Jump to content

Recommended Posts

Varför skall man som ex.vis värnpliktig sergeant "degraderas" till menig om man går med i hemvärnet?

Verkar vara slöseri med resurser?

Någon logisk förklaring?

 

(BLÅGUL, Sökte och hittade ingen ämne om detta)

Degraderas???

 

Du behåller din grad även om du inte har någon befattning som befäl i hemvärnet.

Att degradera någon kräver speciella skäl och är inget någon kan göra för att det ser dumt ut att en Furir har befälet över en sergeant.

 

Din grad finns registrerad hos pliktverket och den SKALL användas när du har uniform. Det är alltså fel att vara sergeant och att ha en menigs gradbeteckning (i det fallet brist på gradbeteckning).

Link to comment
Share on other sites

Personligen har jag inte sytt på mina gradbeteckningar. Dette beror på att jag inte tror på befäls/gradsystemet. Jag som vanlig gruppmedlem är sergeant, men kan ha en furir som chef. Då är min grad således meningslös. På min introutb var många mycket snabba att sy på grader, varför? Till vilken nytta?

 

Jag föreslår istället att man har grad efter befattning rakt av. Dvs, en ny muckat VPL-fänrik som går in som skyttesoldat i HV har inga grader påsydda. Blir han Grpch har han furirs grad.

 

Skulle han sedan (mot förmodan) bli kallad till repövning så återtar han graden som han har rätt till.

Link to comment
Share on other sites

Personligen har jag inte sytt på mina gradbeteckningar. Dette beror på att jag inte tror på befäls/gradsystemet. Jag som vanlig gruppmedlem är sergeant, men kan ha en furir som chef. Då är min grad således meningslös. På min introutb var många mycket snabba att sy på grader, varför? Till vilken nytta?

 

Jag föreslår istället att man har grad efter befattning rakt av. Dvs, en ny muckat VPL-fänrik som går in som skyttesoldat i HV har inga grader påsydda. Blir han Grpch har han furirs grad.

 

Skulle han sedan (mot förmodan) bli kallad till repövning så återtar han graden som han har rätt till.

Nej, nej, nej...

 

Grad och befattning är två helt skilda saker.

 

En grad speglar vilken utbildning och erfarenhet du har.

Befattningen talar om vilket uppgift du har för tillfället.

 

Den enda praktiska betydelsen är om både gruppchefen och ställföreträdaren dör så är det den gruppmedlem med högst grad som tar befälet. Vid lika grad är det flest tjänstgöringsår som gäller.

 

Ska en läkare som jobbar som vaktmästare bli av med sin läkarlegitimation?

Eller måste vaktmästarens chef få titeln "överläkare"?

Link to comment
Share on other sites

Tycker det vore betydligt bättre att vi fick ett Hemvärn som verkligen fungerar istället för att föra diskussioner in absurdum om grader eller ej. Jag har graden fänrik, men är gruppchef. Är det nån som bryr sig? Min stf är menig men för befäl över en sergeant, några furirer och lite annat. Nån skillnad? Nope. Att stf ska iväg på kurs och få sina streck är självklart, mest för hans egens skull.

Link to comment
Share on other sites

Tycker US-systemet funkar bra på lägre nivå (upp till kompledning motsv), dvs man får den grad som motsvarar den befattning man har. Men det kanske inte är tillämpbart för gemene hemvärnssoldater. Har fått uppfattningen att streck och stjärnor är viktigare än vad man egentligen har för befattning för vissa.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det vore betydligt bättre att vi fick ett Hemvärn som verkligen fungerar istället för att föra diskussioner in absurdum om grader eller ej. Jag har graden fänrik, men är gruppchef. Är det nån som bryr sig? Min stf är menig men för befäl över en sergeant, några furirer och lite annat. Nån skillnad? Nope. Att stf ska iväg på kurs och få sina streck är självklart, mest för hans egens skull.

Att din stf ska ha sina streck är mest för att kursen som krävs för att man ska kunna fungera som stf gruppchef genererar en "befodran".

Sedan finns det ju naturligtvis självlärda och dom som lärts upp "inofficiellt".

 

Att gruppchefen har befälet över gruppmedlemmarna är självklart.

Om mans edan råkar ha en fänrik i sin grupp är det ju bara att tacka och ta emot och använda denna fänrik på bästa sätt.

Link to comment
Share on other sites

Problemet med din slutsats är att förr var det helt otänkbart att en fänrik skulle vara underställd en gruppchef (furir).

 

Var du fänrik så fick du en befattning efter den graden.

 

DET var absolut inte bättre förr.

Nu gäller att bästa man ska ha befattnignen ävon om den militära graden inte stämmer med befattningen.

Edited by Kimster
Link to comment
Share on other sites

Ska en läkare som jobbar som vaktmästare bli av med sin läkarlegitimation?

Eller måste vaktmästarens chef få titeln "överläkare"?

Nej, han blir inte av med legitimationen. Han byter dock namnbricka till en med texten "Vaktmästare". När han sedan går tillbaka till sin tjänst som läkare återtar han den namnbrickan.

Se exemplet med Fänriken som jag postade i tidigare inlägg.

 

Ni som är "vanliga" skyttesoldater motsv i hemvärnet och har gradbeteckningar, kan ni inte motivera varför? Ni kanske har ngt argument jag själv inte tänkt på.

Link to comment
Share on other sites

Ironi, ingen slutsats. Därav den gula gubben med utsträckt tunga.

 

Jag ser inte problemet. Graden är ett "utbildningsbevis" och inte kopplad till befattningen. Däremot anser jag att hemvärnets befälsutbildning är undermålig och alldeles för godtycklig. Den genererar ofta chefer med otillräcklig kompetens som innehar sin befattning mest för att de har mest tid att lägga på hemvärnet. Med en bättre utbildning (och därmed följande statushöjning) samt en verklighetsanpassad ersättningsnivå skulle chefskadern förbättrats kraftigt.

 

Personligen är jag löjtnant och simpel kulspruteskytt, samt avser avrusta ett tag på grund av tidsbrist.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte syftet med att ha en gradbteckning om man inte har en befattning som motsvarar graden. Verkar totalt sinnesförvirrat i mina ögon. Sitter kunskapen i kragspeglarna? Verkar mest vara så att folk vägrar släppa sina gamla meriter och börja om och visa vad man kan.

Link to comment
Share on other sites

Ska en läkare som jobbar som vaktmästare bli av med sin läkarlegitimation?

Eller måste vaktmästarens chef få titeln "överläkare"?

Nej, han blir inte av med legitimationen. Han byter dock namnbricka till en med texten "Vaktmästare". När han sedan går tillbaka till sin tjänst som läkare återtar han den namnbrickan.

Se exemplet med Fänriken som jag postade i tidigare inlägg.

 

Ni som är "vanliga" skyttesoldater motsv i hemvärnet och har gradbeteckningar, kan ni inte motivera varför? Ni kanske har ngt argument jag själv inte tänkt på.

Jepp läkaren får en namnbricka där det står "vaktmästare", och värnpliktiga plutonchefen med fänriks grad får ny namnbricka där ordet "plutonchef" inte finns längre. Men liksom läkaren behåller sin legitimation så behåller han sin grad.

 

Gradbeteckningarna visar vilken utbildning och erfarenhet man har och ingenting annat.

Det är mycket praktiskt för en gruppchef (elelr vilket befäl som helst) att lätt kunna se vad personerna i den tilldelade gruppen har för utbildning.

 

Får man tillfälligt befälet över en skock soldater tex vid en övning där amn itne övar i dom resp grupperna och ska börja avdela folk till olika saker så är det praktiskt att kunna veta vilka som i alla fall har en teoretisk kunskap om att föra befäl.

 

Sedan finns det gott om fänrikar som knappt kan föra befäl över sig själva samtidigt som det finns meniga som brilljerar när dom får befälet över en grupp.

Edited by Dajo
Link to comment
Share on other sites

Ni som är "vanliga" skyttesoldater motsv i hemvärnet och har gradbeteckningar, kan ni inte motivera varför? Ni kanske har ngt argument jag själv inte tänkt på.

jag är furir och lasse i ledet, fördelen med att ha ett system med personal som är utbildade utöver den befattning dom för tillfället har är att man lättare kan utse tex tillfälliga chefer för patruller eller annan vht.

 

Grader kopplade till utbildning är ju iofs färskvara men kan ofta vara en ledtråd.

Link to comment
Share on other sites

Det finns enl min mening mpnga viktiga frågor och problem att lösa inom hemvärnet. Frågor som är betydligt högre prioriterade än gradfrågan. Men en lösning kan exempelvis vara befattningssträck, som bärs på armen. Ett sträck = grpch nivå, två sträck = plutch nivå, tre sträck = kompch nivå, fyra sträck = Bataljonchef.

 

Men jag tycker att det finns viktigare frågor att lösa än gradtjafset, exempelvis ersättningar, övningstid, krav, fordon osv.

Link to comment
Share on other sites

Jepp läkaren får en namnbricka där det står "vaktmästare", och värnpliktiga plutonchefen med fänriks grad får ny namnbricka där ordet "plutonchef" inte finns längre. Men liksom läkaren behåller sin legitimation så behåller han sin grad.

Då förstår vi varrandra. Våra menings skillnader är då bara att jag vill likna läkarens namnbricka med grader, medan du vill likna den vid befattning, eller?

 

Får man tillfälligt befälet över en skock soldater tex vid en övning där amn itne övar i dom resp grupperna och ska börja avdela folk till olika saker så är det praktiskt att kunna veta vilka som i alla fall har en teoretisk kunskap om att föra befäl.

 

jag är furir och lasse i ledet, fördelen med att ha ett system med personal som är utbildade utöver den befattning dom för tillfället har är att man lättare kan utse tex tillfälliga chefer för patruller eller annan vht.

 

Jag vet inte hur tajta ni är i era plutoner/grupper/patruller, men i mitt fall är vi så tajta att vi vet var kompetensen hos personerna ligger. Skulle det komma någon utifrån och ta över plutonen så skulle det falla sig naturligt vilka som tar vilken uppgift. Detta utan att syna krims-krams på kragen.

 

Det vore också korkat av en tf plutch att gå in och styra detta utan att först kolla läget. Jag anser att det skulle te sig märkligt att utse en chef enbart baserat på grad. Ett exempel:

 

Min grupp ska ta hand om en infartpost. Med i gruppen finns diverse grundutbildade skyttesoldater med olika grader, meniga och nån furir. Med finns också en furir, grundutbildad MP med många årig erfarenhet i HV, dessutom väktare. Till sist har vi Pettersson, KB som sytek och ny muckad. Vem skulle NI välja som chef?

 

EDIT: MP'n är en furir, kan vara bra att veta i exemplet.

Edited by Legacy
Link to comment
Share on other sites

@Legacy

 

Skillnad på vem som är Chef & Ledare. Grp är chef och ansvarig uppåt och åt sidorna. Men han behöver inte vara den som leder arbetet med att utföra en uppgift. Vi använder oss av amöba-modellen. Där vi har vår grpch han är Chef, slut på diskussionen. hans jobb är att samverka uppåt och åt sidorna. Springa på ordergivningar osv. Men han behöver inte leda arbetet i gruppen utan det gör den som gruppen anser vara mest lämpad. Visst det finns alltid undantagssituationer när grpch ändå leder trotts att han inte är bäst lämpad. Så undantag finns alltid.

Link to comment
Share on other sites

Jepp läkaren får en namnbricka där det står "vaktmästare", och värnpliktiga plutonchefen med fänriks grad får ny namnbricka där ordet "plutonchef" inte finns längre. Men liksom läkaren behåller sin legitimation så behåller han sin grad.

Då förstår vi varrandra. Våra menings skillnader är då bara att jag vill likna läkarens namnbricka med grader, medan du vill likna den vid befattning, eller?

 

Får man tillfälligt befälet över en skock soldater tex vid en övning där amn itne övar i dom resp grupperna och ska börja avdela folk till olika saker så är det praktiskt att kunna veta vilka som i alla fall har en teoretisk kunskap om att föra befäl.

 

jag är furir och lasse i ledet, fördelen med att ha ett system med personal som är utbildade utöver den befattning dom för tillfället har är att man lättare kan utse tex tillfälliga chefer för patruller eller annan vht.

 

Jag vet inte hur tajta ni är i era plutoner/grupper/patruller, men i mitt fall är vi så tajta att vi vet var kompetensen hos personerna ligger. Skulle det komma någon utifrån och ta över plutonen så skulle det falla sig naturligt vilka som tar vilken uppgift. Detta utan att syna krims-krams på kragen.

 

Det vore också korkat av en tf plutch att gå in och styra detta utan att först kolla läget. Jag anser att det skulle te sig märkligt att utse en chef enbart baserat på grad. Ett exempel:

 

Min grupp ska ta hand om en infartpost. Med i gruppen finns diverse grundutbildade skyttesoldater med olika grader, meniga och nån furir. Med finns också en furir, grundutbildad MP med många årig erfarenhet i HV, dessutom väktare. Till sist har vi Pettersson, KB som sytek och ny muckad. Vem skulle NI välja som chef?

 

EDIT: MP'n är en furir, kan vara bra att veta i exemplet.

Ja, att vara anställd som läkare är en befattning medan läkarlegitimationen kan liknas vid en militär grad.

 

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

Link to comment
Share on other sites

@Legacy

 

Skillnad på vem som är Chef & Ledare. Grp är chef och ansvarig uppåt och åt sidorna. Men han behöver inte vara den som leder arbetet med att utföra en uppgift. Vi använder oss av amöba-modellen. Där vi har vår grpch han är Chef, slut på diskussionen. hans jobb är att samverka uppåt och åt sidorna. Springa på ordergivningar osv. Men han behöver inte leda arbetet i gruppen utan det gör den som gruppen anser vara mest lämpad. Visst det finns alltid undantagssituationer när grpch ändå leder trotts att han inte är bäst lämpad. Så undantag finns alltid.

En mycket god poäng. Exemplet tog jag då Dajo och GC1 tyckte det var bra att en utomstående kunde se vem som hade högst grad, för att på så vis kunna utse denna till chef. Anser du att det är lämpligt att fänriken i mitt exempel ska vara chef?

Link to comment
Share on other sites

@Legacy

 

Skillnad på vem som är Chef & Ledare. Grp är chef och ansvarig uppåt och åt sidorna. Men han behöver inte vara den som leder arbetet med att utföra en uppgift. Vi använder oss av amöba-modellen. Där vi har vår grpch han är Chef, slut på diskussionen. hans jobb är att samverka uppåt och åt sidorna. Springa på ordergivningar osv. Men han behöver inte leda arbetet i gruppen utan det gör den som gruppen anser vara mest lämpad. Visst det finns alltid undantagssituationer när grpch ändå leder trotts att han inte är bäst lämpad. Så undantag finns alltid.

Men i så fall ska det ju vara chefen som utser ledaren.

 

Om gruppen själv med någon form av demokrati utser ledaren för stunden blir det anarki och det är inte säkert att gruppen har all info som gruppchefen har.

 

Ibland finns det inte tid att briefa gruppen mer än nödvändigt och då kan vissa uppgifter verka totalt meningslösa och lågprioriterade.

Link to comment
Share on other sites

Som vanligt verkar det vara mycket olika över landet. På många ställen väljs ju fortfarande befälen vid hemvärnsstämmor. Det försvann på min gamla bataljon för länge sedan (är ej med i Hv längre).

 

Har man kostat på nå´n en GB/PB/KB-utb och kanske t o m reputbildat vederbörande så borde han/hon klara av en Hv-grp/Hvpluton motsv osv. Håller med om att Hv:s befälsutbildning är kort (vill inte ta ordet undermålig i min mun fast det ligger nära).

 

Hv är en del av FM och skall inte ha nå´t eget gradsystem. Det är ju absurt! Hade vi på vår bataljon befälsvakanser så sökte vi efter grundutbildade befäl. Visst hade vi meniga soldater som grundutbildats som befäl men de hade inga grader på uniformen (hörde om en gammal övlt som gick med i Hv som Lasse-i-ledet, ville bli soldat igen).

 

Hur skulle man annars kunna se vem som för befälet när hela gruppen har varierande grad och den med lägst grad för befälet??? :lol:

Link to comment
Share on other sites

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Link to comment
Share on other sites

Det ser ju likadant ut i övriga FM. På mitt kompani där jag vaar krigsplacerad ett tag hade vi en kompanitekniker. Han var kapten. Hans chef, eftersom kompaniteknikern är i trossen, var kvartermästaren. Han var vpl fänrik.

Att teknikern var trea på kompaniet i händelse av att ettan och tvåan skulle falla ifrån strular möjligen till det lite, men jag ser inte problemet.

Link to comment
Share on other sites

@Legacy

 

Skillnad på vem som är Chef & Ledare. Grp är chef och ansvarig uppåt och åt sidorna. Men han behöver inte vara den som leder arbetet med att utföra en uppgift. Vi använder oss av amöba-modellen.  Där vi har vår grpch han är Chef, slut på diskussionen. hans jobb är att samverka uppåt och åt sidorna. Springa på ordergivningar osv. Men han behöver inte leda arbetet i gruppen utan det gör den som gruppen anser vara mest lämpad. Visst det finns alltid undantagssituationer när grpch ändå leder trotts att han inte är bäst lämpad. Så undantag finns alltid.

En mycket god poäng. Exemplet tog jag då Dajo och GC1 tyckte det var bra att en utomstående kunde se vem som hade högst grad, för att på så vis kunna utse denna till chef. Anser du att det är lämpligt att fänriken i mitt exempel ska vara chef?

Så tänker jag med

 

En löjtnant borde ha kunskaper i det mer administrativa, han borde/ ska veta vad han har ansvar för, vem som ska tas kontakt när det gäller detta lilla pappret osv. Detta kanske inte en menig kan men den meniga kanske är jättebra på att leda gruppen medan löjtnanten suger. Olika kunskaper för olika situationer, och i en viss situation väljs den som man vet har kunskaerna för att administrera och fördela osv en grupp, denna person behöver inte vara den som leder själva arbetet. Det är så jag fattat det hela, men det kanske inte är rätt uppfattning.

Link to comment
Share on other sites

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Link to comment
Share on other sites

Gradbeteckningarna visar vilken utbildning och erfarenhet man har och ingenting annat.

Det är mycket praktiskt för en gruppchef (elelr vilket befäl som helst) att lätt kunna se vad personerna i den tilldelade gruppen har för utbildning.

Nej, det gör det inte. Det går inte att se på någons gradbeteckning vilken utbildning/erfaranhet denne har utan att veta vad personen ifråga har gjort GU som. Det är stor skillnad mellan en kokgruppchef och en skyttegruppchef, men bägge är furirer... Jag vet vilken jag skulle använda mig av om det gäller livsmedelshantering och vilken jag skulle använda till en bevakningsuppgift, men jag kan inte se det på deras gradbeteckningar.

Link to comment
Share on other sites

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Link to comment
Share on other sites

Gradbeteckningarna visar vilken utbildning och erfarenhet man har och ingenting annat.

Det är mycket praktiskt för en gruppchef (elelr vilket befäl som helst) att lätt kunna se vad personerna i den tilldelade gruppen har för utbildning.

Nej, det gör det inte. Det går inte att se på någons gradbeteckning vilken utbildning/erfaranhet denne har utan att veta vad personen ifråga har gjort GU som. Det är stor skillnad mellan en kokgruppchef och en skyttegruppchef, men bägge är furirer... Jag vet vilken jag skulle använda mig av om det gäller livsmedelshantering och vilken jag skulle använda till en bevakningsuppgift, men jag kan inte se det på deras gradbeteckningar.

Det är helt korrekt att kunskaperna skiljer rejält mellan dina exempel.

 

MEN något som båda kan är att föra befäl över en grupp.

Känner den som fått befälet att man itne kan riktigt konfererar man med övriga grupmedlemmar och hör vad dom har att komma med.

Link to comment
Share on other sites

Det är som bekant inte alla HVmän som kommer på alla övningar och vi brukar slå ihop övningar med andra kompanier/bataljoner för att få ekonomi i det.

 

Man kan alltså bli tilldelad personal man aldrig sett tidigare.

I dom lägena är det praktiskt att veta att killen framför en är värnpliktig sergeant och inte menig soldat.

 

Varför? Sergeanten kan ju vara helt grön, medan de övriga är riktiga rävar.

 

När jag ska utse chef över tex en vattenpatrull och jag inte känner dom som ingår så blir det högsta graden som får äran.

 

Är det en menig soldat som jag anser ha större kunskap, erfarenhet, pålitlighet osv så väljer jag han framför en med högre grad men utan erfarenhet av att föra befäl.

 

Kan du inte, när du har patrullen samlad, höra för om det finns någon med erfarenhet på området?

 

Hur är det man säger, Lång planering, kort genomförande...?

Om jag inte känner till erfarenheten på personerna jag fått mig tilldelad och det är tidsbrist fungerar inte det.

Då hinner man inte att presentera sig för varandra och sedan försöka lista ut att den där korpralen är bättre än löjtnanten men den vassaste av dom alla är den 18 åriga meniga soldaten med 3 mån utbildning.

 

Då blir det istället "du, du och du hämtar proviant hos kokgruppen och hämtar sedan vatten i sjön. Tillbaka här om 60 minuter. Du är chef (pekar på en furir)".

Är det så bråttom att man inte hinner fråga "Är det någon som kan/har erfarenhet av inbrytning i byggnad", då lär man inte heller hinna syna kragspeglar.

Jag pratar inte om en presentation med namn, nummer och grundutbildning.

 

I fallet med att bära vatten, hämta ett papper i adjutantensbil eller låsa en bildörr så skulle jag varken kika på grader eller fråga efter erfarenhet.

Naturligtvis är allt situationsanpassat.

Jag vet flera personer jag aldrig skulle ge förtroendet att ansvara för en uppgift som kräver lite tankeverksamhet av dom själva.

 

Att hämta ett papper kan vem som helst göra men att hålla ordning i en grupp och se till att man gör det man ska göra är det inte alla som klarar av.

Link to comment
Share on other sites

Gradbeteckningarna visar vilken utbildning och erfarenhet man har och ingenting annat.

Det är mycket praktiskt för en gruppchef (elelr vilket befäl som helst) att lätt kunna se vad personerna i den tilldelade gruppen har för utbildning.

Nej, det gör det inte. Det går inte att se på någons gradbeteckning vilken utbildning/erfaranhet denne har utan att veta vad personen ifråga har gjort GU som. Det är stor skillnad mellan en kokgruppchef och en skyttegruppchef, men bägge är furirer... Jag vet vilken jag skulle använda mig av om det gäller livsmedelshantering och vilken jag skulle använda till en bevakningsuppgift, men jag kan inte se det på deras gradbeteckningar.

Det är helt korrekt att kunskaperna skiljer rejält mellan dina exempel.

 

MEN något som båda kan är att föra befäl över en grupp.

Känner den som fått befälet att man itne kan riktigt konfererar man med övriga grupmedlemmar och hör vad dom har att komma med.

Så då har ju inte graderna någon betydelse. Rätt erfarenhet och/eller kunnande är det som styr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...