Jump to content

Flygbaser och basbataljoner


Troppchefen

Recommended Posts

Blågul får flytta till Luckan om den skulle passa bättre där!

 

Eftersom trådarna Gamla radarstationer och Incidentberedskapen båda började behandla flygbaser och signaturen evsims önskan att öppna detta i en egen tråd kommer den nu här!

 

Som inledning kan jag börja med att räta ut lite begrepp/termer som används.

 

Bas60 Ett bassystem som infördes i slutet på 50:talet då införandet av jetplan kommit igång på allvar. Bestod av en rullbana (landningsbana) Uom: uppställningsområde för flygplan en bra bit från banan. Bakom: bakre klargöringsområde där attack och spaningsflygplanen gjordes iordning. Framom: främre klargöringsområde för jaktplan i högsta startberedskap.

KC: Kommandocentral där flygledning och flygplansrörelser samordnas.

 

 

Bas 90: En utveckling av Bas 60 där basen kompletterades med fler flygplansplatser, flera landningsmöjligeter( Huvudbanan benämns H/Helge, kortbanorna B/Bertil, C/Ceasar etc. ). Sambandet byggs ut (baskabeln förlängs för att komma närmare gpl, automatisk televäxel införs m.m.) En bascentral (BasC)tillkommer på huvudbasen för ledning av markförbanden.

Första basen at byggas ut till Bas90 var Hagshult som fick bli modell för vidare utbyggnad, ett ställe som alltid kommer att finnas i mitt hjärta :blink:

 

Basbat85: Pesonalorganisationen som bemannar flygbaserna, denna består av Bataljonsstaben och 6 kompanier: Stabskompaniet där ledningsfunktioner finns. Stationskompaniet där klargöringsförbanden fanns. Markförsvarskompaniet: hit hörde Närskydd och Flygbasjägarna. Skyddskompaniet står för amröj och brand. Flygfältsarbetskompaniet håller på med lagning av banan och snöröjning m.m. (Ffarbkomp och Skykomp heter idag R3) och sist har vi då Underhållskompaniet med mat och drivmedel etc.

 

Vore ju kul om man kan ta upp lite flygbaser m.m. 0:)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 514
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Börjar med några av de baser som tillhörde F4 Jämtlands flygflottilj

 

Frösön F4 hemmabas sedan 1926. Fick liksom alla flygplatser förr flera landningsbanor för att kunna verka oavsett väder (den ena banan har blivit taxibana in mot flygverkstaden) fick till slut en permanent asfaltbana. Uom till F4 ligger nere vid vägskälet mot Valla, 2 fälthangarer finns kvar där än idag och flygplansfickor på väg upp mot flottiljen är kvar som lämningar från den tiden då flygplanen var J29 och J35D. Det bakre klargöringsområdet är beläget i den södra(östra) banänden dolt av skog. F4 blev utbyggd till Bas90 och fick en bascentral samt en kortbana belägen utanför den civila flygplatsen. Idag är flygplatsen ägd av Luftfartsverket och de militära installationerna lär väl försvinna.

 

Hallviken Utanför Strömsund ligger Hallvikens flygplats (fält 26)som byggdes med asfaltbanor p.g.a. de geografiska förutsättningarna till skillnad mot de flesta andra baser från den tiden (de flesta baser i denna kategori byggdes mellan 1939-1943). Jag är lite osäker på när F4 slutade att nyttja basen, men någon här kanske vet? Det var hur som helst länge sedan!

 

Optand(Fä 26) Byggdes mellan1940-43. Är idag flyg och lottamuseum med en av de bäst bevarade krigsflygfälten från kriget med ladvärn och flygplansvärn Väl värt ett besök! I mitten på 1980-talet byggdes Optand om för att anpassas till Bas90 och utgöra en del av 41.basbataljonen på Frösön, bl.a. så byggdes en kortbana på en av de f.d. gräsbanorna och en kortbana efter E14. Flygplansfickor byggdes bl.a. på vägen in mot Grytans läger.

 

Sättna Ligger utanför Sundsvall och var fält 45. Sidobas var Midlanda fram till 90-talet då Sättna och Kramfors blev sidobaser till Kubbe. 1996 beslutades om nedläggning och omkring 2000 så såldes den till en motorklubb. Enligt uppgift genomfördes den sista KFÖ:n på Sättna 1988.

 

Kramfors Kramfors invigdes 1974 och var som de flesta andra huvudbas från början. Byggdes med 4 törebodabågar i den norra banänden. Taxibanan som går ända till Prästmon är idag avskuren av Bottniabanan. Militären lämnade basen i mitten på 90-talet varvid basplutonens uppgifter övertogs av civila. Var på slutet sidobas och är idag en kommunal flygplats.

 

 

Kubbe Den enda av dessa baser (utanför F4) som byggdes om till Bas90, detta skedde i början på 1990:talet och resulterade i en av Sveriges största flygbaser med bl.a. 4 landningsbanor runt om i skogen. BasC byggdes m.m. nedläggningsbeslut i slutet på 90:talet varvid Västernorrland förlorade alla av sina 3 baser. I samma veva fick dock ärva baser från F15 och F16 men det är en annan historia. Till slut kan nämnas att Kubbe idag är privatägd, ideér om biltestverksamhet har väckts men det är ju en ganska mättad marknad.

 

Kubbe3.jpg

Ursprunglig törebodabåge i Kubbes f.d. uppställningsområde.

 

Kubbe6.jpg

Fälthangarer på Kubbe

 

De andra F4 baserna Åmsele, Storuman, Borlänge och Färila får man ta någon annan gång

Link to comment
Share on other sites

vilka fler (numera fullt avvecklade) krigsbaser fans det?

vet att det fans en hög i Skaraborg....

och vet att den senaste (sista basen?) håller på att avvecklas i detta nu och KC skall bla vara uppgrävd och betongfylld före Augusti i år, samma bör gälla BC även om jag tror att de "bara" fyller med betong där och inte gräver upp något (BC ligger nedsprängd och KC är bara nedgrävd mitt på en åker) (anser blågul att detta är olämpligt att tala om tar jag gärna på mig en censurering)

vilka andra baser fans det i F7´s område?

känner till 3 och det är Rådabasen (nämns ovan) och Hasslösabasen (avvecklad så senst som förra året) och Lidköpingsbasen (Hovby flygfält) som numera är ägd av lidköpings kommun och således används som civil flygplats (vilket den iofs gjorde redan på 80 talet, den bör aldrig ha blivit utbyggd till Bas 90)

 

ang rådabasen så har jag hört att det skall ha varit sveriges största Bas 90 med inte mindre än 3 sidobanor + huvudbanan, Sidobanorna ligger alla på Rv 44 mellan Lidköping och Grästorp.

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

Framom: främre klargöringsområde för jaktplan i högsta startberedskap.

Var framom verkligen klargöringsområde, vill minnas att det var främre manöverområde. Men sedan är jag ju smått senil också.

 

Framom:

Främre klargöringsområde

"Fortfarande befintligt område nära änden av rullbana (bana Helge) anordnat med flygplansplatser och överbeläggningsplatser för klargöring främst av jaktflygplan och som tillika används som startplatser för flygplan i högsta beredskap.

 

Detta har bas 90 fått "ärva" från tidigare bas 60.

 

Manöverområde:

Del av flygplats avsedd för flygplans start och landning samt rörelse i samband härmed. I manöverområdet ingår INTE plattor. flygplansplatser och flygplansvägar.

Edited by TT Skyddsprodukter
Link to comment
Share on other sites

ang rådabasen så har jag hört att det skall ha varit sveriges största Bas 90 med inte mindre än 3 sidobanor + huvudbanan, Sidobanorna ligger alla på Rv 44 mellan Lidköping och Grästorp.

Inte nog med det, Såtenäsfältet ingick också i basen som alltså hade två huvudbanor.

Link to comment
Share on other sites

Jag tänkte lämna norra Sverige ett tag och istället snegla lite på den del av Sverige där jag gjorde värnplikten, i det som tidigare var FKS (flygkommando syd)

 

Ängelholm var som andra flottiljer huvudbas och i detta fall i 101.basbataljonen. liksom på andra ställen byggdes Kc, beredskapsplatser och andra installationer. Då Bas90 kom igång blev Ängelholm degraderad till sidobas under Byholma.

 

Halmstad blev av med sin sista division 1961 men den militära aktiviteten fortsatte och gör så än idag. Även här fanns Kc och klargöringsområdet hittar man alldeles utanför infarten till Nyårsåsens skjutfält. Även Halmstad hamnade som sidobas till Byholma efter ett tag.

 

Byholma utanför Lidhult i Småland hade beteckningen fält 85 och byggdes på 50/60 talet (den perioden härstammar de flesta Bas60-baser ifrån). Uppställningsområdet passerar man om man kommer från Simlångsdalen en bit innan avtag till Lidhult, det finns åtminstånde 1 fälthangar kvar. Blev på 90:talet en Bas 90 och fick sin BasC samt 2 kortbanor, 1 låg utmed rv 25 och den andra halvvägs till Lidhult. Byholma var tidvis utprovningsbas för nya tänk. B.l.a. så uppförde man här ett splitterskydd på flygplansplats som ser ut som en stor grön boll. Byholma användes ofta av F14 (skolförbandet) till övningar och utprovning via TuBas som jag redan nämnt. I Byholmas flygbasgrupp ingick även Ängelholm, Halmstad och Eneryda. Var tidigare benämnd 105. Basbat. Dess nuvarande status torde inte behöva någon närmare presentation på detta forum.

 

Eneryda utgör tillsammans med Ålem några ganska unika baser. Detta var rena landsvägsbaser och denna ligger mitt på Rv 23 till Växjö. Kortbana/smalbana på landsväg är i sig inget unikt men dessa 2 är utbyggda precis som en huvudbas med avkörningsramper i varje banända med beredskapsplatser.

 

Ljungbyhed var faktiskt även den en krigsbas. Ljungbyhed är ju en av de platser där flyget funnits som längst. Ljungbyhed blev utbyggd till huvudbas inom Bas90 och fick till det en extra bana norr om de övriga vilket gör att Ljungbyhedbasen hade 5 landningsbanor (spridningen var väl dock inte den bästa). Basen hade törebodabågar mellan de 2 längsta banorna. Till Ljungbyhed knöts följande baser.

 

Sjöbo Tidigare var detta den 102. Basbataljonen. Byggdes som Fält 1 1939 men dagens sjöbofält byggdes på 50-talet. Flitigt använd bas av flera förband runt om i Sverige. Har både jakt och attackfickor vid banändarna och är dessutom kompletterad med jordkulehangarer och törebodabågar. Blev en förstärkt sidobas till Ljungbyhed och hit hör också kortbanan i Tågra. Ägs idag fortfarande av försvaret som har en SIB anläggning här. Kallas även Björka.

 

Everöd i närheten av kristianstad byggd som Fält 4 mellan 1939-1940. Är idag en civilflygplats sedan många år i kommunal regi. Beredskapsplatser med törebodabågar byggdes.

 

Knislinge 104.Basbataljon Bakre klargöringsområde ska enligt uppgift ligga i Sibbhult, några km norr om Knislinge. 4 törebodabågar finns i norra banändan. Såldes för bara något år sedan till en maskincentral

 

Sturup var även den sidobas

 

Det finns hur mycket som helst att komplettera med, någon som har något att tillföra?

 

Utöver dessa baser så har vi ju i området även: Kallinge, Uråsa, Växjö/Kronoberg, Hagshult, Jönköping, Kosta, Kalmar, Hultsfred och Ålem för att nämna några

Link to comment
Share on other sites

ang rådabasen så har jag hört att det skall ha varit sveriges största Bas 90 med inte mindre än 3 sidobanor + huvudbanan, Sidobanorna ligger alla på Rv 44 mellan Lidköping och Grästorp.

Inte nog med det, Såtenäsfältet ingick också i basen som alltså hade två huvudbanor.

 

ja, självklart, glömde ju det...

dessutom vill jag minnas att det fins 4 kortbanor på Rv 44 och inte 3, dock kan jag inte komma på vart den 4e fins...

och sedan fins det en 5e kortbana i skogen mer eller mindre parralellet (stavn) med bana H, denna funkar även som taxibana mellan tror det är "Bakom" och bana H (har alltid hört det refereras till som "Råda bakom" av mina äldre HV kollegor)

detta blir altså... 8 banor!

 

sedan är frågan om inte Lidköpings flygplats och Hasslösa tillhörde Råda också, då har vi ytterligare 2 banor (fans flertalet hangarer mellan Lidköping och Hasslösa för ett par år sedan), lidköping är dessutom byggt för att kunna ta ner rätt stora(tunga) maskiner, bla vet jag att det flera gånger talats om att ha en pilotutb för bla 747 där, och vid flertalet tillfällen har 707or landat där då de inte kan komma ner i Skövde eller Trollhättan/Vänersborg (främst gäster till Saab i Thn), råda kan dock ta större då den både skall ha högre bärighet och vara betydligt längre enl vad jag hört.

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

Framom: främre klargöringsområde för jaktplan i högsta startberedskap.

Var framom verkligen klargöringsområde, vill minnas att det var främre manöverområde. Men sedan är jag ju smått senil också.

 

Framom:

Främre klargöringsområde

"Fortfarande befintligt område nära änden av rullbana (bana Helge) anordnat med flygplansplatser och överbeläggningsplatser för klargöring främst av jaktflygplan och som tillika används som startplatser för flygplan i högsta beredskap.

 

Detta har bas 90 fått "ärva" från tidigare bas 60.

 

Manöverområde:

Del av flygplats avsedd för flygplans start och landning samt rörelse i samband härmed. I manöverområdet ingår INTE plattor. flygplansplatser och flygplansvägar.

 

 

Begreppet Framom är utdött detta ersattes av Helgeplatserna 1-4 i norra banändan och 5-8 i den södra, eller kort och gott Helge Syd och Helge Norr.

 

Ja numret varierar ju beroende på hur många platser det finns.

Link to comment
Share on other sites

Bifogar en bild från Söderhamn från deras museum och kommandocentralen där. Nu såg ju inte alla likadana ut och utrustningen ser inte riktigt likadan ut idag. Att ta med sig kameran och fota ute på bas var något man aldrig gjorde så håll tillgodo med denna. Om man tittar noga så ser man i allafall en Ra 538

KcSderhamn.jpg

Nu känner jag inte igen mig i så här gammal utrustning men jag skulle tro att dockan närmast kameran är en TLbi trafikledarbiträde

 

Edit: Jag tror att jag ändrar mig till markTL

Edited by Troppchefen
Link to comment
Share on other sites

Troppchefen har börjat oslagbart, och jag tänkte börja i "andra ändan". Försöka identifiera banorna och sedan lägga på vilka flygförband och basförband som hörde till dessa platser samt para hop baspar/basgrupp, komplettera med sidobaser och kanske också kortbanor.

 

Sjöbo

Ljungbyhed

Everöd (Kristianstad)

Barkåkra (Ängelholm)

Knislinge

Kallinge

Emmaboda

Uråsa

Byholma

Halmstad

Hagshult

Ålem

Eneryda

Kosta

Hultsfred

Säve

Landvetter

Jönköping

Visby

Bunge

Såtenäs

Råda

Hovby

Hasslösa

Karlsborg

Moholm

Malmslätt (Linköping)

Norrköping

Nyköping

Eskilstuna

Västerås

Karlstad

Tullinge

Tierp

Gimo

Gävle

Borlänge

Färila

Kramfors

Piteå

Optand

Östersund

Kiruna

(Gamla krigsflygfältet Kalixfors)

Kubbe

Gunnarn

Åmsele

Vidsel

Heden

Kallax

Edited by evsim
Link to comment
Share on other sites

ja, självklart, glömde ju det...

dessutom vill jag minnas att det fins 4 kortbanor på Rv 44 och inte 3, dock kan jag inte komma på vart den 4e fins...

och sedan fins det en 5e kortbana i skogen mer eller mindre parralellet (stavn) med bana H, denna funkar även som taxibana mellan tror det är "Bakom" och bana H (har alltid hört det refereras till som "Råda bakom" av mina äldre HV kollegor)

detta blir altså... 8 banor!

 

sedan är frågan om inte Lidköpings flygplats och Hasslösa tillhörde Råda också, då har vi ytterligare 2 banor (fans flertalet hangarer mellan Lidköping och Hasslösa för ett par år sedan), lidköping är dessutom byggt för att kunna ta ner rätt stora(tunga) maskiner, bla vet jag att det flera gånger talats om att ha en pilotutb för bla 747 där, och vid flertalet tillfällen har 707or landat där då de inte kan komma ner i Skövde eller Trollhättan/Vänersborg (främst gäster till Saab i Thn), råda kan dock ta större då den både skall ha högre bärighet och vara betydligt längre enl vad jag hört.

 

Råda basen som är under avveckling, har fyra kortbanor alla längst riksväg 44. Det finns ingen bana parallellt med Hälge Råda utan det är som du även skrev en taxibana. Alltså, Såtenäs/Råda består av sju banor (däremot finns planer på att bygga en tredje bana på flottiljen). Hovby/Hasslösa basen tillhörde inte Såtenäs/Råda, dock fanns det en form av inflygningsledning för båda baserna då deras inflygningsområden(?) gick in i varandras.

 

Hovby kan ta ner riktigt tunga maskiner. Tungt flyg ifrån och till Saab i Trollhättan landar där, precis som du skrev. Råda, Såtenäs, Hovby och Hasslös(täkt med jord) är alla 2 km:ers banor.

Link to comment
Share on other sites

Troppchefen har börjat oslagbart, och jag tänkte börja i "andra ändan". Försöka identifiera banorna och sedan lägga på vilka flygförband och basförband som hörde till dessa platser samt para hop baspar/basgrupp, komplettera med sidobaser och kanske också kortbanor.

 

Sjöbo

Ljungbyhed

Everöd (Kristianstad)

Barkåkra (Ängelholm)

Knislinge

Kallinge

Emmaboda

Uråsa

Byholma

Halmstad

Hagshult

Ålem

Eneryda

Kosta

Hultsfred

Säve

Landvetter

Jönköping

Visby

Bunge

Såtenäs

Råda

Hovby

Hasslösa

Karlsborg

Moholm

Malmslätt (Linköping)

Norrköping

Nyköping

Eskilstuna

Västerås

Karlstad

Tullinge

Tierp

Gimo

Gävle

Borlänge

Färila

Kramfors

Piteå

Optand

Östersund

Kiruna

(Gamla krigsflygfältet Kalixfors)

Kubbe

Gunnarn

Åmsele

Vidsel

Heden

Kallax

 

Inser du vilket jobb det blir att ta alla 0:) Problemet är också att bataljonerna skiftar namn och går upp i varandra kors och tvärs. :)

 

Du har ju tagit väldigt många baser på listan dock ej alla! Exempelvis saknas F13 basen Björkvik (om jag ej sett fel) och F21 baserna Fällfors ock Jokkmokk

 

 

ja, självklart, glömde ju det...

dessutom vill jag minnas att det fins 4 kortbanor på Rv 44 och inte 3, dock kan jag inte komma på vart den 4e fins...

och sedan fins det en 5e kortbana i skogen mer eller mindre parralellet (stavn) med bana H, denna funkar även som taxibana mellan tror det är "Bakom" och bana H (har alltid hört det refereras till som "Råda bakom" av mina äldre HV kollegor)

detta blir altså... 8 banor!

 

sedan är frågan om inte Lidköpings flygplats och Hasslösa tillhörde Råda också, då har vi ytterligare 2 banor (fans flertalet hangarer mellan Lidköping och Hasslösa för ett par år sedan), lidköping är dessutom byggt för att kunna ta ner rätt stora(tunga) maskiner, bla vet jag att det flera gånger talats om att ha en pilotutb för bla 747 där, och vid flertalet tillfällen har 707or landat där då de inte kan komma ner i Skövde eller Trollhättan/Vänersborg (främst gäster till Saab i Thn), råda kan dock ta större då den både skall ha högre bärighet och vara betydligt längre enl vad jag hört.

 

Råda basen som är under avveckling, har fyra kortbanor alla längst riksväg 44. Det finns ingen bana parallellt med Hälge Råda utan det är som du även skrev en taxibana. Alltså, Såtenäs/Råda består av sju banor (däremot finns planer på att bygga en tredje bana på flottiljen). Hovby/Hasslösa basen tillhörde inte Såtenäs/Råda, dock fanns det en form av inflygningsledning för båda baserna då deras inflygningsområden(?) gick in i varandras.

 

Hovby kan ta ner riktigt tunga maskiner. Tungt flyg ifrån och till Saab i Trollhättan landar där, precis som du skrev. Råda, Såtenäs, Hovby och Hasslös(täkt med jord) är alla 2 km:ers banor.

 

Det beror på hur långt tillbaka man går: En period utgjorde SÅT/RÅD och Lidköping en flygbasgrupp medan de mer attackinriktade Hasslösa, Moholm och Karlsborg utgjorde den andra med Hasslösa som huvudbas.

Link to comment
Share on other sites

Det beror på hur långt tillbaka man går: En period utgjorde SÅT/RÅD och Lidköping en flygbasgrupp medan de mer attackinriktade Hasslösa, Moholm och Karlsborg utgjorde den andra med Hasslösa som huvudbas.

 

Detta jag nu skriver kan vara helt fel, vet inte vad FB04 ställde till med på detta området.

Jag angav nuvarande uppdelning. Där Råda är en högbas och Hasslösa/Hovby är en lågbas.

Edited by QuizQuoz
Link to comment
Share on other sites

Det beror på hur långt tillbaka man går: En period utgjorde SÅT/RÅD och Lidköping en flygbasgrupp medan de mer attackinriktade Hasslösa, Moholm och Karlsborg utgjorde den andra med Hasslösa som huvudbas.

 

Detta jag nu skriver kan vara helt fel, vet inte vad FB04 ställde till med på detta området.

Jag angav nuvarande uppdelning. Där Råda är en högbas och Hasslösa/Hovby är en lågbas.

 

Hasslösa är som jag tidigare sade helt borta (övertäckt med jord), Hovby är köpt av lidköpings kommun för några år sedan (98?) och råda är under avveckling, men det stämmer nog att det var som du säger.... (btw, F7 har inget "krigsflyg" längre, det är bara en utb flottilj)

Link to comment
Share on other sites

Det beror på hur långt tillbaka man går: En period utgjorde SÅT/RÅD och Lidköping en flygbasgrupp medan de mer attackinriktade Hasslösa, Moholm och Karlsborg utgjorde den andra med Hasslösa som huvudbas.

 

Detta jag nu skriver kan vara helt fel, vet inte vad FB04 ställde till med på detta området.

Jag angav nuvarande uppdelning. Där Råda är en högbas och Hasslösa/Hovby är en lågbas.

 

Ja då är jag helt med dig. FB04 gjorde ju f.ö. så att bara 2 basbataljoner blev kvar i hela Sverige. Att jämföra med F10 som jag tror hade 6 st ett tag. F7 har ju även haft utbildningsansvaret för Eskilstuna som även den är en Bas90.

 

Detta med återtagandebas och låg insatsbas gäller inte längre, nu säljer de ALLT :(

 

Det beror ju helt på vilket år man är och far efter: 1996 hade vi 24 basbataljoner (varav många föråldrade Bas60) året efter var vi nere i 16 för att senare bli 8 och nu så står vi ju alltså med 2 kvar. De förband som läggs ner blir av med baserna direkt, förut så blev de ju underställd en anna flottilj men inte längre. Därför håller just nu både Storuman och Färila (som är stora baser) att tömmas på all lös utrustning varefter de säljs via FortV.

Edited by Troppchefen
Link to comment
Share on other sites

Inser du vilket jobb det blir att ta alla 0:) Problemet är också att bataljonerna skiftar namn och går upp i varandra kors och tvärs. :)

 

Du har ju tagit väldigt många baser på listan dock ej alla! Exempelvis saknas F13 basen Björkvik (om jag ej sett fel) och F21 baserna Fällfors ock Jokkmokk

 

:)

 

Ja, det går naturligtvis inte, och jag tog bara de som jag direkt kom på (varav dessutom några är flottiljer och civila flygplatser). Naturligtvis får man ta hänsyn till att detta är lite dynamiskt och ogreppbart så lite fel får man väl räkna med.

 

Mitt favoritfält är i alla fall Kalixfors.

 

Kalixfors ligger cirka 15 km söder om Kiruna längs vägen mot Nikkaloukta (d.v.s. Kebnekaise). Fältet, tillsammans med bland annat fälten i Nordmaling, Kalix och Gällivare anlades med brådska 1940. Anledningen till brådskan var att beredskapsflygfältet Kallax (som tog emot sitt första flygplan i december 1939) bombades av ryska bombplan under 1940. Tidigt under 1940 bomnades också Pajal av ryskt flyg. Norrbottens Flygbaskår, F21, sattes upp 1 juli 1941. (Att sedan F21 inte fick sina första "riktiga" flygplan förrän 1949 då de fick S26 och S18 är en annan sak.)

 

Men tillbaka till Kalixfors,

 

Banorna, tre stycken, bildar en symmetrisk triangel. Från början var det naturligtvis gräsfält. Men mot slutet av kriget eller strax efter hårdgjordes de. För flygvapnets del var fältet ointressant efter kriget och fältet blev civilt och var fram till 1960 Kiruna flygplats. Så, man tog flyget till Kalixfors, och sedan kunde man hoppa på tåget på stationen till Kiruna. Nu är det bara så att det finns knappast någon benyggelse alls på eller i närheten av fältet. Man är mitt ute i ingenstans.

 

Efter att fältet avvecklades också för civil trafik blev fältet och omgivningarna del i ett större skjutfältskomplex. På 80-talet byggdes det nya baracker och fältet användes som repövningsplats för jägarkompanier - och var helt suveränt som det. Jag har själv övat där ;-) - mycket.

 

Och om vi återgår till flygbasverksamheten. Den nya flygplatsen förbereddes som alla andra med militära installationer, och om jag inte missminner mig så var det (med den tidens terminologi) en T-bas LA.

 

/C 44. jägarkompaniet (und)

Edited by evsim
Link to comment
Share on other sites

Halmstad blev av med sin sista division 1961 men den militära aktiviteten fortsatte och gör så än idag. Även här fanns Kc och klargöringsområdet hittar man alldeles utanför infarten till Nyårsåsens skjutfält. Även Halmstad hamnade som sidobas till Byholma efter ett tag.

Att det går en flygplanväg från rullbanan ut mot Nyårsåsen har jag sett, däremot har jag inte stött på några flygplanplatser där. Har dessa försvunnit, eller har jag helt enkelt letat på fel ställe?

Link to comment
Share on other sites

@evsim

Jo nog går det, jag menade bara att det blev mycket. Vilka flygförband som var utgångsgrupperad var har jag inte den blekaste aning om, men det kanske några klargörare kan?

 

Appropå Kalixfors så var även Kiruna en bas från mitten av 1960-talet till 2001 då basen avvecklades. Håll koll på södra banänden där finns det beredskapsplatser bl.a.

 

Kopplar ihop några av dina baser innan jag går till sängs:

 

Understruken= Huvudbas

 

Hultsfred-Ålem för att sedan bli sidobas till Hagshult och senare läggas ned

Kosta-Kalmar

Uråsa-Växjö-Kallinge för att sedan bli sidobas till Byholma

 

SÅT/RÅD i all ära men den stora kvantiteten 90-baser finner man i Norrland:

 

Färila

Kubbe

Frösön

Åmsele

Storuman

Fällfors

Vidsel

Jokkmokk.....Alla är de stora huvudbaser med 4 landningsbanor (exkl. sido- och reservbaser)

 

Halmstad blev av med sin sista division 1961 men den militära aktiviteten fortsatte och gör så än idag. Även här fanns Kc och klargöringsområdet hittar man alldeles utanför infarten till Nyårsåsens skjutfält. Även Halmstad hamnade som sidobas till Byholma efter ett tag.

Att det går en flygplanväg från rullbanan ut mot Nyårsåsen har jag sett, däremot har jag inte stött på några flygplanplatser där. Har dessa försvunnit, eller har jag helt enkelt letat på fel ställe?

 

Leta lite nogrannare! :blink: Du ska inte leta efter moderna viggenfickor utan igenväxta asfaltsfickor från Lansentiden. Det är alltså vägen som går paralellt med skjutfältet och bort mot Gullbrandstorp.

Edited by Troppchefen
Link to comment
Share on other sites

Halmstad blev av med sin sista division 1961 men den militära aktiviteten fortsatte och gör så än idag. Även här fanns Kc och klargöringsområdet hittar man alldeles utanför infarten till Nyårsåsens skjutfält. Även Halmstad hamnade som sidobas till Byholma efter ett tag.

Att det går en flygplanväg från rullbanan ut mot Nyårsåsen har jag sett, däremot har jag inte stött på några flygplanplatser där. Har dessa försvunnit, eller har jag helt enkelt letat på fel ställe?

 

 

De finns/fanns att hitta längs "tiarp/kvibille-vägen". Revs upp och såddes(?) igen -04 eller -05 (skulle tro/har för mig att detta skedde pga. att slippa problemet med dumpning av stulna bilar och annat skräp). Det syns fortfarande tydligt var dessa har legat. Platserna är tydliga gräs/slyplättar in i lövskogen.

 

 

EDIT: Härlig tråd för övrigt!

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Halmstad blev av med sin sista division 1961 men den militära aktiviteten fortsatte och gör så än idag. Även här fanns Kc och klargöringsområdet hittar man alldeles utanför infarten till Nyårsåsens skjutfält. Även Halmstad hamnade som sidobas till Byholma efter ett tag.

Att det går en flygplanväg från rullbanan ut mot Nyårsåsen har jag sett, däremot har jag inte stött på några flygplanplatser där. Har dessa försvunnit, eller har jag helt enkelt letat på fel ställe?

 

 

De finns/fanns att hitta längs "tiarp/kvibille-vägen". Revs upp och såddes(?) igen -04 eller -05 (skulle tro/har för mig att detta skedde pga. att slippa problemet med dumpning av stulna bilar och annat skräp). Det syns fortfarande tydligt var dessa har legat. Platserna är tydliga gräs/slyplättar in i lövskogen.

 

 

Jaha där ser man. Inte konstigt att några inte hittar dom då , sist jag var där var 2002 och trodde väl i min envishet att dessa skulle vara kvar.

Edited by Troppchefen
Link to comment
Share on other sites

Leta lite nogrannare! :blink: Du ska inte leta efter moderna viggenfickor utan igenväxta asfaltsfickor från Lansentiden. Det är alltså vägen som går paralellt med skjutfältet och bort mot Gullbrandstorp.

Ja, men även Lansenfickor brukar synas tämligen tydligt...

De finns/fanns att hitta längs "tiarp/kvibille-vägen". Revs upp och såddes(?) igen -04 eller -05 (skulle tro/har för mig att detta skedde pga. att slippa problemet med dumpning av stulna bilar och annat skräp). Det syns fortfarande tydligt var dessa har legat. Platserna är tydliga gräs/slyplättar in i lövskogen.

Där har vi förklaringen då. Åkte ett par gånger längs den vägen, men det var 04/05. Så antagligen var de redan "återställda" då.

Link to comment
Share on other sites

Underbar tråd! :blink:

 

Får väl försöka bidra med något:

 

Everöd hade vad jag förstår det ett bakre klargöringsområde i skogen som ligger strax utanför Degeberga längs rv 19, alltså ca 8-9 km från själva huvudbanan. Det finns även ett större klargörningsområde ca 2 km väst om huvudbanan dit taxibanor leder.

 

Intressant angående vägbasen Eneryda. Jag minns när jag åkte förbi där ofta som barn. Det fanns en kulle i slutet av banan med ett hus på, troligen innehållandes ett strv-torn eller nåt. De va iaf ett hus av samma typ som finns (fanns) längs den svenska kusten, framför allt längs skånelinjen.

 

Men denna basen var alltså tänkt att fungera som en helt autonom vägbas utan några andra banor?

Link to comment
Share on other sites

Sådana här skrotande av försvaret diskussioner är så deprimerande. :(

 

Antag att det blir ännu mera deprimerande, att vi behöver bygga upp nya flygbaser, bas 2010 eller 2020, hur skulle man göra då?

 

Min spekulation skulle då vara att bygga många små banor med de minsta mått en frisk Grip med skärpt pilot kan hantera med vändplaner och klargöringsplatser i ändarna som antingen placeras helt fristående eller som vägbas i det sekundära vägnätet där det inte är något problem att stänga av vägar. Förmåga att hantera en Grip i taget eller en helikopter och varför inte STOVL eller VTVL flygplan från vänligt sinnad makt? Två klargöringsplutoner, allt mobilt förutom ett bränsleförråd och div telekabel. Närskydd och luftvärn efter behov.

 

Av civila flygplatser och Bas90 rester bygger man upp större baser som kan ta emot fraktflygplan, serva Erieye, ta emot Nato-flygplan och ta emot linkande skadskjuta Gripar och reparera dem. Största investeringen borde i många fall bli en hyfsat bred väg runt hela jämrans basområdet så man slipper konvoja civil och militär trafik genom basen. Jag har aldrig begripit mig på att ha kortbanor och klargöringsplatser på huvudvägnätet. Hur 17 var det tänkt att fungera under mobilisering och krig? :blink:

 

Totalt sett ungefär lika många rullbanor som Gripar, dubbelt så många klargöringsplutoner som Gripar och två-tre piloter per flygplan för nu går det väl att komma rätt långt med simulatorträning? Dvs, det behövs folk, mer folk och mer rörlig materiel vid en sådan tokrustning. Betong och asfalt borde vara den lätta delen. Förslagsvis kan alla nya mobförråd byggas som insyns- och splitterskyddade betonghangarer.

Link to comment
Share on other sites

Intressant angående vägbasen Eneryda. Jag minns när jag åkte förbi där ofta som barn. Det fanns en kulle i slutet av banan med ett hus på, troligen innehållandes ett strv-torn eller nåt. De va iaf ett hus av samma typ som finns (fanns) längs den svenska kusten, framför allt längs skånelinjen.

 

Så gott som alla militära flygbaser hade någon form av värnförband i form av en eller flera värnkanoner. Kravet (för att man skulle få någon nytta av det hela) var att man skulle kunna beskjuta i princip hela ytan på den bana vilken man låg vid. Man behövde alltså lite "fri sikt" vid kanonen

 

Även de allra flesta civila flygplatser hade värnkanoner. Oftast såg det ut så här: http://www.mds.mil.se/sodraskanskagruppen/...local/asbo7.jpg Ett Pjäsvärn 3, d.v.s. ett stridsvagnstorn från stridsvagn m/41. 37 mm skräckinjagande kanon.

 

Oftast låg de under ett skydd/skyl som såg ut som en sten, men i vissa fall kunde det vara som en röd liten lekstuga. Gick man närmare kunde man dock se att taket lätt kunde monteras av och väggarna vikas ned.

Edited by evsim
Link to comment
Share on other sites

Underbar tråd! :blink:

 

Får väl försöka bidra med något:

 

Everöd hade vad jag förstår det ett bakre klargöringsområde i skogen som ligger strax utanför Degeberga längs rv 19, alltså ca 8-9 km från själva huvudbanan. Det finns även ett större klargörningsområde ca 2 km väst om huvudbanan dit taxibanor leder.

 

Intressant angående vägbasen Eneryda. Jag minns när jag åkte förbi där ofta som barn. Det fanns en kulle i slutet av banan med ett hus på, troligen innehållandes ett strv-torn eller nåt. De va iaf ett hus av samma typ som finns (fanns) längs den svenska kusten, framför allt längs skånelinjen.

 

Men denna basen var alltså tänkt att fungera som en helt autonom vägbas utan några andra banor?

 

Riktigt hur just Eneryda var tänkt att fungera i krig vet jag inte exekt men det var ju en sidobas och skall då (vanligtvis) bemannas av ett sidobaskompani (som på huvudbasen fast mycket mindre) som varierade i storlek beroende av uppgift.

 

Låter som att du har stött på en värnkanon, dessa bestod vanligtvis av utrangerade kanontorn från Strv 74 och 41 (och allt vad de nu heter). Värnförbanden hörde till armén fram till jag mins inte när. Hur som helst tyckte flygvapnet att det inte fanns någon ekonomi att behålla värnkanonerna, därför ersattes dessa under senare delen av 90 talet av grk förband istället.

Link to comment
Share on other sites

Bifogar en bild från Söderhamn från deras museum och kommandocentralen där. Nu såg ju inte alla likadana ut och utrustningen ser inte riktigt likadan ut idag. Att ta med sig kameran och fota ute på bas var något man aldrig gjorde så håll tillgodo med denna. Om man tittar noga så ser man i allafall en Ra 538

KcSderhamn.jpg

Nu känner jag inte igen mig i så här gammal utrustning men jag skulle tro att dockan närmast kameran är en TLbi trafikledarbiträde

 

Edit: Jag tror att jag ändrar mig till markTL

 

Vad jag kommer ihåg borde det bli följande plac./tjänster:

 

Framme vid tavlorna:

LUM TAM

 

Första bänkraden:

ORIBEF TL TLBI

 

Andra bänkraden/(övre bänkraden):

LEDBI KLARGLED VB BIVB

 

+ en VXTFNIST i eget "bås"

 

På bilden borde det alltså vara en TL, Trafikledare samt "handen" på TLBI, Trafikledarbiträdet.

Framme vid tavlan en TAM, Tablåmarkör.

Edited by TT Skyddsprodukter
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...