Jump to content
Sign in to follow this  
Kimster

Förändringar inom gradsystemet

Recommended Posts

30§ är ju inget nytt direkt. Så har man haft länge i olika ordalag. Dock är dylika förordnanden tämligen sällsynta. Före 1994 fanns även en annan regel att VO/lt över 35 års ålder kunde gå över till att bli reservofficer relativt enkelt. Det hade ju passat undertecknad som handsken, men det togs bort när FM omdanades. Förmodligen var det mer anpassat till ett stort invasionsförsvar med andra personalbehov.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En vettig befälsstruktur borde väl egentligen innefatta tre kategorier:

 

1. Taktisk/Operativ.

2. Specialist enligt det nya systemet - men låt det bli en renodlad underofficerskår.

3. Specialistofficer med civil högskola - enligt paragraf 30 ovan, men med aktiv rekrytering och inte som ett undantag, vilket ju verkar vara fallet idag.

 

Reservofficer kan finnas kvar, men bara som något man blir efter att ha gått ur aktiv tjänst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En vettig befälsstruktur borde väl egentligen innefatta tre kategorier:

 

1. Taktisk/Operativ.

2. Specialist enligt det nya systemet - men låt det bli en renodlad underofficerskår.

3. Specialistofficer med civil högskola - enligt paragraf 30 ovan, men med aktiv rekrytering och inte som ett undantag, vilket ju verkar vara fallet idag.

 

Reservofficer kan finnas kvar, men bara som något man blir efter att ha gått ur aktiv tjänst.

Skulle nog påstå att många ur din kategori 3 vore lämpliga i reservofficerstjänst. Skulle inte funka att anställa den behövda mängden läkare, jurister och språkfolk på ordinarie stat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Taktisk/Operativ.

2. Specialist enligt det nya systemet - men låt det bli en renodlad underofficerskår.

3. Specialistofficer med civil högskola - enligt paragraf 30 ovan, men med aktiv rekrytering och inte som ett undantag, vilket ju verkar vara fallet idag.

Det finns definitivt plats för Ta/Op med civil bakgrund, och det är till detta man ser den största rekryteringmöjligheten i närtid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skulle nog påstå att många ur din kategori 3 vore lämpliga i reservofficerstjänst. Skulle inte funka att anställa den behövda mängden läkare, jurister och språkfolk på ordinarie stat.

 

Jag har inte angett någon mängd - men självfallet kommer kategori tre vara den minsta. Vidare ser jag inte de tre yrkesgrupper du nämner som de viktigaste, möjligen är 'språkfolk' ett undantag. Med den internationella inriktning försvaret nu skall ha behövs ingenjörer, it-personal, und-analytiker med tung samhällsvetenskaplig bakgrund, info/psyops-proffs (reklamfolk, t ex). Visst, dessa skulle kunna vara reservare, men om de tas in på aktiv stat tänker jag mig att deras kunskaper också kommer in i organisationen på ett annat sätt och blir en naturlig del av den militära 'verktygslådan' snarare än någon utomstående man plockar in vid behov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det finns definitivt plats för Ta/Op med civil bakgrund, och det är till detta man ser den största rekryteringmöjligheten i närtid.

 

Källa på det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det finns definitivt plats för Ta/Op med civil bakgrund, och det är till detta man ser den största rekryteringmöjligheten i närtid.

 

Källa på det?

En herre från hkv som har jobbat med att ta fram det nya personalförsörjningsystemet. Lyssnade på honom i torsdags på FHS och hans bild av det hela är att det i närtid är främst statsvetare motsv som är av intresse att lyfta in och utbilda mot Ta/Op.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En herre från hkv som har jobbat med att ta fram det nya personalförsörjningsystemet. Lyssnade på honom i torsdags på FHS och hans bild av det hela är att det i närtid är främst statsvetare motsv som är av intresse att lyfta in och utbilda mot Ta/Op.

 

Det låter intressant. Men Ta/Op? Inte skall väl den som redan har en examen gå ytterligare tre år med studiemedel - jag antar att det handlar om paragraf 30 här, eller? Dela gärna med dig av fler detaljer om du har sådana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det låter intressant. Men Ta/Op? Inte skall väl den som redan har en examen gå ytterligare tre år med studiemedel - jag antar att det handlar om paragraf 30 här, eller? Dela gärna med dig av fler detaljer om du har sådana.
Tanken är inte att dessa personer skall gå 3 år utan att man kommer göra en specialanpassad utbildning, dessutom är det mindre och mindre som talar för att OP överhuvudtaget kommer bli studiemedelsfinansierat dom närmaste årskullarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har inte angett någon mängd - men självfallet kommer kategori tre vara den minsta. Vidare ser jag inte de tre yrkesgrupper du nämner som de viktigaste, möjligen är 'språkfolk' ett undantag. Med den internationella inriktning försvaret nu skall ha behövs ingenjörer, it-personal, und-analytiker med tung samhällsvetenskaplig bakgrund, info/psyops-proffs (reklamfolk, t ex). Visst, dessa skulle kunna vara reservare, men om de tas in på aktiv stat tänker jag mig att deras kunskaper också kommer in i organisationen på ett annat sätt och blir en naturlig del av den militära 'verktygslådan' snarare än någon utomstående man plockar in vid behov.

Okej, ta en duktig reklamare som exempel. Han eller hon kan säkert gärna göra en kortare insats och bygga sin militärt relaterade psyopskompetens vid tillfälle, men det kommer att bli väldigt svårt för FM att erbjuda anställningsvillkor som attraherar duktiga reklamare över en längre tid. Det gäller både försvarets möjligheter att betala konkurrenskraftiga löner och den anställdes fortsatta karriärmöjligheter på den civila sidan. Ska man betala 50-75 000 i månadslöner under tjänstetid ser jag hellre att tjänstgöringen begränsas i tid, och att man låter en privat arbetsgivare betala lönen och bygga vidare på vederbörandes kompetens i de perioder det inte händer så mycket.

 

EDIT: Såg i citeringen att jag missat ett gäller.

Edited by Vysotskij

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det både försvarets möjligheter att betala konkurrenskraftiga löner och den anställdes fortsatta karriärmöjligheter på den civila sidan.

 

Men det problemet dras ju Försvarsmakten - och i stort sett all statlig verksamhet för den delen - med ändå.

Edited by g3space

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det både försvarets möjligheter att betala konkurrenskraftiga löner och den anställdes fortsatta karriärmöjligheter på den civila sidan.

 

Men det problemet dras ju Försvarsmakten - och i stort sett all statlig verksamhet för den delen - med ändå.

Jag påstår dock att det problemet är betydligt större för en reklamare eller läkare i karriären än för en skytteplutonchef.

 

Den sistnämnda kategorin är mycket större, har inte samma löneskillnad gentemot direkta civila alternativ, och möjligheterna att hitta synergier i en '80 procent civil, 20 procent militär' lösning är betydligt mindre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag påstår dock att det problemet är betydligt större för en reklamare eller läkare i karriären än för en skytteplutonchef.

 

Den sistnämnda kategorin är mycket större, har inte samma löneskillnad gentemot direkta civila alternativ, och möjligheterna att hitta synergier i en '80 procent civil, 20 procent militär' lösning är betydligt mindre.

I USA (inom militären) så löser man försörjningen av läkare bl.a. genom att betala deras utbildning, mot att de skall tjänstgöra en viss tid. Och kan bli inkallade efter behov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag påstår dock att det problemet är betydligt större för en reklamare eller läkare i karriären än för en skytteplutonchef.

 

Större, men kanske inte så stort som man skulle kunna tro. Det är lätt att stirra sig blind på officersyrket som något unikt, men när Armén skall rekrytera någon som har förutsättningar att bli en sjuhelsikes skytteplutonchef och sedan gå hela vägen upp till generalstaben är det en duktig chef och naturlig ledare man söker. Och då konkurrerar man t ex med näringslivet. Och förlorar oftast.

 

Så nej, Försvaret kommer inte få de vassaste IT-killarna, de skickligaste reklamarna eller de mest briljanta statsvetarna. Men får Försvaret idag de vassaste ledarna?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag påstår dock att det problemet är betydligt större för en reklamare eller läkare i karriären än för en skytteplutonchef.

 

Större, men kanske inte så stort som man skulle kunna tro. Det är lätt att stirra sig blind på officersyrket som något unikt, men när Armén skall rekrytera någon som har förutsättningar att bli en sjuhelsikes skytteplutonchef och sedan gå hela vägen upp till generalstaben är det en duktig chef och naturlig ledare man söker. Och då konkurrerar man t ex med näringslivet. Och förlorar oftast.

 

Så nej, Försvaret kommer inte få de vassaste IT-killarna, de skickligaste reklamarna eller de mest briljanta statsvetarna. Men får Försvaret idag de vassaste ledarna?

Som framgår av en hel hoper inlägg här på forumet delar jag din syn på Försvarets behov av att förbättra rekryteringen och marknadsföra sin ledarskapsutbildning, liksom på det stora värdet av militärt förvärvad kompetens också på den civila marknaden.

 

Inte desto mindre ser jag stora (och underutnyttjade) möjligheter att växla fram och tillbaka (likt reservofficerare) mellan tjänstgöring i FM och civilt arbetsliv i närliggande befattningar. Och eftersom vi har civila läkare och pr-experter, men dessbättre inte har civila skytteplutoner, ligger de av mig nämnda tjänsterna närmare till hands. I ett försvar av dagens format tror jag att de flesta plutonchefer bör vara (eller ha varit) yrkesofficerare. Däremot får de gärna byta till civilt efter några år, och jag tror som du att goda förutsättningar för det är ett krav för att FM ska kunna rekrytera framtidens bästa ledare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kommer sergeant då få blått mössmärke eller kommer måsskiten finnas kvar?

Bedömt så kommer vitt mössmärke vara kvar, bedömt alltså.

Det finns ju ingen anledning till att byta till blått.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Okej, ta en duktig reklamare som exempel. Han eller hon kan säkert gärna göra en kortare insats och bygga sin militärt relaterade psyopskompetens vid tillfälle, men det kommer att bli väldigt svårt för FM att erbjuda anställningsvillkor som attraherar duktiga reklamare över en längre tid.(1) Det gäller både försvarets möjligheter att betala konkurrenskraftiga löner (2) och den anställdes fortsatta karriärmöjligheter på den civila sidan(3). Ska man betala 50-75 000 i månadslöner under tjänstetid ser jag hellre att tjänstgöringen begränsas i tid, och att man låter en privat arbetsgivare betala lönen och bygga vidare på vederbörandes kompetens i de perioder det inte händer så mycket.(4)
(1) Här tror jag att det måste klargöras redan från början vad som förväntas, och när. Få av oss har (numer) möjligheten att övertyga våra arbetsgivare att låta oss ställa upp på både lång tid och kort varsel... Vore det reglerat redan från start kanske jag som reservare skulle missa vissa anställningar men det vore iaf klart avtalat den dagen det behövdes.

 

(2) Återigen, är det reglerat från start så uppkommer diskussionen aldrig. Håller dock med om att idealiteten snart börjar komma ikläm mellan mycket praktiska frågor... (tjänar bättre än vad jag skulle göra som MilObs eller Kn i A-stan.)

 

(3) Min nuvarande arbetsgivare har svårt att acceptera både föräldraledigt och två veckor semester åt gången... Värt att tänka på.

 

(4) Håller med om mycket. Återigen, det förutsätter att en reservares (motsv) tjgskyldighet är såväl reglerad som känd innan den civila anställningen. Den framförhållningen har jag inte upplevt inom FM. Skulle dock välkomna den om den visade sig.

 

... Så nej, Försvaret kommer inte få de vassaste IT-killarna, de skickligaste reklamarna eller de mest briljanta statsvetarna. Men får Försvaret idag de vassaste ledarna?(5)
... Inte desto mindre ser jag stora (och underutnyttjade) möjligheter att växla fram och tillbaka (likt reservofficerare) mellan tjänstgöring i FM och civilt arbetsliv i närliggande befattningar(6). Och eftersom vi har civila läkare och pr-experter, men dessbättre inte har civila skytteplutoner, ligger de av mig nämnda tjänsterna närmare till hands. I ett försvar av dagens format tror jag att de flesta plutonchefer bör vara (eller ha varit) yrkesofficerare. Däremot får de gärna byta till civilt efter några år, och jag tror som du att goda förutsättningar för det är ett krav för att FM ska kunna rekrytera framtidens bästa ledare(7).
(5) Vet ej, men ev. de bäst ledarskapsutbildade...

 

(6) Där är vi helt överens men för att en arbetsgivare ska acceptera det så måste det enligt min åsikt vara bättre uppstyrt än idag. Långt ifrån alla är villiga att släppa ’sitt’ folk att fullfölja ’sin hobby’ 3-9 månader. I synnerhet om samme/a person dessutom vill ha sin halva av föräldraledigheten...

 

(7) Bra poänger.

 

Jag och en kollega har bråkat/tjatat i >tio år på att få ”bli utnyttjade” av förbandet. Det har visserligen resulterat i att vi fått delta i övningar så att vi åtminstonde hjälpligt kan hävda våra färdigheter men då vårat intresse varit större än förbandets behov så blev det 4 utlandstjänstgöringar vardera. Detta var samtidigt med studier och innan vi skaffade barn, dvs under perioden då vi var tillräckligt flexibla att kunna ställa upp med kort varsel (åka utomlands sex månader plus förberedelser, med ngn månads förvarning).

 

Jag vill tjänstgöra, med mitt förband i synnerhet. Med god framförhållning och tydligt reglerade åtaganden kan jag åtminstonde diskutera saken med min arbetsgivare. Det skulle visserligen bromsa min civila karriär men det kan jag ställa upp på.

I dagsläget skulle min chef - och min fru - bara skratta åt mig om jag talade om att samma typ av planering och villkor gäller som när jag pluggade.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag vill tjänstgöra, med mitt förband i synnerhet. Med god framförhållning och tydligt reglerade åtaganden kan jag åtminstonde diskutera saken med min arbetsgivare. Det skulle visserligen bromsa min civila karriär men det kan jag ställa upp på.

 

Det är du inte ensam om. Tyvärr ser jag inte att FM kommer skapa utrymme för detta inom överskådlig framtid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Använder denna tråden o ställer min fråga här istället för att gör en ny topic.

 

Kollade upp gradsystemet för de olika Kadettgraderna, men märkte att den Taktisk/Operativ utbildningen som är på 3 år bara har grader för 2 av dessa år?

 

2 vinklar för första års elever.

 

3 Vinklar för andra års elever.

 

Vad har man då det tredje och sista året?

Vet ju att man är flaggkadett då men trode att "flaggisar" hade 3 vinklar. Man borde väll få lite mer guld på axlarna då man går sista året.

 

Eller var utbildningen bara 2 år förr i tiden? Är detta nått nytt?

Edited by John.H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eller var utbildningen bara 2 år förr i tiden? Är detta nått nytt?

Helt rätt, YOP (och vad det nu hette innan det) var tidigare 2 år. Kullen 06-09 var de första med treårig utbildning och nu 07-10 har man gjort om det igen med en ettårig utbildning också.

 

Tidigare var 1 vinkel för FOK (Förberedande officerskurs) eller motsvarande, 2 vinklar första året på skola och 3 vinklar sista året på skola.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Använder denna tråden o ställer min fråga här istället för att gör en ny topic.

 

Kollade upp gradsystemet för de olika Kadettgraderna, men märkte att den Taktisk/Operativ utbildningen som är på 3 år bara har grader för 2 av dessa år?

 

2 vinklar för första års elever.

 

3 Vinklar för andra års elever.

 

Vad har man då det tredje och sista året?

Vet ju att man är flaggkadett då men trode att "flaggisar" hade 3 vinklar. Man borde väll få lite mer guld på axlarna då man går sista året.

 

Eller var utbildningen bara 2 år förr i tiden? Är detta nått nytt?

Med början från YOP06-09 så har man infört att första året = 1 vinkel, andra året = 2 vinklar och tredje året = 3 vinklar.

 

Före det så var YOP och dess föregångare mycket riktigt två år. 1 vinkel användes tidagare under FOK men hade utgått i alla fall i och med UniR FM 2003. De 1-vinkliga beteckningarna fanns dock kvar på diverse SFD och användes fortfarande av vissa förband. Nu har den alltså gjort come back och det förefaller rimligt att den kommer att finnas med i nya UniR FM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter fått en genomgång på hur det nya gradsystemet kommer att vara uppbyggt så gör jag en vild chansning på att det kommer se ut på ungefär detta sätt. Efter 36 år i träda hoppas jag att Rustmästre gör come-back.

 

 

OF9 General

OF8 Generallöjtnant

OF7 Generalmajor

OF6 Brigadgeneral

OF5 Överste/Överste av första graden

OF4 Överstelöjtnant

OF3 Major.........................................OR9 Förvaltare

OF2 Kapten.......................................OR8 Fanjunkare

OF1 Fänrik/Löjtnant...........................OR7 Sergeant

OF(D) Kadett/Flaggkadett..................OR6 Rustmästare

...........................................................OR5 Överfurir

...........................................................OR4 Furir

...........................................................OR3 Korpral

...........................................................OR2 Vicekorpral

...........................................................OR1 Menig

Edited by QuizQuoz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vad baserar du den listan på?

Egna fantasier eller fakta?

 

Detta är vad HKV har gått ut med:

 

OF5 Överste/Kommendör

OF4 Överstelöjtnant/Kommendörkapten

OF3 Major/Örlogskapten.........................OR9 R/S/F Fanjunkare

OF2 Kapten.............................................OR8 Fanjunkare

OF1 Fänrik/Löjtnant.................................OR7 Sergeant

.................................................................OR6 Furir

.................................................................OR5 Korpral

.................................................................OR4 ?

.................................................................OR3 ?

.................................................................OR2 ?

.................................................................OR1 Menig

 

Det ska vara en anpassning till NATO-standard vad gäller Officers (OF) & Other ranks (OR). Samt att OF1 ska motsvara OR7 befäls- och lönemässigt. I övrigt är förhoppningar från min sida.

 

Det ska presenteras 15:e April och de tror att det kan vara genomfört till sommaren.

Edited by QuizQuoz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anställda kommer alltså att ha lägre grad än värnpliktiga specialister?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anställda kommer alltså att ha lägre grad än värnpliktiga specialister?

 

Hur menar du? Vilka anställda syftar du på?

Samtliga OF är officerare som läst OP motsv. OR9-7 är specialist/underofficerare som läst SOU motsv.

Alltså fast anställd personal.

OR7 och under är värnpliktiga eller kontraktsanställda.

Värnpliktiga Fänrikar och nedåt är ju bara att ge nya grader.

 

Skulle kunna tänka mig att BFA blir rustmästare

Gruppchef Överfurir

Special befäl likt MP med PHS som i US blir Furir

Stf Gruppchef blir Korpral

Soldater som genomfört GU Vicekorpral, med tanke på att vicekorpral översätts till Private 1st class

Menig soldater som genomför GU

 

@g3space

tror det va F=flottilj R=regemente S=skola :)

fast med den logiken bort C för center vara med

Edited by QuizQuoz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By maccus
   Hej 
   Min morfar var någon form av militär i Sverige under 1930 - 1940 talet och han dödades 1958 så jag har inte så mycket information om honom ........ so I would like to know what he has for military degree and what weapon battle as han tillhörende & från vilken tidsperiod som hans militära uniform hörde till 
    
   Tacksam för svar 
    
   MVH 
    
   Maccus 

  • By kjs
   Finns det någon lista över de olika Rank nivåerna. 
  • By mulltin
   Undrar om någon vet var man kan få tag på skinnjacka m/90 i storlek c46-48 isch.
  • By JKA
   Tycker svenska armén ska köpa in 30 Patriot + 50 MLRS från USA.
    
   Placera dom i Stockholm alla 50 MLRS så vi blir slagkraftigt från markytan.
    
   Sen placera ut 10 Patriot pjäser i Gotland och slutligen placera ut 20 Patriot i hemvärnet.

   Allt detta blir helt okej och vi fixar dom här raketartilleri början av nästa år.
   Vad tycks?


  • By Panzar
   Tjenare!
    
   Tänkte kolla ifall det var några här inne som börjar OP 15 i höst?
   Kan ju vara kul att höra från andra innan!
    
   Ni som redan studerar/studerat där får gärna inflika med lite tips och råd ang. utbildningen, Samt vad som kan behövas tas med
    
   Mvh P.
×
×
 • Create New...