Jump to content
Sign in to follow this  
A2Keltainen

Svenska ubåtsvapnet

Recommended Posts

Jag har funderat en del över det svenska ubåtsvapnet i dessa besparingstider. Kanske finns det någon eller några här på SoldF som har bättre på koll marin krigsföring än vad jag har, och som kan svara på följande frågor:

 

1. Ungefär hur mycket kostar svenska ubåtsvapnet per år, om man både räknar in materiel, infrastruktur och personal? Räkna både in den materiel, inklusive ubåtarna, som används i fredstid och den som hålls i förråd för krigstid. Räkna även in alla verkstäder och liknande. Ungefär hur mycket skulle man kunna få för de nuvarande båtarna och annan materiel om man sålde dem?

 

2. Hur stor konkret nytta har egentligen svenska försvaret av sitt ubåtsvapen i dag med tanke på den inriktning som svenska försvaret nu ska ha? De enda uppgifter jag, som marinnaiv, kan se ubåtsvapnet lösa med tanke på försvarets nya inriktning är:

 

2.1. Dold spaning. Frågan är i hur stor grad den här förmågan behövs och om den inte kan lösas/ersättas genom exempelvis luftbaserad fjärrspaning från flygplan eller UAV? Om man lägger ned ubåtsvapnet och säljer ubåtarna så kan man kanske använda en del av de pengarna till att förbättra övriga spanings- och underrättelsesystem.

 

2.2. Agera som B-styrka mot egna marina förband i allmänhet och ubåtsjaktförband i synnerhet. Frågan är dock om man inte istället exempelvis kan låta tyska, norska eller andra pseudoallierade ubåtsförband öva mot svenska marina förband?

 

2.3. Innästling av specialförband. Hur ofta kommer detta av ske i praktiken? Det är ju inte heller helt ovanligt att man kan nästla in förbanden på andra sätt. Det här verkar åtminstone i mina ögon vara en förmåga som för svenska försvaret kostar betydligt mer än den smakar, såvida det inte finns några andra starka skäl till att behålla ubåtsvapnet.

 

3. Hur väsentligt är det att bevara kompetensen som ubåtsvapnet har?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du verkar inte så sugen på att behålla det Svenska ubåtsvapnet.. ;)

Jag har egentligen ingenting emot ubåtsvapnet, men däremot så är jag rätt så sugen på att exempelvis barnen i de svenska skolorna inte behöver gå i klasser med 35 elever och gamla slitna böcker. Jag är även rätt så sugen på att vi har en bra sjukvård här i landet, något som tyvärr ubåtsvapnet inte heller bidrar så mycket till. Jag är även sugen på att vi kan bekosta de förband som i dagläget faktiskt verkar behövas i någorlunda stor utsträckning. :dong:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om syftet med frågeställningen är att vikta olika förbandstyper mot skola, vård och omsorg så är mitt svar i så fall att man lägger ner HELA försvaret (vilket i och för sig är en verksamhet som redan är påbörjad).

 

Jag tycker det är idiotiskt att som nu, avveckla hela funktioner som tex AMF. Att "återta" förmågan i en helt avvecklad och extremt krävande funktion (både avseende kompetens, erfarenhet och matriel) som ubåtsvapnet är bedömer jag ta betydligt mer än de tio år som tidigare nämnts som en tidsram för återtag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du verkar inte så sugen på att behålla det Svenska ubåtsvapnet..  ;)

Jag har egentligen ingenting emot ubåtsvapnet, men däremot så är jag rätt så sugen på att exempelvis barnen i de svenska skolorna inte behöver gå i klasser med 35 elever och gamla slitna böcker. Jag är även rätt så sugen på att vi har en bra sjukvård här i landet, något som tyvärr ubåtsvapnet inte heller bidrar så mycket till. Jag är även sugen på att vi kan bekosta de förband som i dagläget faktiskt verkar behövas i någorlunda stor utsträckning. :wub:

Ibland undrar jag om du inte arbetar för ett annat land eller åtminstone ett annat parti :baskerFN:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då ubåtsvapnet är en vit fläck på min kunskapskarta så har jag också ibland undrat över nyttan med våra ubåtar. Framförallt är det (o)nyttan vi kan ha av dem internationellt som gör att jag ifrågasätter deras existens. Speciellt om/när det sker på bekostnad av andra förbandstyper som t.ex. amfibie och artilleri.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Då ubåtsvapnet är en vit fläck på min kunskapskarta så har jag också ibland undrat över nyttan med våra ubåtar. Framförallt är det (o)nyttan vi kan ha av dem internationellt som gör att jag ifrågasätter deras existens. Speciellt om/när det sker på bekostnad av andra förbandstyper som t.ex. amfibie och artilleri.

Känns fel att se det som bekostnad av andra förband. Många som funderat på hur den nya kostymen ska se ut och förhoppningsvis har de kommit fram till bästa lösningen i de ramar som de fått. Sen är det ju bara att hålla med om att det känns surt som fan. Ubåt är dock ett av de bästa sätten att samla in information utan att visa att man gör detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allt som blir kvar i FM blir ju på sätt och vis det på bekostnad av något annat, det går inte att komma ifrån. Att de är bra på undinhämtning hade jag ett hum om, men det räcker inte för att berättiga deras existens i mina ögon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Allt som blir kvar i FM blir ju på sätt och vis det på bekostnad av något annat, det går inte att komma ifrån. Att de är bra på undinhämtning hade jag ett hum om, men det räcker inte för att berättiga deras existens i mina ögon.

Jag förstår vad du menar men jag håller inte med om formuleringen bara. Jag tycker inte att man tar bort enheter i försvaret på bekostnad av andra helt enkelt. Försvaret slaktas för att våra folkvalda politiker missköter landets ekonomi (obs icke partispecificerat) och inte kan få pengarna att räcka till. Skulle hellre säga att det är för få som jobbar och för många som bara är en kostnad för samhället tyvärr. Så pengarna räcker inte till ett komplett försvar. :baskerFN:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ibland undrar jag om du inte arbetar för ett annat land eller åtminstone ett annat parti :baskerFN:

Jag trodde det var allmänt känt här på SoldF att jag arbetar för kommunistisk infiltration, kommunistisk indoktrinering, kommunistisk subversion och den internationella kommunistiska konspirationen för att underminera och förorena alla era ädla kroppsvätskor, genom att kontaminera svenskt dricksvatten och svenska livsmedel, inklusive barnens glass, med fluor. Jag tycker att det är viktigt att Sverige visar vägen och helt avskaffar sin imperialistiska, kapitalistiska och krigshetsande militärmakt, så att vi snart kan återförenas med kamraterna i vårt socialistiska och fredsälskande broderland. Kamrat; lyssna inte på dina officerares ord, för vi behöver fred på moder jord! :wub:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Känns fel att se det som bekostnad av andra förband.

Som achilleos redan sagt, så är det ändå så i praktiken att försvaret har en fast pung med pengar, och ska man då bekosta en förmåga ur den pungen, så blir en annan förmåga lidande. Om vi skaffar ubåtsvapnet, så får vi mer pengar över till annat, må det sedan vara bomber, böcker, stridsvagnar eller sjukvård.

 

Så pengarna räcker inte till ett komplett försvar.

 

Om pengarna inte räcker till ett komplett försvar, så är det ett väldigt starkt skäl att börja fundera på hur viktiga och värdefulla olika förmågor/vapenslag faktiskt är. Jag tycker att ubåtar är hur coola som helst, men det är inte ens i mina ögon ett tillräckligt bra argument för att ha kvar dem, om de inte tillför något annat väsentligt mer värdefullt till det svenska försvaret än sin coolhetsfaktor. Exakt hur värdefullt är exempelvis deras förmåga till dold spaning för svenska försvaret och går inte den förmågan att helt eller delvis få för en billigare peng på något annat sätt? Eller är det kanske t.o.m. så att vi kan klara oss utan vissa typer av informationsinhämtning?

Edited by A2Keltainen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Visst kan man hävda att försvaret slaktas för att våra folkvalda politiker missköter landets ekonomi. Jag tycker persoligen att detta inte räcker som förklaring. Se på Finland, de får väldig mycket mer för sina försvarspengar än Sverige. Den allmänna styrningen av försvaret och större materielinköp(Gripen) är givetvis politikernas ansvar, men deras rådgivare är millitära. Dessutom är det vi, folket, som valt politikerna. Alla har sin del av ansvaret.

Som det ser ut i dagens FM skulle jag aldrig drömma om att prioritera u-båtar högre än artilleri eller luftvärn. I en ideal värld skulle man inte behöva göra sådan drastiska prioriterinagr, men nu sitter vi i skiten och då väljer jag art framför u-båt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ubåtarna behövs om int eannat för att säkerställa att den ubåtsindustri vi har inopm landet kan fortleva. Amf genererar inte lika mycket industri-knowhow tyvärr :navy:

 

Ska man se rent allmänt på vad ubåtarna tillför så är det just förmågan att utföra dold spaning. Att kunna bevaka transportleder, hamnar, signalspana samt att kunna sätta iland spaningsförband.

 

Att ersätta ubåtar med UAVer tror jag inte på av flera skäl. En UAV har inte samma uthållighet som en ubåt, den har inte samma smyg-förmåga, den kan inte täcka in ett lika stort område. Det närmaste skulle vara att bygga en inverterad ubåt, dvs en blimp som spaningsplattform, men den är ju så mycket mera sårbar än en ubåt, och dessutom synlig.

En ubåt kan för den skull inte ersätta UAVer, eftersom ubåten har en ganska naturlig begränsning över vart den kan operera.

 

Dock skulle jag påstå att en ubåt har klara användningsområden i vårt nya försvar eftersom spaningsuppdragen skulle kunna vara av karaktären "spana efter vapenspugglare" utanför kusten till ett krigsområde liknande Balkan eller Liberia. Även signalspaning eller landsättning av våra hemliga hamiltonare (i den utsträckning vi håller på med sånt, vi lär aldig få veta) skulle kunna vara en del av en utlandsinsats.

 

Nu har jag inte hängt med i försvarsproppdebatten, men det verkar på ovanstående talare som att ubåtarna fick vara kvar när amfibie fick gå, och det är ju bara att beklaga att vi då tappat en kompetens vi kunde haft nytta av. :(

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ubåtarna behövs om int eannat för att säkerställa att den ubåtsindustri vi har inopm landet kan fortleva. Amf genererar inte lika mycket industri-knowhow tyvärr :D

Snyft, vi marininfanterister får alltid höra hur dumma och primitiva vi är jämfört med de andra, mer tekinska, vapenslagen. Du, jag ska säga dig, vi kan faktiskt massor med saker... vi kan gå långt med tung packning... vi kan slå folk med spadar... med nävar också om det behövs... så aha! Tänkte inte på det va? Vad säger du nu då, mister-ubåtar-ger-så-mycket-mer-industri-nåu-hau-än-amf-smarty-pants? :D

 

Ubåtar sitter i en lite problematisk sits vad gäller PR mot allmänheten. Om ubåtar ska verka maximalt effektivt, så bör de vara så hemliga som möjligt. Problemet är bara att om ingen vet vad de gör, så vet just ingen vad de gör. Visst, en del av saker ubåtarna gör kan man säga till allmänheten. En del ytterligare saker bör man kunna säga till de folkvalda som fattar beslut i försvarsfrågor. Men problemet kvarstår ändå i mina ögon, då man bland annat förmodligen aldrig kan avslöja allt ubåtarna gör, och i synnerhet då inte de "saftigaste" sakerna.

 

Nu kan man i.o.f.s. säga samma sak om förband som SSG, men jag tror ändå att det finns en väsentlig skillnad mellan dem och ubåtarna. SSG kan säkert rida lite på "Hamiltonfaktorn", d.v.s. folk har ändå en viss förståelse för att landet behöver soldater som kan lösa svåra "kommandouppdrag" och liknande. SSG är dessutom förmodligen "coolare" i allmänhetens ögon än vad ubåtar är. Jag tror faktiskt att en positiv faktor för SSGs acceptans i allmänhetens ögon är att de är lite som landslaget i ishockey eller fotboll. "Jepp, vi i Sverige har minsann SSG, lika bra specialsoldater som USA och de stora grabbarna har." D.v.s. förbandet alstrar en kollektiv nationell stolthet. Finns det exempelvis någon svensk här på SoldF som inte känner en viss stolthet över att lilla Sverige faktiskt kan producera så bra soldater som SSG verkar vara, enligt de uppgifter som förekommit i mer seriös media? Däremot så har nog folk svårare att förstå varför vi behöver en ubåt som kostar många miljarder, när "det enda den gör är att ligga utanför någon jävla kust i flera veckor med en liten antenn i luften".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som tur är så är det ju militärer på hq som har föreslagit vilka förband som får styrka på foten och allmänheten får ju bara rösta på sina politiker som bestämmer ramarna för försvaret. Hela fb04 är en stora bajsmacka som alla delar av förvaret kommer få tugga i sig men kommer göra det för de lyder order.

 

Med den ändrade inriktningen som förvaret har i framtiden så har tydligen ledningen dragigt slutsatsen att vi behöver ubåtar mer en tex artilleri. Kan finnas viss logik med det eftersom det är låg risk för att Sverige kommer stå och panga ner folk i världen med artilleri alternativt möta storskaliga anfall från Ivan de närmaste åren. Däremot så ska vi delta i fredsbevarande och fredsframtvingande operationer med blanda annat marina delar inklusive ubåtar och pansar jägare osv. Antagligen är det därför de har valt att inte ta bort ubåtsvapnet just nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Även om svenska ubåtar kan verka i utlandsuppdrag genom att exempelvis spana efter smugglare, så kan man fråga sig om det är det bästa sättet att använda de ändå betydande summor som ett ubåtsvapen kostar? Säg att vi med totalt fyra ubåtar kontinuerligt ligger ute med en ubåt i utlandsuppdrag. Hur stor blir då inte kostnaden för detta? Kanske skulle man för samma summa exempelvis kunna hålla sig med fyra amfibiebataljoner, och kontinuerligt ligga ute med en sådan i utlandsuppdrag? Eller varför inte fyra motoriserade infanteribataljoner eller fyra lätta mekaniserade bataljoner? Eller, för att spetsa till det, varför inte en stor klump extra resurser till svenska skolan? Frågan är då hur man ska värdera olika förmågor? Visst man kan säga att det är svårt, för det är det faktiskt i åtminstone mina ögon. Men man kommer på det sättet inte ifrån problemet; att man faktiskt i slutändan måste göra ett val, vilket i det här fallet är om landet ska ha ett ubåtsvapen eller ej, samt hur stort det ska vara om man har ett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ska man se lite lätt cyniskt på saken så kan ju sverige nästa gång det blir ökenkrig göra gemensam sak med danmark och visa oss handlingskraftiga nog att skicka en ubåt. Skulle vi skicka en amfibiebataljon skulle vi ju riskera att råka ut för pangpang...

 

När det gäller attackspadeindustrin så har några finnar låtit mig förstå att den industrin domineras av Fiskars, så det är nog bäst att vi håller oss till ubåtarna.

 

:D

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker det är dålig logik att ta bort artilleri. Utan artilleri tar vi bort en stor del av förmågan till väpnad strid mot en verkligt kvalificerad motståndare.

Vi kan åka runt i världen på hur många halvpolisiära uppdrag som helst, har vi inte förmågan att slåss mot en verkligt kvalificerad motståndare tycker jag att vi har förlorat något väsentligt. Artilleri- eller luftvärnskompetens är inget man köper över disk när kriget står för dörren.

Det är trevligt att ha u-båtar, de kan göra mycket nytta men i en extremt pressad ekonomi måste man prioritera rätt saker och då försvinner u-båtarna.

Vi får se i december. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående disskutionen ubåt VS UAV så kanske det ska nämnas att FOI kommit ganska långt med sin Ubåts-UAV, alltså den flyger inte utan simmar i vattnet. Den liknar mer en torped och ska ges 'farligare' uppdrag än vad en ubåt ska kunna ges.

 

Anledningen till att man kanske vill behålla ubåtarna är att de är några jäkla vapenbärare. Även om hotet invasion av Sverige är litet skulle en träff av ladningsfartyg svida så in i hästväg för anfallarna. Har en ubåt upptäckt ett målet är sannolikheten att dem inte slår ut det väldigt liten... Tycker man att Rb15 är ett fräckt vapensystem ur verkanssynpunkt tycker jag att man ska försöka se en torpedfilm, gärna den mot norska passagerarfärjan som skrotats.

 

Dock tycker jag att motiveringen av ubåtsvapnet är tämligen knepigt att försvara ibland. Sverige kan bevisligen (jmfr mot övningar mot utländska ubåtsvapen) bygga värdsledande konventionella ubåtar och torpeder - men billigt är det inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Angående disskutionen ubåt VS UAV så kanske det ska nämnas att FOI kommit ganska långt med sin Ubåts-UAV, alltså den flyger inte utan simmar i vattnet. Den liknar mer en torped och ska ges 'farligare' uppdrag än vad en ubåt ska kunna ges.

 

Anledningen till att man kanske vill behålla ubåtarna är att de är några jäkla vapenbärare. Även om hotet invasion av Sverige är litet skulle en träff av ladningsfartyg svida så in i hästväg för anfallarna. Har en ubåt upptäckt ett målet är sannolikheten att dem inte slår ut det väldigt liten... Tycker man att Rb15 är ett fräckt vapensystem ur verkanssynpunkt tycker jag att man ska försöka se en torpedfilm, gärna den mot norska passagerarfärjan som skrotats.

 

Dock tycker jag att motiveringen av ubåtsvapnet är tämligen knepigt att försvara ibland. Sverige kan bevisligen (jmfr mot övningar mot utländska ubåtsvapen) bygga värdsledande konventionella ubåtar och torpeder - men billigt är det inte.

Tyskarna är väl inte så dåliga de heller - Sverige kopierade även en hel del Tyska lösningar efter WW2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ubåtar är även den bästa plattformen för att bedriva ubåtsjakt. Vill man förhindra att andra genom ubåtar bedriver informationsinhämtning i svenska farvatten så är våra ubåtar enligt mig det bästa motmedlet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helt fel att ubåtsvapnet inte är användbart i internationella operationer. Enligt principen om komparativa fördelar ska Sverige satsa precis på sådant som vi är bra på och andra är dåliga på. Svenska flottan är i princip världsbäst på kustnära ubåtsverksamhet, en förmåga som NATO nästan helt saknar. Alltså är det en kapacitet vi snarare bör förstärka än avveckla. Danmark bidrog med en ubåt till Irak-kriget. Det kan ju ha något av löjets skimmer över sig, men jag sätter fem spänn på att det var precis vad USA ville ha - en knäpptyst diesel-elektrisk ubåt för att hålla koll på Iran. Deras egna atomubåtar hörs ju över halva Persiska viken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Admiral Mike Andersson USN ,Fd Marin & Försvarsattaché i Sverige

 

qoute

 

Svenska Marinen är mycket duktig teknisk se bara på ubåten "HALLAND" som var med på samövning i Medelhavet 2001, ubåtenär perfekt, tystgående, hörs och syns ej på djupa vatten.Detta innebär en stor hjälp för oss och visar att Sverige kan bidra med expertis i ex transatlantiska vatten. Vi klarar inte allt själv och i detta kan Sverige verkligen bidra med sin kunskap

 

unqoute

 

 

-Valiant-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helt fel att ubåtsvapnet inte är användbart i internationella operationer. Enligt principen om komparativa fördelar ska Sverige satsa precis på sådant som vi är bra på och andra är dåliga på. Svenska flottan är i princip världsbäst på kustnära ubåtsverksamhet, en förmåga som NATO nästan helt saknar. Alltså är det en kapacitet vi snarare bör förstärka än avveckla. Danmark bidrog med en ubåt till Irak-kriget. Det kan ju ha något av löjets skimmer över sig, men jag sätter fem spänn på att det var precis vad USA ville ha - en knäpptyst diesel-elektrisk ubåt för att hålla koll på Iran. Deras egna atomubåtar hörs ju över halva Persiska viken.

Det är väl inte någon som påstått att ubåtar är helt oanvändbara för utlandsoperationer. Men, som jag nämnt tidigare, frågan är vad annat vi skulle kunna få för den förmodat stora summa pengar som ubåtarna kostar, för de är faktiskt inte gratis hur praktiskt det än vore? Är inte exempelvis svenska infanterister uppskattade i fredsbevarande operationer? Borde vi i så fall kanske inte skaffa fler sådana istället för att ha kvar ubåtsvapnet? Man måste även fråga sig vilket värde ubåtarna har för det nationella försvaret, vilket åtminstone jag anser vara försvarets allra viktigaste uppgift. Så ni ubåtsanhängare, hur ska man överbevisa skeptiker som mig om att ubåtarna är det bästa sättet att spendera de pengar som de faktiskt kostar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, inom ett invasionsförsvar är väl ubåten en högst användbar mackapär.

 

För en invasionsmakt som tänker ta sverige finns tre alternativ att få över män, maskineri och förnödenheter.

Flyg - kostsamt, kan endast ta mindre mängd last per flygplan. Kräver att man kan flyga över allierat territorium (exempelvis över finland eller norge)

 

Markbundet - Om ryssland skulle anfalla kan de ju ta vägen via norra sverige, men det blir en j-a omväg, dessutom ligger finland ivägen, vilket kanske är ett mindre problem. Norge har ett bra utgångsläge för markinvasion mot sverige, å andra sidan skulle de inte gilla att ha svenska ubåtar liggande utanför deras hamnar eller i deras oljefält, så där har vi fortfarande nytta av ubåtarna, detta gäller även om något land använder Norge som uppsamlingsplats eller inskeppningshamn.

 

Sjövägen - Hur troligt är det att redare frivilligt släpper till tonnage när sannorlikheten att bli torpederad när man är på väg med krigsmateriel till hamnar som används för inskeppning av invasionsmaktens förnödenheter? För att säkra sjövägarna måste fienden satsa stora resurser på ubåtsjakt, och jobbet blir knappast enklare av att svenska ubåtar ligger i framkant vad det gäller smygegenskaper. För att kringå ubåtshotet måste de satsa hårdare på flygtransport vilket som sagt är dyrare, och om vårt flygvapen funkar måste de då binda upp flyg för att eskortera transporterna etc.

Se bara på falklandskriget vad en säkning av ett fartyg kan ställa till med. Fråga engelsmännen som var där om de gillade att marchera istället för att flyga helikopter.

 

De 20-30 man som finns ombord på en ubåt skulle knappast göra större nytta med varsin Ak5 och ett par strf 90.

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites

JAg anser att man borde satsa mer på UWV.

Fördelarna med dessa är just att de kan vara relativt billiga, lättskötta och framförallt "Expendebels".

 

Säg att man tillför Amfibiekåren förmågan att operera med obemannade ubåtar.

Om dessa bär 2-3 torpeder och gör typ 20 knop under vattnet så har man ju en riktigt bra "båt-dödare"

 

Iövrigt så tycker jag lite son A2Keltanien

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tja, inom ett invasionsförsvar är väl ubåten en högst användbar mackapär.

Men frågan är i vilken grad nationellt försvar för svenska försvarets del innebär försvar mot en storskalig invasion (oavsett vilken väg den kommer)? Jag håller dock med om att ubåtar verkar väldigt intressanta om man ska skydda sig mot en storskalig sjöinvasion. Som du nämner så är Falklandskriget ett intressant exempel på detta.

 

De 20-30 man som finns ombord på en ubåt skulle knappast göra större nytta med varsin Ak5 och ett par strf 90.

 

Jag skulle gissa att du får mer än något tiotal Ak 5 och ett par Strf 90 för den summa pengar som svenska ubåtsvapnet kostar. För att knyta an till en annan aktuell tråd; hur skulle exempelvis de största städernas lokalförsvar kunna se ut för de pengarna? Behöver vi exempelvis ubåtar mer än ett bra skydd mot sabotageförband, terrorister, kryssningsrobotar och NBCR-attacker? Om ryssen kommer, kommer han med sina pansardivisioner eller kommer han i någon listigare, mindre och för honom mindre ekonomiskt och politiskt kännbar form?

 

Går det på något sätt att räkna på, eller uppskatta, hur kostnadseffektiva ubåtar är för ubåtsjakt jämfört med andra fartygstyper i kombination med helikoptrar? Om ubåtar vore superkostnadseffektiva inom detta område, varför har man då även satsat stort på andra typer av ubåtsjaktförmåga, istället för att köpa fler ubåtar? Detta gäller i synnerhet då ubåtar även kan användas till annat. (Jag frågar av okunskap och inte för att provocera.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
JAg anser att man borde satsa mer på UWV.

Fördelarna med dessa är just att de kan vara relativt billiga, lättskötta och framförallt "Expendebels".

 

Säg att man tillför Amfibiekåren förmågan att operera med obemannade ubåtar.

Om dessa bär 2-3 torpeder och gör typ 20 knop under vattnet så har man ju en riktigt bra "båt-dödare"

Och vad är den bästa plattformen för att styra och övervaka dessa autonoma obemannade ubåtar om inte en annan ubåt?

 

Om de autonoma ubåtarna ska ha samma aktionsradie och uthållighet som en vanlig ubåt måste dessa vara relativt stora, större än en vanlig torped och då är de inte lika "expendable" längre. Ska de vara små måste de transporteras till operationsområdet, och vilket kommer fienden upptäcka först, en Strb 90H i full fart eller för den delen en korvett i Visbyklassen, eller en stirlingmotorgående ubåt som smyger fram nere i djupet?

 

Sen har vi ju frågan om hur mycket vi kan lita på att mjukvara och datorer ska kunna skilja vän från fiende från icke stridande. Hur mycket eldkraft vill vi lägga i händerna på en maskin?

 

I dagsläget och inom den närmaste framtiden tror jag att obemannade farkoster kommer vara ett utmärkt komplement till våra traditionella farkoster, men att helt ersätta dessa tror jag inte de kommer klara av inom de närmaste 15-20 åren.

 

När kriget väl visar sin rätta sida kommer det fortfarande inbegripa en kille som sticker en kniv i en annan kille och blodet kommer forsa, precis som för 100 år sedan, som för 1000 år sedan och 10000 år sedan. Vi har verkligen inte kommit särskillt långt :baskerKav:

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites
Och vad är den bästa plattformen för att styra och övervaka dessa autonoma obemannade ubåtar om inte en annan ubåt?

 

Om de autonoma ubåtarna ska ha samma aktionsradie och uthållighet som en vanlig ubåt måste dessa vara relativt stora, större än en vanlig torped och då är de inte lika "expendable" längre. Ska de vara små måste de transporteras till operationsområdet, och vilket kommer fienden upptäcka först, en Strb 90H i full fart eller för den delen en korvett i Visbyklassen, eller en stirlingmotorgående ubåt som smyger fram nere i djupet?

 

Sen har vi ju frågan om hur mycket vi kan lita på att mjukvara och datorer ska kunna skilja vän från fiende från icke stridande. Hur mycket eldkraft vill vi lägga i händerna på en maskin?

 

I dagsläget och inom den närmaste framtiden tror jag att obemannade farkoster kommer vara ett utmärkt komplement till våra traditionella farkoster, men att helt ersätta dessa tror jag inte de kommer klara av inom de närmaste 15-20 åren.

 

När kriget väl visar sin rätta sida kommer det fortfarande inbegripa en kille som sticker en kniv i en annan kille och blodet kommer forsa, precis som för 100 år sedan, som för 1000 år sedan och 10000 år sedan. Vi har verkligen inte kommit särskillt långt :baskerKav:

 

/E

Bra tankar.

 

I mitt tanke experiment så styrs enheten av en kille med en kontroll helt enkelt.

Lite som minör i AMF fast med minan utbytt mot UWV.

 

Sedan så skulle det vara lättare att angripa fientliga fartyg om man använder en svärm av små farkoster med adekvat beväpning.

 

Självklart så är bemannade ubåtar fortfarande mycket användbara men jag anser att UWV skulle vara ett bra tillskott till AMF styrkorna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag håller dock med om att ubåtar verkar väldigt intressanta om man ska skydda sig mot en storskalig sjöinvasion. Som du nämner så är Falklandskriget ett intressant exempel på detta.

 

Jag avser inte bara själva invasionen, utan även underhållslinjerna efter att invasionen har börjat. Skulle Irak haft en handfull bra ubåtar i indiska oceanen och medelhavet hade de kunnat orsaka en hel del besvär för USA. De kanske inte hade ändrat något i långa loppet, men ETT sänkt fartyg fullastat med stridsvagnar, och Irak hade åsamkat USA större ekonomisk förlust än de har i dagsläget.

 

Jag skulle gissa att du får mer än något tiotal Ak 5 och ett par Strf 90 för den summa pengar som svenska ubåtsvapnet kostar.

 

Jo, men du får inte loss speciellt många fler gubbar som kan försvara landet med vapen i hand.

 

hur skulle exempelvis de största städernas lokalförsvar kunna se ut för de pengarna? Behöver vi exempelvis ubåtar mer än ett bra skydd mot sabotageförband, terrorister, kryssningsrobotar och NBCR-attacker? Om ryssen kommer, kommer han med sina pansardivisioner eller kommer han i någon listigare, mindre och för honom mindre ekonomiskt och politiskt kännbar form?

 

Behöver vi egentligen stridsvagnar och stridsfordon? Flyg? Samma frågeställning kan användas för att ifrågasätta nödvändigheten av pansar eller stridsflyg. Ska vi bara ha underättelsetjänst, välbeväpnad specialpolis och luftvärn, samt ett väl ubyggt civilförsvar med skyddsrum och skyddsmasker till alla överallt? Kanske det räcker?

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Covid-19: Swedish Navy focuses on maintaining operational readiness at sea
    
   /Per
  • By Vinter
   I brist på pengar och alternativ funderar FM allvarligt på att använda några Vertol(hkp4) och eventuellt super puma(hkp10) som TT alt CSAR.

   Är det någon som har någon uppgift på andra läder som använt Vertol i den uppgiften? Samt vad för uppgraderingar etc vi talar om?
  • By griffon
   Riskreducering inför de som ska börja byggas?
   http://theleadsouthaustralia.com.au/industries/defence/australia-set-to-build-its-first-research-submarine/
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
×
×
 • Create New...