Jump to content

Recommended Posts

Bakgrund
Sveriges försvar genomgår ju just nu en ganska stor omvandling. Från ett stort invasionsförsvar med värnpliktiga som grund till ett mindre men vassare yrkesförsvar. Med detta följer en total revision på personlig och gruppmateriel. Nya, bättre stridsvästar,kroppsskydd, fordon, bildförstärkare, gruppradio, värmekameror och en hel del annat. Detta kostar ju självklart en hel del pengar men samtidigt så blir även soldaterna mångfalt dyrare att utbilda vilket gör dessa kostnader försvarbara. Till och med nödvändiga.

Samtidigt satsas en hel del på att ge soldaterna tillgång till skyddade transporter och nästan alla förband idag nyttjar splitterskyddade fordon (förutom HV förstås) vilket också påverkar hur förbanden används taktiskt. Den äldre doktrinen var ju att infanteriet främst stred genom eldöverfall och fordonen användes främst för transport och inte som en vapenplattform. Vissa undantag som till exempel stridsfordon fanns förstås.
Idag går ju trenden mot att fordon allt mer används som understöd åt infanteriet, lite som IKVn ursprungligen var tänkt att användas. Det kan ju diskuteras i leda ifall en TGB 16 går att nyttja i den rollen eller ej men vi ser ändå en stark trend mot att splitterskyddade fordon utgör egna eldenheter under strid och inte bara för transport. Denna trend är ju relativt ny för Sveriges del men har funnits länge hos många krigsmakter såsom USA och Tyskland.

 

Någonting man omedelbart noterar när man studerar doktriner och taktik hos andra länder är att Sveriges fordon är kraftfullt underbeväpnade i jämförelse med t.ex. USA och Storbritannien. Som jag ser det så hänger detta ihop med att man ser, framförallt splitterskyddade fordon och helikoptrar, som vapenplattformar tänkta att fungera som effektiva eldenheter för infanteriets strid. Och med den ökade kostnaden för soldater och personlig utrustning så anser man att den ökade kostnaden för understödsvapen är underordnad kostnaden för skadade och döda.

 

I Sverige så är ju KSP 58 den huvudsakliga beväpningen på allt ifrån TGB 20 till HKP 16. Inget ont om KSP 58. Den är utmärkt på trupp och även som understödsvapen på fordon men användningsvidden är ju också ett arv från invasionsförsvarets glada dagar där gruppens vapensystem även användes på fordonen. Men dess effektivitet som huvudbeväpning på en vapenplattform är tveksam och den saknar även förmåga att snabbt ge eldöverlägsenhet vid till exempel eldöverfall.

 

Frågeställningar
Med denna bakgrund, finns det behov av anskaffande av tyngre understödssystem på gruppnivå?
Finns det sådana planer inom FM?
Vad skulle ni vilja se för understödsvapen i framtidens skytteplutoner?

 

Diskussion
Jag anser att följande vapensystem bör anskaffas i större mängd:

KSP 88
Bör vara huvudbeväpning på största delen av alla FMs fordon. Anledningen till detta är att den är vida överlägsen KSP 58 när det kommer till att bekämpa motståndare på längre avstånd och helikoptrar. Dessutom så kan den påverka fientliga splitterskyddade fordon till skillnad från KSP 58 som enbart retar upp dem.

GRSP
GRSP ger en betydligt större chans till snabb eldöverlägsenhet vid eldöverfall. Den kan även användas till regelrätta understödsuppgifter såsom nedhållande vid anfall. Den kan även användas till bekämpning av nedgrävda fiender där GRG inte hinner gruppera/har andra uppgifter/inte finns på plutonen.

Granattillsats
Samtliga grupper bör tilldelas granattillsatser. Utöver detta bör fler ammunitionsalternativ köpas in såsom lysgranater, IR-lysgranater, rökgranater för målmarkering, hagelpatroner (för inbrytning) och distansbatonger.

Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

M134 Minigun
Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

Mk 49 Striker
Modern GRSP med programmerbar ammunition. Jag ser inte behov av några stora mängder men för SOG och dylikt. Om man kombinerade denna med Vapenstation 01 så skulle det ge ett extremt effektivt system för bekämpning av trupp.

AT4 CS
Förklaring behövs knappast

Modern ammunition till GRG
Jag lägger detta under nyanskaffning då kostnaden blir såpass stor. GRG är ju ett gediget vapen med stor spridning i dagens FM. Tyvärr är ammunitionen knappast den modernaste. Framförallt efterfrågar jag FFV651 för bekämpning av lätt bepansrade fordon på långa avstånd, FFV751 för bekämpning av moderna stridsvagnar samt HEAT 655 CS för att användas i slutna utrymmen.

Så vad säger ni? Bör FM prioritera beväpning på fordon eller duger KSP 58 bra i dagsläget?


Observera att personliga eldhandvapen diskuteras i andra trådar samt att jag enbart vill diskutera "personliga" vapensystem (och främst fordonsbeväpning), inte mer kvalificerade system såsom pansarvärnsrobotar och dylikt.

Tillägg
Vapensystemen jag räknar upp skall ses som exempel och inget annat. Om det finns bättre/billigare/mindre/coolare system på marknaden spelar mindre roll. Principen är det viktiga ;)

Edited by Morvalion
Link to post
Share on other sites
 • Replies 104
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.   A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärv

Anser att US Army skyttegrupp standard är en bra förebild.   9 soldater i gruppen. Grp C plus två omgångar om 4 soldater i varje, varje omgång leds av en omgångs chef. Omgång A. 2 st grt plus en SA

Skytteplutonerna ska väl iaf orka bära all den utrustning du vill ge dom, ksp88 är ingen liten nätt pjäs, dessutom ska den transporteras.

 

Sen så är varken tgb20 eller hkp16 vapen plattformar, och lämpar sig inte heller vid eldöverfall.

 

Ksp58 är en ruskig sak som kan ge eldöverlägsenhet om man använder den rätt, använder man den fel så är man bara dum.

 

Det luktar lite "vill ha balla prylar", jag saknar däremot lättare granatkastare.

Edited by Chassi
Link to post
Share on other sites

Angående fler Ksp88 är detta inköpt i form av Ksp60. Ksp60 är fd norska 12.7mm Browning M2. Dessa är inköpta för att täcka behovet av fler 12.7mm kulsprutor då de nu används som fordonsbeväpning även i Armén på hyfsad bredd. Bland annat i vapenstation 01. I övrigt tycker jag att du glömt Rb57 i din genomgång av understödsvapen då detta vapen finns på stor bredd(inte bara skytteförband) och ger förmåga att slå ut alla typer av bepansrade fordon(även strv) på ett avstånd upp till 600m.

Link to post
Share on other sites

Skytteplutonerna ska väl iaf orka bära all den utrustning du vill ge dom, ksp88 är ingen liten nätt pjäs, dessutom ska den transporteras.

 

Sen så är varken tgb20 eller hkp16 vapen plattformar, och lämpar sig inte heller vid eldöverfall.

 

Ksp58 är en ruskig sak som kan ge eldöverlägsenhet om man använder den rätt, använder man den fel så är man bara dum.

 

Det luktar lite "vill ha balla prylar", jag saknar däremot lättare granatkastare.

Jag var uppenbarligen lite otydlig. Jag menar alltså inte att vapensystemen skall nyttjas som burna system utan fordonsmonterade (förutom GRG och AT4 såklart).

Det var heller inte TGB 20 som åsyftades i första hand då de inte fungerar som vapenplattformar (även om HV ibland nyttjar de som det) utan splitterskyddade fordon såsom TGB 16. Och nej, HKP 16 är inget som bör användas som vapenplattform men de bör utrustas med bättre finkalibriga vapensystem än KSP 58.

 

Som sagt, KSP 58 är ett bra vapen men det har sina brister.

 

Hålla och hålla. Jag har utbildning på både GRSP och KSP 88 och nyttjad KSP 88 i strid så jag kan inte säga att jag har behov av att hålla i dem personligen. Och jag kommer aldrig att bli SOG-operatör eller helikopterbesättning så...

 

Varför skulle du vilja ha lätta granatkastare? Jag anser att GRG och granattillsats fyller det behovet bra. Visst, man kan ju skjuta över skydd och hinder men jag kan inte riktigt se hur det smala användningsområdet motiverar inköp.

 

Men vapen-, skydds, och taktikutveckligen går framåt. Att avskriva nya vapensystem med sådana argument stoppar debatt. "Jo, men vi skulle ju behöva lite fler Mono/T." "Äsch, du vill bara vara tacticool. Ficklampa och närlys duger lika bra, så länge de används rätt".

Link to post
Share on other sites

Angående fler Ksp88 är detta inköpt i form av Ksp60. Ksp60 är fd norska 12.7mm Browning M2. Dessa är inköpta för att täcka behovet av fler 12.7mm kulsprutor då de nu används som fordonsbeväpning även i Armén på hyfsad bredd. Bland annat i vapenstation 01. I övrigt tycker jag att du glömt Rb57 i din genomgång av understödsvapen då detta vapen finns på stor bredd(inte bara skytteförband) och ger förmåga att slå ut alla typer av bepansrade fordon(även strv) på ett avstånd upp till 600m.

Det var intressant! Jag visste att det fanns planer på att köpa en ny tksp men jag har inte hört något nytt på den fronten. Köptes de enbart in för Vapenstation 01 eller skall de även komplettera KSP 08 i lavett?

 

Jag tog inte upp RB 57 då den redan finns i (enligt mig) adekvat mängd. Men jag ser den som en komplement till Pskott 86 när man förväntar tungt pansar. Och så är priset såpass högt att jag anser att AT4 CS bör anskaffas. Detta också för att det fungerar utmärkt för bekämpning av byggnader och stridsfordon för de grupper som saknar GRG.

Link to post
Share on other sites

 

 

Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

 

M134 Minigun

Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

 

 

varför minigun ok för att den ser hel fräck ut men rent taktiska nyttan. jämfört med mängden amunition den tuggar sig igenom.

Link to post
Share on other sites

Av alla prylar uppräknade så är ny ammunition till GRG det jag saknar mest, samt kanske fler am-typer (IR-lys t ex). Likaså till granattillsatsen (här finns det ju nyare varianter av grt också som man viker åt sidan vid omladdning vilket gör att man kan ta längre granater).

Edited by 109 Eken
Link to post
Share on other sites

 

Angående fler Ksp88 är detta inköpt i form av Ksp60. Ksp60 är fd norska 12.7mm Browning M2. Dessa är inköpta för att täcka behovet av fler 12.7mm kulsprutor då de nu används som fordonsbeväpning även i Armén på hyfsad bredd. Bland annat i vapenstation 01. I övrigt tycker jag att du glömt Rb57 i din genomgång av understödsvapen då detta vapen finns på stor bredd(inte bara skytteförband) och ger förmåga att slå ut alla typer av bepansrade fordon(även strv) på ett avstånd upp till 600m.

Det var intressant! Jag visste att det fanns planer på att köpa en ny tksp men jag har inte hört något nytt på den fronten. Köptes de enbart in för Vapenstation 01 eller skall de även komplettera KSP 08 i lavett?

 

Jag tog inte upp RB 57 då den redan finns i (enligt mig) adekvat mängd. Men jag ser den som en komplement till Pskott 86 när man förväntar tungt pansar. Och så är priset såpass högt att jag anser att AT4 CS bör anskaffas. Detta också för att det fungerar utmärkt för bekämpning av byggnader och stridsfordon för de grupper som saknar GRG.

 

 

Ksp60 kommer säkert att användas i olika typer av lavettage, men det ökade behovet är ju främst kopplat till vapenstation 01. De har helt enkelt köpts in för att öka antalet 12,7mm kulsprutor i FM.

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

 

M134 Minigun

Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

 

 

varför minigun ok för att den ser hel fräck ut men rent taktiska nyttan. jämfört med mängden amunition den tuggar sig igenom.

 

Så som jag ser det är det ammunitionsmängden som den äter som är grejen med den. För helikopterbruk finns det många fördelar där några är att den är enklare att eldreglera och den har bättre yttäckning än KSP 58 vilket medger större sannolikhet för träff från en helikopter i rörelse. Så som jag ser det så ökar det HELIVAC förmågan i framförallt heta områden då en helikopter agerar närskydd medan den andra genomför ilastning.

 

Men som sagt kan jag även se den som lämplig för Stridsbåt 90 istället för KSP 88 då den kan agera nedhållande på ett mer effektivt sätt än t.ex. KSP 88. Självklart kan det vara lite overkill men om det ändå i framtiden skulle köpas in till HKP så kan man lika gärna utrusta ett antal båtar med den också (om man får önska lite fritt dvs.) ;)

Link to post
Share on other sites

Av alla prylar uppräknade så är ny ammunition till GRG det jag saknar mest, samt kanske fler am-typer (IR-lys t ex). Likaså till granattillsatsen (här finns det ju nyare varianter av grt också som man viker åt sidan vid omladdning vilket gör att man kan ta längre granater).

Jo, ny ammunition skulle lyfta systemet rejält anser jag. Men här antar jag att det är pengar som saknas.

 

Grt-ammunition har jag däremot svårt att förstå varför det inte köps in. Det användes ju friskt i Afghanistan (visserligen olagligt anskaffat) och visade sig vara väl värt. Dessutom så finns det ju insatshylsor som passar lyspatroner så då skulle man ju avlasta grpC något (om än väldigt lite).

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Angående granatkastare, pröva att skjuta +1000 meter med granattillsats, pröva sen att skjuta indirekt eld eller direktriktad eld på +1000 meter med granatgevär.

 

Jättesvårt och nästan omöjligt, granatkastare fixar biffen (tom amerikanarna gör det).

Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

 

M134 Minigun

Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

 

 

varför minigun ok för att den ser hel fräck ut men rent taktiska nyttan. jämfört med mängden amunition den tuggar sig igenom.

 

Så som jag ser det är det ammunitionsmängden som den äter som är grejen med den. För helikopterbruk finns det många fördelar där några är att den är enklare att eldreglera och den har bättre yttäckning än KSP 58 vilket medger större sannolikhet för träff från en helikopter i rörelse. Så som jag ser det så ökar det HELIVAC förmågan i framförallt heta områden då en helikopter agerar närskydd medan den andra genomför ilastning.

 

Men som sagt kan jag även se den som lämplig för Stridsbåt 90 istället för KSP 88 då den kan agera nedhållande på ett mer effektivt sätt än t.ex. KSP 88. Självklart kan det vara lite overkill men om det ändå i framtiden skulle köpas in till HKP så kan man lika gärna utrusta ett antal båtar med den också (om man får önska lite fritt dvs.) ;)

 

jag har sett ksp 88 in action i verkligheten. den är ganska bra på att göra om landskapet i målområdet. Jag tror knappt någon som befinner sig där och lever kommer vilja sticka upp huvudet. den har ju dessutom betydligt bättre räckvidd.

Link to post
Share on other sites

Borde inte alla Ak-skyttar vara utrustade med granattillsats det känns som om det är för få idag.,Eventuellt så ersätter man burna handgranater med 40 mm granater. Kan visserligen finnas tillfällen då en kastad granat är att föredra.

Link to post
Share on other sites

AT4CS är under anskaffning som Pskott m/86 BU (Begränsat utrymme).

 

Jag ser inte behovet av fler system. Jag ser behov av mer övningstid. Med utgångspunkt i Armén så finns det en bataljon som har TGB16 (eller ska ha kanske vi ska säga) denna är utrustad med KSP88. Övriga bataljoner är ju mekaniserade och har tillgång till vagnar. Ser inte behovet av mer understödsvapen på dessa heller av förklarliga skäl. Redan som det är idag måste vissa vapensystem som är tilldelade ligga kvar i kasunen för det inte finns tid att utbilda eller upprätthålla en acceptabel utbildningsnivå.

 

Att alla AK skyttar ska ha GRT tycker jag inte var nån vidare idé. Jag tror snarare på att banta vikt från soldaterna. Vi håller på att bära ihjäl oss som det är redan.

 

Har TS skjutit KSP58 med AP am mot ett splitterskyddat fordon motsv någon gång? Det är inte frågan om att reta upp. På vilket sätt saknar den förmågan att snabbt skapa eldöverlägsenhet vid eldöverfall? Den bataljon som främst ska genomföra födröjningsstrid har som sagt KSP88 och bygger vidare inte sin fördröjningsstrid kring KSP-eld utan med hjälp av minor och IE.

 

Avslutningsvis håller jag med någon av de föregående talarna om att det mest känns som TS vill att det köps in lite fräna prylar. Att ibland få känna sig lite frän ska för den sakens skull inte underskattas.

Link to post
Share on other sites

Hv skulle nog dock behöva fler GRT. Där är tilldelningen enligt KFS 14 2 st per insatspluton och ingen på stab och tross. På plutonerna borde väl det åtminstone finnas fyra st (en för varje gruppchef) men kanske också för stf? Alla soldater? Nej det tror jag inte på.

Link to post
Share on other sites

Angående granatkastare, pröva att skjuta +1000 meter med granattillsats, pröva sen att skjuta indirekt eld eller direktriktad eld på +1000 meter med granatgevär.

 

Jättesvårt och nästan omöjligt, granatkastare fixar biffen (tom amerikanarna gör det).

Fast att bekämpa fiender på 1000+ meter är inte skytteplutonens uppgift. Och för att få ut sådana avstånd krävs GRK på kring 60 mm och då väger systemet ganska mycket. Skall man dessutom föra med sig en hyfsad mängd ammunition så ökar vikten betydligt. Detta leder till att någonting i praktiken måste bort från grupperna för att behålla rörligheten. Men hade vi inte haft GRG på den bredd vi har så hade jag hållit med om att miniatyrkastare vore ett bra tillskott.

 

En idé hade isåfall varit att låta en skyttegrupp agera som plutonsbaserat understöd med 60 mm GRK som man kan nyttja om behov finnes men jag tror att det vore mer effektivt att öka antalet artilleriförband och låta dem sköta uppgiften.

 

 

 

 

 

 

Jag anser att följande vapensystem bör nyanskaffas:

 

M134 Minigun

Framförallt som beväpning till våra helikoptrar men även för förband där behov finns på andra fordon till exempel Stridsbåt 90.

 

 

varför minigun ok för att den ser hel fräck ut men rent taktiska nyttan. jämfört med mängden amunition den tuggar sig igenom.

 

Så som jag ser det är det ammunitionsmängden som den äter som är grejen med den. För helikopterbruk finns det många fördelar där några är att den är enklare att eldreglera och den har bättre yttäckning än KSP 58 vilket medger större sannolikhet för träff från en helikopter i rörelse. Så som jag ser det så ökar det HELIVAC förmågan i framförallt heta områden då en helikopter agerar närskydd medan den andra genomför ilastning.

 

Men som sagt kan jag även se den som lämplig för Stridsbåt 90 istället för KSP 88 då den kan agera nedhållande på ett mer effektivt sätt än t.ex. KSP 88. Självklart kan det vara lite overkill men om det ändå i framtiden skulle köpas in till HKP så kan man lika gärna utrusta ett antal båtar med den också (om man får önska lite fritt dvs.) ;)

 

jag har sett ksp 88 in action i verkligheten. den är ganska bra på att göra om landskapet i målområdet. Jag tror knappt någon som befinner sig där och lever kommer vilja sticka upp huvudet. den har ju dessutom betydligt bättre räckvidd.

 

Jotack, det har jag också som sagt. Räckvidden är en bra poäng men förbekämpning av lststrand sker på relativt korta avstånd för att minska exponeringen av stridsbåtarna. Men jag pratar inte om att ersätta alla KSP 88 utan att komplementera. Och det var bara ett exempel på användningsområden baserat på hur andra nationer nyttjar dessa vapensystem.

Link to post
Share on other sites

Borde inte alla Ak-skyttar vara utrustade med granattillsats det känns som om det är för få idag.,Eventuellt så ersätter man burna handgranater med 40 mm granater. Kan visserligen finnas tillfällen då en kastad granat är att föredra.

Nja, det tror jag inte är en bra idé. Granattillsats är ett komplement till HGR och skall man få med sig granater till granattillsatsen så lär HGR få stryka på foten. Dessutom så är granattillsatsen ganska klumpig och påverkar nyttjandet av automatkarbinen.

Link to post
Share on other sites

AT4CS är under anskaffning som Pskott m/86 BU (Begränsat utrymme).

 

Jag ser inte behovet av fler system. Jag ser behov av mer övningstid. Med utgångspunkt i Armén så finns det en bataljon som har TGB16 (eller ska ha kanske vi ska säga) denna är utrustad med KSP88. Övriga bataljoner är ju mekaniserade och har tillgång till vagnar. Ser inte behovet av mer understödsvapen på dessa heller av förklarliga skäl. Redan som det är idag måste vissa vapensystem som är tilldelade ligga kvar i kasunen för det inte finns tid att utbilda eller upprätthålla en acceptabel utbildningsnivå.

 

Att alla AK skyttar ska ha GRT tycker jag inte var nån vidare idé. Jag tror snarare på att banta vikt från soldaterna. Vi håller på att bära ihjäl oss som det är redan.

 

Har TS skjutit KSP58 med AP am mot ett splitterskyddat fordon motsv någon gång? Det är inte frågan om att reta upp. På vilket sätt saknar den förmågan att snabbt skapa eldöverlägsenhet vid eldöverfall? Den bataljon som främst ska genomföra födröjningsstrid har som sagt KSP88 och bygger vidare inte sin fördröjningsstrid kring KSP-eld utan med hjälp av minor och IE.

 

Avslutningsvis håller jag med någon av de föregående talarna om att det mest känns som TS vill att det köps in lite fräna prylar. Att ibland få känna sig lite frän ska för den sakens skull inte underskattas.

Det är bra att AT4 CS är under anskaffning. Vet du mer om hur många och hur tilldelningen kommer att se ut?

 

Det låter som att du har gått på den gamla klyschan att ny materiel automatisk leder till mindre övningstid. För mig är inte den ekvation en självklarhet då övningstid inte har ett motsatsförhållande till materielanskaffning utan det handlar i slutändan om politisk vilja och FMs prioriteringar. Men FMs resurshantering och anslagsnivå skall inte diskuteras här.

 

Nej, jag har aldrig haft förmånen att testskjuta 7,62 PPROJ mot splitterskyddade fordon utan min erfarenhet av den ammunitionen är av mer simpel och praktisk natur men enbart för att man i gynnsamma lägen kan få penetration så lär en KSP 88 eller GRSP nå betydligt bättre verkan i målet. Och skillnaden mellan överlevnad och liggtransport hem handlar om sekunder. En av anledningarna till varför AT4 är ett populärt vapen är dess förmåga att ge god effekt på insidan något som 7,62 PPROJ saknar men 12,7 och 40 mm i viss mån har.

 

Jag menar inte att systemet skall användas vid eldöverfall till fots utan för att försvara sig mot eldöverfall. Jag har suttit i fordon som utsatts för eldöverfall och varit utrustade med KSP 58 (Sverige) och Mk 19 (USA) och min erfarenhet är att MK 19 var betydligt mer effektivt för att påverka eldöverfallsplatsen. Men det är inte någon vetenskaplig undersökning utan baserat på min personliga erfarenhet. Dessutom kan du med GRSP effektivt påverka fientliga stridsställningar på betydligt längre avstånd än med 7,62 mm system. Något som blir viktigt när PV-system utvecklas för att möjliggöra träff på avstånd som tidigare ansågs omöjligt.

 

Om du vill diskutera mig som person så kan du och dina vänner i fjärrskådarföreningen ta det via PM med mig. Dessutom så är det ett lustigt tankesätt att allt som nyttjas i andra försvarsmakter enbart är "fränt" medans det som Sverige har är det som behövs. Jag antar att Norges inköp av M134 till sina helikoptrar enbart är för att de tycker att det är coolare? Är det samma med USAs inköp av GRG m86? När jag gjorde GU så ansågs rödpunktssikte vara något som saknade användningsområde utöver att se coolt ut. Idag är det standard även i Sverige, eller ja, jag antar att du har skruvat av ditt.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

I min grupp så bär Grp C samt Stf GRT, då alla andra soldater antingen bär KSP90, KSP58 eller AK5/GRG. Och allt detta på 6 man, ganska fin eldkraft där mina damer och herrar :rocketl:

 

I övrigt så tycker jag som GRG-skytt att det krävs en större flora av amm-alternativ. t.ex. dom nya CS-granaterna som faktiskt har dykt upp. Och som KSP58-skytt så ser jag att små förrändringar till vapensystemet skulle göra stora förbättringar, t.ex;

 • En väska till pipa 2 som inte är i galon, dvs något som håller för lite värme (inte alltid man har möjlighet att byta pipa vid 250 buler)
 • Spuhr's nya Aimpoint fäste till KSP där du kan vrida in avståndet mycket likt ett grg.
 • En lättare systemvikt
 • Förbättrade kasetter med medföljande kasettfickor

http://instagram.com/p/qromOBEh3I/?modal=true Länk till Spuhrs aimpoint/ksp montage

 

Edit: Bakis, därav stavfel

Edited by Källberg
Link to post
Share on other sites

Hv skulle nog dock behöva fler GRT. Där är tilldelningen enligt KFS 14 2 st per insatspluton och ingen på stab och tross. På plutonerna borde väl det åtminstone finnas fyra st (en för varje gruppchef) men kanske också för stf? Alla soldater? Nej det tror jag inte på.

Hur ser det ut i praktiken? Hur många finns tilldelade? Vet du hur det ser ut för de övriga HV-förbanden?

 

Det skulle ju vara bra om vi skulle få ut dom 2 vi ska ha till att börja med.

Här är lite av den springande punkten. Behov verkar finnas men det saknas materiel. Det är lite därför jag ville lyfta det till diskussion. Min erfarenhet är nämligen exakt detta. De understödssystem som skall finnas finns inte och istället så får andra vapensystem försöka ersätta dem vilket skapar en konstig situation där vi nyttjar KSP 58 som något av ett tungt understödsvapen.

Link to post
Share on other sites

Var ska vi montera de tunga kulsprutorna och granatsprutorna på när lämpliga fordon saknas?

 

Finns ens tunga kulsprutor och granatsprutor till alla fordon, båtar och fartyg idag som enligt papperet ska bära vapnen i strid?

Det finns gott om fordon som borde vara utrustade med tyngre vapensystem (och som på pappret ofta skall vara det) men det saknas system.

 

Enligt min erfarenhet, nej. De GRSP och KSP 88 som köptes in för Amfbat har på magiska sätt fått fötter och hamnat på andra förband (vilket visar på att behov finnes).

 

Vissa enheter vill ha dessa bara ha KSP88 och Grsp för att. De borde ges till de förband som verkligen behöver dem som våra stridsbåtar, amfbat och vissa mek-eneheter

Kan du utveckla ditt första resonemang. Vilka förband har behov respektive inte behov av KSP 88 och GRSP? Jag ifrågasätter inte att det är så, jag är bara intresserad av hur resonemanget låter utanför mitt förband.

 

Enligt mig så skall KSP 58 användas i fordonsmontage enbart för närskydd av de förband som inte förväntas hamna i strid mer än undantagsvis. Finns behov av att effektivt nedkämpa fiender krävs tyngre system.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

Var ska vi montera de tunga kulsprutorna och granatsprutorna på när lämpliga fordon saknas?

 

Finns ens tunga kulsprutor och granatsprutor till alla fordon, båtar och fartyg idag som enligt papperet ska bära vapnen i strid?

Det finns gott om fordon som borde vara utrustade med tyngre vapensystem (och som på pappret ofta skall vara det) men det saknas system.

 

 

De jag kan komma på är Bv 308/309, Tgb 16 (Galt), Patgb 180 och Patgb 360. Jag vet att man också använt tung kulspruta på lastbil i utlandstjänst, då på krans som man snodde/lånade från stridsbåtar. Men dessa utgör väl inte huvuddelen av Försvarsmaktens fordonspark!?

Link to post
Share on other sites

Vems uppgift är det att bekämpa fienden på 1000m då? I nuläget så gör vi det ju inte eftersom vi inte kan med de vapen vi har på skytteplutons basis.

 

När vi nu pratar om understödsvapen så är min uppfattning att 40mm grk skulle vara ett bra och ekonomiskt komplement, med tanke på hur vår förmåga till indirekt eld ser ut idag.

 

Ksp58,grt och grg är tämligen begränsade på avstånd över 600, grk skulle fungera bra om fienden gömmer sig i ett skogsparti tex där de har frontalt skydd.

Link to post
Share on other sites

Jag var i Panama för många år sedan. En av våra 60mm granatkastar soldater bröt sitt ben, så jag blev voluntold att bära delar av deras granatkastare. Efter ett tag så blir den väldigt tung tycker jag.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By ArionVulgaris
   Kulspruta M/36 + Gunny =)
    
    
    
  • By darkjak
   Jag har en fråga om RBS 57 och för att inte göra detta till en enfrågetråd så kan vi helt enkelt ta alla diskussioner som berör detta system här.
    
   Så min fråga är kort och gott: vilka förband har RBS 57?
  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By Fk Bodin
   Citat från en Lapplandsjägare: "Aldrig skulle jag sätta mig i en "plåtburk". I krig går jag med minst 2 P-skott".
    
   Rätt eller fel?
    
   Ett pansarburet fordon är självklart ett välprioriterat mål. Gigantiska resucer sattsas på att slå ut dessa styrkor.
   I Sverige har vi ju Rb 55 och 56, samt ett oändligt antal P-skott och minor, och självklart har ju fienden precis lika mycket.
   Hur trygg skulle du vara i en PBV?
×
×
 • Create New...