Chassi

Nivå 6
 • Content count

  2,262
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

About Chassi

 • Rank
  Fanjunkare
 • Birthday 11/05/1987

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  sverige

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Pansar
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Mekskkompani 90 NBG
 • Detaljer Grundutbildning
  Mek strf90 Chassi, 06/07, P-Bat I19
 • Placering/Tjänst
  Mekaniker/Tekniker

Recent Profile Visitors

473 profile views
 1. Exakt.
 2. Nej nej, 2010 fanns det fortfarande en del officerare men försvarsbeslutet som antogs 2009 och framåt innebar även att en del officerare har fått sluta, dels genom naturlig avgång (pension) eller så genom arbetsbrist, en del har även slutat eftersom man inte ville skriva på bestämmelsen om att skickas utomlands, det rör sig totalt om något tusental som slutat sedan 2009/2010. Ett annat faktum är att det de senaste åren slutat fler officerare än vad som också kommit in från officersskolorna, trenden har varit nedåtgående vilket inte gör situationen lättare. Så idag när värnplikten åter ska aktiveras då saknas det dels officerare i chefsbefattning till värnpliktsförbanden, men framförallt officerare som ska utbilda de värnpliktiga.
 3. Nej, man gör inte det, inte om roboten kostar 30-50 miljoner st då är syftet att skjuta ner något. Det finns bara ett fåtal länder som har förmåga att slösa med vapen och det fåtalet har överdimensionerat antal vapen i sina depåer, vill man ändra fiendens rörelsemönster då gör man det på annat vis.
 4. Ja det finns, det är däremot brist på utbildningsofficerare.
 5. Nej det skrev jag innan. När värnplikten lades i malpåse 2010 så fick en hel del officerare gå och de som fanns kvar ha fått andra uppgifter, materiel och byggnader finns kvar i stor utsträckning så den kapaciteten är intakt men däremot så personalen som ska utbilda värnplitkiga finns inte längre i samma utsträckning. Därav kommer man ta hjälp av GSS/K soldater och chefer till en början som instruktörer motsv.
 6. Man klarar nätt och jämt av att utbilda 4500 värnpliktiga, men ska det därtill 3 utbildningsomgångar extra om året á 1700 GMU/hv per omgång så kommer det ta mycket resurser, som inte finns. sen är jag ytterst tveksam till om det är ett mål att utbilda 4000 till hemvärnet om året, tror inte heller att det är praktisk genomförbart, inte ens om man pliktar in folk till en GMU/hv vilket jag bara kan se som en kontraproduktiv åtgärd.
 7. Fördelen med värnplikt är att man når många på en gång, och under tjänstgöringens gång så kommer folk på att, detta var ju ganska kul och söker sig vidare efteråt, man gör sin värnplikt på helt andra förutsättningar än vad man gjort när man ska göra GMU. Antagligen blir man efter värnplikt krigsplacerad och kan då vara med i HV som "extra hemvärnsman" när sedan krigsplaceringen utgår kan man bli placerad i hemvärnet. Försvarsmakten har inte den kapacitet som krävs för att utbilda 4000 ( eg ca 4.500-5000) värnpliktiga om året, man kommer till en början behöva ta mycket hjälp av GSS/K soldater och chefer, den officerskår som fanns förra gången värnplikten var aktiv finns inte kvar, den är utspridd på andra befattningar eller är uppsagda. 4000 grundutbildade till HV om året är inte heller riktigt, det kommer helt enkelt inte ske, den kapaciteten finns definitivt inte i organisationen.
 8. Förutsatt att de klarar mönstringen och antas vara lämpliga för resp befattning, är det brist på frivilliga till vissa befattningar och eller de inte har rätt kvalifikationer kommer man plikta in även de som inte alls vill göra värnplikt.
 9. Jag håller inte med där och vet inte vart du fått din uppfattning, men. En tanke just nu är att det ska bli en del värnplikt, eventuellt en del med fortsatt GMU-HV och att de värnpliktiga efter ett antal år när deras krigsplacering utgår får ett erbjudande om att fortsätta inom Hemvärnet eller börja en anställning som GSS/K. Den utbildning som tills nu bedrivits där inriktningen är att börja i Hv (GMU/HV) är en mycket bra grund för att kunna ingå som hemvärnssoldat, vi kan inte kräva av organisationen som den är just nu att full-utbilda en individ för att kunna passa i hemvärnsförbanden rakt av, de flesta som genomfört senaste årens Gmu/gmu-hv har en grundlagd förmåga till befattning i hemvärnet, de flesta har utbildning motsvarande skyttesoldat och skyddsvakter, vilket är hemvärnets grund. Att dessutom hemvärnet i samband med värnpliktens avskaffande införde KFÖ (och på flera hålla en längre och mer omfattande introduktionsutbildning) systemet som är ett mycket bra och effektivt utbildnings och övningssystem har förbättrat hemvärnet på många sätt och vis, ist för som tidigare man skulle göra ett antal strödagar om året men där en sammanhängande utbildning eller övning i regel var omöjlig att genomföra praktiskt. Grundläggande militär utbildning på 3-4 månader i försvaret och därefter vidareutbildning inom hemvärnsförbanden fungerar absolut, sen bygger förstås hemvärnet mycket på frivillighet, det är frivilligt att gå med men sen är du förpliktigad att deltaga och hur mycket tid du vill lägga ned på Hv bestämmer du själv utefter rådande avtal. Det finns i nuläget inget som säger att försvaret ska producera 8 000 man om året 4´ till försvaret och 4´ till hemvärnet, det finns inte heller kapacitet att genomdriva sådan utbildning med nuvarande organisation och personalstyrka. Att personal ska krigsplaceras på 10 år till hemvärnet fungerar inte, glöm det, då är det inte hemvärnet längre utan något helt annat. Vad är det vi har möjlighet att bygga enl ditt system mot vad som inte fungerar eller "som vi inte har" idag? Vårt försvar kommer likna mer det system som finns i Danmark än Norge, men det är inte så intressant i sammanhanget.
 10. Njae nu får vi ta det här från början, värnplikten är inte lösningen på GSS rekryteringsproblem. Det är ändå så att den nya försvarspolitiska inriktningen ställer andra krav på försvarets personalförsörjning än vad inriktningen från 2009 gjorde, den sträckte sig endast fram till valåret 2014. För att försöka lindra rekryteringsproblemen så återstartade man ju tidigare repmötena, vilket var en snabb åtgärd man kunde göra innan den nya försvarspropositionen kunde läggas fram. Den nya försvarsinriktningen ställer långt större krav på försvaret av Sverige än den tidigare från 2009, de kraven kan inte uppfyllas med enbart GSS förband utan där krävs att man omsätter utbildade och samövade förband istället för som nu är fallet då man i regel bara utbildar och övar enskilda individer, med tanke på att så många slutar sin GSS anställning. Detta kan ske om man har ett värnpliktsförsvar, förslaget som ligger nu är att GSS/T i regel tas bort och ersätts av värnplikt, GSS/K kommer vara kvar i sin helhet. Problemet med tidigare försvarsinriktning vad gäller personalläget är framförallt att rekryteringen till officersprogrammen, det slutar fler officerare idag än vad som kommer in i förbanden. Rekryteringen till hemvärnet kommer bli mycket problematisk framöver eftersom den nuvarande utbildningen till hemvärnet GMU/hv inte räcker till, rekryteringsproblemen i HV är på flera utbildningsgrupper i nedåtgående trend då man tömt de möjligheter som finns funnits. Värnplikt är nödvändigt, inte eftersom det löser tidigare problem utan framförallt för att det ska tillfredsställa framtida behov.
 11. Har hört att du har svårt att komma in i andra delar av försvaret om du har gått GMU-HV.
 12. Jag hoppas verkligen och är definitivt övertygad om att man inte "slösar" robotar genom att skjuta iväg någon på måfå bara med syftet att ändra fiendens rörelsemönster. Det gör man på andra sätt.
 13. Det som i regel ger tröskeleffekt är ju framförallt systemet i sig, att man har kapacitet att nå långt med sina luftvärnsrobotar. Att man har 50 eller 100 gör inte jättestor skillnad då även 50 robotar kan ställe till med en del oreda, det ska ju förstås finnas en del robotar så man inte känner att man måste "snåla" på dem vid en eventuell konflikt, men det kanske inte är befogat med hundratal robotar. Jag vet inte heller hur stort antal robotar det finns till rbs97 men det rör sig säkert om även det några dussin upp till något hundratal, tröskeleffekten vad gäller systemet är däremot begränsat.
 14. Sen har vi "hemvärnsfaktorn", vilket innebär att hälften inställer sig
 15. Förhinder kan ju alltid ske, en målsättning på 4-5 år är iaf en förbättring än motsvarande 15 år som var praxis tidigare, pengar till rbs 98 finns men däremot inte till rbs-ny, det föreligger heller inget beslut om införskaffning ännu.