändå), men oavsett ser jag inte någon anledning att ge sig in i något sådant utvecklingsprojekt. Det finns färdiga lösningar på marknaden som innebär lägre risk, lägre kostnad, bättre framtidssäkring och sannolikt går att få levererat lika snabbt eller snabbare. Bättre köpa nytt än att fortsätta modifiera ett system från sent 70-tal genom att ge det robotar från mitten av 90-talet...

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Ja, de RB 70 som ska ingå i BrigLvKomp 25 kommer uppgraderas med bl.a. bättre mörkerförmåga. 

 

 

Vi behåller RBS 23/70/90. Om man planerar att skrota RBS 97 direkt eller förrådsställa materielen tillsvidare har jag ingen aning om, men de kommer inte vara förbandssatta.

 

Personligen ser jag gärna att Armèn anskaffar EMADS som nytt brigadluftvärn, speciellt om vi i Flottan skaffar CAMM-M, då det innebär flera logistiska fördelar. Systemet i sig ger också hög förmåga i ett kompakt format och till ett relativt lågt pris, och systemets räckvidd medger bekämpning av flyg över brigadens hela stridsområde även med ett fåtal eller t.o.m. enskilda eldenheter.

 

 

Alla befintliga UndE 23 kommer tillhöra 103/98 bataljonerna, så då skulle man ändå behöva gruppera i deras täckningsområde vilket delvis förtar syftet.

Nu går det såklart att skaffa fler UndE 23 motsv. (vilket vi borde göra ändå), men oavsett ser jag inte någon anledning att ge sig in i något sådant utvecklingsprojekt. Det finns färdiga lösningar på marknaden som innebär lägre risk, lägre kostnad, bättre framtidssäkring och sannolikt går att få levererat lika snabbt eller snabbare. Bättre köpa nytt än att fortsätta modifiera ett system från sent 70-tal genom att ge det robotar från mitten av 90-talet...

Då Mistral erbjuder så många alternativ. Så är det en intressant lösning för fordon och skepp. Då hkp är väl inte så intressant.

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, madman said:

Då Mistral erbjuder så många alternativ. Så är det en intressant lösning för fordon och skepp. Då hkp är väl inte så intressant.

 

Ja Mistral M3 verkar vara ett vettigt system med flera alternativa lavettlösningar om man så önskar, men vi får se vad det blir i slutändan!

I vårt fall är ju den uttalade planen att enbart Amfibiebataljonerna skall tillföras buren lv-robot, åtminstone inledningsvis. På sikt är det ju däremot inte omöjligt (eller orimligt) att systemet letar sig ut även på andra förband, HKP är nog inte sannolikt men väl basförband, jägarförband, minjaktfartyg och dyl...

Link to comment
Share on other sites

On 3/25/2021 at 5:07 PM, madman said:

I väntan på nytt system runt 2030. Vad ska man behålla till dess? CAMM-L har provats I Vidsel. Höjer man dess förmåga till minst 30+ km så är den intressantare. Men kanske en lösning eftersom marinen kan få det.

 

 

CAMM-ER har väl också testats i Vidsel eller blandar jag ihop dom? Den har enligt Wiki en räckvidd på upp till 45 km och borde väl duga.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Ja Mistral M3 verkar vara ett vettigt system med flera alternativa lavettlösningar om man så önskar, men vi får se vad det blir i slutändan!

I vårt fall är ju den uttalade planen att enbart Amfibiebataljonerna skall tillföras buren lv-robot, åtminstone inledningsvis. På sikt är det ju däremot inte omöjligt (eller orimligt) att systemet letar sig ut även på andra förband, HKP är nog inte sannolikt men väl basförband, jägarförband, minjaktfartyg och dyl...

Tittar man ännu längre så löser det sånt som Shorad/Asrad. I form ASTRAL med Giraffe 1X RADAR.

Har Saab även intresse i den som de även har MMP då båda kommer från MDA. Så är det bara en fördel.

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, Slenke said:

CAMM-ER har väl också testats i Vidsel eller blandar jag ihop dom? Den har enligt Wiki en räckvidd på upp till 45 km och borde väl duga.

Visst borde den räcka. Men då blir det köp av robotar I olika storlekar. Då CAMM-ER är både längre och tjockare. Sedan vet jag inte om den också behöver annan typ av eldenhet. Sedan finns påståenden att CAMM når egentligen längre. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Slenke said:

CAMM-ER har väl också testats i Vidsel eller blandar jag ihop dom? Den har enligt Wiki en räckvidd på upp till 45 km och borde väl duga.

Räcka till vadå, vad är den primära uppgiften?

 

23 minutes ago, madman said:

Visst borde den räcka. Men då blir det köp av robotar I olika storlekar. Då CAMM-ER är både längre och tjockare. Sedan vet jag inte om den också behöver annan typ av eldenhet. Sedan finns påståenden att CAMM når egentligen längre. 

Man ska ha i åtanke att räckvidd och verkansräckvidd är olika saker.

 

Att en robot har en räckvidd på xx km innebär inte alltid att den har god förmåga att verka på det avståndet.

 

Bara så vi inte glömmer det.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Chassi said:

Räcka till vadå, vad är den primära uppgiften?

 

Man ska ha i åtanke att räckvidd och verkansräckvidd är olika saker.

 

Att en robot har en räckvidd på xx km innebär inte alltid att den har god förmåga att verka på det avståndet.

 

Bara så vi inte glömmer det.

Man måste ha någon bas att utgå ifrån.  Sedan klarar den inte alla mål lika bra. Så 25+ km för CAMM är väl dess möjlighet till verkan I normala fall. Sedan har den enligt test flugit närmare 60 km.

 

Launchern till EMADS kan tydligen ta både CAMM  och -ER missiler.

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, madman said:

Man måste ha någon bas att utgå ifrån.  Sedan klarar den inte alla mål lika bra. Så 25+ km för CAMM är väl dess möjlighet till verkan I normala fall. Sedan har den enligt test flugit närmare 60 km.

 

Launchern till EMADS kan tydligen ta både CAMM  och -ER missiler.

Bara som jämförelse har man på 90 talet testskjutit en tysk hawkrobot rakt upp (mot rymden) den vände på 90 km höjd.

 

Edited by Chassi
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Chassi said:

Man ska ha i åtanke att räckvidd och verkansräckvidd är olika saker.

 

Att en robot har en räckvidd på xx km innebär inte alltid att den har god förmåga att verka på det avståndet.

 

Bara så vi inte glömmer det.

 

15 hours ago, madman said:

Man måste ha någon bas att utgå ifrån.  Sedan klarar den inte alla mål lika bra. Så 25+ km för CAMM är väl dess möjlighet till verkan I normala fall. Sedan har den enligt test flugit närmare 60 km.

 

Precis. Räckvidden för ett lv-robotsystem kommer variera beroende på typ av mål, målets flygprofil, din robots flygprofil, väder o.s.v. 

Kraftigt manövrerande mål kräver att din robot har kvar mycket rörelseenergi i slutfasen för att kunna träffa målet, detta innebär att bekämpningen typiskt måste ske inom robotens motorbrinntid. 

För att bekämpa ett mål som flyger långsamt på en rakbana mot dig utan att manövrera behöver din robot inte lika mycket rörelseenergi kvar i slutfasen, och framförpunkten blir också mycket enklare att förutspå. Således kan din robot skjutas i en kastbana och glidflyga den sista biten till målet efter att motorn brunnit ut, och därmed uppnås längre effektiv räckvidd.

Är målet på hög höjd måste roboten i större utsträckning motverka gravitationens påverkan vilket bränner mer energi ur motorn, således kommer din räckvidd mot ett specifikt mål vara större på låg höjd än på hög höjd. Är målet på väg ifrån dig måste roboten jaga ikapp, den relativa hastigheten blir därmed lägre och därmed blir räckvidden kortare.

Även vädret har inverkan. Vid högt lufttryck är luften tätare vilket innebär högre luftmotstånd och därför kortare räckvidd än om det är lågt luftryck. Kraftig motvind innebär kortare räckvidd, medan kraftig medvind innebär längre räckvidd. Kraftigt regn skapar också högre motstånd och sänker räckvidden.

 

För CAMM (M och L) är den maximala effektiva räckvidden mot kvalificerade mål (d.v.s. inom robotens motorbrinntid) mellan 25-30km. Den ballistiska räckvidden (d.v.s. där roboten kan glidflyga till målet) är ytterligare ett antal kilometer.

 

Förövrigt är officiella räckviddssiffror för lv-robotar knepigt att jämföra då olika tillverkare uppger olika siffror. Vissa tillverkare uppger den maximala räckvidden som deras system kan verka i bästa tänkbara skjutfall, och vissa tillverkare uppger siffror för mer relevanta skjutfall. Utan att ta del av mer detaljerade uppgifter från respektive tillverkare är det således vanskligt att göra en helt rättvisande jämförelse mellan olika konkurrerande robotsystem.

 

20 hours ago, Slenke said:

CAMM-ER har väl också testats i Vidsel eller blandar jag ihop dom? Den har enligt Wiki en räckvidd på upp till 45 km och borde väl duga.

 

Nej, standardversionen av CAMM (M och L) har testats vid RFN i Vidsel. För CAMM-ER genomfördes provskjutningarna i Italien.

Men absolut är räckvidden för båda robotarna är fullt tillräckligt för rollen som brigadluftvärn motsv.

 

15 hours ago, madman said:

Launchern till EMADS kan tydligen ta både CAMM  och -ER missiler.

 

Precis. CAMM och CAMM-ER är i grunden samma robot, ER har bara fått en större motor. De använder samma eldledning, samma datalänk, samma avfyrningsenhet, samma kabelanslutningar, samma fotavtryck på kanistrarna (275x275mm) o.s.v. Det som skiljer (utöver motorn) är viss mjukvara och längden på kanistern, som är en dryg meter längre på ER.  

 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

On 3/26/2021 at 3:29 PM, Pärmtroll said:

 

Ja Mistral M3 verkar vara ett vettigt system med flera alternativa lavettlösningar om man så önskar, men vi får se vad det blir i slutändan!

I vårt fall är ju den uttalade planen att enbart Amfibiebataljonerna skall tillföras buren lv-robot, åtminstone inledningsvis. På sikt är det ju däremot inte omöjligt (eller orimligt) att systemet letar sig ut även på andra förband, HKP är nog inte sannolikt men väl basförband, jägarförband, minjaktfartyg och dyl...

Försvarsberedningens förslag var att samtliga förband i armén skulle utrustas med buren lv-robot, den ekonomiska verkligheten gör att det i nuläget enbart blir amfibiebataljonerna men den högra ambitionsnivån ligger kvar i "kontrollstationen" 2023, så det finns konkreta planer på ett breddinförande men just nu inget flis för detta. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Meteor said:

Försvarsberedningens förslag var att samtliga förband i armén skulle utrustas med buren lv-robot, den ekonomiska verkligheten gör att det i nuläget enbart blir amfibiebataljonerna men den högra ambitionsnivån ligger kvar i "kontrollstationen" 2023, så det finns konkreta planer på ett breddinförande men just nu inget flis för detta.


Absolut, som sagt kan det mycket väl bli så. Men ser vi till vad som faktiskt har beslutats så är det bara AMF som kommer få systemet, och det hinner hända mycket fram till 2026.

I vilken omfattning och till vilka förband man tänker sig tillföra systemet till Armèn framgår heller inte i regleringsbrevet, formuleringen lyder bara "Modernt buret luftvärn anskaffas till armén". Men låt oss hoppas på det bästa!

Link to comment
Share on other sites

En liten fråga om RBS 23 systemet. När defense 24 skriver om den. Så påstår man att man var intresserad av dess robotar till sitt LOIERE-R system (Polen). Har försökt hitta något om det. Är det någon som vet något om det systemet? 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Pärmtroll said:


Absolut, som sagt kan det mycket väl bli så. Men ser vi till vad som faktiskt har beslutats så är det bara AMF som kommer få systemet, och det hinner hända mycket fram till 2026.

I vilken omfattning och till vilka förband man tänker sig tillföra systemet till Armèn framgår heller inte i regleringsbrevet, formuleringen lyder bara "Modernt buret luftvärn anskaffas till armén". Men låt oss hoppas på det bästa!

Vilket har sin grund i skrivningarna i "Värnkraft", där det precisieras lite mer. 

 

I övrigt verkar EMADS vara ett väldigt hett alternativ då nytt lv ska anskaffas som ersättare för dagens briglv/lv på Gotland/framtida divlv och kanske lv-förband för basförsvar i Flottan och FV. 

Ett alternativ hade kunnat vara Israeliska Spyder, som kan utrustas med olika robotar som har IR-målsökare(Python) och radarmålsökare(I-Derby) med räckvidder på mellan 20 och 80km. 

 

Ytterligare ett alternativ är Barak MX, med tre olika robotar med räckvidd på 35, 70 och 150(!) km. https://www.iai.co.il/p/barak-mx-system

 

Ja, jag vet att tillverkarnas räckviddssiffror är teoretiska som inte går att jämföras rakt av, men det är vad vi i öppna forum har att jämföra med, så det behöver inte kommenteras mer. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Just now, Meteor said:

Vilket har sin grund i skrivningarna i "Värnkraft", där det precisieras lite mer. 

 

I övrigt verkar EMADS vara ett väldigt hett alternativ då nytt lv ska anskaffas som ersättare för dagens briglv/lv på Gotland/framtida divlv och kanske lv-förband för basförsvar i Flottan och FV. 

Ett alternativ hade kunnat vara Israeliska Spyder, som kan utrustas med olika robotar som har IR-målsökare(Python) och radarmålsökare(I-Derby) med räckvidder på mellan 20 och 80km. 

 

Ytterligare ett alternativ är Barak MX, med tre olika robotar med räckvidd på 35, 70 och 150(!) km. https://www.iai.co.il/p/barak-mx-system

 

Ja, jag vet att tillverkarnas räckviddssiffror är teoretiska som inte går att jämföras rakt av, men det är vad vi i öppna forum har att jämföra med, så det behöver inte kommenteras mer. 

Tyskarnas lösning med att blanda system har de lagt på is för att de skulle kosta 1,3 miljarder Euro. Och de uppgraderar sina Patriot till PAC-3 MSE istället. Samt att de tänker satsa på mer SHORAD istället. Med akan 30 mm KBE och robotar på samma fordon.

 

Så vad skulle det här kosta när vi precis har beställer Patriot för närmare 25 miljarder med för många robotar. Inklusive att vi låser upp 16 st RBS98 och ingen till brigaderna. Som vi kunde har gjort. Och en massa andra system. Samt ett 60 tal lastbilar.

 

Jag skulle vara nöjd med SHORAD som har kombinationen akan och 2-4 Mistral. Samt  att brigader etc. får EMADS med både CAMM-L och ER. Då förhoppningsvis Marinen får det. Sedan kunde Visby 2 även få VLS som även tog CAMM-ER. Då är jag nöjd om man även satsar mer på MIstral på land och havs. Där jag ser Mistral som en bra lösning från handburet till olika bärare.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Meteor said:

I övrigt verkar EMADS vara ett väldigt hett alternativ då nytt lv ska anskaffas som ersättare för dagens briglv/lv på Gotland/framtida divlv och kanske lv-förband för basförsvar i Flottan och FV. 

Ett alternativ hade kunnat vara Israeliska Spyder, som kan utrustas med olika robotar som har IR-målsökare(Python) och radarmålsökare(I-Derby) med räckvidder på mellan 20 och 80km. 

 

Ja EMADS verkar passa behovet bra även om det finns flera alternativ på marknaden. Utöver de du nämner finns t.ex. också det nyligen offentliggjorda MICA NG. 

 

19 hours ago, madman said:

Så vad skulle det här kosta när vi precis har beställer Patriot för närmare 25 miljarder med för många robotar. Inklusive att vi låser upp 16 st RBS98 och ingen till brigaderna. Som vi kunde har gjort. Och en massa andra system. Samt ett 60 tal lastbilar.

 

Projektet nytt medelräckviddigt luftvärn har (fritt från minnet) en budget på ca 10 miljarder kr inklusive nya sensorer m.m. Köpet av Patriot står för ca 7 miljarder och resten går till nya sensorer, ledningscentraler och annan kringutrustning. Summan 25 miljarder som kritiker älskar att slänga sig med är den totala summan som hela det (av USA) godkända paketet med potentiellt totalt 300 robotar skulle kosta. Sverige har INTE beställt 300 robotar, inte ens i närheten. Det kan man ju såklart debatera om rationaliteten bakom, men svaret är sannolikt att man har erhållit politiska garantier (avtal?) från USA att vid behov få ta del av deras robotlager med kort varsel. 

 

RBS 98 har hela tiden varit avsedd för luftvärnsbataljonerna, det köptes för att ersätta RBS 70 i den rollen. RBS 98 ingår  sedan förra året i luftvärnsbataljonerna som numera därför benämns luftvärnsbataljon typ 97/98 (tidigare benämnda 97/70 och när Patriot förbandssätts blir 103/98).

60 fordon är för hela bataljonen och omfattar även sensorbärarna, ledningscentralerna, stab och tross, närskydd o.s.v. 

 

Brittiska Armèn ska enligt uppgift betala 148 miljoner pund för 24 enheter av Sky Sabre (CAMM-L). Exakt vad som ingår i en "enhet" är inte närmare definierat, lika så är antalet robotar som ingår inte offentligt. Men om vi förutsätter att en "enhet" är det samma som en avfyrningsenhet så skulle det innebära 24 sådana för runt 2 miljarder SEK. Notera att det då inte ingår sensorer, utan dessa kommer behöva anskaffas separat...

 

 

Edited by Pärmtroll
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Ja EMADS verkar passa behovet bra även om det finns flera alternativ på marknaden. Utöver de du nämner finns t.ex. också det nyligen offentliggjorda MICA NG. 

 

 

Projektet nytt medelräckviddigt luftvärn har (fritt från minnet) en budget på ca 10 miljarder kr inklusive nya sensorer m.m. Köpet av Patriot står för ca 7 miljarder och resten går till nya sensorer, ledningscentraler och annan kringutrustning. Summan 25 miljarder som kritiker älskar att slänga sig med är den totala summan som hela det (av USA) godkända paketet med potentiellt totalt 300 robotar skulle kosta. Sverige har INTE beställt 300 robotar, inte ens i närheten. Det kan man ju såklart debatera om rationaliteten bakom, men svaret är sannolikt att man har erhållit politiska garantier (avtal?) från USA att vid behov få ta del av deras robotlager med kort varsel. 

 

RBS 98 har hela tiden varit avsedd för luftvärnsbataljonerna, det köptes för att ersätta RBS 70 i den rollen. RBS 98 ingår  sedan förra året i luftvärnsbataljonerna som numera därför benämns luftvärnsbataljon typ 97/98 (tidigare benämnda 97/70 och när Patriot förbandssätts blir 103/98).

60 fordon är för hela bataljonen och omfattar även sensorbärarna, ledningscentralerna, stab och tross, närskydd o.s.v. 

 

Brittiska Armèn ska enligt uppgift betala 148 miljoner pund för 24 enheter av Sky Sabre (CAMM-L). Exakt vad som ingår i en "enhet" är inte närmare definierat, lika så är antalet robotar som ingår inte offentligt. Men om vi förutsätter att en "enhet" är det samma som en avfyrningsenhet så skulle det innebära 24 sådana för runt 2 miljarder SEK. Notera att det då inte ingår sensorer, utan dessa kommer behöva anskaffas separat...

 

 

De källor jag haft kontakt med från bla FMV och Lv-reg  har båda klargjort att budgeten för medelräckviddigt luftvärn satts till just 25 miljarder, inte för att man haft för avsikt att använda hela summan men för att ha ett större svängrum.

 

Istället för att som de senaste 25-30 åren ha en för liten budget som begränsar projekten och som sedan drar över rejält och blir pannkaka.

Link to comment
Share on other sites

On 3/30/2021 at 12:15 PM, Pärmtroll said:

 

RBS 98 har hela tiden varit avsedd för luftvärnsbataljonerna, det köptes för att ersätta RBS 70 i den rollen. RBS 98 ingår  sedan förra året i luftvärnsbataljonerna som numera därför benämns luftvärnsbataljon typ 97/98 (tidigare benämnda 97/70 och när Patriot förbandssätts blir 103/98).

60 fordon är för hela bataljonen och omfattar även sensorbärarna, ledningscentralerna, stab och tross, närskydd o.s.v. 

 

 

 

Nja, 60 fordon(lastbilar) är vad som krävs för att bära alla systemenheter mm ingående i Luftvärnssystem 103, där FMV anskaffat 40 MAN HX för detta behov. Hur resterande 20 löses vet jag inte men de kan t.ex tas av andra anskaffningar som gjorts av MAN HX, lösas av "arvetlastbilar" som redan finns eller också planerar man anskaffa fler MAN HX i framtiden.  För hela bataljonen är mängden fordon betydligt högre där merparten redan finns, t.ex åker närskyddet patgb 203, trossenheter nyttjar befintliga lastbilar osv. 

Link to comment
Share on other sites

On 3/30/2021 at 2:21 PM, Chassi said:

De källor jag haft kontakt med från bla FMV och Lv-reg  har båda klargjort att budgeten för medelräckviddigt luftvärn satts till just 25 miljarder, inte för att man haft för avsikt att använda hela summan men för att ha ett större svängrum.

 

Sorry, jag formulerade mig kanske dåligt. Det är möjligt att budgeten för hela projektet med all ny infrastruktur (på Lv 6), nya lastbilar, alla nya sensorsystem (PS, PQ, Optro m.m.), ledningscentraler (LvC), utbildning, o.s.v. är 25 miljarder. Projektet sträcker ju sig fram till åtminstone 2030 innan alla tänkta delar ska vara på plats. Dessutom tillkommer ju som för alla system livstidskostnader.

Men som sagt, offerten inklusive optioner på totalt 300 robotar var på ca 25 miljarder. Den faktiska beställningen av RBS 103 slutade däremot på runt 10 miljarder, plus sensorer (inte 7 + sensorer som jag skrev tidigare). Som du var inne på så begärde FMV exporttillstånd för mer än man hade för avsikt att köpa, i syfte att vid behov kunna köpa mer i framtiden utan att behöva söka nytt tillstånd. 

För den som har tillgång till VIDAR så kan man hitta övergripande kostnadsuppgifter där, för er andra finns bl.a. följande källor:

 

SVT.se (22 feb 2018)

"Försvarets Materielverk har tidigare sagt att kostnaden för nytt luftvärn uppskattas till omkring 10 miljarder kronor i det första skedet. 

Men slutnotan kan förändras beroende på vilken tidshorisont och hur många robotar Sverige är berett att köpa totalt. 25 miljarder är ett absolut tak, inte ett definitivt slutpris.

– Vi har tagit till så att vi slipper fråga kongressen en gång till om vi behöver mer, säger Joakim Lewin på FMV."

 

 

Pressmeddelande (2 aug 2018) från FM.

"Anskaffningen av Patriot kostar drygt 10 miljarder kronor och är fullt finansierad i den investeringsplan som både Försvarsmakten och Försvarets materielverk står bakom. Någon ytterligare anskaffning är inte planerad."

 

On 3/31/2021 at 3:19 PM, Meteor said:

Nja, 60 fordon(lastbilar) är vad som krävs för att bära alla systemenheter mm ingående i Luftvärnssystem 103, där FMV anskaffat 40 MAN HX för detta behov. Hur resterande 20 löses vet jag inte men de kan t.ex tas av andra anskaffningar som gjorts av MAN HX, lösas av "arvetlastbilar" som redan finns eller också planerar man anskaffa fler MAN HX i framtiden.  För hela bataljonen är mängden fordon betydligt högre där merparten redan finns, t.ex åker närskyddet patgb 203, trossenheter nyttjar befintliga lastbilar osv. 

 

Check, i stand corrected! Tack för klargörandet.

Vad jag ville få fram var att många av lastbilarna bär stödfunktioner såsom rep och reservdelscontainrar, omladdningar o. dyl. Saker som hade behövts även om MAMBA hade valts. Och en eldenhet MAMBA består ju även den av ca 15 lastbilar, och förefaller ha en väldigt snarlik systemuppbyggnad som Patriot. Så mängden fordon hade sannolikt varit ungefär likvärdig och är inte specifik för bara Patriot.

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

FMV hintar om att det iaf är mer än ett par EldE 23 som tas i bruk. 

 

"Under våren kommer FMV genomföra leveranskontroller av flera EldE23 efter genomfört underhåll, för leverans till Försvarsmakten"

 

https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/luftvarnet-far-tillskott-nar-eldenhet-23-ateruppstar/ 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, Meteor said:

FMV hintar om att det iaf är mer än ett par EldE 23 som tas i bruk. 

 

"Under våren kommer FMV genomföra leveranskontroller av flera EldE23 efter genomfört underhåll, för leverans till Försvarsmakten"

 

https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/luftvarnet-far-tillskott-nar-eldenhet-23-ateruppstar/ 

Ja hur ska man tolka detta. Har vi RBS23 för två kompanier. Var ska då dessa placeras. Räcker antalet på Gotland? Eller så är detta en sen nyhet. Då man redan har visat två på twitter.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Zizka
   Hej !
    
   Satt och läste "Armemusei småskrifter 2"om Svenska Arméns luftvärn.
   I den står det att 57mm lvakan m/54 indrogs på 1970 talet.
   Vad hände med den efteråt, kunde man inte ha använt den i lokalförsvarsluftvärnsförband eller liknande.
   Borde ha kunnat gjort rediga hål i en Mi-24 Hind eller liknande flygfarkost.
   Fanns det ekonomiska skäl som att ammunitionen inte lönade sig att nytillverka ?
    
   Har varit på samtliga luftvärnsregementen förutom Gotland och kan inte påminna mig ha sett nån liknande pjäs stått uppställt vilket äldre materiel brukar ställas upp för visning.
  • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By 5.56mm
   I krig så ska sverige lita på en hel del system men på kompani/plutonnivå ska man lita på Kulspruta 58 på lv stativ eller ? Är det bara en kostnads fråga varför man inte ersatte rbs 69 med tex stinger eller igla. Finnarna har ju köpt in en satans massa ryska tksp och igla:s för detta men ska lasse i ledet bekämpa med ak5 ?
×
×
 • Create New...