Jump to content

Hur nyttjas Skarpskytten/Prickskytten hos er?


Recommended Posts

eller se det så här!

De bataljoner där alla har RPS har inga skarpskyttar med OR.

 

 

Det stämmer inte över allt. Hos oss har alla RPS, men vi har också 4st AKOR som är fördelade på

4st skarpskyttar. och som parentes kommer vi bli tillförda 2 PSG90. Dock inga prickskyttar, för i min värld blir man inte prickskytt på 40-80 timmars helgutbildning. (kanske inte alla som delar min uppfattning).

 

 

:wacko:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Replies 463
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Vi är 2 st. som är godkända skarpskyttar i vår IP.pluton.

Vi är godkända enligt det senast utkomna reglementet som styr utbildning och krav vad gäller skarp och prickskyttar.

 

4 st till är på väg (är under utbildning) att bli skarpskyttar men än så utnyttjas inte våra kunskaper i plutonen.

Men om vi blir fler och kan få visa vad vi kan så kommer vi förhoppningsvis att övertyga vår Plutonchef att använda oss till det vi har utbildats till.

Och får vi några som även blir godkända prickskyttar enligt ovan nämda reglemente så får man hoppas att det också gör sitt till att övertyga div. chefer om skarp/prickskyttens alla fördelar.

Och då kanske det blir mer naturligt att få se några Psg90 ute på övningar.

 

Vi får hjälpa varander med tips och råd hur vi "säljer" in skarp och prickskyttar i våra orespektive organisationer.

 

Ha de.

Link to comment
Share on other sites

@Rainman

 

4 Skarpskyttar kan (och bör) ni ha, dvs, en per grupp. Dessa har AK4OR tillsvidare. Skarpskyttar är inte prickskyttar (se tidigare inlägg), och PSG90 är ett prickskyttevapen. Koncentrera er på att utnyttja skarpskytten korrekt och lämna pricksytteriet därhän tills det finns ett TOEM som reglerar hur och varför ni ska ha prickskyttar.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Samtliga AK4:or är på order hos oss utbytta till Ak4B vilket innebär att vi inte kan använda oss av kikarskitet längre.

Jag har provat den tillsatsen till aimpointen som ger en viss förstoring och den är enligt min och dom andra som provade det vid det tillfället IG .

 

Jag anser att Psg90 fungerar alldeles utmärkt även till skarpskytte,även om Ak4OR gott och väl räcker för att lösa den uppgiften.

 

Jag anser vidare att det finns alldeles för många som springer omkring med AK4OR som saknar rätt utbildning.

En helgkurs då och då räcker i mina ögon inte till att komma upp till den nivå som krävs.

 

Jag jobbar vidare på att få in skarpskyttarna i grp:erna

Link to comment
Share on other sites

Det är synd att de "försök" med PSG90 som nu görs är lite ostrukturerade. Bl a har man nog inte tänkt till om det är prick- eller skarpskytt man önskar.

 

Om vi tar insats så borde (vi) nog faktiskt inte ha vapnet utan det borde lägst (om alls) finnas som en kompaniresurs och organisatoriskt tillhöra kompled. Både övnings- och insatsmässigt ligger de uppgifter som ett prickskyttepar kan lösa mer i kompch:s knä än plutch. Jag tror även att övningar skulle bli mer effektiva om samtliga prickskyttar samlades under ett ansvarigt utbildningsbefäl hos varje utbildningsgrupp. Det finns idag en risk att moment för att öva och pröva prickskytten sköts med armbågen då plut eller kompch inte vet vad systemet kan prestera och när, var och hur det ska användas.

 

Hur Hv ska göra med sitt prickskytte borde väl ha något lite mer koppling till hur det har funkat för de som använt systemet i verkligheten. Jänkarna kör ju med lite olika grejer vid SIB stridsvagnar, eldlled/art/flyg och prickskyttar som "guardian angels". Ska tre, fyra, fem plutoner kriga sig igenom ett litet kvarter så ska nog understödjande prickskyttar vara en kompresurs.

 

OT: En intressant utveckling är SR-25 (halvauto utifrån M16) som prickskyttevapen istället för M24/M40.

Link to comment
Share on other sites

Hade ju varit perfekt om man hade fått OR med picatinnyfästet, så man kunde ha swappat. Inte perfekt, men hade varit tillräcklig precision för skarpskytt.

 

Visst finns det fästen idag som klarar sånt utan att skottställningen ryker, men det är ändå fel väg att gå, precis som det är fel att larva runt med förstoringstillsatser.

 

Vi ska ha ett sikte som funkar just för skarpskyttarna. Börja med att välja ut välskjutande Ak4. Fortsätt med nånting i stil och klass med Schmidt & Benders Short Dot-sikte. Lägg till ett nytt handskydd med skena och fäste för benstöd, samt en bildförstärkare, så är vi hemma. De upphandlingar som krävs borde kunna klaras av rätt snabbt, när man väl bestämt sig.

 

Men det viktigaste är inte nya prylar, utan att vi får in skarpskytteriet i TOEM och som följd av det en bra standardiserad utbildningsplan för skyttar och chefer. Jag går gärna tillbaka till Gevär m/41, bara vi får fastställda krav och ordentlig utbildning.

 

PSG90-demonstratorer är enligt min mening överkurs för Hv och fullständigt slöseri med resurser; vi kanske ska börja med att ta hand om det vapensystem vi redan har.

Link to comment
Share on other sites

Vi är godkända enligt det senast utkomna reglementet som styr utbildning och krav vad gäller skarp och prickskyttar.

 

Vilket "reglemente" skulle det vara och fastställt av vem?

 

 

2002 el. -03 SkjutR PSG90 Kommer i skrivande stund ej på vilket av åren den kom ut.

Link to comment
Share on other sites

Är det bestämt om och när Psg-90 kommer ut på förband ? Om inte när kan ett beslut i frågan komma ? I mina ögon är prickskytten en ovärdelig resurs som vi inte kan vara utan i ett skarpt läge. Prickskyttar har bevisat sitt värde i åtskilliga konflikter. :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Är det bestämt om och när Psg-90 kommer ut på förband ? Om inte när kan ett beslut i frågan komma ? I mina ögon är prickskytten en ovärdelig resurs som vi inte kan vara utan i ett skarpt läge. Prickskyttar har bevisat sitt värde i åtskilliga konflikter. :baskerPa:

 

Läs på sida 2 i denna sträng, där förs ett resonemang om nyttan med prickskyttar inom hv, samt min personliga åsikt presenteras. Men får att gå ut lite i gränslandet för OT för denna tråd så måste det först beslutas om vad prickskyttarna skall nyttjas till och hur de skall nyttjas. Så länge som det inte är klargjort så tycker jag inte att det är någon idé att tillföra detta system till hemvärnet. Vidare måste chefer få utbildning i hur det är tänkt att dessa skall nyttjas inom Hv, för det kan skilja på sätten att nyttja prickskyttarna (eller skarpskytt PSG90) mellan olika delar inom FM.

 

Men vi koncentrerar oss på hur Prickskyttar/Skarpskyttarna fungerar idag i olika förband jmf med att föra spekulationer om hur de kan komma att nyttjas och samt spekulationer om när vapnet övergår från att var demonstrator.

 

Detta inlägg är inte skrivit i min roll som underbefäl på soldf, utan som min roll som användare.

Link to comment
Share on other sites

Vi är godkända enligt det senast utkomna reglementet som styr utbildning och krav vad gäller skarp och prickskyttar.

 

Vilket "reglemente" skulle det vara och fastställt av vem?

 

 

2002 el. -03 SkjutR PSG90 Kommer i skrivande stund ej på vilket av åren den kom ut.

 

Ok. Men det är ju inte samma sak som att det finns specat hur skarpskytt och prickskytt ska användas och utbildas inom Hv, vilket ju är knäckfrågan.

Link to comment
Share on other sites

Vi är godkända enligt det senast utkomna reglementet som styr utbildning och krav vad gäller skarp och prickskyttar.

 

Vilket "reglemente" skulle det vara och fastställt av vem?

 

 

2002 el. -03 SkjutR PSG90 Kommer i skrivande stund ej på vilket av åren den kom ut.

 

Ok. Men det är ju inte samma sak som att det finns specat hur skarpskytt och prickskytt ska användas och utbildas inom Hv, vilket ju är knäckfrågan.

 

Håller med om att knäckfrågan här är själva användningen och hur utb. skall se ut.

Hur utbildningen skall se ut anser jag att SkjutR PSG90 skall gälla (om det nu är PSG90 vi kommer att använda).

Det bör finnas en gemensam övningsplan och gemensamma krav och prov för samtliga HV.plut/komp/bat ute i landet.

För en förutsättning för användning överhuvudtaget, är att det finns soldater som har kunskap att lösa denna uppgift.

Dessa kan man "OM" det skulle bli akutellt med skarp/prikskyttar i Hv. direkt plockas in i befattning.

Dessa soldater kan även hjälpa till att utbilda och motivera eventuellt nya aspiranter som har viljan att underkasta sig den omfattande utbildning som krävs.

Det bästa vore om det kunde utses någon person som har det övegripande avsvaret för denna verksamhet.

 

Det verkar ju finnas ett antal "eldsjälar" i vårt avlånga land, så möjligheterna till ett nätverk av personer som vill jobba för införandet av att få in skarp och ev. prickskyttar i den berömda TOEM. borde vi kunna få ihop.

 

Ha de bra boys.

Link to comment
Share on other sites

Jag har (av detta, och andra skäl) mailat Hemvärnsombudsmannen och begärt att få kontaktinfo till AG TOEM samt, om möjligt, deras arbetsunderlag. Svar lyser med sin frånvaro.

 

Bra gjort.

Vi får väll hoppas på ett svar i framtiden :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Undrar fortfarande i mitt stilla sinne vad ni ska med prickskyttegevär till när det inte finns prickskyttar i organisationen.

 

Det är just det som det är hög tid att ändra på. Om inte annat så är det på tiden att en enhetlig utbildning och organisation kring skarpskytten blir fastslagen...

 

Jag har ingen som helst förståelse för att det inte finns idag. Särkilt då utbildningsgrupperna själva lägger pengar, tid och kraft på att just utbilda skapskyttar. Vi ska ha skarpskyttar i Hemvärnet. Om man sedan löper linan ut och även utbildar prickskyttar är en annan femma.

 

- HvPrsk

 

Håller med HvPrsk till 100%

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

1.Vildmannabataljonen/ 612:e komp

2.En prickskytteomgång på komp (underställd kompch)

3.?

4.PSG 90

 

Jag och min kamrat har gått första nivån på prickskytte i Umeå i höstas.

Det skulle satsas mer på utb på oss sades det. Senare fick jag veta att befattningen inte fanns i organisationen

och någon vidare utb lyser med sin frånvaro. Trist eftersom jag själv har lagt ner åtskiljiga timmar teoretiska och praktiska studier på egen hand, införskaffat mtrl. mm.

PSG 90 brukar förekomma som demonstrator men vi har på kompaninivå tänkt testa att löpa linan ut.

Jag och min kamrat kommer i nästa övn. gå som prickskyttepar. Våra uppgifter kommer i första hand vara underättelse samt att leda plutons tagande av objekt men även understöd samt störande verksamhet.

Hur detta kommer funka i praktiken vet vi ärligt talat inte, eftersom utb. är mycket knapp. Men ambitionsnivån är hög. Och frågan om behov av presisionsriktad eldkraft och underättelse finns i Hemvärnet tycker jag är löjlig.......

 

Självklart finns behovet! :unsure:

Link to comment
Share on other sites

1.Vildmannabataljonen/ 612:e komp

2.En prickskytteomgång på komp (underställd kompch)

3.?

4.PSG 90

 

Jag och min kamrat har gått första nivån på prickskytte i Umeå i höstas.

Det skulle satsas mer på utb på oss sades det. Senare fick jag veta att befattningen inte fanns i organisationen

och någon vidare utb lyser med sin frånvaro. Trist eftersom jag själv har lagt ner åtskiljiga timmar teoretiska och praktiska studier på egen hand, införskaffat mtrl. mm.

PSG 90 brukar förekomma som demonstrator men vi har på kompaninivå tänkt testa att löpa linan ut.

Jag och min kamrat kommer i nästa övn. gå som prickskyttepar. Våra uppgifter kommer i första hand vara underättelse samt att leda plutons tagande av objekt men även understöd samt störande verksamhet.

Hur detta kommer funka i praktiken vet vi ärligt talat inte, eftersom utb. är mycket knapp. Men ambitionsnivån är hög. Och frågan om behov av presisionsriktad eldkraft och underättelse finns i Hemvärnet tycker jag är löjlig.......

 

Självklart finns behovet! :unsure:

 

Hur lång har dessa prickskytte utbildningar varit? är tanken att ni skall bli prickskyttar eller är tanken att ni skall bli skarpskyttarPSG90?

 

Förklara för mig på vilket sätt underrättelser från ett prickskyttepar inom Hv-ram är av betydelse för kompaniet. Tala även om för mig på vilket sätt denna exakthet i skotten är av sådan hög vikt inom hv-ram. Jag ställer inte dessa frågor för att vara dum, utan mer att få höra i vilka banor som du tänkar i.

Link to comment
Share on other sites

1.Vildmannabataljonen/ 612:e komp

2.En prickskytteomgång på komp (underställd kompch)

3.?

4.PSG 90

 

Jag och min kamrat har gått första nivån på prickskytte i Umeå i höstas.

Det skulle satsas mer på utb på oss sades det. Senare fick jag veta att befattningen inte fanns i organisationen

och någon vidare utb lyser med sin frånvaro. Trist eftersom jag själv har lagt ner åtskiljiga timmar teoretiska och praktiska studier på egen hand, införskaffat mtrl. mm.

PSG 90 brukar förekomma som demonstrator men vi har på kompaninivå tänkt testa att löpa linan ut.

Jag och min kamrat kommer i nästa övn. gå som prickskyttepar. Våra uppgifter kommer i första hand vara underättelse samt att leda plutons tagande av objekt men även understöd samt störande verksamhet.

Hur detta kommer funka i praktiken vet vi ärligt talat inte, eftersom utb. är mycket knapp. Men ambitionsnivån är hög. Och frågan om behov av presisionsriktad eldkraft och underättelse finns i Hemvärnet tycker jag är löjlig.......

 

Självklart finns behovet! :baskerKav:

 

Hur lång har dessa prickskytte utbildningar varit? är tanken att ni skall bli prickskyttar eller är tanken att ni skall bli skarpskyttarPSG90?

 

Förklara för mig på vilket sätt underrättelser från ett prickskyttepar inom Hv-ram är av betydelse för kompaniet. Tala även om för mig på vilket sätt denna exakthet i skotten är av sådan hög vikt inom hv-ram. Jag ställer inte dessa frågor för att vara dum, utan mer att få höra i vilka banor som du tänkar i.

 

 

 

Vi har bara gått en helgkurs. Dock med lovord om massor av utb-timmar. Det klargjordes oxå helt att det var prickskyttar vi utbildas till.

 

Sedan till underättelse. Var skulle underättelse annars komma ifrån? Underättelse är väl alltid bra?

Inte bara i HV-ram. Att kunna förvarna komp. att Fi är på väg mot ett objekt har visat sig på tidigare övn. inte direkt varit någon nackdel.

Jag vet inte var ni övar men där vi övar är det flygfält, master, broar mm. Att kunna bekämpa mål på långa avstånd är väl aldrig fel.

Sedan kan jag hålla med om att en pricksytt kanske inte passar som skyddsvakt. Men vi utbildas för krig också

Link to comment
Share on other sites

För att vara petig, så... Resultatet av den typ av spaning från prickskytt/motsv observatör bedriver för att leda vht/understödja faller inte inom ramen för vad som benämns underättelser, utan är "combat information".

Relavant data/information överförs till underättelseinhämtningen via högre chefs rapportkanal.

Link to comment
Share on other sites

Varför är så många så rädda för utveckling och framåtsträvan!

Om man har utbildad personal hv/ip och vapensystemet psg90 så ska det självklart användas!

Min plutonschef har full koll på vad han använder mig som Prick/skarpskytt till!

Självklart håller jag med alla som skriver att det inte ska "kastas" ut psg både till höger och vänster bara för att få ut dom , rätt folk och rätt utbildning är superviktigt sen att dom används rätt är åxo viktigt , men har du kompani/plutonschefer som har den erfarenheten så ska dom få resurser att använda dom!!

Edited by Johnnie
Link to comment
Share on other sites

1.Vildmannabataljonen/ 612:e komp

2.En prickskytteomgång på komp (underställd kompch)

3.?

4.PSG 90

 

Jag och min kamrat har gått första nivån på prickskytte i Umeå i höstas.

Det skulle satsas mer på utb på oss sades det. Senare fick jag veta att befattningen inte fanns i organisationen

och någon vidare utb lyser med sin frånvaro. Trist eftersom jag själv har lagt ner åtskiljiga timmar teoretiska och praktiska studier på egen hand, införskaffat mtrl. mm.

PSG 90 brukar förekomma som demonstrator men vi har på kompaninivå tänkt testa att löpa linan ut.

Jag och min kamrat kommer i nästa övn. gå som prickskyttepar. Våra uppgifter kommer i första hand vara underättelse samt att leda plutons tagande av objekt men även understöd samt störande verksamhet.

Hur detta kommer funka i praktiken vet vi ärligt talat inte, eftersom utb. är mycket knapp. Men ambitionsnivån är hög. Och frågan om behov av presisionsriktad eldkraft och underättelse finns i Hemvärnet tycker jag är löjlig.......

 

Självklart finns behovet! :worthy:

 

Hur lång har dessa prickskytte utbildningar varit? är tanken att ni skall bli prickskyttar eller är tanken att ni skall bli skarpskyttarPSG90?

 

Förklara för mig på vilket sätt underrättelser från ett prickskyttepar inom Hv-ram är av betydelse för kompaniet. Tala även om för mig på vilket sätt denna exakthet i skotten är av sådan hög vikt inom hv-ram. Jag ställer inte dessa frågor för att vara dum, utan mer att få höra i vilka banor som du tänkar i.

 

 

 

Vi har bara gått en helgkurs. Dock med lovord om massor av utb-timmar. Det klargjordes oxå helt att det var prickskyttar vi utbildas till.

 

Sedan till underättelse. Var skulle underättelse annars komma ifrån? Underättelse är väl alltid bra?

Inte bara i HV-ram. Att kunna förvarna komp. att Fi är på väg mot ett objekt har visat sig på tidigare övn. inte direkt varit någon nackdel.

Jag vet inte var ni övar men där vi övar är det flygfält, master, broar mm. Att kunna bekämpa mål på långa avstånd är väl aldrig fel.

Sedan kan jag hålla med om att en pricksytt kanske inte passar som skyddsvakt. Men vi utbildas för krig också

 

 

Och dessa "underrättelser" hade ni inte kunnat få utan PSG? och förvarning innan fi kommer till objektet... Tja... CIM-system fungerar, eller för att inte tala om hund, tror att Hv har betydligt större nytta av hund jmf med PSG. Vilken roll har Hv ifall det blir krig? behövs PSG då?

 

Sedan så är krigsflygplatsen du talar avförd krigsflygplats.... Om du var gänget som låg vid masten så hade ni bra info från ngr lokala bönder som rapporerade in saker och ting till er vid er senaste bat-övning...

 

Sedan får vi se hur många utbildningstimmar ni verkligen kommer att få på detta vapensystem...

 

Har skrivit det förut och skriver det igen, för att nyttja PSG inom hemvärnet så måste rejäl utbildning av skyttar men framförallt chefer genomföras, redan utan PSG i organisationen är det skrämmande många chefer som inte har insett sin roll inom hemvärnet. Så en kraftig halt för hela organisationen och därefter utbilda chefer i vilka uppgifter som skall lösas.

 

Hos oss har jag en vission om att PSG är en bataljonsresurs som nyttjas direkt av batc. annars så är skarpskytt AK4 det system som kommer att fungera bäst.

Link to comment
Share on other sites

Varför är så många så rädda för utveckling och framåtsträvan!

Om man har utbildad personal hv/ip och vapensystemet psg90 så ska det självklart användas!

Min plutonschef har full koll på vad han använder mig som Prick/skarpskytt till!

Självklart håller jag med alla som skriver att det inte ska "kastas" ut psg både till höger och vänster bara för att få ut dom , rätt folk och rätt utbildning är superviktigt sen att dom används rätt är åxo viktigt , men har du kompani/plutonschefer som har den erfarenheten så ska dom få resurser att använda dom!!

 

 

Tack Johnnie :worthy:

 

Och för övrigt Fk Satan: Jag var en av "bönderna" utan PSG och ja! vi hade två hundekipage. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

 

För att vara petig, så... Resultatet av den typ av spaning från prickskytt/motsv observatör bedriver för att leda vht/understödja faller inte inom ramen för vad som benämns underättelser, utan är "combat information".

Relavant data/information överförs till underättelseinhämtningen via högre chefs rapportkanal.

 

Tack Sir Vival för dessa rättningar av mitt felaktiga vokabulär. :unsure:

Link to comment
Share on other sites

För att vara petig, så... Resultatet av den typ av spaning från prickskytt/motsv observatör bedriver för att leda vht/understödja faller inte inom ramen för vad som benämns underättelser, utan är "combat information".

Relavant data/information överförs till underättelseinhämtningen via högre chefs rapportkanal.

 

Tack Sir Vival för dessa rättningar av mitt felaktiga vokabulär. :2guns:

"We aim to please" som man lite snitsigt säger! :huh:

 

Kör hårt på prickskytteriet!

Link to comment
Share on other sites

Känns som jag måste förtydliga vissa saker.

 

1, jag är inte motståndare till att tillföra PSG till Hv. Men ifall systemet skall tillföras måste dels skyttarna vara välutbildade och hv skall kunna motivera syftet med dessa skyttar. Att det är coolt och behövs för avståndsbekämpning och und-inhämtning är inte argument som biter på mig.

2, Ett klart och tydligt toem måste skapas.

3, Utbildning av chefer som kommer att ha dessa skyttar måste genomföras. Har inte cheferna kunskap om hur systemen fungerar och sin egen roll i systemet så blir det bara skit.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...