Jump to content

Hur nyttjas Skarpskytten/Prickskytten hos er?


Recommended Posts

En per grupp som i insats är varken hugget eller stucket.

Jag skulle snarare påstå att det är helt perfekt med en skarpskytt per grupp med tanke på att en Ak4B inte är det minsta lämplig på mer än 150-200m avstånd. Skarpskytten kan även hjälpa gruppchefen med att ta ut avstånd till viktiga punkter och bistå med kartläsning om chefen behöver kocentrera sig på annat.

 

Det stora problemet är att faktiskt få tag i utbildade skarpskyttar till insatsplutonerna...

 

Utbildas det skarpskyttar i dag i GU förbanden?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 463
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

@ wedin

 

Visst är det ett ROE problem (om inte fullt krig råder). Oavsett är jag av den uppfattning att stridsteknik på gruppnivå gynnas av att man ger grupper (i särskilda fall omgångar) en uppgift att lösa i en riktning (med en beredd/alternativ uppgift, naturligtvis. Skarpskyttarna (om vi tittar på dessa först och främst) har möjlighet att bekämpa punktmål upptill 300m med god verkan (förutsatt utbildning etc.). Skyttegrupp bekämpar trupp och mekaniserade fordon på upptill 200m med kulsprutor och pskott (automatkarbin är sekundär beväpning utom i SIB eller vid extremt korta stridsavstånd), granatgevärsgrupp/omgång bekämpar pansar med opansrade fordon/trupp som sekundära mål intill 300m. Att då alla gruppchefer har ett vapensystem att tillgå som kräver särskilda ordra ser jag som IG.

 

Den situation där jag ser att skarpskytt löser uppgift åt gruppen är vid VCP eller annan CP där gruppen bemannar checkpoint, och där man kan använda skarpskytten som en extra säkerhet. Men en skarpskytt kan inte verka 24 timmar om dagen, och måste ersättas under minst 16 av dessa.

 

Hellere då att det finns en kompaniresurs med skarpskyttar/spaningsutbildade soldater som ges en order av kompanichef, såsom kompspan grupperna utnyttjades förr.

 

För prickskytteriet är detta en ännu mer viktig distinktion. Vapensystemet som Psg90 utgör inlemmas i princip omöjligen i plutonens strid, möjligtvis i kompaniets, men helst ser jag det samlat hos bataljonen i hel tropp för uthållighetens skull och för att man ska kunna ge en god uppgift, särskilt när uppgiften 'fördröja' åter gjort sitt intåg. Vad vi gör med prickskyttarna under fredstid är osäkert. Jag har svårt att se gisslanfritagningar som en hemvärnsuppgift, utan då står vi åter vid uppgiften att understödja en postering av ngt slag.

 

Kul diskussion det här, förövrigt, hoppas den fortsätter.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Mycket av diskussionen om prickskytten rör sig runt själva skottet.

När, var, hur och om han skall kunna avge verkans eld.

 

Men prickskytte tjänsten är ju så mycket mer än bara så.

 

Tex. En rätt utbildad prickskytte par kan lösa div. spanings uppgifter och ge sina egna trupper ovärderlig information på olika nivåer, allt från bataljon till enskild grupp.

 

Det gäller att chefer i organisationen får utbildning/information om hur han kan utnytja dessa soldater på bästa sätt.

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Mycket av diskussionen om prickskytten rör sig runt själva skottet.

När, var, hur och om han skall kunna avge verkans eld.

 

Men prickskytte tjänsten är ju så mycket mer än bara så.

 

Tex. En rätt utbildad prickskytte par kan lösa div. spanings uppgifter och ge sina egna trupper ovärderlig information på olika nivåer, allt från bataljon till enskild grupp.

 

Det gäller att chefer i organisationen får utbildning/information om hur han kan utnytja dessa soldater på bästa sätt.

 

Samma sak gäller skarpskytten; vet inte chefen hur han ska nyttja skytten tappar systemet effekt. Precis som med ksp, grg eller vad som helst.

Link to comment
Share on other sites

Helt OT.

 

Hela tråden fick fart igen då jag hänvisade till nya TOEM. Där jag via hörsägen fick höra om PRSK:s inträde.

Är det någon som har sett nya (P)TOEM eller som vet var man kan läsa den.

 

Kan vara bra att veta inför vidare diskussioner så det inte blir en massa "Hittepå" i inläggen.

 

Ha de

/C

Link to comment
Share on other sites

Visst är det så.

Men många chefer har mer erfarenhet av KSP och GRG än PRSK.

 

På det stora hela så gör många chefer det lätt försig genom att inte använda sina "specialister" fullt ut.

 

Absolut! det innebär att man inte bara måste planera för att utbilda i befattningen, utan även att få med cheferna.

 

Kikar man på vilken "målgrupp" som angivits till Försvarsutbildarnas dylika kurser så står det ju alltid både skyttar och chefer. Frågan är hur många chefer som nappat.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är hur många chefer som nappat.

Många som jag känner både på grp ch och plut ch nivå!

Generellt verkar det inte vara så svårt att få cheferna att lägga ner massor av tid på extra övningar/utbildningar osv...

 

Tyvärr var ju skarpskyttekursen borttagen 2007... =(

Hoppas på bättring 2008!!!

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Chefer behöver absolut en egen utbildning i användandet av både skarpskytten och prickskytten.

 

Det räcker inte med att låta chefer gå samma kurs som skytten, det lämnar för mycket åt den enskilde chefens ambition att översätta färdigheter som lärs ut till sin egen verksamhet. Det skall finnas, eller snarare måste finnas en utbildningsplan med mer taktisk och praktisk användande av resurserna. Ordergivning, kravställan, tidsåtgångar, logistik mm måste finnas med i detta. Annars kommer skillnaden i hur vi nyttjas på olika håll i landet bli på tok för stor och då sitter vi snart i samma sitts som tidigare, det vill säga att vi glöms bort och stryks som befattning.

 

När det gäller TOEM med befattningsbeskrivningar i sig så verkar detta inte kommit ut ännu. Jag har mailat två Bat C som hör till olika utbildningsgrupper och båda två var lika frågande till om det fanns en ny version av (p)TOEM. Någon annan som lyckats få fram detta?

 

MVH

 

HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

@HvPrsk

 

Tidsåtgång????? Finns i huvudtaget det uttrycket i Svensk officersutbildning nuförtiden???

 

Mina personliga erfarenheter talar för att tidsåtgång är något som sammanfaller med befälets önskan att snabbt få fram bra besked.

 

Spana mot platsen "Gården" tre kilometer norrut. Finns Fi på gården eller i skogen väster om gården. Tid till förfogande 30 min. Slut, frågor??

Link to comment
Share on other sites

@HvPrsk

 

Amen!

 

Men samtidigt behöver chefer en utbildning i hur jobbigt, tråkigt och påfrestande det kan vara.

 

Sedan behövs det chefsutbildning i att väva samman hela systemet allt ifrån prickskyttar, sjukvård, logistik, sambandstjänst osv... för som det är idag övas cheferna ofta bara på en sak i taget. Vilket blir ganska roligt och underhållande när det helt plötsligt är tillämpat och alla delar ska vävas in. När prickskyttarna får uppgifter som är jättebra ur deras synvinkel... men ur hundperspektivet förstör det mycket. Att det sedan saknas sb till prickskyttarna eftersom de ligger på fel sida ett berg med en RA135 osv.

 

Så både specialistinriktad chefsutbildning, men framförallt övergripande chefsutbildning med systemförståelse!

Link to comment
Share on other sites

Spana mot platsen "Gården" tre kilometer norrut. Finns Fi på gården eller i skogen väster om gården. Tid till förfogande 30 min. Slut, frågor??

 

 

...det är just i de tankebanorna de flesta befäl befinner sig. Man måste ha en förståelse för att en hel del uppgifter är betydligt mer tidskrävande än man förväntar sig!

Edited by HvPrsk
Link to comment
Share on other sites

Spana mot platsen "Gården" tre kilometer norrut. Finns Fi på gården eller i skogen väster om gården. Tid till förfogande 30 min. Slut, frågor??

 

 

...det är just i de tankebanorna de flesta befäl befinner sig. Man måste ha en förståelse för att en hel del uppgifter är betydligt mer tidskrävande än man förväntar sig!

 

Tyvärr är det så att mertalet av dagets befäl har för lite av truppförings erfarenhet. Man har inte ens pejl på tidsåtgångar i fält. Att i detta fall ge dem utbildning på Skarpskytts/Prickskytts utnyttjande är då ganska meningslöst. Först måste de få en realistisk insikt och syn på trupps kapacitet i fält.

 

Själv tycker jag det vore önskvart att de fick utbildning i hur utnyttja Skarpskytt/ Prickskytt men tyvärr ser jag inte att de har de nödvändiga baskunskaperna.. Summa sumarum... Dagens befäl sucks... Om någon är av annan mening är jag beredd att försvara min ståndpunkt...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

På frågorna som ställdes i trådens början svarar jag:

1. 1HVbat (P7 Skånska gruppen)

2. En i första och en i andra grupp. (1:a Ins.Plut.)

3. Nej, det är i nuläget katastrofvarning i vår Bat. Gällande det mesta.

4. RP, eftersom samtliga OR krävdes in av utbildningsgruppen på order av FMLOG.

Dock är utbildning genomförd på PSG90, 4st per Bataljon ska delas ut som demonstratorvapen. Tillförs Ins.Plut. (2 till varje)

 

Bataljonsledningen vill att de PSG90 som delas ut ska gruppvapen, varför kan jag inte begripa. Skyttarna har svurit att sätta lås på vapenlådorna vilket jag ser som ett klokt beslut. Annars är det fipplat med siktet varje gång våra ordinarie skyttar ska ge bössorna kärlek.

 

Varför inte snabba sig lite med ett OR till ak4B? RP är i min mening inte ett riktmedel som ger skarpskytten det "stöd" han behöver för att lösa sin uppgift.

Och varrför inte låta de gamla OR siktena vara kvar tills vidare!?

Edited by HA1
Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
Vi kan ju börja med att slå fast att befattningen egentligen inte finns (befattningskod saknas), om nu inget nytt har hänt som jag missat. Efter som det trotts avsaknaden av befattningskod övas flitigt runt om i landet vore det kul att se hur det ser ut kring organisationen av funktionen.

 

Låt oss hålla oss till frågorna nedan i största möjliga mån. Semantik och skillnad mellan skarpskytt/Prickskytt kan vi ta i en annan tråd eller läsa om i äldre trådar.

 

 

Svara gärna på följande frågor:

1. Vilken bataljon (eller utbildningsgrupp) tillhör du?

2. Vart finns skarpskytten/prickskytten i plutonen/kompaniet/bataljonen?

3. Finns det en enhetlig organisation?

4. Vilken beväpning används (Ak4 OR eller PSG 90)?

 

Dax att piska liv i denna tråd nu när vi äntligen får ta med oss PSG:na ut på övning med komp.

 

Efter många och långa år så kommer vi äntligen att ta med oss våra PSG:n på våran stora höst övning.

Vi har i egen regi utbildat skarpskyttar (enligt SkjutR PSG90) i tre år.

Vi har haft egna helgövningar 5-7 ggr/år då vi har utblidat oss till skarpskyttar.

Så nu skall det bli skönt att få visa övriga i plut vad vi går för och den nytta ett PSG90 är för plut om den sitter i händerna på en väl utbildad skarpskytt.

 

Så svar på frågorna är:

1. Det är Södertörnsgruppen

2. Vi kommer att ha två Skarpskyttar/plut.

3. Ja, Nya Toem säger att varje skytte grp skall ha en skarpskytt.

4. Som sagt PSG90

 

/Rainman

Link to comment
Share on other sites

Egenpåhittade skarpskytteutbildningar med enbart ett SkjutR som grund är fortfarande lika dumt som att beväpna skarpskyttar med repetergevär.

 

Jag vill ha centralt fastställda kompetenskrav och ett vapen anpassat för uppgiften.

Link to comment
Share on other sites

Egenpåhittade skarpskytteutbildningar med enbart ett SkjutR som grund är fortfarande lika dumt som att beväpna skarpskyttar med repetergevär.

 

Jag vill ha centralt fastställda kompetenskrav och ett vapen anpassat för uppgiften.

 

Hoppsan!!

 

Vill bara försvara den utb. vi har haft och som fortgår idagsläget.

 

På vilket sätt menar du att SkjutR PSG90 inte är tillräcklig när det gäller att lägga upp en utbildning av Skarpskyttar??.

I den framgår med all önskvärd tydlighet hur utbildningen skall bedrivas från början till slut.

Allt från vad som skall övas, ivilken ordning och hur varje moment går till, finns i olika PM i boken.

Om du inte har tillgång till SkjutR PSG90 så kan du få den av mig. För så vitt jag förstår så är den rätt så centralt fastställd.

 

Vi har under utbildningens gång även varit i kontakt med MSS & Prickskytteansvarig på Amf1 för att kontrolera att vi håller oss innom dom ramar FM har för utbildningen av skarpskyttar.

 

Så jag kan säga att våran utbildning inte är "Egenpåhittad" utan "Försvarsmaktspåhittad".

 

Jag svarar gärna på frågor om vår utbildning, men det får bli via mail efter som det blir lite OT här.

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Egenpåhittade skarpskytteutbildningar med enbart ett SkjutR som grund är fortfarande lika dumt som att beväpna skarpskyttar med repetergevär.

 

Jag vill ha centralt fastställda kompetenskrav och ett vapen anpassat för uppgiften.

 

 

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :baskerFN:

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :rolleyes:

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :rolleyes:

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

 

Det var ju just det,, Tilldelas ett vapen som väsentligt höjer skyttens förmåga att träffa... En "Skarpskytt" bör nog vara utrustad med ett välskjutande gevär annars så mister väl han hela sin funktion..

Vi är inte ensamma om att dribbla m skarpskyttar,, går under benämningen DM (designated marksman) hos jänkarna och dessa är utrustade med repeter och/eller med ett M14 gevär med bra optik.. Och alla som skjutit med en M14 vet hur bra dessa kan skjuta..

"The DM's role is to supply rapid accurate fire on enemy targets at ranges up to 800 meters. Marksmen are sometimes attached to an infantry squad where they take accurate long-range shots at valuable targets as needed, thus extending the reach of the squad" som dom säger...

 

Om inte PSG90? Vad tänkte du då för vapen? För ett motsvarande semiautomatiskt gevär som M14 & optik har vi inte....

 

En skarpskytt är per definition en "särskilt uttagen, utbildad och UTRUSTAD skytt, som löser en elduppgift inom sin enhet"(skjutR Psg90)

 

Mvh

U

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :rolleyes:

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

 

 

 

Om inte PSG90? Vad tänkte du då för vapen? För ett motsvarande semiautomatiskt gevär som M14 & optik har vi inte....

 

En skarpskytt är per definition en "särskilt uttagen, utbildad och UTRUSTAD skytt, som löser en elduppgift inom sin enhet"(skjutR Psg90)

 

Mvh

U

varför inte en ak4 med ett bra kikarsikte

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :D

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

 

 

 

Om inte PSG90? Vad tänkte du då för vapen? För ett motsvarande semiautomatiskt gevär som M14 & optik har vi inte....

 

En skarpskytt är per definition en "särskilt uttagen, utbildad och UTRUSTAD skytt, som löser en elduppgift inom sin enhet"(skjutR Psg90)

 

Mvh

U

varför inte en ak4 med ett bra kikarsikte

 

 

Exakt min poäng. Vad i hela världen är det för fel på en helt vanlig Ak4OR?

 

Alla som avgivit SNABB och ihållande eld med ett repetergevär försett med ett kikarsikte med förstoring runt 10 gånger kan ju berätta för omgivningen vilka problem som infinner sig efter en stund. Problem som i princip inte förekommer med en Ak4OR.

 

Lägg sedan till detaljer som att våra skarpskyttar även ska klara av att i vår grupp utföra uppgifter som genomsök och rensning. Det vill i alla fall inte jag tvingas göra med en cylinderrepeter i handen.

Link to comment
Share on other sites

Exakt min poäng. Vad i hela världen är det för fel på en helt vanlig Ak4OR?

 

Alla som avgivit SNABB och ihållande eld med ett repetergevär försett med ett kikarsikte med förstoring runt 10 gånger kan ju berätta för omgivningen vilka problem som infinner sig efter en stund. Problem som i princip inte förekommer med en Ak4OR.

 

Lägg sedan till detaljer som att våra skarpskyttar även ska klara av att i vår grupp utföra uppgifter som genomsök och rensning. Det vill i alla fall inte jag tvingas göra med en cylinderrepeter i handen.

 

lite OT men en soldat som är tilldelat ett PSG har ju fortfarande sin AK som PERSONLIGT vapen då PSG anses vara ett understöds/grp vapen (iaf inom HV nere i södern), anser jag vara bra med tanke på ovanstående samt vid posttjänst inte står man med ett PSG då eller???

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :D

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

 

 

 

Om inte PSG90? Vad tänkte du då för vapen? För ett motsvarande semiautomatiskt gevär som M14 & optik har vi inte....

 

En skarpskytt är per definition en "särskilt uttagen, utbildad och UTRUSTAD skytt, som löser en elduppgift inom sin enhet"(skjutR Psg90)

 

Mvh

U

varför inte en ak4 med ett bra kikarsikte

 

Som jag ser det så finns det inga AK4or med ett bra kikarsikte. Hensolds gamla sikte från 60-talet hjälper knappast skyttens förmåga till riktnoggrannhet på avstånd över 300m. Att använda ett sikte med dom riktmedlens utformning på dessa avstånd tycker jag är katastrof..

Skarpskyttens uppgift är ju att träffa där en "vanlig" skytt kan missa,, pga avstånd, målstorlek osv... Vad ska vi annars med honom till??

Hade det funnits ett bättre så hade jag tackat och tagit emot...

 

Mvh

/U

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det så finns det inga AK4or med ett bra kikarsikte. Hensolds gamla sikte från 60-talet hjälper knappast skyttens förmåga till riktnoggrannhet på avstånd över 300m. Att använda ett sikte med dom riktmedlens utformning på dessa avstånd tycker jag är katastrof..

Skarpskyttens uppgift är ju att träffa där en "vanlig" skytt kan missa,, pga avstånd, målstorlek osv... Vad ska vi annars med honom till??

Hade det funnits ett bättre så hade jag tackat och tagit emot...

 

Eftersom skarpskytten fortfarande är en del av gruppen så bör ju denna anpassas för att verka på samma stridsavstånd som är normalt för en grupp... Och då pratar vi inte 500m...

Link to comment
Share on other sites

En fråga,, tycker du det är lika dumt att utrusta en prickskytt med ett repetergevär?? :)

 

Frågan är väl snarare om det vore en bra idé att utrusta en skarpskytt med repetervapen? Att tilldela en prickskytt motsvarande vapen är ju mer eller mindre kutym (i alla fall här).

 

 

 

Om inte PSG90? Vad tänkte du då för vapen? För ett motsvarande semiautomatiskt gevär som M14 & optik har vi inte....

 

En skarpskytt är per definition en "särskilt uttagen, utbildad och UTRUSTAD skytt, som löser en elduppgift inom sin enhet"(skjutR Psg90)

 

Mvh

U

varför inte en ak4 med ett bra kikarsikte

 

 

 

Lägg sedan till detaljer som att våra skarpskyttar även ska klara av att i vår grupp utföra uppgifter som genomsök och rensning. Det vill i alla fall inte jag tvingas göra med en cylinderrepeter i handen.

 

Det är som att be en gitarrist spela fiol på en elgitarr,,, går inte så bra,, antingen så får han inte vara med, hålla sig i kön,, eller så får man ge honom en fiol antar jag.. :D

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det så finns det inga AK4or med ett bra kikarsikte. Hensolds gamla sikte från 60-talet hjälper knappast skyttens förmåga till riktnoggrannhet på avstånd över 300m. Att använda ett sikte med dom riktmedlens utformning på dessa avstånd tycker jag är katastrof..

Skarpskyttens uppgift är ju att träffa där en "vanlig" skytt kan missa,, pga avstånd, målstorlek osv... Vad ska vi annars med honom till??

Hade det funnits ett bättre så hade jag tackat och tagit emot...

 

Eftersom skarpskytten fortfarande är en del av gruppen så bör ju denna anpassas för att verka på samma stridsavstånd som är normalt för en grupp... Och då pratar vi inte 500m...

 

Det kan ju handla om vanliga stridsavstånd för skyttegrupp men en skarpskytt kan eliminera specefika mål som mål obesrvatörer, chefer, kocken osv.

 

och har man ett kikarsikte så blir det lättare att urskilja chefen, signalisten eller kocken

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det så finns det inga AK4or med ett bra kikarsikte. Hensolds gamla sikte från 60-talet hjälper knappast skyttens förmåga till riktnoggrannhet på avstånd över 300m. Att använda ett sikte med dom riktmedlens utformning på dessa avstånd tycker jag är katastrof..

Skarpskyttens uppgift är ju att träffa där en "vanlig" skytt kan missa,, pga avstånd, målstorlek osv... Vad ska vi annars med honom till??

Hade det funnits ett bättre så hade jag tackat och tagit emot...

 

Eftersom skarpskytten fortfarande är en del av gruppen så bör ju denna anpassas för att verka på samma stridsavstånd som är normalt för en grupp... Och då pratar vi inte 500m...

 

Det kan ju handla om vanliga stridsavstånd för skyttegrupp men en skarpskytt kan eliminera specefika mål som mål obesrvatörer, chefer, kocken osv.

 

och har man ett kikarsikte så blir det lättare att urskilja chefen, signalisten eller kocken

 

Självfallet, skarpskytten SKA ha kikarsikte/OR... Men på ett automatvapen, så att denne även kan fylla sin andra roll i gruppen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...