Jump to content

ME 03?


Perman

Recommended Posts

Pohjanmaa lämnar ju Finland snart för att jaga pirater i Adenviken och Indiska Oceanen, men är det nån som hört något ännu om en eventuell svensk fortsättning på antipiratverksamheten? Vilken korvettdivision har beredskap 2011? Själv skulle jag inte ha något emot att se Stockholmskorvetterna göra ytterligare en insats. Inget ont om Carlskrona's insats, men de verkade göra en mycket bra insats 2009. Till viss del beroende på deras begränsade storlek vilket bl a medförde att fiskare vågade ta kontakt för utbyte av information.

 

/Per

 

 

 

EDIT: Kom på att det här kanske ska vara under någon annan rubrik? Moderatorerna?

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Det planeras för en ny insats någon gång efter sommaren. Vilka som ska åka är fortfarande oklart och det går många olika rykten.

 

Jag tycker att HMS Carlskrona är mest lämpad för uppgiften eftersom hon är stor nog för att tillämpa ett trevaktssystem vilket gör uthålligheten oändligt mycket större.

Edited by Beafer
Link to comment
Share on other sites

Det kan mycket väl bli en ME03 och ME04 för flottans del. Insatsen var populär hos politikerna och gav bra effekt. Korvetterna kommer säkert att åka ner, men frågan är om det blir några ur Visby-systemet som åker och, i så fall, om TRÖ följer med en sväng till.

 

CKR var en utmärkt plattform för den här uppgiften som oceangående patrullfartyg. Så länge man hade helikopter ombord kunde man lösa samtliga uppgifter enligt uppdraget. Man kunde dessutom köra i hela missionsområdet, det vill säga även på Indiska Oceanen och långt ner mot Tanzania. Piraterna har utökat sitt operationsområde nästan ända ner till Komorerna och ut till Maldiverna, så det krävs fartyg som har god uthållighet försörjningsmässigt och som kan hantera de ganska höga dyningarna därute.

 

Korvetterna kan förvisso köra i Adenviken och övervaka genomfartslederna där, men det är ingen mission jag skulle vilja åka på i alla fall....

 

 

Jag hoppas man ersätter helikoptern med UAV-helikoptrar... Det hade varit riktigt smart. Finns både med utrustning för dokumentation och spaning och med möjlighet att hänga på bestyckning. Hastighet på 140 Km/h, kan lyfta 300 kg och kan vara i luften 6 h!!! Det hade varit skitfint! Drar inte med sig en jäkla massa personal heller.... Ett litet team nintendo-piloter och ett par tekniker... Kostnaden blir en bråkdel av en hkp 15!!!

Link to comment
Share on other sites

@Ragulin "nintendo-piloter" haha :D där fick du till det din gamla sjöbuse :)

 

Underbar ide men skulle förvåna mig om de inte skulle krävas samma hkp-gäng oavsätt helikopter eller UAV. Plats finns, så besättningsmässigt kan du nog få plats med både helikopter och UAV personal.

 

Kollade lite på shadow som Sverige tänkt köpa in. Verkar tyvärr kräva en landningsbana på 52m vilket lär bli svårt på Carlskrona. Vad är nuvarande landningsbana ? 30m ?

 

Även om man lyckas få den att landa så blir det en kul övning att certa landningsbanan som jag gärna slipper :(

 

Summa summarum, underbar ide med massor med fördelar men kan bli svårt att få igenom på Carlskrona :( Vilket ijuförsig även allt ME02 skulle göra var och lyckades så inget är väl omöjligt :p

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att den erfarenhet som hela organisationen från helikopterförare till tekniker till ombordpersonalen får vida överstiger problemet med att det behövs några extra personer ombord. CKR visade ju sig klarade det fint förra gången, så det borde vara möjligt att göra det minst en gång till.

 

Vad det gäller Visbyfartygen går det massor av rykten just nu. Det största hindret för att de skulle få åka är en konflikt mellan MTS och PROD. MTS tycker att fartygen är operativa (dock med vissa begränsningar) och därmed kan användas även i insatser medan PROD anser att fartygen är utbildningsplattformar till dess att version fem blir klar. Vad besättningen tycker är ganska lätt att lista ut.

Link to comment
Share on other sites

@DaRaven

 

Inga direktiv vad jag hört. Däremot så har flottan lärt sig en del av tidigare missioner. Det gäller att ligga på förkant, börjar man planera när politikerna säger är man puckfemma. Någon av Libanon insatserna var ju redan i Italien när beslut om insats kom. ME02 var mitt i provturena när slutgiltiga beslutet om insats kom och då har istortsätt samtliga i besättningen klagat på att det var för kort tid mellan inryck och insatsen började.

 

Ja bägge exemplen pratar om beslut om insats och inte anmodan om planering men vill peka på ett planerings problem mellan politikerna och flottan.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att den erfarenhet som hela organisationen från helikopterförare till tekniker till ombordpersonalen får vida överstiger problemet med att det behövs några extra personer ombord. CKR visade ju sig klarade det fint förra gången, så det borde vara möjligt att göra det minst en gång till.

 

Om man inte har ett lika stort fartyg som CKE, utan kör ner med en korvett eller två, så är ju faktiskt utrymmet att förlägga folk ombord begränsade, eller hur? UAV har dessutom både större räckvidd och kan tillbringa mer tid i luften. Skulle en UAV ditcha eller gå sönder, så är det inte samma katastrof som om en Hkp 15 ramlar över relingen. Jag ser faktiskt bara fördelar med ett par UAV...

Link to comment
Share on other sites

Problemet kommer ju bli lite mindre nu när man inte behöver rekrytera helt nya besättningar till varje mission, utan bara behöver fylla på eventuella vakanser.

 

Ja, fast nej. Den besättning som kom hem med Carlskrona strax före jul ska väl inte behöva åka ut igen på ett par år, så som det är sagt. Vill man skicka Carlskrona igen måste man alltså tvärtom rekrytera en fullständig besättning från scratch (utom några enstaka yxor som prompt vill ut igen alt. inte kan ersättas). Fast felet här är kanske inte personalförsörjningssystemet utan det faktum att Sverige bara har ett enda oceangående fartyg att skicka ut på världshaven! Hur som helst, var hela besättningen på ME02 fast anställd (och alltså kvar på Carlskrona nu efter jul- och kompledighet) eller var det en ad hoc-besättning av mer konventionell utlandsstyrkekaraktär?

Link to comment
Share on other sites

@svensksund

 

Det var en konventionell utlandsstyrkebesättning som var rekryterad för just den här insatsen. Jag är inte helt säker, men jag tror att i princip samtliga hade möjlighet att fortsätta sin anställning som fast besättning om de skulle velat göra det. På sikt ska även CKR få en fast besättning. I övrigt syftade jag på i princip vilket annat fartyg i flottan som helst, som numera har mer eller mindre kompletta besättningar.

 

@Ragulin

 

Nej, det är sant att det skulle bli en mindre förlust om en UAV ramlade över kanten, men med samma logik så är det ingen idé att skicka varesig fartyg, helikoptrar eller soldater utomlands. De kan ju bli skadade eller dödade/förstörda. På kv typ Visby finns det ett antal extrabingar (kallade helikopterbingar), om det är tillräckligt många för en helikopterbesättning plus tekniker eller inte vet jag inte. Helikopterns förmåga att även transportera personal och materiel ser jag som en fördel.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Jag tycker att den erfarenhet som hela organisationen från helikopterförare till tekniker till ombordpersonalen får vida överstiger problemet med att det behövs några extra personer ombord. CKR visade ju sig klarade det fint förra gången, så det borde vara möjligt att göra det minst en gång till.

 

Om man inte har ett lika stort fartyg som CKE, utan kör ner med en korvett eller två, så är ju faktiskt utrymmet att förlägga folk ombord begränsade, eller hur? UAV har dessutom både större räckvidd och kan tillbringa mer tid i luften. Skulle en UAV ditcha eller gå sönder, så är det inte samma katastrof som om en Hkp 15 ramlar över relingen. Jag ser faktiskt bara fördelar med ett par UAV...

Fast möjligheterna att sända ut prickskyttar, evakuera eller flytta personal från/mellan fartyg eller till land är ju minst sagt begränsade med UAV...

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
  • 2 weeks later...

http://sverigesradio...artikel=5083101

 

Regeringen vill att Kustbevakningens sjöövervakningsflygplan med personal ska delta i arbetet med att upptäcka och motverka sjöröveri utanför Somalias kust till hösten.

 

 

Är detta måhända första steget mot även en fartygsinsats utanför Somalia? HMS Carlskrona torde i alla händelser vara tillgänglig i år, eftersom hon inte ska påbörja ombyggnaden till stödfartyg förrän nästa vinter:

 

http://blogg.forsvar...ill-stodfartyg/

 

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

http://sverigesradio...artikel=5083101

 

Regeringen vill att Kustbevakningens sjöövervakningsflygplan med personal ska delta i arbetet med att upptäcka och motverka sjöröveri utanför Somalias kust till hösten.

 

 

Är detta måhända första steget mot även en fartygsinsats utanför Somalia? HMS Carlskrona torde i alla händelser vara tillgänglig i år, eftersom hon inte ska påbörja ombyggnaden till stödfartyg förrän nästa vinter:

 

http://blogg.forsvar...ill-stodfartyg/

 

 

/Per

 

Ja, ryktena på basen gör gällande att det planeras för en ny insatts med CKR under fjärde kvartalet i år. Dock bara obekräftade rykten än så länge... :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Är man sugen, eller....? Hmmmmmmm.... Svaret är "JA"! Dock tror jag chanserna att få följa med en gång till är begränsade, minst sagt. Det finns ju redan en besättning att bygga på även om den inte är lika stor som den som kommer att tas i anspråk för en insats. Men jag kommer att söka, helt klart. Fogel? Vad säger du?

Link to comment
Share on other sites

"Det här är sagan, om svenska flottan, som ska jaga pirater, i Adenviken, En stor uppgift, på havet, pirater som skjuter, emot handelsfartyyyg"

 

Edit: This is the tale, about the swedish navy, seamen so brave, on the seven seas! An important task ,to chase some pirates, A great success, if they catch them all.

Edited by Anden
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Någon som har nån uppfattning om hur dom kommer göra nu? Ska Carlskrona byggas om nästa vinter som planerat och därmed parallellt med förberedelserna för ME 03, eller kommer man att vänta med ombyggnationen tills efter augusti nästa år när hon kommit hem igen? Eventuellt så kanske det även blir ett par extra månader därnere som eskort åt matleveranserna (det blev det ju förra gången i alla fall).

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 4 months later...

Kommer HMS Carlskrona att avgå i vår mot somaliska farvatten utan sin 57 mm pjäs i A-position? Främsta anledningen till att jag undrar är ett par artiklar på FM:s hemsida:

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Tredje-sjostridsflottiljen-3-sjostridsflj/Nyheter-fran-Tredje-sjostridsflottiljen-3sjostridsflj/Inryck-for-ME03/ (inga pjäser överhuvudtaget föröver, förmodligen borttagna för underhåll och kontroll)

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Tredje-sjostridsflottiljen-3-sjostridsflj/Nyheter-fran-Tredje-sjostridsflottiljen-3sjostridsflj/Svettiga-forberedelser-i-kylan/ (endast 40 mm pjäserna omnämns att de har provats)

 

En ytterligare anledning till att hon kan komma att sakna 57 mm pjäsen kan vara det faktum att pjästypen 57/70 Mk1 helt enkelt har utgått ur flottan. Carlskrona är ju numera det enda fartyget i flottan med denna pjästyp. Idag finns 57 mm Mk 2 och Mk 3 pjäser på korvetterna, men inom bara ett par tre år så kommer det endast att finnas 57 mm Mk 3 pjäser (även Gävle-klassen kommer att få dessa i samband med HTM, dock ej med stealthkupol). För piratjakt så duger det visst med ett par 40 mm pjäser och ett antal tunga ksp, men tråkigt ändå att se Carlskrona's bestyckning gradvis reduceras för varje ombyggnad.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Då har mina farhågor tyvärr besannats. Carlskrona har alltså förlorat även den förliga 57 mm pjäsen typ 7102 (den aktra 57:an förlorades när man förstorade och förstärkte helikopterplattan för ca 9-10 år sedan). Därmed så kan man säga att Carlskrona (oavsett bogbeteckning) i praktiken har övergått från att vara ett s.k. "combat ship" till ett "auxiliary ship". De återstående två 40 mm pjäserna av typ Mk2 kan endast användas för självförsvar och då i första hand mot lufthot, och ett diskutabelt sådant eftersom de har relativt modest eldhastighet (ca 240 sk/min, dvs. densamma som originalversionen M/1948) och inte kan använda 3P ammunition. Dock får man hoppas att de förblir radarstyrda.

 

Om Carlskrona nu ska få en ny livstidsförlängning så att hon kan användas som stödfartyg till mitten eller slutet av nästa decennium så borde man verkligen i samband med denna även byta ut dessa 40 mm pjäserna mot modernare pjäser som t ex 40 mm Mk4. Denna pjäs har nyligen testats på HMS Jägaren med gott resultat. Den är lätt att installera, har väsentligt mindre vikt än tidigare typer, är billigare än tidigare typer och den kan använda 3P ammunition.

 

http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=621

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...