Jump to content

Ny vedettbåt


Perman

Recommended Posts

Försvar och samhällets krisberedskap

 

På sidan 54 talas om anskaffning av vedettbåtar:

 

Utöver de verksamheter för vilka regeringen begär riksdagens godkännande planerar Försvarsmakten att framställa om regeringens godkännande att beställa bl.a. följande under 2011:

-

Anpassning av pansarvärnsrobotsystem 55C.

-

Anskaffning av utrustning för att säkerställa att vägar och leder är fria från min- och IED5-hot.

-

Kompletteringsanskaffning av pansar-terrängbil 6.

-

Generalöversyn/modifiering av korvett typ Gävle.

-

Anskaffning av vedettbåtar.

 

Trevligt att läsa! Det är verkligen en fartygstyp som behövs i Marinen anser jag. Mitt förslag, för att skynda på anskaffningen, är att man utgår från kustbevakningens senaste patrullbåtsprojekt KBV 312:

 

Projekt KBV 312 - Kustbevakningen

 

På akterdäck så behövs nog inte RIB båten utan man kan kanske montera en 40 mm pjäs av samma typ som nu återfinns på HMS Carlskrona , HMS Jägaren, GLE och KSR:

 

kbv312visualiseringakte.jpg

 

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Nja vi ska göra det på svenskt vis om man håller fast vid det man sa vid inriktningsproppen. Ombyggnad och omdöpning! Återvinning...

 

HMS Göteborg och HMS Kalmar blir alltså "vedettbåtar". Ganska snart dessutom.

 

Ok, det är alltså dom som avses. Då förstår jag. Ja det blir ju fartyg med betydligt större uthållighet än mitt förslag. Hoppas att dom bara kommer att ersätta HMS Jägaren.

 

På nåt sätt så tycker jag termen "vedettbåt" inte riktigt passar dessa ändå förhållandevis stora fartyg. Varför inte benämna dem "bevakningsfartyg" eller "patrullfartyg"?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Försvar och samhällets krisberedskap

 

På sidan 54 talas om anskaffning av vedettbåtar:

 

Utöver de verksamheter för vilka regeringen begär riksdagens godkännande planerar Försvarsmakten att framställa om regeringens godkännande att beställa bl.a. följande under 2011:

-

Anpassning av pansarvärnsrobotsystem 55C.

-

Anskaffning av utrustning för att säkerställa att vägar och leder är fria från min- och IED5-hot.

-

Kompletteringsanskaffning av pansar-terrängbil 6.

-

Generalöversyn/modifiering av korvett typ Gävle.

-

Anskaffning av vedettbåtar.

 

Trevligt att läsa! Det är verkligen en fartygstyp som behövs i Marinen anser jag. Mitt förslag, för att skynda på anskaffningen, är att man utgår från kustbevakningens senaste patrullbåtsprojekt KBV 312:

 

Projekt KBV 312 - Kustbevakningen

 

På akterdäck så behövs nog inte RIB båten utan man kan kanske montera en 40 mm pjäs av samma typ som nu återfinns på HMS Carlskrona , HMS Jägaren, GLE och KSR:

 

 

/Per

 

MI har upprepade gånger gjort klart att han inte har behov av fartyg motsv. T-80 eller KBV-312. Han vill ha större enheter med bättre räckvidd och eldkraft samt möjlighet att medföra en VBSS styrka. Lämpliga fartygstyper på marknaden är t.ex. Austal shipbuildings 48m eller 57m patrullbåtar. USCG:s nya Sentinel klass är också en intressant kandidat, den designen är ju dessutom baserad på Holländska Damen shipyards STAN PATROL 4207 - en platform som i olika versioner är i tjänst i drygt tio länder...

 

Sillpolisens nya bevakningsbåtar är således ingen bra utgångspunkt, dom är för små och erbjuder inget som dagens T-80 båtar inte har! Och om det är nått man vill ha på en ny vedettbåtsklass så är det förmåga att bära och hantera RHIB-båtar. Att montera en 40/48 på ett KBV-312 skrov är nog ganska omöjligt, främst av viktskäl (en 40/48 väger ca 3 ton!). Dessutom så finns det inte plats ombord för en ammodurk.

 

 

@ Karl_P - Ombyggnaden/omklassningen av GBG och KMR är främst tänkt som en tillfällig lösning i väntan på en ny klass av patrull/vedettbåtar som ska ersätta T-80 båtarna (som redan har börjat att fasas ut!). Iof så dyker det ju säkert upp nått nån ny häftig leksak som flygvapnet bara måste ha till Gripen - och så vips är pengarna till dessa fartyg borta... :lala:

Edited by PB-Syte
Link to comment
Share on other sites

 

@ Karl_P - Ombyggnaden/omklassningen av GBG och KMR är främst tänkt som en tillfällig lösning i väntan på en ny klass av patrull/vedettbåtar som ska ersätta T-80 båtarna (som redan har börjat att fasas ut!). Iof så dyker det ju säkert upp nått nån ny häftig leksak som flygvapnet bara måste ha till Gripen - och så vips är pengarna till dessa fartyg borta... :lala:

 

Hm som jag uppfattat läget så är det förvisso temp-lösning men att planerna också omfattar Gävleklassen då nya patrullbåtar främst riktas in på att ersätta GLE/SVL (och innan det kan ske så får dom en form av HTM nu i närtid). Och om det nu är så, är det logiskt sett ett dubbelt-bortfall i framtiden som behöver ersättas och att man rimligtvis bör beställa 4 st nya patrullbåtar som kanske inte behöver vara så hemskt dyra. Bra om anställt folk kan nyttjas på alla fartyg utan omskolning också. Men...kanske fel uppfattat. Frågan är väl om militär/politrixare vet själva.

 

Gripen har väl förvisso brist på "leksaker" då våra Riksdagar hela tiden ändrar kraven.. vore det inte för export-avtal är väl frågan om vi ens hade haft ett enda attackvapen förutom kanon. Så inte sura om Gripen.. sura om politiker som inte bryr sig om Sveriges försvar.

Link to comment
Share on other sites

 

MI har upprepade gånger gjort klart att han inte har behov av fartyg motsv. T-80 eller KBV-312. Han vill ha större enheter med bättre räckvidd och eldkraft samt möjlighet att medföra en VBSS styrka. Lämpliga fartygstyper på marknaden är t.ex. Austal shipbuildings 48m eller 57m patrullbåtar. USCG:s nya Sentinel klass är också en intressant kandidat, den designen är ju dessutom baserad på Holländska Damen shipyards STAN PATROL 4207 - en platform som i olika versioner är i tjänst i drygt tio länder...

 

Sillpolisens nya bevakningsbåtar är således ingen bra utgångspunkt, dom är för små och erbjuder inget som dagens T-80 båtar inte har! Och om det är nått man vill ha på en ny vedettbåtsklass så är det förmåga att bära och hantera RHIB-båtar. Att montera en 40/48 på ett KBV-312 skrov är nog ganska omöjligt, främst av viktskäl (en 40/48 väger ca 3 ton!). Dessutom så finns det inte plats ombord för en ammodurk.

 

Jag jämförde här med Dalarö-klassens vedettbåtar som med jämförbart deplacement ju hade en 40/48 på akterdäck i början av sin karriär. Dock så verkar det som om man så småningom blev tvungen att ta bort den av stabilitetsskäl om man läser om HMS Östhammar på wikipedia, så du har nog en poäng där PB. :)

 

wikipedia: HMS Östhammar (V11)

 

Med utrymmesbehov för RHIB båt och bordningsstyrka så misstänker jag att den aktra 40 mm pjäsen kommer att ryka på de ombyggda Göteborg och Kalmar, men samtidigt så verkar det ju som om man vill fasa ut 57 mm Mk2 systemet i Marinen (enl. budgetproppen) så då kanske man kan hoppas på en Mk3 pjäs. ;-) Den med konventionell pjäskupol då förmodligen...

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

GLE/SVL har ju i dagsläget varsin FRB som är av samma modell som STO/MMÖ medförde till Adenviken. Och de verkade duga rätt fint för att ha ombord en bordningsstyrka. Allt man förlorar på att ha dessa ombord är att fartyget bara kan bära halva robotlasten.

 

Men frågan är ju om en vedettbåt kommer ha RB15? Det skulle vara en ganska rejält steg upp från Jägarens räckvidd

 

*edit: Inte landstigningsstyrka, bordningstyrka! :Malaj:

Edited by ERK
Link to comment
Share on other sites

Kan det här vara svaret på vår fråga angående vedettbåtar?

 

On the issue of industrial offset investments in part tagged to a possible Gripen deal 45 Swedish corporations have contacts with the Croatian side.

 

Croatia literally missed the boat on a previous Swedish state supported offer that included the transfer of two mothballed Swedish navy multipurpose vessels as part of a deal. These corvettes are now being re-inducted in the Swedish navy under new classification.

 

The latest publically known offer (May-2010) is far smaller in size and value and only includes 8 x Gripens C/D, training & initial spares for €220m.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Angående den planerade ombyggnaden av GBG och KMR till vedettbåtar så kanske den nya billigare och lättare Bofors 40 mm Mk 4 vore ett alternativ till att ersätta den aktra befintliga pjäsen? Viktsbesparingen skulle då t ex kunna användas till utrustning för bordningsstyrkan.

 

Bofors 40 Mk 4 naval gun system

 

sid 24 i DTI (tack Karl_P för länken!)

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

http://navyskipper.b...perspektiv.html

 

Jag anser dock att Stockholm/Malmö kan vidmakthållas som vedettbåtar och ersätta nuvarande Bevakningsbåt 80 i stället för att lägga bedömt 300 mkr på att konvertera Göteborg och Kalmar.

 

Skipper, som jag tycker brukar ganska vettiga åsikter, argumenterar på sin blogg att det vore bättre att konvertera de bägge Stockholmskorvetterna till vedettbåtar. Låt oss titta på vad detta förmodligen skulle innebära. En konvertering av STO/MMÖ till vedettbåtar skulle med all sannolikhet innebära att man demonterar den bränsletörstiga gasturbinen. Detta även för att man då kanske skulle kunna utöka bunkerkapaciteten. Det innebär då 2 st MTU dieslar på totalt 5.277 hp kvar som huvudmaskineri, och som då ger en toppfart på ca 20 knop (kanske ytterligare någon knop om man även tar bort den mittersta propellern till gasturbinen). Det ger en toppfart jämförbar med gamla trötta Jägaren från 1972. Att montera en tredje diesel som ersättning för gasturbinen anser jag vi kan utesluta pga. kostnadsskäl.

 

Som jämförelse så kommer man förmodligen att kunna behålla alla tre huvuddieslar intakta på KMR/GBG (se tidigare diskussion på forumet), men att man inför mer ekonomiska driftsrutiner och cykler som kanske ger en något utökad räckvidd och inte sliter på maskineriet lika mycket. Det ger en (officiell) toppfart på 32 knop.

 

Till detta ska läggas det faktum att KMR/GBG bara var i tjänst ca 15 år som korvetter innan de las i malpåse 2005/06, medan STO/MMÖ redan har varit i kontinuerlig tjänst i 27 år och förmodligen kommer att vara i tjänst ytterligare ett par tre år innan de skulle kunna vara aktuella för ombyggnad. De kördes även väldigt hårt under ubåtsjakterna på -80 och början av -90-talet. M.a.o. så borde Göteborgsskroven ha betydligt fler år kvar innan de är slut. Visserligen kommer det uppskattningsvis att kosta ca 300 milj att konvertera KMR/GBG, men Skipper argumenterar som om det vore gratis att konvertera STO/MMÖ vilket naturligtvis inte är sant. Även om det vore billigare att konvertera de äldre korvetterna så är jag övertygad om att det är väl spenderade pengar att satsa på KMR/GBG.

 

Är det någon som håller med Skipper?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Det verkar ju nu som om det blir en ny "ad hoc" lösning vad gäller sjöbevakning inom den svenska marinen de närmaste åren. Att konvertera de två Göteborgskorvetterna (som legat upplagda sedan 2005-06) till vedettbåtar verkar bli för dyrt. I stället så ska nu Stockholmsklassens två korvetter köra vidare som vedettbåtar. Vet inte hur kostnadskalkylen ser ut idag, men tidigare har man talat om ca 400 miljoner för att bygga Göteborgsfartygen och ca 300 miljoner för att bygga om Stockholmsklassen till vedettbåtar. Dock så kan man nog räkna med att "ombyggnaden" av STO och MMÖ nu blir så enkel och billig som bara är möjligt, beroende dels på att tiden är knapp för ombyggnad och dels på att det inte finns pengar till nån mer omfattande konvertering. Förmodligen så kommer man inte ens att ha råd att plocka ur gasturbinen för att öka bunkerkapaciteten, utan fartygen kommer sannolikt att köras med bara de bägge dieslarna och med gasturbinen i "malpåse".

 

Det är en sak vad gäller stationering av dessa kommande vedettbåtar som jag inte riktigt förstår. GBG och KMR var ju tänkta att stationeras i Karlskrona och i Göteborg, för att på så sätt ha så korta transportvägar till sina operationsområden utanför Sydsverige och Västkusten som möjligt. Jag antar att samma sak ska gälla STO och MMÖ. Hur blir det då med bevaknings-/vedettbåtar vid 4. Sjöstridsflottiljen i Berga? Hemsk tanke, men kanske blir man tvungen att ge den över 40 år gamla Jägaren en ytterligare respit och stationera henne vid 4. Sjöstridsflottiljen i några år tills man hittar en annan lösning?

 

/Per

 

 

P.S. För övrigt så står det fel i svenska wikipedia som rör Jägaren: http://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_J%C3%A4garen_%28V150%29

Det stora "siktet" som sitter ovanpå brygghuset är inget sikte utan endast en stor strålkastare. Jägaren saknar så vitt jag vet radarledd eldledning för 40 mm pjäsen. D.S.

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Hade det inte varit en lösning att man inte avvecklar alla bevakningsbåtar?

 

Men dessa kanske inte har någon vidare förmåga till att gå utomskärs och under längre tid?

 

Precis, dom är egentligen för små och har för liten uthållighet för att patrullera utomskärs. Dessutom så saknar de tydligen ett skott som gör att dom egentligen inte är godkända för detta. De flesta inom marinen är säkert lessna över att de flesta bevakningsbåtarna försvinner, men sanningen är att de är inte särskilt lämpade för krävande sjöövervakning. Då vore det mer realistiskt att livstidsförlänga fler än de fem som nu är på gång, och använda dem för ubåtsjakt, basbevakning och patrullering inomskärs (som de egentligen är byggda för).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Det är en sak vad gäller stationering av dessa kommande vedettbåtar som jag inte riktigt förstår. GBG och KMR var ju tänkta att stationeras i Karlskrona och i Göteborg, för att på så sätt ha så korta transportvägar till sina operationsområden utanför Sydsverige och Västkusten som möjligt. Jag antar att samma sak ska gälla STO och MMÖ. Hur blir det då med bevaknings-/vedettbåtar vid 4. Sjöstridsflottiljen i Berga? Hemsk tanke, men kanske blir man tvungen att ge den över 40 år gamla Jägaren en ytterligare respit och stationera henne vid 4. Sjöstridsflottiljen i några år tills man hittar en annan lösning?

 

/Per

 

 

Ber om ursäkt för att jag besvarar min egen fråga, men nu verkar som om vi har svaret (åtminstone på en förmodad tillfällig lösning). Enligt chefen för 4. Sjöstridsflottiljen så ska två bevbåtar att fortsätta att köras även under nästa år. Förmodar att detta beror på att man inte hinner få Stockholmskorvetterna färdiga som vedettbåtar. Det är för övrigt två av de fem BevB 80 (Batch 2 som ska/håller på att livstidsförlängas) som är stationerade i Göteborg som ska sköta sjötrafikövervakningen vid 4. Sjöstridsflj under nästa år. Exakt hur länge denna lösning planeras vara framgår tyvärr inte.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10420312_466366296860936_6022432890204966702_n.jpg?oh=0d2b806e1242f1acb53d90258f15cd4c&oe=55A4CFFF

 

Ombyggnaden av korvetten HMS Stockholm till vedettbåt verkar nu ha börjat på SAAB Kockums. Som tidigare rapporterats så kommer med all sannolikhet Stockholmsklassens moderna 57 mm Mk3 pjäser att monteras bort för att användas till halvtidsmoderniseringen av GLE och SVL. Ombyggnad av Stockholmsklassen ska tydligen genomföras med minsta möjliga budget. Någon som vågar gissa hur dom kommer att se ut? Själv är jag rädd för att pengarna kommer att styra över förnuftet, vilket i så fall förmodligen betyder att de får en gammal 40 mm Mk2 pjäs som huvudbestyckning (dvs. samma typ av pjäs som idag finns på HMS Carlskrona, Gävle-klassen, Koster-klassen och HMS Jägaren). Totalt 14 sådana pjäser renoverades och modifierades från äldre 40/48 pjäser, och det borde finnas några kvar i förråden (även om finska Katanpää-klassen också fått pjäser av denna typ). Jag skulle dock hellre se en 57 mm Mk1 pjäs som huvudbestyckning. Även om den också är gammal så är det ändå en betydligt kraftigare pjäs jämfört med en 40:a. Något som ändå ger visst hopp om att det kanske blir en 57 mm Mk1 är att HMS Malmö utrustades med en sådan pjäs under 2008 när hennes ordinarie pjäs var på underhåll: http://www.kalmarbilder.com/batbilder/SC5167.jpg

 

Hade den planerade halvtidsmoderniseringen av GLE och SVL skett samtidigt som ombyggnaden av STO och MMÖ så kanske möjligheten hade funnits att montera Gävlekorvetternas 57 mm Mk2 pjäser på de nya vedettbåtarna, men den möjligheten finns nog knappast nu. Synd egentligen eftersom Mk2 pjäsen officiellt fortfarande är i tjänst medan Mk1 pjäsen tagits ur tjänst.

 

I övrigt så kommer man förmodligen att riva ut sjörobotsystemet, ubåtsjaktsystemen, radarsystemen och SLC:en, men man kommer förmodligen att behålla möjligheten att släppa sjunkbomber och lägga ut minor. Däckshuset som täcker släphydrofonen akterut kommer förmodligen att tas bort, eftersom man annars inte kan ta ombord så många sjunkbomber och minor. Hoppas att man behåller gasturbinen även om den läggs i "malpåse", eftersom det skulle underlätta om man senare eventuellt beslutar att uppgradera fartygen till korvetter igen. Den splitterskyddade positionen för tung KSP 88 akterut borde man kunna behålla också, liksom RHIB båten med kran på styrbordssidan. Nån som har nån annan kvalificerad gissning hur fartygen kommer att se ut? Alternativet till denna ombyggnad hade med all sannolikhet varit skrotning av fartygen.

 

En ytterligare fråga är förstås huruvida det är lämpligt att fartyget behåller namnet Stockholm efter ombyggnaden. Ska hon ersätta Jägaren i Göteborg så borde hon väl byta namn? Namn på kuststäder är ju traditionellt förbehållet våra mest kvalificerade ytfartyg. Varför inte låta henne överta namnet Jägaren när hon nu ersätter henne, så fortsätter man då traditionen de senaste decennierna att hålla ett fartyg med det namnet stationerat i Göteborg? HMS Malmö som även hon ska byggas om skulle då kunna få ett snarlikt namn från patrullbåtarna - förslagsvis Spejaren. De nya idnumren för vedettbåtarna gissar blir V11 och V12.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Med tanke på försvarsöverenskommelsen och dess pekande på ökad ubåtsjaktförmåga känns det lite så där att riva ut allt ur Stockholm/Malmö och göra de till vedettbåtar.

Varför inte behålla ubåtsjaktförmågan och spara allt vad sjömålsrobott innebär. Bara försegla det så det kan åtrväckas vid behov.

 

Men visst, utrustning som inte övas med frekvent, tenderar att sluta fungera och skapa stora problem om och när det ska återtas.

 

Speciellt ubåtsjaktförmågan om inte sensorer är för åldersstigna skulle vara värdefullt att ha kvar.

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på försvarsöverenskommelsen och dess pekande på ökad ubåtsjaktförmåga känns det lite så där att riva ut allt ur Stockholm/Malmö och göra de till vedettbåtar.

Varför inte behålla ubåtsjaktförmågan och spara allt vad sjömålsrobott innebär. Bara försegla det så det kan åtrväckas vid behov.

 

Men visst, utrustning som inte övas med frekvent, tenderar att sluta fungera och skapa stora problem om och när det ska återtas.

 

Speciellt ubåtsjaktförmågan om inte sensorer är för åldersstigna skulle vara värdefullt att ha kvar.

 

Det som jag skrev är ju mestadels gissningar så vi får se vart det slutar. Det är ju möjligt att man beslutar om att lägga system i malpåse i stället för att ta bort det. Det som jag tycker är särskilt synd är om man tar bort eldlednings- och spaningsradarn som man gjorde på Jägaren. Även på en vedettbåt borde det väl finnas behov av att kunna övervaka det omgivande havs- och luftområdet effektivt? Vilken pjäs det än blir så skulle en eldledningsradar höja effekten på denna betydligt. Se bara på Koster-klassen som med gamla renoverade eldledningsradaranläggningar från patrullbåtarna och 40 mm Mk2 pjäsen nu har ett hyggligt luftförsvar. Visst kostar det en slant i form av bemanning och underhåll om man behåller dessa system men det borde det vara värt.

 

Vad gäller det toppmoderna MASS remskastarsystemet så är väl det kopplat till det luftspaningsradarn och ledningssystemet, så om det försvinner så försvinner väl även MASS.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

En ytterligare fråga är förstås huruvida det är lämpligt att fartyget behåller namnet Stockholm efter ombyggnaden. Ska hon ersätta Jägaren i Göteborg så borde hon väl byta namn? Namn på kuststäder är ju traditionellt förbehållet våra mest kvalificerade ytfartyg. Varför inte låta henne överta namnet Jägaren när hon nu ersätter henne, så fortsätter man då traditionen de senaste decennierna att hålla ett fartyg med det namnet stationerat i Göteborg? HMS Malmö som även hon ska byggas om skulle då kunna få ett snarlikt namn från patrullbåtarna - förslagsvis Spejaren. De nya idnumren för vedettbåtarna gissar blir V11 och V12.

Vet inte hur lämpligt det är att byta namn på flottans fartyg sådär hipp som happ. De byggs om och får ny roller, visst, de får ny IK-nummer, helt logiskt, men de behåller nog sina namn. Angående IK-nummer så har vi ju haft en V11 redan, Östhammar, så jag tror på V110 och V120 istället (inget belägg för det mer än att det är lätt att lägga till en nolla för att få ett unikt nummer).

 

//Tommy

Link to comment
Share on other sites

Jo det stämmer att vi haft en V11 redan. Tack för påminnelsen! Visserligen har Jägaren ett tresiffrigt Id-nr (V150), men det är väl enda vedettbåten som haft ett tresiffrigt idnr. Jag tror mer på V12 och V13. Du har nog rätt dock att dom inte kommer att byta namn. Undrar vad göteborgarna kommer att tycka om att ha ett fartyg som bär namnet Stockholm stationerat i hamnen? ;-)

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Då fick vi åtminstone en positiv nyhet om vedettbåtsprojektet. Marinchefen Jan Thörnquist svarade på en fråga om Rb 15 på STO och MMÖ på marinbloggen med orden "Ingen utrustning för robot 15 beväpning på HMS Stockholm och HMS Malmö kommer att tas bort." Detta borde betyda att det skulle vara mindre kostsamt i tid och pengar att återställa dem till korvetter om så skulle bli nödvändigt.

 

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2015/06/16/marinchefens-sommarhalsning/#comment-14591

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Marinchefen Jan Thörnquist har nu även kommenterat angående gasturbinens och sonarernas status på de "nya" vedettbåtarna. Gasturbinen blir tills vidare kvar ombord, och vad beträffar sonarer så kommer släpsonaren och utrustningen för denna att tas bort vilket var väntat. Den skrovfasta sonaren kommer dock tills vidare att vara kvar. Besättningen kommer förstås att reduceras, och så småningom kommer det att finnas två besättningar till varje fartyg vilket bidrar till bättre tillgänglighet och mer tid till sjöss. Den nya besättningen är dock endast dimensionerad för patrullfartygsuppgifterna. Som korvetter så har det funnits det 35 man ombord på varje fartyg, men som vedettbåtar gissar jag att det blir runt hälften.

 

Det finns en större fråga kvar och det är förstås vilken pjäs som vedettbåtarna kommer att få. Eftersom marinchefen inte nämnde något om detta så kan det vara så att det inte beslutats ännu. Jag antar att det fortfarande är möjligt att de får de 57 mm Mk2 ( https://sv.wikipedia.org/wiki/57_mm_APJ_7103 ) pjäser som sitter på Gävle och Sundsvall nu, men det kräver i så fall att det tidsmässigt passar in med halvtidsmoderniseringen av dessa. Gävle ligger ju avrustad på Muskövarvet så det borde inte vara något större problem att montera av hennes pjäs, men Sundsvall är fortfarande i tjänst. Dock så kanske man realistiskt inte ska räkna med detta, utan att de får gamla men renoverade 40 mm Mk2 pjäser antingen som en interims- eller permanentlösning.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Enligt försvarsbloggaren Skipper så kommer inte de två Stockholmsfartygen att benämnas "Vedettbåt" efter ombyggnaden utan "Patrullfartyg typ Stockholm". Mycket bra! Detta förmodligen som en följd av att de (trots vissa farhågor om motsatsen) kommer att behålla sjörobotarna, skrovhydrofonen och gasturbinen (detta enligt marinchefen på marinbloggen). Vad gäller spekulationerna om de nya identifikationsnumren så borde detta betyda att de får "P"-nummer precis som HMS Carlskrona. Gissar att de då får numren P11 resp. P12 (precis som Carlskrona som omkring 2010 fick idnumret P04 i stället för M04).

 

Att de tills vidare kommer att behålla vissa system ombord betyder dock inte automatiskt att de kan användas operativt, eftersom fartygen endast kommer att bemannas för patrullerings- och bevakningsuppgifterna. Förmodligen kommer dock detta att underlätta en eventuell senare uppgradering igen till korvetter.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Senaste numret av Officerstidningen ger (åtminstone för mig) en del ny info om den kommande ombyggnaden av Stockholmskorvetterna:

 

https://pbs.twimg.com/media/CXegvStWYAAM2dH.jpg

 

Positivt att det ändå blir en besättning på ca 26 man dvs. ca 74% av de 35 man som behövdes som korvett. "Domedagsprofeter" hade talat om en mini besättning på bara 12 man, vilket i så fall bl a hade inneburit att man inte hade kunnat utnyttja fartygens fulla potential beträffande uthållighet. Andra positiva saker är att ytspaningsförmågan ökar och att de får en viss livstidsförlängning. Negativt tycker jag det är att bägge kommer att vara stationerade i Karlskrona. Det hade nog varit bättre med ett fartyg i Karlskrona och ett i Göteborg. Förvånande är det också att arbetet med HMS Stockholm inte ska påbörjas förrän under 2016. Hon har ju legat på Karlskronavarvet sedan före sommaren 2015. Samtidigt så torde dock detta betyda att HMS Malmö kvarstår som korvett under större delen av 2016.

 

/Per

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har vi fått klarhet ännu om det blir kvar några robotar ombord?

 

Jag ställde frågan till marinchefen på marinbloggen förra året vad som blir kvar på Stockholmsfartygen, och enligt honom så kommer sjörobotsystemet (med bl a 3 robotcontainers på vänster sida; på höger sida finns ju numera en kran och en RIB), den aktiva skrovhydrofonen (typ Simrad SA 950) samt gasturbinen (typ Allied Signal TF50A) att bli kvar ombord. Vilken huvudpjäs det blir är ännu oklart, men i bästa fall tror jag det kan bli en gammal 40 mm Mk2 som en temporär lösning i avvaktan på att 57 mm Mk2 pjäserna på Gävlekorvetterna blir tillgängliga när dessa kommer in för halvtidsmodernisering. I värsta fall blir det som på Jägaren med en pjäsriktad 40 mm Mk2 utan något radarsikte.

 

Stockholmsfartygen kommer dock normalt bara att vara bemannade för sjöövervaknings- och bevakningsuppgiften. Fördelen med att en hel del blir kvar ombord är förstås att det blir enklare att växla upp dem till korvetter igen om man nu skulle få för sig att man vill göra detta. Dessutom så tror jag knappast att en ev. motståndare alltid kan lita på att robotarna inte är operativa eller att robotcontainerna är tomma ;-) Hoppas dom också behåller den splitterskyddade positionen för KSP 88 akterut och de som finns för KSP 58 utmed relingen på sidorna.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Jag ställde frågan till marinchefen på marinbloggen förra året vad som blir kvar på Stockholmsfartygen, och enligt honom så kommer sjörobotsystemet (med bl a 3 robotcontainers på vänster sida; på höger sida finns ju numera en kran och en RIB), den aktiva skrovhydrofonen (typ Simrad SA 950) samt gasturbinen (typ Allied Signal TF50A) att bli kvar ombord. Vilken huvudpjäs det blir är ännu oklart, men i bästa fall tror jag det kan bli en gammal 40 mm Mk2 som en temporär lösning i avvaktan på att 57 mm Mk2 pjäserna på Gävlekorvetterna blir tillgängliga när dessa kommer in för halvtidsmodernisering. I värsta fall blir det som på Jägaren med en pjäsriktad 40 mm Mk2 utan något radarsikte.

 

Man kommer göra väldigt lite ingrepp i fartygens sensorer, vapensystem och maskineri, dels av beredskapsskäl, och dels då en stor del av budgeten går åt till att modifiera fartygen för att uppfylla nya MFI krav!

MMÖ kommer att blir av med sin VDS till fördel för att man återmonterar ringlavetten med KSP88 (som på STO!), och robot och torpedsystemen kommer "plomberas". Befintlig PN621 byts ut mot en ny navradar och man kommer att göra vissa ombyggnader i inredningen för att förbättra komforten för besättningen...

Och med risk för att låta dryg så är det en FRB som sitter i däverten på SB sida, inte en RIB. RIB står ju för Rigid Inflatable Boat, och ingen del i skrovet på en Alusafe 700 är uppblåsbar. Jag vill som sagt inte låta dryg men rätt ska va rätt... ;-)

 

Negativt tycker jag det är att bägge kommer att vara stationerade i Karlskrona. Det hade nog varit bättre med ett fartyg i Karlskrona och ett i Göteborg.

 

Det har aldrig funnits någon avsikt att basera något av fartygen i Gbg, det är dyrt att vara fattig och med vårt begränsade fartygsbestånd tvingas vi tyvärr prioritera! 17:e AmfBevBåtKomp och KBV kommer få lösa sjöbevakningen på västkusten, och skulle det behövas så får vi T-basera mer kvalificerade fartyg dit, prio ett är Östersjön!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Jag konstaterar att det verkar råda en viss förvirring om vad de ombyggda korvetterna av Stockholm-klass ska benämnas. Försvarsbloggaren Skipper har tidigare rapporterat att dessa kommer att benämnas "Patrullfartyg typ Stockholm", vilket hade varit logiskt eftersom de kommer att få en större potential än vad tidigare vedettbåtar har haft och eftersom det första fartyget som är under ombyggnad är HMS Stockholm. I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som blev offentligt i veckan som var så återfinns dock följande text om marinförbanden:

 

"Ombyggnation av korvett typ Stockholm till vedettbåtar slutförs. Dessa vedettbåtar benämns därefter vedettbåt typ Malmö."

 

Hur klassen kan komma att benämnas "Vedettbåt typ Malmö" återstår att se, eftersom HMS Malmö torde vara det andra (och sista) fartyget som ska byggas om. Normalt så benämns en ny ombyggd fartygsklass efter det första ombyggda fartyget (som t ex HMS Koster).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Jag konstaterar att det verkar råda en viss förvirring om vad de ombyggda korvetterna av Stockholm-klass ska benämnas. Försvarsbloggaren Skipper har tidigare rapporterat att dessa kommer att benämnas "Patrullfartyg typ Stockholm", vilket hade varit logiskt eftersom de kommer att få en större potential än vad tidigare vedettbåtar har haft och eftersom det första fartyget som är under ombyggnad är HMS Stockholm. I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som blev offentligt i veckan som var så återfinns dock följande text om marinförbanden:

 

 

"Ombyggnation av korvett typ Stockholm till vedettbåtar slutförs. Dessa vedettbåtar benämns därefter vedettbåt typ Malmö."

 

Hur klassen kan komma att benämnas "Vedettbåt typ Malmö" återstår att se, eftersom HMS Malmö torde vara det andra (och sista) fartyget som ska byggas om. Normalt så benämns en ny ombyggd fartygsklass efter det första ombyggda fartyget (som t ex HMS Koster).

 

/Per

Var sker dessa ombyggnader? Karlskrona?

Edited by vikingman
Link to comment
Share on other sites

 

Var sker dessa ombyggnader? Karlskrona?

 

 

Ja. HMS Stockholm har varit hos SAAB Kockums i Karlskrona sedan tidigt förra året, men arbetet med ombyggnaden har tydligen inte påbörjats förrän nu efter årsskiftet gissningsvis beroende på att regeringsbeslutet har dröjt (som vanligt vill man tillägga). Eftersom det inte är frågan om någon större ombyggnad så borde hon bli klar senare i år. Även om de flesta systemen ombord kommer att plomberas så kommer fartygen tydligen i alla fall att få förstärkt ytradarkapacitet och närförsvar.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...