Jump to content
Sign in to follow this  
Kimster

Förändringar inom gradsystemet

Recommended Posts

Snacket på jobbet är att man ska hänga kvar och så kanske man får bli officer på riktigt :-(

 

Allvarligt så är det tydligen så att man nu inser att det finns ett uppdämt behov av att kunna plocka in folk med civil kompetens, utbilda dom på högre nivå för tjänstgöring i special funktioner (de som redan nämnts är PSYOPS, LOG, Tele). I sinom tid är tanken att man både ska genomföra YOff utbildning och en akademisk utbildning, men att detta inte är görligt idag. Jag är inte helt säker på att detta överhuvudatget går att genomföra, tänk på hur många år det skulle bli. 3 år akademisk YOFF examen, plus 3-4 år för en akademisk examen på vetttig nivå. Lite dyrt för den underbara lönen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@slepnir om du kollade min länk så ser du att det lutar åt 3-4års akademisk bakgrund+1-1,5års på FHS/MHS. Lång tid även det men ändå klart bättre

Share this post


Link to post
Share on other sites

Törs man hoppas på att den förberedande grundkursen bara finns för meterologer? Och att kanske praktiken inte är obligatorisk? Då är man ju snabbt nere på 6 månaders extra utbildning B-)

 

Fast kan ju faktiskt se ett syfte med en praktik så den är ju svår o argumentera sig bort ifrån gissar jag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen om praktiken innebär att man går i sin befattning så är det ju en diffentionsfråga om det är utbildning eller jobb :D

 

skall bli klart spännande att se när de övriga utbildningarna dyker upp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt vad jag erfar så är en remiss angående utmärkning av OR-kategorin ute på förbanden nu.

Jag har fått lägga ögonen på den och tycker att det ser bra ut.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enligt vad jag erfar så är en remiss angående utmärkning av OR-kategorin ute på förbanden nu.

Jag har fått lägga ögonen på den och tycker att det ser bra ut.

 

/K

 

Säjer man A, och det inte är hemligt, får man säga B!

 

Kom igen nu, visa oss utan Emil!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enligt vad jag erfar så är en remiss angående utmärkning av OR-kategorin ute på förbanden nu.

Jag har fått lägga ögonen på den och tycker att det ser bra ut.

 

/K

 

Säjer man A, och det inte är hemligt, får man säga B!

 

Kom igen nu, visa oss utan Emil!

Jag har hört att du fått remissen så svara själv!

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag har hört att du fått remissen så svara själv!

 

/K

 

Vi andra (lurade) som inte har daglig tillgång till Emil?

 

Eller får vi vackert vänta och hoppas på en senare utnämning till Fanjunkare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det ska heta specialistbefäl inte specialistofficerare

 

Nope. Du kan se det så här. Det övergripande begreppet för militära tjänstemän som arbetar heltid heter "yrkesofficerare". Under detta kommer det att finnas två undergrupper; OF och OR. OF betyder "officersgrader" och OR betyder "andra grader". Inom kategorin OR kommer specialistofficerarna att bekläda de högsta graderna.

 

Yrkesofficerskategorin kommer således att bestå av dels de som är officerare och dels de som är specialistofficerare. Det hade varit en bättre lösning att döpa om yrkesofficerare till yrkesbefäl men det går inte att göra just nu.

 

För reservofficerare gäller samma indelning, men förmodligen kommer det att bli mycket får individer som är reservofficerare och specialistofficerare.

 

Specialistofficeren är inte officer, lika lite som underofficeren var det. Men - specialistofficeren kommer att vara grundbulten i Försvarsmakten och även vara den vanligast militäre tjänstemannen.

 

GMY

 

//BC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag vet inte, men jag ska försöka ta reda på det. Vet ej heller i vilken utsträcknig det är tänkt, om det gäller bara hemma eller i US eller båda eller hur det är tänkt.

Ett färskt rykte från en källa so far.. och vi ska behandla det som ett sånt till det är bekräftat..

 

Det jag hört vidare i just den frågan är att det är enligt ett riksdagsbeslut förbjudet att inneha någon form av officersgrad oavsett färg så länge man inte gjort officersutbildning. Om det har med saken att göra vet jag inte heller.. men intressant information iaf.

 

Intressant. Det borde ju då innebära att alla som inte genomgått YOP elller ROP (eller OHS och ROK) bryter mot det beslutet. Alternativt att det finns nå´n dispensklausul nå´nstans alternativt att "officersutbildning" tolkas generöst (befordringsutbildning genom Försvarsutbildarna, befordringsgången i HV genom kurser på HvSS, baccisgrader inom US...).

 

Nå´n som vet nå´t nummer eller så på riksdagsbeslutet så man kan läsa det i sin helhet?

 

Förordningen heter SFS 2007:1268 och senaste tillägget heter SFS 2008:289. Mycket riktigt är det så att officer är den som är yrkes- eller reservofficer. Detta måste nu ändras eftersom den nya kategorin "specialistofficerare" införts.

 

GMY

 

//BC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

 

På vilket sätt?

 

Hoppas på att officersgraderna försvinner för HV-befäl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

 

På vilket sätt?

 

Hoppas på att officersgraderna försvinner för HV-befäl.

 

Blir det inte lite märkligt med en bataljonschef som furir eller liknande? Då förordar jag precis som LtP varit inne på, att man på något sätt indikerar att detta är ett Hv-befäl med Kaptens tjänsteställning. Precis som med de vita graderna...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

 

På vilket sätt?

 

Hoppas på att officersgraderna försvinner för HV-befäl.

 

Blir det inte lite märkligt med en bataljonschef som furir eller liknande? Då förordar jag precis som LtP varit inne på, att man på något sätt indikerar att detta är ett Hv-befäl med Kaptens tjänsteställning. Precis som med de vita graderna...

 

Det är nog en sådan lösning som kommer att presenteras. Vi får se när remiss-svaren kommit in och det slutgiltiga förslaget tas fram!

 

GMY

 

//BC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Precis, dock anser jag att remissfråga 1 var klumpigt formulerad. I övrigt var jag positiv till det mesta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

 

På vilket sätt?

 

Hoppas på att officersgraderna försvinner för HV-befäl.

 

Det gör dom inte, utan de föreslås anpassas istället.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Detta bör inte påverka HV på nått sätt då HV ändå kört sitt egna rejs med grader.

 

Jodå, det kommer att påverka Hv också Jag vet.

 

På vilket sätt?

 

Hoppas på att officersgraderna försvinner för HV-befäl.

 

Det gör dom inte, utan de föreslås anpassas istället.

 

Mjae, alternativet på en av remissfrågorna är väl att de kan försvinna helt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Haberget - Jo det vore möjligt att klippa och klistra in den här, men på grund av allt det den tar upp, så är det nog bättre om du ställer specifika frågor. Att bara posta en hel remiss (och OBS!, det är en remiss, inte ett färdigt beslut) leder bara till en massa ovidkommande diskussioner. Men fråga gärna om det är något specifikt du undrar över.

 

@DaRaven - Beror lite på hur man läser. Jag antar du menar Fråga 1. Jag ser det som följer:

Man kan antingen

A. Enbart nyttja OR 6 - OR 9 för de med specialistofficersexamen samt de som frivilligt karriärväxlar

eller

B. Nyttja OR 6 - OR 9 för de med specialistofficersexamen, de som frivilligt karriärväxlar samt Hemvärnsbefäl.

 

Noter att det inte står "samt alla Hemvärnsbefäl." Det står dock inte heller "samt vissa Hemvärnsbefäl", så det är lite luddigt.

 

Om man inte samtidigt klargör att vissa befattningar inom Hemvärnet ska vara förbehållna yrkes- alternativt reservofficerare (OF) (vilket i och för sig vore bra) så är mitt resonemang ungefär såhär.

1. Hemvärnet bör använda både OR och OF grader, precis som militär personal samt civil personal inom FM. Dessa bör särskiljas genom användandet av yrkesband.

2. Baserat på beskrvining av nivåerna för OR, så bör HvSS utbilda mot OR 5 och OR 7 avseende gruppchef/plutonchef, samt OR 7 för KVM Batstabsmedlemmar utbildas mot OR 7/ OR 8. Man bör med samverkan gentemot MHS kunna utbilda mot OF 1/Lt avseende kompanichef/stf kompanichef samt vissa befattningar på batstab.

3. Jag vidmakthåller min tes att Hemvärnsbataljonchef skall vara yrkes/reservofficer OF 3 samt att hemvärnskompanichef bör vara yrkes/reservofficer OF 2 (OF 1/Lt. i undantagsfall).

 

Diskussionen kring punkterna 2. och 3. tas i Hv/Friv forumet, jag tog endast med dessa för att belysa mitt synsätt.

Edited by Sleipnir

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Haberget - Jo det vore möjligt att klippa och klistra in den här, men på grund av allt det den tar upp, så är det nog bättre om du ställer specifika frågor. Att bara posta en hel remiss (och OBS!, det är en remiss, inte ett färdigt beslut) leder bara till en massa ovidkommande diskussioner. Men fråga gärna om det är något specifikt du undrar över.

 

Hur ser förslaget ut kring utmärkning av OR-kategorin? Nämner det något om vilket av de två förslagen (graderna) det lutar åt? Har det blivit någon förändring i förslagen?

 

Och den svåraste nöten:

Hur kommer detta påverka mig som gått YOP, men anställd som RO och aktiv inom Hemvärnet och Friv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Haberget - Jo det vore möjligt att klippa och klistra in den här, men på grund av allt det den tar upp, så är det nog bättre om du ställer specifika frågor. Att bara posta en hel remiss (och OBS!, det är en remiss, inte ett färdigt beslut) leder bara till en massa ovidkommande diskussioner. Men fråga gärna om det är något specifikt du undrar över.

 

Hur ser förslaget ut kring utmärkning av OR-kategorin? Nämner det något om vilket av de två förslagen (graderna) det lutar åt? Har det blivit någon förändring i förslagen?

 

Och den svåraste nöten:

Hur kommer detta påverka mig som gått YOP, men anställd som RO och aktiv inom Hemvärnet och Friv?

Du kommer fortsatt ha samma utmärkning som idag.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det jag funderar på är hur man kommer att hantera det värnpliktiga befälet med officers tjänsteställning samt värnpliktsofficerarna. Blir det en "degradering", motsv. yrkesband eller undviker man frågan helt eftersom det är en minskande skara där de flesta som inte redan är i hemvärnet ändå inte är krigsplacerade.

Edited by Lt P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det blir nog det sistnämnda. VO finns knappt längre. Visst är det ett gäng som fortfarande minns sin kadettskola men det är ytterst få av dessa som är krigsplacerade och ännu färre av dessa som har officersbefattningar i krigsorgen.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det blir nog det sistnämnda. VO finns knappt längre. Visst är det ett gäng som fortfarande minns sin kadettskola men det är ytterst få av dessa som är krigsplacerade och ännu färre av dessa som har officersbefattningar i krigsorgen.

 

/K

 

harkel, harkel, om nu HV räknas till krigsorgen så ränner det runt en hel del... :banghead:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tror på yrkesband. Enklaste sättet att sära på HV-graderna.

 

Ja, för HV-grader ja, men vpl officerare (motsv.) då?

 

Nu är det väl redan påbörjat i annan riktning, men min uppfattning är som sagt tidigare att graden fänrik borde vara för denna, och kanske några andra, kategorier medan yrkesofficerare borde vara underlöjtnant som ingångsgrad.

 

/P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller i princip med (vem går idag befordringsgången i CFB, om det ens går). Fast som broder Krook säger, vi är ett utdöende släkte...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sleipnir

Förbered dig på omgalonering. VO i HV anses redan idag vara Hv-befäl. Min bedöming är att VO i HV kommer att utmärkas som övriga befäl utan officersexamen, dvs med Yrkesband. Svart är föreslaget.

Om du sedan får behålla de stora stjärnorna eller får byta till små får vi väl se. Jag utesluter inte att man kör en övergångsregel och fasar ut gamla VO i egen takt.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D Över min döda kropp att dom tar bort den rättigheten. Fänrik av guds nåde är grunden i min existens...

 

 

:camo: Nåja, får köra 3 stjärnor med vitt yrkesband istället då...mitt engagemang i Hv har ju gått ner rätt avsevärt sen man fick ordern som medförde anställning.

 

Fast i genomgång av rullan på jobbet noterade jag att det fortfarande stod VO/Fk.

Edited by Sleipnir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du kanske måste välja mellan:

-inte alls (avmönstra helt) eller;

-Uoff med svart band

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By maccus
   Hej 
   Min morfar var någon form av militär i Sverige under 1930 - 1940 talet och han dödades 1958 så jag har inte så mycket information om honom ........ so I would like to know what he has for military degree and what weapon battle as han tillhörende & från vilken tidsperiod som hans militära uniform hörde till 
    
   Tacksam för svar 
    
   MVH 
    
   Maccus 

  • By kjs
   Finns det någon lista över de olika Rank nivåerna. 
  • By mulltin
   Undrar om någon vet var man kan få tag på skinnjacka m/90 i storlek c46-48 isch.
  • By JKA
   Tycker svenska armén ska köpa in 30 Patriot + 50 MLRS från USA.
    
   Placera dom i Stockholm alla 50 MLRS så vi blir slagkraftigt från markytan.
    
   Sen placera ut 10 Patriot pjäser i Gotland och slutligen placera ut 20 Patriot i hemvärnet.

   Allt detta blir helt okej och vi fixar dom här raketartilleri början av nästa år.
   Vad tycks?


  • By Panzar
   Tjenare!
    
   Tänkte kolla ifall det var några här inne som börjar OP 15 i höst?
   Kan ju vara kul att höra från andra innan!
    
   Ni som redan studerar/studerat där får gärna inflika med lite tips och råd ang. utbildningen, Samt vad som kan behövas tas med
    
   Mvh P.
×
×
 • Create New...