Jump to content

Hur nyttjas Skarpskytten/Prickskytten hos er?


Recommended Posts

Undrar fortfarande i mitt stilla sinne vad ni ska med prickskyttegevär till när det inte finns prickskyttar i organisationen.

 

Det är just det som det är hög tid att ändra på. Om inte annat så är det på tiden att en enhetlig utbildning och organisation kring skarpskytten blir fastslagen...

 

Jag har ingen som helst förståelse för att det inte finns idag. Särkilt då utbildningsgrupperna själva lägger pengar, tid och kraft på att just utbilda skapskyttar. Vi ska ha skarpskyttar i Hemvärnet. Om man sedan löper linan ut och även utbildar prickskyttar är en annan femma.

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 463
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Skarpskyttar råder det ingen tvekan om, men jag anser att prickskyttegevär90 är ett sämre vapen för skarpskytten än AK4OR. Prickskyttar används på ett annat sätt än det vi utbildar hemvärnsplutoner mot (och kräver observatör etc.). Prickskyttar ska man därför ändra TOEM för att införa, och det finns andra delar jag prioriterar framför prickskytteriet.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Skarpskyttar råder det ingen tvekan om, men jag anser att prickskyttegevär90 är ett sämre vapen för skarpskytten än AK4OR. Prickskyttar används på ett annat sätt än det vi utbildar hemvärnsplutoner mot (och kräver observatör etc.). Prickskyttar ska man därför ändra TOEM för att införa, och det finns andra delar jag prioriterar framför prickskytteriet.

 

Det kanske är därför som man har tilldelat Prickskyttegevär 90 till HV som DEMONSTRATORER, dvs ett sättt att se om/hur dessa kan användas i HVorganisationen.

:)

Edited by Bushi LG
Link to comment
Share on other sites

Svårt att demonstrera ngt utan utbilda personal och en idé på hur de ska användas.

Blir ju annars typ "det här är ett Prickskyttegevär, slut."

Diskussionen här tenderar att cirkla kring hur bra prickskytteutbildningen kan vara, utan att tänka igenom på hur vapensystemet de facto ska nyttjas.

Link to comment
Share on other sites

Skarpskyttar råder det ingen tvekan om, men jag anser att prickskyttegevär90 är ett sämre vapen för skarpskytten än AK4OR. Prickskyttar används på ett annat sätt än det vi utbildar hemvärnsplutoner mot (och kräver observatör etc.). Prickskyttar ska man därför ändra TOEM för att införa, och det finns andra delar jag prioriterar framför prickskytteriet.

 

På vilket sätt är Psg 90 sämre än Ak4 OR?

Eftersom skarpskytten verkar inom egen eldenhets område så finns det nog med folk som kan skydda honom i den egna plutonen = behovet av ett automatvapen försvann.

Vad har vi mer för motiv till påståendet?

Link to comment
Share on other sites

Skarpskyttar råder det ingen tvekan om, men jag anser att prickskyttegevär90 är ett sämre vapen för skarpskytten än AK4OR. Prickskyttar används på ett annat sätt än det vi utbildar hemvärnsplutoner mot (och kräver observatör etc.). Prickskyttar ska man därför ändra TOEM för att införa, och det finns andra delar jag prioriterar framför prickskytteriet.

 

På vilket sätt är Psg 90 sämre än Ak4 OR?

Eftersom skarpskytten verkar inom egen eldenhets område så finns det nog med folk som kan skydda honom i den egna plutonen = behovet av ett automatvapen försvann.

Vad har vi mer för motiv till påståendet?

 

Som skarpskytt i skyttegruppen vill jag ha kvar min Ak av den enkla anledningen att jag måste kunna verka även som vanlig skyttesoldat.

 

Hellre ett nytt modernt skarpskyttesikte (i stil med S&B:s Short Dot) med variabel förstoring och ett par benstöd monterat på en utvald (dvs tekniskt välskjutande) ak än ett psg, för min del.

 

Men det jag helst av allt vill ha, som är en förutsättning för verksamheten, är en befattningskod, en befattningsbeskrivning och en utbildningsplan. Inget hemkokat jox på kompani eller bataljonsnivå, utan standardiserat och fastställt. Då vet jag vilka krav jag kan ställa på förbandet som i sin tur vet vad det ska kräva av mig.

Link to comment
Share on other sites

Kul att du svarade Knekt men frågan var ställd mot Hans Engströms inlägg.

 

Jo, det begrep jag. Men vad jag inte kände till var att vi börjat praktisera strikta talarlistor i den här föreningen. ;)

Link to comment
Share on other sites

Diskussionen här tenderar att cirkla kring hur bra prickskytteutbildningen kan vara, utan att tänka igenom på hur vapensystemet de facto ska nyttjas.

 

Det var det som var min tanke med den här tråden från första början. Men i stället för att ställa frågan direkt hur skarpskytten/prickskytten skall/bör användas och hur organisationen skall/bör se ut, ville jag se hur det var idag. Hittar vi en röd tråd genom landet, eller har man hamnat där man är organisatoriskt för att det är ”enkelt” att stoppa undan skarpskytten/prickskytten i ett fack.

 

Tänkte att vi tar det i en annan tråd när den här känns klar…Likaså kan vi väcka tråden om behovet av utbildning för befäl med skarpskyttar/prickskyttar hos sig!

 

Så…åter till ämnet! Det finns fler medlemmar som enligt profilerna har befattningen skarpskytt/prickskytt, men som inte svarat i tråden. Även alla ni andra som vet hur det ser ut på er hemma plan kan svara. Kom igen nu!

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

Allt som inte är fastnitat är gratis - och en http://www.soldf.com/psg90.html som demonstrator inte fastnitad i kassun.

 

Således används vapensystemet och det som borde diskuteras är inte vapnets vara eller inte vara, utan en diskussion om hur organisationen med prickskytt i HV kan se ut.

Link to comment
Share on other sites

Har pratat och även haft ganska intressanta diskussioner med ett antal människor rörande bl.a. PSG inom Hv-förband. En fråga jag ofta har ställt är "På vilket sätt är psg-90 bättre än AK4OR/AK4B i nödvärnssituationer?"

 

Den andra frågan jag har ställt är "På vilket sätt kan en Hv-pluton bättre utnyttja ett psg-90.-system jmf med AK4OR/AK4B i ramen för plutonens strid?"

 

Jag har fått många svar utifrån dessa frågeställningar. Men nu har jag kanske inte frågat experterna, så nu har ni experter här inne en möjlighet att besvar dessa frågor.

 

Behöver jag påpeka att jag anser att hemvärnet inte har något övergripande behov av psg-90 dock kan det på viss lokal nivå finnas behov av psg-90 men de behoven är inte direkt omfattande...

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

…jag anser inte att dom ska jämföras som bättre än/sämre än. AK 4 OR och PSG 90 skall komplettera varandra. Förmågan att kunna leverera verkan med precisionseld måste finnas i våra förband. Eller är du av annan åsikt?

 

Men för att svara på dina frågor:

 

"På vilket sätt är psg-90 bättre än AK4OR/AK4B i nödvärnssituationer?"

I andras nödvärn är det bättre då du med precision kan understödja dina kamrater. I eget självförsvar så är säger det sig självt att ett gevär står sig kort om du jämför med en automatkarbin.

 

"På vilket sätt kan en Hv-pluton bättre utnyttja ett psg-90.-system jmf med AK4OR/AK4B i ramen för plutonens strid?"

Genom att befäl utbildas i att nyttja funktionen skarpskytt/prickskytt samt att skyttar med adekvat utbildning tillförs förbanden.

 

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

Vårt kompani har inga http://www.soldf.com/psg90.html ute. Vi har inte ens Ak4OR på plutonen för tillfället.

 

Ser väl personligen inte att http://www.soldf.com/psg90.html är nödvändigt att ha för Hemvärnet, men finns dem så tar jag tacksamt emot ett.. Det skadar ju s.a.s. inte att ha i vissa situationer när man vill observera eller bekämpa mål på längre avstånd.

Link to comment
Share on other sites

…jag anser inte att dom ska jämföras som bättre än/sämre än. AK 4 OR och PSG 90 skall komplettera varandra. Förmågan att kunna leverera verkan med precisionseld måste finnas i våra förband. Eller är du av annan åsikt?

 

Men för att svara på dina frågor:

 

"På vilket sätt är psg-90 bättre än AK4OR/AK4B i nödvärnssituationer?"

I andras nödvärn är det bättre då du med precision kan understödja dina kamrater. I eget självförsvar så är säger det sig självt att ett gevär står sig kort om du jämför med en automatkarbin.

 

"På vilket sätt kan en Hv-pluton bättre utnyttja ett psg-90.-system jmf med AK4OR/AK4B i ramen för plutonens strid?"

Genom att befäl utbildas i att nyttja funktionen skarpskytt/prickskytt samt att skyttar med adekvat utbildning tillförs förbanden.

 

 

- HvPrsk

 

På vilket avstånd har du då tänkt överta någon annans nödvärnsrätt? 30meter? 130meter eller kanske längre avstånd? På vilket avstånd är det möjligt att urskilja att det dels är en nödvärnssituation och att det enda sättet att lösa situationen är via verkanseld?

 

 

(väljer att skriva psg-90 för att inte få dessa länkar)

Link to comment
Share on other sites

... På vilket avstånd har du då tänkt överta någon annans nödvärnsrätt? 30meter? 130meter eller kanske längre avstånd? På vilket avstånd är det möjligt att urskilja att det dels är en nödvärnssituation och att det enda sättet att lösa situationen är via verkanseld?

 

Om plutonens uppgift är att skydda ett objekt innebär det inte per automatik att jag måste tillämpa 1800-talstaktik och stå med armbågslucka runt objektet. Kan jag lösa uppgiften på avstånd med liten manskapsinsats gör jag så.

Link to comment
Share on other sites

... På vilket avstånd har du då tänkt överta någon annans nödvärnsrätt? 30meter? 130meter eller kanske längre avstånd? På vilket avstånd är det möjligt att urskilja att det dels är en nödvärnssituation och att det enda sättet att lösa situationen är via verkanseld?

 

Om plutonens uppgift är att skydda ett objekt innebär det inte per automatik att jag måste tillämpa 1800-talstaktik och stå med armbågslucka runt objektet. Kan jag lösa uppgiften på avstånd med liten manskapsinsats gör jag så.

 

Men fortfarande finns det ett antal lagar och förordningar att följa. Och innan du får öppna eld så krävs det ganska mycket. Hur kan du göra ett korrekt avgörande på 130meters avstånd eller längre? Eller är det så att ett korrekt avgörande måste göras på ganska korta håll och mycket snabbt?

 

På vilket avstånd från objektsgränsen gäller skyddslagen? Vad är det som avgör mängden våld som får brukas när plutonen skyddar objektet? Ge mig en situation där du på ett avstånd av 200m eller längre kan på ett korrekt sätt uppfatta att det är en nödvärnssituation där samtliga andra handlingsalternativ är uttömda så att du utan fara för 3:e man kan avge eld med ett PSG-90 enl nödvärnsrätten.

 

Att arbeta på djupet runt objekt är bra. och det ger ofta tidiga förvarningar om vad som kan vara på gång. Men det kan även ge reaktioner där en ev. angripare väljer att avbryta en planerad attack mot objektet. En avbruten attack är bra för då finns objektet kvar. Att få en tidig förvarning är även det bra så att ev. beredskapshöjningar vid objektet kan göras i tid. Men att jobba på djupet kräver även ett juridiskt kunnande över vad man får göra. Att jobba på objektet eller invid objektet ger vissa juridiska verkyg att arbeta med. Att arbeta 2-3 km ut från objektet ger andra juridiska verktyg. Att arbeta på djupet handlar mycket om att markera närvaro och störa fienden i deras uppträdande. Samt att få vissa indikationer på ev fi verksamhet.

 

Om du nu tror att jag är en 1800-tals människa så har du lite fel... jag är betydligt mycket yngre och jag har en förhållandevis modern uppfattning rörande de uppgifter som hemvärnet skall lösa består av.

 

Ja jag anser att PSG-90 inte är ett vpensystem son i dagsläget tillför hemvärnet något. Men med upprättandet av specialplutoner inom hemvärnet så som MP, Pi, BC etc så kan vissa delar av hemvärnet ha behov av PSG-90, AG-90 etc. På samma sätt som vissa delar av hemvärnet kanske behöver bepansrade fordon. På samma sätt som det marina hemvärnet nu tillförs stridsbåt90 så kanske vissa delar kommer att tillföras CV9040, AG-90 eller PSG-90.

Link to comment
Share on other sites

Har pratat och även haft ganska intressanta diskussioner med ett antal människor rörande bl.a. PSG inom Hv-förband. En fråga jag ofta har ställt är "På vilket sätt är psg-90 bättre än AK4OR/AK4B i nödvärnssituationer?"

 

Med detta argument som grund för ett vapensystems vara eller inte vara kan man ju undra på vlket sätt Ksp 58 och grg 48 platsar i HV?

Det argumentet tycker jag inte riktigt håller som en motivering till varför HV inte skall ha Psg-90.

 

HV utbildas ju som bekant i fler uppgifter än "nödvärnssituationer".

Visst, sannolikheten att vi skulle utsättas för ett angrepp som berättigar till beredskapshöjning med vapeninsats för HV är väl inte sannolik, men den dimensionerade hotbilden är ju nåt vi skall utrustas för att klara av. Om sedan Psg-90 passar in i HV:s uppgifter och stridsteknik kan ju diskuteras (och det görs ju här).

Att ha vapensystemet ute för att "kolla" behovet och eventuella alternativa användningsområden är kanske inte fel om man nu ändå anser att man har tillräckligt med vapen.

Ett försök i mindre skala med en testenhet kanske hade varit bättre, men nu är verkligheten inte sådan.

Den "demonstratorverksamhet" som nu bedrivs kanske leder fram till ett förslag på TOEM HV i en nära framtid. Det är väl inte så dumt, eller?

Verkligheten och omvärlden förändras. De uppgifter FM hade för några år sedan finns inte kvar. De uppgifter som HV får i framtiden kanske inte alls ser ut som de gör idag. Att försöka utveckla tekniker/strategier INNAN behoven sätts är kanske inte en dum tanke.

Anser man sedan att det inte behövs så... tja, då är det ju testat åtminstone.

Link to comment
Share on other sites

Har pratat och även haft ganska intressanta diskussioner med ett antal människor rörande bl.a. PSG inom Hv-förband. En fråga jag ofta har ställt är "På vilket sätt är psg-90 bättre än AK4OR/AK4B i nödvärnssituationer?"

 

Med detta argument som grund för ett vapensystems vara eller inte vara kan man ju undra på vlket sätt Ksp 58 och grg 48 platsar i HV?

Det argumentet tycker jag inte riktigt håller som en motivering till varför HV inte skall ha Psg-90.

 

HV utbildas ju som bekant i fler uppgifter än "nödvärnssituationer".

Visst, sannolikheten att vi skulle utsättas för ett angrepp som berättigar till beredskapshöjning med vapeninsats för HV är väl inte sannolik, men den dimensionerade hotbilden är ju nåt vi skall utrustas för att klara av. Om sedan Psg-90 passar in i HV:s uppgifter och stridsteknik kan ju diskuteras (och det görs ju här).

Att ha vapensystemet ute för att "kolla" behovet och eventuella alternativa användningsområden är kanske inte fel om man nu ändå anser att man har tillräckligt med vapen.

Ett försök i mindre skala med en testenhet kanske hade varit bättre, men nu är verkligheten inte sådan.

Den "demonstratorverksamhet" som nu bedrivs kanske leder fram till ett förslag på TOEM HV i en nära framtid. Det är väl inte så dumt, eller?

Verkligheten och omvärlden förändras. De uppgifter FM hade för några år sedan finns inte kvar. De uppgifter som HV får i framtiden kanske inte alls ser ut som de gör idag. Att försöka utveckla tekniker/strategier INNAN behoven sätts är kanske inte en dum tanke.

Anser man sedan att det inte behövs så... tja, då är det ju testat åtminstone.

 

Jupp det är några fler situationer som Hv bör kunna lösa. Men så länge som det handlar om skymningslägen, terroristattacker etc ochär landet inte i krig mot annat land så är nödvärn en av de få paragrafer vi kan stödja vårt vålds agerande med (Ja det finns även här undantag). Men tillsvidare är hemvärnets stora uppgift skyddsvakt. Där ser jag inte något behov av PSG-90. När det gäller regelrätt väpnad strid i krig så ser jag inte heller någon praktiskt behov av PSG-90 system på plutonsnivå enl de uppgifter som hv kan tänkas få, dock finns det ett fåtal undantag idag. Men inom de nya specialenheterna så kommer kanske behovet av PSG för dessa enheter att ökas.

 

I dagsläget när det är ute på prov så tycker jag att det ska vara ett fåtal enheter som genomför proven och försöken. Samt en mycket bra uppföljning i hur de använder vapensystement. Allt för att få fram ett bra underlag till nytt TOEM. Sedan skall även ref. enheter nyttjas som får prova det som försöksförbanden har kommit fram till. För att på så sätt kontrollera och verifiera resultaten.

 

Att som idag slänga ut PSG till höger och vänster utan att kontrollera enheternas utbildningsnivå för de aktuella systemen är för mig ett helt felaktigt beetende. Jag tror att det kommer att bli så att ett fåtal enheter inom kommer att få tillgång till PSG-90, inte som idag när det finns ett stort antal ute inom hemvärnet. införande av nya vapensystem skall noga övervägas och noga planeras över var, när och hur nyttan med dessa system uppstår. Samt att det skall sedan ställas mot nyttan av de nuvarande systemen som finns inom enheterna.

 

Personligen har jag tidigare varit för ett stort vapenutbud inom hemvärnet men har nu ändrat uppfattning. I dag så är jag nästan av uppfattningen att Kulspruta 58, P-skott och GRG skall bort från hv-organisationen. Dock har jag inte riktigt intagit denna ställning ännu. Men jag är på väg mot ett sådant ställningstagande.

Link to comment
Share on other sites

På vilket avstånd har du då tänkt överta någon annans nödvärnsrätt? 30meter? 130meter eller kanske längre avstånd? På vilket avstånd är det möjligt att urskilja att det dels är en nödvärnssituation och att det enda sättet att lösa situationen är via verkanseld?

 

 

(väljer att skriva psg-90 för att inte få dessa länkar)

 

Du har en mycket bra poäng här. Med avstånd så minskar helt klart involveringen i dialog och agerande mellan till exempel post och motpart.

 

Men att inifrån ett objekt förstärka en inpassering eller postering ser jag absolut inte som en omöjlighet. Hur ofta har vi inte sett 58:an ha samma uppgift? vilket vill vi helst ha, ett skott med precision eller 25 skott från en kulspruta?

 

Bra diskussioner kring funktionen, men kan vi hålla oss till det ursprungliga ämnet ”Hur nyttjas Skarpskytten/Prickskytten hos er?” och ta detta i en annan tråd?

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

Okej här kommer min åsikt i hur prickskyttarna skall nyttjas inom Hv. De skall vara en bataljonsresurs. Där de arbetar i par och ingår i bataljonens prickskyttegrupp. 4st PSG-par. Där Bataljonchef kan själv välja att underställa dessa till kompani eller objekt etc där de kan göra störst nytta. Alt att de är en fristående resurs som Bataljonchef själv kan nyttja.

 

Dessa prickskyttar ingår inte i insatsorganisationen. Men de kan ha ett avtal om betydligt mer än 20h.

 

När det gäller insatsorganisationen så ska 1 privkskyttepar ingå i varje insatskompani som en kompaniresurs. Dvs på samma sätt som Bataljonchef nyttjar sina prickskyttar så fördelar InsatsKompanichefen ut sitt prickskyttepar på det sätt han anser vara bäst för stunden för kompaniet.

 

När det gäller skarpskyttar så skall det ingå i vanliga plutoner. Standard skall vara 1skarpskytt/grupp (AK4OR) dock kan vissa typer av grupper ha 2st skarpskyttar. Hur detta skall lösas skall styras av TOEM och inte enskilda befattningshavare. Där varje grupp skall ha en färdig organisation och uppgifter som styrs av TOEM.

Link to comment
Share on other sites

Jupp det är några fler situationer som Hv bör kunna lösa. Men så länge som det handlar om skymningslägen, terroristattacker etc ochär landet inte i krig mot annat land så är nödvärn en av de få paragrafer vi kan stödja vårt vålds agerande med (Ja det finns även här undantag). Men tillsvidare är hemvärnets stora uppgift skyddsvakt. Där ser jag inte något behov av PSG-90.

 

Som jag skrev tidigare. HV (liksom alla FMs förband) skall utrustas för den dimensionerade motståndaren -inte den motståndare de har idag. För att möta dagens motståndare behövs en batong eller max en pistol...

 

När det gäller regelrätt väpnad strid i krig så ser jag inte heller någon praktiskt behov av PSG-90 system på plutonsnivå enl de uppgifter som hv kan tänkas få, dock finns det ett fåtal undantag idag. Men inom de nya specialenheterna så kommer kanske behovet av PSG för dessa enheter att ökas.

 

Där kan jag inte bemöta dig då min personliga erfarenhet av PSG är noll.

 

I dagsläget när det är ute på prov så tycker jag att det ska vara ett fåtal enheter som genomför proven och försöken. Samt en mycket bra uppföljning i hur de använder vapensystement. Allt för att få fram ett bra underlag till nytt TOEM. Sedan skall även ref. enheter nyttjas som får prova det som försöksförbanden har kommit fram till. För att på så sätt kontrollera och verifiera resultaten.

 

Där håller jag med dig (som jag skrev i mitt förra inlägg)

 

Att som idag slänga ut PSG till höger och vänster utan att kontrollera enheternas utbildningsnivå för de aktuella systemen är för mig ett helt felaktigt beetende. Jag tror att det kommer att bli så att ett fåtal enheter inom kommer att få tillgång till PSG-90, inte som idag när det finns ett stort antal ute inom hemvärnet. införande av nya vapensystem skall noga övervägas och noga planeras över var, när och hur nyttan med dessa system uppstår. Samt att det skall sedan ställas mot nyttan av de nuvarande systemen som finns inom enheterna.

 

Håller med dig igen...

 

Personligen har jag tidigare varit för ett stort vapenutbud inom hemvärnet men har nu ändrat uppfattning. I dag så är jag nästan av uppfattningen att Kulspruta 58, P-skott och GRG skall bort från hv-organisationen. Dock har jag inte riktigt intagit denna ställning ännu. Men jag är på väg mot ett sådant ställningstagande.

 

Då blir det svårt att utbilda på att möta den dimensionerade motståndaren...

Detta anser jag fortfarande inte håller som ett argument för vapensystemets vara eller inte vara. Då skall den dimensionerade motståndaren definieras om. Fram tills dess finns behoven av dessa vapen samt för vissa (och vissa eventuella framtida) enheter kanske även PSG.

ska man använda den retoriken så är ju behovet av bärsystem, fordon och t o m uniform onödigt. Det räcker med gammal ryggsäck vid eftersök och höga vattenflöden, bussar finns det gott om i lokaltrafiken och vita armbindlar duger som enhetsemblem...

 

 

Okej här kommer min åsikt i hur prickskyttarna skall nyttjas inom Hv. De skall vara en bataljonsresurs. Där de arbetar i par och ingår i bataljonens prickskyttegrupp. 4st PSG-par. Där Bataljonchef kan själv välja att underställa dessa till kompani eller objekt etc där de kan göra störst nytta. Alt att de är en fristående resurs som Bataljonchef själv kan nyttja.

 

Dessa prickskyttar ingår inte i insatsorganisationen. Men de kan ha ett avtal om betydligt mer än 20h.

 

När det gäller insatsorganisationen så ska 1 privkskyttepar ingå i varje insatskompani som en kompaniresurs. Dvs på samma sätt som Bataljonchef nyttjar sina prickskyttar så fördelar InsatsKompanichefen ut sitt prickskyttepar på det sätt han anser vara bäst för stunden för kompaniet.

 

När det gäller skarpskyttar så skall det ingå i vanliga plutoner. Standard skall vara 1skarpskytt/grupp (AK4OR) dock kan vissa typer av grupper ha 2st skarpskyttar. Hur detta skall lösas skall styras av TOEM och inte enskilda befattningshavare. Där varje grupp skall ha en färdig organisation och uppgifter som styrs av TOEM.

 

Mycket likt mina egna tankar...

Link to comment
Share on other sites

Hmm, mycket intressanta kommentarer, tyckte Knekt skrev det jag tänkte mycket väl.

 

Mina tanker är dock följande (observera att jag reviderar TOEM i alla fall);

 

1. Skarpskytteriet bör bedrivas med AK4 enligt Knekts beskrivning, och 4 skarpskyttar skall finnas på kompaniets stabs- och trosspluton för att utnyttjas enligt kompanichefens beslut (kan delas ut, kan verka centralt, kan verka geografiskt etc.).

2. Prickskyttar är en resurs som i pricip inte kan utnyttjas förrän läget är krig. Dessa bör utbildas mot detta inom ramen för att vara en bataljonsresurs. Den gamla prickskyttetroppen från spaningsplutonerna på Nskbat tycker jag fungerade bra, och spaningsplutoner bör upprättas på batnivå oanvsett. Att dessa utnyttjar Psg 90motsv. är självklart. Deras utbildningcykel bör dock vara väsensskilld från HV i stort.

3. Att ge varje grupp möjlighet att verka på 3-400 m med ett vapen känns överdrivet när vi idag knappast har kapacitet att utbilda grupperna på att effektivt utnyttja sina AK, än mindre integrera med understödsvapnen. Koncentrera på den uppgiften istället.

 

Som tillägg, @Bushi LG, så länge kravet att kunna bekämpa pansarfordon finns, så kommer vi att ha pskott, grg och ksp kvar. För övrigt anser jag att när vi övergår från fredstjänst till krigtjänst så blir ksp och grg det väsentliga, och 4orna blir mer närskydd (utom i SIB då).

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Som tillägg, @Bushi LG, så länge kravet att kunna bekämpa pansarfordon finns, så kommer vi att ha pskott, grg och ksp kvar. För övrigt anser jag att när vi övergår från fredstjänst till krigtjänst så blir ksp och grg det väsentliga, och 4orna blir mer närskydd (utom i SIB då).

 

GIVET! :mellow:

Link to comment
Share on other sites

För övrigt anser jag att när vi övergår från fredstjänst till krigtjänst så blir ksp och grg det väsentliga, och 4orna blir mer närskydd (utom i SIB då).

 

Visst är det viktiga vapensystem som inte får glömmas bort. Men när det stora fosterländska kriget kommer, så är det rätt goda chanser att SiB är det vi kommer ägna oss åt mest.

Link to comment
Share on other sites

Ingår i Elfsborgsgruppen, vi är just nu 5-6 st PSG utbildade Skarpskyttar inom plutonen. Efter som de inte fanns några skarpskyttar tidigare, och vi blev färdigutbildade förra vintern så har de inte kommit fram något enhetligt ännu, vi har bara haft ute psg under en övning och de var en skarpövning där alla vapen sköts med skarpammo.

Jag ser gärna att de blir bättre styrning uppifrån.

Link to comment
Share on other sites

För övrigt anser jag att när vi övergår från fredstjänst till krigtjänst så blir ksp och grg det väsentliga, och 4orna blir mer närskydd (utom i SIB då).

 

Visst är det viktiga vapensystem som inte får glömmas bort. Men när det stora fosterländska kriget kommer, så är det rätt goda chanser att SiB är det vi kommer ägna oss åt mest.

 

Du och jag ja (eller du rättare sagt, jag sitter trygg i stabsplats och trycker :clap: ), men dårarna norr om oss med Arlanda som huvuduppgift lär behöva dom ordentligt :clap:

 

Fast i det SFK så kanske vi äntligen får syssla med försvarsstrid SIB, och då blir det mer grg! :clap:

 

Jag älskar det vapnet mer än något annat. Hon som bestämmer sa dock att jag inte fick döpa min son till till Carl-Gustav :uzi

Link to comment
Share on other sites

För övrigt anser jag att när vi övergår från fredstjänst till krigtjänst så blir ksp och grg det väsentliga, och 4orna blir mer närskydd (utom i SIB då).

 

Visst är det viktiga vapensystem som inte får glömmas bort. Men när det stora fosterländska kriget kommer, så är det rätt goda chanser att SiB är det vi kommer ägna oss åt mest.

 

Du och jag ja (eller du rättare sagt, jag sitter trygg i stabsplats och trycker :) ), men dårarna norr om oss med Arlanda som huvuduppgift lär behöva dom ordentligt :lol:

 

Fast i det SFK så kanske vi äntligen får syssla med försvarsstrid SIB, och då blir det mer grg! :unsure:

 

Jag älskar det vapnet mer än något annat. Hon som bestämmer sa dock att jag inte fick döpa min son till till Carl-Gustav 0:)

 

"Norr om oss"? Jag känner inte till något "norr om oss"! :P

 

För övrigt, tillbaka till ämnet, så kom Livgardesgruppens kurskatalog med posten idag. Inte en stavelse om skarpskyttar eller prickskyttar.

Link to comment
Share on other sites

Som vanligt med andra ord. Ska prata med Majoren Mums Mums i Januari när han är tillbaks. Med inriktning ytövervakning bör man nog lägga in några övningar med inriktning på enskilda funktioner såsom skarpskytteriet. Tror inte några av sjukvårdarna blev glada över övnings- och kursutbudet heller, ej heller stabs- ledningsmänniskorna.

 

Ni som de facto utnyttjar och utbildar skarpskyttarna i ramen för plutonens uppgifter, kan ni dela med er av lite PM och övningsupplägg?

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Det är klart att det vore trevligt om karln slängde in lite skarpskytteövningar. Men min erfarenhet av nämnda majors skarpskyttekunskaper och dito övningar är inte de bästa.

 

Jag vill ha en kvalificerad fastställd utbildningplan. Inte bara några inslängda övningar (även om det är bättre än inget alls).

Link to comment
Share on other sites

Det är klart att det vore trevligt om karln slängde in lite skarpskytteövningar. Men min erfarenhet av nämnda majors skarpskyttekunskaper och dito övningar är inte de bästa.

 

Jag vill ha en kvalificerad fastställd utbildningplan. Inte bara några inslängda övningar (även om det är bättre än inget alls).

 

Tillägg till ovanstående; jag vill ha välutbildade och erfarna intruktörer också. Inte bara nån som läst nått reglemente (vilket det nu skulle vara) och tycker skarpskytteri verkar skoj.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...