Jump to content

NBG 08


Särimner

Recommended Posts

  • Replies 847
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jonatan.

 

Politik och internationellt rövslickeri. Det är grunden till att vi överhuvudtaget har soldater utomlands, inte för att det behövs alltid. Och samma sak gäller för vårt engagemang i EUs stridsgrupper.

Alla ska få vara med och leka även om alla inte kan bidra med lika mycket...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
finns ett par trådar vad jag vet som handlar om vad som ska ingå i bg osv, vad jag vet sås tår norige o findland för nån slags support och underhåll.

Typ artelleri och transport av mat ammunition osv.

om jag minns rätt

 

//Patron

 

 

Norge ska ha sjukvårdskompani (motsv.) och bla strategisk transport. Estland ca 40 soldater i närskydd (för BG-staben tror jag) och finlands bidrag har jag inte koll på.

Stor bajsmacka som Sverige har svalt glatt, anser jag.

 

Man har visst tänkt att 70% ska rekryteras direkt från GU (termin 3) och 30% övrigt folk.

Nån över 21 som ställer upp på det? :worthy:

Link to comment
Share on other sites

En mesig början men det är i alla fall en början.

 

Vi borde ha tre helt egna och kompletta battle-groups med kontrakterad personal.

 

En ute, en hemma i vila och en under uppbyggnad. Kanske behövs det tom fyra för att få kontinuerlig uthållighet.

 

De kan lika gärna ha alla funktioner och vara små minityrarméer då vi behöver alla funktioner för att försvara Sverige. Insatserna blir en utomordentlig övningsverksamhet och rimlighetskoll av material och taktik samtidigt som det blir en bra motivator för kontinuerlig nyanskaffning av materiel.

 

Kontinuerlig uthållighet och kunskap om alla funktioner borde vara utrikespolitisk hårdvaluta. Tillräckligt för att alla demokratier och stormakter skall ha med "få med Sverige" en bit ned på dagordningen när något gemensamt militärt problem skall lösas. Har vi ett värde kan vi lättare få bra försäkringar om hjälp från andra om vi behöver den. Om vi sedan gör bra insatser får vi ett utomordentligt rykte.

 

Grundutbildningen måste vara så stor att den ger ett tillräckligt rekryteringsunderlag, det går att locka fram frivillighet men det går inte att önska fram den. De som grundutbildas och inte värvas och arvet av materiel och personal från de stående insatsstyrkorna ger vartefter ett respektabelt mobiliseringsbart försvar. Insatserna gör att det inte möglar som den gamla 50:tals armén. Hemvärnet kan användas för att hålla arvspersonal aktiv så de lättare återrekryteras vid behov till insatsförsvaret. Återigen förbättar det självförsvarsförmågan.

 

Jag kan skriva några kilobyte om det här. Men var får man funderingarna manglade så de kvalitetskontrolleras och ev kanske gör lite nytta? Jag är lite kär i mina egna principer så de känns självklara för länder typ Sverige och jag kommer inte längre med dem.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte meningen att uthålligheten ska fås av att battlegroups från olika länder avlöser varandra?

Jo.

"Internationellt"

 

Men jag ser en poäng i MR:s resonemang att ha ett stående insatsförsvar med 3-4 färdiga stridsgrupper.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte meningen att uthålligheten ska fås av att battlegroups från olika länder avlöser varandra?

 

Det är den enda lösningen när egen avlösningsmöjlighet saknas. Det tvingar förvisso fram mer sammarbete men jag tror att behovet av att svetsa ihop tex de nordiska länderna är mindre än det själviska behovet av att bidra med garanterad uthållighet där våra utrikespolitiker inte behöver lova att andra länder ställer upp. Jag skulle hellre se att Sveriges insatsförmåga var som ett mini-storbrittanien.

Sedan finns det inget som hindrar sammarbete för att sätta upp en nordisk uthållig "brigad" som blir tre gånger så stor som vad vi mäktar med på egen hand, det vore utomordentligt.

 

Jag tror att egen avlösningsförmåga minskar risken för demoraliserande "Srebrenitza" fiaskon när eller efter att vi lämnar ett område pga falerande avlösning. Sådant vore moraliskt förödande och vad blir våra politiska löften värda efter något sådant?

 

F.ö. skulle ett minimum av en BG hemma i vila och lättare övning och en under uppbyggnad tillsamans med HV ge ett helt ok kuppförsvar. Jag skulle inte räkna in grundutbildningsförbanden i kuppförsvaret eftersom de bara finns färdiga under några få veckor men yrkesofficerare i dem kan givetvis blixtsnabbt förstärka insatsgrupper och HV.

 

Jag håller sedan på att "arvets" huvudförråd och mobplatser bör finnas nära befolkningskoncentrationer, dvs i södra sverige och utmed norrlandskusten. På samma sätt bör HV och insatsförsvaret ha övningsfält nära befolkningskoncentrationer för att underlätta övande och rekrytering. Övningsfällt för mera omfattande och sällan genomförda övningar kan finnas var som helst.

 

Arvet borde på pappret och i förråden organiseras som helt mekaniserade förband som mot visst motstånd av flyg och sabotörer kan rulla från södra Sverige hela vägen upp till Finska gränsen för att sedan förstärka Finnarna om värsta fallet Den Traditionella Fienden skulle återuppstå. Logistikmässigt borde det ha viss likhet med att försörja en internationell insats på den eurasiska landmassan via lastbil vilket är en användbar förmåga.

Sedan tror jag att det är sannolikare att vi kan behöva hjälpa ryssarna än slåss emot dem men jag är väldigt förtjust i Finland och Rysslands demokratisering ser inte ut att gå så bra. Skall man välja ett godtyckligt modellhot och behov att planera efter för "restförmågan" som insatsförsvaret ger känns det historiskt och kulturellt helt rätt. Dessutom har Finland den bästa grannarmén och borde ge motsvarande försäkring om hjälp vid nöd.

 

De delar som övar aktivt om världen förblir som i dag eller lite oroligare blir grundutbildningsförbanden, insatsförbanden och HV. Resten blir förråd och filer.

 

Blir världen oroligare skalas insatsförbanden upp efter behov, gammal f.d. insatspersonal återrekryteras, många av dem med fräsha kunskaper från HV aktivitet och grundutbildningen utökas för att ge större rekryteringsunderlag. Är det bråttom tas en del materiel från "arvet" och givetvis nybeställs mer. Det här ger sedan ett större arv av materiel och personal. Först när hotet blir väldigt mycket större än i dag används arvet för att bygga upp repövade snabbmobiliserande förband som under kalla kriget. Det här ger en automatisk upprustning om världen blir mindre fredlig, självförsvarsförmågan ökar rejält när insatserna intensifieras. Detta förutsatt att de skall vara uthålliga och utföras med modern materiel.

 

Vid nedrustning kör man samma process baklänges utan att ändra grundprinciperna och vi slipper gräma oss halvt ihjäl över skrotade färdigbetalda förmågor.

Link to comment
Share on other sites

Redin, jag köper i stort sett hela ditt resonemang!

Ett litet men ändå greppbart insatsförsvar med stående förband är vad Sverige borde sträva efter, och ger större effekt för i stort sett samma pengar som dagens urholkade försvar gör...

 

:rockon:

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Redin, jag köper i stort sett hela ditt resonemang!

Ett litet men ändå greppbart insatsförsvar med stående förband är vad Sverige borde sträva efter, och ger större effekt för i stort sett samma pengar som dagens urholkade försvar gör...

 

:rockon:

 

Köper du tanken att använda arvet från ett aktivt vårdat insatsförsvar till att skaffa handlingsfrihet och större "självförsvarsförmåga"? Det skulle kosta ca en tiondel av budgeten.

 

Problemet jag har med dagens försvarsplanering är att jag inte hittar någon helhet i vad det är som skall byggas upp och vad som skall göras med det som produceras. Det ser ungefär ut som ett gäng asfaltsläggare som jobbar varv efter varv i samma rondell medan de stirrrar på en motorvägsritning och undrar varför de hela tiden måste riva upp det de gör.

Link to comment
Share on other sites

Man bör komma ihåg att NBG inte är ett förband framtaget för svenska behov, utan en förbandstyp framtagen för EUs snabbinsatsförmåga. Sverige är mig veterligt det enda landet som bygger hela sin armé runt sitt bidrag till den förmågan.

 

Jag är skeptisk till att en sådan bataljonsstridsgrupp är ett särskilt bra förband för försvaret av Sverige. Då var det gamla typförbanden division och brigad betydligt bättre lämpade. De länder som fortfarande har "krig på riktigt" som dimensionerande hotbild har mycket riktigt sådana förband också. Stridsgruppen saknar till exempel sådana förmågor som riktigt artilleri som väl får sägas vara oundgängligt om man ska slåss på riktigt.

 

Än värre är att vi förmodligen helt håller på att tappa förmågan att leda större förband än bataljon. Ledningsövningar i all ära, men någon gång så måste man göra det på riktigt också. Annars kunde vi ju bedriva all utbildning i simulator...

 

Så att bygga upp ett framtida svenskt territorialförsvar runt ett antal stridsgrupper ser jag som en mindre bra idé.

Link to comment
Share on other sites

Så att bygga upp ett framtida svenskt territorialförsvar runt ett antal stridsgrupper ser jag som en mindre bra idé.

 

Det beror på hur stora de är och vilka förmågår de innehåller.

För att det här skall fungera riktigt bra behöver de bokstavligt talat vara minityrarméer där en grupp innehåller allt från en flygbas och artilleri och nedåt även om man inte tar med alla funktioner på alla insatser. (En nackdel är att om de verkar för fullt och framgångsrikt är att försvarsbudgeten att bli en malström av underhållsinköp. Troligtvis behövs det någon form av extra anslag om det blir skarpt krig av det. )

 

Allt mindre än det och man behöver helt riktigt hålla igång två olika sätt att bygga upp försvaret, en insatsorganisation och någon form av mindre variant av det gamla invasionsförsvaret. I mitt förslag går typ 90% av budgeten till insatsorganisationen plus stödfunktioner i form av grundutbildning, extra HV aktiviteter, materielutveckling odyl och typ 10% till lagerhållning, HV och en papperstiger som ger handlingsfrihet. Papperstigrar fungerar inte men den aktiva delen kommer att innehålla så mycket kompetens att det ordnar sig den dag den behövs.

 

Det jag är rädd för är att dubbla system med dagens tänkande ger små insatsförband och en parallellorganisation modell papperstiger som måste fungera men inte gör det. Om jag nu har uppfattat dagens tänkande rätt, troligtvis har jag stora fel i det eftersom jag inte riktigt begriper var pengarna går åt.

 

Grundutbildningen borde omfatta en 3-4 gånger så många soldater som en sådan omgång för att ge tillräckligt rekryteringsunderlag.

 

Det betyder att man varje år strax före muck med lätthet kan öva med 4-6 grupper, det borde duga som årligen återkommande storövning i stället för kalla krigets stora KFÖ:er. Strul i den större skalan får bli en erfarenhet från stora internationella insatser.

Link to comment
Share on other sites

En mesig början men det är i alla fall en början.

 

Vi borde ha tre helt egna och kompletta battle-groups med kontrakterad personal.

 

En ute, en hemma i vila och en under uppbyggnad. Kanske behövs det tom fyra för att få kontinuerlig uthållighet.

 

har du funderat över problemen för tex befäl och annan långtidsanställd personal med att familjen kanske inte klarar av att man är borta sex månader, hemma ett år, borta sex månader osv?

Link to comment
Share on other sites

har du funderat över problemen för tex befäl och annan långtidsanställd personal med att familjen kanske inte klarar av att man är borta sex månader, hemma ett år, borta sex månader osv?

 

Inte så mycket då jag inte vet vad folk klarar och vad de flesta skulle trivas med.

 

Hur gör man i andra länder?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

finns ett par trådar vad jag vet som handlar om vad som ska ingå i bg osv, vad jag vet sås tår norige o findland för nån slags support och underhåll.

Typ artelleri och transport av mat ammunition osv.

om jag minns rätt

 

//Patron

 

 

Norge ska ha sjukvårdskompani (motsv.) och bla strategisk transport. Estland ca 40 soldater i närskydd (för BG-staben tror jag) och finlands bidrag har jag inte koll på.

Stor bajsmacka som Sverige har svalt glatt, anser jag.

 

Man har visst tänkt att 70% ska rekryteras direkt från GU (termin 3) och 30% övrigt folk.

Nån över 21 som ställer upp på det? :navy:

 

 

Finland bidrar med expertis inom eldledning för GRK och ART. Sekundärt skulle de bidra med flygunderstöd i de "påbyggnadsoptioner" som finns för BG... har jag för mig?

 

Hade en föreläsning om BG-fenomenet förra veckan. Mycket intressant.

Ska bli spännande att se och höra när det går upp för pressen (i större skala) och för svenska folket att man faktiskt utbildar "stridsgrupper" och helt har lämnat det gamla territorialförsvaret (och alliansfriheten vill jag påstå). :rocketl:

Kanske blir ett slagträ för vissa partier i det kommande valet?

 

Eller så är det väl som vanligt att folk inte bryr sig om försvars-/utrikespolitik rent generellt...

Link to comment
Share on other sites

Man har visst tänkt att 70% ska rekryteras direkt från GU (termin 3) och 30% övrigt folk.

Nån över 21 som ställer upp på det? :banana

 

Nu har jag hört två bud, att 70 % kommer direkt från GU 30 % resten, det andra var tvärtom dvs 30 % från GU 70% resten. Vad stämmer?

 

Personligen tror jag det blir svårt att rekrytera 70% av vpl till en tredje termin..

Link to comment
Share on other sites

Man har visst tänkt att 70% ska rekryteras direkt från GU (termin 3) och 30% övrigt folk.

Nån över 21 som ställer upp på det? :banana

 

Nu har jag hört två bud, att 70 % kommer direkt från GU 30 % resten, det andra var tvärtom dvs 30 % från GU 70% resten. Vad stämmer?

 

Personligen tror jag det blir svårt att rekrytera 70% av vpl till en tredje termin..

 

 

Vad jag hörde från min föreläsare från utredningsgruppen så var förhoppningarna att nästintill samtliga värnpliktiga skulle skriva på för en tredje termin.

 

70% från GU låter alltså rimligt.

 

Det är under mönstringsstadiet som man skall gallra ut de som kan tänka sig att fortsätta med internationell tjänstgöring. Det skall tydligen i det närmaste bli ett krav för att få göra värnplikt. Man räknar ändå med risken för ett visst manfall när kontraktsskrivningen väl kommer på tal.

 

Att få 19-20 åringar att skriva på var dock ett litet orosmoment i jämförelse med det gamla vanliga problemet.... att hitta kaptener i 30-årsåldern (familjebildningsfasen) som är villiga att följa med.

 

Ett stort problem var dock att hitta lagom lockande löner. Det ska tydligen finnas (eller ha funnits en preliminär iaf) lista över tänkta löner för BG i beredskap. Nån som vet var denna lista finns/fanns?

Link to comment
Share on other sites

Har en liten fråga, men hur funkar BG egentligen? Nog fattar jag i stort o så, men om nån bara skulle vilja förenkla? Har läst tråden, och många andra, artiklarna osv blablabla

 

Som jag förstått det: en oroshärd uppstår nånstans i världen, en BG skickas dit. Men hur länge blir BG kvar? kommer den att avlösas av en annan ? Efter hur länge?

Link to comment
Share on other sites

Har en liten fråga, men hur funkar BG egentligen? Nog fattar jag i stort o så, men om nån bara skulle vilja förenkla? Har läst tråden, och många andra, artiklarna osv blablabla

 

Som jag förstått det: en oroshärd uppstår nånstans i världen, en BG skickas dit. Men hur länge blir BG kvar? kommer den att avlösas av en annan ? Efter hur länge?

 

Har du läst på den första sidan jag kan komma att tänka på, www.mil.se ?

 

För där finns att läsa, på sidan om EUBG:

 

Planerad insatsradie är inledningsvis 600 mil från Bryssel. Uthållighetstiden vid insats är satt till 30 dagar men den ska kunna förlängas upp till 120 dagar.
Link to comment
Share on other sites

Har en liten fråga, men hur funkar BG egentligen? Nog fattar jag i stort o så, men om nån bara skulle vilja förenkla? Har läst tråden, och många andra, artiklarna osv blablabla

 

Som jag förstått det: en oroshärd uppstår nånstans i världen, en BG skickas dit. Men hur länge blir BG kvar? kommer den att avlösas av en annan ? Efter hur länge?

 

Hela konceptet med EU battlegroups är lite taget från Operation Artemis i Kongo (EUs första självständiga militära operation f.ö.) Där ersattes EUs styrkor av mer konventionellt sammansatta fredsbevarande styrkor i FNs regi efter att de stabiliserat situationen åt FN i Kongo.

 

Är ju inte direkt ett definitift svar men kanske kan ge en fingervisning på hus det ska fungera.

 

Länk om Operation Artemis:

http://pbpu.unlb.org/pbpu/library/Artemis.pdf

 

 

EDIT

EUs förstasjälvständiga militära operation UTANFÖR EUROPA ska det ju självklart vara.. :Malaj:

Edited by Jända
Link to comment
Share on other sites

Har du läst på den första sidan jag kan komma att tänka på, www.mil.se ?

 

För där finns att läsa, på sidan om EUBG:

 

 

Ja det har jag.. har det klart för mig, men hur det kommer att fungera i praktiken, det är det som är lite luddigt, kanske min frågeställning också, får ursäkta. Kanske kommer tillbaka när man är lite mer vaken :Malaj:

 

Har en liten fråga, men hur funkar BG egentligen? Nog fattar jag i stort o så, men om nån bara skulle vilja förenkla? Har läst tråden, och många andra, artiklarna osv blablabla

 

Som jag förstått det: en oroshärd uppstår nånstans i världen, en BG skickas dit. Men hur länge blir BG kvar? kommer den att avlösas av en annan ? Efter hur länge?

 

Hela konceptet med EU battlegroups är lite taget från Operation Artemis i Kongo (EUs första självständiga militära operation f.ö.) Där ersattes EUs styrkor av mer konventionellt sammansatta fredsbevarande styrkor i FNs regi efter att de stabiliserat situationen åt FN i Kongo.

 

Är ju inte direkt ett definitift svar men kanske kan ge en fingervisning på hus det ska fungera.

 

Länk om Operation Artemis:

http://pbpu.unlb.org/pbpu/library/Artemis.pdf

 

Tack.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...