Jump to content

Frivilligutredningen


Recommended Posts

Utredningen om ”Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet” presenteras idag.

Utredaren och tidigare generaldirektören för Pliktverket Björn Körlof har idag överlämnat slutbetänkandet ”Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet” (SOU 2008:101) till försvarsminister Sten Tolgfors.

Detta skriver man på www.forsvarsutbildarna.se (länk: http://www.forsvarsutbildarna.se/nyheter/14689.html?view=0 )

 

Länk till hela utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/55/34/e8f6e15a.pdf

 

Nu duggar det tätt med slutbetänkanden. Här kommer, som sagt, frivilligutredningens slutbetänkande.

Bara att ladda ner och sätta tänderna (ögonen) i.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det ekonomiska stödsystemet har hittills i olika avseenden inneburit att nuvarande struktur inom och mellan de frivilliga försvarsorganisationerna i olika avseenden tenderar att konserveras. Vissa strukturella förändringar har skett, men långsamt och delvis under motstånd internt.

 

Det förslag till framtida ekonomiskt stödsystem som utredningen lämnar kommer att för många av organisationerna innebära starka incitament att genomföra åtgärder avseende intern struktur eller att en dialog måste öppnas med andra organisationer för att gemensamt söka åstadkomma en mer rationell struktur.

 

Ojojoj... Inte kan man väl mena att frivorg skall ha en mer strömlinjeformad administrativ org, som inte skall kalasa upp det ekonomiska stödet?!? *sarkasm*

Link to comment
Share on other sites

Såg och spelade in den webutsändningen. Inte direkt förvånad över de principiella förslag som utredningen kommit fram till.

Ganska förväntat och bra i det stora hela kan jag själv tycka. Saknar dock lite saker.

Link to comment
Share on other sites

håller på att plöja igenom dessa 232 sidor. får se om något matnyttigt som strider mot min grundtes presenteras i utredningen. Men har en känsla av att de viktigaste står på de första 20 sidorna....

 

 

En intressant del efter att ni läst första 20 sidorna är att titta på bilaga 2 om antalet medlemmar i olika frivorg... bl,a, att FAK är större än SKBR.... den ena är frivorg den andra är avtalsorganisation.

 

En annan intressant sak att titta på är SBK (Svenska brukshundsklubben) med ca 70 tusen medlemmar och ändå inte klarar av att fylla befattningar till hemvärnet.... finns en del matnyttigt.

 

Intressant vad som skrivs om olika organisatiner....

 

FAK

Goda rekryteringsmöjligheter i framtiden. Möjligheterna till långsiktig planering avgörande för framtiden.

 

SKBR

Försiktigt optimistiska om rekryteringsmöjligheterna.

 

FMCK

Goda rekryteringsmöjligheter, bl.a. inom HV men även civila verksamheter. Omfattande ungdomsverksamhet

 

 

FU

Försiktig optimism om rekryterings-möjligheterna. Antalet ungdomar har ökat. Uppdragen för FM bedöms minska i framtiden

 

FVRF

Bra ungdomsverksamhet. Internationellt samarbete (bl.a. Ukraina). Goda förutsättningar att ta åt sig nya/flera uppdrag. Ominriktning och anpassning till FM ändrade behov.

 

SVK RF

Ungdomsutbildning central för SVK RF. Viktigt söka nya verksamhetsnischer.

Link to comment
Share on other sites

En annan intressant sak att titta på är SBK (Svenska brukshundsklubben) med ca 70 tusen medlemmar och ändå inte klarar av att fylla befattningar till hemvärnet.... finns en del matnyttigt.

 

Vet att det under året riktats ganska skarp kritik mot SBK som årligen erhåller stort ekonomiskt stöd från försvaret.

Börjar inte organisationen leverera en tillfredsställande mängd ekipage till FM så ryktas det om en halvering av ekonomiskt stöd.

Link to comment
Share on other sites

ska vi prata hund så är det FHTE som ska bestämma sådant.... och de blir mer och mer beroende av just SBK. Allt ifrån fodervärdar för deras nya kennelverksamet till att jobba "frivilligt" som hundskötare på avelsstationen till olika utbildningsanläggningar.... Jag bedömer i dagsläget att förlusten av SBK gör störst skada för FM i dagsläget med tanke på att SBK leverera j*vligt mycket till FM per satsad krona.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
håller på att plöja igenom dessa 232 sidor. får se om något matnyttigt som strider mot min grundtes presenteras i utredningen. Men har en känsla av att de viktigaste står på de första 20 sidorna....

Hur går det har du läst?

 

Jag skulle vilja se att HV föreslås likna ett riktigt markstridsförband, med ordentliga krav på övning: Minst en helg i månaden och minst en hel vecka om året i KFÖ, kanske t.o.m. en sommarvecka och en vintervecka. 20 timmar om året är patetiskt lite, förståelsen hos chefer och meniga för förbandets förmåga och behov framkommer om man utsätter truppen för riktig övning över tid. Inga kvm eller signalister som pimplar kaffe i nästan ett dygn för att låta förbandets meniga skjuta så mycket som möjligt kommer att hålla ut en vecka så att brister i organisationen kommer fram och tvingar chefer att taktikanpassa efter luckorna i raderna.

 

Kan de olika befälen själv vidmakthålla kompetens hos sina underlydande? Kan sambandsbefälet vidareutbilda signalister och mekar om behov uppstår utan att dra igång en stor organisation? Kan HKV ställa kravet på ingående funktioner att dom skall fungera som delar i ett riktigt förband ungefär som plutoner och grupper vid de reguljära insatsförbanden?

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

håller på att plöja igenom dessa 232 sidor. får se om något matnyttigt som strider mot min grundtes presenteras i utredningen. Men har en känsla av att de viktigaste står på de första 20 sidorna....

Hur går det har du läst?

 

Jag skulle vilja se att HV föreslås likna ett riktigt markstridsförband, med ordentliga krav på övning: Minst en helg i månaden och minst en hel vecka om året i KFÖ, kanske t.o.m. en sommarvecka och en vintervecka. 20 timmar om året är patetiskt lite, förståelsen hos chefer och meniga för förbandets förmåga och behov framkommer om man utsätter truppen för riktig övning över tid. Inga kvm eller signalister som pimplar kaffe i nästan ett dygn för att låta förbandets meniga skjuta så mycket som möjligt kommer att hålla ut en vecka så att brister i organisationen kommer fram och tvingar chefer att taktikanpassa efter luckorna i raderna.

 

Kan de olika befälen själv vidmakthålla kompetens hos sina underlydande? Kan sambandsbefälet vidareutbilda signalister och mekar om behov uppstår utan att dra igång en stor organisation? Kan HKV ställa kravet på ingående funktioner att dom skall fungera som delar i ett riktigt förband ungefär som plutoner och grupper vid de reguljära insatsförbanden?

 

J.K Nilsson

Vem skall betala detta?

Inte den enskilda soldaten hoppas jag, vilket blir fallet med dagens ersättningsnivåer (SGI). Många är de soldater som tjänar mer än SGI-taket.

Ditt förslag på avtalstid :12*30+6*24=504 timmar!!!!!

Detta motsvarar 1/4 heltidstjänst.

Undrar hur många familjer/förhållanden som spricker med ditt förslag?

Link to comment
Share on other sites

Vem skall betala detta?

Inte den enskilda soldaten hoppas jag, vilket blir fallet med dagens ersättningsnivåer (SGI). Många är de soldater som tjänar mer än SGI-taket.

Ditt förslag på avtalstid :12*30+6*24=504 timmar!!!!!

Detta motsvarar 1/4 heltidstjänst.

Undrar hur många familjer/förhållanden som spricker med ditt förslag?

 

Otäckt.

 

Men vet du vad larsev? Vi kanske inte ska ett Hemvärn för att berika folks fritid?

 

Min åsikt är att så länge staten betalar för Hemvärnet så ska Hemvärnet anpassas för de krav som gäller. Är det 504 timmar tjänst per individ och år så är det. Sen får man väl ge en lön efter befattning, beredskapstillägg om sådant skall utgå osv.

 

Släpp SGI-tanken helt. Ge en befattningslön, betala per timme. Tycker man att det är för dåligt betalt får man väl ägna sig åt något annat helt enkelt.

Edited by Anders
Link to comment
Share on other sites

Otäckt.

 

Men vet du vad larsev? Vi kanske inte ska ett Hemvärn för att berika folks fritid?

 

Min åsikt är att så länge staten betalar för Hemvärnet så ska Hemvärnet anpassas för de krav som gäller. Är det 504 timmar tjänst per individ och år så är det. Sen får man väl ge en lön efter befattning, beredskapstillägg om sådant skall utgå osv.

 

Släpp SGI-tanken helt. Ge en befattningslön, betala per timme. Tycker man att det är för dåligt betalt får man väl ägna sig åt något annat helt enkelt.

Som det är nu så är ju HV ganska uddlöst och man verkar bara vara nöjda med att plaska runt och säga att vi har frivillighet och folkförankring genom att HV finns. Jag tycker att om man skall ha ett militärt förband och lägga skattebetalarnas pengar på det så måste det ge någon som helst uteffekt annars är det ju bara slöseri med pengar. Man skulle kunna tänka sig att insatsplutonerna kan vara delar i våra R30 - R90 förband som rullas runt och frivilliga i plutonerna har den kontinuerliga träningen i att uppträda som ett skytteförband genom sitt hemvärnsengagemang.

 

Sedan är det ju en fråga om resurstilldelning, jag anser att soldaterna skall ha så pass bra betalt att dom kan gå ned i arbetstid och som du säger så är det 75 % av arbetstiden som kommer att gå åt, kanske också man kan tänka sig att vissa plutoner väljer att lägga övningar på mån-tis eller tors-fre.

 

Förband som övar 20 timmar på ett år borde inte vara behöriga att ha vapen ute.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Som det är nu så är ju HV ganska uddlöst och man verkar bara vara nöjda med att plaska runt och säga att vi har frivillighet och folkförankring genom att HV finns. Jag tycker att om man skall ha ett militärt förband och lägga skattebetalarnas pengar på det så måste det ge någon som helst uteffekt annars är det ju bara slöseri med pengar. Man skulle kunna tänka sig att insatsplutonerna kan vara delar i våra R30 - R90 förband som rullas runt och frivilliga i plutonerna har den kontinuerliga träningen i att uppträda som ett skytteförband genom sitt hemvärnsengagemang.

 

Sedan är det ju en fråga om resurstilldelning, jag anser att soldaterna skall ha så pass bra betalt att dom kan gå ned i arbetstid och som du säger så är det 75 % av arbetstiden som kommer att gå åt, kanske också man kan tänka sig att vissa plutoner väljer att lägga övningar på mån-tis eller tors-fre.

 

Förband som övar 20 timmar på ett år borde inte vara behöriga att ha vapen ute.

På vilket vis är Hemvärnet uddlöst mht huvuduppgiften? Plaska runt?.......har Du öht besökt en Hemvärnsövning eller bevittnat en skarp insats?

 

Allt snack om att ge Hemvärnssoldaterna bättre betalt är helt okej, men motiveringen känns lite väl konstig ibland. Att ge full kostnadstäckning innebär

INTE att soldaterna per automatik kan delta i verksamheten på ett annat sätt. Har någon öht funderat på att det finns andra faktorer som påverkar

deltagandet i Hemvärnet, och som är långt mer gränssättande än den ekonomiska kompensationen?

 

Att folk deltar i verksamheten öht är pga av intresse, inte pengar.

 

Den civila arbetsgivaren samt den enskildes civila karriärsplaner och situation på arbetsmarknaden är långt mer styrande än ersättningen från FM.

Antingen är man kontraktsanställd på heltid(BSG)....... eller frivillig och gör vad man kan efter bästa förmåga......eller inte alls.

 

Istället för att försöka lösa frivilligförsvarets problem med mer tvång och annat som går stick i stäv med frivilligförsvarets

fundament så är det enklare att säga..............lägg ner. Allt annat är ju bara ett invecklat sätt att säga detta på.

Link to comment
Share on other sites

Istället för att försöka lösa frivilligförsvarets problem med mer tvång och annat som går stick i stäv med frivilligförsvarets

fundament så är det enklare att säga..............lägg ner. Allt annat är ju bara ett invecklat sätt att säga detta på.

 

Jag tror att många som skriver om en uppskärpning av hemvärnet har antingen National Guard i USA eller Territorial Army i Storbritannien i åtanke. Om man läser om brittiska TA på deras hemsida så finner man:

 

"TA soldiers serving in Regional Units complete a minimum of 27 days training a year, comprising some midweek evenings, some weekends and an annual two-week camp."

 

det vill säga en övningsomfattning som man bara kan drömma om för hemvärnets del. Detta får väl beskrivas som yrkessoldater på deltid.

 

Å andra sidan kan man ansluta sig till TA utan tidigare militär utbildning, och kraven på grundutbildning är ganska modesta:

 

"All TA soldiers complete basic training. For Regional Units it is spread over several training weekends, in your unit or at one of a number of TA Regional Training Centres. It culminates in a residential two-week course..."

 

dvs ungefär samma omfattning som ett års vanlig övning för en TA-soldat.

 

Man kan också utläsa att den reglementerade styrkan för TA är 42000 soldater: samma andel av befolkningen skulle i Sverige bli drygt 6000 soldater. Det skulle nog inte vara omöjligt att rekrytera så många som var beredda att lägga två veckor om året plus en dag i månaden om de fick betalt, samhällets stöd i förhandlingen med arbetsgivaren, och man rekryterade även personer utan tidigare militär utbildning. Dessutom skulle man kanske kunna dela upp de två veckorna sammanhållen övning till 1+1 vecka, med en vecka förbandsövning och en vecka individuella färdigheter. Poängen med det skulle vara att vad gäller den vecka som gäller individuella färdigheter skulle man kunna erbjuda flera olika alternativ så att det gick att välja inriktning och tidpunkt litet.

 

Edit: stavfel.

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

På vilket vis är Hemvärnet uddlöst mht huvuduppgiften? Plaska runt?.......har Du öht besökt en Hemvärnsövning eller bevittnat en skarp insats?

 

Skarp insats? Pratar vi eftersök, stapla sandsäck eller vad?

 

Jag har besökt hemvärnsövningar. Jag är imponerad av engagemanget hos deltagarna jag har sett (mest IP). Det räcker inte tyvärr. Nivån måste upp på kunskaper och färdigheter.

 

...

 

Att folk deltar i verksamheten öht är pga av intresse, inte pengar.

 

Som jag sa tidigare, bara för att man vill betyder inte att man ska få...

 

Om staten ska lägga en krona i riktning Hemvärnet så tycker jag att staten ska ställa kraven.

 

Den civila arbetsgivaren samt den enskildes civila karriärsplaner och situation på arbetsmarknaden är långt mer styrande än ersättningen från FM.

Antingen är man kontraktsanställd på heltid(BSG)....... eller frivillig och gör vad man kan efter bästa förmåga......eller inte alls.

 

Istället för att försöka lösa frivilligförsvarets problem med mer tvång och annat som går stick i stäv med frivilligförsvarets

fundament så är det enklare att säga..............lägg ner. Allt annat är ju bara ett invecklat sätt att säga detta på.

 

Jag håller nästan med. Heltid, deltid eller inte alls är mitt bud. Ingen mer hobbyverksamhet.

Link to comment
Share on other sites

Plaska runt?.......har Du öht besökt en Hemvärnsövning?

Jo jag har varit delaktig i några stycken och det har förmodligen gjort mitt med tanke på den senaste övnignen, jag har nämnt den förut här på forumet. Mycket kan sägas men något riktigt militärt förband har jag svårt att kalla det.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Plaska runt?.......har Du öht besökt en Hemvärnsövning?

Jo jag har varit delaktig i några stycken och det har förmodligen gjort mitt med tanke på den senaste övnignen, jag har nämnt den förut här på forumet. Mycket kan sägas men något riktigt militärt förband har jag svårt att kalla det.

 

J.K Nilsson

 

Jo naturligtvis kan man dra alla över en kam, men det är inte speciellt smart.

 

Hade själv några riktigt sopiga övningar under värnplikten, sett dåliga värnpliktiga och dåliga soldater i US.

Ska jag såga hela FM då?

Link to comment
Share on other sites

På vilket vis är Hemvärnet uddlöst mht huvuduppgiften? Plaska runt?.......har Du öht besökt en Hemvärnsövning eller bevittnat en skarp insats?

 

Skarp insats? Pratar vi eftersök, stapla sandsäck eller vad?

 

Jag har besökt hemvärnsövningar. Jag är imponerad av engagemanget hos deltagarna jag har sett (mest IP). Det räcker inte tyvärr. Nivån måste upp på kunskaper och färdigheter.

 

...

 

Att folk deltar i verksamheten öht är pga av intresse, inte pengar.

 

Som jag sa tidigare, bara för att man vill betyder inte att man ska få...

 

Om staten ska lägga en krona i riktning Hemvärnet så tycker jag att staten ska ställa kraven.

 

Den civila arbetsgivaren samt den enskildes civila karriärsplaner och situation på arbetsmarknaden är långt mer styrande än ersättningen från FM.

Antingen är man kontraktsanställd på heltid(BSG)....... eller frivillig och gör vad man kan efter bästa förmåga......eller inte alls.

 

Istället för att försöka lösa frivilligförsvarets problem med mer tvång och annat som går stick i stäv med frivilligförsvarets

fundament så är det enklare att säga..............lägg ner. Allt annat är ju bara ett invecklat sätt att säga detta på.

 

Jag håller nästan med. Heltid, deltid eller inte alls är mitt bud. Ingen mer hobbyverksamhet.

Hemvärnssoldater genomför skarpa insatser under året som är helt och hållet inriktade på huvuduppgiften, och vad

jag vet så har de alltid löst uppgifterna med bravur.

 

Staten och FM har satt ribban för Hemvärnsförbanden, och jag håller med, till vissa delar uppfyller man inte kravet, men det måste inte

betyda att även fungerande delar måste skrotas. De fyller ju en uppgift.

 

Jag tycker också att det är nedvärderande att kalla Hemvärnspersonalens insatser och engagemang för "hobbyverksamhet". Det klingar att man

enbart pysslar med Hemvärnet för att fördriva tiden....istället för vilken förening som helst. Det är ju folk som är beredda att frivilligt, med vapen i hand

hjälpa till att försvara vårat samhälle. Varför är det något negativt? Folk i alla tider har gjort så runt om i världen, men i Svedala duger endast

yrkesfolk.

Kostnadsmässigt kan jag tänka mig att denna "förenings/hobbyverksamhet" kostar en bråkdel av vad staten lägger på övrig föreningsverksamhet i landet.

Och i FM:s budget är det en försumbar del av kakan, i relation till vinsten.

 

 

 

@J.K Nilsson

 

Det är synd att alltid dra alla över en kamm. Jag vet vilket plaskande Du eventuellt åsyftar, men det finns delar av verksamheten som är riktigt bra också.

De goda exemplen nämns sällan, och än mindre har man dessa goda exempel som förebilder för hur det borde kunna se ut över hela linjen.

Link to comment
Share on other sites

Hemvärnssoldater genomför skarpa insatser under året som är helt och hållet inriktade på huvuduppgiften, och vad

jag vet så har de alltid löst uppgifterna med bravur.

 

Ja, det är jättebra. Heja när de är ute på uppdrag och bevakar militära anläggningar motsv.

 

Det finns andra förband som löser huvuduppgifter också. Även i utlandet. Det var visst där fokus var nu.

 

...

 

Jag tycker också att det är nedvärderande att kalla Hemvärnspersonalens insatser och engagemang för "hobbyverksamhet". Det klingar att man enbart pysslar med Hemvärnet för att fördriva tiden....istället för vilken förening som helst. Det är ju folk som är beredda att frivilligt, med vapen i hand hjälpa till att försvara vårat samhälle. Varför är det något negativt? Folk i alla tider har gjort så runt om i världen, men i Svedala duger endast yrkesfolk.

Kostnadsmässigt kan jag tänka mig att denna "förenings/hobbyverksamhet" kostar en bråkdel av vad staten lägger på övrig föreningsverksamhet i landet. Och i FM:s budget är det en försumbar del av kakan, i relation till vinsten.

 

Men vi har släppt invasionsförsvaret nu. Där fanns Hemvärnet med som en viktig del. I det omtalade Insatsförsvaret ser jag inte dagens Hemvärn som en medspelare. Tyvärr, för dåligt tränade och utrustade. Lika lite som jag ser vinsten med en MMK i Kka ser jag heller ingen gain i de pengar som går till Hemvärnet, hur liten del av kakan det nu månde vara.

 

Gör om eller lägg ner. Om FM ska ha den inriktning som är utpekad.

 

Blir det en annan giv, med fortsatt vpl-försvar... tja, då kan vi ha kvar Hemvärn i dess nuvarande form.

Link to comment
Share on other sites

@J.K Nilsson

 

Det är synd att alltid dra alla över en kamm. Jag vet vilket plaskande Du eventuellt åsyftar, men det finns delar av verksamheten som är riktigt bra också.

De goda exemplen nämns sällan, och än mindre har man dessa goda exempel som förebilder för hur det borde kunna se ut över hela linjen.

Jag tycker man kan kräva mer av ett militärt förband än bara skyddsvaktstjänst, snart har vi inga militära skyddsobjekt kvar utan några få arsenalförråd och FMLOGs centralförråd. Vad skall hemvärnet göra mellan Enköping och Boden?

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Kommer det att finnas militära skyddsobjekt åt alla?`

 

J.K Nilsson

Så länge man inte skrotar FTN och våra radarstationer så lär det finnas fler militära skyddsobjekt än vad HV klarar av att bevaka. Sedan är det en annan fråga om man vill sätta en HV-pluton på att bevaka en länkstation.

Link to comment
Share on other sites

Intressant läsning, tack för länken!

 

Släpp SGI-tanken helt. Ge en befattningslön, betala per timme. Tycker man att det är för dåligt betalt får man väl ägna sig åt något annat helt enkelt.
Håller med. Tydligare och rimligtvis enklare att administrera.

 

Med tanke på dagens SGI-tak blir det då dessutom möjligt - iaf i teorin :) - att istället ha lite större flexibilitet avseende befattningslöner utifrån tillgång på lämplig personal.

 

Oavsett YO, RO eller HV/Friv är det väl få som engagerar sig militärt mest för pengarnas skull..? (Med de kommande 'kontraktniki' som möjligt undandag... ;-))

Link to comment
Share on other sites

Ja, det är jättebra. Heja när de är ute på uppdrag och bevakar militära anläggningar motsv.

 

Det finns andra förband som löser huvuduppgifter också. Även i utlandet. Det var visst där fokus var nu.

 

4 § Som skyddsobjekt får förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,

2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg.,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i övrigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål,

4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium,

6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och

7. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen. Lag (2006:130).

 

5 § Också andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § får förklaras vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

 

Finns det enligt Ditt sätt att se det, inget av ovanstående där Hemvärnet är en viktig pusselbit? Menar Du

att Hemvärnet endast är avsett för skydd och bevakning av militära skyddsobjekt, och bara i krig eller krigsliknande

tillstånd?

 

För övrigt tror jag nog att begreppet "samlad krishanteringsförmåga" är just det fokus ligger på just nu.

 

BSG kommer att utgöra en resurs för att hävda nationell integritet, Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna

skyddar och bevakar enl. ovan.

 

Vad är skillnaden på då och nu, mer än att vi återfår en del av den nationella förmågan?

 

Hemvärnets fredstida utbildningstid räcker för att utbilda bl a skyddsvakter och i vissa fall mer än så. Det räcker för

huvuduppgiften i rådande läge. Just därför har jag alltid ansett att TOEM i vissa delar inte tar hänsyn till potentialen när

man i fredstid anser att Hemvärnet(del av) skall kunna mer än så.

 

Jag ser Hemvärnet som en pusselbit av många......alla förband behöver inte vara generella.

Tycker den största delen av FM enheter av idag inte är generella med markstridskompetens.

Alla har sin specialinriktning förutom grundläggande soldatutb.

 

I det perspektivet får man vid behov tillgång till bevakning och skydd över stora delar av landet, snabbt och billigt.

Dessutom ett mervärde i en snabbt gripbar samhällsresurs för andra uppgifter.

Link to comment
Share on other sites

4 § Som skyddsobjekt får förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,

2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg.,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i övrigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål,

4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium,

6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och

7. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen. Lag (2006:130).

 

5 § Också andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § får förklaras vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

 

Finns det enligt Ditt sätt att se det, inget av ovanstående där Hemvärnet är en viktig pusselbit? Menar Du

att Hemvärnet endast är avsett för skydd och bevakning av militära skyddsobjekt, och bara i krig eller krigsliknande

tillstånd?

 

Nej. Ja.

 

I dess nuvarande form.

 

Ska det vara kvar överhuvudtaget så ska det spela på samma planhalva som resten av FM. Jag tänker mig versionen NG här - lika i mtrl, utb och träning som resten av FM men med en annan beredskapsvariant och kontraktsvariant.

Link to comment
Share on other sites

Ska det vara kvar överhuvudtaget så ska det spela på samma planhalva som resten av FM. Jag tänker mig versionen NG här - lika i mtrl, utb och träning som resten av FM men med en annan beredskapsvariant och kontraktsvariant.

Jag kan börja med att ironisera för debattklimatets skull.......vem övergav den rätta planhalvan.....för

att sedan återvända med en fruktansvärt arrogant attityd till dem som fortsatte hålla flaggan i topp på

rätt planhalva? :)

 

Vilken materiel saknas för att Hv skall kunna lösa sina huvuduppgifter enl. TOEM?

Vilken träning och utb. saknas, och varför? Och varför föreslår Du en NG version istället för att BSG tar över helt och hållet, efter

ett nedlagt Hemvärn?

Link to comment
Share on other sites

Jag kan börja med att ironisera för debattklimatets skull.......vem övergav den rätta planhalvan.....för

att sedan återvända med en fruktansvärt arrogant attityd till dem som fortsatte hålla flaggan i topp på

rätt planhalva? :)

 

Släpp sargen nu 23.komp och sluta tolka in saker som inte skrivs. SAMMA planhalva, inte RÄTT eller FEL planhalva.

 

Vilken materiel saknas för att Hv skall kunna lösa sina huvuduppgifter enl. TOEM?

 

Jag har ingen aning. Men vet du vad? TOEM är ju för Hemvärnet i dess nuvarande form, vilken jag tycker är kass. Du förstår fortfarande? Bra, jag fortsätter.

 

Vilken träning och utb. saknas, och varför? Och varför föreslår Du en NG version istället för att BSG tar över helt och hållet, efter

ett nedlagt Hemvärn?

 

Utbildning för att lösa uppdrag över hela spektrat - från peacekeeping till peaceenforcement till krig. 20h per år räcker inte. Inte 60h heller. Inte 200h heller. Ok? Vi fortsätter.

 

Och varför föreslår Du en NG version istället för att BSG tar över helt och hållet, efter

ett nedlagt Hemvärn?

 

Numerären behövs. Rotationsmissioner typ Kosovo behöver fyllas av folk som kan sin sak, med rätt träning, utb och mtrl men kanske inte lika fäiga som spjutspetsen. Defenitivt bättre tränade än nuvarande rotationsmissionspersonal genom lång tillhörighet och samövning.

 

Så tänker jag.

Link to comment
Share on other sites

Numerären behövs. Rotationsmissioner typ Kosovo behöver fyllas av folk som kan sin sak, med rätt träning, utb och mtrl men kanske inte lika fäiga som spjutspetsen. Defenitivt bättre tränade än nuvarande rotationsmissionspersonal genom lång tillhörighet och samövning.

 

Så tänker jag.

Rätt eller fel planhalva.......det var Du som pratade om planhalvor.......byt med fördel ut

rätt planhalva mot "övergav planhalvan". Strunt samma.....har Du ingen humor så

släpp sargen......jag gör också det nu.

 

Tror Du på allvar att man på frivillig väg kan upprätthålla Hemvärnets nuvarande numerär

med ännu mer av tvång, sanktioner och övningstid som inkräktar på den frivilliges civila karriär och

familjeliv? Känner Du öht till Hemvärnets nuvarande rekryteringsproblem.....och nej, allt löser sig

inte med bättre kvalitet på övningar och inriktning.

 

Du utgår från att alla Hemvärnssoldater vill eller kan göra utlandstjänst. Hur kan Du anta det?

 

I denna diskussionen saknas individperspektivet totalt. Jag kan också rita fyrkanter, staplar och flödesscheman....

men har j...igt svårt att garantera att det kommer att fungera i praktiken.

 

Hur stort skall Ditt NG vara då?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...