Jump to content

Recommended Posts

Den stora frågan är väl i vilket missionsområde vi kommer att åka 20bil... :)

Bogaland? 20bil är ganska praktiskt i fredsutbildning trots allt.

Jodå, självklart är det praktiskt att ha utb på så många fordon som möjligt. Inte minst pga mängdträning i olika förarmiljöer.

Däremot så kändes det lite sådär att under missionsutbildning åka flak på 20bil istället för Sisu XA180.....

(Buss som buss iofs...)

 

Orientering till alla som ser detta som nice alternativt inte förstår varför vi utbildar på tgb 20

 

Läget är enligt följande.

För att vi (IA07) skall ha en hög beredskap att kunna köra de fordon som finns i olika missionsområden,

ser vi till att ett antal soldater får förarbevis på tung personterrängbil. Detta förarbevis är då grunden.

För att sen få köra tex Toyota landcruiser (skyddad) måste du genomgå en förtrogenhetsutbildning där man

då lär sig det specifika fordonet. Om man då har förarbevis "tung personterrängbil" kan detta på kort tid genomföras

i missionsområdet.

Orsaken till att vi inte kan utbilda direkt på TLC är att dessa i huvudsak finns utomlands!!! Det är väl helt rimligt att de finns där och inte här hemma !?

De fordon som då kommer ifråga för att kunna utbilda till förarbevis "tung personterrängbil" är tgb 20.

Tanken är inte att använda tgb 20 i utlandsstyrkan !!

 

// C Brunorg

Då var det bra att fdu läste den fetmarkerade raden i mitt inlägg....

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • Replies 410
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

vad gäller TLC så finns det rätt gott om dem i närheten av Skövde.

Svårigheten är väl att få loSs dem från den utbildninGs-enhet som använder dem just nu.

 

det körs även rätt många hi-lux pickisar på samma ställe.

så alla är inte utomlands.

Link to post
Share on other sites
vad gäller TLC så finns det rätt gott om dem i närheten av Skövde.

Svårigheten är väl att få loSs dem från den utbildninGs-enhet som använder dem just nu.

 

det körs även rätt många hi-lux pickisar på samma ställe.

så alla är inte utomlands.

 

 

Helt rätt, vi får väl se vad som händer efter juli. Dock är det inte troligt att de enheter ca 4 mil från Skövde skulle släppa några fordon till oss.

Vi har ju inte dessa i några av våra materiellistor just nu.

 

C brunorg

Link to post
Share on other sites
Den stora frågan är väl i vilket missionsområde vi kommer att åka 20bil... :rolleyes:

Bogaland? 20bil är ganska praktiskt i fredsutbildning trots allt.

Jodå, självklart är det praktiskt att ha utb på så många fordon som möjligt. Inte minst pga mängdträning i olika förarmiljöer.

Däremot så kändes det lite sådär att under missionsutbildning åka flak på 20bil istället för Sisu XA180.....

(Buss som buss iofs...)

 

Orientering till alla som ser detta som nice alternativt inte förstår varför vi utbildar på tgb 20

 

Läget är enligt följande.

För att vi (IA07) skall ha en hög beredskap att kunna köra de fordon som finns i olika missionsområden,

ser vi till att ett antal soldater får förarbevis på tung personterrängbil. Detta förarbevis är då grunden.

För att sen få köra tex Toyota landcruiser (skyddad) måste du genomgå en förtrogenhetsutbildning där man

då lär sig det specifika fordonet. Om man då har förarbevis "tung personterrängbil" kan detta på kort tid genomföras

i missionsområdet.

Orsaken till att vi inte kan utbilda direkt på TLC är att dessa i huvudsak finns utomlands!!! Det är väl helt rimligt att de finns där och inte här hemma !?

De fordon som då kommer ifråga för att kunna utbilda till förarbevis "tung personterrängbil" är tgb 20.

Tanken är inte att använda tgb 20 i utlandsstyrkan !!

 

// C Brunorg

Då var det bra att fdu läste den fetmarkerade raden i mitt inlägg....

 

 

Jag ber ödmjukast om ursäkt, jag skulle inte ha lagt in mitt inlägg som svar på ditt inlägg utan som ett svar på övriga typ miss krigare.

 

//once a tanker, always a tanker

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

En stillsam fundering: Varför sätter FM upp ett 90-kompani med 10 dagars beredskap när man 1: inte kan ha strf90 på plats inom 10 dagar och 2: de tyngsta fordon som används utomlands i dagsläget är patgb (och den utbildningen är precis klar). Tanken slår mig att ett beredskapsförband med patbg eller andra lättare fordon i grunden vore mer lämpat..?

Edited by Psk-jevel
Link to post
Share on other sites

Man har väl äntligen insett detta och IA09 strategisk reserv kommer bestå av en luftburen skvadronsstridsgrupp som sätts upp på K3. Helt rätt tycker jag.

 

IA06 var ju precis samma sak som IA07. Ett förband med ett fordonsalternativ som aldrig skulle bli insatt.

Link to post
Share on other sites

Nu hade ju både IA06 och IA07 inte BARA uppgift att sätta in med Strf 90, utan Strf 90 var ett av alternativen (tungt alt). Man har även lätt alt som uppgift och det är det jag gissar att plutonen ur IA07 har fått som uppgift.

 

Inga konstigheter som jag ser det, och lycka till i Afghanistan IA07!

Kul att åtminstone en del av förbandet sattes in!

Link to post
Share on other sites

Det har du helt rätt i jake.

Men IA06 hade knappt förarbevis så det räckte för ptgb eller tptgb innan sina insatser i resp. område. Förbandet skulle troligtvis inte användas med tungt alt, men samtidigt så tränade och utbildade man inte förbandet för att lösa uppgifter med lätt alt - vilket hela tiden var det troliga.

Det tycker jag personligen är en felsatsning hur mycket jag än gillar Strf90.

 

Därför gläds jag åt att man har tittat mer på utb. och träning för lätt alt. för IA07:s del och att man sedan har lämnat det gamla IA-konceptet.

Link to post
Share on other sites
Det har du helt rätt i jake.

Men IA06 hade knappt förarbevis så det räckte för ptgb eller tptgb innan sina insatser i resp. område. Förbandet skulle troligtvis inte användas med tungt alt, men samtidigt så tränade och utbildade man inte förbandet för att lösa uppgifter med lätt alt - vilket hela tiden var det troliga.

Det tycker jag personligen är en felsatsning hur mycket jag än gillar Strf90.

 

Därför gläds jag åt att man har tittat mer på utb. och träning för lätt alt. för IA07:s del och att man sedan har lämnat det gamla IA-konceptet.

 

Nja, det vet jag inte om jag håller med om riktigt. Det utbildades på GW under beredskapen och det var det fordonet som var aktuellt för lätt alternativ för IA06. Plutonen som åkte till Afghanistan fick utbildning på plats på sina pansrade terrängbilar, så det fanns ingen begränsning som jag ser det.

Sen tränade man enligt min uppfattning väldigt mycket mer UTAN sina stridsfordon än med, dvs ren gammal god skyttestrid.

Hur har man lämnat det gamla IA-konceptet?

Link to post
Share on other sites
Jag utvecklar:

Man frångår det gamla IA-konceptet med tunga fordon (PBV, Strf90) till förmån för ett lättare alternativ i IA09:s luftburna skvadrongrupp.

Men både IA01 och IA03 använde ju sina tunga fordon och EN03 hade ju med sig Patrior till Afghanistan. Borde det inte vara lättare att lämna de fordon man inte behöver hemma än att eventuellt rekrytera och utbilda nya besättningar ifall det behövs?

 

En stillsam fundering: Varför sätter FM upp ett 90-kompani med 10 dagars beredskap när man 1: inte kan ha strf90 på plats inom 10 dagar och 2: de tyngsta fordon som används utomlands i dagsläget är patgb (och den utbildningen är precis klar).

1: Borde väl gå att lösa med An-124 som man gjort tidigare (t ex när KS09 fick pebbor)?

2: Hur ska man då göra om man behöver förstärka med tyngre fordon? Vänta till nästa rotation eller bara någon månad på att nya besättningar är rekryterade, utbildade och färdiga att åka? Om det är någon som missat det så används CV9030N i utlandstjänst och har deltagit i strid vid ett par tillfällen.

Link to post
Share on other sites

Jag ifrågasätter alltså inte tunga fordon.

 

Däremot tycker jag en lätt gripbar taktisk reserv som ligger på R10 ska vara lätt utrustad med ett alternativ av fordon som i verkligheten kan sättas in med just den korta varsel man kan behöva.

 

Att bygga R10 förband taktisk reserv med Strf90 eller motsvarande tycker jag är lite av ett luftslott eftersom det just nu inte finns reella transportmedel som är gripbara just där och då det kan behövas.

 

IA03 och IA01 sattes inte in på kort varsel. Därav kunde man frakta fordonen.

 

En annan faktor i det hela är utbildningstid. I den bästa av världar borde beredskapsförband ha olika alternativ av fordon (precis som man säger att man redan har). IA06 hade ambitionen att ha det så och jag förstår att IA07 också har det.

Det är bra, men då måste man göra det fullt ut och inte bara påstå att "kan man bedriva mekaniserad strid med strf90 kan man patrullera i softskin" för det är inte ett uns sanning i det.

 

 

Nej det har inte undgått mig att CV9030N används i affe eftersom jag har personsamverkat med en bunt av dessa herrar.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Jag ifrågasätter alltså inte tunga fordon.

 

Däremot tycker jag en lätt gripbar taktisk reserv som ligger på R10 ska vara lätt utrustad med ett alternativ av fordon som i verkligheten kan sättas in med just den korta varsel man kan behöva.

 

Att bygga R10 förband taktisk reserv med Strf90 eller motsvarande tycker jag är lite av ett luftslott eftersom det just nu inte finns reella transportmedel som är gripbara just där och då det kan behövas.

 

IA03 och IA01 sattes inte in på kort varsel. Därav kunde man frakta fordonen.

 

En annan faktor i det hela är utbildningstid. I den bästa av världar borde beredskapsförband ha olika alternativ av fordon (precis som man säger att man redan har). IA06 hade ambitionen att ha det så och jag förstår att IA07 också har det.

Det är bra, men då måste man göra det fullt ut och inte bara påstå att "kan man bedriva mekaniserad strid med strf90 kan man patrullera i softskin" för det är inte ett uns sanning i det.

 

 

Nej det har inte undgått mig att CV9030N används i affe eftersom jag har personsamverkat med en bunt av dessa herrar.

 

 

 

Med HAW i Ungern så uppnår Försvaret och regeringen den Strategiska kapacitions nivå som nivå som krävs för att flytta tyngre förbande snabbare,än idag.

 

1st C17 planerad leverans i oktober/november i år,2a april/maj nästa år och den sista (om den kommer) oktober/november även den nästa år.

 

Sedan årterstår det att se hur långt man kommer med 550 flygtimmar per år.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
KOmmer det bli någon IA08?

 

Vi utbildades under andra hälften av 2007 och gick i beredskap årsskiftet 2008. Så namnet IA07 är väldigt missvisande, det borde heta IA08 då det är under det här året vi står i beredskap. Men men försvarsmakten är ju försvarsmakten :banghead:

Link to post
Share on other sites

Nu är jag förvirrad, jag trodde det hette från IA01 till IA08 för att man var första - åttonde? Alltså, inte beroende på vilket år man utbildades?

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Nu är jag förvirrad, jag trodde det hette från IA01 till IA08 för att man var första - åttonde? Alltså, inte beroende på vilket år man utbildades?

IA07 - P4

IA06 - P7

 

IA07 sattes upp 2007 men har beredskap under 2008.

 

IA09 sätts upp 2009

 

årtal anger namn inte i vilken ordning de sätts upp

 

Undantag och variationer finns alltid

 

Ingenjörerna i Eksjö har namngett sina snabbinsatsförband EN01, EN02 osv utan hänsyn till årtal

Edited by Toddy
Link to post
Share on other sites

Fortsatt förstärkningsinsats??

 

Har sett på p4.mil.se att en pluton ur 411 komp/IA07 har kommit hem från Afghanistan. Har hört att de har förstärkt FS15 på ett mkt bra sätt och att det fortfarande behövs förstärkning.

Kan det bli så att det kommer att skickas fler plutoner från kompaniet till Afghanistan under hösten eller blir det kanske en mission till Georgien ??

 

Who dares wins !!??

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...