Jump to content

Återupprättat kustartilleri


Granis

Recommended Posts

Det kanske framgår av en eller flera ”trådar” här, men är det nåt nytt kring (återupprättat) kustförsvar/ kustartilleri? Jag tänker då i första hand på Robot 15, där förmågan återupprättades för fem år sedan (sådär), och då som en del av Flottan (sjöstridsflottiljen). Men det var på försök då? Är vi fortfarande där, och hur har det gått? Blir det ett permanent förband där, eller hamnar det under dagens KA =Amfibiekåren till slut? För det är väl permanent nu? Och vad tror vi om förmågan? Tillkommer några enheter?


Vad gäller artilleri har det väl bara spekulerats i om ”ARCHER” kan/ ska tillföras kustförsvaret, men då kanske under arméns/ artilleriregementets förband? Nåt nytt sagts kring detta, och vad tror vi?

Link to comment
Share on other sites

Såtillvida att man krigsplacerat och återtagit de få eldenheter med RBS15KA som fanns stämmer ju, mer som en pappersprodukt.

Problemet är att antalet enheter är begränsat då flera avvecklades senaste gången systemet avvecklades i sin helhet, det är inte bara att köpa några till eller ge det till amfibiekåren, den krävs en organisation kring förbandet i sig, som idag inte finns.

Att man kan krigsplacera några eldenheter är ju främst pgra att det finns personal nuvarande och de som inte längre är aktiva i försvarsmakten som tidigare fått utbildning på systemet.

 

Att de tillfördes marinen beror väl till stort på att de har sensorsystemen som krävs för invisning samt robotarna i sig, amfibiekåren har inte sensorsystemen och i praktiken, inte så mycket med kustförsvar att göra längre som de hade för 20+ år sedan.

 

Förhoppningsvis införs rörlig kustrobot som förband igen i försvarsmakten, men det är mycket mer som ska till innan det blir något riktigt utav det..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 9/2/2020 at 12:30 AM, Chassi said:

Såtillvida att man krigsplacerat och återtagit de få eldenheter med RBS15KA som fanns stämmer ju, mer som en pappersprodukt.

Problemet är att antalet enheter är begränsat då flera avvecklades senaste gången systemet avvecklades i sin helhet, det är inte bara att köpa några till eller ge det till amfibiekåren, den krävs en organisation kring förbandet i sig, som idag inte finns.

Att man kan krigsplacera några eldenheter är ju främst pgra att det finns personal nuvarande och de som inte längre är aktiva i försvarsmakten som tidigare fått utbildning på systemet.

 

Att de tillfördes marinen beror väl till stort på att de har sensorsystemen som krävs för invisning samt robotarna i sig, amfibiekåren har inte sensorsystemen och i praktiken, inte så mycket med kustförsvar att göra längre som de hade för 20+ år sedan.

 

Förhoppningsvis införs rörlig kustrobot som förband igen i försvarsmakten, men det är mycket mer som ska till innan det blir något riktigt utav det..

 

Tung rörlig kustrobot är återinförd i FM. Benämns 311 robotenheten och är ett stående och kontinuerligt bemannat förband vid 3:e Sjöstridsflottiljen, och deltar full ut i både ordinarie övningsverksamhet samt beredskap. Det är alltså inte något pappersförband!

 

På sikt är planen att Amfibiekåren ska omformas från dagens sjörörliga skytteförband och åter bli ett sjörörligt sjömålsbekämpande förband. I detta ingår bl.a. att återinföra olika typer av sjömålsrobotar, både burna och fordonsbaserade. Denna ominriktning är en av anledningarna till att amfibiebataljonerna minskar i personalomfång i samband med att det återupprättas en andra bataljon i GBG (5:e Amfibiebataljonen).   

 

I regeringens senaste budgetstyrning till FM inför BU21K ingick också styrning att dagens tunga kustrobotsystem ska vidmakthållas fram till att ett nytt system införs. Huruvida detta system tillförs AMF eller fortsätter tillhöra Flottan får framtiden utvisa (förutsatt att det tillförs pengar så det överhuvudtaget kan anskaffas!) 

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

navynews.com analyserar ett par olika 155 mm SPH system (Self-Propelled Howitzers) inkl. Archer huruvida de kan användas som rörligt kustartilleri.

 

Quote

In July 2020, the United States Army has issued a Request for Proposals (RFP) for a 155mm Wheeled Gun System (WGS) as a faster, lighter, and more mobile alternative than the heavier M109A6 “Paladin” tracked Self-Propelled Howitzer.  Naval News will examine two 155mm WGS systems and how and why they might qualify towards Anti-Ship artillery for the United States and NATO.  All NATO-standard 155mm ammunition should be able to be transported and fired by these WGSs, such as High Explosive, High Explosive Extended Range, Illumination, and Smoke, in addition to specialized precision-guided projectiles and Hypervelocity Projectiles (HVP).


 

Quote

 

Currently, 48 ARCHERs serve with the Swedish Army with canceled orders from Norway and Croatia due to scheduling for the former and financial reasons for Croatia.

The ARCHER’s entry into the U.S. Army’s WGS RFP could have effects that might mitigate to the Anti-Ship and coastal artillery defense roles, and even interest by the Marine Corps of the U.S. and NATO nations.  If implemented as Anti-Ship artillery, a group of ARCHERs could fire over the horizon using remote sensors such as ground-based, ship, or aerial radars and Unmanned Aerial Systems. 

 

 

Analysis: 155mm Wheeled Mobile Howitzers Could Become Anti-Ship Artillery

(navalnews.com)

 

Jag tvivlar dock på att det ingår Archer pjäser som avbeställts av Kroatien i det svenska pjäs beståndet. 6 st Archer på Gotland som även kan användas som rörligt kustartilleri vore något av en game changer för P 18.

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Perman said:

Jag tvivlar dock på att det ingår Archer pjäser som avbeställts av Kroatien i det svenska pjäs beståndet. 6 st Archer på Gotland som även kan användas som rörligt kustartilleri vore något av en game changer för P 18.

 

/Per


Prisskillnaden på 12 enheter Archer till Kroatien eller 12 enheter begagnade tyska Panzerhaubitze 2000 till Kroatien tycks inte stor.
Var verkliga skälet att de valde tyska kanoner att de var billigare?

Archer: 54 miljoner SEK x 12 = 648 milj kr. 12 st Panzerhaubitze 2000: $54 million

Edited by vikingman
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Perman said:

Jag tvivlar dock på att det ingår Archer pjäser som avbeställts av Kroatien i det svenska pjäs beståndet. 6 st Archer på Gotland som även kan användas som rörligt kustartilleri vore något av en game changer för P 18.

 

/Per


Archer är en haubits med en ganska så hög kastbana, gjord för att granaterna skall slå ner uppifrån. De gamla kustartilleripjäserna var flackskjutande kanoner som skulle slå hål i fartyg så nära vattenlinjen som möjligt.

Nyttjandet av haubitsar utan 15,5 cm radarstyrd halvpansarammunition mot sjömål är nog inte praktiskt.

Utöver att ha lämpliga vapensystem och ammunition så är ju även den ganska så meningslös utan målupptäckt och eldledning (d.v.s. resten av bekämpningscykeln).

Men ett artillerisystem motsvarande Archer, tillhörande stridsgrupp Gotland, kan nog göra underverk med en fientlig luftlandsättning eller en landstigning. Eller så kanske det för P18:s del skulle vara bättre att dom hade splitterskyddade granatkastarbandvagnar som verkligen har samma rörlighet som resten av förbandet.  ;-)

Edited by Adeptus Bellum
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 11/5/2020 at 1:53 PM, vikingman said:


Prisskillnaden på 12 enheter Archer till Kroatien eller 12 enheter begagnade tyska Panzerhaubitze 2000 till Kroatien tycks inte stor.
Var verkliga skälet att de valde tyska kanoner att de var billigare?

Archer: 54 miljoner SEK x 12 = 648 milj kr. 12 st Panzerhaubitze 2000: $54 million

Googlade lite angående Kroatiens köp.

Enligt vad jag har läst. Så köpte Kroatien 16 st varav 12 st skulle användas. En ska vara för utbildning och tre  ska vara för reservdelar.  Tydligen kan dessa använda en rakettillsats så att granater kan nå 80 km. Så då blir deras affär lite bätte.  

https://hrvatski-vojnik.hr/pzh-2000-in-service-with-the-croatian-armed-force/

 

Estland blev också erbjuda ca 16-18 st PzH2000 men de avstod och köpte 12 st K9 istället.

Link to comment
Share on other sites

Ok, men eftersom artikeln påstår att Sverige övertagit Archer pjäser som var avsedda för Kroatien så vore det intressant om någon kan bekräfta att dessa pjäser är tillverkade men inte levererade till Kroatien. Jag tvivlar starkt på detta.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

On 11/5/2020 at 9:40 AM, Perman said:

navynews.com analyserar ett par olika 155 mm SPH system (Self-Propelled Howitzers) inkl. Archer huruvida de kan användas som rörligt kustartilleri.

 


 

 

Analysis: 155mm Wheeled Mobile Howitzers Could Become Anti-Ship Artillery

(navalnews.com)

 

Jag tvivlar dock på att det ingår Archer pjäser som avbeställts av Kroatien i det svenska pjäs beståndet. 6 st Archer på Gotland som även kan användas som rörligt kustartilleri vore något av en game changer för P 18.

 

/Per

Jag har letat lite i artiklar och ger här min tolkning. Kroatien ville ha en ersättare för sina 2S1 24 st under 2008-2012. Men ekonomin gjorde att de inte hade råd.  2013 drog sig Norge ur ARCHER projektet. I samband med det tittade de på möjligheten att köpa 12 st ARCHER från de Norska ARCHER som var i Sveriges besittning. Hur seriöst det var har jag ingen aning om. Någon artikel säger att man även bedömde CEASAR som lämplig. Då man ansåg att PzH2000 var för tung. Under den tiden var väl inte ens ARCHER färdig? 

 

2014 bestämde sig Kroatien att beställa PZH2000 istället och deras leverans började 2015. Där defense 24 skriver att det gick på 41 miljoner Euro/dollar. Det står lite om det på olika sidor och även om Archer i Wiki på den engelska texten. Vi fick först 12 st Norska ARCHER för att man sedan skulle hitta en kund för det resterande 12 st ARCHER. Men att nu får försvaret dessa också. Så det är de svenska avsedda för Norge man har i åtanke tror jag.

https://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=867

Äldre artikel som nämner kroatiska armens planer. där ARCHER och CEASAR nämns före PZH2000.

   https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/hr-army-modernization.htm

Edited by madman
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, madman said:

2014 bestämde sig Kroatien att beställa PZH2000 istället och deras leverans började 2015. Där defense 24 skriver att det gick på 41 miljoner Euro/dollar. Det står lite om det på olika sidor och även om Archer i Wiki på den engelska texten.


https://www.morh.hr/en/news/press-releases/14925-pzh-howitzer-test-firing.html

Från Kroatiska pressreleasen 28 Juni 2017:

This powerful weapon (worth ca 55 mil EUR) has upgraded the  artillery capability of the Croatian Armed Forces and placed it among the best equipped NATO artillery forces.

Det blev kanske blev militärpolitiska beslut och allianser som till slut gjorde att Kroatien valde tyska kanonvagnar istället för Archer. Priset kanske hade betydelse men det var annat som var viktigare.

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, vikingman said:


https://www.morh.hr/en/news/press-releases/14925-pzh-howitzer-test-firing.html

Från Kroatiska pressreleasen 28 Juni 2017:

This powerful weapon (worth ca 55 mil EUR) has upgraded the  artillery capability of the Croatian Armed Forces and placed it among the best equipped NATO artillery forces.

Det blev kanske blev militärpolitiska beslut och allianser som till slut gjorde att Kroatien valde tyska kanonvagnar istället för Archer. Priset kanske hade betydelse men det var annat som var viktigare.

Ja summan 54-55 miljoner EUR är nog mer realistiskt. Då flera skriver om den summan. Men som jag skrev så var det egentligen för 16 st.  Där man inte vet skicket på de tre som ska användas som reservdelar. 

Edited by madman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...