Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Ny vedettbåt

Recommended Posts

Verkar som om HMS Stockholm har gjort sin första provtur som patrullfartyg/vedettbåt. Enligt marinetraffic.com så lämnade hon i morse hon Karlskrona och Kockums där hon legat sedan sjösättningen och gick till Karlshamn. Under färden mötte hon skonerten Gladan, vilket förevigades av besättningen på FB:

https://www.facebook.com/160104947444995/videos/989983087790506/

Vid 10-tiden gick hon ut för en sväng på Hanöbukten och sedan tillbaka till Karlskrona. Under färden verkar man bara ha gått på dieslarna (max 20 knop).

 

Hon har behållit Mk3 pjäsen och MASS kastaren på fördäck, eldledningsradarn på brygghuset (tack!) liksom SATCOM antennen på aktra däckshuset och däckshuset för VDS:en (med all sannolikhet ingen släphydrofon inuti) och den splitterskyddade positionen för KSP 88 akteröver. Möjligen har hon positioner för KSP 57 på bryggvingarna eller signalbryggan. Omöjligt att avgöra om hon fått en ny ytspaningsradar.

I och med att pjäsen, eldledningsradarn, skrovhydrofonen och minrälsen finns kvar så borde fartygen (även som patrullfartyg/vedettbåtar) kunna utföra enklare ubåtsjaktuppgifter, fälla minor och förmodligen även kunna eskortera.

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tvärtemot vad de flesta förmodligen väntat sig så kanske det är så att HMS Stockholm som patrullfartyg behåller inte bara lavettagen för Rb 15 på babords sida utan även de på styrbords sida. Nyligen publicerade bilder på 3. Sjöstridsflottiljens FB sida på HMS Stockholm till sjöss visar tydligt detta, men då jag inte vet vilken copyright som gäller så kan jag inte publicera. Här är dock länk till 3. Sjöstridsflottiljens FB sida:

 

https://www.facebook.com/3sjostridsflj/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

 

Det kan förstås också vara fråga om en provtur med full robotlast. Roligt att se i vilket fall. Understryker ju om inte annat att dessa fartyg ingalunda helt har tappat korvettkonceptet.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.n0.se/v/f/5eeca_skrmklipphmsstockholmais2016-12-05.jpg

 

HMS Stockholm har opererat utanför ostkusten den senaste veckan. På em idag gick hon norrut i Kalmarsund, och eftersom hon ett tag var uppe i ca 30 knop så måste detta betyda att gasturbinen ingalunda är plomberad (som det har spekulerats om) utan är driftsatt.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

men då jag inte vet vilken copyright som gäller så kan jag inte publicera

 

Du kan publicera bilderna från Försvarsmaktens mediala plattformar på ett diskussionsforum så länge du i samma inlägg tydligt också publicerar länken till bildernas originalpublicering.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I senaste numret av Officerstidningen finns ett utförligt reportage om patrullfartyget HMS Stockholm. Det är tydligt att FM lyckats med ännu en "Bydénare" i klass med de tidigare åtgärderna som återmilitariseringen av Gotland i förtid och återupprättandet av ett kustrobotförband. De "nya" patrullfartygen har behållit förmågan till ytstrid med robot och torped, men är till vardags inte bemannad för ubåtsjakt. Släphydrofon 184 har avinstallerats men skrovhydrofon 191 finns kvar och har genomgått underhåll och är funktionell. Fartygen kan vid behov (läs: ubåtsincidenter) tillföras personal för ubåtsjakt. I övrigt är korvettförmågorna i stort sett intakta (robotbestyckningen är t. o. m. återigen "komplett" på bägge sidor), men fokus har vid ombyggnaden legat på att förbättra sjöövervakningsförmågan. Att man t. o. m. behållit gasturbinen operativ har naturligtvis en positiv inverkan på fartygens förmåga att befinna sig på rätt plats i rätt tid. Även den splitterskyddade "kulsprutekuren" för KSP 88 i aktern som infördes inför ME 01 2009 har återinförts på bägge fartygen (tror att det bara var HMS Stockholm som hade den kvar tidigare).

 

Man kan konstatera att jämfört med det tidigare kraxandet från olyckskorparna om att fartygen skulle "kastreras" till vedettbåtar och därmed inte öka försvarsförmågan så har farhågorna kommit på skam rejält. Prod Marin hävdar t. o m. att övervakningen på västkusten ökat med de nya patrullfartygen, trots utrangeringen av HMS Jägaren förra året. Artiklarna om HMS Stockholm finns på sidorna 18-30:

 

https://www.officersforbundet.se/globalassets/web_ot2_17.pdf

 

Tilläggas kan att HMS Malmö levereras efter sommaren. Fartygen kommer med den senaste ombyggnaden och livstidsförlängningen att kunna vara i tjänst till 2026.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Perman said:

*snip*

 

Man kan konstatera att jämfört med det tidigare kraxandet från olyckskorparna om att fartygen skulle "kastreras" till vedettbåtar och därmed inte öka försvarsförmågan så har farhågorna kommit på skam rejält. Prod Marin hävdar t. o m. att övervakningen på västkusten ökat med de nya patrullfartygen, trots utrangeringen av HMS Jägaren förra året. Artiklarna om HMS Stockholm finns på sidorna 18-30:

*Snip*

Är du moderat försvarspolitiker?

Man har nedgraderat två korvetter till vedettbåtar och du menar att det är en ökning av försvarsförmågan? 

En Bydénare är att skapa något av inget. Det som nu är gjort är en degradering av plattformar. Det borde kallas Tolgforsare, dra inte ner Bydéns namn.

 

/K

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Krook said:

Är du moderat försvarspolitiker?

Man har nedgraderat två korvetter till vedettbåtar och du menar att det är en ökning av försvarsförmågan? 

En Bydénare är att skapa något av inget. Det som nu är gjort är en degradering av plattformar. Det borde kallas Tolgforsare, dra inte ner Bydéns namn.

 

/K

 

Du glömmer bort en mycket viktig sak i ditt resonemang, nämligen vad alternativet hade varit om dessa fartyg inte hade byggts om och livstidsförlängts. Fartygen har länge varit planerade att utgå 2015. Då hade det varit utrangering och med stor sannolikhet skrotning som gällt. Det är detta man måste jämföra med. Sjötrafikövervakningsuppgiften var tvungen att lösas på nåt sätt, och att fortsätta med bevakningsbåtar var inget alternativ eftersom dessa inte är lämpliga för utomskärs operationer. Det gjorde tidigare MI Jan Thörnqvist klart mycket tydligt. Vad hade varit ditt förslag till lösning av sjötrafikövervakningen? Inom nuvarande budgetram naturligtvis. Och nej, jag är ingen moderat och inte heller någon försvarspolitiker.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

En degradering av befintligt bestånd är ändå inte en ökning av försvarsförmågan. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Krook said:

En degradering av befintligt bestånd är ändå inte en ökning av försvarsförmågan. 

 

Ombyggnaden har skett med tanken att fartygen snabbt ska kunna återställas till korvetter om behovet skulle uppstå. Var är degraderingen om de används som patrullfartyg i fredstid och återställs som korvetter i skymningslägen och ofred? Alternativet hade ju varit utrangering och i bästa fall malpåse och förfall utan underhåll, och då hade det varit betydligt mycket svårare att sätta dem i tjänst igen för att inte säga omöjligt. Även i ett extremt läge som en mycket hastigt uppflammande konflikt med öppna stridigheter där man inte hinner konvertera om fartygen så kan de fortfarande utgöra en viktig ytattackresurs med sina robotar och torpeder.

 

Om vi jämför med hur dessa fartyg har sett ut som korvetter de senaste åren så har ju faktiskt HMS Stockholm dubbelt så många sjörobotar nu som patrullfartyg mot vad hon haft som korvett. Sedan ME 01 2009 så har ju de facto robotbestyckningen på styrbords sida varit utbytt mot en RHIB med tillhörande kran. Se bild:

 

MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileI

(foto: Försvarsutbildarna)

 

Jag hävdar fortfarande att det här som FM gjort med dessa fartyg är en Bydénare. Hade vi fått en annan ÖB så hade fartygen med all sannolikhet varit bortom räddning nu.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Herregud Perman, du låter som en moderat försvarspolitiker! En degradering är INTE en ökning av försvarsförmåga. 


Ett alternativ hade varit att behålla dem som korvetter med bibehållen förmåga. Nu har de avskalats förmåga och det är en försämring

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag kan tyvärr konstatera att du inte svarar på mina argument och mina frågor. Du har inget förslag till hur  sjöövervakningsuppgiften skulle kunna lösas inom nuvarande budgetram när bevakningsbåtarna försvinner i den uppgiften, och du undviker det faktum att fartygen skulle utgått 2015 och med stor sannolikhet skrotats om inte denna ombyggnad kommit till. Du har inte heller kommenterat att fartygen har byggts om med målet att snabbt kunna konvertera tillbaka till korvett. Visst hade varit bättre om de hade livstidsförlängts och behållits som korvetter, men nu har vi en verklighet och en budgetram att ta hänsyn till. Ombyggnaden, livstidsförlängningen och det faktum att besättningens storlek reduceras med 25% samtidigt som man organiserar två besättningar per fartyg gör att man i fredstid kan utnyttja dessa fartyg optimalt och på ett kostnadseffektivt sätt i sjöövervakningen i minst 10 år, samtidigt som de hela tiden kan konvertera tillbaka till korvetter om så skulle behövas. Att de som patrullfartyg dessutom behåller huvudpjäs, sjörobot, torped, stridsledning och eldledning i operativt skick betyder att de bara är ett beslut från fullfjädrade korvetter. Vid en hastigt uppkommen ubåtsincident så kan personal för ubåtsjakt snabbt tillföras för bemanning av skrovhydrofonen och ubåtsjaktsystemen.

 

Ingen skulle ha varit gladare än jag om man hade rustat KMR och GBG som korvetter och även behållit STO och MMÖ som korvetter vilket i så fall hade betytt 11 operativa korvetter, men som alltid så finns som sagt en verklighet och en budget att förhålla sig till och då får man helt enkelt välja den bästa lösningen för stunden och som pengarna räcker till.

 

/Per

 

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, jag höll mig till att bemöta ditt påstående att en nedgradering skulle vara en satsning. Argumentet att det är bättre än en total skrotning innebär inte heller en ökning av förmågan. Det är fakta att förmågan har minskats.

Just det där med försköningar av verkligheten är en anledning till att vi har det anorektiska försvar vi har idag. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med dig om att försköningar av verkligheten är en anledning till det anorektiska försvaret vi har idag, men i det här fallet så är jag rädd att du misstagit dig. Att rädda två av våra större stridsfartyg från skrotdöden är ingen försköning av verkligheten.

 

Felet med ditt resonemang är att du inte anser dig behöva ta hänsyn till budgetramen, men tyvärr befinner sig inte FM och marinledningen i samma avundsvärda situation. Att hävda att fartygen bara skulle ha kunnat fortsätta som korvetter som du gör är kanske en vacker önskedröm, men tyvärr faller den på sin egen orimlighet. Det gör den nämligen när man vet att fartygen varit i nästan oavbruten tjänst i över 30 år (varav flera år på 80-talet och början av 90-talet med mycket hög utnyttjandegrad), att de var i stort behov av översyn och renovering och att man hade planerat under lång tid att de skulle utgå 2015 utan ersättning (dvs. inga medel hade avsatts för att hålla fartygen i drift efter 2015). Vill du inte inse att detta är fakta så kan jag bara beklaga ditt ställningstagande.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

FMV levererar HMS Malmö:

 

FMV levererar HMS Malmö

 

När FM har råd med 2 besättningar per fartyg (1,5 i nuläget) så kommer dessa fartyg att vara en viktig resurs i sjöövervakningen och sjötrafikövervakningen i fredstid fram till (åtminstone) 2026, och dessutom med bonusen bibehållen möjlighet att konvertera tillbaka korvetter om så skulle behövas. Dock så är det som sagt synd att man inte stationerar ett av fartygen i Göteborg där 90 % av sjötrafiken till och från Sverige går. Det fanns en anledning till att den gamla vedettbåten Jägaren var stationerad just där under så många år.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det är obegripligt att Sverige lämnar en av våra & även  Nordens viktigaste hamnar i stort sett helt utan bevakning!?...

Edited by mariner

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-09-25 at 2:06 PM, mariner said:

Ja det är obegripligt att Sverige lämnar en av våra & även  Nordens viktigaste hamnar i stort sett helt utan bevakning!?...

 

17e amfibiebevakningsbåtkompaniet är ju stationerat vid Käringberget i Göteborg, och kommer om ett par år att ha fem grundligt ombyggda och renoverade samt väsentligt moderniserade bevakningsbåtar som förmodligen räcker in på 2030-talet (plus naturligtvis lednings- och basfartyget HMS Skaftö; se länk nedan). Det är f. ö. Swede Ship Marine på Tjörn som både byggt och även renoverar och moderniserar dessa båtar, och första enheten HMS Rapp har precis levererats med bl a förlängt brygghus, nya och starkare huvudmotorer, ny radar, ny sonar och ny luftkonditionering. Även augranatlavettage kommer att monteras om man får tro försvarsministern.

 

Dessa båtar har dock inomskärs ubåtsjakt som huvuduppgift och är inga enheter som är lämpliga för eskorting av handelsfartyg utomskärs eller nån typ av annan verksamhet utomskärs för den delen. Båttypen har (i brist på andra lämpliga fartyg) provats och använts i sjötrafikövervakningsverksamhet runt om i landet under många år, men man har funnit att de saknar tillräcklig uthållighet och sjövärdighet, och håller inte heller en tillräcklig klassning för sådan verksamhet utomskärs (bl a saknas tvärgående skott). Skrovet på ett litet fartyg som bevakningsbåtarna stampar och kränger ("slamming" på eng.) mycket mer än vad skrovet på ett större fartyg som t ex Stockholmsfartygen gör i sjögång, vilket gör att det blir väldigt svårt att då använda detta som lyssningsplattform. Däremot är bevakningsbåtarna synnerligen lämpliga att använda för att spärra av sund och vikar, göra bottenundersökningar med ROV i skärgården, identifiera fartygsekon och bevaka marinbaser. Dessutom kan de lägga ut minor och släppa sjunkbomber, och göra vapeninsats med tung ksp för att t ex understödja eller förhindra landstigning.

 

17:e Amfibiebevakningsbåtkompaniet

 

Förvandlingen

 

22 m Patrol Boat

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo då jag vet om det, Men det är ju inte tillräckligt direkt utan åtminstone ett fartyg i klass med eller gärna lite större än HMS Jägaren som tyvärr togs ur tjänst hade suttit fint som förstärkning...

 

Visst Bevakningsbåt 80 är ju ingen dålig båt precis men som du säger, Lite för liten för att vara tillräckligt mångsidig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sjöövervakning på västkusten

 

Roligt att se att FM inte övergivit västkusten helt. Jag får delvis ta tillbaka det jag sagt tidigare om att man hittills inte patrullerat längre västerut (med de nygamla patrullfartygen av Stockholmsklass) än i höjd med Kullen, men jag tror ändå inte att man har samma närvaro där nu som när HMS Jägaren fanns stationerad i Göteborg. Det visas ju även av att man efter Jägaren's frånvaro emellanåt tvingats sätta in bevakningsbåtarna som är stationerade i Göteborg i sjötrafikövervakningen. Dessa har ju inomskärs ubåtsjakt som den främsta uppgiften och är inte särdeles lämpade för operationer utomskärs. Att fyra dagars patrullerande på västkusten genererar ett inlägg på marinbloggen är kanske också ett tecken på detta knappast är nåt som sker regelbundet och att FM är medveten om att det finns en viss kritik mot patrullfartygens baserande. Hoppas på att FM och Marinen efter valet tillförs medel så att man får råd att stationera fartygen där de behövs mest.

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/6/2018 at 8:07 PM, Perman said:

Hoppas på att FM och Marinen efter valet tillförs medel så att man får råd att stationera fartygen där de behövs mest.

 

Detta är väl precis det man gör? Östersjön är ju tokprioriterat område i jämförelse med västkusten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, JakobS said:

 

Detta är väl precis det man gör? Östersjön är ju tokprioriterat område i jämförelse med västkusten.

 

Jo, men det beror lite på vilken typ av fartyg vi talar om och vilka uppgifter som behöver lösas i fred resp. ofred. För kvalificerade stridsfartyg torde naturligtvis Östersjön vara prioriterat, men vi behöver också en närvaro på västkusten. Jag är ingen expert men för fartyg som Stockholmsklassen som idag har patrullering och bevakning som huvuduppgifter anser jag väst- och i viss mån även sydkusten vara prioriterade områden. Detta eftersom den absoluta huvuddelen av vår import och export som går över havet använder Göteborgs hamn, och detta är nog inget som kommer att förändras i ett ev. skymningsläge. Vi behöver robusta och uthålliga resurser för ubåtsjakt, eskort och patrullering på västkusten. Att lämna västkusten åt sitt öde i ett ansträngt säkerhetsläge vore som att ta stryptag på sig själv.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utan att vara kunnig så tycker jag att vi skulle ha en fregattflotillj på västkusten.

Fartyg med uthållighet och med en inriktning på ubåtsjakt och luftvärn. Ett sådant fartyg  skulle kunna möta in kommande fartyg och eskortera dessa in till hamnarna och dessutom ge lvskydd till raffiinaderier och befolknings central på västkusten.

Antalet fartyg borde vara minst 3 så att ett kan bunkrar och 2 kan eskortera till havs, men de vore ju bra med det dubbla.

Specifika fartygsmodeller/leverantörer kan kunniga personer diskutera .

 

Edited by FurirJönsson
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...