Jump to content
Sign in to follow this  
Morvalion

Behov av nya/fler understödsvapen

Recommended Posts

Jag säger inte att alla HV ska gilla läget och hålla käften, det tar bort lite poängen med ett bra forum som detta. Däremot just att många diskussioner skiftar fokus mot HV kring det gällande ämnet känner jag är lite trångsynt. Just när den här tråden gällde fordonsmonterade understödsvapen känns det rätt konstigt att låta mycket av diskussionen gälla HV då dom har väldigt få fordon som är vapenbärare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag säger inte att alla HV ska gilla läget och hålla käften, det tar bort lite poängen med ett bra forum som detta. Däremot just att många diskussioner skiftar fokus mot HV kring det gällande ämnet känner jag är lite trångsynt. Just när den här tråden gällde fordonsmonterade understödsvapen känns det rätt konstigt att låta mycket av diskussionen gälla HV då dom har väldigt få fordon som är vapenbärare.

 

HV har många fordon som är vapenbärare , men olämpliga för strid.

tyvärr verkar det som om tilltron till Pansarplast fortfarande är hög inom HV.

 

dom mjukare delarna av FM behöver generellt bättre vapen för mellanlång räckvidd, för mellan 100 och 800 meter finns det ett glapp för verkan mot oskyddad eller lätt skyddade FI.

( att separera HV från "linjeförbanden" främjar inte samarbetet som behövs )

 

Att huvuddelen av inläggen är riktade mot HV´s behov kanske kan ha att göra med att hälften av FM´s numerär är HV ?

eller att få av HV´s personal gör det för pengarna . utan drivs av andra bevekelsegrunder. ?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jag säger inte att alla HV ska gilla läget och hålla käften, det tar bort lite poängen med ett bra forum som detta. Däremot just att många diskussioner skiftar fokus mot HV kring det gällande ämnet känner jag är lite trångsynt. Just när den här tråden gällde fordonsmonterade understödsvapen känns det rätt konstigt att låta mycket av diskussionen gälla HV då dom har väldigt få fordon som är vapenbärare.

 

HV har många fordon som är vapenbärare , men olämpliga för strid.

tyvärr verkar det som om tilltron till Pansarplast fortfarande är hög inom HV.

 

dom mjukare delarna av FM behöver generellt bättre vapen för mellanlång räckvidd, för mellan 100 och 800 meter finns det ett glapp för verkan mot oskyddad eller lätt skyddade FI.

( att separera HV från "linjeförbanden" främjar inte samarbetet som behövs )

 

Att huvuddelen av inläggen är riktade mot HV´s behov kanske kan ha att göra med att hälften av FM´s numerär är HV ?

eller att få av HV´s personal gör det för pengarna . utan drivs av andra bevekelsegrunder. ?

 

tja de är nog inte så mycket HV som har en övertro på vad som går att göra med "pansar"plast och obeväpnade, oskyddade minibussar. Andra tycks där emot ha en enorm tilltro till vad HV kan göra med det.

 

sen blir jag lite förvånad, sist jag kolla var inte GRT ett fordonsmonterat vapen, men de nämdes i trådstarten. KSP 88 och granatspruta är inte nödvändigtvis fordonsmonterat.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pansarplast och förstärkta presenningar är en rest från tiden då man kunde tåla lite mer förluster och förväntades göra det, idag klarar vi inte av den typen av förluster.

 

Jag tycker det är av vikt att även hv splitterskyddas på sikt och därefter tillförs tyngre vapen, om vapnen är tänkta att vara fordonsmonterade dvs.

 

Annars får vi utnyttja dem på markplan men då behövs mer övningstid och att vi förändrar vår teknik/taktik.

 

Man får börja i rätt ände.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pansarplast och förstärkta presenningar är en rest från tiden då man kunde tåla lite mer förluster och förväntades göra det, idag klarar vi inte av den typen av förluster.

 

Jag tycker det är av vikt att även hv splitterskyddas på sikt och därefter tillförs tyngre vapen, om vapnen är tänkta att vara fordonsmonterade dvs.

 

Annars får vi utnyttja dem på markplan men då behövs mer övningstid och att vi förändrar vår teknik/taktik.

 

Man får börja i rätt ände.

Förluster klarar alla militära formationer annars vore det konstigt men minskad förmåga är det man försöker minimera när det gäller insatsförsvar. Hellre förlora en HV pluton än en flygförare osv.

 

För att citera och göra en liten ändring: Jag tycker det är av vikt att FM splitterskyddas på sikt och tillförs tyngre fordonsmonterade vapen i större utsträckning :)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det jag menar är att man förr kunde förlora betydligt fler plutoner och det var även väntat, det var möjligt att ersättas.

Idag är det annorlunda därför är det viktigt att de få som finns kvar kan ha splitterskydd för att ge dem en större schans.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Pansarplast och förstärkta presenningar är en rest från tiden då man kunde tåla lite mer förluster och förväntades göra det, idag klarar vi inte av den typen av förluster.

 

Jag tycker det är av vikt att även hv splitterskyddas på sikt och därefter tillförs tyngre vapen, om vapnen är tänkta att vara fordonsmonterade dvs.

 

Annars får vi utnyttja dem på markplan men då behövs mer övningstid och att vi förändrar vår teknik/taktik.

 

Man får börja i rätt ände.

Förluster klarar alla militära formationer annars vore det konstigt men minskad förmåga är det man försöker minimera när det gäller insatsförsvar. Hellre förlora en HV pluton än en flygförare osv.

 

För att citera och göra en liten ändring: Jag tycker det är av vikt att FM splitterskyddas på sikt och tillförs tyngre fordonsmonterade vapen i större utsträckning :)

 

 

En förlorad HV pluton innebär även ett förlorat skyddsobjekt som kan bestå av stridsflyg och flygförare vid en flygbas, eller ett drivmedels förråd till en mekaniserad bataljon. Förlorar Hemvärnet en strid om ett objekt så förlorar även det övriga försvaret de resurser som detta objekt tillförde, underhåll, ammunition, drivmedel, mm.

 

Eftersom Svenska försvaret är av en så låg nivå personell nivå som det är, så borde alla delar hålla en högre förmåga, Mindre men vassare!

 

 

Försvarets ekonomi borde vara sån att alla ingående förband kan övas regelbundet, ha förråd av ammunition, drivmedel och övrigt som krävs. Och eftersom försvaret är så litet i dag så borde det inte vara ett problem att hålla en hög standard på alla ingående förband. Anser mycket hänger på hur vi förvaltar de resurser vi har, både politiskt och inom försvaret. Man är inte tillräckligt pragmatiskt.

 

Exempelvis borde våra GSS/T soldater öva minst var tredje månad en fyra dags övning. plus en förbands övning om tre veckor varje år. Runt 30 dagar per år.

Och Hemvärnet Nja bara läsa nedan.

 

Heltids förband, Nja när jag var yrkes soldat i US Army så tillbringade vi ca 4 månader per år på övningsfälten fördelade på två perioder om två månader vardera. Utöver det så övades lokalt på hemma basen, Anser att Svenska förband borde öva på liknade nivå.

 

Insats försvar innebär gripbara förband omgående, det är dags att leva upp till det också!

 

Och understöds vapen så som diskuterats varför inte utrusta våra helikoptrar och marina enheter som i dag bär ksp med miniguns, fördelen är förmåga till kraftig eld i ett mål område, för marina enheter, de har förmågan att bära större mängd ammunition. för helikoptrar så kan de under kort tidsintervall momentant hålla eldöverlägsenhet innan de snabbt försvinner från platsen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad det gäller utrustning kontra uppgift, så ger uppgiften inga klara gränser i förmågebehov.

 

Hemvärnet exempelvis, har inte bara bevakning som uppgift, utan även att skydda och hålla sitt objekt, så behovet av förmåga ligger inte bara i uppgift, utan även vem/vad du kan möta i den uppgiften.

 

Är det helt otänkbart att motståndare kommer att använda sig av helikopter/flygunderstöd, avståndsunderstöd, mekaniserade enheter, marina enheter e.t.c. för att ta terrängen inklusive objektet, ja då klarar Hv sin uppgift väl med dagens utrustning, kompletterat med bättre mörkerförmåga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det jag menar är att man förr kunde förlora betydligt fler plutoner och det var även väntat, det var möjligt att ersättas.

Idag är det annorlunda därför är det viktigt att de få som finns kvar kan ha splitterskydd för att ge dem en större schans.

 

Om vi tillför splitterskydd till alla HV plutoner så blir det betydligt färre HV plutoner även med en större försvarsbudget och jag ser inte hur det gör oss mindre förlustkänsliga? Se mina inlägg i PB8 tråden för lite siffror för MRAP till exempel.

 

 

 

 

Pansarplast och förstärkta presenningar är en rest från tiden då man kunde tåla lite mer förluster och förväntades göra det, idag klarar vi inte av den typen av förluster.

 

Jag tycker det är av vikt att även hv splitterskyddas på sikt och därefter tillförs tyngre vapen, om vapnen är tänkta att vara fordonsmonterade dvs.

 

Annars får vi utnyttja dem på markplan men då behövs mer övningstid och att vi förändrar vår teknik/taktik.

 

Man får börja i rätt ände.

Förluster klarar alla militära formationer annars vore det konstigt men minskad förmåga är det man försöker minimera när det gäller insatsförsvar. Hellre förlora en HV pluton än en flygförare osv.

 

För att citera och göra en liten ändring: Jag tycker det är av vikt att FM splitterskyddas på sikt och tillförs tyngre fordonsmonterade vapen i större utsträckning :)

 

 

En förlorad HV pluton innebär även ett förlorat skyddsobjekt som kan bestå av stridsflyg och flygförare vid en flygbas, eller ett drivmedels förråd till en mekaniserad bataljon. Förlorar Hemvärnet en strid om ett objekt så förlorar även det övriga försvaret de resurser som detta objekt tillförde, underhåll, ammunition, drivmedel, mm.

 

Eftersom Svenska försvaret är av en så låg nivå personell nivå som det är, så borde alla delar hålla en högre förmåga, Mindre men vassare!

 

 

Försvarets ekonomi borde vara sån att alla ingående förband kan övas regelbundet, ha förråd av ammunition, drivmedel och övrigt som krävs. Och eftersom försvaret är så litet i dag så borde det inte vara ett problem att hålla en hög standard på alla ingående förband. Anser mycket hänger på hur vi förvaltar de resurser vi har, både politiskt och inom försvaret. Man är inte tillräckligt pragmatiskt.

 

Exempelvis borde våra GSS/T soldater öva minst var tredje månad en fyra dags övning. plus en förbands övning om tre veckor varje år. Runt 30 dagar per år.

Och Hemvärnet Nja bara läsa nedan.

 

Heltids förband, Nja när jag var yrkes soldat i US Army så tillbringade vi ca 4 månader per år på övningsfälten fördelade på två perioder om två månader vardera. Utöver det så övades lokalt på hemma basen, Anser att Svenska förband borde öva på liknade nivå.

 

Insats försvar innebär gripbara förband omgående, det är dags att leva upp till det också!

 

Och understöds vapen så som diskuterats varför inte utrusta våra helikoptrar och marina enheter som i dag bär ksp med miniguns, fördelen är förmåga till kraftig eld i ett mål område, för marina enheter, de har förmågan att bära större mängd ammunition. för helikoptrar så kan de under kort tidsintervall momentant hålla eldöverlägsenhet innan de snabbt försvinner från platsen.

 

 

Den här diskussionen har vi redan haft så jag citerar mig själv: "Nu tänker du som soldat, tänk som general istället. Att uppgifter blir olösta är en del av kriget, man tilldelar resurser efter vad man prioriterar och det finns orsaker varför HV inte är mekskytte eller helikopterburna.

Många här verkar tro att bara för att ökat skydd och verkan är jättebra så kan man öppna nåt magiskt förråd där det står pansar och robotar i oändliga glänsande rader att plocka ut.

Skulle vi se till att alla svenska soldater har tillgång till MRAP, splitter-/finkaliberskydd samt tyngre och mer kvalificerade vapensystem så skulle vi bli tvunga att skära ner antalet soldater till en bråkdel av dagsläget även om vi dubblar försvarsbudgeten. Vi har ont om allt i försvaret men ni känner fortfarande att vi ska lägga ut 4-5 miljoner kr PER HV SKYTTEGRUPP i initialkostnader med efterföljande astronomiskt ökade kostnader för drift, underhåll och REMO mot dagsläget för att få en ökad chans att överleva i en efterhandssituation? Finns det verkligen inte bättre ställen i FM att tilldela den budgeten?"

Och angående att det är inkorrekt att HV är utrustade för eskort: "Det är inte inkorrekt utan handlar om resursallokering. Hade eskorten av den materiel och dom FIP:s(gillar den förkortningen :happy: ) varit tillräckligt prioriterad hade man tilldelat ett GSS säkförband, låtit FJS vara förtrupp och haft dedikerade PV/LV förband i närheten. Eller ber en mekskytte pluton eskortera. Att utrusta alla HV:s insatskompanier med tex RG31+Protector(för skydd och verkan utan att gå ända upp till CV90) gör att man inte kan tillföra dom resurserna till bättre behövande. Jag säger bättre behövande för skulle ledning bestämma att att en uppgift kräver mer än lätt infanteri så tilldelar man ett mer kvalificerat förband.

Oavsett vilka uppgifter som tilldelas HV så är dom ett förband som inte är resurskrävande men fyller en funktion. Kostnadssteget att tillföra splitterskydd, minskydd, skydd mot finkaliber, fordonsmonterade vapen, pv-robot, manpads och/eller allt annat som ökar effektivitet och överlevnad är väldigt stor och skulle behöva innebära att man skrotar en stor del av HV, tillför en stor mängd materiel och mångdubblar både krav och träning.

Vilket som HV är tänkt tar bort själva poängen.

Oavsett vad man tycker är det viktigt att man är medveten om sin roll i krigsorganisationen och varför man har den tilldelade utrustningen. För en general vore det jättebra om alla hade strv, strf eller hkp att åka i men då hade nog alla svenska soldater fått plats på en fotbollsplan. Om det ska ske en förlust i krig och valet står mellan en flygförare, en stridsvagnsförare och en HV-man så kan jag gissa vad en general skulle föredra.

FM:s resurser är begränsade."

När det gäller försvarets ekonomi finns det inte utrymme att ha stora förråd av vapen, matriel och drivmedel då det är dyrt att förvara och risken finns att en kostsam andel av det bara ligger och ruttnar. Alla som fått ut tygbandad 7.62 inför övningar vet vad jag menar.

Mindre och vassare skulle jag undvika i det här forumet, det är fortfarande många som kallsvettas av resultatet efter försvarsmaktens tänk "smalare men vassare" ;)

Jag gillar ditt tänk angående GSS/T men vad jag förstår har FM väldigt stora problem att rekrytera till dom tjänsterna i dagsläget och jag har svårt att tro att det ens är realistiskt att tro att det går att uppfylla med mer övningstid då tjänsten blir ännu mindre attraktiv för nån med heltidsjobb.

Den övningstid ni hade verkar klockren för att hålla en hög nivå! Skulle gärna se att våra GSS/K förband tränade så varje år.

Miniguns borde införas på just dom plattformar du nämner, M134 och GAU-19/B skulle tillföra en hel del där.

PS Inget gnäll om att jag skrev lätt infanteri i ett inlägg om HV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det jag menar är att man förr kunde förlora betydligt fler plutoner och det var även väntat, det var möjligt att ersättas.

Idag är det annorlunda därför är det viktigt att de få som finns kvar kan ha splitterskydd för att ge dem en större schans.

 

Om vi tillför splitterskydd till alla HV plutoner så blir det betydligt färre HV plutoner även med en större försvarsbudget och jag ser inte hur det gör oss mindre förlustkänsliga? Se mina inlägg i PB8 tråden för lite siffror för MRAP till exempel.

 

 

 

 

Pansarplast och förstärkta presenningar är en rest från tiden då man kunde tåla lite mer förluster och förväntades göra det, idag klarar vi inte av den typen av förluster.

 

Jag tycker det är av vikt att även hv splitterskyddas på sikt och därefter tillförs tyngre vapen, om vapnen är tänkta att vara fordonsmonterade dvs.

 

Annars får vi utnyttja dem på markplan men då behövs mer övningstid och att vi förändrar vår teknik/taktik.

 

Man får börja i rätt ände.

Förluster klarar alla militära formationer annars vore det konstigt men minskad förmåga är det man försöker minimera när det gäller insatsförsvar. Hellre förlora en HV pluton än en flygförare osv.

 

För att citera och göra en liten ändring: Jag tycker det är av vikt att FM splitterskyddas på sikt och tillförs tyngre fordonsmonterade vapen i större utsträckning :)

 

 

En förlorad HV pluton innebär även ett förlorat skyddsobjekt som kan bestå av stridsflyg och flygförare vid en flygbas, eller ett drivmedels förråd till en mekaniserad bataljon. Förlorar Hemvärnet en strid om ett objekt så förlorar även det övriga försvaret de resurser som detta objekt tillförde, underhåll, ammunition, drivmedel, mm.

 

Eftersom Svenska försvaret är av en så låg nivå personell nivå som det är, så borde alla delar hålla en högre förmåga, Mindre men vassare!

 

 

Försvarets ekonomi borde vara sån att alla ingående förband kan övas regelbundet, ha förråd av ammunition, drivmedel och övrigt som krävs. Och eftersom försvaret är så litet i dag så borde det inte vara ett problem att hålla en hög standard på alla ingående förband. Anser mycket hänger på hur vi förvaltar de resurser vi har, både politiskt och inom försvaret. Man är inte tillräckligt pragmatiskt.

 

Exempelvis borde våra GSS/T soldater öva minst var tredje månad en fyra dags övning. plus en förbands övning om tre veckor varje år. Runt 30 dagar per år.

Och Hemvärnet Nja bara läsa nedan.

 

Heltids förband, Nja när jag var yrkes soldat i US Army så tillbringade vi ca 4 månader per år på övningsfälten fördelade på två perioder om två månader vardera. Utöver det så övades lokalt på hemma basen, Anser att Svenska förband borde öva på liknade nivå.

 

Insats försvar innebär gripbara förband omgående, det är dags att leva upp till det också!

 

Och understöds vapen så som diskuterats varför inte utrusta våra helikoptrar och marina enheter som i dag bär ksp med miniguns, fördelen är förmåga till kraftig eld i ett mål område, för marina enheter, de har förmågan att bära större mängd ammunition. för helikoptrar så kan de under kort tidsintervall momentant hålla eldöverlägsenhet innan de snabbt försvinner från platsen.

 

 

Den här diskussionen har vi redan haft så jag citerar mig själv: "Nu tänker du som soldat, tänk som general istället. Att uppgifter blir olösta är en del av kriget, man tilldelar resurser efter vad man prioriterar och det finns orsaker varför HV inte är mekskytte eller helikopterburna.

Många här verkar tro att bara för att ökat skydd och verkan är jättebra så kan man öppna nåt magiskt förråd där det står pansar och robotar i oändliga glänsande rader att plocka ut.

Skulle vi se till att alla svenska soldater har tillgång till MRAP, splitter-/finkaliberskydd samt tyngre och mer kvalificerade vapensystem så skulle vi bli tvunga att skära ner antalet soldater till en bråkdel av dagsläget även om vi dubblar försvarsbudgeten. Vi har ont om allt i försvaret men ni känner fortfarande att vi ska lägga ut 4-5 miljoner kr PER HV SKYTTEGRUPP i initialkostnader med efterföljande astronomiskt ökade kostnader för drift, underhåll och REMO mot dagsläget för att få en ökad chans att överleva i en efterhandssituation? Finns det verkligen inte bättre ställen i FM att tilldela den budgeten?"

Och angående att det är inkorrekt att HV är utrustade för eskort: "Det är inte inkorrekt utan handlar om resursallokering. Hade eskorten av den materiel och dom FIP:s(gillar den förkortningen :happy: ) varit tillräckligt prioriterad hade man tilldelat ett GSS säkförband, låtit FJS vara förtrupp och haft dedikerade PV/LV förband i närheten. Eller ber en mekskytte pluton eskortera. Att utrusta alla HV:s insatskompanier med tex RG31+Protector(för skydd och verkan utan att gå ända upp till CV90) gör att man inte kan tillföra dom resurserna till bättre behövande. Jag säger bättre behövande för skulle ledning bestämma att att en uppgift kräver mer än lätt infanteri så tilldelar man ett mer kvalificerat förband.

Oavsett vilka uppgifter som tilldelas HV så är dom ett förband som inte är resurskrävande men fyller en funktion. Kostnadssteget att tillföra splitterskydd, minskydd, skydd mot finkaliber, fordonsmonterade vapen, pv-robot, manpads och/eller allt annat som ökar effektivitet och överlevnad är väldigt stor och skulle behöva innebära att man skrotar en stor del av HV, tillför en stor mängd materiel och mångdubblar både krav och träning.

Vilket som HV är tänkt tar bort själva poängen.

Oavsett vad man tycker är det viktigt att man är medveten om sin roll i krigsorganisationen och varför man har den tilldelade utrustningen. För en general vore det jättebra om alla hade strv, strf eller hkp att åka i men då hade nog alla svenska soldater fått plats på en fotbollsplan. Om det ska ske en förlust i krig och valet står mellan en flygförare, en stridsvagnsförare och en HV-man så kan jag gissa vad en general skulle föredra.

FM:s resurser är begränsade."

När det gäller försvarets ekonomi finns det inte utrymme att ha stora förråd av vapen, matriel och drivmedel då det är dyrt att förvara och risken finns att en kostsam andel av det bara ligger och ruttnar. Alla som fått ut tygbandad 7.62 inför övningar vet vad jag menar.

Mindre och vassare skulle jag undvika i det här forumet, det är fortfarande många som kallsvettas av resultatet efter försvarsmaktens tänk "smalare men vassare" ;)

Jag gillar ditt tänk angående GSS/T men vad jag förstår har FM väldigt stora problem att rekrytera till dom tjänsterna i dagsläget och jag har svårt att tro att det ens är realistiskt att tro att det går att uppfylla med mer övningstid då tjänsten blir ännu mindre attraktiv för nån med heltidsjobb.

Den övningstid ni hade verkar klockren för att hålla en hög nivå! Skulle gärna se att våra GSS/K förband tränade så varje år.

Miniguns borde införas på just dom plattformar du nämner, M134 och GAU-19/B skulle tillföra en hel del där.

PS Inget gnäll om att jag skrev lätt infanteri i ett inlägg om HV.

 

Absolut definitivt men på sikt är det nog en bra idé att även Hv splitterskyddas, och i parentes så tycker jag att eftersom de fordon Hv har idag är direkt olämpliga att sätta förstärkningsvapen på dels för att det inte är praktiskt möjligt och för att de inte är splitterskyddade.

 

Splitterskyddet innebär att våra soldater eventuellt kan överleva lite längre vid en eventuell krigssituation, det är enligt mig direkt lämpligt om de fordon som ska ha sådana vapen även klarar av att själva bli beskjutna på.

 

Annars håller jag med dig fullt ut Recon*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tänker fortsätt på temat och ta det ur mitt perspektiv dvs Hemvärnet. Istället för att namnge system så beskriver jag ett behov som jag ser det.

HV övar förhållandevis lite så kan vi anta att utbildningsståndpunkten ligger på nivån ringrostig och inte helt samövad. Många Bataljoner idag finns långt ifrån regementen och annan militär infrastruktur.

 

Så de understödsvapen som kan tänkas behövas är vapen som är billiga, inte kräver allt för hög fysisk prestationsförmåga att flytta. inte kräver militära tekniker för att underhålla.
De bör ge förutsättningar för snabb eldöverlägsenhet (Antingen genom att de är enkla att träffa med eller har förmågan att täcka större område med skrot) Samt kan ge visst skydd mot hot som normalt kräver mer avancerade enheter för att skydda oss.

 

Jag ser ett behov av någon form av närskydd mot handburna robotar/missiler och UAV:er vilket är det jag skulle använda om jag ville spränga/spana mot ett redan bevakat skyddsobjekt.

Någon som har några tankar på vilka Understödsvapen som klarar min något Flummiga Krav spec. Någon som ser något man skulle vilja ändra i specen?

/Slugg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anser att det är bättre att höja nivån på Hemvärnet och rätt väg att starta är att höja kontrakts tiden ytterligare. En helg var tredje månad samt en utökad KFÖ till 6 dagar är en bra minsta nivå ( tre helger + KFÖ), då kan Hemvärnet utvecklas.

 

Men det är lägsta nivån. högsta nivån kan ligga på en övnings helg per månad, samt två 7 dagars övningar per år 8 helger + två övningsveckor.

 

Hemvärnet kan mycket väl innehålla avancerade vapensystem så som LV. men huvud uppgiften är detsamma som i dag, skydda bevaka och försvara viktiga installationer och verksamheter. Men med mer avancerad utrustning så kan huvuduppgifterna utföras både mot luft som mark hot i en bredare hotskala. Fred - kris - krig.

 

Men tråden handlar om understöds vapen och vilka behov som vi anser finns! För min egen del anser jag det är en viktig förmåga att öka verkans avståndet och påverkan i målet, men även på en del enheter även kraftigt öka eldkraften (skott i målområdet) .

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi skulle kunna börja med att köpa modern ammunition i rikliga mängder till våra befintliga understödsvapen.

 

Närskydd mot handburna robotar med möjlighet att bekämpa lågflygande UAV låter som en tekniskt möjlig variant på nuvarande aktiva försvarssystem för pansar. Tekniskt möjligt men dyrt att montera på lätta fordon som man parkerar nära skyddsobjekt. Det kan bli rimligt om 5-10 år om sådana system massproduceras för andra förbands/nationers behov. Att be om det i dag förefaller orimligare än att önska pansarfordon till hemvärnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag är inte för att skänka PBV och PaTgb till Hv utan tycker MB Sprinter funkar bra ur kostnadsskäl.

 

Men fordonet nedan, hur mycket stryck tål denna? :banghead: Kan se på bilderna att denna har förstärkt skydd, skyddar den mot 5,56? Kanske finns en skyddsnivå mot 7,62? I så fall har vi ju höjt skyddet lite beroende på kostnaden.

 

polis_Mercedes-Benz_316_CDI_UL.jpg

 

Om inte en bepansrad Sprinter så varför inte 1-2 stycken ballistiska sköldar :surprise: liggandes i bakluckan för att sedan användas vid behov? Sett bilder på Spetnaz soldater som använde såna här under Krim-krisen. Vips! bärbart splitterskydd som skyddar mot mindre kalibrar och det finns "sköldar" för kraftigare vapen.

 

 

FirstLook-62.jpg

 

Notera att detta är seriöst "Utanför lådan tänk" :rockon:

Edited by Kimsan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi skulle kunna börja med att köpa modern ammunition i rikliga mängder till våra befintliga understödsvapen.

 

Det håller jag med om till 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By ArionVulgaris
   Kulspruta M/36 + Gunny =)
    
    
    
  • By darkjak
   Jag har en fråga om RBS 57 och för att inte göra detta till en enfrågetråd så kan vi helt enkelt ta alla diskussioner som berör detta system här.
    
   Så min fråga är kort och gott: vilka förband har RBS 57?
  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By Fk Bodin
   Citat från en Lapplandsjägare: "Aldrig skulle jag sätta mig i en "plåtburk". I krig går jag med minst 2 P-skott".
    
   Rätt eller fel?
    
   Ett pansarburet fordon är självklart ett välprioriterat mål. Gigantiska resucer sattsas på att slå ut dessa styrkor.
   I Sverige har vi ju Rb 55 och 56, samt ett oändligt antal P-skott och minor, och självklart har ju fienden precis lika mycket.
   Hur trygg skulle du vara i en PBV?
×
×
 • Create New...