Jump to content

Bakstycket på K-pist m/45A?


Kalixbo

Recommended Posts

Hamnat i en diskussion med en snubbe som tvärt säger att bakstyckena på K-pist m/45A aldrig poppade av när man sköt med m/39C Skarp. Har förklarat att det finns dokument och bevis på att sådant har hänt men han har hängt upp sig på min ålder (14) och påstår att all min vapen kunskap kommer från datorspel

Någon som kan klara upp hur det var med det problemet?

Mvh/

Kalixbo

Edited by henke
Titel, taggar
Link to comment
Share on other sites

Det fanns ju uppenbarligen ett problem, vilket gjorde att m45B kom till. OM du har tillgång till dokument mm som beskriver problemet så torde din ålder spela rätt liten roll. Visa upp dessa för honom så torde diskussionen vara ur världen sedan

Link to comment
Share on other sites

Den förklaring jag har fått till kroken på m/45B är att bakstycket på m/45 hade en tendens att lossna när man sköt kammarammunition,

alltså inget problem med skarp eller lös ammunition, endast kammarammunition.

Det styrks ju också av det faktum att man mot slutet av K-pistens aktiva tid började använda gamla 45:or från förråden, då hade man sedan länge slutat skjuta med kammarammunition så någon risk för ett bakstycke i ögat förelåg således inte längre.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Jag kan i alla fall bekräfta att de som hade Kpist i mitt kompani när jag gjorde lumpen år 1986/87 fick ut modell 45A. Jag vill minnas att man kände igen dem på att de var helt svarta till skillnad från 45B som hade en grönaktig färg.

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

Ett litet påpekande bara, någon K-pist m/45A finns inte, de heter m/45, m/45B och m/45C.

http://sv.wikipedia.org/?title=Kulsprutepistol_m/45

 

Wikipedia påstår att kroken kom till för att bakstycket skulle tåla 39B ammunitionen. Det motsäges dock av att m/45 använts flitigt på förband med just 39B.

Jag hävdar fortfarande att det är kammarammunitionen som är boven i dramat, inte 39B.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Ett litet påpekande bara, någon K-pist m/45A finns inte. de heter m/45, m/45B och m/45C.

http://sv.wikipedia.org/?title=Kulsprutepistol_m/45

 

Wikipedia påstår att kroken kom till för att bakstycket skulle tåla 39B ammunitionen. Det motsäges dock av att m/45 använts flitigt på förband med just 39B.

Jag hävdar fortfarande att det är kammarammunitionen som är boven i dramat, inte 39B.

Tänkte bara så att alla visste att det var den ursprungliga. :)

Link to comment
Share on other sites

Dokumentet som säger att de hänt, är de något som finns tillgängligt, Har du läst det själv? hänvisa till åldern är ett typiskt argumentationsfel, även De att du kanske inte skjutit vapnet i fråga eller sett det hända, finns officiell dokumentation borde de övertrumfa både ålder och praktisk erfarenhet.

 

skulle vi bara få diskutera vapen/vapensystem som vi har utbildning på/skjutit skulle de bli en ganska liten diskussion.

Link to comment
Share on other sites

Dokumentet som säger att de hänt, är de något som finns tillgängligt, Har du läst det själv? hänvisa till åldern är ett typiskt argumentationsfel, även De att du kanske inte skjutit vapnet i fråga eller sett det hända, finns officiell dokumentation borde de övertrumfa både ålder och praktisk erfarenhet.

 

skulle vi bara få diskutera vapen/vapensystem som vi har utbildning på/skjutit skulle de bli en ganska liten diskussion.

Läste på en internet sida (fanns bilder på dokumentet) som jag sökt efter förgäves.

Link to comment
Share on other sites

[...]

Wikipedia påstår att kroken kom till för att bakstycket skulle tåla 39B ammunitionen. Det motsäges dock av att m/45 använts flitigt på förband med just 39B.

Jag hävdar fortfarande att det är kammarammunitionen som är boven i dramat, inte 39B.

 

Kammarammunition är väl (...?) svagare laddade än m/39B? Det låter inte rimligt att den svagare laddade ammunitionen kräver ytterligare förstärkningar...

 

Lite googlande stöder min tes om att haken/kroken sattes på bakstycket för att olyckor hade skett, och att det skulle bli tydligare för en brukare att bakstycket (och buffert?) var anbringad på ett korrekt sätt:

 

Bakstycket på m/45B försågs med en hake på översidan. (Bild 11:6.) Undertill på bakstycket fanns också en klack, som stödde mot ett uttag framför axelstödets övre "gångjärn". Det hade nämligen visat sig att bakstycket kunde lossna under eldgivning. Det hände mycket sällan, men denna svaghet utgjorde en potentiell risk, som eliminerades med beskrivna förstärkningar på bakstycket. (http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/kpist/kpistar_i_sverige2.htm, se bild 11:6)

 

Under kpist-utbildningen (på m/45B) fick man lära sig det var LIVSFARLIGT att använda m/45(A) (svart) då man säkerhetshaken/kroken saknades. Livsfarligheten avtog dock under 90-talet (1990-talet...) då förslitningar/sprickor upptäcktes i m/45B och denne belades med nyttjandeförbud, varpå m/45:or plockades fram.

Link to comment
Share on other sites

Fast kroken är ju ingen förstärkning, bara en extra hake för bakstycket så att det inte skall hoppa ur sin infästning. Och jag kan tänka mig att en ammunition med svagare laddning kanske kan ge just lagom lite kraft för att det skall bli någon sorts vibration eller vad man skall kalla det för att bakstycket skall hoppa ur.

 

Jag hade själv m/45b i lumpen och minns också hur livsfarlig 45:an påstods vara.

Fast på 90-talet, när jag en kort period hade K-pist i HV så fick jag till min förvåning ut en 45:a, och då var det helt plötsligt inga som helst problem, så länge man höll sig till 39B ammunition, allt annat var bara en gammal myt.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Användes inte lösskjutningspipan till kammarammunitionen fast utan lösskjutningsanordningen fram?

 

Lösskjutningspipan är väl lätt minskande i kalibera, kan inte det ha varit en av orsakerna till att det uppstod problem med just kammaramunitionen? Vill minnas att jag läste något om sprickbildning i infästningen av pipan som var ett av problemen som kammarammunitionen osakade. Och att haken på m/45b tillkom för att tydligare visa hur bakstycket skulle sättas på, och inte nödvändigvis var en förstärkning i sig.

Link to comment
Share on other sites

Tjenixen!

Det finns SÅ många myter om M/45`or att det ska räcka till en forskartjänst med en doktorsgrad - d.v.s för nå´n "akadumiker".

Det finns en nog anledning till att M/45B såldes till samt licenstillverkades av andra nationer.

Har själv brukat ett otal vapen & har ALDRIG haft problem med nå´n typ av M/45!

Däremot har AK4 givit mig huvudbry samt aggressionsutbrott - för att inte tala om AK5!!!

Vad avser AK5´an så kan mina bistra upplevelser av denna bero på att jag brukade den i dess tämligen nya vistelse på förband.

Första gången jag sköt med den trodde jag att det var nå´t fel på den då den inte lät nämnvärt vid avlossat skott samt var i avsaknad av nämnbar rekyl.

Lyckades slå av det patetiska manöverhandtaget, ha sönder allt av "plast" samt, vid närstridsövning, göra ett "kolvslag" som resulterade i att mekanismen till den vikbara kolven gick sönder (kan förvisso berott på handhavandefel).

Föredrog, också, AK47 före M/16 & AR/15.

Closerange: M45 (av vilket slag som helst).

Distance: AK4.

"När skiten hamnar i fläkten": Det som finns till hands.

Hoppas jag inte "trampar" nå´n på tårna" e ty det är icke min avsikt eller mening.

Är diagnostiserad för PTSD mm. & är ,"mer eller mindre", ordinerad vistelse inom mitt "hemman".

Har nyss börjat bryta min isolation tack vare forum likt detta.

M.v.h: Fossilen.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

M/45 i all ära, men det som skiljer den från andra kpistar av samma generation är god tillverkningskvalité och ett väldigt bra, lätt kilformat magasin.

Annars är det ju inte så mycket att bli anfådd över, tycker jag :)

 

Hade vi haft en enorm vpl. armé hade kpisten absolut fyllt en roll, men bristen på modern mörkerförmåga utan radikala modifieringar tycker jag diskvalificerar den direkt.

 

Min uppfattning är att jänkarna använde den för "deniability" snarare än att den var bäst i världen, men dess prestanda gav den kultstatus.

Iallafall de böcker jag har plöjt om MAC V SOG och liknande verkar ge det för handen.

 

Lagom svamligt, avslutningsvis så är jag ett stort fan av kpisten! :)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Användes inte lösskjutningspipan till kammarammunitionen fast utan lösskjutningsanordningen fram?

 

Lösskjutningspipan är väl lätt minskande i kalibera, kan inte det ha varit en av orsakerna till att det uppstod problem med just kammaramunitionen? Vill minnas att jag läste något om sprickbildning i infästningen av pipan som var ett av problemen som kammarammunitionen osakade. Och att haken på m/45b tillkom för att tydligare visa hur bakstycket skulle sättas på, och inte nödvändigvis var en förstärkning i sig.

Jo, kammarammunition sköts i lösskjutningspipa - men utan "tratt" påskruvad framtill. Kammarammunitionen såg ut som en vanlig 9mm-patron, men kom ut som en liten stålkula. På bilden nedan syns stålkulan längst fram. Den är ingjuten i en större plast/trämjölskula med ihålig bas, av samma konstruktion som den lösa ammunitionen.

 

 

Kammaram_zpsaffd1563.png

 

Plasten/trämjölet blev liksom lösammunitionen damm inne i den koniska lösskjutningspipan, och stålkulan var om jag inte minns fel 4,8 mm - ja, i alla fall samma diameter som mynningen på lösskjutningspipan.

 

Det förefaller inte vara någon pålitlig konstruktion, och jag kan tänka mig att det finns hyfsat stora möjligheter att stålkulan kan råka ha en lite större diameter, antingen p g a kvalitetsproblem i tillverkningen av stålkulor eller i sammanfogningen av plasten/trämjölet och stålkulan - eller p g a plast som lägger sig mellan kulan och pipan och får den att gå trögare genom mynningen. Om det är så kan trycket i pipan då och då bli betydligt högre än det är tänkt, och det skulle förstås kunna få... intressanta konsekvenser. Det låter rimligt att kammarpatronen då skulle kunna ge en kraftigare rekyl än m/39B och att det rentav skulle kunna få bakstycket att släppa.

 

Jag har aldrig hört att det skulle vara några problem att skjuta m/39B med Kpist m/45, och instämmer med flera andra att SäkI-försvaret av modern tappning knappast hade vågat plocka fram gamla vapen om det fanns den minsta risk att de skulle fara i bitar.

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

När utbildades dom sista värnpliktiga på kpist m/45?

Sista arméförbandet utbildades nog i mitten av 90-talet.

Läste i någon tråd i något annat forum att m/45 fanns kvar för värnpliktiga i flottan in i början av 00-talet.

Link to comment
Share on other sites

 

När utbildades dom sista värnpliktiga på kpist m/45?

Sista arméförbandet utbildades nog i mitten av 90-talet.

Läste i någon tråd i något annat forum att m/45 fanns kvar för värnpliktiga i flottan in i början av 00-talet.

 

Torde stämma. När jag var i flottan -96-98 hade vi m/45B, främst använt i vakttjänsten i civila hamnar.

Link to comment
Share on other sites

Rent allmänt är "stopp i pipan" på en kpist (tungt slutstycke) inte så allvarligt, inte jämförelse med ett reglat system.

 

Sannolikt blir det hylssprängning och har man inte hylsfångaren monterad finns risk för metallflis i nyllet.

Jämfört med ett reglat system där det sannolikt blir vapensprängning om det är tvärstopp i pipan.

Edited by 2Sharp
Link to comment
Share on other sites

 

När utbildades dom sista värnpliktiga på kpist m/45?

Sista arméförbandet utbildades nog i mitten av 90-talet.

Läste i någon tråd i något annat forum att m/45 fanns kvar för värnpliktiga i flottan in i början av 00-talet.

 

Nu är det ren spekulation från min sida, så ta det med en hink sant - men jag har för mig att jag har hört om både hundförare och insatssoldater som beväpnats en bit in på 00-talet även vid arméförband, kanske också soldater som pysslat med logistik och fordonsförare.

 

Är det någon som kan bekräfta eller dementera? Jag har själv alltså ingen aning, utan har bara fått för mig att jag har hört något om det.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det var nog faktiskt just kammarammunitionen som ledde till att m/45B togs fram. Jag minns inte exakt hur olyckan gick till, eller om det bara var ett tillbud. Men mot slutet av k-pistens livstid som standardvapen i Försvarsmakten (kring år 2000) var de flesta m/45B utslitna och ersattes av i princip oanvända, svarta, m45. Att det bytet var möjligt motiverades med att kammarammunitionen hade utgått. Löskjutningspipan fanns däremot kvar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...