Jump to content
Sign in to follow this  
Frippe

Nytt gradsystem 2019

Recommended Posts

Någon som på djupet kan förklara vad det nya gradsystemet i praktiken innebär? 

https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/graderna-for-meniga-gruppbefal-och-specialistofficerare-justeras/

 

Furir och över furir återkommer t.ex.

 

Men förra gången när furir försvann, då blev furirer sergeanter med tre vinklar på gradbeteckningen. 

Men nu, vad blir de, blir de fortsatt sergeanter eller ska de gå tillbaka till furir eller över furir? 

 

Någon med lite insikt i frågan? 

Edited by Frippe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eftersom sergeanter blir en befälsgrad så bör inte nuvarande sergeanter fortsätta vara det, min gissning är att sergeanter idag blir furirer och 1e sergeanter blir överfurirer, medans då tex nya specialistofficerare utnämns till sergeanter och efter kanske något år i tjänst befordras till översergeant.
För ställföreträdande gruppchefer i hemvärnet införs vicekorpraler/korpraler och ordinarie gruppchefer blir furirer.


Men det är bara vilda gissningar från min sida.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stod tyvärr inte så mycket i försvarets forum hur omvandlingen skulle gå till. 

 

Men det kanske är så enkelt att sergeant går tillbaka till furir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

 

Nuvarande förstesergeanter blir sergeanter eller översergeanter. Nuvarande sergeanter blir furirer eller överfurirer. Nuvarande menig 1:a klass blir menig 1, menig 2, menig 3 eller menig 4. Alla officersaspiranter får tjänstegraden kadett.

 

//Mats Geijer, LEDS PERS Plan

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

När detta bytet är klart har man varit med om typ fyra olika gradsystem. Varje gång har det lovats förbättring men aldrig har det skett. Många personer på diverse specialisttjänster har fått och får OR4-5 grader direkt ur 3 månaders GMU för att de fyllt i en plats i listan, medans andra förband så får man knappt lön och grad trots att man har både utbildning och erfarenhet. Aja. skiten rullar nedåt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, jag tyckte alltid att "NATO-anpassningen" (jo, jag kallar det för det) gick för långt när man _även på svenska_ döpte om furir till sergeant. Och skapade "Förstesergeant" för (gamla) sergeant. Nu är det väl "ett steg tillbaka" (typ). Och det är väl positivt. Och sen känner man tydligen behovet av ytterligare en gruppbefälsgrad, därav att överfurir återinförs. Men varför inte rustmästare då också? ;-) Och så får man en ny "mystisk" plutonbefäls (typ) grad: "Översergeant". I flottan (och FV?) har man tydligen löst det "gradmässigt" genom 1,5 streck (som löjtnant då), men vad blir det i armén och Amf? 1, 5 "pixknapp"?

 

Men att diffrentiera (återigen) är bara bra, tycker jag. Om man uppmuntrar och kan ordna "sneddning". Och skapar stolthet och yrkesskicklighet bland "specoff" och ingen "underlägsenhets"/ "misslyckandestämpel". "Blir du inte general är du rökt", typ.

 

Kan man fundera över om att detta har nåt att göra med värnpliktens och därmed värnpliktsbefälets återinförande? Än så länge har man väl bara återinfört GB för de sistnämnda. De blir då tydligen vicekorpral under (slutet av) utbildningen, och så behåller de denna grad även efter muck (eller?). Inte som förr; korpral under utbildningen och furir efter muck. Och man kanske vill bygga ut detta mer; återinförd PB där de blir sergeanter (men inte översergeanter)?

Edited by Granis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ehm... Ska någon som gjort 15(?) månaders värnplikt få samma grad som någon som gjort 20+ år i grönkläder och som har varit ledare för soldater när det varit skarpt? Det låter inte som att man skapar stolthet någonstans. Eller missförstår jag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror han menar att han vill att PB ska återinföras och att dessa kan bli (över)furirer efter några månader medan en GSS/K fortfarande simmar runt i OR1-3 träsket. De har väl klargjort att högsta graden du kan få under GU är vicekorpral.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nåt sånt. Men redan idag (typ) kan det väl bli lite knöligt om vpl blir vicekorpraler under GU, sedan behåller den graden även om de skulle bli GSS-T (det sistnämnda dock obekräftat rykte). Det är väl en "viss process" (som tar tid) för en GSS annars om vederbörande vill bli gruppbefäl, och då först vicekorpral? Då skulle man ju kunna "snedda in värnpliktsvägen" s a s. Å andra sidan finns det tydligen en viss stolthet hos en del meniga att undvika bli gruppbefäl utan stanna som menig 1 klass/ "pommesfriteskrigare" :-) Sen kan man ju alltså "fundera vidare" om värnpliktsbefälssystemet ska byggas ut vidare (= återupprättas), d v s högre än vicekorpral/ gruppbefäl, och vilka grader som då ska använda. Igen? 

Edited by Granis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...