Jump to content

Recommended Posts

 • Replies 104
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.   A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärv

Anser att US Army skyttegrupp standard är en bra förebild.   9 soldater i gruppen. Grp C plus två omgångar om 4 soldater i varje, varje omgång leds av en omgångs chef. Omgång A. 2 st grt plus en SA

Jag var i Panama för många år sedan. En av våra 60mm granatkastar soldater bröt sitt ben, så jag blev voluntold att bära delar av deras granatkastare. Efter ett tag så blir den väldigt tung tycker jag.

hur är tyngden jämfört med effekten i målet ?

Link to post
Share on other sites

Hv skulle nog dock behöva fler GRT. Där är tilldelningen enligt KFS 14 2 st per insatspluton och ingen på stab och tross. På plutonerna borde väl det åtminstone finnas fyra st (en för varje gruppchef) men kanske också för stf? Alla soldater? Nej det tror jag inte på.

 

Anser att US Army skyttegrupp standard är en bra förebild.

 

9 soldater i gruppen. Grp C plus två omgångar om 4 soldater i varje, varje omgång leds av en omgångs chef. Omgång A. 2 st grt plus en SAW M249 (KSP 90) Omgång B. 1 grt 2 st SAW M249 (ksp 90).

Grt skytts uppgift är att bekämpa fiende som inte kan nås av direktriktad eld. t ex fienden som rör sig i ett dike eller tagit skydd i en grop.

 

 

På plutonen nivå.

 

tre skyttegrupper +

 

två weapons team. ena 2 st M240B (ksp58) skytt+laddare, andra 2 st Jawlin skytt + laddare/bärare. Weapons team är plutonschefens resurs och kan sättas in på valfri plats.

 

 

Anser att grt är ett dåligt vapen att ge till grp C. denna ska leda gruppens strid inte skjuta själv.

 

 

För att tänka fritt för hemvärnet så borde varje grupp vara utrustad med 2 st grt och dessa ges till soldater. Ammunition till dessa vapen är givetvis spräng, lys och hagel.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Upplever inte grt rök som särskilt effektivt, rök blir en falsk trygghet som är inte att lita på. dessutom har 40 mm rökgranater relativt dålig effekt, den hamnar lätt lite långt bort från den egna enheten. Grg rök däremot har rätt mycket fosfor ombord och kan därigenom skapa hyfsad effekt.

Link to post
Share on other sites

Plus den psykologiska effekten när fienden märker att granaterna ramlar uppifrån.

Ja, inderect fire har ju många fördelar. Det blir ju mycket svårare att få skydd om fienden kan lobba granater på dig. Och så kan man täcka dead space.

Link to post
Share on other sites

 

Kan du utveckla ditt första resonemang. Vilka förband har behov respektive inte behov av KSP 88 och GRSP? Jag ifrågasätter inte att det är så, jag är bara intresserad av hur resonemanget låter utanför mitt förband.

 

Enligt mig så skall KSP 58 användas i fordonsmontage enbart för närskydd av de förband som inte förväntas hamna i strid mer än undantagsvis. Finns behov av att effektivt nedkämpa fiender krävs tyngre system.

 

Som du sa, behovet finns på andra ställen. Vissa förband villa ha GRSP och KSP88 på sina fordon trots att de finns förband som behöver dem mer.

Link to post
Share on other sites

Vems uppgift är det att bekämpa fienden på 1000m då? I nuläget så gör vi det ju inte eftersom vi inte kan med de vapen vi har på skytteplutons basis.

 

När vi nu pratar om understödsvapen så är min uppfattning att 40mm grk skulle vara ett bra och ekonomiskt komplement, med tanke på hur vår förmåga till indirekt eld ser ut idag.

 

Ksp58,grt och grg är tämligen begränsade på avstånd över 600, grk skulle fungera bra om fienden gömmer sig i ett skogsparti tex där de har frontalt skydd.

Tja, frågar du politikerna så är det väl NATOs ansvar ;)

 

Nej, men mer seriöst så ser jag det som en uppgift för mer kvalificerade system. För skytteplutonen blir det artilleriet men som du säger så finns det ju ett vakuum på just den fronten i FM idag tyvärr. Men jag har fortfarande lite svårt att se hur ett sådant system skall användas för att få ut nytta utav investeringen när vi har just GRG och granattillsatser. Vi hade ju 47 mm GRK tidigare men den försvann då den inte hade tillräckligt mycket verkan för att motivera vikten. Den infördes just för att fylla gapet där det var för långt att kasta HGR och för kort för IE. Där har vi idag granattillsatsen. Visst finns det fördelar med vapensystem som har övergradiga kastbanor för att verka mot fiender i skydd men samtidigt kräver det närapå direktträff vilket är svårt att uppnå.

 

Vad gäller avståndet så krävs det antagligen minst 60 mm för att kunna verka på 1000+ meter och då ökar vikten närapå exponentiellt samtidigt som träffsannolikheten går ned. Och jag kan inte se hur man kan motivera att öppna eld på 1000+ meter med ett enskilt vapensystem. Dessutom så påverkar inte ett sådant vapensystem särskilt mycket om fienden är av sådan sort att de kan verka effektivt på 1000+ meter.

 

Om syftet är att användas som nedhållande under anfall så fungerar t.ex. GRSP monterat på fordon utmärkt förutsatt att det nyttjas på korrekt (ickestatiskt) sätt. Visst är GRSP dyrare (antagligen) men användningsområdena är betydligt fler än för miniatyrkastare.

 

Med det sagt så måste jag erkänna att jag är lite svag för just miniatyrkastare, delvis rent estetiskt, och jag kan se flera tillfällen då miniatyrkastare kan spela en bra roll men jag tycker att de situationerna är såpass smala så att det inte motiverar ett införande av systemet. Men jag tror också att det är viktigt att skilja på att miniatyrkastare används för direktriktad eld, inte indirekt eld då det kräver helt annan utbildning och utrustning.

 

Skulle vi däremot införa 60 mm GRK som en pluton- eller kompaniresurs så är vi på en annan spelplan där jag kan se behovet. Risken är dock att FM tror att det ersätter riktiga IE system men det är en annan fråga.

 

Jag var i Panama för många år sedan. En av våra 60mm granatkastar soldater bröt sitt ben, så jag blev voluntold att bära delar av deras granatkastare. Efter ett tag så blir den väldigt tung tycker jag.

Intressant med lite förstahandsinformation! Hur nyttjades dessa system? Var de på grupperna eller en plutonresurs? Vilka mål användes de för? Vilken typ av ammunition bars? Användes de enbart för direktriktad eld (LOS) eller fanns även kompetens för att nyttja de indirekt?

 

"Voluntold" :happy:

Link to post
Share on other sites

 

Hv skulle nog dock behöva fler GRT. Där är tilldelningen enligt KFS 14 2 st per insatspluton och ingen på stab och tross. På plutonerna borde väl det åtminstone finnas fyra st (en för varje gruppchef) men kanske också för stf? Alla soldater? Nej det tror jag inte på.

 

Anser att US Army skyttegrupp standard är en bra förebild.

 

9 soldater i gruppen. Grp C plus två omgångar om 4 soldater i varje, varje omgång leds av en omgångs chef. Omgång A. 2 st grt plus en SAW M249 (KSP 90) Omgång B. 1 grt 2 st SAW M249 (ksp 90).

Grt skytts uppgift är att bekämpa fiende som inte kan nås av direktriktad eld. t ex fienden som rör sig i ett dike eller tagit skydd i en grop.

 

 

På plutonen nivå.

 

tre skyttegrupper +

 

två weapons team. ena 2 st M240B (ksp58) skytt+laddare, andra 2 st Jawlin skytt + laddare/bärare. Weapons team är plutonschefens resurs och kan sättas in på valfri plats.

 

 

Anser att grt är ett dåligt vapen att ge till grp C. denna ska leda gruppens strid inte skjuta själv.

 

 

För att tänka fritt för hemvärnet så borde varje grupp vara utrustad med 2 st grt och dessa ges till soldater. Ammunition till dessa vapen är givetvis spräng, lys och hagel.

 

Jag håller helt med om att ge granattillsats till chefen är mindre lämpligt. I övrigt så har jag alltid varit lite svag för USAs synsätt på gruppledarskap och hur chefen frigörs för att faktiskt leda sina två omgångar istället för att verka med sitt vapen. Jag har förmånen att inte ingå i ett reguljärt skytteförband utan jag har goda möjligheter att experimentera med hur jag styr min patrull och jag försöker ofta implementera liknande tekniker och upplever att det frigör mig att istället koncentrera mig på hur jag leder patrullen och tänka ett par steg framåt istället för att leta misstänkta punkter och byta magasin. Men då jobbar vi ju också ganska annorlunda mot en skyttegrupp.

 

I övrigt liknar konceptet hur en amfibieskyttepluton är organiserad med åttamannagrupper med två granattillsatser, två KSP 90 och en understödsgrupp med GRG och KSP 58.

 

Men hur ser beväpningen på fordonen ut för de plutoner som är utrustade med splitterskyddade fordon och har strid som huvuduppgift. Jag har varit inbakad i ett US army skyttekompani i Afghanistan under två operationer och min erfarenhet var att huvudbeväpningen var Mk 19 och HMG. Ett fåtal fordon hade M240 (främst underhållsfordonen). Är det som i Sverige där US gödslas med tunga vapensystem som inte finns/fanns på fordonen hemma eller skeppas de utomlands med sin ordinarie beväpning?

Link to post
Share on other sites

 

 

Var ska vi montera de tunga kulsprutorna och granatsprutorna på när lämpliga fordon saknas?

 

Finns ens tunga kulsprutor och granatsprutor till alla fordon, båtar och fartyg idag som enligt papperet ska bära vapnen i strid?

Det finns gott om fordon som borde vara utrustade med tyngre vapensystem (och som på pappret ofta skall vara det) men det saknas system.

 

 

De jag kan komma på är Bv 308/309, Tgb 16 (Galt), Patgb 180 och Patgb 360. Jag vet att man också använt tung kulspruta på lastbil i utlandstjänst, då på krans som man snodde/lånade från stridsbåtar. Men dessa utgör väl inte huvuddelen av Försvarsmaktens fordonspark!?

 

Yes. Samtliga dessa fordon bör i allmänhet utrustas med tyngre vapensystem än KSP 58. Framförallt då jag ofta ser hur PATGB nyttjas som vapenplattformar vid anfall.

 

KSP 88 på lastbilar känns som lite overkill. Men visst, finns systemet i överflöd så varför inte? Och så som FM har nyttjat lastbilar och tungtransporter i Afghanistan så kan jag ha förståelse för det men det är ju snarare ett felanvändande enligt mig.

Link to post
Share on other sites

@ Morvalion: Något överflöd av tunga vapen (ksp88 eller Grspr) har väl knappast varit fallet, men kanske fanns tillräckligt med vapen just då, vid det uppdraget, att även utrusta några lastbilar med tung kulspruta.

Annars har man ju hört att många tgb 16 har fått rulla på US med endast 58'an, då det varit brist på 88'or och man övat för lite med Grspr.

 

En rolig detalj i detta är att när reguljära förband anser sig behöva mer tunga vapen på fordon så får Hemvärnet nya bilar som inte ens kan ta en takmonterad 58'a.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

 

 

Hv skulle nog dock behöva fler GRT. Där är tilldelningen enligt KFS 14 2 st per insatspluton och ingen på stab och tross. På plutonerna borde väl det åtminstone finnas fyra st (en för varje gruppchef) men kanske också för stf? Alla soldater? Nej det tror jag inte på.

 

Anser att US Army skyttegrupp standard är en bra förebild.

 

9 soldater i gruppen. Grp C plus två omgångar om 4 soldater i varje, varje omgång leds av en omgångs chef. Omgång A. 2 st grt plus en SAW M249 (KSP 90) Omgång B. 1 grt 2 st SAW M249 (ksp 90).

Grt skytts uppgift är att bekämpa fiende som inte kan nås av direktriktad eld. t ex fienden som rör sig i ett dike eller tagit skydd i en grop.

 

 

På plutonen nivå.

 

tre skyttegrupper +

 

två weapons team. ena 2 st M240B (ksp58) skytt+laddare, andra 2 st Jawlin skytt + laddare/bärare. Weapons team är plutonschefens resurs och kan sättas in på valfri plats.

 

 

Anser att grt är ett dåligt vapen att ge till grp C. denna ska leda gruppens strid inte skjuta själv.

 

 

För att tänka fritt för hemvärnet så borde varje grupp vara utrustad med 2 st grt och dessa ges till soldater. Ammunition till dessa vapen är givetvis spräng, lys och hagel.

 

Jag håller helt med om att ge granattillsats till chefen är mindre lämpligt. I övrigt så har jag alltid varit lite svag för USAs synsätt på gruppledarskap och hur chefen frigörs för att faktiskt leda sina två omgångar istället för att verka med sitt vapen. Jag har förmånen att inte ingå i ett reguljärt skytteförband utan jag har goda möjligheter att experimentera med hur jag styr min patrull och jag försöker ofta implementera liknande tekniker och upplever att det frigör mig att istället koncentrera mig på hur jag leder patrullen och tänka ett par steg framåt istället för att leta misstänkta punkter och byta magasin. Men då jobbar vi ju också ganska annorlunda mot en skyttegrupp.

 

I övrigt liknar konceptet hur en amfibieskyttepluton är organiserad med åttamannagrupper med två granattillsatser, två KSP 90 och en understödsgrupp med GRG och KSP 58.

 

Men hur ser beväpningen på fordonen ut för de plutoner som är utrustade med splitterskyddade fordon och har strid som huvuduppgift. Jag har varit inbakad i ett US army skyttekompani i Afghanistan under två operationer och min erfarenhet var att huvudbeväpningen var Mk 19 och HMG. Ett fåtal fordon hade M240 (främst underhållsfordonen). Är det som i Sverige där US gödslas med tunga vapensystem som inte finns/fanns på fordonen hemma eller skeppas de utomlands med sin ordinarie beväpning?

 

 

US Army har ingen utlands styrka som de flesta vet så förbanden tar den utrustning de normalt har, men på fordons fronten är det vanligt att ett förband tilldelas extra fordon och även tunga kulsprutor och granatsprutor förekommer. Min pluton i Kosovo förfogade normalt över 4 Bradleys IFV men där nere hade vi utöver våra Bradley, 6 st Hmmwv och två SUSV, SUSV går här i sverige under namnet BV206, vi hade även två extra M240B på plutonen+plus en del annan special utrustning.

 

På min bataljon så fanns tung Ksp och granatsprutor främst på underhållsfordon och spaning. Vi linjeplutoner hade tyngre vapen i form av Bradley 25 mm bushmaster och TOW.

 

Tung Ksp och Granatsprutor är billiga vapen system och borde vara mycket vanligt förekommande, de har en bra verkan i mål och lång räckvidd. En HV pluton borde ha väldigt god nytta av sådana vapen, Nytt fordon till Hemvärnet är under leverans och de kan inte agera vapenplattform. Men varje pluton med bandvagnar borde utrustas med två tunga ksp och två granatsprutor. Lagom defensiv beväpning!

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

 

@weekendwarrior

 

Norrbaggarna har väl ändå Bv206 med Tksp? Eller har jag fel?

bv206 med Tksp, känns lite som ett äggskal med slägga. risken är att den kommer att användas offensivt i lägen där de borde lägga rök och dra sig ur.

 

 

Det är ju endast en utbildningsfråga i så fall.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

 

@weekendwarrior

 

Norrbaggarna har väl ändå Bv206 med Tksp? Eller har jag fel?

bv206 med Tksp, känns lite som ett äggskal med slägga. risken är att den kommer att användas offensivt i lägen där de borde lägga rök och dra sig ur.

 

 

Det är ju endast en utbildningsfråga i så fall.

 

problemet blir ju när utbildningsbehovet inte är på kompani / plutons nivå, kanske inte ens bland militärer.

 

De är inte alltid allmänheten eller ens försvarspolitiker vet vilket fordon som går att använda till vad.

Link to post
Share on other sites

Det krävs ett stadigt lavettage för tung kulspruta, som i sin tur måste fästas i något stadigt. Det är inte omöjligt på soft skin-fordon, inte ens om de är i plast, men det kräver mer av specialanpassning än på ett pansarfordon. En standard tgb eller Bv 206 i Sveriges försvarsmakt tar inga tunga kulsprutor.

Link to post
Share on other sites

Nja special anpassningen består i en fästanordning för en lavettring och Ringen i sig. Inget omöjligt att ordna, och säkerligen till hyfsad kostnad.

 

Men som sagt, inget som kommer inträffa i Hemvärnet. Svenska försvaret har fortfarande svårt att tro på att massiv eldöverlägsenhet är ett sätt att vinna en strid. Om försvaret gjorde det så hade vi betydligt flera sådana vapen.

 

Fördelen med tung ksp och granatspruta är att man kan påverka en motståndare på längre håll, med det så är det svårare för motståndaren att upptäcka var från elden kommer. Granatspruta kan även användas som indirekt vapen, man står bakom en kulle och skjuter över och eldregleras av observatör, Granatsprutan har en väldigt flack kulbana. Kräver förstås speciell lavett montage som låser vapnet i lägen och tillåter fin justering.

 

Dessutom är tung ksp även verksam mot olika typer av helikoptrar och flygplan, även på avstånd ut till km.

Link to post
Share on other sites

USA har ju visat att massiv eldöverlägsenhet inte vinner många krig. (Skämt)

 

I Sverige så är avstånden tämligen korta i regel och lämpar sig inte för granatsprutor och tksp, jag tycker dock vi ska ha dem, men kanske inte till hemvärnet i första hand.

Link to post
Share on other sites

Det där med att det bara skulle vara korta stridsavstånd i Sverige är en myt, om du inte lyckats styra striden just dit där det förhåller sig så. Hur många gator längre än 400 meter hittar du inte i landets större städer? Hur många fält, ängar, åkrar mm hittar du inte som är öppna både 1, 2 och 3 km? För att inte tala om hur det ser ut på sjön. Skulle lätta infanteri-, jägar-, Hv- och amfibieförband inte hamna i strid på dessa platser/i sådan terräng alltså?

Link to post
Share on other sites

Vore jag fienden skulle jag då inte promenera varken Sveavägen fram eller springa över Uppsalaslätten,

En tämligen liten del av Sveriges yta består av 3 km långa åkrar, det är inte som i vare sig Afghanistan eller Tchad.

Link to post
Share on other sites

Vore jag fienden skulle jag då inte promenera varken Sveavägen fram eller springa över Uppsalaslätten,

En tämligen liten del av Sveriges yta består av 3 km långa åkrar, det är inte som i vare sig Afghanistan eller Tchad.

Den andra meningen kan jag håll med om.

Den första besvarar jag med: Nej, inte jag heller om man kan välja, men nu väljer man inte alltid själv och det finns tillräckligt med stora, öppna platser och fält för att man ska kunna förutsätta att strid kommer att utspela sig även där.

 

Som försvarare kommer du med fältarbeten, mineringar, skenmineringar, artilleri och fördröjningsstrid att försöka styra fientliga styrkor att ta vägar där din möjligheter till observation, ta bra stridsställningar och kunna verka, är goda.

Där hinder för långa skjutavstånd finns kan man istället dra nytta av extra kraft genom att skjuta igenom saker på kortare avstånd.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By ArionVulgaris
   Kulspruta M/36 + Gunny =)
    
    
    
  • By darkjak
   Jag har en fråga om RBS 57 och för att inte göra detta till en enfrågetråd så kan vi helt enkelt ta alla diskussioner som berör detta system här.
    
   Så min fråga är kort och gott: vilka förband har RBS 57?
  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By Fk Bodin
   Citat från en Lapplandsjägare: "Aldrig skulle jag sätta mig i en "plåtburk". I krig går jag med minst 2 P-skott".
    
   Rätt eller fel?
    
   Ett pansarburet fordon är självklart ett välprioriterat mål. Gigantiska resucer sattsas på att slå ut dessa styrkor.
   I Sverige har vi ju Rb 55 och 56, samt ett oändligt antal P-skott och minor, och självklart har ju fienden precis lika mycket.
   Hur trygg skulle du vara i en PBV?
×
×
 • Create New...