Jump to content

En månads gsu?


Recommended Posts

(det här är subjektivt skrivet, det är mina åsikter och tankar formade efter hur det ser ut där jag lever och verkar, kan se helt annurlunda ut på någon annan plats)

 

Gör ett första inlägg för att starta en diskussion om det här.

 

Så senaste övningen, stridsskjutning med kompaniet skulle ske. Högt tempo, mycket korridor, blixtlås och ansatsvis hit och dit, mål som dyker upp ibland närmare än en halv meter, med skarp ammunition, AK, GRG och KSP... Och så ett gäng ungdomar som varit just det ungdomar sedan dom varit 15 och sedan gjort en månad (!) med vapen, vissa hade enbart skjutit skarpt ett par gånger på bana, någon hade aldrig skjutit skarpt, flera gjorde sista året på gymnasiet... Jätte trevliga killar, som 18 åringar är mest, på gott och ont, ska jag vara helt ärlig så mest ont, särskillt när dom saknar mycket förståelse om det mesta i det militära.

Ja övningen blev ju inte riktigt som det var tänkt, blev något stationssystem av det hela. Även om det inte sas rakt ut så kändes det väldigt mycket som att det var just för att vi hade ett antal "soldater" som inte hade utbildningen som krävdes. (och därigenom inte heller något större förtroende av övriga soldater).

 

1. När tre månaders kom var jätte många jätte kritiska.

Men tre månaders funkar faktiskt om dom får komma in i ett aktivt förband där det finns de som är beredda att visa och lära. Och dom har grunderna, dom har en massa utbildning med sina vapen, förläggning, åka fordon och ta order.

 

2. Ett problem jag tror alla HV förband har är att varje gång det kommer en ny in i gruppen, så måste man göra en ny ensning utav utbildning. Man måste synka så man kommer på samma nivå, ofta så är detta ett problem då man för en tid måste sänka ambitionsnivån och kraven på en grupp och kanske en hel pluton. Men, den som kommer ny har haft grunderna och det har handlat om just det där med att han ska repetera och komma in i gruppen.

Med dessa ny ungdomar så är det inte så, det handlar inte om repetition, det handlar om utbildning, bara sådana "simpla" saker som isär ihop AK4 eller, hur du sitter eldpost fick gås igenom under ovan beskriven övning. Och den utbildningen ska enligt mig inte ske inom en redan samansatt grupp/pluton. Det är inte rättvist för de som redan ingår i gruppen/plutonen och det är inte rättvist för ungdomen, för jag tror inte dom kommer komma in i gruppen på ett bra sätt.

 

Ska man ha in dessa ungdomar så anser jag att dom ska in i en GSU pluton och där ska dom stanna tills dom nått upp till en viss nivå.

Jag trodde att man ville höja Hemvärnets status, öka kraven och att HV ska kunna få mer uppgifter... Ska man ha ett sånt här rekryteringssystem så sänker man ju HV i nästan allt.

 

Så, någon annan som har åsikter i frågan?

Link to comment
Share on other sites

Har mängder med åsikter, en viktig sak tycker jag är att det finns någon ensad utbildningsplan från högre nivå om vad ungdomarna ska ha gjort innan de kan kliva in. Som i slutändan motsvarar 3mån GU. Sedan så kanske det ställer större krav på Kompanichef att ta in dessa i sitt förband, och kompanichefen ska tänka till hur dessa placeras i kompaniet...

 

Men de problem som hemvärnet dras med detta är något som yrkesförsvaret kommer att brottas med om något år. Så det kan vara läge att hemvärnet går in och bryter isen och hittar metoder som fungerar.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att skolkompanier i någon form skulle kunna vara en väg framåt i detta. Det är ju faktiskt inte bara ungdomar som behöver ensa sina kunskaper ibland innan man skickar in dem i en grupp någonstans.

 

Problemet med dagens övningssystem så kommer det att ta en oändligt lång tid för människor att komma in i matchen även i ett skolkompani. För att det skulle fungera måste viss utbildning bedrivas på ett annat sätt än i

 

Men det känns som det händer bra saker just nu, och vem vet vad som kommer att hända i framtiden :happy:

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker du har rätt till vissa delar. Här kommer mina små tankar.

 

Det kommer alltid att komma in nya ansikten i grupperna. Attityden och sammanhållningen i gruppen är avgörande ifall den nya kommer börja lära sig på en gång. Eller kommer tillbringa övningarna med att försöka hitta sin roll. Hamnar man i det senare läget kommer det bli slitningar, frustration, osäkerhet mm. Då blir det jobbigare att få en harmonisk övning.

 

Vem skall lära i "skolplutonerna"? Ska vi enbart plocka in gruppchefer med rutin? Eller är det bättre att blanda in 1-2st i en existerande grupp?

 

Med öppenhet, högt i tak och raka rör så tror jag nya soldater snabbt kan utvecklas. Det kommer alltid finnas soldater/chefer med "lägre" kompetens. Man kan välja att trycka ner eller lyfta upp dem..

 

I min värld är det glasklart vilket alternativ jag väljer.

Link to comment
Share on other sites

Jag förutsätter att det handlar om GSU-Hemvärn. Allt annat är inte bara olämpligt. Det är rikskass.

 

Edit: Såg att det var 18åringar, då är de inte barnsoldater. Dock tycker jag det är högst olämpligt att låta de vara med i en skarp stridsövning.

Edited by hajjper
Link to comment
Share on other sites

Jag förutsätter att det handlar om GSU-Hemvärn. Allt annat är inte bara olämpligt. Det är rikskass.

 

Edit: Såg att det var 18åringar, då är de inte barnsoldater. Dock tycker jag det är högst olämpligt att låta de vara med i en skarp stridsövning.

 

 

antar att det avser försöket att ge FD ungdomar som varit under utbildning i tre år och som efter en månads stridsutbildning på Utbgrp kan placeras som soldat i ett HV förband.

 

Antagningsförfarndet är som följande

Ungdomen söker platsen hos Utbgrp som därefter kontrollerar med ansvarig ungdomsledare därefter sker kontroll och mönstring.

Link to comment
Share on other sites

Jag förutsätter att det handlar om GSU-Hemvärn. Allt annat är inte bara olämpligt. Det är rikskass.

 

Edit: Såg att det var 18åringar, då är de inte barnsoldater. Dock tycker jag det är högst olämpligt att låta de vara med i en skarp stridsövning.

 

 

antar att det avser försöket att ge FD ungdomar som varit under utbildning i tre år och som efter en månads stridsutbildning på Utbgrp kan placeras som soldat i ett HV förband.

 

Antagningsförfarndet är som följande

Ungdomen söker platsen hos Utbgrp som därefter kontrollerar med ansvarig ungdomsledare därefter sker kontroll och mönstring.

 

Det stämmer, och det som är viktigt då är som jag skrev tidigare att utbildningen som ges under dessa tre år följer utbildningsplaner och är väl dokumenterad innan folk kliver in Hemvärnet.

 

Detta med nyutbildade soldater som inte har någon nämnvärd befattningsutbildning och kliver in i förband är något som inte bara Hemvärnet kommer att märka av, utan även hela Försvarsmakten och därför är det viktigt att snabbt hitta ett system som fungerar. Här har kompanicheferna något att fundera på hur de ska lösa detta.

Link to comment
Share on other sites

JAg har ett sådant soldat ämne i min grupp, det funkar bra... Man får tänka till lite extra ibland och det är inte negativt utan mer positivt... det handlar mest om att sätta ihop rätt stridspar över tiden. Jag upplever att motivationen hos min soldat uppväger det som han ännu inte hunnit lära sig. Det är ju också sagt att dessa soldater ska placeras hos erkänt erfarna och duktiga gruppchefer för utbildningen ska kunna fortsätta inom eget förband. Jag har inte uppfattat det som om vi ska förvänta oss att dessa soldater ska vara färdig utbildade, utan mer som att dom har fått en grund att stå på inför framtiden inom NS.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med Krille där, men man får kanske vara försiktig med hur många fbu-u+ en månads man placerar i samma pluton, en per grupp är väl ok om gruppen och speciellt gruppchefen har erfarenheten för uppgiften.

 

edit, stava rätt är bra

Edited by "SSA" Gunny
Link to comment
Share on other sites

Problemet är att när en så kallad Gk Hv kurs görs så ska man göra allt fort och med lite tid... man tror oftas att alla har det som krävs och utbildningen är inte så ihop hängande som om man gjorde Lumpen.

 

Jag själv har nästan gjort färdigt Gk Hv vilket var en 4 veckors kurs. Med lite tid och mycket att lära sig.

 

Det är vad jag har att säga. Jag tror mer på 3 månaders och kanske någon form av skol kompani annars får de grupperna man placeras i skärpa sig och välkomna den nya.

Link to comment
Share on other sites

Problemet är att när en så kallad Gk Hv kurs görs så ska man göra allt fort och med lite tid... man tror oftas att alla har det som krävs och utbildningen är inte så ihop hängande som om man gjorde Lumpen.

 

Jag själv har nästan gjort färdigt Gk Hv vilket var en 4 veckors kurs. Med lite tid och mycket att lära sig.

 

Det är vad jag har att säga. Jag tror mer på 3 månaders och kanske någon form av skol kompani annars får de grupperna man placeras i skärpa sig och välkomna den nya.

 

Klart man välkomnar det nya, det handlar inte alls om att någon är "emot" någon ny. Problemet är som jag ser det när färska 18åringar skall medverka i skarpa stridsskjutningar med högt tempo och förflyttningar när de endast legat på skjutbanan innan.

 

Jag har själv varit hv-ungdom. Vi lärde oss massor med saker. Dock inte ett skit om hur man konkret strider. Att lära någon grunderna i strid på 4 veckor och förvänta sig att det sitter måste vara ett skämt.

Grundkravet för att vara med i HV är minst 85 dagars grundutbildning. Inte ens det är mycket tid. Jag hoppas detta försök stannar vid just ett försök.

 

Jag ser dock fram emot HV-GSU, då finns det en realistisk chans att fylla upp förbanden. Allting hänger på hur väl man tar hand om de nya soldaterna efter 3 månader. Att bara kasta in dem i grupper och förvänta sig att de är "klara" tror jag inte på. Uppföljningövningar (t.ex. en dygnsövning) 4-6 månader efter de muckat tror jag är en väg att gå. Då har de fått hinna öva någon gång "på riktigt", reflektera över sina brister och få en nödvändig repetition.

Link to comment
Share on other sites

Mina 2-cent...

 

Har alltid varit spektisk mot "3-månaders". Första vändan (99?) som fick vi en kille till mitt dåvarande

kompani som inte ens gjorde ett försök att komma med i "gänget".

 

På senare år har jag haft två i dåvarande plutonen, den ena dök aldrig upp medan den andra hela

tiden snackade om hur det var "när han låg inne". Går riktigt inte att jämföra 3-månaders GSU-HV med

GU 7-15 månader + utlandstjänst...

 

Jag vet att det finns många mycket dugliga som gjort GSU-HV, men det negativa överväger

det positiva....

 

Sen är man ju som plutonchef inte tvingad att ha personal som man anser försämra plutonens förmåga

att läsa H1-H5. Bara för man gjort GSU-HV betyder det inte per automatik att man måste vara skyttesoldat

i pluton.

Link to comment
Share on other sites

varken 3 månaders eller hvgsu soldaterna är färdiga soldater när dom kommer ut på förbanden utan måste fortfarande ses som att dom är under utbildning.

deras placering i plutonen får man göra göra efter var man har en bra gruppchef med en bra grupp som kan fortsätta lära dom. att sätta dom i en svag grupp är totalt fel för då får man en felaktig utveckling på dom soldaterna både på dom nya o de gamla

Link to comment
Share on other sites

varken 3 månaders eller hvgsu soldaterna är färdiga soldater när dom kommer ut på förbanden utan måste fortfarande ses som att dom är under utbildning.

Skillnaden är dock att 3 månaders har iaf grunderna och man kan "bygga på" deras kunskaper. "ungdomarna" anser jag inte ens vara färdig utbildade man måste börja från scratch. Samt det är inte ultimat att sätta in någon som inte är klar i gymnasiet i en grupp där medelåldern är högre än 20.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=31473

Originaltråden som startades av mig innan jag gick GK HV 2008.

 

Vi var något halvdussin HV-ungdomar från länet som gick GK HV tillsammans med ungdomar från andra områden. Vi var motiverade och hade en bra utbildningsgrund, samt stort intresse. Målet med utbildningen är att ungdomen ska fungera inom en grupp med erfarna soldater, alltså med handledning. När vi kom till våra insatsplutoner var chefen skeptisk men ändrade snabbt uppfattning. Vi fick grundläggande utbildning tillsammans med andra hvsoldater i TOS, SIB och vidareutbildning i strid som vi tog till oss. Tanken är INTE att nyutbildad GK-HVsoldat ska vara någon färdigutbildad soldat efter kursen, utan ha sådana grundläggande kunskaper att han kan placeras i ett förband för vidareutb.

 

Jag är positiv till initiativet, men tror att med yrkesförsvaret så kommer GSU HV ersätta behovet av GK HV. Något jag är kritisk till dock är kvalitén på vissa ungdomars kunskaper när de kommit till GK HV. Vissa hade aldrig ens skjutit knästående, eller med AK. Man måste se till att de ungdomar som kommer in har en gedigen grund, och är utbildade av kompetent folk (vilket bara då och då är fallet). Motivation och intresse är som alltid jätteviktigt.

 

Min slutsats efter min tid i insatskomp och min vpl: En seriöst utbildad och motiverad ungdom som går GK HV, placeras i en grp med erfarna chefer, och skickas på vidareutbildning har mycket att tillföra HV. Men HV har inte alltid kapaciteten att tillgodogöra sig soldaterna och använda dem på rätt sätt.

 

För mycket kan gå fel med utbildningen för att den ska vara hållbar som den är i nuläget. Slutprodukten varierar kraftigt. Ungdomsutbildningen från grund måste reformeras.

Link to comment
Share on other sites

Det lilla jag sett av "soldater" ur GK HV har, om jag ska vara helt ärlig, varit lätt oroande.

 

I just det fallet var det ungdomar som gått ett antal dokumenterade timmar i ungdomsvht i olika föreningar och på det ett antal helger, enligt plan totalt motsvarande 3-månaders. En del var ruskigt kompetenta, en del var rikskass.

 

Skiljelinjerna verkade gå mellan föreningarna, en del av soldaterna kunde inte ens upprätta tältförläggning eller hantera ett postställe medan andra av allt att döma var lika skärpta på det som de sämre soldaterna i min värnpliktiga pluton.

 

HV har experimenterat en del med varianter på 3-månaders, men man måste hitta en modell som garanterat fungerar, inte en som ger 25% bra soldater/soldatämnen och 75% AK4-beväpnat slagg, jag kommer vara skeptisk till soldater med mindre än sju månader i bagaget tills de bevisat någon sorts kompetens.

Link to comment
Share on other sites

Jag gick själv en hv-gsu på tre månader och jag tycker att tiden var lite väl snålt tilltaget (vilket jag i.o.f.s var medveten om). Det var inget fel på innehållet. Men problemet var att man inte hann repetera det man hade lärt sig. Tanken är att man ska vidarutbilda sig efter MUCK inom hemvärnets regi, som om det vore en fortsättning på en gu, vilket jag tycker är lite befängt. Det enda sättet att förbättra direktutbildningen är att förlänga den till minst fem månader, gärna mer.

Link to comment
Share on other sites

Som medlem i samma pluton som DXL, så känner jag att jag måste påpeka några saker.

 

1) Det var fel att kasta in dem i den övningen. Dock så var det inte bara dem som kanske inte riktigt höll nivån.

 

2) Vi hade två st, i vår pluton. Den ena skall göra sin värnplikt i höst den andra skall inte göra värnplikt.

Men som jag fattade det hela så var det hela ett smakprov för dem, om vad som finns för att få in mer folk i kompaniet, helst efter de har gjort sin GSU.

 

3) Men tycker nog detta bara är ett litet problem i helheten, ett problem som speciellt insats har. I alla fall i de plutoner jag har varit i, så är en majoritet folk som inte tjänstgjort i stridande befattningar. Vilket då faktiskt, jag kan ha fel, men är likställt med 3 månaders eller tom sämre.

 

Lägg då till rotationen av folk, i grupperna och plutonerna, då står man och stampar på ruta 1 konstant.

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Som medlem i samma pluton som DXL, så känner jag att jag måste påpeka några saker.

 

1) Det var fel att kasta in dem i den övningen. Dock så var det inte bara dem som kanske inte riktigt höll nivån.

 

2) Vi hade två st, i vår pluton. Den ena skall göra sin värnplikt i höst den andra skall inte göra värnplikt.

Men som jag fattade det hela så var det hela ett smakprov för dem, om vad som finns för att få in mer folk i kompaniet, helst efter de har gjort sin GSU.

 

Jättefint med studiebesök. Men att beväpna dom med skarpladdade AK4:or är väl kanske att ta i..

 

Jag har absolut inget emot ungdomar inom HV. Tvärtom, jag tycker bara det är högst oklokt att ge 18 åringar skarpa vapen och skicka ut dem på övningar med minimal träning i bagaget..

Link to comment
Share on other sites

Som medlem i samma pluton som DXL, så känner jag att jag måste påpeka några saker.

 

1) Det var fel att kasta in dem i den övningen. Dock så var det inte bara dem som kanske inte riktigt höll nivån.

 

2) Vi hade två st, i vår pluton. Den ena skall göra sin värnplikt i höst den andra skall inte göra värnplikt.

Men som jag fattade det hela så var det hela ett smakprov för dem, om vad som finns för att få in mer folk i kompaniet, helst efter de har gjort sin GSU.

 

Jättefint med studiebesök. Men att beväpna dom med skarpladdade AK4:or är väl kanske att ta i..

 

 

 

För ungdomsverksamheten i Blekinge brukar fråga oss ungdomar ifall vi vill delta i någon större hemvärnsövning som figuranter, man ska dock ha gått minst GK. Har man gått IK-u får man också vara stabsassisent ;)

Link to comment
Share on other sites

Efter lite betänketid:

 

Man får vad man förtjänar var det väl någon som sa.

Jag tror som många andra sagt att det här är som kommer gälla i framtiden.

Jag tycker fortfarande det är för lite utbildning och trodde när jag först fick höra om det här att det antingen skulle komma soldater med mer utbildning eller att de inte skulle få delta fullt ut förens de fått mer utbildning. Jag är besviken över att så inte är fallet.

Jag tror att det finns de i HV som faktiskt skulle utvecklas positivt om de fick "ta hand" om en sådan här ungdom och att få en i en grupp tror jag gör varken till eller från, däremot om det blir fler då tror jag faktiskt att det kan bli problem.

 

Och det sänder faktiskt konstiga signaler, man snäpper upp allt vad gäller krav och ersättningar, men man sänker kravet på utbildning.

Och om det nu är så att man inte direktplaceras i HV efter den här ungdomsutbildningen, då känns det som att försvarsmakten missar något, för visst måste det vara större behov i andra förband? Om man endå inte ska till HV efter den här utbildningen vad är poängen med utbildningen. Eller är det så att det inte alls är enbart för HV?

 

Som sagt, man får vad man förtjänar och man tager vad man haver.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det här belyser ett större problem än just enmånadskursen. Som någon nämnde tidigare, så finns det väldigt många i HV som har gjort lumpen i en icke-stridande befattning och kanske har minst lika lite eller mindre stridsutbildning.

 

Jag till exempel hade ingen som helst stridsutbildning under min värnplikt som ärkeflottist - skulle jag göra ett bättre jobb i en HV-grupp än en ungdom som faktiskt har fått stridsutbildning?

Edited by Skoog
Link to comment
Share on other sites

Även jag har uppfattningen att Gk-Hv för ungdomar inte riktigt lever upp till förväntningarna. Jag har inte själv lett denna utbildning men har varit med som biträde på en del övningar och som observatör i allmänhet. Där har jag fått uppfattningen att inte har det grundläggande militära tänkandet där man sköter sin personliga matriel och hjälper varandra. Detta kan ju har med den begränsade tidsaspekten att göra där mycket skall göras på kort tid där det krävs ett engagemang än vad det gör som ungdom.

 

Den kurs som jag följde blev klara tidigt i höstas och jag ser fram emot att se dom om ett eller två år då de har gått i befattning på ett kompani ett tag och ifall de i såfall har förbättrat sig såsom soldater.

 

Då även jag är en ärkeflottist som Skoog uttrycker det så anser jag ändå att vi har en mer gedigen militär erfarenhet att stå på och att vi då relativt enkelt skulle kunna gå in i ett kompani och efter några övningar kunna verka med framgång. Även då vi inte hade några gedigna stridsövningar så väger nog den inledande GSU och allt vad det innebär gällande att ta hand om sig själv och inse vikten av att hjälpas åt tyngst.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...