Jump to content

Luftvärn - nuvarande och framtida behov?


Recommended Posts

Det finns en fördel i ej detekterbart luftvärn som har många enheter. Sådana passiva enheter som exempelvis Iris-T är svåra att mäta in om grupperingen vill vara dold vill säga och låter bli att sända aktivt. Det är väldigt bra, det ger en osäkerhet och en nödvändig "attrition" bedömning så fort en fiende vill smyga fram på låg höjd. Det är dessutom bra mot helikoptrar som kan användas för att ge fienden för bra rörlighet att begränsa detta med låghöjdsluftvärn är bra. På hög höjd är Meteor att föredra för att skjuta ned flyg. Den är vassare, billigare och flexiblare på att göra jobbet än tung markkbaserad LV robot.

 

Och som vanligt:

@speculatores. Nej det har jag inte missat. Men det är övervägande nackdelar med att stå grupperad i månader i väntan på uppgift inte fördelar. Och vi skall klara samma sak med flygplan, att ha tre rotar i luften hela tiden i ett par månader är inget problem när det väl är läge och vi förväntar oss fientligheter. Det är business as usual i en dylik situation att man har minst så mycket plan uppe hela tiden. Och nej det finns inget ryskt LV som kan plocka ned Jaktplan över Örebro. Faktiskt inte ens om Ryssarna grupperat det på Gotland, även om det då hade inneburit en del begränsningar i hur jaktroten över Örebro måste uppträda.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites
 • Replies 598
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Spelar det någon roll? Mi24/28 är ju specad för att överleva betydligt häftigare projektiler. Sen kommer han inte ensam heller. Att duellera helikopter med ksp58/88 är bara slöseri med soldater och a

Det går inte att stoppa in ett rbs70 sikte i en lvkv. Får inte plats utan extrem ombyggnad av tornet. (större chans att ordna något slags stativ för stinger där du dessutom får nytta av den redan exis

Märkligt att ingen skrivit ännu.   Men det blev Patriot för de som missat den informationen.

en snabb koll visar att en S-400 kan nå Öckerö från Visby. så du bör nog kolla dina källor. den har en räckvidd på 400 km. så Örebro ligger väll inom räckvidden. Hela Blekinge och Gotland ligger inom räckvidden från Kaliningrad.

 

1. Den långräckviddiga roboten till systemet har varit kraftigt försenad och kommer börja levereras till förband under 2015. http://tass.ru/en/russia/788221

2. Den kommer i sedvanligt ordning att kraftsamlas till luftvärnsförband runt Moskva.

3. Den är till för att slå ut medeldistansrobotar och objekt i LEO.

Link to post
Share on other sites

Smeghead: nu kolla jag bara snabbt, men att basera sin strategi på att de inom överskådlig tid inte kommer finnas något fientligt luftvärn som har den kapaciteten, känns dumt. kapaciteten finns, vad säger att den inte planerna finns att genomföra den eller liknande saker på bredd och till mer uppgifter. speciellt om vår taktik bygger enbart på jaktflyg över en viss höjd. då borde ju strategier för att motverka den taktiken tas fram.

 

Sen är de ju frågan hur mycket bränsle bränner en rote på patrull, jämfört med ett luftvärnsbatteri under kamouflagenät i skogen. givetvis hade jag helst sett att både jaktflyg och luftvärn med höghöjdskapacitet finns.

Link to post
Share on other sites

Det krävs båda delar, jaktflyg kan inte ersätta luftvärn i det långa loppet, det är inte hållbart.

Vårt försvar måste vara komplext och inte erbjuda fienden snabba och enkla alternativ, när vår flygstridsledning är skadat eller ligger nere så är det inte helt lätt att använda stridsflyget fullt ut.

 

Ordentligt skalskydd kan bara luftvärn stå för.

Link to post
Share on other sites

Försvarsberedningen förslag var ju tidigare att avveckla luftvärnet helt och hållet och ist ge den uppgiften till flygvapnet.

Ska vi fokusera på luftvärn som bara når 4000 meter så är jag beredd att hålla med, då kan vi lika gärna skita i alltihop.

 

Jo visst planerade dem att avveckla det.

 

Numer så har dock luftvärnet fått prioritet igen och robotsystem 97 skall ersättas. Aster samp/t var det system som pekades ut av den senaste försvarsberedningen, dock så har inte medel för detta satts av ännu då anskaffningen förmodligen dröjer tills 20-talet...

Link to post
Share on other sites

en snabb koll visar att en S-400 kan nå Öckerö från Visby. så du bör nog kolla dina källor. den har en räckvidd på 400 km. så Örebro ligger väll inom räckvidden. Hela Blekinge och Gotland ligger inom räckvidden från Kaliningrad.

 

Det fungerar inte på det sättet. Teoretiskt räckvidd är inte nödvändigtvis lika med ett hot om du uppträder på ett visst sätt. Om du är intresserad på riktigt om hur LV fungerar rent taktiskt så finns det mycket att läsa. Men jag kan säga så mycket som att det beror väldigt mycket om höjd på flygplanet du skall skjuta på. Och om flygplanet du skall skjuta på vänder och glider undan ifrån dig efter att du avlossat skottet. Och om flygplanet du skjuter på byter höjd efter att du skjutit eller inte. Nu står ju inte ryskt luftvärn på Gotland och så skall vi ju se till att det förblir. Men alltså även i den mycket extremt dåliga situationen att det gjorde det så är det fullt möjligt för våra stridsflygplan att uppträda över vårt fastland bara dom tänker på vissa saker och håller koll på vad batteriet på Gotland för. Men du började faktiskt din argumentation med att Gripen och Meteor var ett dåligt luftförsvar på grund av avancerat ryskt luftvärn. Och det håller jag inte med om alls trots S-400. Med mindre än att vi redan förlorat Gotland så är det ett mycket litet hot och det är liksom meningen att vi inte skall förlora Gotland. Och det skulle vi inte göra heller om vi hade tillräckligt med Meteor och Gripen och inte lät oss bli tagna på sängen.

 

Saken är den, att vi har en robot mot luftmål som redan köps in och som är sylvass och som har en räckvidd på 300 km(troligen mer). Och den är extremt rörlig och därför väldigt svår att förbekämpa och undvika taktiskt. Den är dessutom bedömt mycket billigare än alla andra robotar med ens till närmelsevis liknande kapacitet som vi skulle kunna köpa för att avlossas från marken. Eftersom vi redan vet vi skall ha moderna och relativt många stridsflygplan och vi redan börjat köpa och delbetalt utvecklingen av Meteor. Så vore det hål i huvudet att inte köpa många Meteor först och verkligen se till att utveckla detta koncept till max militär effekt innan vi lägger pengar på dyrt höghöjdsluftvärn också. Det finns ingen logik i att inköpa markbaserat höghöjdsluftvärn innan vi köpt det antal Meteor som vi behöver och har flygplan till. När vi har tillräckligt många Meteor för att utveckla max taktisk effekt av det redan befintliga systemet och den redan befintliga infrastrukturen så kan vi fundera. Skulle vi lägga pengar på markbaserat höghöjdsluftvärn innan detta så gör vi oss själva en björntjänst och minskar i verkligheten vår förmåga till luftkrig istället för att öka den.

 

Det måste bli slut på de senaste 20 årens trams att skaffa demosystem. Nu har vi börjat köpa in IRIS-T luftvärn då måste vi se till att skapa baser, lagerplatser, distribution och tillräckligt med förband så det verkligen duger till nåt i ett krig och gör nån skillnad. Nu har vi börjat köpa Gripen E och Meteor och då måste vi ha baser, lager och distribution för att utveckla riktig militär effekt av detta. Det får inte stanna vid att dessa blir demo-system utan egentlig effekt i ett riktigt krig. Vi har ingen användning av ett par patriot batterier bara för syns skull. Vi skulle bara ha tre demo system där varken vårt låghöjds LV, vårt Meteor bärande flyg och våra två patriotbatterier var att betrakta som speciellt effektiva i ett riktigt fullt ut krig. Slut på demo-system och tänket att alla skall få nåt kul att leka med inom just sitt gebit. Nu måste vi tänka nytt jämfört med hur vi gjort i 20 år, nu skall vi skapa riktig militär effekt som fungerar under brinnande krig och inte hålla på och diversifiera oss själva till ineffektivitet.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites

Pal: en evig sanning är att krig sällan följer uppgivna planer, att ha en "singel Point of failiure" så uppenbar att även den militärt mest ointresserade borde se det. Det innebär att fienden helt vet vart resurserna i ledningsskedet bör läggas. Att ha patrullerande Jaktflyg i den rollen du sätter dem i känns lite som du låter våra piloter vara pappälgen på älgskyttebanan. målet kommer från en bestämd riktning i en bestämd hastighet.

 

De känns lite som att argumentera med en kalla kriget propaganda film.

Link to post
Share on other sites

Förslaget från Pal är alltså som jag uppfattar det att i regel avveckla luftvärnet i sin nuvarande form och eller i sin helhet och ist låta flygvapnet stå för luftskyddet av våra förband, flygplatser, folkcentra, ledningspunkter och samhällsviktiga inrättningar.

 

Hur upprätthålls ett effektivt luftförsvar av alla de punkter som räknas upp, det duger inte med att bara tro att vi har möjligheten att skjuta ner allt flyg inom 40 mils radie ty fienden har precis motsvarande beväpning som vi, har han inte heller något hot att ta hänsyn till från markbaserat luftvärn har han redan ett hinder mindre att ta hänsyn till.

 

Hur många jas krävs för att upprätthålla försvaret av luftrummet, över landet inkls Gotland 24/7 plus de stridsflyg som ev är upptagna med stöd till markförband?

 

Lufthotet är mer komplext idag än tidigare, lufthotet är inte bara inkommande vapenbärare utan även deras last och eller markavfyrade kryssningsrobotar och ballistiska missiler men för att få effekt så ska fienden tvingas till stora utgifter då deras missiler nedkämpas innan de når sitt mål samtidigt som man lyckas bekämpa deras flygande vapenbärare, den uppgiften klarar inte enbart flygvapnet idag.

Link to post
Share on other sites

Kan du inte läsa Chassi? Nej inte avveckla luftvärnet. Luftvärn är viktigt. Det vi framförallt behöver är lättrörliga ej detekterbara enheter som når till 3000-4000 meter, jag vill storsatsa på det vi redan påbörjat med IRIS-T. Detta för att kunna skydda våra förband och övriga militärt viktiga saker mot fokuserade fientliga anfall. Högre upp sköter flygvapnet bäst. Ett riktigt stort strike package på säg 80 fientliga flygplan som kommer på 500-2000 meter kommer flygvapnet se lite senare och ha svårt att hinna med att helt slå ut. Då är det bra att det kommer eld från marken också. Om fienden skall vara effektiv i ett anfall på ett armé förband så kommer han flyga rätt lågt. Är han högt upp kommer han inte skada vårt arméförband så mycket och det blir dessutom lite av att skjuta sittande fåglar för flygvapnet om han flyger högt.

 

För att upprätthålla försvaret av luftrummet över hela sverige behövs 40-50 flygplan. Men skall vi kunna slå också och ha reserver och kunna möta regelrätta strike packages så behövs fler. Men vad vi främst behöver är fler baser för flygplanen och fler Meteor.

 

Jag ser inte vad mina åsikter om taktik och inköp har med kalla kriget att göra alls. Jag har intresserat mig för nuvarande rysk materiel och vår materiel, du saknar bara underbyggda argument när du kommer med det där speculatores.

Link to post
Share on other sites

Pal: hur många fientliga flygplan räknar du med skall bekämpas per egen förlust? Räknat med att de skall funka över tid. behöver alla besättningar stå standby hela tiden? Din ton och sätt att argumentera påminner om Kalla kriget, vet inte om du har sett kartan i Gotlandstråden. ett par S-200 skulle på Gotland skulle få förödande effekt för flygets handlingsfrihet.

 

´Kunskapsluckorna eller viljan att tolka förmågan förmånligt för Sverige får det att likna en svensk försvarsupplysning/propaganda film från kalla kriget. När fienden mer eller mindre kom som på älgskyttebanan, helt efter vad som passade våra planer.

Link to post
Share on other sites

Pal: hur många fientliga flygplan räknar du med skall bekämpas per egen förlust? Räknat med att de skall funka över tid. behöver alla besättningar stå standby hela tiden? Din ton och sätt att argumentera påminner om Kalla kriget, vet inte om du har sett kartan i Gotlandstråden. ett par S-200 skulle på Gotland skulle få förödande effekt för flygets handlingsfrihet.

 

´Kunskapsluckorna eller viljan att tolka förmågan förmånligt för Sverige får det att likna en svensk försvarsupplysning/propaganda film från kalla kriget. När fienden mer eller mindre kom som på älgskyttebanan, helt efter vad som passade våra planer.

 

Nej, det är pågrund av din okunskap som du tror att en cirkel på en karta runt ett luftvärnssystem faktiskt innebär att man inte kan flyga alls där. Det fungerar inte så. Och återigen, Ryssland skall inte få Gotland. Det skall inte stå några S-200 där, det är därför vi debatterar för att säkerställa att inte så sker.

 

Vi kan inte fortsätta med demo-system. Vi måste skaffa riktig förmåga. Och det kommer vi aldrig lyckas med om vi köper in några få IRIS-T LV, några få Meteor och några få markbaserat höghöjdsluftvärn. Då har vi tre demosystem alla med mycket begränsad operativ förmåga vid regelrätt krig mot Sverige.

 

Nu har vi redan skrivit på beställt och betalat utveckling av IRIS-T, Gripen, och Meteor. Det vore väl för jävla korkat att då inte köpa in dessa i volym nog för att se till att de som system fungerar och ger bra militär effekt innan vi omedelbart tittar efter nästa grupp med medarbetare i försvaret som tycker att de inte fått nåt kul och nytt på länge.

 

IRIS-T som luftvärn på låg höjd är bra och det vi behöver. På hög höjd Gripen med Meteor. Se till att dessa system får det dom behöver i numerär och infrastruktur och först därefter kan vi överväga ytterligare saker.

 

 

 

Ps. Det nya moderna som du tycker dig representera speculatores, är det övertygelsen att det inte är någon idé att ta sig an en uppgift med det man har till hands? I så fall har nått gått snett med rekryteringen fullständigt. D.S

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites

Pal: Jag vill ha någon form av back upp ifall inte planen funkar som de var tänkt, om inte Flygvapnet fixar de som de lovade. Sen när är bara ett sätt att lösa ett problem optimalt. Oj de funka inte är väldigt dumt, speciellt i krig. Sen är inte jag Luftvärnare så de är inte för att jag vill ha nya prylar. jag vill ha ett luftvärn som finns på riktigt. inte något som jag lovats skall finnas av någon. Jag delar inte din tro på att flygvapenpiloterna kommer kunna flyga 24/7 oavsett väder. De känns mer som du vill ge ytterligare resurser till Flygvapnet oavsett vilka de går ut över. Jag vill ha luftvärn för att kunna spara piloter, flygplan och flygfotogen till dit de ger bäst utdelning.

Link to post
Share on other sites

När flygets stridsledning ligger nere, då har vi inte heller något luftvärn per definition eftersom vi förlitat oss på flygvapnet.

 

Hur har du tänkt att vi ska skydda oss mot ballistiska missiler Pal?

 

Vad kostar ett stridsflygplan kontra en eldenhet luftvärn?

Link to post
Share on other sites

Vi har ju i dagsläget rbs97 det måste ersättas inom en 15 årsperiod, helst förr, vore det inte lika korkat att inte ersätta det med åtminstone ett likvärt system eller ännu bättre, ett långräckviddigt system likt Aster så att vi faktiskt ger en signal om att vi är på allvar.

Flygvapnet kan inte stå för det totala luftskyddet över tid, något man vetat sedan 20-30 talet.

Link to post
Share on other sites

Varför övergav man rbs 90 och gick tillbaka till rbs 70? en kostnadsfråga

Organisatorisk och framförallt ekonomisk.

 

Edit:

Man gick inte "tillbaka" till Rbs70 utan de båda systemen fungerade paralellt med varandra, däremot har vår försvarsmakt idag krympt till så stor grad att vi har väldigt svårt att upprätthålla kompetens och förvaring på avancerad materiel som vi inte har förbandssatt eller aktiv i organisationen.

 

I annat fall skulle man kunna tänka sig att man sparade flera system som ju mer eller mindre har avvecklats men som fortfarande är bra eller skulle kunna användas vid behov, som tex Rbs90.

Edited by Chassi
Link to post
Share on other sites

Chinese_S-300_launcher.jpg

 

Någon som är insatt i det kinesiska systemet HG-9 som Turkiet ska köpa?

 

Det verkar ju ha en del potential, men en bra radar och rejäl höjdtäckning. Först trodde jag det var en kinesisk version av S-300, men det ska tydligen vara egendesignat, och skall ha det bästa från Patriot och S-300 ( i klassisk kinesisk "egenutvecklad" verison...)

 

Nu tror jag knappast det finns intresse för sådana här system i Sverige, men visst skulle nog sossarna jubla om nytt luftvärn köptes in från ett icke-nato land. Priset ska vara ganska rejält mycket lägre än både Patriot, Samp/t och S-300.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/HQ-9

Turkey Abandons China Deal to Buy $3.4 Billion Arms System
Turkey canceled a long-delayed plan to buy a missile defense system and will develop its own instead.
The country, which has the largest army in NATO after the U.S., picked China Precision Machinery Import-Export Corp.’s $3.4 billion bid as the best offer in 2013.
Plans to purchase and co-produce the system were conceived about a decade ago and deadlines for companies to offer revised bids have been repeatedly extended
as Turkey’s decision drew criticism that the Chinese system would be incompatible with NATO. Turkey remained in talks with U.S. firms Lockheed Martin Corp., Raytheon Co.
and French-Italian partnership Eurosam GIE for the project, Ismail Demir, head of defense industry under-secretariat said in October, adding that all options were still on the table.
“Bottom line: Turkey needs a NATO inter-operable system, and China does not have it,” Aaron Stein, a nonresident fellow at the Atlantic Council, said by e-mail. “The idea was always
that Ankara would eventually develop a local system using the technical know-how gleaned from the long-range missile defense system project.”
The Chinese company had proposed the FD-2000 system, its equivalent of the U.S. Patriot technology, Merve Seren, an analyst with Ankara think-tank Seta, wrote in a report last month.
China made the best offer and also agreed to manufacture parts of the system in Turkey while falling short of Turkey’s demand for 50 percent local production. The Chinese offer would also
create a $1.1 billion business for Turkey’s state-owned defense companies Roketsan, Aselsan and Ayesas.

 

 

(The land-based HQ-9 system has an anti-radiation variant, known as the FT-2000 for export. The export designation for air defense version is FD-2000 (with FD stands for Fang Dun [防盾], meaning defensive shield), and its developer China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) Från Wikipedia)

Edited by vikingman
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

SAAB har väl just fått en "upgrade order" på ett avslaget RBS97 med vaga "ledningssystems" uppgraderingar(dock dyra) från SAAB/Raytheon.....släng detta 60-tals system i närmate sjö från Lillsjön/Grecksåsar/Hästskoberget/ Bie osv, och köp in något skarpt system "uk, us, sydafrika, israeliskt kanske ev även ett ryskt",

 

Som gammal genuin sovjet hatare så ser jag att vi nu har en gemensam fiende.......

 

 

Striden i framtiden kommer inte gå mellan väst och öst.......troligen mellan (south) europé + ryssland+usa och ev också kina...... VS Muslimer......

 

Oavsett det , tillbaka med fasta Bofors 40/57 runt känsliga platser, tänk 4st 57mm(Mk 3/4) med radarledning(Arte XXX) placerade runt tex Arlanda och givetvis samma bestyckning kring återanvända Bas 90 baser.

 

 

Link to post
Share on other sites

Eldrörs-lv och system som exempelvis Bofors Abraham borde vara det mest kostnadseffektiva mot inkommande robotar. Frågan är hur de sensorsystem vi har/hade (till 40/48'an exempelvis) lämpar sig för det specifika ändamålet?

 

Det pratas mycket om Iris-T här, finns verkligen ett beslut på anskaffning av systemet?

Link to post
Share on other sites

och för att klargöra, så ser jag inte ryssen som en framtida fiende. Har arbetat tillsammans med 100-tals ryssar senaste 15 åren och kan ärligt säga att vi har mycket mer gemensamt med dom än med vilka Skägg som helst i MENA. Dock är ett gäng sköna 57mm(+Arte) pjäser runt om i landet aldrig fel.....för säkerhets skull.

Link to post
Share on other sites

Eldrörs-lv och system som exempelvis Bofors Abraham borde vara det mest kostnadseffektiva mot inkommande robotar. Frågan är hur de sensorsystem vi har/hade (till 40/48'an exempelvis) lämpar sig för det specifika ändamålet?

 

Det pratas mycket om Iris-T här, finns verkligen ett beslut på anskaffning av systemet?

 

Förmodar att du med Iris-T menar IRIS-T SLS.

 

http://defenseupdates.blogspot.se/2013/03/first-iris-t-sls-air-defense-system.html

 

http://www.diehl.com/en/nc/diehl-defence/press/diehl-receives-swedish-air-defence-contract/6.html

 

Diehl receives Swedish Air Defence Contract
11-03-2013 | Diehl Defence, Unternehmensnews, Produktnews
The Swedish Defence Material Administration signed a contract with Diehl Defence to deliver IRIS-T SLS surface-to-air missile (SAM) systems for the country´s armed forces. The new units comprising the IRIS-T missile, missile launching station and fire control system are to improve the national air defence by protection against air attacks from a large variety of threats including missiles, helicopters and aircraft. Following deployment, the mobile system allows fully automatic operation 24 hours a day. The Swedish Army will operate the SAM fire units, together with a new Command and Control System as well as modernized sensors from Saab.
IRIS-T SLS employs the standard IRIS-T air-to-air missile and is the short-range complement to the medium-range IRIS-T SLM ground-based air defence system of Diehl Defence. With the IRIS-T SLS/SLM ground-based air defence systems, Diehl is setting new standards in open system design architectures providing maximum flexibility for new weapon systems as well as for the modernization/upgrade of legacy equipment. IRIS-T SLM is based on the SAM system development in Germany for national air defence.
Delivery of the first IRIS-T SLS systems is scheduled to commence in 2016. As partner of the European missile program, Sweden has already introduced the IRIS-T air-to-air missile for its Gripen fighter aircraft.
11-03-2013 13.44h
En massa kommentarer i ovanstående länk till anskaffningen av IRIS-T SLS.
Svenska Försvarsmakten ska få nytt modernt luftvärn framåt 2020, i form av IRIS-T SL. Det är en nödvändig upprustning, men frågan är vad för funktion eldenheterna ska fylla på det postmoderna slagfältet, då räckvidden lämnar en hel del att önska.
Edited by vikingman
Link to post
Share on other sites

och för att klargöra, så ser jag inte ryssen som en framtida fiende. Har arbetat tillsammans med 100-tals ryssar senaste 15 åren och kan ärligt säga att vi har mycket mer gemensamt med dom än med vilka Skägg som helst i MENA.

 

Jo, soldatkollegor emellan har väl det flesta mycket gemensamt. Det är bara det att det är politikerna/diktatorerna/teokraterna som bestämmer vem som är fienden och när krigen ska startas.

Om det vore (krigserfarna) militärer som bestämde så vore krigen för länge sen slut.

Link to post
Share on other sites

Eldrörs-lv och system som exempelvis Bofors Abraham borde vara det mest kostnadseffektiva mot inkommande robotar. Frågan är hur de sensorsystem vi har/hade (till 40/48'an exempelvis) lämpar sig för det specifika ändamålet?

 

Det pratas mycket om Iris-T här, finns verkligen ett beslut på anskaffning av systemet?

ABRAHAMS är ett mycket intressant system och antagligen väldigt kompetent, tyvär så är inte de system som fanns till 40/48 att räkna med, de är helt enkelt föråldrade.

 

UndE23 kan upptäcka små mål som tex granater, den smartaste lösning är dock inte att binda ABRAHAMS till en spaningsradar av typ UndE23, dels för att det är tokdyra system och dels är den radarn överkvalificerad vapensystemet.

Lösning borde vara någonting i stil med PS-91¨(fd RBS 90) en liten radar som huvudsakligen agerar tillsammans med ABRAHAMS och inte nämnvärt kan se så jättemycket längre än vad vapenheten kan verka dvs en radar som ser max 20km.

 

För fartyg är ABRAHAMS superbt, tänk en Visbykorvett med ABRAHAMS och IRIST-SLS

Link to post
Share on other sites

Tilläggas bör ju att ABRAHAMS inte finns som ett fungerande systenm utan det ligger fortfarande på bordet som ett projektarbete, ett projekt som inte utvecklas så mycket mer, dels pgra finansieringen och att ingen på riktigt visat intresse av att faktiskt vilja köpa det.

Link to post
Share on other sites

Jag tror inte det faktiskt, de flesta andra har lösningar som vanliga eldrörspjäser, PHALANX CIWS eller anti-robot-robotar.

ABRAHAMS är ju en typisk svensk pryl där strävan är ett billigt vapen eftersom ett land som sverige inte har råd att skicka en luftvärnsrobot varje gång man skall bekämpa en inkommande missil eller liknande, likaså är Abrahams även tänkt som ett skydd för militära baser vilket gör att man då kommer in på biten vad gäller internationell tjänst.

Link to post
Share on other sites
 • henke changed the title to Luftvärn - nuvarande och framtida behov?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Fk Bodin
   Bamse har varit omdisskuterad många gånger om den skall skrotas eller inte. En rapport från Lv ansåg ju att den tidsperiod Bamse skulle vara i tjänst fram tills det behövs ett nytt system (2010) inte skulle vara värt det.
   Hade Bamse levererats för fem år sedan så hade det vart en annan femma, men nu verkar det lite sent.
    
   Bamse är heller inte autonomt och har inte önskad räckvidd. Men det är svenskt, bepansrat och kan sättas in tidigare än något annat robotsystem vi har idag med den kapaciteten.
    
   Ett framtagande av ett sådant avancerat robotsystem för i och för sig svensk industri till världstoppen inom luftvärnsteknik, och kan därifrån utveckla ett nytt system för luftvärnets behov 2010.
    
   Men, RBS 23 får idag anses vara föråldrat innan det ens har leverats.
   Räckvidden borde vara i samma klass som RBS 97, med kapacitet till flermålsingripanden.
   Fördel är bepansringen som luftvärnet saknar, men är RBS 23 Bamse ett bu eller ett bä?
  • By Zizka
   Hej !
    
   Satt och läste "Armemusei småskrifter 2"om Svenska Arméns luftvärn.
   I den står det att 57mm lvakan m/54 indrogs på 1970 talet.
   Vad hände med den efteråt, kunde man inte ha använt den i lokalförsvarsluftvärnsförband eller liknande.
   Borde ha kunnat gjort rediga hål i en Mi-24 Hind eller liknande flygfarkost.
   Fanns det ekonomiska skäl som att ammunitionen inte lönade sig att nytillverka ?
    
   Har varit på samtliga luftvärnsregementen förutom Gotland och kan inte påminna mig ha sett nån liknande pjäs stått uppställt vilket äldre materiel brukar ställas upp för visning.
  • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By 5.56mm
   I krig så ska sverige lita på en hel del system men på kompani/plutonnivå ska man lita på Kulspruta 58 på lv stativ eller ? Är det bara en kostnads fråga varför man inte ersatte rbs 69 med tex stinger eller igla. Finnarna har ju köpt in en satans massa ryska tksp och igla:s för detta men ska lasse i ledet bekämpa med ak5 ?
×
×
 • Create New...