Jump to content

Recommended Posts

Jan Björklund blev idag utfrågad på SVT där han i sak utan debatt fick berätta vad han tycker att Sverige bör sikta på i framtiden. Reporten ville höra hans ståndpunkt.

 

Jan tar upp hotbilden från Ryssland och menar då på att dom driver en aggressiv politik mot sina grannar där man använder maktmedel som påtryckningsmedel samt att östersjöområdet är "hett".

Jan tycker även att Göran Persson gjorde ett kraftigt misstag som avmilitäriserade Gotland och vill debattera om basera försvar där igen.

 

Jan Björlund tar upp frågan kring yrkesförsvaret och menar på att detta är dyrt men att man bör ha det som grund men även ca 5 brigader som kan kallas in (snabbt) om hotbilden höjs.

 

Han tycker att luftförsvar är enormt viktigt på grund av sin kapacitet att snabbt förflytta sig men även markbaserad luftvärn som är slagkraftigt.

 

Vad tror ni om detta, får försvaret ökade anslag efter 2015? och har Jan Björklund gehör för sina tankar kring framtiden och Sveriges försvar?

 

Som jag ser det är försvaret undermåligt idag men ska försvaret få ytterligare miljarder så kommer något annat bli lidande av detta. Miljarder trollas inte fram och vad är man villig att dra ner på? Skola? Omsorg?

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju dra ner på bistånd och utlandsmissioner så har vi ett par miljarder för försvar av det egna landet, det låter rimligt tycker jag.

 

Man måste se ett land lite som ett hus. Det är lätt att fokusera väldigt mycket på fin inredning, sköna sängar, helkaklat badrum, lekrum i källaren och hemmabioanläggningen deluxe. Men det bästa är kanske på att först lägga fokus på att fixa bra lås, larm, brandvarnare och brandsläckare. För hur mycket är det värt att ha ett fint hus om människorna och sakerna i det inte är säkra? Så ur det perspektivet kanske det är bra att prioritera om pengar från andra områden till att säkra vårt land först.

 

I min värld är syftet med en stat att:

 

1. Ordna fri utbildning

2. Ordna fri sjukvård

3. Ordna infrastruktur

 

Men sedan kommer det viktigaste av allt, att organisera försvaret av landet så att vi i fred får ordna med punkterna 1-3. För utan ett försvar är dessa punkter ingenting värda.

 

 

 

Men det mest vettiga i dagsläget tror jag är att effektivisera upp inom FM. Både inom den egna organisationen men också förenkla administrationen av FM, hur hyreskontrakt med FortV ser ut som ett exempel, det är för mycket marknadsekonomi som tär på sig själv inom FM idag. Som någon sa i en annan tråd, jag tror att det var Smeghead, "The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expandning bureaucracy". Bara där skulle man indirekt höja försvarsanslagen en del, sen går det ju att lägga ner gripen-projektet som mer och mer ter sig som riktat industristöd till Sveriges rikaste familj. Och kasta Archern åt H-E.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om man håller budgetomfördelningen inom försvaret kan man omfördela mellan budgeten för pågående utlandsinsatser och förmågan att genomföra insatser som är det som med den nuvarande organisationen ger det mesta av vår självförsvarsförmåga. Sedan får man tillföra mer pengar med riksdagsbeslut när det är dags för insats och då kan man göra en mindre avvägningar mellan olika användningar av skattepengar, när nyttan är akut och tydlig är den politiska viljan starkare.

 

Inom säkerhetspolitiken inklusive våra moraliska åtaganden finns även EU-avgiften och biståndet, politiskt svårt att röra vid men faller EU isär pga EMU fiaskot lär osäkerheten öka vilket kan tvinga fram en förstärkning av försvaret och bistånd är mindre viktigt än vård-skola-omsorg när det är tomt i kassakistan. Själv är jag rädd för att vi kan få rejäla depressioner med samtidigt krympande ekonomi och ökande osäkerhet som ger att försvaret måste förstärkas samtidigt som det krävs soppkök, förhoppningsvis har jag fel. Medan ekonomin mår bra finns det varje år ett utrymme för att öka utgifter eller skatter pga ökande skatteinkomster eller höja någon skatt.

 

Ca 5 brigader, riktigt bra luftvärn, riktigt bra flygvapen, bra ubåtsvapen och en allmän uppryckning förefaller rimligt. Då borde vi kunna ordna en rejäl tröskel för strategiska överfall, skydda ett mottagande av militär hjälp, hjälpa våra grannar med mycket stora flygvapenresurser och hyfsat ubåtsvapen så de lättare kan sköta ytförmågan på haven och får mer slagkraft i sina arméer samtidigt som vi kan genomföra små kontinuerliga insatser utomlands med armeförband och flyg.

 

Detta borde räcka för vår del av ett nordiskt samarbete som helst inkluderar ett natomedlemskap, utan samarbeten räcker det inte med att rusta delar av försvaret utan då måste armen bli enormt mycket större, det behövs många stora ytfartyg och det behövs mer än en handfull KA-robot förband, osv.

 

Jag tror det är rimligt med en utökad försvarsbudget och att det går att utöka försvaret utan att än en gång riva upp och organisera om allt. En ökning av budgeten på ca 10% för att snabbare få insatsorganisation 2014 komplett ryms inom de vanliga reservationerna för att få ihop valfläsk. Jag tror det behövs ca 25% ovanpå detta och då blir det fråga om att prioritera om så det märks. En sådan ca 25% förstärkning av försvaret skulle kunna finansieras genom att avskaffa reseavdraget vilket även på längre sikt skulle påverka människor att åka mindre bil och flytta närmare sina arbetsplatser vilket gör samhället mindre sårbart. En sådan finansiering skulle därmed ge dubbel nytta samt vara attraktiv för miljöpartiet men det behövs troligtvis något mer då en rejäl del av ett avskaffat reseavdrag skulle behöva användas för ett höjt grundavdrag. Iofs skulle den samhällsekonomiska besparingen av att det blir färre avdrag att hantera innebära någon miljard som går till produktivt arbete i stället för klurande, bedrägerier och rådgivare.

Edited by Magnus Redin
Link to comment
Share on other sites

Vi kan finansiera ett starkare försvar genom att förenkla skattesystemet och vartefter avveckla tidsslöseri på pendlande och deklarerande.

 

Då hör ett starkare försvar ihop med att samhället blir produktivare vilket ger en äkta finansiering.

 

Om vår säkerhet uppfattas som viktig borde medelklassen acceptera att man förlorar en del avdrag och subventioner.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi kan ju dra ner på bistånd och utlandsmissioner så har vi ett par miljarder för försvar av det egna landet, det låter rimligt tycker jag.

 

Man måste se ett land lite som ett hus. Det är lätt att fokusera väldigt mycket på fin inredning, sköna sängar, helkaklat badrum, lekrum i källaren och hemmabioanläggningen deluxe. Men det bästa är kanske på att först lägga fokus på att fixa bra lås, larm, brandvarnare och brandsläckare. För hur mycket är det värt att ha ett fint hus om människorna och sakerna i det inte är säkra? Så ur det perspektivet kanske det är bra att prioritera om pengar från andra områden till att säkra vårt land först.

 

I min värld är syftet med en stat att:

 

1. Ordna fri utbildning

2. Ordna fri sjukvård

3. Ordna infrastruktur

enligt min mening så är en nations första krav att garantera dess invånares skydd mot inre och yttre hot. så jag skulle sätta rättsväsende och FM högst, sen skulle jag modda om din lista.

 

1. ordna infrastruktur

2. ordna utbildning

3. ordna sjukvård

 

Som ekonomiutbildad vet jag att de finns inget som heter fri när de gäller Ekonomi. de är alltid någon som blir sittande med fakturan för eller senare. när de gäller staten är det i slutändan skattebetalarna.

 

men jag håller med om att någon borde se över fredsadministrationen. vore lite tragiskt om den äter upp krigsorganisationen.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det finns mycket bra i det Björklund säger. Luftvärn på Gotland, fler brigader, ta Rysslands upprustning på allvar etc. Problemet är väl att han har sagt ungefär samma saker tidigare och det har hittills aldrig gett avtryck i försvarsbudgeten eller i inriktningen.

 

Björklund talar om att placera Patriot på Gotland. Det låter ju bra, det tycker jag faktiskt. Då ska man tänka på att prislappen för att köpa in Patriot till våra luftvärnsförband ligger i häradet av 22 miljarder (Aster-30 är billigare, ungefär hälften eller så). Nu är det förstås inte hugget i sten. Det finns ingen upphandling av Patriot som jag känner till, så det är förstås teoretiskt tänkbart att det går att komma undan lite billigare, men den storleksklassen på kostnader i beaktande av att materielersättningskostnaderna redan ligger kring 30 miljarder de närmaste åren gör att jag betvivlar att de pengarna kommer att dyka upp.

 

Men naturligtvis blir ingen gladare än jag om de plötsligt materialiserar sig.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det finns mycket bra i det Björklund säger. Luftvärn på Gotland, fler brigader, ta Rysslands upprustning på allvar etc. Problemet är väl att han har sagt ungefär samma saker tidigare och det har hittills aldrig gett avtryck i försvarsbudgeten eller i inriktningen.

 

Björklund talar om att placera Patriot på Gotland. Det låter ju bra, det tycker jag faktiskt. Då ska man tänka på att prislappen för att köpa in Patriot till våra luftvärnsförband ligger i häradet av 22 miljarder (Aster-30 är billigare, ungefär hälften eller så). Nu är det förstås inte hugget i sten. Det finns ingen upphandling av Patriot som jag känner till, så det är förstås teoretiskt tänkbart att det går att komma undan lite billigare, men den storleksklassen på kostnader i beaktande av att materielersättningskostnaderna redan ligger kring 30 miljarder de närmaste åren gör att jag betvivlar att de pengarna kommer att dyka upp.

 

Men naturligtvis blir ingen gladare än jag om de plötsligt materialiserar sig.

nu skall de nog mer tolkas som ambitions nivå på luftvärnssystem, inte ett specielt system. betygligt fler icke möp har en bild i huvudet av vad en Patriot missil är och vad den används till en tex Aster-30.

Link to comment
Share on other sites

 

Jag tycker att det finns mycket bra i det Björklund säger. Luftvärn på Gotland, fler brigader, ta Rysslands upprustning på allvar etc. Problemet är väl att han har sagt ungefär samma saker tidigare och det har hittills aldrig gett avtryck i försvarsbudgeten eller i inriktningen.

 

Björklund talar om att placera Patriot på Gotland. Det låter ju bra, det tycker jag faktiskt. Då ska man tänka på att prislappen för att köpa in Patriot till våra luftvärnsförband ligger i häradet av 22 miljarder (Aster-30 är billigare, ungefär hälften eller så). Nu är det förstås inte hugget i sten. Det finns ingen upphandling av Patriot som jag känner till, så det är förstås teoretiskt tänkbart att det går att komma undan lite billigare, men den storleksklassen på kostnader i beaktande av att materielersättningskostnaderna redan ligger kring 30 miljarder de närmaste åren gör att jag betvivlar att de pengarna kommer att dyka upp.

 

Men naturligtvis blir ingen gladare än jag om de plötsligt materialiserar sig.

nu skall de nog mer tolkas som ambitions nivå på luftvärnssystem, inte ett specielt system. betygligt fler icke möp har en bild i huvudet av vad en Patriot missil är och vad den används till en tex Aster-30.

 

Jo, men Björklund sa ju uttryckligen Patriot. Då är det av intresse att veta vad något sådant kostar. Men som sagt, om det bara är ambitionsnivån han talar om och det kommer något konkret av det så är det förstås bara bra.

Link to comment
Share on other sites

Eller så kan man helt enkelt sänka ambitionsnivån något för vårt försvar, vi behöver ju inte sitta med världens (typ) modernaste militär.

de kan bli en väldigt farlig utveckling, exakt hur omodern kan utrustningen bli. tro inte att de går att byta matrialinköp mot större förband och mer övningar. Risken är att vi får en anakronistisk och minimal militär. resten försvinner i de civila mörkret.

Link to comment
Share on other sites

Eller så kan man helt enkelt sänka ambitionsnivån något för vårt försvar, vi behöver ju inte sitta med världens (typ) modernaste militär.

 

Vi är ett av världens tekniskt mest avancerade och rikaste länder, den personal som vi har råd att anställa bör kunna ha modern utrustning om vi är kluriga och kostnadseffektiva. Sedan behöver inte ändamålsenlighet innebära att allt måste vara nykonstruerat och till bredden fyllt med högteknologi, mycket av t.ex. hemvärnets utrustning kan förbli enkel, framförallt om kommunikationsutrustning och ammunition är supermodern.

Link to comment
Share on other sites

IED, AK-47, RPG-7, flip-flops och filtar har ju varit baskittet för talibanerna och det har ju räckt för att ge ISAF förluster, så till den milda grad att specialiserade fordon har tagits fram och kriget där har en del likheter med romarnas krig mot gallerna och germanerna (fort och FOB har väl samma syfte)

Link to comment
Share on other sites

IED, AK-47, RPG-7, flip-flops och filtar har ju varit baskittet för talibanerna och det har ju räckt för att ge ISAF förluster, så till den milda grad att specialiserade fordon har tagits fram och kriget där har en del likheter med romarnas krig mot gallerna och germanerna (fort och FOB har väl samma syfte)

 

Ja, jo, men du kan väl inte mena att vi ska bygga ett försvar på talibanernas taktik? Det är en nödutgång, inte ett förstahandsval.

 

Kul med den romerska parallellen förresten. Jag har noterat att det har börjat komma en del historiska filmer med romerskt tema där handlingen har uppenbara likheter med Afghanistan. Kan vara ett ämne för en annan tråd.

Link to comment
Share on other sites

Såsom budget och utvecklingen har sett ut så är det nog inte helt omöjligt... Nåja lite raljant med taliban-taktik men när HV står för den största nu gripbara styrkan så är nålstick nog det mesta vi kan prestera... Jag skulle vilja se en tredubbling av budgeten, värnplikt och yrkesförband, mera elaka prylar so flytet, mer elaka prylar som flyger , drösvis mer artilleri och pansar samt mycket mer prylar som skjuter ner Fi's fotogenkråkor... Samt gärna ett Gotland som innehåller en svensk motsvarighet till en US MEB.

Link to comment
Share on other sites

 

Jag skulle vilja se en tredubbling av budgeten

 

Men Hej å hå?

 

hur många tror du skulle vara beredda att betala motsvarande 15,000 kr om året för en sådan försvarsmakt, och hur många tror du egentligen har råd med det?

Och om nu inte folk ska behöva betala mer än de redan gör hur ska du då frigöra 86 extra miljarder till försvaret varje år?

 

Kanske var ett ironiskt inlägg av dig men jag är tveksam.

 

:alien:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Såsom budget och utvecklingen har sett ut så är det nog inte helt omöjligt... Nåja lite raljant med taliban-taktik men när HV står för den största nu gripbara styrkan så är nålstick nog det mesta vi kan prestera... Jag skulle vilja se en tredubbling av budgeten, värnplikt och yrkesförband, mera elaka prylar so flytet, mer elaka prylar som flyger , drösvis mer artilleri och pansar samt mycket mer prylar som skjuter ner Fi's fotogenkråkor... Samt gärna ett Gotland som innehåller en svensk motsvarighet till en US MEB.

Så det är det vi saknar idag? Vissa saker kan jag hålla med om, men vi har idag, typ, lika många stridsvagnar och stridsfordon (tom samma) som vi hadde anpassade delvis för tiden efter Kalla kriget. Splitterskyddad mekanisering är nog tom högre än under kalla kriget (mycket tack vara Afghanistan)

Däremot saknar vi Lastbilar, fältlogistikförband och ingenjörsförband. Den största anledningen till den sk. 1 veckas doktorinen.

För att slita ut ett klicheCitat. "Amatörer talar taktik, proffs studerar logistiken"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det så är ju självklart Gotland högintressant och vid en invasion av Gotland (kanske inte för att starta krig mot Sverige men för att säkra Östersjöområdet) så vilken kapacitet kan Sverige ställa upp med på Gotland? För efter ett antal dagars intensiv luftstrid så kommer ju en ganska påtaglig markinvasion att stiga iland. Vilken typ av styrka tror ni man behöver ställa på Gotland för att möta ryssarnas angrepp? Vill dom verkligen ha Gotland så lär dom ju inte skicka en liten styrka. Samtidigt som man säkert gör skenangrepp i övriga Sverige för att sprida ut våra redan få trupper.

 

En relativt slagkraftig brigad med strv 122 lär ju minst krävas för att möta invasionen samt att det säkerligen dinglar ner diverse fallskärmstrupper lite här och var som ligger och gör diverse sabotage.

Link to comment
Share on other sites

Ska man nu försvara Gotland så verkar det ju smartast att fokusera på en lösning som inte tillåter fienden att landstiga/luftlandsätta där alls, så slipper man sätta en pansarbrigad där.

instämmer, täpper vi inte finska viken och de tillåts operera ostört från Kaliningrad så har jag svårt att se att vi skulle segra även om vi hade den nivån som FM hade när den var som störst och lägger allt som går att få över. Skall Lv ge någon verkan bör de vara tillräkligt för att förvandla fi transportflygplan till brinnande vrak, mer ubåtar och ge dem möjlighet att droppa sjöminor på intressanta platser. tanken bör vara att vill fi landstiga kanske vi inte kan hindra dem helt men förlusterna skall bli i klass med tyskarnas på Kreta WWII eller helst högre. Sen skall givetvis alla lämpliga stränder och hamnar kunna förberedas för att ge fi ett passande välkomnande. En present från våra politiker vore att de släpper förbudet mot personminor, klusteramunition och försåt.

Link to comment
Share on other sites

 

Ska man nu försvara Gotland så verkar det ju smartast att fokusera på en lösning som inte tillåter fienden att landstiga/luftlandsätta där alls, så slipper man sätta en pansarbrigad där.

instämmer, täpper vi inte finska viken och de tillåts operera ostört från Kaliningrad så har jag svårt att se att vi skulle segra även om vi hade den nivån som FM hade när den var som störst och lägger allt som går att få över. Skall Lv ge någon verkan bör de vara tillräkligt för att förvandla fi transportflygplan till brinnande vrak, mer ubåtar och ge dem möjlighet att droppa sjöminor på intressanta platser. tanken bör vara att vill fi landstiga kanske vi inte kan hindra dem helt men förlusterna skall bli i klass med tyskarnas på Kreta WWII eller helst högre. Sen skall givetvis alla lämpliga stränder och hamnar kunna förberedas för att ge fi ett passande välkomnande. En present från våra politiker vore att de släpper förbudet mot personminor, klusteramunition och försåt.

 

För en lekman förefaller luftförsvar av en yta som Gotland, skyddande av ett flygfält, en hamn och en stad och att kunna åsamka en ändock landstigande fiende rejäla förluster vara ungefär den förmåga som borde vara den nedre skamgränsen per militärregion och tillräckligt för att skydda mottagande av hjälp.

 

Att bygga upp förbanden på befintliga regementen på fastlandet och ha en komplett uppsättning materiel på Gotland borde gå snabbare och bli billigare än att bygga upp ett nytt regemente på Gotland. Dessutom ger det bra möjligheter att öva stöd till grannar som baltstaterna.

 

Utöver att kunna skjuta Archer och PV-vapen ut över havet borde det även vara lämpligt med ett KA-robot förband på Gotland och ett på fastlandet som givetvis använder exakt samma robotar som korvetterna.

 

För kortare mobiliseringstider, effektiv användning av Visby flygplats, förberedande av stora övningar och för att öva hemvärnet lär det vartefter växa fram en större fast bemanning på Gotland som kanske någon gång blir ett regemente, vem vet.

 

Om hoten ökar så det blir aktuellt att kunna minera hamnar och stränder lär teknikutvecklingen hinna få fram en möjlighet till värre djävelskaper, vi får hoppas att förmågeutvecklingen hos mindre stabila grannar saktar in innan dess.

Link to comment
Share on other sites

Ett vettigt anti missilförsvar på gotland är ju att önska, annars kan vi ju placera vilka förband vi vill mer eller mindre, men dessa förband lever onödigt farligt om inte anti-missil Luftvärn är baserat.

Om nu Ryssen är det vi är rädda för så kan vi ju tänka oss att små förband typ spetsnaz, antingen pinpointar intressanta objekt på gotland (tex hamnen/hamnarna och flygplatsen) och sedan kallar in några Iskander, samtidigt som förbanden genomför sabotage t ex sänker ett fartyg i inloppet till visby hamn.

 

Har vi ambitionerna att verkligen försvara Gotland mot en invasion så kommer det kosta och vi kommer få jobba som bara den och antagligen kommer det vara på bekostnad av resten av försvaret på fastlandet, samtidigt som risken är att Gotland blir ett logistiskt och strategiskt självmord vid en storskalig konflikt.

Link to comment
Share on other sites

Ska man nu slå mot landstigning verkar ju t.ex. de markbaserade Rb15 vara en trevlig lösning. Varför inte återinföra 12/80-systemet? PS-740 finns ju fortfarande kvar och används inte av FM i dag. Rörliga enheter är betydligt lättare att skydda från förbekämpning, och utan sensorer kommer flygvapen och luftvärn inte kunna agera.

 

Ett starkt luftförsvar är ett måste. Behöver väl inte kommenteras.

 

Sedan bör vi ju fundera på hur vi kan slå mot ev. hot mot vårt flyg. Finns långräckviddigt luftvärn grupperat t.ex. i Kaliningrad - hur slår vi ut det? Egna kryssningsrobotar? Flyganfall?

 

Spetsnäsorna kan Hv hantera! Behövs inga pansarbrigader för det.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Ska man nu försvara Gotland så verkar det ju smartast att fokusera på en lösning som inte tillåter fienden att landstiga/luftlandsätta där alls, så slipper man sätta en pansarbrigad där.

instämmer, täpper vi inte finska viken och de tillåts operera ostört från Kaliningrad så har jag svårt att se att vi skulle segra även om vi hade den nivån som FM hade när den var som störst och lägger allt som går att få över. Skall Lv ge någon verkan bör de vara tillräkligt för att förvandla fi transportflygplan till brinnande vrak, mer ubåtar och ge dem möjlighet att droppa sjöminor på intressanta platser. tanken bör vara att vill fi landstiga kanske vi inte kan hindra dem helt men förlusterna skall bli i klass med tyskarnas på Kreta WWII eller helst högre. Sen skall givetvis alla lämpliga stränder och hamnar kunna förberedas för att ge fi ett passande välkomnande. En present från våra politiker vore att de släpper förbudet mot personminor, klusteramunition och försåt.

 

För en lekman förefaller luftförsvar av en yta som Gotland, skyddande av ett flygfält, en hamn och en stad och att kunna åsamka en ändock landstigande fiende rejäla förluster vara ungefär den förmåga som borde vara den nedre skamgränsen per militärregion och tillräckligt för att skydda mottagande av hjälp.

 

Att bygga upp förbanden på befintliga regementen på fastlandet och ha en komplett uppsättning materiel på Gotland borde gå snabbare och bli billigare än att bygga upp ett nytt regemente på Gotland. Dessutom ger det bra möjligheter att öva stöd till grannar som baltstaterna.

 

Utöver att kunna skjuta Archer och PV-vapen ut över havet borde det även vara lämpligt med ett KA-robot förband på Gotland och ett på fastlandet som givetvis använder exakt samma robotar som korvetterna.

 

För kortare mobiliseringstider, effektiv användning av Visby flygplats, förberedande av stora övningar och för att öva hemvärnet lär det vartefter växa fram en större fast bemanning på Gotland som kanske någon gång blir ett regemente, vem vet.

 

Om hoten ökar så det blir aktuellt att kunna minera hamnar och stränder lär teknikutvecklingen hinna få fram en möjlighet till värre djävelskaper, vi får hoppas att förmågeutvecklingen hos mindre stabila grannar saktar in innan dess.

Sen tror jag definitivt på spridning och att gömma saker fullt synligt. men med tanke på läget bör Gotland vara fult förberedda på att försvara Gotland med minimal hjälp från fastlandet. Visby flygplats kommer säkert vara ett av de mål en fiende försöker ta först. Givetvis bör allt vara rörligt.

Link to comment
Share on other sites

Ska man nu slå mot landstigning verkar ju t.ex. de markbaserade Rb15 vara en trevlig lösning. Varför inte återinföra 12/80-systemet? PS-740 finns ju fortfarande kvar och används inte av FM i dag. Rörliga enheter är betydligt lättare att skydda från förbekämpning, och utan sensorer kommer flygvapen och luftvärn inte kunna agera.

 

Finns det pengar att återinföra 12/80 skulle jag mycket hellre beställa fler Archer samt Bonus och lämplig mjukvara för att få en flexiblare förmåga med färre tekniska system. Jag misstänker att styrd ammunition gentemot stora fartyg skulle kräva nyutveckling baserad på t.ex Excalibur.

 

Giraffe systemen borde nog uppgraderas till väldigt lika och flexibla 3D radarsystem som klarar det mesta ok även om inget kan göras med extrem prestanda.

 

Halva finessen med markbaserad Rb15 är att man kan ammunitionsutjämna med fartygen och dela många funktioner med ett rörligt marinbasförband. Dvs, underhållsfartygen får aldrig något skrov utan blir några förband på land varav ett baseras på Gotland... :happy:

Link to comment
Share on other sites

 

 

Jag skulle vilja se en tredubbling av budgeten

 

Men Hej å hå?

 

hur många tror du skulle vara beredda att betala motsvarande 15,000 kr om året för en sådan försvarsmakt, och hur många tror du egentligen har råd med det?

Och om nu inte folk ska behöva betala mer än de redan gör hur ska du då frigöra 86 extra miljarder till försvaret varje år?

 

Kanske var ett ironiskt inlägg av dig men jag är tveksam.

 

:alien:

Ingen ironi, 2011/12 var skatteintäkterna 1500 till 1200 miljarder, det hela handlar om prioritering hos de folkvalda, vad som ska nedprioriteras lämnar jag till mer insatta men jag är fast förvissad om att pengarna går att finna...

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Jag skulle vilja se en tredubbling av budgeten

 

Men Hej å hå?

 

hur många tror du skulle vara beredda att betala motsvarande 15,000 kr om året för en sådan försvarsmakt, och hur många tror du egentligen har råd med det?

Och om nu inte folk ska behöva betala mer än de redan gör hur ska du då frigöra 86 extra miljarder till försvaret varje år?

 

Kanske var ett ironiskt inlägg av dig men jag är tveksam.

 

:alien:

Ingen ironi, 2011/12 var skatteintäkterna 1500 till 1200 miljarder, det hela handlar om prioritering hos de folkvalda, vad som ska nedprioriteras lämnar jag till mer insatta men jag är fast förvissad om att pengarna går att finna...

med tanke på att knappast någon av statens verksamhet har de särskilt fet tror jag de blir svårt att förklara varför FM skall ha en tre dubbling av budgeten. Sen är de frågan om hur länderna i vår närhet reagerar. Genomför man vad du föreslog i grundförslaget är de frågan om kostnaden verkligen slutar där du tror, hur reagerar omvärlden och får vi verkligen ett tillräkligt bra försvar för att motivera kostnaderna.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...