Jump to content

Recommended Posts

  • BlåGul -1
I kompetensförsörjningsarbetet som nu genomförs tittar man på en lösning med grad efter befattning och befattning utifrån kompetens.

Sålunda innebär inte ett skolsteg per automatik en högre grad. Däremot kan skolsteget innebära en ny befattning som ger högre grad.

Det är väl redan bestämt att det blir så? Årets TAP-kull blir de sista som med automatik blir kaptener efter fullgjord kurs, nästa omgång blir befordrade först när de får en befattning i den nivån.

Jo, nog är det bestämt så.

Men vi har endast sett ett beslut, ingen verkan. Därför valde jag att uttrycka mig luddigt. Fram tills dess att någon blir hanterad enligt den nya modellen så förbehåller jag mig rätten att uttrycka mig luddigt. Vis av erfarenhet? Inte jag inte.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Guest järv

Någon som kan tala om vad reglementet säger om grader på vanliga hemvärnsmän?

 

Även SP är eventuellt föremål för en sån hantering. I framtiden kan det med andra ord finnas TVÅ nivåhöjande skolsteg ... YOP och ChP.

Man går en kurs och får då en kompetens, har man rätt kompetenser för en viss befattning på en viss kan man bestrida den och kan således även befordras till sagda nivå.

Vad står SP och ChP (chefsprogrammet?) för? Är det intag av personer med icke-militär bakgrund som det talas om?

Edited by järv
Link to comment
Share on other sites

Vad står SP och ChP (chefsprogrammet?) för? Är det intag av personer med icke-militär bakgrund som det talas om?

SP = Stabsprogrammet. (Hittills) nivåhöjande utbildning kapten -> major

ChP = Chefsprogrammet. (Hittills) nivåhöjande utbildning major -> överstelöjtnant

 

Det är inte frågan om intag av icke-militär personal utan om vidareutbildning av yoff.

Link to comment
Share on other sites

Kommer det i framtiden innebära att en person som genomfört TaP och dessutom fått en befattning på nivå 5 och därmed blivit kapten kan degraderas om de byter till en nivå 6-befattning? Kan man då också få graden genom att gå in på en vakant befattning utan att först ha genomfört skolsteget?

Link to comment
Share on other sites

Någon som kan tala om vad reglementet säger om grader på vanliga hemvärnsmän?

HvH del 2 sidan 11:

 

Grunder

Hemvärnsbefäl utbildas för att som chefer leda hemvärnsförband. De skall även ges förmåga att utbilda sina förband.

Det är av vikt att individuell kompetensutvecklingsplan är upprättad för alla hemvärnsbefäl från nivån plutonchef.

Utöver befattningsutbildningen skall strävan vara att öka kompetensen hos hemvärnsbefäl i tre ämnesområden; Ledarskap, Utbildningsplanering och Samverkan.

 

Förordnande i befattning som krigsplacerad chef får i undantagsfall ske innan kompetensgivande utbildning är (helt) genomförd.

 

Utnämning i grad får ske först då krigsplacering i befattning och för befattningen fastställd, kompetensgivande utbildning och tjänstgöring är genomförd.

Utnämning i högre grad inom egen kompetensnivå får ske först efter väl vitsordad tjänstgöring i befattningen och genomförd, godkänd kompetensgivande utbildning.

 

Reservofficerare och värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning.

 

Chef militärdistriktsgrupp samt driftvärnschef beslutar om ytterligare kompetensutbildning erfordras.

Chef militärdistriktsgrupp som har god personkännedom kan i enskilda fall bestämma att annan kompetens kan jämställas med hemvärnsutbildning och tjänstgöring i hemvärnet. Vid oklarheter bör rikshemvärnsavdelningen eller HvSS tillfrågas.

Chef militärdistriktsgrupp samt driftvärnschef beslutar om förordnande i grader t om kapten.

Chef militärdistriktsgrupp insänder till rikshemvärnschefen förslag till utnämning till major för hemvärnsbataljonchef.

Link to comment
Share on other sites

Reservofficerare och värnpliktigt befäl inplaceras, efter genomförd introduktionsutbildning, i kompetensnivå och grad som motsvarar tidigare genomförd militär befälsutbildning.

Detta kan faktiskt tolkas som att värnpliktigt befäl får behålla sin grad när de fått en befattning som motsvarar deras utbildning. Dvs att t ex en skyttegruppchef blir furir i hemvärnet först när han/hon blir gruppchef.

Link to comment
Share on other sites

Själv tolkar jag det som att muckade du som fänrik så har du just den graden igen så fort du klarat av introduktionshelgen/helgerna. Eller tolkar du (BJE) ordet introduktionsutbildning på annat sätt?

Link to comment
Share on other sites

@ cookieman: ...i min syn så är graden en bevis på kompetens, personen har den här graden, då bör han kunna si å så mycke...
@ Kimster: Det är ju exakt just det där det inte går. I den perfekta världen kanske, men inte i nuvarande och framföraltt inte i Hemvärnets värld. Det går icke att kunna avgöra en soldats kompetens genom att titta på vad han har för grad. Du kan bara ana, genom att titta på hur han klär sig i övrigt, utbildningstecken, ålder, namnbricka osv. Men själva graden ensam är värdelös i det avseendet.

Min bestämda åsikt.

 

Hmmm ber om ursäkt, ser att jag var ganska rejält otydlig....

 

Coookieman => :unsure: <= Cookieman

 

När du säger att man bara kan ana vad han kan så kom jag genast å tänka på ett par skräckexempel som jag upplevde under värnplikten....

 

Borde tänkt efter lite mer före :dong: GÖR OM GÖR RÄTT!

Link to comment
Share on other sites

Ehm, ni har glömt en viktig sak (tror jag, helgardering).

Bara för att man har en grad betyder ju inte det att man är utbildad t.ex gruppchef. Det finns ju fortfarande speciallist befattningar där man erhåller en grad utan att vara truppförande. Om det nu inte finns en sådan befattning att tillgå är det väl logiskt att man ej får föra trupp bara för att man har den graden. Och någon bättre lämpad väljs istället.

Link to comment
Share on other sites

Själv tolkar jag det som att muckade du som fänrik så har du just den graden igen så fort du klarat av introduktionshelgen/helgerna. Eller tolkar du (BJE) ordet introduktionsutbildning på annat sätt?

Nej, men jag tolkar kompetensnivå som att man ska ha en befattning. Utan befattning i rätt kompetensnivå, ingen grad.

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Ähh det mitt inlägg handlar om är att jag sett alldeles för mycket folk som ska flasha sina gradbeteckningar (motsv).

Vi har en nybliven LT i mitt kompani som tycker att han, på grund av sin grad, kan och vet lika mycket som de befäl (Yoff) vi har från MD-gruppen. Det är ju löjligt! Men det fattar han inte.

Det är det jag menar - det vore bra med en annan färg på gradbeteckningen så att vissa inte tar sig själv på för stort allvar.

Link to comment
Share on other sites

Ähh det mitt inlägg handlar om är att jag sett alldeles för mycket folk som ska flasha sina gradbeteckningar (motsv).

Vi har en nybliven LT i mitt kompani som tycker att han, på grund av sin grad, kan och vet lika mycket som de befäl (Yoff) vi har från MD-gruppen. Det är ju löjligt! Men det fattar han inte.

Det är det jag menar - det vore bra med en annan färg på gradbeteckningen så att vissa inte tar sig själv på för stort allvar.

Detta har inte med grader att göra... Finns de utan grader vilka enbart ha gjort 3-mån utb som tror sig kunna allt. Sedan finns det KB-nissarna som fortfarande tror att de är KB-elever vid norrlands T-bat. och de kan oxå allt. De kan spaningstjänst bättre än individer från FJS... de kan strid bättre än individer från skytte osv... Sedan att de var KB vid en tolo-pluton är en annan sak. Det har inte med grader att göra. Vissa tror sig kunna allt.

 

Det senaste exemplet är en som gått bef. utb via lottorna. och blivit bat-kvm (Kommer nu att gå i bef. som KompKvm) och inte har deltagit på en övning eller ens gjort vpl. Det är ganska roligt när hon försöker förklara för vår yxa hur en inpasseringskontroll skall lösas... Eller hur plutonen skulle ledas i strid. Det slutade med att vi grpch gick och satte oss under ett träd och snackade skit. Hon märkte inte att grpch var borta eftersom hon detaljstyrde varje soldat, vilket träd den skulle till, vilka eldområden den soldaten hade osv. vid varje förflyttning. Ska man då frr 500meter så tar det tid. och smäller det så saknar man rörelse och manöverförmåga vilket hon fick erfara...

 

Tog hon åt sig av kritiken? nej det gjorde hon inte. Var det graden som fick hon att agera felaktigt? nej det var det inte. Grad är inte detsamma som uppträdande. Jag är övertygad om att dessa individer skulle ha uppträtt på liknande sätt även ifall de haft rosa kragspeglar eller inte haft ngn grad alls. Vissa individer är inte lämpliga för Hv oavsett grad eller kunskap. det kanske mer handlar om att förändra saker utanför Hv jmf med i Hv. det kanske är på GU-nivå saker skall förändras....

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Fk Satan:

 

Problemet är bara att ju mer grader du hänger på dessto mer finns de tendenser du beskriver med de som tror sig kunna allt. Detta är något jag märkt väldigt tydligt inom friv verksamhet.

 

Vissa tar sig själva på väldigt stort allvar och passar på att skälla lite extra på några vpl soldater på väg till regementets sfd. De är ju trots allt löjtnanter.

 

Eller börjar kräva att deras tidigare kamrater numera ska börja kalla dem LT, istället för efternamnet som fungerade förut.

 

 

;) En KB på Tolopluton som tror sig kunna spaningstjänst bättre än FJS. Jag tror bestämt att vi har en gemensam bekannt...Söderhamn tror jag, kan det vara samma?

Link to comment
Share on other sites

Det senaste exemplet är en som gått bef. utb via lottorna. och blivit bat-kvm (Kommer nu att gå i bef. som KompKvm) och inte har deltagit på en övning eller ens gjort vpl. Det är ganska roligt när hon försöker förklara för vår yxa hur en inpasseringskontroll skall lösas...  Eller hur plutonen skulle ledas i strid. Det slutade med att vi grpch gick och satte oss under ett träd och snackade skit. Hon märkte inte att grpch var borta eftersom hon detaljstyrde varje soldat, vilket träd den skulle till, vilka eldområden den soldaten hade osv. vid varje förflyttning. Ska man då frr 500meter så tar det tid. och smäller det så saknar man rörelse och manöverförmåga vilket hon fick erfara...

 

Tog hon åt sig av kritiken? nej det gjorde hon inte.  Var det graden som fick hon att agera felaktigt? nej det var det inte. Grad är inte detsamma som uppträdande. Jag är övertygad om att dessa individer skulle ha uppträtt på liknande sätt även ifall de haft rosa kragspeglar eller inte haft ngn grad alls. Vissa individer är inte lämpliga för Hv oavsett grad eller kunskap. det kanske mer handlar om att förändra saker utanför Hv jmf med i Hv. det kanske är på GU-nivå saker skall förändras....

OK. För det första så tycker jag att om man skall ha nå´n trovärdighet i befattningen batkvm så skall man ha en ordentlig bakgrund på allt vad UH-tjänst, transporter, förplägnad etc etc heter. Personligen tycker jag det verkar smalt att komma från lottorna o bli batkvm. Kompkvm kanske. Inget ovanligt dock. När jag själv var batkvm så vet jag kollegor på andra bataljoner som hade just den bakgrunden från lottorna.

 

För det andra. Varför är batkvm ute o ens försöker leda nå´n form av strid? Klandra henne inte för att hon misslyckas på ett jobb som inte är hennes. Försök leda UH-verksamheten istället och sätt dej in i batkvm sysslor. Jag begriper inte allvarligt talat vad hon har ute bland soldaterna att göra. Leda pluton i strid? Är det hennes uppgift?

 

:/

Link to comment
Share on other sites

Skulle då kunna sy dit mina 2 sablar på höger kragspegel istället för H'et för att visa att jag är furir inom kavalleriet. Då visar man iaf inom vilket förband man har graden till. Är man sen furir/grpch/blabla inom Hv då kanske man kan bära H och graden till det H'et.

Hellre det än att ta bort graden och visa att man är "menig" inom HV, vilket för mig skapar lite komplikationer inom t.ex instruktörstjänsten.

 

eller ? Jag bara kastar ut lite bollar nu.

 

Fråga är fortfarande, vem är graden till för. ..den grad du bär när du är på en HV-övning alltså.

Det där tror jag skulle kunna vara en ganska funkis idé. Iaf. sett ur mitt perspektiv. Om de som har graden från annan militär utbildning bar sina gamla truppslags-/vapengrensmärken inom hemvärnet så skulle det i vart fall begränsa gissningarna om vad personen har för bakgrund.

 

Det är dock möjligt att min uppfattning beror på att jag kommer från ett truppslag och en KB-kull där varenda människa har minst 7,5 grundläggande befälsutbildning med iofs. varierande uppfyllnad mot slutmålet plutch (inkl. GSU och grpch-skolan), oavsett om vi i slutändan blev amröjare, maskinplutch, syte eller som i mitt fall, stabsnisse. Det hela spricker tyvärr lite när man inte vet om killen med pansarnäven på kragen har varit vagnchef, skytteplutch eller tolo-nisse, eller om killen med blixtarna är radiolänksyte eller ledningsplutonchef. Dock får man onekligen en starkare och statistiskt troligen hyfsat korrekt presumption att pansarkillen förmodligen kan kriga till det, eller i vart fall har god helhetsförståelse för hur man krigar till det, att ingenjören kan spränga den där vägtrumman utan att alla flyger i bitar i förtid, att signalisten iaf. kan någonting om radio, osv.

 

För att försöka svara på din fråga så anser jag att graden har många syften. Mest för den utomstående som lättare kan skaffa sig en hyfsad bild av vad det är för människor han har att göra med men även inom den mindre avdelningen som en erinran om detsamma. Sist men inte minst så utgör den liksom alla andra typer av utbildningstecken och utmärkelser en påminnelse till den enskilde individen om vad han en gång har klarat och vad han därmed förväntas klara. Det kanske bara är jag som är så konservativ att jag dessutom tänker på ansvaret gentemot mina föregångare i samma ställning men jag tror iaf. att jag tvingar mig själv att gå några meter längre innan jag sätter mig på en stubbe och grinar om jag vet att jag gör det som fänrik i armén jämfört med om jag gör det som menig Lasse-i-ledet. Jag menar inte att denna faktor skulle finnas där redan utan rätt skrot på uniformen, för det gör den i allra högsta grad (hehe), men att det finns i ännu högre grad ("grad", hihi, förlåt... :/ ) i och med "skyltningen".

 

För att travestera Clintan i "Heartbreak Ridge" (tror jag?): "If you look like soldiers, you'll begin to feel like soldiers and then maybe one day, you'll goddamn start acting like soldiers."

 

"Soldiers" kan bytas ut mot "lieutenants", "squad leaders", etc efter behov. Jag tror hursomhelst att det ligger något i det. Det måste ju finnas någon psykologisk anledning till att människor ute i det civila mörkret ofta bryr sig om det intryck ens klädsel ger. Inte för att det innebär att vi ska sätta jägarlöjtnants tjänstetecken på varenda människa i stridande befattning i hopp om att de alla ska bli übersoldater som käkar hårdkokta fiender till frukost, pissar concertina och sk*ter brinnande napalm så hårt att den landar i fiendens bas 26 km bort men jag hoppas att ingen skulle föra mitt resonemang så långt åt skogen... :)

Link to comment
Share on other sites

@matte

 

Detta inträffade inte i söderhamn, det inträffade på ett annat ställe.

 

@Fanjunkar´n

UH-tjänst är mycket jobb som kräver god planering och en förmåga att ha många bollar i luften. Ett litet fel kan påverka otroligt mkt. Nu är hon ännu inte Bat-kvm, utan går som komp-kvm. Skälet till att hon skulle leda plutonen var att hon ville bredda sin kompetens och se vad kompaniets uppgifter var osv. Enl. henne själv så kunde hon strid, hon kunde leda en pluton osv. Det hade varit mkt negativt snack från henne kring hur plutch ledde plutonen och att hon kunde göra det hela mkt bättre. Varvid hon fick uppgiften "Upp till bevis".

 

Efter utvärderingar osv så anser hon fortfarande att hon gjorde ett mönstertagande av objektet och att det var bland det bästa som gjorts inom det Hv-kompaniet. Alla andra som var med var helt frågande,och undrade vad som hände. Instruktörerna vågade inte skicka ut B-styrkan eftersom det skulle ha blivit slakt...

 

Soldaterna på kompaniet hon nu tillhör brukar ha med sig egen mat osv eftersom de vet att UH-tjänsten inte kommer att lyckas. Hon lägger ned för stor energi och tid på fel saker vilket gör att helheten förstörs ngt enormt. exempelvis att lynchen är kl vid 16-tiden, istället för vid 11-tide är en miss.... Sedan vägrar hon att ta åtsig av feedback, och det är alltid någon annans fel att det går fel.

 

@LeadHead

Att man har sin andra kragspegel utifrån truppslag tycker jag låter ganska vettigt. Så har man fått sin grad via FBU har man FBU-kragspegel, är det via Pansar har man sin järnnäve. Tycker det låter som en bra mellanväg att gå.

Link to comment
Share on other sites

Soldaterna på kompaniet hon nu tillhör brukar ha med sig egen mat osv eftersom de vet att UH-tjänsten inte kommer att lyckas. Hon lägger ned för stor energi och tid på fel saker vilket gör att helheten förstörs ngt enormt. exempelvis att lynchen är kl vid 16-tiden, istället för vid 11-tide är en miss.... Sedan vägrar hon att ta åtsig av feedback, och det är alltid någon annans fel att det går fel.

Hmmm... söker ni kanske en ny kompkvm? :P

Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan

Bra förtydligande. Tack för det. Sticker man ut hakan så får man skylla sej själv. Jag hade aldrig försökt få nå´n på mitt kompani att tro att jag skulle vara nå´n kung på strid.Hade jag gjort det hade jag gjort bort mej rejält. Lite självkritik måste man ju ha. ;)

Link to comment
Share on other sites

Personligen är jag furir inom HV:s IP. och vill gärna vara det trots min brist på chefs uppgifter. Jag lever fortfarande på förhoppningen att jag ska få agera Plut.Sjv. med alla dess befogenheter (dock utan det rödakorset) efter ett löfte från högre ort. Fram till dess bär jag helst de tre pinnarna, trots att jag bara har Sjv.mans befogenheter, de ger en viss pondus på fältet (visst att visa kunskapen är viktigare).

Link to comment
Share on other sites

Åter får jag då vatten på mitt kvarnhjul om en total reformering av det svenska gradsystemet. Jipiie :baskerFN:

 

Så här skulle det kunna vara.

 

Värnpliktig personal:

menig

vicekorpral (specialist)

korpral (gruppchef)

furir (troppchef)

överfurir (stf. plutonchef)

rustmästare (efter lång tjänstgöring, flera missioner, specialkompetens motsv.)

 

Reservofficerare:

sergeant (efter genomgången ROP motsv)

fanjunkare

förvaltare

 

Det finns så många bra gamla grader att nyttja, så varför inte återinföra dem?

 

Vips så är problemet med mångfasetterade betydelser av grader reducerat till ett minimum.

Link to comment
Share on other sites

Tycker om Lt P förslag. har haft ett liknande förslag som blev totalt nedröstat vid vårt Bat-råd.

 

det var att de som inte gjort vpl som GB/F/G/E/3-mån/Tu-G soldat skulle aldrig kunna få en officersgrad inom Hv, utan då hamna i underofficersträsket. IFall man gjort vpl som KB kunde man inte få högre grad än Fk och valde man att läsa vidare vid HvSS osv så behöll man sin Fk grad.

 

Var man däremot Reservare/Yrkes som valt att byta så behöll man sin officersgrad som man fått.

 

Sedan för att få en högre grad så måste man naturligtvis klara FM baskrav.

 

Men detta blev totalt nedröstat.

 

 

När vi ändå är inne på graderna så bör detta förändras ngt enormt inom GU-systemet oxå. Där man får grad efter befattning, inte efter tid man gjort vpl. Gör man vpl som grpch/VC osv blir man furir/Serg när man muckar. ifall individen gör vpl som plutch/troppC blir det serg/Fk vid muck. Är man mening soldat under 15månader (jmf vissa sjv, FJS osv) blir man utan grad alternativt Furir. Så typ av befattning styr vilken grad man får vid muck. inte tiden man är vpl.

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Alltså...:/

 

Jag har läst hela tråden och blir inte riktigt klok på vad som gäller och vad som är enskilda individers högst egna tolkningar eller önskningar.

Behåller Vpl Fu sin grad eller inte när man går med i hemvärnet.

 

Godkända svar är : Ja respektive Nej.

Link to comment
Share on other sites

Alltså...:/

 

Jag har läst hela tråden och blir inte riktigt klok på vad som gäller och vad som är enskilda individers högst egna tolkningar eller önskningar.

Behåller Vpl Fu sin grad eller inte när man går med i hemvärnet.

 

Godkända svar är : Ja respektive Nej.

Regelmässigt ja.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...