Jump to content

Recommended Posts

Jag läste lite om NATO:s krigslagar och det verkar väldigt övergripande och situationsmässigt beskrivet. I många fall anses det legitimt att angripa föremål som sprider fientlig propaganda. Beskrivningen är så generell att terroristerna som anföll Charlie Hebdo skulle kunna hävda att det var ett legitimt militärt mål?

 

Menar inte att provocera utan vill bara veta vad ni tycker.

Link to comment
Share on other sites

De krigslagar som NATO förhåller sig till, jag vet inte om alla länder har samma.. Det du fråga Lasrberglund vet jag inte riktigt. Kan man anse att Frankrike är i krig genom deras kampanj i Mali och tidigare i Afghanistan ?

Link to comment
Share on other sites

Krigets lagar brukar man benämna folkrättens reglering av vad stridande parter med flera har att förhålla sig till i krig.

Terrorister omfattas normalt inte av krigets lagar.

 

Natos egna regler (ej lagar) är inget som terrorister kan använda för att motivera attentat då de gäller för Nato.

Link to comment
Share on other sites

Satir tecknare är definitivt inte kombattanter eller någon annan kategori som gör de lovliga att skjuta på. även om krigets lagar är skrivna i en annan tid, är de svårt att misstolka de så gravt att satiriker skulle vara ok att bekämpa. Hade de tillhört en stridande organisation.. men även de hade varit att tänja på det.

Link to comment
Share on other sites

Rent hypotetisk fråga:
vad skulle det krävas för att IS skulle bli betraktade som en suverän stat? IS vill uppenbarligen skapa ett kalifat, en egen nation som baseras på deras värderingar.
Hur definieras "suverän stat"? Är det när man blir erkänd av andra länder? I så fall, hur många länders erkännanden krävs?
Är det när man kontrollerar ett visst landområde och kan utöva makt över det området?

Link to comment
Share on other sites

Rent hypotetisk fråga:

vad skulle det krävas för att IS skulle bli betraktade som en suverän stat? IS vill uppenbarligen skapa ett kalifat, en egen nation som baseras på deras värderingar.

Hur definieras "suverän stat"? Är det när man blir erkänd av andra länder? I så fall, hur många länders erkännanden krävs?

Är det när man kontrollerar ett visst landområde och kan utöva makt över det området?

 

Att kontrollera sitt territorium är det viktigaste kriteriet.

 

Peter Malanczuk "Akehurst's Modern Introduction to International Law", 7ed, 1997, säger att enligt 1933 års Montevideo-konvention gäller:

 

The State as a person of international law should possess the following qualifications:

 

(a) a permanent population;

(b) a defined territory;

( c) government; and

(d) capacity to enter into relations with other States.

 

Kommentaren till (b) börjar:

 

The control of territory is the essence of a state. This is the basis of the central notion of 'territorial integrity', establishing the exclusive competence to take legal and factual measures within that territory and prohibiting foreign governments from exercising authority in the same area without consent. ...

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

Staten IS är dömd att misslyckas och skall förgöras.

En annan viktig aspekt är att det ofta bör förekomma någon form av kulturell och i många fall religiös skillnad för en "stat" som vill bryta sig ur och det område/land den ännu inte utbrutna staten ligger inom.

Kurdistan t.ex skulle väl kunna bli en egen stat om inte en del grannar motsatt sig detta.

Skottland är ett annat exempel.

Men en utbrytarrepublik som styrs av/med geografiska erövringar, terror, massmord och stöld kommer aldrig bli allmänt erkänd som suverän stat.

Link to comment
Share on other sites

Måste man inte förklarat/förklara krig för att krigslagar formellt ska gälla?

Du menar att eftersom ingen längre gör det så finns/behövs inte krigslagar?

vad skulle det krävas för att IS skulle bli betraktade som en suverän stat?

Betraktade av vem? De är ju inte precis inställda på att det alls ska finnas några andra stater när de är klara, så det går inte riktigt att jämföra med Somaliland, Transnistrien eller Nagorno-Karabach o s v.

Link to comment
Share on other sites

Måste man inte förklarat/förklara krig för att krigslagar formellt ska gälla?

Nej, krigets lagar kan träda i kraft i väpnade konflikter ändå, beroende på hur intensiv konflikten är och hur pass organiserade de olika parterna är (grovt talat).

 

Jag har fått en hel del folkrättsföreläsningar på sistonde, och kan gräva fram dem om det finns intresse av en formellare beskrivning.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så är det ett brott att inte förklara krig när en stat anfaller en annan.
Alltså en stat får inte utan "förvarning" anfalla en annan stat.

 

Terrorister är ju precis vad det låter som, dessa begår en hel del brott oavsett hur de bedriver sin verksamhet, men så länge det inte är att betrakta som "krig" så är deras verksamhet mest av modellen extrem kriminalitet, det är då en polissak.

 

Du kan alltså inte var i "krig" med en tidningsredaktion.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så är det ett brott att inte förklara krig när en stat anfaller en annan.

Alltså en stat får inte utan "förvarning" anfalla en annan stat.

 

Terrorister är ju precis vad det låter som, dessa begår en hel del brott oavsett hur de bedriver sin verksamhet, men så länge det inte är att betrakta som "krig" så är deras verksamhet mest av modellen extrem kriminalitet, det är då en polissak.

 

Du kan alltså inte var i "krig" med en tidningsredaktion.

 

Det här med att förklara krig eller inte är egentligen inte av någon större vikt - ”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.” - Artikeln 2 i FN-stadgan.

 

En stat får alltså inte anfalla en annan stat överhuvudtaget, undantaget är som följer:

 

"Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödvändiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet.

Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet." Artikel 51 i FN-stadgan.

 

Den skillnad som en formell krigsförklaring skulle innebära vore väl främst i den händelse att man har nationella lagar som träder i kraft först i krigstid, skulle jag tro.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Krig får visst föras, om det sker på de överenskommna premisserna.

 

Det är dock enklare att kriga mot någon annan om man inte behöver förklara krig med allt vad det skulle innebära, och ist kan gömma sig bakom resolutioner och i skuggan av stora organisationer, annars kan man också bedriva krig utan förklaring genom att låta andra parter få göra skitjobbet men att man ger dessa stöd i olika former för att på så sätt säkra sina mål.

Det finns dock exempel på stater i nutid som enligt riktlinjerna förklarar krig mot andra, men detta är något som större rika och välbärgade "I-landsstater" till största del lämnat bakom sig.

 

Slut OT.

Link to comment
Share on other sites

Krig får visst föras, om det sker på de överenskommna premisserna.

 

Det är dock enklare att kriga mot någon annan om man inte behöver förklara krig med allt vad det skulle innebära, och ist kan gömma sig bakom resolutioner och i skuggan av stora organisationer, annars kan man också bedriva krig utan förklaring genom att låta andra parter få göra skitjobbet men att man ger dessa stöd i olika former för att på så sätt säkra sina mål.

 

Det finns dock exempel på stater i nutid som enligt riktlinjerna förklarar krig mot andra, men detta är något som större rika och välbärgade "I-landsstater" till största del lämnat bakom sig.

 

Slut OT.

Överenskomna premisserna?

Antingen krigar man i självförsvar (sitt eget eller någon annans, på inbjudan), eller så krigar man enligt direktiv från FNs säkerhetsråd, eller så krigar man "otillåtet".

 

Vilka andra sätt att starta krig på kan du se som inte strider mot FN-stadgarna?

Link to comment
Share on other sites

Enligt FN och Konventionerna.

 

Vad jag förstår så finns inget hinder för att "kriga" men det ska göras på rätt sätt.

 

Såvitt jag förstår räknas FN-stadgan som gällande folkrätt. Artikel 2 punkterna 3 och 4 säger kan väl tolkas som förbud mot krig:

 

3. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.

4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

 

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

Jag fick, i min gröna ungdom, höra av ett befäl:

-"Förr i tiden hade man skithuspapper på bunt & det har vi fortfarande men det kallas för Geneve-konventionen - nu går vi ut & övar praktiskt"

När texten läses så underlättas förståelsen om man "hör" orden på s.k finlandssvenska.

Jag tror att endast de vilka befunnit sig i det riktiga krigets helvete är medvetna om huruvida lagar & regler är något att bry sig om eller ej.

De senaste 20 åren har jag sett & varit med om sådant att jag upplevt hur lite lagar & regler har någon betydelse i Sverige - på dess gator & torg m.fl. allmänna platser, i hem & utbildnings-instutioner samt i maktens egna korridorer så varför tro att lagar & regler kommer att följas i en civil eller militär framtida konflikt!!!

"Helvetets mörkaste platser är reserverade för dem som förhåller sig neutrala i tider av moralisk kris".

Citat ur: Inferno av Dan Brown.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...