Jump to content

Recommended Posts

17 hours ago, madman said:

Lite OT men ÖB har sagt i en artikel att det hade kostat 50 miljoner att driftsätta på Gotland. Och att det skulle kosta lika mycket om alla system skulle sättas i drift. Nu säger han inte hur många och det ska ju inte heller diskuteras. Men resterande kunde väl också driftsättas.

 

Såklart skulle resterande delar av systemet också kunna tas i bruk om man ville, men med vilka pengar? Och är det värt den kostnaden? Att delar av systemet nu driftsatts på Gotland handlade ju enbart om att man hade ett behov av att snabbt få fram någorlunda kvalificerat luftvärn till ön, till minsta möjliga kostnad. Som ÖB tydligt framförde så handlar det (likt införandet av RBS 70/90 i brigaderna!) enbart om en s.k. gap filler till dess att man får pengar till att köpa ett modernt och mer kapabelt system (det som ska bli brigadluftvärn!). 

 

17 hours ago, madman said:

Sedan gammalt skulle radarsystemet samarbeta med RBS70/90. Så när RBS90 åter sätts i drift. Så skulle väl några sådana kunna samarbeta med RBS 23.

 

Finns sannolikt ingenting som hindrar det...

 

17 hours ago, madman said:

Sedan kan man ju önska att systemet kan få bättre räckvidd på både radar och att robotar köps/byggs om så att de når 21 km.

 

Varför slösa bort pengar på en sådan sak när vi ändå avser ersätta systemet inom några år?

Den nu driftsatta versionen av RBS 23 använder spaningsradarn PS90, som är en äldre 2D radar med bedömt begränsad utvecklingspotential. Eller menar du eldledningsradarn? PE 2302 har redan en instrumenterad räckvidd på 30km, så betydligt längre än vad robotarna når (vilket såklart är nödvändigt!).

Robotarna har enligt SAAB en effektiv räckvidd på upp till 20km redan idag, men likt alla robotsystem är ju detta beroende på skjutfall. Är målet på låg höjd och på rakbana mot eldenheten så når roboten längre ut. Är målet på hög höjd och/eller har mycket sidflykt, så gör roboten av med mer energi för att nå fram och då kan man inte skjuta lika långt.  

 

17 hours ago, madman said:

Skulle man även kunna bygga in så att roboten letar in målet på slutet som med RBS70 NG? Då roboten baseras på 70/90 systemet och påstås vara relativt billiga.

 

RBS 70 (även NG!) använder styrprincipen LOSBR (Line-Of-Sight Beam Riding) och saknar således målsökare, den kan därmed inte själv hitta någonting - varesig i början eller slutet av sin flygbana - den följer bara laserstrålen! Så jag är lite osäker på vad du menar med att RBS 70NG själv skulle leta in målet på slutet?

 

RBS 23 ska mycket riktigt i grunden vara baserad på RBS 70, men använder en annan styrprincip kallad ACLOS (Automatic Command to Line-Of-Sight!) och saknar likt RBS 70/90 egen målsökare. Systemet har i stället en eldledningsradar (PE 2302!) monterad i en mast ovanpå eldenheten. Eldledningsradarn mäter först in målet, därefter avfyras roboten, radarn mäter in även denna och skickar sedan styrkommandon till roboten hela vägen fram till träff. Detta är i grunden en gammal och omodern styrprincip, och i stort sätt inga moderna system använder den.

Fördelarna är att systemet är relativt störtåligt, och framförallt så blir robotarna relativt billiga då alla de dyra delarna (målsökare, styrdator, m.m!) sitter kvar på eldenheten och kan återanvändas.

Nackdelarna med systemet är att varje eldenhet bara kan bekämpa ett mål i taget (rent tekniskt kan systemet faktiskt bekämpa två, så länge båda befinner sig inom systemets radarlob!), man måste ha line of sight mellan eldenheten och målet under hela bekämpningsfasen, och man måste ha eldledningsradarn aktiv under hela bekämpningsförloppet.

RBS 23 är till skillnad från RBS 70/90 helt automatiskt och behöver ingen skytt som manuellt sitter och styr roboten, allt skytten (normalt sett!) behöver göra är att låsa eldledningsradarn på målet och trycka fyr - så sköter systemet resten.

Edited by Pärmtroll
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • Replies 149
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Precis. Räckvidden för ett lv-robotsystem kommer variera beroende på typ av mål, målets flygprofil, din robots flygprofil, väder o.s.v.  Kraftigt manövrerande mål kräver att din robot har kvar my

Försvarsberedningens förslag var att samtliga förband i armén skulle utrustas med buren lv-robot, den ekonomiska verkligheten gör att det i nuläget enbart blir amfibiebataljonerna men den högra ambiti

RBS 103 börjar levereras under sommaren i år. Första eldenheten (en ledningsplats, en radar, tre lavetter samt ett kraftverk m.m) förbandssätts vid 61:a lv-bataljon i år och den andra i början av näst

22 hours ago, Perman said:

Kontrakt för uppdatering av luftvärnsrobotsystem 23 Bamse och eldenhet 70 NG nu i hamn:

 

Mikael Frisell på twitter

 

/Per

 

 

 

Eldenhet 70NG är nog i praktiken en nyanskaffning, även om den i ett större sammanhang kan ses som en uppgradering av 70-systemet, den nya eldenheten kommer nog kallas EldE 70D i FM då 70C är den nyaste varianten vi nu har i bruk. 

Denna nyhet kom onekligen lite överraskande men lika fullt glädjande, särskilt var nyheten om Lvsystem 23 lite överraskande! Kommer bli intressant att se vad den uppgraderingen handlar om. Sannolikt handlar det nog om sensor-och eller/lednsystem då det är dessa områden som generellt utvecklas snabbast. 

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Uppgraderingen är nog mer av ett serviceavtal där man säkerställer systemets vidmakthållande, någon uppgradering för att föra in systemet i nuvarande ordning och lägeskontroll tillsammans med övriga sensor och robotsystem är inte troligt.

 

Mig veterligen finns ingen överenskommelse om att tex starta upp produktionslinan av robotar igen, vilket skulle kosta mer än det smakar, så uthålligheten och bekämpningsförmågan är minst sagt mycket begränsad, vi har de robotar vi köpte in i samband med köpet av systemet och några har redan skjutits.

 

Det här handlar om att serva och garantera systemets funktioner, inte sä mycket mer.

Link to post
Share on other sites
On 8/2/2020 at 1:29 PM, Pärmtroll said:

 

Såklart skulle resterande delar av systemet också kunna tas i bruk om man ville, men med vilka pengar? Och är det värt den kostnaden? Att delar av systemet nu driftsatts på Gotland handlade ju enbart om att man hade ett behov av att snabbt få fram någorlunda kvalificerat luftvärn till ön, till minsta möjliga kostnad. Som ÖB tydligt framförde så handlar det (likt införandet av RBS 70/90 i brigaderna!) enbart om en s.k. gap filler till dess att man får pengar till att köpa ett modernt och mer kapabelt system (det som ska bli brigadluftvärn!). 

 

 

Finns sannolikt ingenting som hindrar det...

 

 

Varför slösa bort pengar på en sådan sak när vi ändå avser ersätta systemet inom några år?

Den nu driftsatta versionen av RBS 23 använder spaningsradarn PS90, som är en äldre 2D radar med bedömt begränsad utvecklingspotential. Eller menar du eldledningsradarn? PE 2302 har redan en instrumenterad räckvidd på 30km, så betydligt längre än vad robotarna når (vilket såklart är nödvändigt!).

Robotarna har enligt SAAB en effektiv räckvidd på upp till 20km redan idag, men likt alla robotsystem är ju detta beroende på skjutfall. Är målet på låg höjd och på rakbana mot eldenheten så når roboten längre ut. Är målet på hög höjd och/eller har mycket sidflykt, så gör roboten av med mer energi för att nå fram och då kan man inte skjuta lika långt.  

 

 

RBS 70 (även NG!) använder styrprincipen LOSBR (Line-Of-Sight Beam Riding) och saknar således målsökare, den kan därmed inte själv hitta någonting - varesig i början eller slutet av sin flygbana - den följer bara laserstrålen! Så jag är lite osäker på vad du menar med att RBS 70NG själv skulle leta in målet på slutet?

 

RBS 23 ska mycket riktigt i grunden vara baserad på RBS 70, men använder en annan styrprincip kallad ACLOS (Automatic Command to Line-Of-Sight!) och saknar likt RBS 70/90 egen målsökare. Systemet har i stället en eldledningsradar (PE 2302!) monterad i en mast ovanpå eldenheten. Eldledningsradarn mäter först in målet, därefter avfyras roboten, radarn mäter in även denna och skickar sedan styrkommandon till roboten hela vägen fram till träff. Detta är i grunden en gammal och omodern styrprincip, och i stort sätt inga moderna system använder den.

Fördelarna är att systemet är relativt störtåligt, och framförallt så blir robotarna relativt billiga då alla de dyra delarna (målsökare, styrdator, m.m!) sitter kvar på eldenheten och kan återanvändas.

Nackdelarna med systemet är att varje eldenhet bara kan bekämpa ett mål i taget (rent tekniskt kan systemet faktiskt bekämpa två, så länge båda befinner sig inom systemets radarlob!), man måste ha line of sight mellan eldenheten och målet under hela bekämpningsfasen, och man måste ha eldledningsradarn aktiv under hela bekämpningsförloppet.

RBS 23 är till skillnad från RBS 70/90 helt automatiskt och behöver ingen skytt som manuellt sitter och styr roboten, allt skytten (normalt sett!) behöver göra är att låsa eldledningsradarn på målet och trycka fyr - så sköter systemet resten.

Trodde att systemet med RBS 70 NG kunde själv ta över på slutet och styra roboten mot målet. Då rutan på skärmen som följer efter roboten tydligen bra hjälper den som siktar mot målet. Så jag trodde att NG hade en viss vägledning på slutet. Men det var bara en "autotracker som hjälper operatören under engagemang och ökar träff sannolikheten".

 

 

Men det ju finns robotar som själva tar över ledningen mot målet på slutet. Skulle en sådan lösning vara för svår och dyr på 90, 23 systemet så att man snabbare kunde skicka iväg ytterligare en robot.

 

Nu har man tydligen bestämt sig för att även börja använda resterande RBS 23. Hur kommer de då att se ut. 1-2 RBS 23 och och ett par RBS 90?  Eller ska det bara vara  3 st RBS 23. Sedan undrar jag om man minskar RBS 23:s förmåga då man använder en PS 90 radar istället. Eller är det för att den numera ska fungera tillsammans med RB 90 systemet? 

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, madman said:

Trodde att systemet med RBS 70 NG kunde själv ta över på slutet och styra roboten mot målet. Då rutan på skärmen som följer efter roboten tydligen bra hjälper den som siktar mot målet. Så jag trodde att NG hade en viss vägledning på slutet. Men det var bara en "autotracker som hjälper operatören under engagemang och ökar träff sannolikheten".

 

 

Men det ju finns robotar som själva tar över ledningen mot målet på slutet. Skulle en sådan lösning vara för svår och dyr på 90, 23 systemet så att man snabbare kunde skicka iväg ytterligare en robot.

 

Nu har man tydligen bestämt sig för att även börja använda resterande RBS 23. Hur kommer de då att se ut. 1-2 RBS 23 och och ett par RBS 90?  Eller ska det bara vara  3 st RBS 23. Sedan undrar jag om man minskar RBS 23:s förmåga då man använder en PS 90 radar istället. Eller är det för att den numera ska fungera tillsammans med RB 90 systemet.

Elde 70 NG är betydligt enklare eftersom skytten bara behöver grovrikta och följa målet, eldhenheten finriktar roboten mot målet, tidigare styrde skytten roboten med tummen på en liten joystick, vilket ju var det i kombination med grovriktningen som var det som krävde god färdighet.

 

EldE 23 är ju ursprungligen tänkt att operera ihop med UndE23, dock köpte vi ju enbart spaningsradarn, därför har inte BAMSE uppgraderats i takt med övriga eldenheter och UndE23, EldE 23 kan idag inte kommunicera med UndE23 på så sätt det var tänkt, däremot kan PS90 fortfarande ge invisning till EldE23 varför detta alternativ eller kombination är det som omedelbart gick att driftsätta.

 

EldE23 kräver dock inte en extern spaningsradar för att fungera utan kan använda sin egen målföljnigsradar för att bekämpa inkommande mål.

 

Vid köp av BAMSE ingick även en batch med robotar i begränsat antal, det är de robotar vi fortfarande har att tillgå och dessa är inte föremål för någon teknisk uppgradering, produktionslinan vad gäller robotarna finns inte heller kvar och ska systemet faktiskt "brukas" behöver nya robotar införskaffas, inte aktuellt.

 

De robotar och de system vi har kan dock användas som de är om systemet vidmakthålls och servas.

 

Det är fortfarande en nödlösning i väntan på full utbyggnad av beställda system, som kanske kommer dra över tiden och inte driftsättas inom planerad tid.

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Chassi said:

Uppgraderingen är nog mer av ett serviceavtal där man säkerställer systemets vidmakthållande, någon uppgradering för att föra in systemet i nuvarande ordning och lägeskontroll tillsammans med övriga sensor och robotsystem är inte troligt.

 

Mig veterligen finns ingen överenskommelse om att tex starta upp produktionslinan av robotar igen, vilket skulle kosta mer än det smakar, så uthålligheten och bekämpningsförmågan är minst sagt mycket begränsad, vi har de robotar vi köpte in i samband med köpet av systemet och några har redan skjutits.

 

Det här handlar om att serva och garantera systemets funktioner, inte sä mycket mer.

 

Detta är bara grundlös spekulation från din sida.

Läget är inte alltid så illa idag som folk ibland vill tro. Hade det bara handlat om att säkerställa funktionen på systemet hade det inte uppmärksammats på det sätt som nu görs. Det handlar helt klart om en uppgradering, dock idag okänt exakt vad den omfattar. 

Med tanke på den begränsade mängden eldenheter som anskaffats(sex stycken enligt nedanstående artikel) så kan man med relativt små ekonomiska medel göra förhållandevis stora åtgärder på varje eldenhet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att ÖB angav att det kostat ca 50 mkr att ta systemet i drift, så det har redan genomförts vissa åtgärder i närtid. Om det i denna summa ingått anskaffning av robotar vet vi inget om, dock kan vi utgå ifrån att vi idag har en rimlig mängd robotar, annars hade systemet inte kunnat vara en del av krigsorganisationen.  

Säg att det i detta uppgraderingsprojekt avsatts 60 mkr till lvsystem 23 så innebär det ändå 10 miljoner kronor per eldenhet.. Utesluter inte att den ekonomiska ramen är betydligt högre än så heller för den delen, 60 mkr är småpengar.

 

https://www.artlvklubben.se/wp-content/uploads/2012/10/Artilleri-Tidskrift_2004-4.pdf  

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Meteor said:

 

Detta är bara grundlös spekulation från din sida.

Läget är inte alltid så illa idag som folk ibland vill tro. Hade det bara handlat om att säkerställa funktionen på systemet hade det inte uppmärksammats på det sätt som nu görs. Det handlar helt klart om en uppgradering, dock idag okänt exakt vad den omfattar. 

Med tanke på den begränsade mängden eldenheter som anskaffats(sex stycken enligt nedanstående artikel) så kan man med relativt små ekonomiska medel göra förhållandevis stora åtgärder på varje eldenhet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att ÖB angav att det kostat ca 50 mkr att ta systemet i drift, så det har redan genomförts vissa åtgärder i närtid. Om det i denna summa ingått anskaffning av robotar vet vi inget om, dock kan vi utgå ifrån att vi idag har en rimlig mängd robotar, annars hade systemet inte kunnat vara en del av krigsorganisationen.  

Säg att det i detta uppgraderingsprojekt avsatts 60 mkr till lvsystem 23 så innebär det ändå 10 miljoner kronor per eldenhet.. Utesluter inte att den ekonomiska ramen är betydligt högre än så heller för den delen, 60 mkr är småpengar.

 

https://www.artlvklubben.se/wp-content/uploads/2012/10/Artilleri-Tidskrift_2004-4.pdf  

Vill minnas att ÖB i en intervju sa när RBS 23 hade införts på Gotland. Att systemet hade blivit modernare och var nu bättre än tidigare. Men att det kostade 50 miljoner att uppgradera dem för Gotland. Och att det skulle kosta lika mycket om man även skulle uppgradera resterande RBS 23. Tror någon annan eller om det var han att ingen uppgradering hade skett på själva robotarna. Så om vi har 6 st så skulle det bli drygt 16.5 miljoner per enhet inklusive ev anpassning med PS 90.

 

Sedan kan man alltid diskutera värdet etc. Men har man ett system som är någorlunda så är det bättre än att ha inget alls. Se bara på RBS/E 97 som var på väg att skrotas till förmån för RBS 23. Som slutligen blev bättre än Raytheons lösning på systemet. Då den svenska varianten med sin variant av radar kunde snabbare upptäcka även mindre mål på låg höjd. Sedan anser jag att det är värt pengarna att då förbättra systemet inom rimliga gränser. I min värld borde det räcka med 2 st RBS 23 där man kompletterar med några enheter RB 90. Då man nu bara använder PS 90 radarn. Viket gör att man skulle kunna ha bättre skydd på tre platser istället för två.

 

Då systemet med robotarna även erbjöds till Indien. Med längre räckvidd så förstår jag inte påstående att det inte tillverkas några nu. Men man bör kunna om man vill. Då de ansågs som relativt billiga. Då det är bättre med ännu längre räckvidd.  Om roboten även får en egen låsning på målet på slutet. Skulle kunna teoretiskt ge att 3-4 robotar skulle kunna vara på väg mot mål från en enhet. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nu är det inte uppgradering av RBS 23 som har kostat 50 miljoner kr. Det är däremot den totala kostnadsramen för driftsättningen av systemet på Gotland. I den kostnaden ingår då t.ex. driftsättning, uppgradering, transport, förvaring och initial värnpliktsutbildning på systemet. Från Försvarsmaktens pressmeddelande på mil.se:

"Kostnader: Cirka 25 miljoner kronor. Kostnaden kan öka vid slutligt införande men hålls inom angiven budget som är cirka 50 miljoner kronor." 

 

Vidare är införandet en nödlösning i väntan på ett nytt och bättre system. Om och när detta system kan realiseras med nuvarande ekonomiska förutsättningar är dock oklart. Från samma artikel på mil.se:

"Åtgärderna är en snabb lösning för att ”här och nu” kunna möta en ökad hotbild. Det ersätter dock inte behovet av framtida nya luftvärnssystem, utan fyller ett initialt behov av luftvärnsförmåga, säger ÖB Micael Bydén."

 

 

Jag delar uppfattningen att det främst är vidmakthållande åtgärder som nu genomförs på systemet, det har trots allt stått i förråd i över 10 år. Sannolikt behöver föråldrade komponenter omsättas, samband och krypton behöver omsättas, måldataformat behöver uppdateras, robotarna behöver kontrolleras då fastbränsleraketer och sprängmedel åldras, o.s.v.

Att uppgradera vapensystem är dyrt, t.o.m. mycket dyrt. Så att vi skulle få någon större prestanda uppgradering inom budgetramen 50 miljoner kr är osannolikt. Måhända är vissa av systemets enskilda komponenter bättre, och kanske är den totala systemfunktionen något bättre, men sannolikt är prestandan på den skjutande delen av systemet oförändrad.  

 

 

1 hour ago, madman said:

Om roboten även får en egen låsning på målet på slutet. Skulle kunna teoretiskt ge att 3-4 robotar skulle kunna vara på väg mot mål från en enhet. 

 

17 hours ago, madman said:

Men det ju finns robotar som själva tar över ledningen mot målet på slutet. Skulle en sådan lösning vara för svår och dyr på 90, 23 systemet så att man snabbare kunde skicka iväg ytterligare en robot.

 

RBS 70 och RBS 90 använder exakt samma robot (RB 70), däremot är systemuppbyggnaden olika. Varesig RBS 70/90 eller RBS 23 har någon målsökare i roboten och således är det helt omöjligt att de kan ges egen låsning på något mål. Det skulle med andra ord innebära en total omkonstruktion av hela roboten och stora delar av robotsystemet för att realisera den förmågan, något som inte är ekonomiskt försvarbart då det finns färdiga system på marknaden som redan löser detta, dessutom med bättre räckvidd och höjdtäckning. Och precis ett sådant system är just vad FM avser anskaffa för att ersätta RBS 70/90 och RBS 23 i rollen som brigadluftvärn.

Edited by Pärmtroll
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Jag delar uppfattningen att det främst är vidmakthållande åtgärder som nu genomförs på systemet, det har trots allt stått i förråd i över 10 år. Sannolikt behöver föråldrade komponenter omsättas, samband och krypton behöver omsättas, måldataformat behöver uppdateras, robotarna behöver kontrolleras då fastbränsleraketer och sprängmedel åldras, o.s.v.

Att uppgradera vapensystem är dyrt, t.o.m. mycket dyrt. Så att vi skulle få någon större prestanda uppgradering inom budgetramen 50 miljoner kr är osannolikt. Måhända är vissa av systemets enskilda komponenter bättre, och kanske är den totala systemfunktionen något bättre, men sannolikt är prestandan på den skjutande delen av systemet oförändrad.  

 

 

Är knappast en knivskarp gräns mellan "vidmakthåll" ooch "uppgradering". Att komponenter uppnåer EOL och att dessa byts ut med därpå följande ökade prestanda är ju både ett vidmakthållande och en uppgradering, på sätt och vis. De ågärder som nu görs på EldE 23 behöver inte nödvändigtvis vara knutet till de ekonomiska ramar som nämndes för drygt ett år sedan, det rinner mycket vatten under broarna på ett år nuförtiden.. Både nyanskaffningen av 70NG och uppgraderingen av 23 ligger i ett projekt som kallas "Vidmakthåll luftvärn 20-22" .. Så tydligen kan även en nyanskaffning definieras som vidmakthållande.

  

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Meteor said:

Är knappast en knivskarp gräns mellan "vidmakthåll" ooch "uppgradering". Att komponenter uppnåer EOL och att dessa byts ut med därpå följande ökade prestanda är ju både ett vidmakthållande och en uppgradering, på sätt och vis. De ågärder som nu görs på EldE 23 behöver inte nödvändigtvis vara knutet till de ekonomiska ramar som nämndes för drygt ett år sedan, det rinner mycket vatten under broarna på ett år nuförtiden.. Både nyanskaffningen av 70NG och uppgraderingen av 23 ligger i ett projekt som kallas "Vidmakthåll luftvärn 20-22" .. Så tydligen kan även en nyanskaffning definieras som vidmakthållande.

 

Absolut, jag säger inte emot! Systemet i sin helhet kan mycket väl anses vara bättre efter dessa åtgärder, men att förvänta sig att robotarna ska nå längre/högre eller att det plötsligt ska sitta en målsökare i dem är enligt mig inte realistiskt. Det var mest det jag ville föra fram! Håll förväntningarna på en rimlig nivå...

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Absolut, jag säger inte emot! Systemet i sin helhet kan mycket väl anses vara bättre efter dessa åtgärder, men att förvänta sig att robotarna ska nå längre/högre eller att det plötsligt ska sitta en målsökare i dem är enligt mig inte realistiskt. Det var mest det jag ville föra fram! Håll förväntningarna på en rimlig nivå...

 

Nä.. Längre räckvidd på robotarna och ändrade styrprinciper är inget jag förväntar mig heller.. Uppgraderingen kan mycket väl bestå av nya ledn/sb-system vilket de flesta på internet nog tycker är osexigt men som i verkligheten ger större effektökning än längre räckvidd på robotarna..   

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Innan eldenheterna slutligen levererades skedde åtminstone tre avgörande händelser, nedläggningarna 2000 och sedan nedläggningarna 2004 därefter den borgerliga regeringen 2006.

 

Från början var sex enheter tänkta att införskaffas, flera oberoende källor jag har kontakt med har dock menat att alla sex enheter inte levererades.

 

De system som levererades, antogs slutligen som demonstratorer och var, även om de fungerar i sin helhet inte helt "färdiga" industritekniskt sett, i likhet med de första levererade archer pjäserna.

 

En av dessa eldenheter har senare använts som reklampelare och demonstrator vid försök att exportera systemet, den eldenheten var den som snabbt kunde tas i anspråk och skickas till Gotland, de andra enheterna har huvudsakligen stått i malpåsen och får sig nu en översyn så de motsvarar den första enheten.

 

När elde98 förra året överlämmnades till luftvärnsregementet överlämnades även de uppgraderade unde23 och ps-91 som genomgått remo för att för att bland annat kunna ge måldata till elde98, de omgjorda ps-91 kan inte längre användas ihop med rbs/elde90 utan används uteslutande för att ge måldata till elde98 och som gapfillers vid luftövervakning, elde98 kräver 3D-invisning.

 

Det som unde23 var tänkt att göra från början, nämligen att följa mål på långa avstånd och ge uträknad måldata till elde23 är inte längre möjligt med unde23 nya programvara.

 

Elde23 får därför agera autonomt eller få begränsad invisning (ej uträknad måldata) av ps-90 som i praktiken inte längre kan användas till övriga luftvärnet.

 

Ps-90 läggs huvudsakligen i malpåse tills systemet inte längre fyller någon funktion.

 

Vad gäller en "rimlig mängd robotar" så är det trots sin rimlighet (som var helt rimligt när man köpte systemet för prov)

fortfarande inte rimligt för reellt luftskydd, antalet är starkt begränsat och fler robotar kommer inte köpas eftersom systemet inte "finns" som en del av luftvärnet, de eldenheter vi har med de robotar som levererades 2008/2009 är vad vi har att tillgå, systemet finns och är aktiverat i väntan på kommande system, detsamma gäller rbs/elde 90 (som vi har robotar till och fortfarande kompatibla ps-91).

 

Detta möjliggörs av att det finns officerare och värnpliktiga som kan användas till systemen då någon förbandsutbildning, med stor sannolikhet inte kommer ske på elde23 eller möjligtvis rbs/elde90

 

Rbs90 skulle med lite tur kunna leva kvar i försvarsmakten framöver, men utsikterna för Bamse är mörka, även om jag gillar Bamse.

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
On 8/23/2020 at 12:11 PM, madman said:

Då systemet med robotarna även erbjöds till Indien. Med längre räckvidd så förstår jag inte påstående att det inte tillverkas några nu. Men man bör kunna om man vill. Då de ansågs som relativt billiga. Då det är bättre med ännu längre räckvidd.  Om roboten även får en egen låsning på målet på slutet. Skulle kunna teoretiskt ge att 3-4 robotar skulle kunna vara på väg mot mål från en enhet. 

Att saker går att beställa är inte detsamma som att det finns ett färdigt produktionsband som startar när man trycker på knappen.

Link to post
Share on other sites
On 9/4/2020 at 12:33 AM, Chassi said:

Att saker går att beställa är inte detsamma som att det finns ett färdigt produktionsband som startar när man trycker på knappen.

Nej och det är ganska avgörande beroende på uppgraderingar och även antalet. Om det är två eller sex st RBS 23 enheter. Om hur det är värt att satsa mer eller inte.  

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
 • 5 months later...

Enligt Mikael Frisell (chefen för armésystem på Försvarets Materielverk) på twitter så har FMV i veckan tagit emot uppdaterade eldenheter i RBS 23 systemet:

 

Mikael Frisell på twitter

 

Trevligt att se när man vidmakthåller och uppgraderar vapensystem som fortfarande kan ge god effekt. Dock så kommer ju förr eller senare den dagen när det måste omsättas.

 

UPDATE:

Helt kompani med luftvärnssystem EldE23 BAMSE på Gotland?

(https://cornucopia.cornubot.se)

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Chassi said:

Bamse är ju spännande, men en PS90 imponerar inte.

 

Man tager vad man haver. Sedan verkar det som att det är två PS90 som är uppgraderade. Då en redan är på Gotland sedan 2019.

 

Någon har skrivit att Unde23 är så uppgraderad. Att programvaran på RBE23 numera inte passar. Dels för att det skulle kosta för mycket. Sedan används Unde23 till annat. 

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, madman said:

Man tager vad man haver. Sedan verkar det som att det är två PS90 som är uppgraderade. Då en redan är på Gotland sedan 2019.

 

Någon har skrivit att Unde23 är så uppgraderad. Att programvaran på RBE23 numera inte passar. Dels för att det skulle kosta för mycket. Sedan används Unde23 till annat. 

Det går inte att dra slutsatser angående antalet PS-90 på Gotland på det sättet. Sen är det högst sannolikt att det är fler än en ändå, men det är en annan femma. Angående den renovering/uppgradering som nu görs av EldE 23(Och PS-90?) skulle det inte förvåna mig om det innefattade det nya måldataformatet(LvM) som resten av luftvärnet nyttjar, men det är bara spekulationer från min sida. 

 

Gällande uppgradering av UndE 23 ingår det i den order som tecknades med Saab i höstas. 

"The order includes a number of Saab’s multifunctional radar Giraffe 4A and upgrades of the Swedish Armed Forces’ existing Giraffe AMB"

https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2020/saab-receives-order-for-an-integrated-ground-based-air-defence-solution-for-sweden

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Meteor said:

Det går inte att dra slutsatser angående antalet PS-90 på Gotland på det sättet. Sen är det högst sannolikt att det är fler än en ändå, men det är en annan femma. Angående den renovering/uppgradering som nu görs av EldE 23(Och PS-90?) skulle det inte förvåna mig om det innefattade det nya måldataformatet(LvM) som resten av luftvärnet nyttjar, men det är bara spekulationer från min sida. 

 

Gällande uppgradering av UndE 23 ingår det i den order som tecknades med Saab i höstas. 

"The order includes a number of Saab’s multifunctional radar Giraffe 4A and upgrades of the Swedish Armed Forces’ existing Giraffe AMB"

https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2020/saab-receives-order-for-an-integrated-ground-based-air-defence-solution-for-sweden

Man kanske inte heller ska spekulera om det blir ett kompani  RBS 23 på Gotland. Eller om det ändå blir kvar RB 70/90.  Eller om det blir kvar två plutoner LVKV90. Inte heller att man minskar från 14 strv122 till 10 st.

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Meteor said:

Det går inte att dra slutsatser angående antalet PS-90 på Gotland på det sättet. Sen är det högst sannolikt att det är fler än en ändå, men det är en annan femma. Angående den renovering/uppgradering som nu görs av EldE 23(Och PS-90?) skulle det inte förvåna mig om det innefattade det nya måldataformatet(LvM) som resten av luftvärnet nyttjar, men det är bara spekulationer från min sida. 

 

Gällande uppgradering av UndE 23 ingår det i den order som tecknades med Saab i höstas. 

"The order includes a number of Saab’s multifunctional radar Giraffe 4A and upgrades of the Swedish Armed Forces’ existing Giraffe AMB"

https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2020/saab-receives-order-for-an-integrated-ground-based-air-defence-solution-for-sweden

Min övertygelse är iaf att LvM inte är implementerat i PS-90, dels eftersom PS-90 inte längre "används" inom luftvärnet, i egentlig mening.
Sedan så var inte PS-90 på något vis med i det paket som beställdes och överlämnades till luftvärnsregementet augusti 2019.
PS-90 är en 2D radar, för att fungera ihop med den lägesbild luftvärnet använder idag och för att tex avfyra EldE98 mot invisat mål krävs 3D.

Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Chassi said:

Min övertygelse är iaf att LvM inte är implementerat i PS-90, dels eftersom PS-90 inte längre "används" inom luftvärnet, i egentlig mening.
Sedan så var inte PS-90 på något vis med i det paket som beställdes och överlämnades till luftvärnsregementet augusti 2019.
PS-90 är en 2D radar, för att fungera ihop med den lägesbild luftvärnet använder idag och för att tex avfyra EldE98 mot invisat mål krävs 3D.

Den ingår i allra högsta grad i liftvärnet, dels i brigadluftvärnskompanierna och dels i luftvärnsenheten på Gotland med EldE 23. Att de inte ingår i projektet IFLv och därmed i luftvärnsbataljonerna är en annan sak. 

Min fundering var om det nya måldataformatet ingick som en del av den beställning som lades under mitten av 2020 där Rb 70D och uppgradering av EldE 23 var huvudkomponenterna.  

Link to post
Share on other sites
On 3/16/2021 at 5:53 PM, Adeptus Bellum said:

Undrar hur många eldenheter som ingår i lv-enheten på Gotland. Verkar som om vi köpte in 6 eldE23 från börjsn. Kan det vara så väl att alla ingår i förbandet? I sådanafall borde det väl betyda 2 lv-kompanier på Gotland...? Hyfsad förstärkning av luftförsvarsförmågan om det stämmer...

 

https://issuu.com/whdesign.se/docs/artilleri_nr3_2020_singel/s/11885168

 

Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Optimisten said:

Undrar hur många eldenheter som ingår i lv-enheten på Gotland. Verkar som om vi köpte in 6 eldE23 från börjsn. Kan det vara så väl att alla ingår i förbandet? I sådanafall borde det väl betyda 2 lv-kompanier på Gotland...? Hyfsad förstärkning av luftförsvarsförmågan om det stämmer...

 

https://issuu.com/whdesign.se/docs/artilleri_nr3_2020_singel/s/11885168

 

Då FM inte aktivt har redovisat några siffror så är det nog tänkt att de skall vara en överraskning både för dig, mig och den lede fi. Jag har beskrivit RBS 23 som en återvändsgränd, men nu så har vi dammat av grejorna och övat personal i dess nyttjande då det verkligen är dyrt att vara fattig. ;-)

Link to post
Share on other sites

Jag är nyfiken på hur bemanningen löses, givet följnade avsnitt på FMs hemsida;

Quote

Försvarsmakten började utbilda värnpliktiga på systemet 2008.

– I nuläget är det inte aktuellt att utbilda värnpliktiga på systemet. Försvarsmakten kommer att använda de personalresurser som finns och som redan är utbildade på Eldenhet 23, säger Mikael Beck.

 

Edited by Nestor
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Adeptus Bellum said:

Då FM inte aktivt har redovisat några siffror så är det nog tänkt att de skall vara en överraskning både för dig, mig och den lede fi. Jag har beskrivit RBS 23 som en återvändsgränd, men nu så har vi dammat av grejorna och övat personal i dess nyttjande då det verkligen är dyrt att vara fattig. ;-)

Med facit i hand. Vad skulle man ha satsat på istället vid den tiden NASAM? Då RBE 97 fick bli en nödlösning?

Link to post
Share on other sites
On 3/20/2021 at 8:39 PM, madman said:

Med facit i hand. Vad skulle man ha satsat på istället vid den tiden NASAM? Då RBE 97 fick bli en nödlösning?

Svårt att säga då BAMSE började projekteras redan på 90 talet och då inte var tänkt att ersätta något utan istället skulle komplettera redan befintligt luftvärn.

BAMSE är en bra och intressant produkt, med både fördelar och nackdelar, största problemet för systemet var att den politiska och ekonomiska förutsättningen förändrades markant under projektets gång.

Link to post
Share on other sites
On 3/22/2021 at 12:07 PM, Chassi said:

Svårt att säga då BAMSE började projekteras redan på 90 talet och då inte var tänkt att ersätta något utan istället skulle komplettera redan befintligt luftvärn.

BAMSE är en bra och intressant produkt, med både fördelar och nackdelar, största problemet för systemet var att den politiska och ekonomiska förutsättningen förändrades markant under projektets gång.

RBS 23 är känt som ett dyrt system. Som Indien tappade intresse för. Men då vi har det. Så borde de användas. Som det först nu görs. Där beroende hur många vi har kunde ha kompletterats med RB 90. Där två RBS 23 fick göra huvudbasen. Om vi har sex stycken. Vilket gör att

bevakning kan ske på tre istället för två ställen.

 

RB 90 kunde ha utvecklats till ASRAD-R också. Vilket man inte gjorde. Där RB 90 även var monterad på fordon.

 

Likaså kunde fyra ramper rb 97 ha utrustats med  6-8 st AMRAAM för att höja dess kompetens med tre ramper vardera. Raytheon erbjöd sådan uppgrading. Där resterande kunde uppgraderas 2025. För att få de som en Light NASAM. Där RB 90 kan stå för närskyddet.

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, madman said:

RBS 23 är känt som ett dyrt system. Som Indien tappade intresse för. Men då vi har det. Så borde de användas. Som det först nu görs. Där beroende hur många vi har kunde ha kompletterats med RB 90. Där två RBS 23 fick göra huvudbasen. Om vi har sex stycken. Vilket gör att

bevakning kan ske på tre istället för två ställen.

 

RB 90 kunde ha utvecklats till ASRAD-R också. Vilket man inte gjorde. Där RB 90 även var monterad på fordon.

 

Likaså kunde fyra ramper rb 97 ha utrustats med  6-8 st AMRAAM för att höja dess kompetens med tre ramper vardera. Raytheon erbjöd sådan uppgrading. Där resterande kunde uppgraderas 2025. För att få de som en Light NASAM. Där RB 90 kan stå för närskyddet.

Fast det känns som det bara blir ett kompani med tre RBS 23 på Gotland. Som bara har fått en service och ej någon uppgradering enligt försvarsmakten. De första RBS 23 hade bara 4 robotar på lavett.

 

Sedan är det lite luddigt angående RBS 23 och UndE 23 enligt deras pressmeddelande.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.




 • Similar Content

  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Zizka
   Hej !
    
   Satt och läste "Armemusei småskrifter 2"om Svenska Arméns luftvärn.
   I den står det att 57mm lvakan m/54 indrogs på 1970 talet.
   Vad hände med den efteråt, kunde man inte ha använt den i lokalförsvarsluftvärnsförband eller liknande.
   Borde ha kunnat gjort rediga hål i en Mi-24 Hind eller liknande flygfarkost.
   Fanns det ekonomiska skäl som att ammunitionen inte lönade sig att nytillverka ?
    
   Har varit på samtliga luftvärnsregementen förutom Gotland och kan inte påminna mig ha sett nån liknande pjäs stått uppställt vilket äldre materiel brukar ställas upp för visning.
  • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By 5.56mm
   I krig så ska sverige lita på en hel del system men på kompani/plutonnivå ska man lita på Kulspruta 58 på lv stativ eller ? Är det bara en kostnads fråga varför man inte ersatte rbs 69 med tex stinger eller igla. Finnarna har ju köpt in en satans massa ryska tksp och igla:s för detta men ska lasse i ledet bekämpa med ak5 ?
×
×
 • Create New...