Jump to content

U137, 30år sedan


Skuggan

Recommended Posts

Ja, Idag (27/10 2011) är det 30 år sedan U137 gick på grund i Karlskrona skärgård.

Vad minns ni av det?

 

tänkte vi kunde ha en tråd där vi kan snacka lite minnen, myter osv om U136 och den ubåtsjakt som blev följden av det.

 

 

 

redigerat: U137, inte U136.. var för trött när jag skrev helt enkelt...

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

U137 brukar den kallas. Jag minns det väl, på svensk sida var man i militären redo för ett slag om ubåten om det skulle behövas. Och många trodde det skulle bli så också. Troligt tyckte vissa att det var att på grund av vårt motvärn så skulle det sluta med att ubåten istället blev sönderskjuten/sprängd av Sovjetiska förband.

 

Jag hörde flera tro att det sannolikt skulle bli ett flygkrig där Sovjet bombade sönder sin egen ubåt då de skulle insett att inträngande med fartyg var omöjligt i samma stund som de förstod att vi på allvar inte skulle tveka att använda E1 om de seglade över gränsen. Detta scenario ansågs också mer sannolikt då man väntade/hoppades på att besättningen till slut skulle välja att hoppa av när de väl kom iland och förhördes enskilt utan att deras officerare var närvarande.

Link to comment
Share on other sites

Fälldin sa -"Håll gränsen" till ÖB!

 

Det är så osannolikt att det nästan inte har hänt.

 

 

 

Inte nog med att det var en Annan Mans Armé på den tiden,

hela samhället Sverige var annorlunda. Och bättre.

 

 

 

Det borde resas en stay över Fälldin och han skulle egentligen

ha en röd dag i almenackan...

 

 

 

 

 

Edited by Flak
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 4 weeks later...

Fälldin sa -"Håll gränsen" till ÖB!

 

Det är så osannolikt att det nästan inte har hänt.

 

 

 

Inte nog med att det var en Annan Mans Armé på den tiden,

hela samhället Sverige var annorlunda. Och bättre.

 

 

 

Det borde resas en stay över Fälldin och han skulle egentligen

ha en röd dag i almenackan...

 

 

 

Amen, +1, Like!

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 1 year later...

Lite länkar till trådämnet jag hittat på nätet, som kan vara av intresse, bl.a. på "tuben":

 

Wikipedia om U137:

http://sv.wikipedia.org/wiki/U_137

 

U137 i hemlig led:

SVD 2014-06-25

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/u137-i-hemlig-led_6574397.svd

 

Ubåtsdramat i Karlskrona skärgård - Blekinge muséum:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/kalender.html

 

U137 - Bildarkivet:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/galleri/galleri.html

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-28, 9.55 min):

http://www.youtube.com/watch?v=5X5AM3AFAbw

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-29, 9.54 min):

 

Dokumentär (SVT) U137 på grund (1 tim 18.53 min):

http://www.youtube.com/watch?v=GtBiKhVUaSw

 

U137 - The story del 1 (2007, 7.00 min):

U137 - The story del 2 (2007, 8.33 min):

 

U137 - Jägarförbandet (SVT 1981, 2.42 min).

 

U137 - Torbjörn Fälldin avslöjar kärnvapen ombord (SVT 1981, 1.22 min):

 

Magazinet - U137 (SVT 1.22 min):

 

Ubåtar, lögner och videoband (SVT1, Uppdrag granskning 2007, 59.52 min):

 

Nyckeln till Hårsfjärden (SVT1, Uppdrag granskning 2008, 60.01 min):

 

U137 och bogserbåten (12.55 min):

 

Örlogsbasen Muskö 1980 (2.02 min):

 

Så minns vi U137 (1.30-2.15 min):

http://www.youtube.com/watch?v=Ek0N1t0pRsA

http://www.youtube.com/watch?v=JELI5yF85es

http://www.youtube.com/watch?v=iljSLS5xVak

http://www.youtube.com/watch?v=dEjmSgcC8XY

http://www.youtube.com/watch?v=fABQKQoZzqM

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Lite länkar till trådämnet jag hittat på nätet, som kan vara av intresse, bl.a. på "tuben":

 

Wikipedia om U137:

http://sv.wikipedia.org/wiki/U_137

 

U137 i hemlig led:

SVD 2014-06-25

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/u137-i-hemlig-led_6574397.svd

 

Ubåtsdramat i Karlskrona skärgård - Blekinge muséum:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/kalender.html

 

U137 - Bildarkivet:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/galleri/galleri.html

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-28, 9.55 min):

http://www.youtube.com/watch?v=5X5AM3AFAbw

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-29, 9.54 min):

 

Dokumentär (SVT) U137 på grund (1 tim 18.53 min):

http://www.youtube.com/watch?v=GtBiKhVUaSw

 

U137 - The story del 1 (2007, 7.00 min):

U137 - The story del 2 (2007, 8.33 min):

 

U137 - Jägarförbandet (SVT 1981, 2.42 min).

 

U137 - Torbjörn Fälldin avslöjar kärnvapen ombord (SVT 1981, 1.22 min):

 

Magazinet - U137 (SVT 1.22 min):

 

Ubåtar, lögner och videoband (SVT1, Uppdrag granskning 2007, 59.52 min):

 

Nyckeln till Hårsfjärden (SVT1, Uppdrag granskning 2008, 60.01 min):

 

U137 och bogserbåten (12.55 min):

 

Örlogsbasen Muskö 1980 (2.02 min):

 

Så minns vi U137 (1.30-2.15 min):

http://www.youtube.com/watch?v=Ek0N1t0pRsA

http://www.youtube.com/watch?v=JELI5yF85es

http://www.youtube.com/watch?v=iljSLS5xVak

http://www.youtube.com/watch?v=dEjmSgcC8XY

http://www.youtube.com/watch?v=fABQKQoZzqM

jag gillar humorn sydnytt presentatören har, jag får nästan känslan av att han inte riktigt fattar hur alvarligt läget är, specielt i första sändningen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Båten heter egentligen S-363 om man ska vara petig.

Enligt vad som sägs i den tredje filmen jag länkar till (Dokumentär (SVT) U137 på grund) så hade den grundstötta Sovjetiska ubåten tre beteckningar, varav U137 var den minst hemliga och därför den som offentliggjordes. Antagligen är S-363 nästa beteckning på hemlighetsskalan....frågan är vilken den tredje är och om vi någonsin får veta den?

Link to comment
Share on other sites

 

Båten heter egentligen S-363 om man ska vara petig.

Enligt vad som sägs i den tredje filmen jag länkar till (Dokumentär (SVT) U137 på grund) så hade den grundstötta Sovjetiska ubåten tre beteckningar, varav U137 var den minst hemliga och därför den som offentliggjordes. Antagligen är S-363 nästa beteckning på hemlighetsskalan....frågan är vilken den tredje är och om vi någonsin får veta den?

 

spelar de egentligen någon roll, så länge den beteckningen som används är en alla känner till, så de inte kan missförstås och tolkas som U137 är en ubåt och S-363 är ytterligare en ubåt.

Link to comment
Share on other sites

Det kan tolkas som att U137 och S-363 är två olika ubåtar om man inte förtydligar att samma båt har tre beteckningar.

om beteckningen U137, S-363 och XX används. (XX istället för den okända tredje). Används omväxlande finns inte möjligheten då att någon specielt yngre eller mindre intresserad kan tolka det som de handlar om två eller tre incidenter. för att ge exempel

 

U 137 upptäcktes inte för ens långt in på förmiddagen av svensk militär

 

redan under Natten hade radiotrafiken från S-363 uppfattas av Natos signalspaning.

 

Svensk signalspaning hade uppfattat XX radiotrafik på nödfrekvensen. men efter som vp fartyg hade dålig respekt för nödkanalen kontrolerades de aldrig var källan till radiotrafiken var. då hade den grundstöta ubåten upptäckts tidigare.

 

hur många händelser låter de här som ?

Link to comment
Share on other sites

@ specualtores:

Jo, det var precis vad jag menade och därför är det på sin plats att förtydliga att ubåten har tre olika beteckningar samt att U137 och S-363 är beteckningar på samma ubåt.

 

@ Tony 35E:

Tack Tony, det var inget omfattande arbete, men likväl kul att det uppskattas och uppfattas intressant.

Link to comment
Share on other sites

Intressant bok i ämnet:

 

Titel: Sanningen om ubåtsfrågan - ett försök till analys

Författare: Bengt Gustafsson (ÖB 1986-94).

Gustafsson, Bengt (2010). Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök till analys. Försvaret och det kalla kriget (FOKK), 1652-5388 ; 23. Stockholm: Santérus. Libris 11832973. ISBN 978-91-7359-040-2

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Gustafsson_%28milit%C3%A4r%29

 

Recension av boken på Bokia:

 

"Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten?

Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt även försvarets insatser. Slutsatsen är att bevisen för att det förekom många ubåtskränkningar av svenska vatten är bärande. Genom att noggrant pröva fakta på möjliga kränkande stater kommer författaren fram till att de systematiska kränkningarna skedde av ubåtar som kom österifrån. Att det finns oklarheter som ännu inte gått att besvara är något han inte förnekar. Tvärtom välkomnar han ytterligare forskning. En fråga som han ställer är om en västtysk ubåt, skuggande den sovjetiska gruppen, också råkade bli instängd vid Hårsfjärden. Ett eventuellt utsläpp av en sådan - oavsett om det var känt av Olof Palme och senare Sven Andersson - var i så fall en åtgärd i deras anda. Det handlade ju om det hemliga västsamarbetet, som inte fick bli avslöjat. Framväxten av detta behandlas ingående i boken med citat ur de inblandades dagböcker, eftersom de bildar bakgrunden till en del av vad som sagts i den anglosaxiska världen.

Denna bok är det hittills bästa försöket att objektivt söka sanningen om vad som hände och ett måste för den som vill ha kunskap om Sveriges moderna historia.
"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...

Ett par intressanta artiklar i ämnet utländska ubåtar i svenskt vatten under 80- och 90-talet:

 

Försvarsmakten mörkade västubåtar

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsvarsmakten-morkade-vastubatar_1341719.svd

Med minkarna förhåller det sig så här

 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/10/26/med-minkarna-forhaller-det-sig-sa-har/

Link to comment
Share on other sites

Reportrarna Det hemliga ubåtskriget

Sändes

22 september 1996

| Längd 59 min

Samhällsmagasin. Programledare: Bo Holmström. Kvällens ämne: Ryska ubåtar i svenska vatten.

 

Medverkande:

Velerjan Asejev

 

http://www.oppetarkiv.se/video/1900463/reportrarna-det-hemliga-ubatskriget

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 11 months later...
 • 1 month later...
Del 3: ”Det kunde ha blivit ett nytt Nagasaki”

En sovjetisk ubåt långt inne i Karlskrona blev början på elva dagar som skakade världen. Vi har träffat de två huvudpersonerna. Den politiska officeren Vasilij Besedin i Kaliningrad och kommendörkapten Karl Andersson i Karlskrona.

 

http://www.blt.se/blekinge/det-kunde-ha-blivit-ett-nytt-nagasaki/?share=eyJkYXRhIjp7InVybCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5ibHQuc2VcL2JsZWtpbmdlXC9kZXQta3VuZGUtaGEtYmxpdml0LWV0dC1ueXR0LW5hZ2FzYWtpXC8iLCJ0dGwiOiIxNDUxNjI3NzA2IiwidXNlcl9pZCI6IjU0NzM0YzFmMWEzNWNlNGIyNDAwMzBkYiJ9LCJzaWduYXR1cmUiOiJ2eDAwTXZaOEVUM3N3VFVGQVE5TGxLVFdqcHRySWY2MTh2cnRHb1ZaZjA4PSJ9

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Försvarssamarbete avskräckte Sovjet

 

I en ny dokumentärfilm gör marinofficerarna som var med under ubåtsincidenten med U137 nya tolkningar av det som hände under de intensiva dagarna.

 

Kommendör Björn Hamilton och överstelöjtnant Rolf Lindén, ligger bakom den nya dokumentärfilmen Kalla kriget del 4, som ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/marinofficerarna-som-skramde-slag-pa-ryssen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170310%3Amarinofficerarna-som-skramde-slag-pa-ryssen%3Anyh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...