Jump to content
Sign in to follow this  
A2Keltainen

Svenska ubåtsvapnet

Recommended Posts

Perman: de kommer säkert ordnas så att de ser snyggt ut på pappret. har någonsin verklig förmåga prioriterats över vad som ser bra ut på pappret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Perman: de kommer säkert ordnas så att de ser snyggt ut på pappret. har någonsin verklig förmåga prioriterats över vad som ser bra ut på pappret.

 

Nej det är sant. Så länge som vi har fem ubåtar totalt så kanske det finns lite sanning i att påstå att vi har fyra ubåtar operativa i insatsförsvaret, men från den dagen (som kommer snart) när vi bara har fyra ubåtar totalt så kommer det att gränsa till ren lögn att påstå att vi har fyra operativa ubåtar i insatsförsvaret. Jag läste en gång att för att hålla en ubåt operativ kontinuerligt i ett operationsområde i Östersjön så åtgår ett minimum av fyra ubåtar - en i operationsområdet, två som är på väg till eller från och en som bunkrar/reparerar i hamn.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Halvtidsmodifieringen-av-tva-ubatar-typ-gotland-gar-in-i-produktionsfas/

 

Det var en nyhet i alla för mig att Gotlandsubåtarna kommer att klyvas och förlängas med två meter. I och för sig inget ovanligt när man moderniserar ubåtar, men jag trodde inte att den var så omfattande och genomgripande. Då förstår jag till viss del varför man i dagsläget inte är beredd att fatta beslut om att halvtidsmodernisera även den tredje Gotlandsubåten. Dels så är det en kostsam uppgradering och dels så behövs det inte nåt beslut just nu, eftersom ubåten i fråga (HMS Halland) precis har fått en generalöversyn inkl. ett antal modifieringar som har gjorts. Däremot så hoppas jag och tror att man fattar detta beslut om några år så att vi kan ha fem toppmoderna eller moderniserade ubåtar fullt operativa från 2025.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jajamensan, helt ny stirlingmotor blir det. Även det mesta av elektroniken byts ut och det blir mycket som synkroniserar med nya A26. Man kan nästan säga att det en ny ubåt till en väldigt attraktiv prislapp. Det är därför det är så viktigt att den sista båten också får genomgå HM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant och snygg jämförelse av attackubåtsläget i Europa just nu (31 Dec 2017):

 

The Attack Submarines of Europe in 2017

 

Turkiet och Ryssland fattas i infografen eftersom endast länder som helt eller huvudsakligen ligger i Europa är med. Tilläggas kan att endast två svenska ubåtar är operativa just nu (2 GLD upplagda för HTM + 1 SÖD upplagd i avvaktan på utrangering 2018), och att ingen av de sex tyska AIP ubåtarna är operativ just nu i väntan på reservdelar (och även på reparation av skada i ett fall). Ganska förvånande att Grekland med sin usla ekonomi kan ha flest (11 st) attackubåtar i Europa (varav 5 AIP båtar dessutom).

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-10-24 at 11:41 PM, Perman said:

Intressant och snygg jämförelse av attackubåtsläget i Europa just nu (31 Dec 2017):

 

The Attack Submarines of Europe in 2017

 

Turkiet och Ryssland fattas i infografen eftersom endast länder som helt eller huvudsakligen ligger i Europa är med. Tilläggas kan att endast två svenska ubåtar är operativa just nu (2 GLD upplagda för HTM + 1 SÖD upplagd i avvaktan på utrangering 2018), och att ingen av de sex tyska AIP ubåtarna är operativ just nu i väntan på reservdelar (och även på reparation av skada i ett fall). Ganska förvånande att Grekland med sin usla ekonomi kan ha flest (11 st) attackubåtar i Europa (varav 5 AIP båtar dessutom).

 

/Per

Hur är det med de grekiska AIP-ubåtarna, är de operativa? Man hotade väl med en rejäl stämning för några år sedan i alla fall när det gällde Typ-214 ubåtarna.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/10895239/Greece-sues-for-7-billion-euros-over-German-submarines-that-have-never-sailed.html

 

När det gäller anslag så har väl Grekland rätt länge lagt förhållandevis mycket pengar på försvaret, men mycket ska tydligen vara för löner och personalkostnader. Jag vet inte hur mycket man har skurit i anslagen under krisen. Delvis kanske man ser det som prioriterat, men delvis kanske man inte heller vågar göra militären alltför sur över minskade anslag p g a rädsla för en ny militärkupp.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

HMS Gotland planeras starta provturer sommaren 2018 efter MLU:

 

Gotland MLU programme targets mid-2018 sea trials

 

Det finns tyvärr ett faktafel i början av artikeln:

Quote

HSwMS Gotland and HSwMS Halland are receiving a mid-life modernisation under a SEK2.1 billion contract

HMS Halland kommer inte att få MLU enligt nuvarande planer. Hon är den enda båten i Gotlandsklassen som är operativ.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ubåtschefen larmar: Sverige har bara två operativa ubåtar – behöver minst sex

 

Quote

"Den första av de moderniserade ubåtarna av Gotlandsklass ska bli operativ igen i december 2018. Den andra ubåten beräknas vara operativ i december 2019."

 

 

Officerstidningen nr 1 2018 (sid 18)
 

Quote

 

"Den tre år långa modifieringsperioden för de två ubåtarna av Gotlandsklass innebär bland annat att sambandssystem ska bytas ut, ledningssystem likaså. Tornet moderniseras för att bli svårare att upptäcka. Stirlingmotorerna uppgraderas och kommer att ta betydligt mindre plats ombord på båten, tillverkaren Saab Kock

­

ums har nämligen förfinat tekniken för motorerna.

– En dykarsluss byggs också in på ubåtarna som halvtidsmodifieras nu. Flera av de system som tillförs är likadana som de som A26 kommer att ha eftersom man har upphandlat dessa system samtidigt. Jag har en besättning som redan har påbörjat utbildningen på de nya systemen. Så detta är ett stort steg på vägen till A26, säger Mats Agnéus."

 

 

Jag har svårt att se att man kan få plats med en dykarsluss på Gotlands-klassen utan att reducera antalet toprpedtuber, så det är mycket troligt att ett antal tuber kommer att tas bort. Idag har Gotlands-klassen fyra 53 cm tuber och två 40 cm tuber. M. a. o. troligen ett liknande tubarrangemang som på A26.

 

Jag måste säga att personligen så trodde jag inte att man skulle gå så långt så att man byggde in en stor dykarsluss även på Gotlands-klassen. Införandet av en sådan betyder ju samtidigt att antalet tuber reduceras, och detta gäller ju även A26. Visserligen så motiverade man att man hade reducerat antalet tuber på Gotlands-klassen med att omladdningen hade automatiserats och omladdningstiden därmed sänkts, men jag tror inte att man har kunnat reducera omladdningstiden ytterligare på A26 så att det kompenserar reduceringen av antalet tuber. Tydligen räckte det inte att hälften av våra ubåtar kan släppa ut sabotage- och spaningsförband samt skicka iväg autonoma undervattensrobotar, utan man modifierar även Gotlands-klassen. Trots att man säger att invasionsförsvaret av Sverige ska prioriteras i senaste försvarsbeslutet så verkar det som om man anpassar  alla ubåtar i första hand för skymningslägen, kriser, underrättelseuppdrag i fredstid och gråzoner mellan krig och fred. Man kan även säga att det är en anpassning för exportmarknaden.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-02-01 at 8:28 PM, Perman said:

Ubåtschefen larmar: Sverige har bara två operativa ubåtar – behöver minst sex

 

 

 

Officerstidningen nr 1 2018 (sid 18)
 

 

Jag har svårt att se att man kan få plats med en dykarsluss på Gotlands-klassen utan att reducera antalet toprpedtuber, så det är mycket troligt att ett antal tuber kommer att tas bort. Idag har Gotlands-klassen fyra 53 cm tuber och två 40 cm tuber. M. a. o. troligen ett liknande tubarrangemang som på A26.

 

Jag måste säga att personligen så trodde jag inte att man skulle gå så långt så att man byggde in en stor dykarsluss även på Gotlands-klassen. Införandet av en sådan betyder ju samtidigt att antalet tuber reduceras, och detta gäller ju även A26. Visserligen så motiverade man att man hade reducerat antalet tuber på Gotlands-klassen med att omladdningen hade automatiserats och omladdningstiden därmed sänkts, men jag tror inte att man har kunnat reducera omladdningstiden ytterligare på A26 så att det kompenserar reduceringen av antalet tuber. Tydligen räckte det inte att hälften av våra ubåtar kan släppa ut sabotage- och spaningsförband samt skicka iväg autonoma undervattensrobotar, utan man modifierar även Gotlands-klassen. Trots att man säger att invasionsförsvaret av Sverige ska prioriteras i senaste försvarsbeslutet så verkar det som om man anpassar  alla ubåtar i första hand för skymningslägen, kriser, underrättelseuppdrag i fredstid och gråzoner mellan krig och fred. Man kan även säga att det är en anpassning för exportmarknaden.

 

/Per

 

Tror du missförstår det hela, en dykarsluss på Gotlandsbåtarna lär nästan garanterat vara en vertikal sådan som placerats i den förlängningsplugg på några meter som man installerar bakom tornet på dem. Visserligen kan det vara så att den hamnar i fören, men jag finner det som väldigt osannolikt att man skulle börja skära upp och bygga om dem där.

 

Här ser du "pluggen":

0749e0f5-96b4-49d1-8797-628d1831e4bf.thumb.jpg.22ea23d5e352505c55898cb1f46e2abc.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack! Ja du har nog rätt. Jag utgick ifrån att man talade om en liknande lösning som på A26. Gotland och Uppland ska ju (som visas på bilden) även förlängas med två meter, och det är som du säger mycket sannolikt att dykarslussen kommer att finnas i denna plugg. Dock så är det därmed troligen inte samma typ av mångsidig dykarsluss som på A26, som ju även kan användas för utskjutning av autonoma spanings- och minröjningsfarkoster (kanske även lätta torpeder?). Sen är det väl inte helt osannolikt att man även kanske lyckas trycka in ytterligare en eller två Stirlingmotorer av senaste modellen för att på så sätt få upp patrol/loiter speed i u-läge från 5 till kanske runt 7 knop på Stirlingdrift (dvs. nästan jämförbart med de tyska bränslecellsdrivna ubåtarna).

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ubåtens förlängda arm

 

Besättningarna på ubåtarna Gotland och Södermanland har fått ett redskap som de kan använda för att utföra olika arbetsmoment utanför ubåten.

 

/Per

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Global Research förutspår att den svenska ubåtsindustrin kommer att försvinna inom 20 år:

 

The Current State of the Swedish Submarine Industry

 

Quote

"It is possible that, without knowing it, Sweden’s submarine activity already be doomed. Much like a chess player who has run out of options but doesn’t know it yet, the skeleton industry in Sweden may forbid any chance of recovery. Submarine programs have lifespans that spread throughout decades. Any potential clients, which would be much needed to revive and restore naval shipyards in Sweden, may fear that the industry may simply have disappeared in 20 years’ time, which would cause the entire programs to collapse."

 

Om man får komma lite till försvar av Collins ubåtarna så var det väl integreringen av stridsledningssystemet som var det allvarligaste felet, även om det också har funnits problem med skrovdesignen. Framtiden för Kockums förmåga att producera nya ubåtar ligger väl mycket i hur mycket som kommer att satsas på det svenska ubåtsvapnet framöver och om man kommer att beställa fler ubåtar utöver de två A26, och naturligtvis också hur det kommer att gå med försäljningen av A26 till Holland.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By griffon
   Riskreducering inför de som ska börja byggas?
   http://theleadsouthaustralia.com.au/industries/defence/australia-set-to-build-its-first-research-submarine/
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Kreml schickt U-Boot durch die Ostsee
   (tysk artikel, google translate kraschade)
    
   I och med detta så har den ryska baltiska flottan 4 aktiva ubåtar och därmed förmodligen flest aktiva ubåtar i Östersjön (åtminstone för tillfället). Tyskarna har pappret sex operativa AIP ubåtar, men i praktiken är bara en eller två av dessa är aktiva (resten är under reparation/underhåll eller väntar på detta). Polska och svenska marinerna har tre aktiva ubåtar var (om man räknar med HMS Gotland som nyligen sjösattes efter HTM; HMS Uppland tillförs nästa år; de svenska ubåtarna är alla AIP ubåtar).
    
   EDIT: Kola Flotilla is 36 years of age
    
   Artikeln från ryska försvarsdepartementet antyder att det kan vara fråga om en tillfällig ombasering av Vladikavkaz. Även robotjagaren Severomorsk av Udaloy-klass befinner sig i Östersjön i samband med marinparaden 29 Juli i St Petersburg, och den nybyggda robotkorvetten Uragan (project 22800) som genomför provturer på Ladoga kommer likaså att delta.
    
   /Per
  • By griffon
   Ganska detaljerad genomgång av vad som skulle ha kunnat bli verklighet.

   Today, Sweden is known for its AIP (Air Independent Power) submarines. Yet Sweden was one of the first countries to pursue a nuclear powered submarine, starting development in 1957. This article summarizes the major features of the nuclear and AIP designs which were part of the journey to the conventionally powered A-11 Sjöormen Class.
    
   http://www.hisutton.com/Swedish_SSN.html
×
×
 • Create New...