Jump to content

Snowtiger

Nivå 8
 • Content count

  385
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Snowtiger last won the day on August 14 2014

Snowtiger had the most liked content!

Community Reputation

62 Excellent

About Snowtiger

 • Rank
  Korpral

Profile Information

 • Kön
  Man
 • Placering
  Någonstans inom staten
 • Intressen
  Teknikutveckling, skydd och säkerhet, kemiteknik, kemikaliesäkerhet, matlagning

Previous Fields

 • Grundutbildad inom
  Frivilligorganisation
 • Utlandstjänst
  Nej
 • Beredskapsförband / Registerförband
  Nej, tillhör inte något sådant
 • Detaljer Grundutbildning
  Sjv/CBRN
 • Placering/Tjänst
  Hemvärnet
 • Övrig militär verksamhet
  Hemvärnssjukvårdare 2007 - 2008 Hemvärnssjukvårdsgruppchef 2009 - 2011 Instruktör - Ungdomsutbildning 2007 -

Recent Profile Visitors

586 profile views
 1. Snowtiger

  Farligt gods

  Ah, då missförstod jag vilken produkt du avsåg. Trodde du menade traditionell fotogen. Jag har kollat lite på säkerhetsdatabladen och konstaterat ett par saker: 1. Det är svårt att definera vad som är "campingparaffin". Har hittat ett par olika sammansättningar. 2. De jag har hittat ligger med en flampunkt lite över 60 gC-strecket och borde betraktas som brandfarlig vara, klass 3 (samma klass som t.ex. ättiksyra) 3. Enligt ADR-S ska en vätska ha en flampunkt under 60 gC för att klassas som farligt gods.
 2. Snowtiger

  Farligt gods

  Detta är ett resultat av att fotogen (UN 1223) får transporteras som begränsad mängd i innerförpackningar upp till 5L, och sammanslaget till ytterförpackning ej överstigande 20 kg (se ADR-S, kapitel 3.4 för mer information om transport i begränsad mängd). Detta begrepp ska inte förväxlas med begreppet värdeberäknad mängd, som är det som Chassi hänvisar till. Detta är det som inom FM populärt kallas "1000p" eftersom man som värdeberäknad mängd får transportera upp till 1000 "poäng" farligt gods, där varje godstyp är åsatt ett visst poängvärde per volym/viktenhet. (Värdeberäknad mängd beskrivs i ADR-S avsnitt 1.1.3.6).
 3. Beroende på hur pengarna tillför kan 500 MSEK representera betydligt mycket mer pengar. För om de tillförs som driftmedel (vilket det verkar som) så kan de användas för att täcka avskrivningskostnader. Myndigheter får trots allt använda avskrivningskostnader likt företag, och större/tyngre utrustning håller väl mer än ett år (inte kläder alltså, men vill se den soldat som mal ner en fordon på under ett år)?
 4. Snowtiger

  Förarbevis

  Är väl snarare så att Försvarsmakten har ett arbetsmiljöansvar för sin personal, där ansvar för trafiksäkerheten ingår (tänk på att fordonet är en del av arbetsmiljön, för vilken arbetsgivaren har ansvar, se https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bra-arbetsmiljo-pa-vag-broschyr-adi578.pdf). Gällande förarbevis har nu t.ex P7 krav att alla som brukar ett fordon har förarbevis/förarintyg på detta. Sen är det väl inte bara Sverige som är en högborg för byråkrati. Testa en olycka i USA med ett fordon du inte anses vara korrekt utbildad på och se vad som händer...
 5. Snowtiger

  Civilanställd inom FM + HV?

  Även om det rent praktiskt är så, så är inte det heller tillåtet utan att ha fått dispositionsrätt på berörd person (gäller t.ex. polis, sjukvårdspersonal, räddningstjänst). Se Hemvärnshandboken, s 61 (Grundkrav) och 69 (Extra hemvärnsman).
 6. Snowtiger

  Högmasten, pojkstreck eller sabotage?

  Inte för att vara sådana, men en del av den personal som bevakningsbolagen kan har skickat ut kan mycket väl vara skyddsvakter. Särskilt med tanke på att mastplatserna redan är skyddsobjekt.
 7. Snowtiger

  Moms - när och av vilka?

  Nu är merparten av FM:s verksamhet inte myndighetsutövning. Enligt den äldre definitionen är myndighetsutövning: I dagens förvaltningslag finns ingen definition, men i princip följs ovanstående definiton som praxis. Det är alltså avgifter och försäljningar som uppkommer i samband myndighetsutövning ovan som är momsfri (t.ex. ansökningsavgifter och liknande till myndigheter). Mer om dagens myndighetsutövning kan läsas på: http://skl.se/download/18.f5c3da514984c1cec66308b/1416846618333/Allm%C3%A4nt+om+myndighetsut%C3%B6vning+och+svensk+lagstiftning_Ellinor+Englund.pdf
 8. Snowtiger

  Farligt gods

  Upptäckte att jag läst fel. Förpackningen kan medför att ett explosivämne klassas till 1.4S. Dock finns det krav på förpackningen: Så i metallådorna skulle det kunna gå, men inte i de andra emballageformerna. Angående köp av ammunition som privatperson:
 9. Snowtiger

  Farligt gods

  Jag har en följdfråga på detta. Är även ammunitionen i plåtlådor och papplådor märkta 1.4C? Jag vet att trälådorna för 7.62 och 9x19 är märkta 1.4C men tänkte att de har kanske fått till det med papplådorna för lös 7.62 (vet inte hur lös 5.56 är förpackat) och plåtlådorna för 5.56 och 7.62 skarp så att de kan kvala in som 1.4S. Största anledningen till märkningen 1.4C är väl att trälådorna aldrig var testade och typgodkända? Underlättar ju betydligt vid transporten om man får det godkänt som 1.4S. Packningen avgör aldrig om varan är 1.4C eller 1.4S. Det avgörandet görs genom testning av varan, utan förpackning. Så om en vara är kategoriserad som 1.4C så är den alltid det, oavsett förpackning. Sedan ska förpackningen som de transporteras i alltid vara typgodkända för den vara som ska transporteras...
 10. Snowtiger

  Farligt gods

  Om du inte hittar ett undantag blir tolkningen att det inte finns någon undantag... D.v.s du ska ha det som FM kallar Värdeberäknad mängd-utbildningen för att transportera ammunition. Notera att du enligt lag inte får vara på något sätt involverad i lastning/lossning eller transport av farligt gods utan motsvarande utbildning (civilt kallad för ADR 1.3-utbildning). För transport över värdeberäknad mängd ska ADR-bevis innehas. Särskilda tillämpningar hittas i hänvisad Säki, mom 41 och framåt. Dessa syftar inte till att minska kompetensen hos föraren, utan till att underlätta den administrativa hanteringen i samband med tillämpad övning.
 11. Dock kan ju CSN likaväl bli det som får studenter att tveka. CSN går ju rätt hårt fram enligt sitt regelverk just nu. Det finns ju en hel del studenter på de med krävande utbildningarna (medicin, teknik, juridik) så idag lägger en betydande del av sommaren för att ta igen missade kurser. Ett resultat av att det krävs minst 75 % godkända kurser totalt för att fortsätta erhålla studiemedel. Så det som FM erbjuder måste alltså matcha mot den risk som studenterna kan uppleva med eventuellt mindre lästid under terminerna och minskad möjlighet till kompletterande studier under sommaren. Kan man lösa det, så kan det mycket väl vara en framkomlig väg (inte minst som komplement till dagens system).
 12. Märket har tagits bort ur Unibest 2015 (troligen för att tecknet ursprungligen är kopplat till frivilligpersonal från RK). Därmed så ska det egentligen inte längre bäras. Om jag har förstått det rätt så får dock all frivilligpersonal som inte har ett eget märke bära det allmänna frivilligtecknet,
 13. Man ska även komma ihåg att inom FM och ett par andra myndigheter kan man skiljas från sin befattning omgående, om detta bedöms nödvändigt. Förhoppningsvis inget som görs för en enstaka försening, men mycket väl kan tillämpas om någon återkommande bryter mot regelverken.
 14. Snowtiger

  Handgranatattacken i Malmö

  Kul att folk lägger ord i munnen på en, för påståenden man inte gjort. Var påstår jag t.ex. att Malmö inte har en problem med brottslighet? Det jag vände mig emot är påståendet att Malmö är kört bara för att det står att en viss handgranatstyp använts i Malmö och därtill på en så pass osäker källa som Wikipedia. Och att därtill dra till med Bagdad Bob. Sånt kallas ibland trolling. Låter snarare som att du hittat en bekräftelse för din världsbild och inte tål att riskera att få ett annat perspektiv på den.
 15. Snowtiger

  Handgranatattacken i Malmö

  Information på Wikipedia ska dock betraktas med skepsis, särskilt när informationen ibland är lite väl uppseendeväckande. Notera bland annat att sidan editerades för ca 7 timmar sedan och i princip saknar referenser.
×