Jump to content

U137, 30år sedan


Skuggan

Recommended Posts

Ja, Idag (27/10 2011) är det 30 år sedan U137 gick på grund i Karlskrona skärgård.

Vad minns ni av det?

 

tänkte vi kunde ha en tråd där vi kan snacka lite minnen, myter osv om U136 och den ubåtsjakt som blev följden av det.

 

 

 

redigerat: U137, inte U136.. var för trött när jag skrev helt enkelt...

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

U137 brukar den kallas. Jag minns det väl, på svensk sida var man i militären redo för ett slag om ubåten om det skulle behövas. Och många trodde det skulle bli så också. Troligt tyckte vissa att det var att på grund av vårt motvärn så skulle det sluta med att ubåten istället blev sönderskjuten/sprängd av Sovjetiska förband.

 

Jag hörde flera tro att det sannolikt skulle bli ett flygkrig där Sovjet bombade sönder sin egen ubåt då de skulle insett att inträngande med fartyg var omöjligt i samma stund som de förstod att vi på allvar inte skulle tveka att använda E1 om de seglade över gränsen. Detta scenario ansågs också mer sannolikt då man väntade/hoppades på att besättningen till slut skulle välja att hoppa av när de väl kom iland och förhördes enskilt utan att deras officerare var närvarande.

Link to comment
Share on other sites

Fälldin sa -"Håll gränsen" till ÖB!

 

Det är så osannolikt att det nästan inte har hänt.

 

 

 

Inte nog med att det var en Annan Mans Armé på den tiden,

hela samhället Sverige var annorlunda. Och bättre.

 

 

 

Det borde resas en stay över Fälldin och han skulle egentligen

ha en röd dag i almenackan...

 

 

 

 

 

Edited by Flak
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 4 weeks later...

Fälldin sa -"Håll gränsen" till ÖB!

 

Det är så osannolikt att det nästan inte har hänt.

 

 

 

Inte nog med att det var en Annan Mans Armé på den tiden,

hela samhället Sverige var annorlunda. Och bättre.

 

 

 

Det borde resas en stay över Fälldin och han skulle egentligen

ha en röd dag i almenackan...

 

 

 

Amen, +1, Like!

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 1 year later...

Lite länkar till trådämnet jag hittat på nätet, som kan vara av intresse, bl.a. på "tuben":

 

Wikipedia om U137:

http://sv.wikipedia.org/wiki/U_137

 

U137 i hemlig led:

SVD 2014-06-25

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/u137-i-hemlig-led_6574397.svd

 

Ubåtsdramat i Karlskrona skärgård - Blekinge muséum:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/kalender.html

 

U137 - Bildarkivet:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/galleri/galleri.html

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-28, 9.55 min):

http://www.youtube.com/watch?v=5X5AM3AFAbw

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-29, 9.54 min):

 

Dokumentär (SVT) U137 på grund (1 tim 18.53 min):

http://www.youtube.com/watch?v=GtBiKhVUaSw

 

U137 - The story del 1 (2007, 7.00 min):

U137 - The story del 2 (2007, 8.33 min):

 

U137 - Jägarförbandet (SVT 1981, 2.42 min).

 

U137 - Torbjörn Fälldin avslöjar kärnvapen ombord (SVT 1981, 1.22 min):

 

Magazinet - U137 (SVT 1.22 min):

 

Ubåtar, lögner och videoband (SVT1, Uppdrag granskning 2007, 59.52 min):

 

Nyckeln till Hårsfjärden (SVT1, Uppdrag granskning 2008, 60.01 min):

 

U137 och bogserbåten (12.55 min):

 

Örlogsbasen Muskö 1980 (2.02 min):

 

Så minns vi U137 (1.30-2.15 min):

http://www.youtube.com/watch?v=Ek0N1t0pRsA

http://www.youtube.com/watch?v=JELI5yF85es

http://www.youtube.com/watch?v=iljSLS5xVak

http://www.youtube.com/watch?v=dEjmSgcC8XY

http://www.youtube.com/watch?v=fABQKQoZzqM

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Lite länkar till trådämnet jag hittat på nätet, som kan vara av intresse, bl.a. på "tuben":

 

Wikipedia om U137:

http://sv.wikipedia.org/wiki/U_137

 

U137 i hemlig led:

SVD 2014-06-25

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/u137-i-hemlig-led_6574397.svd

 

Ubåtsdramat i Karlskrona skärgård - Blekinge muséum:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/kalender.html

 

U137 - Bildarkivet:

http://www.blekingemuseum.se/bmcd/u137/galleri/galleri.html

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-28, 9.55 min):

http://www.youtube.com/watch?v=5X5AM3AFAbw

 

Sydnytt - U137 (SVT2, 1981-10-29, 9.54 min):

 

Dokumentär (SVT) U137 på grund (1 tim 18.53 min):

http://www.youtube.com/watch?v=GtBiKhVUaSw

 

U137 - The story del 1 (2007, 7.00 min):

U137 - The story del 2 (2007, 8.33 min):

 

U137 - Jägarförbandet (SVT 1981, 2.42 min).

 

U137 - Torbjörn Fälldin avslöjar kärnvapen ombord (SVT 1981, 1.22 min):

 

Magazinet - U137 (SVT 1.22 min):

 

Ubåtar, lögner och videoband (SVT1, Uppdrag granskning 2007, 59.52 min):

 

Nyckeln till Hårsfjärden (SVT1, Uppdrag granskning 2008, 60.01 min):

 

U137 och bogserbåten (12.55 min):

 

Örlogsbasen Muskö 1980 (2.02 min):

 

Så minns vi U137 (1.30-2.15 min):

http://www.youtube.com/watch?v=Ek0N1t0pRsA

http://www.youtube.com/watch?v=JELI5yF85es

http://www.youtube.com/watch?v=iljSLS5xVak

http://www.youtube.com/watch?v=dEjmSgcC8XY

http://www.youtube.com/watch?v=fABQKQoZzqM

jag gillar humorn sydnytt presentatören har, jag får nästan känslan av att han inte riktigt fattar hur alvarligt läget är, specielt i första sändningen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Båten heter egentligen S-363 om man ska vara petig.

Enligt vad som sägs i den tredje filmen jag länkar till (Dokumentär (SVT) U137 på grund) så hade den grundstötta Sovjetiska ubåten tre beteckningar, varav U137 var den minst hemliga och därför den som offentliggjordes. Antagligen är S-363 nästa beteckning på hemlighetsskalan....frågan är vilken den tredje är och om vi någonsin får veta den?

Link to comment
Share on other sites

 

Båten heter egentligen S-363 om man ska vara petig.

Enligt vad som sägs i den tredje filmen jag länkar till (Dokumentär (SVT) U137 på grund) så hade den grundstötta Sovjetiska ubåten tre beteckningar, varav U137 var den minst hemliga och därför den som offentliggjordes. Antagligen är S-363 nästa beteckning på hemlighetsskalan....frågan är vilken den tredje är och om vi någonsin får veta den?

 

spelar de egentligen någon roll, så länge den beteckningen som används är en alla känner till, så de inte kan missförstås och tolkas som U137 är en ubåt och S-363 är ytterligare en ubåt.

Link to comment
Share on other sites

Det kan tolkas som att U137 och S-363 är två olika ubåtar om man inte förtydligar att samma båt har tre beteckningar.

om beteckningen U137, S-363 och XX används. (XX istället för den okända tredje). Används omväxlande finns inte möjligheten då att någon specielt yngre eller mindre intresserad kan tolka det som de handlar om två eller tre incidenter. för att ge exempel

 

U 137 upptäcktes inte för ens långt in på förmiddagen av svensk militär

 

redan under Natten hade radiotrafiken från S-363 uppfattas av Natos signalspaning.

 

Svensk signalspaning hade uppfattat XX radiotrafik på nödfrekvensen. men efter som vp fartyg hade dålig respekt för nödkanalen kontrolerades de aldrig var källan till radiotrafiken var. då hade den grundstöta ubåten upptäckts tidigare.

 

hur många händelser låter de här som ?

Link to comment
Share on other sites

@ specualtores:

Jo, det var precis vad jag menade och därför är det på sin plats att förtydliga att ubåten har tre olika beteckningar samt att U137 och S-363 är beteckningar på samma ubåt.

 

@ Tony 35E:

Tack Tony, det var inget omfattande arbete, men likväl kul att det uppskattas och uppfattas intressant.

Link to comment
Share on other sites

Intressant bok i ämnet:

 

Titel: Sanningen om ubåtsfrågan - ett försök till analys

Författare: Bengt Gustafsson (ÖB 1986-94).

Gustafsson, Bengt (2010). Sanningen om ubåtsfrågan: ett försök till analys. Försvaret och det kalla kriget (FOKK), 1652-5388 ; 23. Stockholm: Santérus. Libris 11832973. ISBN 978-91-7359-040-2

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Gustafsson_%28milit%C3%A4r%29

 

Recension av boken på Bokia:

 

"Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten?

Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt även försvarets insatser. Slutsatsen är att bevisen för att det förekom många ubåtskränkningar av svenska vatten är bärande. Genom att noggrant pröva fakta på möjliga kränkande stater kommer författaren fram till att de systematiska kränkningarna skedde av ubåtar som kom österifrån. Att det finns oklarheter som ännu inte gått att besvara är något han inte förnekar. Tvärtom välkomnar han ytterligare forskning. En fråga som han ställer är om en västtysk ubåt, skuggande den sovjetiska gruppen, också råkade bli instängd vid Hårsfjärden. Ett eventuellt utsläpp av en sådan - oavsett om det var känt av Olof Palme och senare Sven Andersson - var i så fall en åtgärd i deras anda. Det handlade ju om det hemliga västsamarbetet, som inte fick bli avslöjat. Framväxten av detta behandlas ingående i boken med citat ur de inblandades dagböcker, eftersom de bildar bakgrunden till en del av vad som sagts i den anglosaxiska världen.

Denna bok är det hittills bästa försöket att objektivt söka sanningen om vad som hände och ett måste för den som vill ha kunskap om Sveriges moderna historia.
"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...

Ett par intressanta artiklar i ämnet utländska ubåtar i svenskt vatten under 80- och 90-talet:

 

Försvarsmakten mörkade västubåtar

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsvarsmakten-morkade-vastubatar_1341719.svd

Med minkarna förhåller det sig så här

 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/10/26/med-minkarna-forhaller-det-sig-sa-har/

Link to comment
Share on other sites

Reportrarna Det hemliga ubåtskriget

Sändes

22 september 1996

| Längd 59 min

Samhällsmagasin. Programledare: Bo Holmström. Kvällens ämne: Ryska ubåtar i svenska vatten.

 

Medverkande:

Velerjan Asejev

 

http://www.oppetarkiv.se/video/1900463/reportrarna-det-hemliga-ubatskriget

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 11 months later...
 • 1 month later...
Del 3: ”Det kunde ha blivit ett nytt Nagasaki”

En sovjetisk ubåt långt inne i Karlskrona blev början på elva dagar som skakade världen. Vi har träffat de två huvudpersonerna. Den politiska officeren Vasilij Besedin i Kaliningrad och kommendörkapten Karl Andersson i Karlskrona.

 

http://www.blt.se/blekinge/det-kunde-ha-blivit-ett-nytt-nagasaki/?share=eyJkYXRhIjp7InVybCI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5ibHQuc2VcL2JsZWtpbmdlXC9kZXQta3VuZGUtaGEtYmxpdml0LWV0dC1ueXR0LW5hZ2FzYWtpXC8iLCJ0dGwiOiIxNDUxNjI3NzA2IiwidXNlcl9pZCI6IjU0NzM0YzFmMWEzNWNlNGIyNDAwMzBkYiJ9LCJzaWduYXR1cmUiOiJ2eDAwTXZaOEVUM3N3VFVGQVE5TGxLVFdqcHRySWY2MTh2cnRHb1ZaZjA4PSJ9

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Försvarssamarbete avskräckte Sovjet

 

I en ny dokumentärfilm gör marinofficerarna som var med under ubåtsincidenten med U137 nya tolkningar av det som hände under de intensiva dagarna.

 

Kommendör Björn Hamilton och överstelöjtnant Rolf Lindén, ligger bakom den nya dokumentärfilmen Kalla kriget del 4, som ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/marinofficerarna-som-skramde-slag-pa-ryssen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170310%3Amarinofficerarna-som-skramde-slag-pa-ryssen%3Anyh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By Perman
   Japanska självförsvarsflottan förnyar sin ubåtsflotta som ingen annan och har nu sjösatt första ubåten av Taigei-klassen. Eftersom hon "bara" är ca 100 ton tyngre än Soryu-klassen så gissar jag att hon mer är en uppgradering av Soryu-klassen än en helt ny ubåtsklass. Ändå övertar hon titeln som världens största diesel elektriska ubåt.
    
   Japan launches its first Taigei-Class Diesel/Electric attack submarine for Japanese Navy
   (navyrecognition.com)
    
   Japan unveils new submarine in face of China's growing assertiveness
   (japantimes.co.jp)
    
   Enligt navalnews så betyder namnet Taigei "Great whale" och har tidigare använts av ett ubåtsdepåfartyg under WWII. Exteriört så har inte mycket ändrats, men invändigt så har ubåtsklassen fått lithium-ion batterier, ny sonar och ledningssystem, nytt akustiskt dämpningsmaterial och "flytande" golv för att göra den tystare. Taigei kommer att tas i tjänst i mars 2022 och till en början då tjänstgöra som en försöksubåt.
    
   MHI Just Launched the First of the New Taigei-class Submarines for JMSDF
   (navalnews.com)
    
   Totala antalet japanska ubåtar var tidigare 16 st men 2010 beslutade man att öka antalet till 20 st. Detta har nu uppnåtts dels genom att man byggt fler nya ubåtar, men också genom att man har behållit de befintliga något längre. Omsättningstiden för en ubåt har ökat från 16 till 20 år, men i en internationell jämförelse så är det fortfarande en kort omsättningstid. Samtliga operativa ubåtar är moderna och kom i tjänst efter år 2000. Flertalet är utrustade med Stirling AIP eller lithium-ion batterier. Endast USA, Ryssland och Kommunist-Kina har fler ubåtar, men inget annat land torde ha en lika modern ubåtsflotta. Förutom de 20 "first line" ubåtarna av Soryu- och Oyashio klasserna så finns ytterligare ett par tidiga ubåtar av Oyashio-klassen som används som skolubåtar i fredstid. I ett eventuellt skarpt läge som kommer dessa naturligtvis att förstärka den befintliga operativa ubåtsflottan.
    
   Japan Navy's Floats New ‘Taigei’ Class Submarine with Stealth Features!
   (youtube.com)
    
   /Per
    
  • By Perman
   Morocco seeks submarine capabilities
    
   Marocko är inte den enda möjliga nya ubåtsnationen i den nära framtiden. Även Filippinerna kan komma att anskaffa en ubåt (ev. av fransk Scorpene-klass). Thailand (som opererade 4 ubåtar mellan 1938 och 1951) har beställt en ubåt av kinesisk 26T-kl för leverans 2020-21, och kan komma att beställa ytterligare två senare. Ukraina håller enligt vissa uppgifter på att reparera 1 ubåt av sov Foxtrot-kl (med rysk hjälp?).
    
   Nya ubåtsnationer som tillkommit de senaste tio åren torde vara: Azerbadjan (miniubåtar)
   Bangladesh (2 st beg. av kin Ming-kl)
   Kuba (1 miniubåt förmodligen av mod jugoslavisk Yugo-kl)
   Malaysia (2 st av fr Scorpene-kl)
    
   Ubåtsnationer som försvunnit efter andra världskrigets slut torde vara:
   Albanien (4 st av sov Whiskey-kl togs ur tjänst ca 1990)
   Bulgarien (sista ubåten av sov Romeo-kl togs ur tjänst 2011)
   Kuba (3 st av sov Foxtrot-kl togs ur tjänst ?)
   Danmark (sista ubåten av svensk mod Näcken-kl togs ur tjänst 2005)
   Finland (5 st av 3 olika klasser togs ur tjänst efter andra världskrigets slut, troligen strax efter VSB-avtalets upprättande 1947)
   Libyen (1 st 'non-operational' av rysk Foxtrot-kl i docka erövrad av rebeller 2011)
   Rumänien (1 st av rysk Kilo-kl 'non-operational'; under reparation?).
   Jugoslavien (senare Serbien & Montenegro) (sista ubåten togs tjänst ca 2004)
   Sovjetunionen
   Syrien (alla ubåtar av sov Romeo-klass togs ur tjänst ca 1992)
   Ukraina (1 st av sov Foxtrot-kl erövrad av ryska styrkor 2014)
    
   Om jag missat nån ubåtsnation eller om någon har kompletterande info så får vederbörande gärna bidra med detta.
    
   /Per
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
  • By Pal
   Rysslands nya ubåt K-329 Belgorod och undervattensvapen. Verkligen intressant för den som inte sett det, får inte missas.
    
   Rysslands nya ubåt och undervattensvapen
    
    
  • By vikingman
   Hittade ingen lämplig tråd så jag skapade denna.

   Australien planerar att bygga 12 attackubåtar i The Future Submarine Program (SEA1000). Nu kritiseras tidtabellen för leveranserna som innebär att den sista ubåten i serien inte blir fullt operativ förrän 2054. Man kan ju undra hur moderna dessa ubåtar känns då?
    
   "Senators from across the political aisle have criticised Defence’s timeline for the delivery of fully-operational Attack Class Future Submarines.
   Appearing before the Senate foreign affairs, defence and trade legislation committee (Senate estimates) on Monday, Minister for Defence Linda Reynolds, and former Rear Admiral of the Royal Australian Navy, Gregory John Sammut, were questioned over Defence’s timeline for delivery of the 12 Attack Class Future Submarines.
   Sammut — who currently serves as the Department of Defence’s general manager, submarines — revealed that, based on a “nominal drum beat” of one submarine delivered every two years from 2036, the full fleet would not be fully operational until at least 2054.
   Minister Reynolds added that the funding profile for Naval Group’s construction of the $50 billion fleet would extend to 2057."

   https://www.defenceconnect.com.au/maritime-antisub/7084-defence-grilled-over-2054-delivery-of-future-submarines

   https://en.wikipedia.org/wiki/Attack-class_submarine
    
×
×
 • Create New...