Jump to content

Recommended Posts

Fanjunkare var förut en anstäld underofficer som hade hand om olika sysslor som hålla ordning, utdelande av dagsersättning. Det systemet reformerades. Endel fanjunkare erbjöds anställning som adjutaner med löjtnans grad utan möjlighet till befodran. Detta inom är inom armen.

Fanjunkare var förut en anställd underofficer, det är korrekt. Men de flesta återfanns bland trupputbildarna. I och med NBO så blev de löjtnanter, och de flesta gamla trupprävar till kaptener som finns idag har en gång varit fanjunkare. Att fanjunkare bara var adjutanter är en missuppfattning.

 

Det får du tycka, jag tycker det verkar vara en bra ide att säkerställa en viss kvalitet för att bära en viss grad.

 

Så då ska t ex alla furirer ha utbildning för att vara skyttegruppchef, stabsgruppchef, kokgruppchef osv? För det är ju innebörden i ditt påstående om att det ska vara samma utbildning för samma grad.

Link to comment
Share on other sites

Så då ska t ex alla furirer ha utbildning för att vara skyttegruppchef, stabsgruppchef, kokgruppchef osv? För det är ju innebörden i ditt påstående om att det ska vara samma utbildning för samma grad.

Nej, jag menar att man bör säkerställa kunskaper som en grad bör ha. Samtliga soldater skall ha gått igenom GU, på samma sätt kan man låta furirer gå igenom en furir utbildning där man lär sig ledarskap och organisation, pedagogik, regler etc för den typ av trupp som furir har ansvar för. Sedan för att ineha sergeant grad har man en påbyggnad, som också den säkerställer egenskaper en sergeant bör ha.

 

Det ger ett system där en viss grad betyder att individen har baskunskaperna efter den graden, och det ger varje grad en viss betydelse.

 

På samma sätt som officerare läser ämnen under OHS som är generella, oberoende om du är skytteofficer, ingenjörsofficer etc. Den pedagogiska ledarskap grunden är densamma, vilket baseras på dom egenskaper man vill att en officer ska ha.

Link to comment
Share on other sites

På samma sätt som officerare läser ämnen under OHS som är generella, oberoende om du är skytteofficer, ingenjörsofficer etc. Den pedagogiska ledarskap grunden är densamma, vilket baseras på dom egenskaper man vill att en officer ska ha.

Men även där är det stora skillnader. Det går inte att jämföra en markstridsofficer som gått på Kvarn med en tekniker från Halmstad. Båda är fänrikar, men där slutar likheterna...

 

Grader är bra, men det blir inte funkis när man blandar grader från olika typer av förband i ett nytt förband.

Link to comment
Share on other sites

Muckade som Furir (grpch), gått från menig->furir->fänrik i Hv (soldat,grpch,plutch), och därefter bytt från "vanliga" Hv till IP. Är lasse-i-ledet då jag vill komma in i gänget och lära känna alla, skall jag då byta kragspeglar igen? Min plutch & grpch tycker inte det, för i Sverige degraderar vi bara folk som begår tjänstefel.

 

Kan väl tycka att det skulle vara smidigt att bara menig->furir->fänrik användes på plutonsnivå, men hur degraderar man en Vpl Fänrik som gjort 9 KFÖ`er och 7 SÖB`ar?

Link to comment
Share on other sites

Men även där är det stora skillnader. Det går inte att jämföra en markstridsofficer som gått på Kvarn med en tekniker från Halmstad. Båda är fänrikar, men där slutar likheterna...

 

Grader är bra, men det blir inte funkis när man blandar grader från olika typer av förband i ett nytt förband.

Jag menar att man fastställer vad tex en furir bör kunna, och fastställer det i en skola. tex Ordergivning grupp, regler, ledarskap grupp, pedagogisk teknik, grundläggande ledarskap för grupp strid. Då vet man att varje person var han än är utbildad kan dessa saker om han gått igenom "furir skolan". Och har då förtjänat furirs grad.

 

Det är sedan applicerbart i HV, där en ny soldat efter en viss tid har lärt sig tillräckligt mycket för att ta steget upp till tex korpral, då går han den fastställda skolan och får korprals grad. Man arbetar sig alltså succesivt uppåt. Det betyder att erfarenhet ger viss förtur i systemet och det borde säkra att kunnig personal är ledare. Om en ny HV man har gått vissa skolor kan man då enklare se vad han har för utbildning innan HV.

 

 

Jag gick KBS på I19 2000, sedan skickades jag till A9 på annan utbildning. På I19 släpptes KB ut till förband i juni, men i kristinehamn väntade man till november med att flytta ut KB på förband. Två helt olika doktriner under samma vapenslag, väldigt opraktiskt menar jag.

Det fanns alltså inga generella regeler som talade om vad KBS ska göra, utan det är fritt fram att improvisera, även under samma vapenslag.

 

Att utbilda personal i en grundläggande "ledarskapsutbildning" säkerställer bara att man har en viss bas att stå på, resterande kan vart och ett förband stå för och utbilda soldaten till vad han nu ska kunna i sin befattning. Det betyder samtidigt att man ska prestera för att få sin grad och det bör ge varje grad mer värde.

 

Detta system finns i andra länder och verkar fungera bra där.

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Egentligen är det väldigt enkelt.

 

Hemvärn och annat "friv- folk" borde ha de vita gradbeteckningarna till M/90.

 

Så att man kan tex. skilja på en riktigt löjtnant och en "friv" löjtnant. Eller en vpl Fänrik och en riktig fänrik.

 

Men jag misstänker att det inte är så många på forumet som håller med mig om det... ;)

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Men nu är det ju inte alla HV-folk och friv som har HV-graden (motsv) på sin uniform...av någon anledning.

 

FV tex. Där ser alla likadana ut. Oavsett om du är friv Lomos kapten eller yoff som utbildar vpl.

 

Nej! Inför de vita gradbeteckningarna för allt frivfolk!

Link to comment
Share on other sites

Även om jag inte ser något fel i att på något sätt kunna skilja mellan en vpl fk och en yoff fk (helst genom att vpl inte hade blivit mer än serg) och definitivt mellan en hv kn och en yoff kn så tror jag inte att de vita gradbeteckningarna är rätt lösning.

 

Jag inbillar mig iaf. att det statistiskt sett är en viss skillnad i militär kompetens mellan en vpl fk och en sjuksköterske-fk.

 

Rent traditionellt sett om man tittar på hur den tänkta krigsorgansationen har sett ut så är ju dessutom vpl fk snarare "riktiga" eller i vart fall "vanliga" fk medan yoff fk mer är "fk extraordinaire" på väg att bli löjtnanter. ;)

 

Möjligen någon form av band på gradbeteckningen men finns det några bra som inte är upptagna för alla möjliga och omöjliga fack?

 

Har man inte gradbeteckningar på kragen i FV???

Link to comment
Share on other sites

Har man inte gradbeteckningar på kragen i FV???

Jag misstänker att det matte syftar på är att frivilliga inom FV har samma kragspegel på höger sida som alla andra. Det finns mao inget sätt att på uniformen se om det är en frivillig kapten eller en yoff.

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Skulle då kunna sy dit mina 2 sablar på höger kragspegel istället för H'et för att visa att jag är furir inom kavalleriet. Då visar man iaf inom vilket förband man har graden till. Är man sen furir/grpch/blabla inom Hv då kanske man kan bära H och graden till det H'et.

Hellre det än att ta bort graden och visa att man är "menig" inom HV, vilket för mig skapar lite komplikationer inom t.ex instruktörstjänsten.

 

eller ? Jag bara kastar ut lite bollar nu.

 

Fråga är fortfarande, vem är graden till för. ..den grad du bär när du är på en HV-övning alltså.

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Men...alltså...jag orkar inte läsa hela tråden.

 

Degraderas folk när de kommer till HV? Okej, ja då är det ju så.

 

I ditt fall Kimster...utan att försöka vara spydig på något sätt...då torde det ju vara menig grad som gäller för dig. För jag menar det är väl knappast som Kav. furir du är instruktör i Hemvärnet. Skumt...skumt...det där.

 

Visst är det fortfarande så att man krigsplaceras i Hemvärnet? Alltså upphör den "gamla" krigsplaceringen och således borde det vara den "nya" graden/ placeringen som gäller.

 

Men i varje fall. Min poäng! Det ska synas tydligare vem som är yoff och vem som är friv på uniformen!

Edited by matte
Link to comment
Share on other sites

Men...alltså...jag orkar inte läsa hela tråden.

Inte för att vara oförskämd på något sätt men... ..om du inte orkar läsa igenom det som har sagts hitintills så kanske det inte är riktigt läge att uttala sig om ämnet och framförallt om Kimsters eventuella behållande av grad/kragspegel??? :/

Edited by Wilk
Link to comment
Share on other sites

Alltså... Hur ser ni? Är grad inget annat än en "annställningsförmån"? Borde det inte då vara lättare och bara ha namnbrickor, och skita i Kragspeglar, eftesom arméns regler änndå inte är bra för Hv?

 

Om jag nu blir furir på T2, och skall jag då bli degraderad till Hv, Eftersom inte Arméns regler och utbildning duger till Hemvärnet?

 

Men, om tex en fd löjtis från FJS vill agera gruppchef inom Hv? skall han också degraderas då? För Arméns utbildning var ju inget värt...

 

Jag ser verkligen inget problem i grunden...

Link to comment
Share on other sites

Det ska synas tydligare vem som är yoff och vem som är friv på uniformen!

Vad är det du har problem med igentligen, själv tycker jag att det är hur tydligt som helst. Befäl inom Hv bär kragspegel för Hv.. Yoff gör det icke..Solklart enligt min mening....just my 50cents ;)

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Om jag får spekulera tror jag att jag/'någon annan', skulle få det ganska svårt att aggera instruktör för en främmande pluton/förband om man lallar omkring som menig, av den anledningen jag skrev tidigare, att vissa bedömmer ens "trovärdighet/kompetens" efter den grad du bär. De som är instruktörer motsv. här vet hur viktigt första intrycket påverkar resten av en utbildning/övning.

 

-va?! en menig ? som ska utbilda min pluton? ..nej jag vill ha "riktiga" befäl/instruktörer tack, ni får hitta någon annan.

lite grovhugget kannske, men det skulle inte förvåna mig ett smack om tankegångarna såg ut så.

 

Vissa saker som att hämta ut vapen ur kasun osv går heller inte att göra om du inte bär en "viss" grad för att yoff ska anse dig lämplig. Ej heller när jag jobbade som skyddsvakt var man tvungen att vara fänrik för att få vara chef över en styrka. Sen spelade det ingen roll "hur lämplig" man ansågs, det stod nånstans i reglerna "minst fänrik.. chef.. blabla" Där av att det kan ställa till problem för vissa som är instruktörer men kanske har "menig" befattning inom HV samtidigt.

Edited by Kimster
Link to comment
Share on other sites

Visst är det fortfarande så att man krigsplaceras i Hemvärnet? Alltså upphör den "gamla" krigsplaceringen och således borde det vara den "nya" graden/ placeringen som gäller.

Inte om man är extra Hv-man. Dessutom finns det både fd Yoff och resoff i Hv, skall de också degraderas om de inte har en befattning motsvarande deras grad?

Tycker du att alla skall bli av med sin grad eller bara Fk och uppåt? För en vpl furir skulle ju teoretiskt sett kunna misstas för ett gammalt pensionerat underbefäl.

 

I LOMOS/YOS finns det inte särskilt många kaptener, men för att bli det fick de tidigare genomföra åtminstone en del av reservofficerarnas kaptensutbildning. Förresten, ska man inte kunna skilja på en yrkesofficer och en reservofficer då?

 

Förövrigt anser jag att man bör lägga ner HvSS och slå ihop de övriga frivilligorganisationerna samt ha vettiga krav för att få genomföra utbildningarna.

Link to comment
Share on other sites

@Matte

 

Vad är problemet? Jag gissar på att du inte kan särskilja mig från en reservare under trupputbildning ifall vi har samma "grad" osv. Du har inte en suck i att kunna avgöra det. När jag har jobbat som skyddsvakt, har jag haft min grad för att just kunna vara chef över styrkan. Eftersom (vilket Kimster) har påpekat en viss grad för det. Har jag löst mitt jobb sämre eftersom jag bara tillhör hemvärnet under dessa jobb?

 

 

Jag förstår inte problemet alls... om man nu vill skärskilja individers befattningar från varandra varför då inte införa gradsträck (liknande FBU-u) där inget sträck på armen = mening soldat, 1 sträck = grpch, 2sträck = plutch, 3sträck = kompch, 4sträck = Bataljonchef.

 

sedan spelar det ingen roll ifall man är General och reservare eller mening vpl... har du 1 sträck är du grpch inom organsationen i fråga....

 

Tycker detta är en sådan otrolig icke diskussion som är mer för att förstärka vissa maktstrukturer inom FM istället för att övergå till en lärandeorganisation... Organisatoriskt så är FM 10-20 år efter övriga samhället....

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inte problemet med att mna inte kan ha kvar sin grad, som det sagts förut i tråden så är inte bara graden plotter på kragspegeln, i min syn så är graden en bevis på kompetens, personen har den här graden, då bör han kunna si å så mycke. Förbandskragen visar lite mer specifikt vad han e bra på, en fänrik från artilleriet har i min åsyn mer koll på hur man leder eld medan jag heller skulle fråga en med sablar hur man tyst och oupptäckt tar sig fram i terrängen.

 

Låt människan behålla sin grad, man får iaf hoppas och utgå ifrån att han har gjort sig förtjänt av den å då finns det väl ingen anledning att degradera honom eller henne.

 

Det ÄR befattningen som avgör vad mna ska göra inte graden

 

Edit: stavfel :/

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators
...i min syn så är graden en bevis på kompetens, personen har den här graden, då bör han kunna si å så mycke...

Det är ju exakt just det där det inte går. I den perfekta världen kanske, men inte i nuvarande och framföraltt inte i Hemvärnets värld. Det går icke att kunna avgöra en soldats kompetens genom att titta på vad han har för grad. Du kan bara ana, genom att titta på hur han klär sig i övrigt, utbildningstecken, ålder, namnbricka osv. Men själva graden ensam är värdelös i det avseendet.

Min bestämda åsikt.

Link to comment
Share on other sites

...i min syn så är graden en bevis på kompetens, personen har den här graden, då bör han kunna si å så mycke...

Det är ju exakt just det där det inte går. I den perfekta världen kanske, men inte i nuvarande och framföraltt inte i Hemvärnets värld. Det går icke att kunna avgöra en soldats kompetens genom att titta på vad han har för grad. Du kan bara ana, genom att titta på hur han klär sig i övrigt, utbildningstecken, ålder, namnbricka osv. Men själva graden ensam är värdelös i det avseendet.

Min bestämda åsikt.

I den glada teorins värld, så finns det väl ett minimikrav vad tex en furir skall ha lärt sig inom ledarskap mm...

 

Tom de PB, som aldrig skulle leda någon, var tvungna att bedriva ett visst antal h ledarskap, för att det krävdes.

Link to comment
Share on other sites

På min introutb var många mycket snabba att sy på grader, varför? Till vilken nytta?

Av samma skäl som man syr på utbildningstecken och allt va det kan vara.

Man vill kanske visa vad man gjort osv... Vissa är stolta över sin grad och vill visa den, andra kanske bryr sig mindre. Det är väl olika. Inget fel med det anser jag.

Jag har min grad trots att jag går som skarpskytt.

 

EDIT: Dock tog det två år i HV innan jag sydde på min grad.

Edited by Panzerfaust
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Tycker inte att ett enkelt särskilt befattningsstyrt gradsystem (för hela försvarsmakten) skulle vara helt fel.

Du kanske kommer att bli bönhörd.

I kompetensförsörjningsarbetet som nu genomförs tittar man på en lösning med grad efter befattning och befattning utifrån kompetens.

Sålunda innebär inte ett skolsteg per automatik en högre grad. Däremot kan skolsteget innebära en ny befattning som ger högre grad.

Motsvarande system har använts inom Hemvärnet i många år. Dock så har det "sabbats" av personer med för hög grad för sin befattning av anledningar som tagits upp här i tråden.

Men nu tittar FM på det systemet för hela FM. Vi får väl se om det implementeras.

 

Sedan vill jag påtala att HvSS bedriver kvalitativ utbildning. Synd bara att kurserna är för korta. Men ha i åtanke att deras kurser ger grundläggande förmåga vilket sedan ska befästas hemma på förbandet. Således ramlar det inte ut några fullfjädrade plutonchefer efter Plutchkurserna utan påläggskalvar med en bra grund att bygga vidare på.

 

/Krook

Edit: Försvar av stridsställning HvSS

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

I kompetensförsörjningsarbetet som nu genomförs tittar man på en lösning med grad efter befattning och befattning utifrån kompetens.

Sålunda innebär inte ett skolsteg per automatik en högre grad. Däremot kan skolsteget innebära en ny befattning som ger högre grad.

Det är väl redan bestämt att det blir så? Årets TAP-kull blir de sista som med automatik blir kaptener efter fullgjord kurs, nästa omgång blir befordrade först när de får en befattning i den nivån.

Link to comment
Share on other sites

I kompetensförsörjningsarbetet som nu genomförs tittar man på en lösning med grad efter befattning och befattning utifrån kompetens.

Sålunda innebär inte ett skolsteg per automatik en högre grad. Däremot kan skolsteget innebära en ny befattning som ger högre grad.

Det är väl redan bestämt att det blir så? Årets TAP-kull blir de sista som med automatik blir kaptener efter fullgjord kurs, nästa omgång blir befordrade först när de får en befattning i den nivån.

Även SP är eventuellt föremål för en sån hantering. I framtiden kan det med andra ord finnas TVÅ nivåhöjande skolsteg ... YOP och ChP.

Man går en kurs och får då en kompetens, har man rätt kompetenser för en viss befattning på en viss kan man bestrida den och kan således även befordras till sagda nivå.

 

På pappret låter det vettigt och enkelt, men det finns en hel del som kan slå fel också.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...