Jump to content

Recommended Posts

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Jag vet flera personer jag aldrig skulle ge förtroendet att ansvara för en uppgift som kräver lite tankeverksamhet av dom själva.

 

Att hämta ett papper kan vem som helst göra men att hålla ordning i en grupp och se till att man gör det man ska göra är det inte alla som klarar av.

Exakt! Furiren kan även vara bättre ledare än fänriken. Då skall ju självklart furiren leda gruppen och således är fänrikens gradbetäckningar meningslösa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gradbeteckningarna visar vilken utbildning och erfarenhet man har och ingenting annat.

Det är mycket praktiskt för en gruppchef (elelr vilket befäl som helst) att lätt kunna se vad personerna i den tilldelade gruppen har för utbildning.

Nej, det gör det inte. Det går inte att se på någons gradbeteckning vilken utbildning/erfaranhet denne har utan att veta vad personen ifråga har gjort GU som. Det är stor skillnad mellan en kokgruppchef och en skyttegruppchef, men bägge är furirer... Jag vet vilken jag skulle använda mig av om det gäller livsmedelshantering och vilken jag skulle använda till en bevakningsuppgift, men jag kan inte se det på deras gradbeteckningar.

Det är helt korrekt att kunskaperna skiljer rejält mellan dina exempel.

 

MEN något som båda kan är att föra befäl över en grupp.

Känner den som fått befälet att man itne kan riktigt konfererar man med övriga grupmedlemmar och hör vad dom har att komma med.

Så då har ju inte graderna någon betydelse. Rätt erfarenhet och/eller kunnande är det som styr.

Så vad har vi då graderna till?

 

 

Varför har gruppcheferna i HV normalt graden Furir och inte Cgrp

 

Varför har Gruppcheferna på K3 (Jbat 2000) Fänriks grad (KB)?

 

Grader är ingen absolut sanning men det är ett sätt att snabbt värdera personens förmåga att föra befäl. Man kan inte grunda vem som ska leda gruppen på patrull efter graden men förmåga att organisera finns ofta där.

 

Nu får man ju bortse ifrån dom tekniksa befattningarna där en tekniker kan ha en ganska hög grad men inte kan någonting annat än det tekniska.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Jag vet flera personer jag aldrig skulle ge förtroendet att ansvara för en uppgift som kräver lite tankeverksamhet av dom själva.

 

Att hämta ett papper kan vem som helst göra men att hålla ordning i en grupp och se till att man gör det man ska göra är det inte alla som klarar av.

Exakt! Furiren kan även vara bättre ledare än fänriken. Då skall ju självklart furiren leda gruppen och således är fänrikens gradbetäckningar meningslösa.

Alltså tar vi bort gradbeteckningarna helt?

Alla är meniga och det som skiljer gruppchefen mot dom andra är att det står gruppchef på namnbrickan?

 

Plötsligt ser man inte vilka som inte haft någon som helst truppledande befattning (meniga) och vilka som har utbildning i all leda soldater (tex en Sergeant).

 

Att det finns meniga som skulle göra ett bättre jobb än kompanichefen betvivlar jag inte men på något sätt måste man kunna skilja dom olika utbildningsnivåerna från varandra och då är grader ett utmärkt system.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Varför har gruppcheferna i HV normalt graden Furir och inte Cgrp
Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Men visst, vilket som funkar för mig, men då behöver inte dennes gruppmedlemmar ha fänriks, sergeant eller generalmajors kragspeglar.

 

Varför har Gruppcheferna på K3 (Jbat 2000) Fänriks grad (KB)?
Därför att de ligger inne 15 månader? Har jägargruppchefen en löjtnant, major och överste under sig? Om inte, då är det ett fungerande system där HÖGST grad har befälet. Inte som i en HV grupp där tredje högsta kan ha befälet.

 

Grader är ingen absolut sanning men det är ett sätt att snabbt värdera personens förmåga att föra befäl. Man kan inte grunda vem som ska leda gruppen på patrull efter graden men förmåga att organisera finns ofta där.

 

Håller med om att det inte är någon sanning. Jag skulle hellre vilja bli ledd på patrull av en Bassäk furir än en Sytek Fänrik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Jag vet flera personer jag aldrig skulle ge förtroendet att ansvara för en uppgift som kräver lite tankeverksamhet av dom själva.

 

Att hämta ett papper kan vem som helst göra men att hålla ordning i en grupp och se till att man gör det man ska göra är det inte alla som klarar av.

Exakt! Furiren kan även vara bättre ledare än fänriken. Då skall ju självklart furiren leda gruppen och således är fänrikens gradbetäckningar meningslösa.

Alltså tar vi bort gradbeteckningarna helt?

Alla är meniga och det som skiljer gruppchefen mot dom andra är att det står gruppchef på namnbrickan?

 

Plötsligt ser man inte vilka som inte haft någon som helst truppledande befattning (meniga) och vilka som har utbildning i all leda soldater (tex en Sergeant).

 

Att det finns meniga som skulle göra ett bättre jobb än kompanichefen betvivlar jag inte men på något sätt måste man kunna skilja dom olika utbildningsnivåerna från varandra och då är grader ett utmärkt system.

Nej, men man slopar gradbetäckningar till den grad att grpch och stfgrpch har furirs grad, medan skyttesoldaterna är meniga.

 

Klargörande: Jag opponerar mig inte mot användadet av grader i hemvärnet, det jag opponerar mig mot är systemet där en furir leder en grupp bestående av sergeanter, fänrikar, meniga. Skyttesoldaternas grader är i mina ögon verkanslösa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enklast hade väl varit om man nollade graderna man har när man går med i HV. Helt ny organisation och nya befattningar för de flesta. När man sedan varit med ett tag så kan man ha ett "utvecklingssamtal" motsv för att se hur det funkar och om personen ifråga är lämplig att föra trupp eller vara lasse i ledet.

 

Visserligen blir man "degraderad" i hemvärnet, men enligt vad som tidigare sagts så har en kokgruppschefs furirskragspeglar inget att göra med att vara skyttegruppchef osv osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Varför har gruppcheferna i HV normalt graden Furir och inte Cgrp
Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Men visst, vilket som funkar för mig, men då behöver inte dennes gruppmedlemmar ha fänriks, sergeant eller generalmajors kragspeglar.

 

Varför har Gruppcheferna på K3 (Jbat 2000) Fänriks grad (KB)?
Därför att de ligger inne 15 månader? Har jägargruppchefen en löjtnant, major och överste under sig? Om inte, då är det ett fungerande system där HÖGST grad har befälet. Inte som i en HV grupp där tredje högsta kan ha befälet.

 

Grader är ingen absolut sanning men det är ett sätt att snabbt värdera personens förmåga att föra befäl. Man kan inte grunda vem som ska leda gruppen på patrull efter graden men förmåga att organisera finns ofta där.

 

Håller med om att det inte är någon sanning. Jag skulle hellre vilja bli ledd på patrull av en Bassäk furir än en Sytek Fänrik.

I Svenska försvaret är det inte högst grad som har befälet utan det är befattningen som styr.

Har man befattningen som chef så är man chef oavsett vilken grad man har.

 

I stabsplutonen i Jägarbataljon 86 är det tex en fänrik som har befälet. I denna stab finns det ett antal löjtnanter och kaptener som inte för befäl över någonting.

Då måste ju dom degraderas i så fall...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Klargörande: Jag opponerar mig inte mot användadet av grader i hemvärnet, det jag opponerar mig mot är systemet där en furir leder en grupp bestående av sergeanter, fänrikar, meniga. Skyttesoldaternas grader är i mina ögon verkanslösa.

Tror du har missat ngt... han adiminstrer en grupp bestående av serg, Fk, Lt, Kn eller vad de nu kan tänkas ha på sina kragspeglar... På samma sätt blir det fel idå ifall en soldat (mening) ska leda ngn form av verksamhet. För då leder han en furir.

 

Men vill ni förändra detta så är det bara att börja skriva motioner, lämna in dessa till era Kompanistämmor. då förs de vidare till Bataljonsråd osv. Så in och jobba inom medinflytandeverksamheten om ni nu vill ändra på detta.

 

Personligen anser jag att det finns viktigare frågor att prioritera inom hv jmf med grader tvärs och kors. Om nu hemvärnet blir kvar så länge till....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Jag vet flera personer jag aldrig skulle ge förtroendet att ansvara för en uppgift som kräver lite tankeverksamhet av dom själva.

 

Att hämta ett papper kan vem som helst göra men att hålla ordning i en grupp och se till att man gör det man ska göra är det inte alla som klarar av.

Exakt! Furiren kan även vara bättre ledare än fänriken. Då skall ju självklart furiren leda gruppen och således är fänrikens gradbetäckningar meningslösa.

Alltså tar vi bort gradbeteckningarna helt?

Alla är meniga och det som skiljer gruppchefen mot dom andra är att det står gruppchef på namnbrickan?

 

Plötsligt ser man inte vilka som inte haft någon som helst truppledande befattning (meniga) och vilka som har utbildning i all leda soldater (tex en Sergeant).

 

Att det finns meniga som skulle göra ett bättre jobb än kompanichefen betvivlar jag inte men på något sätt måste man kunna skilja dom olika utbildningsnivåerna från varandra och då är grader ett utmärkt system.

Nej, men man slopar gradbetäckningar till den grad att grpch och stfgrpch har furirs grad, medan skyttesoldaterna är meniga.

 

Klargörande: Jag opponerar mig inte mot användadet av grader i hemvärnet, det jag opponerar mig mot är systemet där en furir leder en grupp bestående av sergeanter, fänrikar, meniga. Skyttesoldaternas grader är i mina ögon verkanslösa.

Då ser du till graden och inte befattningen.

 

Militär grad är enda sättet för en utomstående att värdera någons möjligheter att leda personal tuan att ha personlig kännedom om dom som ingår i gruppen.

 

För mig som är Furir och gruppchef är det inte det minsta konstigt att ha en sergeant som KSPskytt och en menig som stf.

 

I ditt system kan man ta bort gradbeteckningarna helt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Varför har gruppcheferna i HV normalt graden Furir och inte Cgrp
Den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Men visst, vilket som funkar för mig, men då behöver inte dennes gruppmedlemmar ha fänriks, sergeant eller generalmajors kragspeglar.

 

Varför har Gruppcheferna på K3 (Jbat 2000) Fänriks grad (KB)?
Därför att de ligger inne 15 månader? Har jägargruppchefen en löjtnant, major och överste under sig? Om inte, då är det ett fungerande system där HÖGST grad har befälet. Inte som i en HV grupp där tredje högsta kan ha befälet.

 

Grader är ingen absolut sanning men det är ett sätt att snabbt värdera personens förmåga att föra befäl. Man kan inte grunda vem som ska leda gruppen på patrull efter graden men förmåga att organisera finns ofta där.

 

Håller med om att det inte är någon sanning. Jag skulle hellre vilja bli ledd på patrull av en Bassäk furir än en Sytek Fänrik.

I Svenska försvaret är det inte högst grad som har befälet utan det är befattningen som styr.

Har man befattningen som chef så är man chef oavsett vilken grad man har.

 

I stabsplutonen i Jägarbataljon 86 är det tex en fänrik som har befälet. I denna stab finns det ett antal löjtnanter och kaptener som inte för befäl över någonting.

Då måste ju dom degraderas i så fall...

Så varför inte slopa grad system i HV enligt mitt tidigare förslag? Du skriver ju precis det jag menar.

 

Att ta bort graderna för officerare är en helt annan femma. Dels för att du är instruktörer när de inte går i befattning på övning, dels för deras karriärers skull.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MEN något som båda kan är att föra befäl över en grupp.

Men det kan inte en furir från MP, för han är nämligen inte gruppchef.

 

Graderna fungerar i det förband som man har grundutbildats mot. I t ex en säkpluton så kan jag genom att titta på graden se vad en person är för något.

Problemet uppstår när man tar personer från vitt skilda GU-förband och sätter samman dem i ett nytt (=HV). Då fungerar inte systemet längre eftersom en viss grad kan innebära så olika saker. I detta fall anser jag att det är bättre att göra som i US, nämligen att man tilldelas grad efter befattning. Visst, då kanske man missar någons kompetens i ett snabbt läge. Men å andra sidan så uppstår heller inte den förvirring som dagens gradflora medför.

 

Dock så kan jag förstå att den som lagt ner 15 månader som KB är stolt över sin fänriksgrad och gärna vill bära den även om man går som grg-laddare. Att hantera detta är inte helt enkelt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

provade man inte att ta bort graderna i någon form av försvarsmakt och resultatet blev att den som hade mest pennor hade högst rang.

Eller är det här någon skröna som jag hört för många gånger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
provade man inte att ta bort graderna i någon form av försvarsmakt och resultatet blev att den som hade mest pennor hade högst rang.

Eller är det här någon skröna som jag hört för många gånger?

Skröna eller ej... det var visst Kina efter kulturrevolutionen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hos oss i vår pluton får man befattning efter kompetens och inte bara efter grad.

Dvs om plutch/kompch anser att en furir är bättre lämpad som grpch eller stf plutch så går han före eventuella serganter eller Fänrikar.

Rätt eller fel? Vi har väldigt bra kompetens på våra chefer i allafall. :):o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det någon som har råkat ut för problem där folk inte har inrättat sig efter befälordningen? Där någon gruppmedlem vägrat att lyda gruppchefen därför att en medlem har högre grad?

 

Jag har aldrig stött på det problemet, aldrig hört om några problem heller. Varför lägga ner energi på att ändra på något som inte är ett problem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hemvärnet är ett förband som generellt har flera olika GU-utbildningar samlade på en plats. Som chef ska man vara såpass ärlig mot sig själv och förbandet att man erkänner att man är fel person på fel plats. OM det är aktuellt.

Angående grader, Ja de ska ju visa en utbildningsnivå och inte nödvändigtvis en befattning.

 

Ledarskap är att göra rätt.

:baskerHV:

 

/Glömde ett t.

Edited by Flamdämpare

Share this post


Link to post
Share on other sites

och en jäkligt duglig sådan Rickard :baskerHV: fast tf sambandsgruppchef säger jag att du är .

 

Det här har vi debatterat förr. Enklast blir att alla i icke befäls position inte bär gradbeteckningar. Men skillnaden medllan officer och inte officer blir rätt viktigt om ni blir tillfångatagna av lede fi och hävdar att ni inte är det listorna säger att ni är.

 

Att 15 månaders blir fk även som gruppchefer är ju bara en av många avarter numera. Säger inte att vi inte får bra soldater, men dom är fanken inte utbildade mot samma mål som gamla vpl off var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tycker personligen inte att det finns någon som helst att läsa ut av gradbetäckningar. Som redan har nämnts så betyder furir och furir helt olika saker i olika GU förband. Alltså blir inte gradbetäckningarna mer är dekorationer. Chefer bör bli varken chefer eller ledare pga eventuella streck eller stjärnor på sin krage. Finns ju furirer som är utmärkta chefer och ledare över både grupp och pluton trots kanske bristande utbildning på en del områden, medan det finns sergeanter och fänrikar som jag inte skulle lita till att leda ens en omgång trots överdådig utbildning på alla möjliga områden. Att vara befäl sitter mer i personen karaktär än in hans eller hennes eventuella utbildning. Det är karaktären som bör avgöra om och över vad en person bör föra befäl.

 

Visst kan man se graden som ett utbildningstecken men även baskern är(var) ju ett utbildningstecken och eventuella GU baskrar bärs ju inte av HV män/kvinnor.

Men o andra sidan få väl andra utbildningstecken bäras så varför inte GU graden.

 

Tycker inte att ett enkelt särskilt befattningsstyrt gradsystem (för hela försvarsmakten) skulle vara helt fel. Men faktum kvarstår att kragspegeln (iaf i HV) är helt värdelös för mig och borde så vara för de flesta. Visst kan man va stolt över den men man ska inte räckna med att få något extra för den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hos oss i vår pluton får man befattning efter kompetens och inte bara efter grad.

Dvs om plutch/kompch anser att en furir är bättre lämpad som grpch eller stf plutch så går han före eventuella serganter eller Fänrikar.

Rätt eller fel? Vi har väldigt bra kompetens på våra chefer i allafall. :baskerHV:  :D

Det är inte det som är problemet. För mig får gärna en 3-månaders utbildad vara grpch, om han/hon är den mest kompetenta för uppgiften.

 

Jag vet inte om jag är otydlig eller om ni helt enkelt missförstår.

 

Vilken grad chefen innehar har ingen betydelse för mig, det är vilken grad som de underordnade har.

 

@FK Satan

 

Detta är ingenting som är ett jätteproblem för mig. Jag vet inte var du har fått det ifrån. Ursprunget till den här diskusionen inleddes med att jag svarade Dajo att jag inte hade mina berättigade kragspegar påsydda (något som Dajo skrev att man MÅSTE) för att jag helt enkelt inte tycker att de har något värde, då jag bara är skyttesoldat.

 

Visst finns det viktigare saker kring HV att diskutera, nu känner jag för att höra andras åsikter kring denna fråga. Du behöver nödvändigtvis inte påtala att det finns viktigare saker, inte två gånger iallafall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Legacy

 

Finns ingen som tvingar dig att ha rätt kragspeglar påsydda, Själv så har jag inte heller "rätt" kragspeglar påsydda. Jag har gjort som dig nämligen gått ned i grad.

 

Jag är av den uppfattningen att jag struntar i vad ngn har för grad, ifall det är sagt att ngn är chef då lyssnar jag på individen ifråg. och anpassar mitt uppträdande efter denna individs ledarskaps sätt.

 

och andra påpekandet var inte till dig! utan det var mer för individer som kanske hoppas över att läsa första sidan och bara läser de 4-5sista kommentarerna innan de slänger sig in i debatten.

Edited by Fk Satan

Share this post


Link to post
Share on other sites
/.../

Däremot anser jag att hemvärnets befälsutbildning är undermålig och alldeles för godtycklig. Den genererar ofta chefer med otillräcklig kompetens som innehar sin befattning mest för att de har mest tid att lägga på hemvärnet. Med en bättre utbildning (och därmed följande statushöjning) samt en verklighetsanpassad ersättningsnivå skulle chefskadern förbättrats kraftigt.

/.../

:baskerHV:

T ex en grundutbildad gruppchef som avancerar till stf bataljonchef via div FBU- och Hv-kurser...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Finns ingen som tvingar dig att ha rätt kragspeglar påsydda, Själv så har jag inte heller "rätt" kragspeglar påsydda. Jag har gjort som dig nämligen gått ned i grad.

Inte? Vad sägs om UniR FM? ;)

 

Låt mig utveckla:

 

Eftersom vi nu har konstaterat att graderna i ett sammansatt förband likt de som finns i Hemvärnet, saknar större praktisk betydelse så har vi ju bara det traditionellt formella kvar. Och som alla vet så är ju Försvarsmakten en av de mest traditionsvårdande samhällsinstitutionerna.

 

Jag menar, det är väl inte för inte som det inte heter "arbetslag"(-chef), "lagsamordnare" (plutch), "verksamhetschef", osv. :D

 

Militär grad som institution är ju en traditionellt hedervärd titel (kan iofs. diskuteras i våra jantelagens och pacifisternas tidevarv) på ungefär samma sätt som yrkestitlar (iaf. skyddade sådana), akademiska titlar, adelstitlar, konungatitlar och liknande.

Graden är någonting man har blivit utnämnd till. Något som följer ens person likt en blodigel så länge man inte gör någonting tillräckligt dumt för att De Som Bestämmer ska ändra de idag ganska snälla reglerna och möjliggöra en degradering.

 

Sen inbillar jag mig givetvis inte att någon annan än möjligen någon förvirrad nyinryckt ska visa mig någon särskild respekt för att jag råkar springa förbi utspökad som den fänrik jag faktiskt är, men jag menar att principer är viktiga och fänrik är ju det hypotetiska förstadiet till general. :D

Vidare har ju graden den betydelsen att man som krigsfånge och officer inte får tvingas till arbete. - Man får den hedervärda förmånen att torteras för information istället...

 

Vad jag menar med ovanstående är att graden inte är något man själv har rådighet över. Alltså innehar man den grad man har blivit utnämnd till, vare sig man vill eller ej.

 

Av UniR FM framgår det ju hyfsat tydligt att en furir ska bära de tjänstetecken som finns omnämnda som just furirs gradbeteckningar, en fänrik ska bära fänriks gradbeteckningar, en general generals gradbeteckningar, en menig inga alls, osv.

 

Slutsats: Alla ni som "gått ner" i grad bryter, fel, hädar mot den heliga skriften UniR FM. Fyyy på er! :baskerHV:

 

Eller som de glada engelsmännen uttryckte det i "The Life of Brian": "STONE HIM! STONE HIM!" :P

 

Tillägg avseende bland annat inlägget nedanför detta: Med hänvisning till ovanstående anser jag att detta inte är en fråga som är upp till HV:s medinflytandeorganisation att avgöra.

 

 

/ LeadHead, leg. ceremonijägare.

Edited by LeadHead

Share this post


Link to post
Share on other sites

Säger som Fk Satan, ni som (såsom jag uppfattar det) känner så starkt för att de nuvarande förhållandena borde förändras - använd ert medinflytande! Skriv en motion! HV är inte bara att vara i skogen och kriga, det är också möjligheten att aktivt påverka hur HV skall vara.

 

Min två ören om dett med att behålla graderna när man "rycker in": de betyder oftast inte ett smack!

Framförallt beroende på att soldater inom HV har så skiftande bakgrund och GU, jag tror vi har allt från matroser och stridsvagnsförare till en hel hög med K4-jägare i den pluton jag själv tillhör. Jag tror de flesta förstår när de har varit med ett tag (i HV) att ens grad när man kommer med i HV inte har något betydelse och om man inte förstår det så kommer grupptrycket snabbt korrigera den villfarelsen.

Skall jag referera till mig själv så är jag stolt över den GU jag gjorde och den grad jag själv uppnådde (furir) och skall villigt erkänna att jag såg snabbt till att få på mig den kragspegeln/mössmärket när jag hämtade ut HV-utrustningen - inte för att jag ett ögonblick trodde det gjorde mig mer betydelsefull utan helt enkelt för att jag var stolt över den värnplikt jag hade gjort 10 år tidigare. Jag var helt på det klara att jag började som "vanlig basse i ledet" igen. Min tidigare utbidlning till kryptogruppchef har mycket lite att göra med infanteri och SIB...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det känns som det är dags att reformera gradbeteckningarna, att fanjunkargraden finns kvar är ju lite lustigt. Det verkar inte som om försvaret har hängt med i det här området.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med vissa, skiter i regel vad folk har på kragen inom HV då den inte talar om ett skvatt. Ingen aning om han är nymuckad televapenKB, eller gått en 40h plutonchefsskurs, eller gått befodringskurs via FBU eller muckade från LG som GB men gått en kurs via HV och sen via FBU och sen fick en befattning som kvartermästare inom HV för att sen hoppa ner och bli stf gruppchef inom någon skyttegrupp i ett marint hemvärn.

Det enda man kan uppskatta är åldern, men även där kan det vara helt fel.

En 50åring med löjtnants grad som vart med både om det andra och det tredje, haft 5 olika befattningar osv.. men inget säger om han är bra på något eller om han bara vart stf kompch för ett kompani bestående av 2 halvfulla plutoner med äldre herrar, och tycker dels det är trevligast att bara glida omkring på stabsmten och äta smörgårstårta.

 

Vissa personer tittar på graden olika och respekterar en därefter. (där är problemet)

Vissa (som jag) skiter i vad det står på kragspegeln utan tittar på vad man faktiskt kan.

Vissa tittar på kragspegeln och tror det är den graden du muckade med och behandlar dig efter det....

osv osv..

 

SOPPA !!

 

..ska man utse snabbt någon chef motsv, ta efter grad, om du inte känner individerna.

..ska man utse nya chefer i en pluton, inventera och värdera kompetens och fråga efter intresse.

..ska man vara strikt, degradera alla och ge de som är bäst lämpliga grader efter befattning.

Edited by Kimster

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det känns som det är dags att reformera gradbeteckningarna, att fanjunkargraden finns kvar är ju lite lustigt. Det verkar inte som om försvaret har hängt med i det här området.

På vilket sätt är det lustigt? Vilket område är det som FM inte har hängt med i?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det känns som det är dags att reformera gradbeteckningarna, att fanjunkargraden finns kvar är ju lite lustigt. Det verkar inte som om försvaret har hängt med i det här området.

På vilket sätt är det lustigt? Vilket område är det som FM inte har hängt med i?

Om du läser debatten ovan får du en uppfattning om hur jag menade. Fanjunkare anställdes vad jag vet under löjtnants grad som adjutanter.

 

Personligen skulle jag se ett nytt system som relaterar till krigsplacering mer än grad under värnplikten, samtidigt basera grad på vilka skolor man gått och eventuell utlandstjänst. Man fastställer ett antal kruser etc man måste gå för att få bära en viss grad, då säkerställer man samtidigt kompetens.

 

Det känns omotiverat att jag är fänrik i HV, då många har mer erfarenhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Om du läser debatten ovan får du en uppfattning om hur jag menade. Fanjunkare anställdes vad jag vet under löjtnants grad som adjutanter.

Jag har läst hela tråden, men jag förstår inte alls vad du menar. Det är möjligt att det en gång i tiden var så att adjutanter oftast var fanjunkare, men alla fanjunkare var inte adjutanter. Fanjunkare är helt enkelt en underofficersgrad precis som sergeant. Dock så utnämns det inte några värnpliktiga till den graden längre, men den används i utlandsstyrkan.

 

Personligen skulle jag se ett nytt system som relaterar till krigsplacering mer än grad under värnplikten, samtidigt basera grad på vilka skolor man gått och eventuell utlandstjänst. Man fastställer ett antal kruser etc man måste gå för att få bära en viss grad, då säkerställer man samtidigt kompetens.

 

Menar du att alla med en viss grad ska ha samma utbildning? Det känns som en synnerligen dålig idé, såvitt man inte ska ha olika grader inom alla tjänstegrenar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har läst hela tråden, men jag förstår inte alls vad du menar. Det är möjligt att det en gång i tiden var så att adjutanter oftast var fanjunkare, men alla fanjunkare var inte adjutanter. Fanjunkare är helt enkelt en underofficersgrad precis som sergeant. Dock så utnämns det inte några värnpliktiga till den graden längre, men den används i utlandsstyrkan.

Fanjunkare var förut en anstäld underofficer som hade hand om olika sysslor som hålla ordning, utdelande av dagsersättning. Det systemet reformerades. Endel fanjunkare erbjöds anställning som adjutaner med löjtnans grad utan möjlighet till befodran. Detta inom är inom armen.

 

Menar du att alla med en viss grad ska ha samma utbildning? Det känns som en synnerligen dålig idé, såvitt man inte ska ha olika grader inom alla tjänstegrenar.

Det får du tycka, jag tycker det verkar vara en bra ide att säkerställa en viss kvalitet för att bära en viss grad.

 

Vilket område är det som FM inte har hängt med i?

Hemvärnet tex.

Edited by Vinter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...