Jump to content

Skyddsmask 90 - Effektiv mot vad?


darkjak

Recommended Posts

Hej.

Det är ett tag sedan jag var här, så jag tänker ställa en fråga som är något udda: vad för sorts idag använda kemstridsmedel skulle Skyddsmask 90 ge fullständigt skydd för?

Många kemstridsmedel tas mig veterligen upp genom huden, vilket innebär att en skyddsmask bara hjälper soldaten att överleva.

 

Jag söker ett kemstridsmedel som används av t ex Ryssland som är fullständigt ineffektivt mot soldater med skyddsmask. Alltså, om en framryckande svensk styrka med masker på skulle utsättas för detta stridsmedel, så skulle den inte avbryta framryckningen.

 

Detta är information till en bok jag håller på att skriva.

Link to comment
Share on other sites

Det du anger är en sanning med modifikation. De flesta idag används C-stridsmedel kommer att tas upp genom huden om de föreligger som vätskefas, dvs som vätskedroppar på en yta eller som aerosol i luften. Befinner man sig i vätskeområdet krävs därför både skyddsklädsel och skyddsmask.

 

Utsätts du däremot enbart för gasmolnet, t.ex. när detta kommer drivande in, ger skyddsmasken fulllgott skydd, tillsammans med tät klädsel. Endasts vid höga fuktigheter eller regn skulle ett sådant moln "tvättas ur" och bli vätskeburet nog att börja tas upp genom huden.

Link to comment
Share on other sites

Masken/filtret skyddar inte mot Kolmonoxid har jag för mig, annars tar den det mesta under olika långa tidsaspekter.

Sen beror det ju inte så mycket på masken i sig som det beror på filtret.

 

De allra värsta är ju att andas in de kemiska medlen vilket ger invärtes skador, medans areosolerna på huden mest skapar besvär utvärtes

Link to comment
Share on other sites

finns något skyddsmask filter som skyddar mot Kolmonoxid eller koldioxid. Sen när skyddsmask bär är de ju tät klädsel som gäller. med andra ord ingen naken hud. sen finns ju c vätskeskyddet och uniformer med någon form av inlägg som skyddar mot kemiska stridsmedel om jag inte minns helt fel.

Link to comment
Share on other sites

Ja alltså, vad jag har för mig så tas Kolmonoxiden upp av blodet lättare än vad syret gör vilket innebär att blodkropparna blir täkta/mättade av kolmonoxid och då får syret helt enkelt inte "plats" på plodplätten/trombocyten.

finns en M90 uniform/ställ med foder av aktivt kol, men dessa är färskvara och är oanvändbara efter 24 timmar eller något efter att förpackningen brutits, är nog det som Speculatores syftar på.

brukar kunna säljas till överpris på begagnatmarknaden.

Link to comment
Share on other sites

Jag söker ett kemstridsmedel som används av t ex Ryssland som är fullständigt ineffektivt mot soldater med skyddsmask. Alltså, om en framryckande svensk styrka med masker på skulle utsättas för detta stridsmedel, så skulle den inte avbryta framryckningen.

 

Med dom avgränsningarna: tårgas.

Link to comment
Share on other sites

chassi: Ja de är den versionen av M90 med aktivt kol jag syfta på. andra länder borde ha liknande och kanske bättre versioner. kemiska stridsmedel och motmedel är inget jag studerat särskilt mycket.

 

 

Ja alltså, vad jag har för mig så tas Kolmonoxiden upp av blodet lättare än vad syret gör vilket innebär att blodkropparna blir täkta/mättade av kolmonoxid och då får syret helt enkelt inte "plats" på plodplätten/trombocyten.

 

finns en M90 uniform/ställ med foder av aktivt kol, men dessa är färskvara och är oanvändbara efter 24 timmar eller något efter att förpackningen brutits, är nog det som Speculatores syftar på.

 

brukar kunna säljas till överpris på begagnatmarknaden.

 

Här finns en länk till C-stridsdräkt 08, och där hittar man även länkar till annan CBRN-utrustning.

 

Link to comment
Share on other sites

Mitt förslag är klor. Såvitt jag förstår skyddar vår skyddsmask mot klor, visserligen under begränsad tid eftersom ett litet filter snabbt mättas, men kanske tillräckligt för att fullfölja ett anfall eller för att molnet ska blåsa bort. Nu är väl inte klor ett aktuellt kemsikt stridsmedel, men en vanlig industrikemikalie, så man skulle väl kunna tänka sig ett improviserat kloranfall?

 

Andra antika förslag: Fosgen. Vincenit, som är en blandnig av cyanväte, tennklorid, arsenikklorid och kloroform.

 

Beträffande koldioxid: det är faktiskt giftigt i sig även om det finns tillräckligt med syre, men inte alls lika giftigt som kolmonoxid. Engelska wikipedia anger 7%-10% som gräns för giftighet, jag tror jag sett 6% någon annanstans, men jag minns inte var.

Link to comment
Share on other sites

I väskan som skyddsmasken ligger i så finns ju ett sorts klädsel. Handskar och den där plastpåseoverallen. Jag vet det knappast är något man strider i. Men, om det är en bok så kan det ju vara bra att tänka på att klädsel som skyddar en viss tid och i viss mån, och faktiskt mot allt, finns alltid i samma väska som masken.

 

Jag skulle påstå, att med mask och de kläder som finns i maskens väska så är du skyddad mot allt. Ända tills du har sönder din plastoverall när du rör dig i terrängen eller om det stridsmedel du utsätts för är frätande och äter sig igenom plastoverallen. Båda dessa saker kan gå olika fort.

Link to comment
Share on other sites

Börjar fienden använda kvalificerad gas emot dig så tar du inte på dig skyddsmasken och fortsätter anfallet, lämpligtvis tar man reda på vad för medel som används och sedan därefter omgrupperar beroende på resultatet av provtagningarna.

Link to comment
Share on other sites

finns de inte någon slags övningskemikalie, som ger rätt utslag på indikering, men är ofarlig. att sätta på sig skyddsmasken, (speciellt föregångaren till M/90), tät klädsel och den där plastpåse dräkten sätter ju ner stridsvärdet kanske mycket. Fejkas ett anfall kan ju nästan samma sak uppnås utan stöket med sanering för truppen.

Link to comment
Share on other sites

Gällande C-vätskeskyddet så har detta passerat sitt bäst-före-datum och är därför utrangerat (går inte längre att garantera skyddstiden hos denna).

 

Istället är de ersatt med C-underställ alternativt C-stridsdräkt (se FM:s hemsida om CBRN-materiel för en uppfattning om vad som är i bruk idag).

Link to comment
Share on other sites

C-vätskeskyddet är faktiskt tåligare än vad man tror. Dock ska man komma ihåg att det är avsett som ett "flyktskydd". Ska du medvetet in i områden där du vet att det är stor sannolikhet för attack med C-stridsmedel fanns andra skydd att tillgå (det som idag kallas C-stridsdräkt) som medger gott skydd med en minder förlust av stridsvärde.

 

Dessa är dock bulkigare (och därmed svårare att få med i stridspackningen), och ger fortfarande en betydligt högre nedsättning av stridsvärdet än enbart fältuniformen.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

FMV börjar nytillverkning av 10.000 skyddsmask 90 nästa vecka. Dessutom ska man tillverka 200.000 sjukhusfilter som är ett billigare filter än det krigsfilter som försvarsmakten använder, men som skyddar mot alla virus och bakterier. Rena turen att man överhuvudtaget kan göra detta. Tillverkningsutrustningen har stått undanställd i ett förråd och är till salu. Hade lätt kunnat vara såld till utlandet. Gummiblandningen som maskerna är tillverkade i är unik och patentskyddad.

 

FMV beställer 10 000 exemplar av Skyddsmask 90


 

 

Quote

Han kallar Skyddsmask 90 för världens bästa mask, trots att konstruktionen är 25-30 år gammal.

– Vi testar den varje år och jag har inte sett en enda nedgång av kvaliteten, trots att de äldsta partierna är 26 år gamla. Den går också att tvätta flera gånger utan att kvaliteten påverkas, så den är ur ett livscykelperspektiv en framgångssaga.

 

Quote

 

"Tillverkningen upphörde 1999 och FMV har hittat tillverkningsutrustningen som stått i ett förråd och är till salu. Utrustningen för underhåll köpte FMV 1999 och har nu tagit ur malpåsen för att serva maskerna. Redan nästa år vill man starta nytillverkning av Skyddsmask 90 med en första leverans till Försvarsmakten 2021.

— Den nya masken ska vara Nato-godkänd, interoperabel och vara CE-märkt. Vi vill göra en upphandling som andra myndigheter kan avropa på. Första partiet kommer att vara identiskt med det som tillverkades 1999 och den här gången ska den CE-märkas. Parti två kommer att få förbättringar enligt önskemål från Försvarsmakten. Vi tjänar ruskiga pengar på att väcka liv i den här masken, säger Richard Sandström."

 

 

Skyddsmask 90 nytillverkas

 

/Per

 

 

 

Edited by Perman
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Helt galet, ja nästintill sjukt att de 700 000 masker som tillverkades inte får användas just på grund utav avsaknaden av CE märkning.
Försvarsmakten har dispens men räddningstjänst och polis får som regel inte använda den just pgra CE-bristen, att det är en av världens bästa masker borde slå högre än någon byråkratbestämmelse.

 

De nya maskerna och de gamla har ingen skillnad, och produktionen nu och då kommer inte heller skilja sig.

 

Istället för att använda det man har så har ju räddningstjänsterna fått köpa in andra masker,  med CE märkning som de använder istället, de Mask90 de har fått sig tilldelade ligger istället förvarade i lådor i något hörn.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Nej, enligt beslut från Arbetsmiljöverket så får även ambulans- / räddningstjänst och hälso- och sjukvården nu använda skyddsmask 90 fram till årsskiftet – trots att den saknar CE-märkning. Detta efter att EU kommissionen gett ut nya rekommendationer om bedömning av bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning. I övrigt håller jag med om att det är vansinnigt att världens förmodligen bästa skyddsmask inte har fått användas för att den saknar CE märkning. Första batchen med 10.000 nya skyddsmasker skiljer sig inte från den befintliga, men kommande batcher ska få mindre förbättringar.

 

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

 

Efter coronaviruset: Räddningstjänsten får använda skyddsmask 90

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/3/2020 at 6:52 PM, Chassi said:

 

Istället för att använda det man har så har ju räddningstjänsterna fått köpa in andra masker,  med CE märkning som de använder istället, de Mask90 de har fått sig tilldelade ligger istället förvarade i lådor i något hörn.

 

Inom blåljusverksamheten jag arbetar köpte vi för några år sedan in scott m98, men saknas förtroende för den, kanske för att för många läckte i tårgaskammaren...

Så av hävd, mot arbetsmiljöverkets beslut har jag och många kollegor kvar våra 90-masker för vi vet de fungerar.

 

Har hört ryktas att om skyddsmask90 blir CE-märkt nu, så kommer alla gamla masker bli CE-märkta automatiskt...

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Bubba said:

 

Inom blåljusverksamheten jag arbetar köpte vi för några år sedan in scott m98, men saknas förtroende för den, kanske för att för många läckte i tårgaskammaren...

Så av hävd, mot arbetsmiljöverkets beslut har jag och många kollegor kvar våra 90-masker för vi vet de fungerar.

 

Har hört ryktas att om skyddsmask90 blir CE-märkt nu, så kommer alla gamla masker bli CE-märkta automatiskt...

Det stämmer inte, en icke CE märkt produkt kan inte godkännas i efterhand, i regel.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...