Jump to content

Recommended Posts

Idag är hemvärnet en liten gren av försvaret som just fått den enorma uppgiften att i krig vara landets huvudsakliga försvar.

Samtidigt skrotar försvaret i allt snabbare takt den reserv av matriel som ska kunna brukas i krig. Jag talar om 20-tält, de gamla svenska militärfordonen samt den reserv av k-pistar och AG42-or som funnits.

 

Jag tänker mig att hemvärnet i framtiden borde bli mer som USA's National Guard, det vill säga att vi i framtiden kommer få förfoga ur äldre matriel ur alla vapengrenar. Detta skulle innebära att hemvärnet skulle få de Gripen A, och Centurionvagnar som ska skrotas, plus att man skulle få befälet över de gamla LA-plan som användes (SK60B/C). Om frivilliga skulle få ansvar att förvalta dessa fordon, skulle försvaret kunna ha fler fordon i tjänst. Lysande med tanke på att det är just kvantitet försvaret saknar.

Försvaret skulle delas upp i tre enheter med sepparat budget: Försvarsmakten, Hemvärnet och Lumpen. De värnpliktiga får välja om de vill rycka in och utbildas till hemvärnet, eller i försvaret. Försvarets utbildningar kommer vara som dagens lumpen, plus att man kommer bli bunden till någon form av utlandstjänst, medan Hemvärnets lumpen kommer bli en mer rättfram kallakriget-tjänstgöring med kortare utbildningar och fokus på nationalförsvar.

Orsaken till att Lumpen ska ha sepparat budget är att ingen av de två grenarna ska sänka sina kvoter på grund av bristande budget.

 

Diskutera mitt förslag, diskutera egna förslag.

 

Menig Hoggelito, slut, kom :D

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Vill du ha en AG42 varsegod.. Jag håller nog fast vid min AK4/AK5a.

2. Vill du ha en kpist från 40 talet... Visst, en kpist vore önskvärt, men en 60 år gammal sådan?

 

Sedan så är det inte frågan om centurionvagnar AG42or osv som ska skrotas.. Dom har redan skrotats.

Det är inte bara att ta ett fordon och hålla det funktionsdugligt, det måste passa in i ett system också och ett gripen... passar inte in i HV.

 

Resten av det du skriver är ju som det är nu. Grundutbilding mot utlandstjänst, tre månaders utbilding mot HV för eskort/vakt tjänst/kallakrigetinvasionsförsvar.

 

Det du kallar lumpen kallar alla andra för Grundutbildningsorganisation...

 

Ställ dig frågan:

Behöver HV stridsvagnar?

Till vad behöver HV stridsvagnar?

Vad ska HV med egen JAS förmåga till i luften?

Vad behöver vi sekelgamla vapen och fordon till?

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

Om Kpist M 45 Den är bra även i dag så skulle den fungera utmärkt. Och att förstöra den ser jag som ett slöseri med resurser. Bättre vore att man placerade överskottsvapen så som Kpist, Ak4, AK5, GRG, KSP i centralt förråd tillsammans med överskottsuniformer och personlig utrustning och en del förläggningsmaterial. Fordon och tyngre utrustning gör vi som idag skrotar skiten.

Genom att behålla personlig utrustning kan man om nu läget drastigt förändras någon gång i framtiden relativt snabbt utbilda Soldater utan att behöva köpa in basutrustning, i stället kan man koncentrera sig på den tyngre moderna materialen.

 

Om Hemvärnet. Av alla enheter som försvaret förfogar över så är hemvärnet den som är lättast gripbar inom landet, det är alltid Hemvärnet som kallas ut när man ska ge stöd till Samhället. Och att bättra på Hemvärnets förmåga är att anse att radikalt förbättra våran förmåga att verka snabbt i Sverige.

 

Att ge en viss del av Hemvärnet en mycket stark slagkraft, en mycket bra ide. Att Huvudstads området skulle ha en 3-4 Bataljoner ur Hemvärnet som är utrustade med Stridfordon 90, luftvärn och kanske stridsvagn 121, samt en del marina enheter skulle vara en mycket kostnadseffektiv tröskelförsvar runt Sveriges mest känsligaste myndigheter.

 

Generellt höja Hemvärnets förmåga att verka ökar vår förmåga radikalt, De lokalförsvarförband som vi en gång i tiden hade finns inte mer, och skulle inte Hemvärnet funnits så skulle det vara ett totalt vakum av militära förband runt om Sverige.

 

I dagsläget spenderar vi runt 560 miljoner på Hemvärnet. Om vi skulle höja anslaget till runt 2 500 miljoner kronor. Öka direktutbildningen till hemvärnet, bättra på utbildning/övningar, tillföra mer modern material. skapa olika truppslagshemvärn så som MP, LV, och fältarbetsenheter.

förutsättningen för att en radikal förbättring skulle kunna ske är att man är bered att ge acceptabla ersättningar till fotfolket. En bas ersättning för 14 dagars övningstid med 10 000 kr skattefritt torde motivera Soldaterna än mer att delta, framför allt så skulle de anhöriga gnälla mindre.

 

Man behåller Dagens TOEM i huvuddel men förbättrar förmågan att lösa uppgifterna.

 

Hemvärnsoldaten = En deltidssoldat som frivilligt ställer upp.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

1. Vill du ha en AG42 varsegod.. Jag håller nog fast vid min AK4/AK5a.

Felet är att Sverige idag INTE HAR 750 000 automatkarbiner och kulsprutor. Därav måste man behålla kpisten och AG'n.

 

2. Vill du ha en kpist från 40 talet... Visst, en kpist vore önskvärt, men en 60 år gammal sådan?

Många soldater föredrar idag fortfarande Kpist framför exempelvis MP5. Däribland äldre CIA agenter som fått utbildning på både och.

 

Sedan så är det inte frågan om centurionvagnar AG42or osv som ska skrotas.. Dom har redan skrotats.

Det är inte bara att ta ett fordon och hålla det funktionsdugligt, det måste passa in i ett system också och ett gripen... passar inte in i HV.

Då jag gjorde lumpen 2006/2007 påbörjades skrotningen av den reserv av Centurionvagnar som fanns. Skulle beslut tas omfattande skulle antagligen 5-10 vagnar finnas kvar att förfoga över. Det jag talar om är att göra om hemvärnet till en variant av USA's National Guard. De har i stor utsträckning äldre flygplan och stridsfordon. Gripen är gjord för att hanteras av värnpliktiga (undantaget piloter och ledning).

 

Resten av det du skriver är ju som det är nu. Grundutbilding mot utlandstjänst, tre månaders utbilding mot HV för eskort/vakt tjänst/kallakrigetinvasionsförsvar.

Jag gjorde lumpen i fjol, och då var det en salig blandning av utlandstjänst och nationalförsvar. I stort sett det enda hemvärnsmän utbildas till idag är infanteri. Du måste göra lumpen för att ens bli signalist. Min tanke är att hemvärnsutbildningen ska vara som en fullskalig lumpenutbildning på 3-11 månader beroende på befattning. Värnpliktiga ska få VÄLJA om de vill tjänstgöra i HV eller ordinarie FM. FM blir precis som idag, HV blir ungefär som FM var under kalla kriget.

 

Ställ dig frågan:

Behöver HV stridsvagnar?

Till vad behöver HV stridsvagnar?

Vad ska HV med egen JAS förmåga till i luften?

Vad behöver vi sekelgamla vapen och fordon till?

Sverige behöver fler stridsfordon till befintlig budget.

Hemvärnet behöver stridfordon därför att vi behöver stridsfordon, och därtill tillhörande besättningar som kan samverka med hemvärnet vid snabb mobilisering. Hemvärnet kan mobiliseras på ett dygn, medan ordinarie försvar behöver minst en vecka. Full mobilisering anses idag ta ett år. Infanteri skall aldrig behöva kämpa ensamt, de ska ha stöd från flyg och pansar för att göra effektivt motstånd.

HV behöver inte specifikt en JAS-förmåga, men det är vettigare att HV får de JAS A som ska skrotas, än att man köper in utländska plan för stora pengar.

De stridfordon HV ska förfoga över ska enbart vara till för försvarskrig, alltså kan man skita i att göra dom ökentäta, och kapabla att på en massa komplicerade vis samverka med främmande länder. Exempelvis vore införskaffning av Attackhelikoptrar ett hett alternativ.

Edited by darkjak
Link to comment
Share on other sites

HV behöver inte specifikt en JAS-förmåga, men det är vettigare att HV får de JAS A som ska skrotas, än att man köper in utländska plan för stora pengar.

 

Så du menar att HV behöver inte en JAS-förmåga men ändå skulle det bli aktuellt att köpa in utländska flygplan?

 

De stridfordon HV ska förfoga över ska enbart vara till för försvarskrig, alltså kan man skita i att göra dom ökentäta, och kapabla att på en massa komplicerade vis samverka med främmande länder.

 

Så om någon önskar att hjälpa oss mot den lede Fi, skall vi inte kunna samverka med dem på hemmaplan då?

 

Exempelvis vore införskaffning av Attackhelikoptrar ett hett alternativ.

 

Om du har lust, kan du ta och bolla upp en budget summa för allt detta, d.v.s A-Hkp alt. Stridsfordon/Stridsvagnar och kanske framförallt JAS. Vem skall flyga/spaka/köra/verka med dessa, och vad kostar detta i Utbildning och anskaffning?

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Sverige behöver fler stridsfordon till befintlig budget.

Hemvärnet behöver stridfordon därför att vi behöver stridsfordon, och därtill tillhörande besättningar som kan samverka med hemvärnet vid snabb mobilisering. Hemvärnet kan mobiliseras på ett dygn, medan ordinarie försvar behöver minst en vecka. Full mobilisering anses idag ta ett år. Infanteri skall aldrig behöva kämpa ensamt, de ska ha stöd från flyg och pansar för att göra effektivt motstånd.

HV behöver inte specifikt en JAS-förmåga, men det är vettigare att HV får de JAS A som ska skrotas, än att man köper in utländska plan för stora pengar.

De stridfordon HV ska förfoga över ska enbart vara till för försvarskrig, alltså kan man skita i att göra dom ökentäta, och kapabla att på en massa komplicerade vis samverka med främmande länder. Exempelvis vore införskaffning av Attackhelikoptrar ett hett alternativ.

 

Hur tänker du finansiera de stridsfordonen i befintlig budget?

Vad är det som gör att HV kan mobilisera på ett dygn (motsv)

Link to comment
Share on other sites

AG!!! Den hade jag nästan glömt :happy: Den lilla bössan bör ha ett eget SäkI för sig... AG-finger är väl ett erkänt faktum. Jag gillar dock idén med att Hv är lite mer åt NG... dock en egen modell. Vi bör ha olika förbandstyper som är mer knutna till lokala/regionala uppgifter och förutsättningar, ex MP, spaningsförband, "Fuseljärer" (Lätt skytte) och kanske någon form av splitterskyddat förband där det finnes behov... typ insats med Patria eller något sådant. Men att Hv skulle utrustas med strv, JAS och annan tung utrustning ser jag som en utopi. Varför ska Hv utrustas med detta när det inte finns anledning att ens utrusta ordinarie markstridsförband med så gammal skåpmat... okay... någon/några MTLB till HV kanske är rimligt men annars? Nääää!

 

K-pist 45 är ett riktigt "socker-gull" och jäkligt trevlig... men finns den kvar över huvudtaget? Den är väl lika död som Strv 104!?! :wacko:

Link to comment
Share on other sites

Så du menar att HV behöver inte en JAS-förmåga men ändå skulle det bli aktuellt att köpa in utländska flygplan?

 

HV behöver inte hypermoderna swingroleplan, men i och med att vi har en drös som ska skrotas kan vi likaväl ta de plan vi har, för att dryga ut vårt flygpvapen för att se till så att vi har i alla fall 200 stridsdugliga plan. Såklart kommer vi inte ha råd med att rädda ALLA Gripenplan, men därutöver har vi SK60B/C att dryga ut med, som ju är ett jättesimpelt plan.

 

Så om någon önskar att hjälpa oss mot den lede Fi, skall vi inte kunna samverka med dem på hemmaplan då?

Visst ska det vara möjligt, men det är onödigt dyrt att använda plattformar med avancerade system till för just detta. Tänk så blir man allierad med ett land vars system likförbannat inte är med i vår kompatibilitetslista?

 

Om du har lust, kan du ta och bolla upp en budget summa för allt detta, d.v.s A-Hkp alt. Stridsfordon/Stridsvagnar och kanske framförallt JAS. Vem skall flyga/spaka/köra/verka med dessa, och vad kostar detta i Utbildning och anskaffning?

Budget: Tja, i min mening borde HV få i alla fall en miljard i årsbudget till att börja med. Sen om man inte kan ställa undan fordonen i de gamla beredskapslagrena så finns det hela övergivna samhällen uppe i Norrland som försvaret skulle kunna köpa in för inte allt för stora pengar. Stridsfordon skulle inte kosta någonting i införskaffning, och reservdelar borde vi ha lager på fortfarande.

 

Vem som ska spaka fordonen: Vi hade på 90-talet cirka 400 jakt, attack och spaningskapabla flygplan och där tillhörande piloter. Ta några av de pensionerade Viggen-piloterna och erbjud dom att bli utbildade på Gripen, och därefter spaka dessa plan cirka en vecka om året. Det låter lite, men det finns länder (Nordkorea) där den årliga flygtiden ligger på två timmar. Gripen kostar "bara" 20 000 kronor per timme att hålla i luften inräknat drivmedel, reservdelar, pilotlöner och löner till markpersonal. Om sistnämnda jobbar ideellt kan det bli ännu billigare. Idag är man krigsplacerad i 5 år. Är man äldre än 25 kommer det alltså någon och snor din plats. Jag tror att många skulle vilja ha kvar sin krigsplacering, och att å få fortsätta spaka de fordon man utbildats för, fast inom hemvärnet vore ett vettigt alternativ. Alltså borde vi ha gott om stridsfordonsbesättningar.

 

Det jag har talat om kostar ingenting i anskaffning, och att träna om Viggenpiloter till Gripen borde inte vara någon jättekostnad. Eventuellt skulle införskaffning av attackhelikopter kosta relativt mycket.

 

Såklart är Gripen den mest orealistiska och utopiska idé här. Detta kräver sin budget självklart, men det är fullständigt idiotiskt att skrota 60 stycken toppmoderna flygplan, därav finner jag hemvärnet som ett mycket bättre, och faktiskt billigare alternativ.

 

 

K-pist 45 är ett riktigt "socker-gull" och jäkligt trevlig... men finns den kvar över huvudtaget? Den är väl lika död som Strv 104!?! unsure.gif

Den finns kvar i begränsat antal inom hemvärnet. Läste i fjol om MC-ordonanser i HV som fortfarande använder dom.

 

Vad är det som gör att HV kan mobilisera på ett dygn (motsv)

Alla soldater i HV ska vid mobiliseringsorder samlas för upplåsning av vapen inom 12 timmar om jag minns rätt. Då är de klara i uniform och med stridsdugligt vapen. Sedan ska de lastas upp på fordon med förläggningsmatriel och åka ut i fält. Vanliga försvaret måste dela ut uniformer, vapen och annan matriel, kanske organisera och döpa plutoner, låta soldaterna skottställa vapnen bland mycket annat. Själva meningen med HV är att det ska kunna mobiliseras snabbt.

Alla i hemvärnet vet vad dom ska göra vid mobiliseringsorder: samlas med full stridsutrustning, och utföra den uppgift jag sedan innan blivit tilldelad.

Jag har gjort lumpen, och har fått den luddiga ordern att jag ska infinna mig på T2, och att jag är krigsplacerad som det jag är utbildad till i 3-4 år. Vilket truppslag ska jag vara sedan? Vilken pluton kommer jag ingå i? Vad blir min uppgift? Vad för matriel kommer jag vara berättigad till? Det hela kommer jag få reda på på plats, tillsammans med kanske 30 000 andra före detta lumpare.

Stridsfordonsbesättningar inom HV kommer att veta att: Jag ska upp till skjulet där stridsfordonet står, sätta drivmedel i tanken, ladda bössorna, hälla destvatten i batteriet, för att därefter lyfta i det i vagnen, och göra tillsyn inför strid, varefter jag får order från befäl.

Link to comment
Share on other sites

Hemvärnet har ju anpassats och moderniserats offantligt. Genom de nya insats & underrättelseplutonerna har hemvärnet fått en större tillgång till fordon och snabba insatser, men Gripen????

 

Hemvärnet borde definitivt få mer, men jag tycker visionen är att gå till överdrift. Särskilt med tanke på att allt sånt kostar ofantliga summor. Vart ska man ta dem pengarna ifrån? Ska man minska bidragen, höja skatten, ge mindre pengar till skola, vård & omsorg?

 

Personligen tycker jag att försvaret bör få mer pengar, men det är mycket som bör få mer pengar. Jag kan mkt väl tänka mig att det omfördelas resurser till Försvaret/Hemvärnet för att ge hemvärnssoldaterna bättre utrustning för att lösa de uppgifter de har och att kunna öva mer för.

 

men att ge dem stridsfordon och flygplan! Det skulle pressa statsbudgeten för mycket.

Link to comment
Share on other sites

@darkjak

 

Jag är den ivrigaste anhängaren av att diskutera okonventionell metoder och idéer, men får inte grepp på hur du har tänkt att ditt förslag skall kunna genomföras i verkligheten. JAS, stridsvagnar, avdankade viggenpiloter etc. Dessutom undrar jag var all mtrl skall förvaras, och till vilken kostnad?

Vi har precis lagt ner invasionsförsvaret och skrotat bort all överflödig mtrl. Nu vill du återskaffa den igen. Hur skall det gå till?

Kostymen har krympt och därmed personalstyrkan. Vem skall ta hand om, och underhålla allt detta du vill lägga på hyllan?

 

Hela FM består av ett antal olika funktioner och förmågor som tillsammans utgör ett system. Var passar dina visioner in i denna helhet?

Tycker att du resoner lite i banor av.....bra att ha.....utan att precisera i vilka sammanhang Hemvärnets stridsvagnar och JAS plan passar in.

Vidare undrar jag om FM har behov av vapensystem med tillhörande operatörer som inte är av yttersta kvalitet. (10 timmars flygövning)

Hur t ex sådana JAS plan kunna ingå i insatsförsvaret som en integrerad del?

Link to comment
Share on other sites

Jag är den ivrigaste anhängaren av att diskutera okonventionell metoder och idéer, men får inte grepp på hur du har tänkt att ditt förslag skall kunna genomföras i verkligheten. JAS, stridsvagnar, avdankade viggenpiloter etc. Dessutom undrar jag var all mtrl skall förvaras, och till vilken kostnad?

Som jag tidigare föreslog kan man köpa övergivna byar. Vart förvarade försvaret sin reserv då vi hade invasionsförsvar?

Ekonomiskt sett duger en effektivisering bra. Idag får värnpliktiga order om att skjuta bort tusentals skott i slutet av olika övningar, för att befälen inte orkar med det pappersarbete det innebär att lämna in am-en. Sedan slarvar befäl ibland, och glömmer av att köpa in mat till sina soldater, vilket innebär att cateringfirmor hyrs in, eller att man åker till donken för att hämta mat till hela plutonen. Bägge fall har skett på min pluton, och annat slarv har också kostat. En hårdare policy skulle kunna innebära att man kan spara in många miljoner varje år, pengar som kan flyttas till HV. Sedan kan jag tänka mig att man skulle flytta pengar från försvaret till HV. Skulle min idé drivas igenom hela vägen skulle HV få kanske upp till 10% av försvarsbudgeten. Då vissa uppgifter flyttas över från FM till HV, kommer även FM ha mindre behov av pengar.

 

Vi har precis lagt ner invasionsförsvaret och skrotat bort all överflödig mtrl. Nu vill du återskaffa den igen. Hur skall det gå till?

Jag var emot skrotningen av invasionsförsvaret från första början. Hur det ska gå till? Lätt, så fort försvaret vill bli av med ett vettigt vapensystem, langas det över till HV, förutsatt att HV tycker matrielet är vettigt. À la US National Guard.

 

Kostymen har krympt och därmed personalstyrkan. Vem skall ta hand om, och underhålla allt detta du vill lägga på hyllan?

Som tidigare sagt ska den matrielen vårdas av frivilliga. Hemvärnsmän, patrioter, motorälskare bland annat. Vissa kommuner investerar i fritidsgårdar där man mekar med gamla bilar. Kanske nån kommun kan ordna en fritidsgård där ungdomarna får vårda stridsfordon.

 

Hela FM består av ett antal olika funktioner och förmågor som tillsammans utgör ett system. Var passar dina visioner in i denna helhet?

"Nationella skyddsstyrkorna"?

 

Tycker att du resoner lite i banor av.....bra att ha.....utan att precisera i vilka sammanhang Hemvärnets stridsvagnar och JAS plan passar in.

Som tidigare sagt, snabb mobilisering, tidig samverkan med infanteri och ökad kvantitet. Gripen ska som tidigare sagt vara billig att hålla i luften, och nu finns chansen att få tag på en drös gratis.

 

Vidare undrar jag om FM har behov av vapensystem med tillhörande operatörer som inte är av yttersta kvalitet. (10 timmars flygövning)

FM har behov av ökad kvantitet, något som idag saknas på grund av den hetsbantning som skett. Dessutom är meningen med att HV har tillgång till all matriel att försvaret på ett dygn ska ha enheter ur alla vapengrenar redo. FI ska ha det jobbigt från dag 1, inte när de redan huttit ta halva landet. Piloter som har många års erfarenhet av exempelvis Viggen eller Draken borde veta hur man agerar i luftstrid, och tiotalet timmars repetition varje år borde räcka, i alla fall om man har en simulator piloterna får fri tillgång till.

 

Hur t ex sådana JAS plan kunna ingå i insatsförsvaret som en integrerad del?

Lätt svar: Det ska de inte. De ska vara för nationalförsvar endast. Försvaret vill inte ha dom till insatsförsvaret, fine, ge dom till HV.

Edited by darkjak
Link to comment
Share on other sites

Stay off those cornre drugs...

 

Men det vore onekligen roligt att få se vad några divisioner 39A, flugna av PRO och servade av möpar skulle ge för effekt, mätt i pang per peng. Ledsen för att avbryta wankfesten, men har du ens funderat på en smärre detalj som kallas anslag och budget?

Link to comment
Share on other sites

Jag är den ivrigaste anhängaren av att diskutera okonventionell metoder och idéer, men får inte grepp på hur du har tänkt att ditt förslag skall kunna genomföras i verkligheten. JAS, stridsvagnar, avdankade viggenpiloter etc. Dessutom undrar jag var all mtrl skall förvaras, och till vilken kostnad?

Som jag tidigare föreslog kan man köpa övergivna byar. Vart förvarade försvaret sin reserv då vi hade invasionsförsvar?

Ekonomiskt sett duger en effektivisering bra. Idag får värnpliktiga order om att skjuta bort tusentals skott i slutet av olika övningar, för att befälen inte orkar med det pappersarbete det innebär att lämna in am-en. Sedan slarvar befäl ibland, och glömmer av att köpa in mat till sina soldater, vilket innebär att cateringfirmor hyrs in, eller att man åker till donken för att hämta mat till hela plutonen. Bägge fall har skett på min pluton, och annat slarv har också kostat. En hårdare policy skulle kunna innebära att man kan spara in många miljoner varje år, pengar som kan flyttas till HV. Sedan kan jag tänka mig att man skulle flytta pengar från försvaret till HV. Skulle min idé drivas igenom hela vägen skulle HV få kanske upp till 10% av försvarsbudgeten. Då vissa uppgifter flyttas över från FM till HV, kommer även FM ha mindre behov av pengar.

 

Vi har precis lagt ner invasionsförsvaret och skrotat bort all överflödig mtrl. Nu vill du återskaffa den igen. Hur skall det gå till?

Jag var emot skrotningen av invasionsförsvaret från första början. Hur det ska gå till? Lätt, så fort försvaret vill bli av med ett vettigt vapensystem, langas det över till HV, förutsatt att HV tycker matrielet är vettigt. À la US National Guard.

 

Kostymen har krympt och därmed personalstyrkan. Vem skall ta hand om, och underhålla allt detta du vill lägga på hyllan?

Som tidigare sagt ska den matrielen vårdas av frivilliga. Hemvärnsmän, patrioter, motorälskare bland annat. Vissa kommuner investerar i fritidsgårdar där man mekar med gamla bilar. Kanske nån kommun kan ordna en fritidsgård där ungdomarna får vårda stridsfordon.

 

Hela FM består av ett antal olika funktioner och förmågor som tillsammans utgör ett system. Var passar dina visioner in i denna helhet?

"Nationella skyddsstyrkorna"?

 

Tycker att du resoner lite i banor av.....bra att ha.....utan att precisera i vilka sammanhang Hemvärnets stridsvagnar och JAS plan passar in.

Som tidigare sagt, snabb mobilisering, tidig samverkan med infanteri och ökad kvantitet. Gripen ska som tidigare sagt vara billig att hålla i luften, och nu finns chansen att få tag på en drös gratis.

 

Vidare undrar jag om FM har behov av vapensystem med tillhörande operatörer som inte är av yttersta kvalitet. (10 timmars flygövning)

FM har behov av ökad kvantitet, något som idag saknas på grund av den hetsbantning som skett. Dessutom är meningen med att HV har tillgång till all matriel att försvaret på ett dygn ska ha enheter ur alla vapengrenar redo. FI ska ha det jobbigt från dag 1, inte när de redan huttit ta halva landet. Piloter som har många års erfarenhet av exempelvis Viggen eller Draken borde veta hur man agerar i luftstrid, och tiotalet timmars repetition varje år borde räcka, i alla fall om man har en simulator piloterna får fri tillgång till.

 

Hur t ex sådana JAS plan kunna ingå i insatsförsvaret som en integrerad del?

Lätt svar: Det ska de inte. De ska vara för nationalförsvar endast. Försvaret vill inte ha dom till insatsförsvaret, fine, ge dom till HV.

 

Darkjak! För att minska tiden du behöver att sitta och skriva och för att få citaten korrekt vill jag gärna slå ett slag för följande tråd.

 

Ings Lilla quote skola.

 

Kan gör debatterandet mer smidigt i fortsättningen.

 

/JBP - BlåGul

Link to comment
Share on other sites

Som alltid när sådant här ämne kommer upp så spårar det lätt ut till det extrema.

 

Stridsflyg till Hemvärnet, det behövs inte, Flygvapnets piloter är heltidsanställda och finns tillgängliga om det skulle skorpa till sig rejält, Dessutom skulle dessa kunna använda information som Hemvärnets spaningsförband skaffar fram för att slå mot mål.

 

Förutsättningen för att det skulle ske är att Hemvärnet har utmärkt kommunikation en viss mobilitet och på utvalda ställen utmärkt förmåga att försvara och skydda objekt från både mark och lufthot

 

Att man skulle flytta 2 000 miljoner från ex Materialanslagen till Hemvärnets budget för att stärka upp Hemvärnets förmåga anser jag inte omöjligt. det är en prioritetsfråga om var man vill lägga resurserna. Dessutom för dessa pengar så skulle man få en synerligen höjd förmåga på det enda förband som snabbt skulle kunna skapa ett tröskelförsvar.

 

Att i ett känsligt läge beordra Moblisering och sedan vara tvungen att vänta på resultatet i månader är ingen bra sak när man samtidigt saknar ett tröskelskydd för alla vitala funktioner.

 

Att beodra ut ett förstärkt Hemvärn är en mindre problem i ett känslig läge. än att moblisera.

 

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Men vem vill ha det föreslagna Hemvärnet? Det har definitivt inte efterfrågats av varken den militära eller politiska ledningen, så det kommer inte att ske. Läser man Perp så kan man uttyda attt det man vill ha är en variant på det gamla lokalfsörsvarsinfanteriet (fast med förbättrad rörlighet). Skydda eller bevaka med R0 beredskap, möjlighet att kunna genomföra försvars- och fördröjningsstrid, och med KFÖ varje år. Poängen i det hela ska vara att Hemvärnets personal ska ha kontrakt, precis som hela FM i övrigt. Är det den ambitionsnivån vi ska lägga oss på, så gott så.

 

Prioriterat bör då vara att de nationella skyddstyrkorna kan 'prata' med insatsförbanden, inte att tillföra överårig utrustning.

Link to comment
Share on other sites

Vi för denna diskusion? "Back to basic"....

 

HV eget Luftwaffe... om Hv nu ska pynta egna kärror så bör det väl vara något billigt och lättfluget för det fattiga Hv... så varför inte göra som Indiens FV och köpa in Zenair 701 "Skyjeep" (är ingen datanörd och kan därför inte länka... men googla fritt godvänner).

 

K-pist 45(B) är inte med oss längre (så din källa anno hösten 2006 är lite förlegad)...

 

Allt vad Galtar, strv, National Guard (look-alike) är fortfarande en utopi, fokus måste först och främst ligga på lägre chefers kompetens att leda förbandet dvs stridens grunder (Eld, rörelse & skydd i tid och rum)... allt lull-lull kan vi ta senare.

 

ge Hv en vass pluton, inte en JAS 39 :rockon: (dvs en massa *bling-bling*)

 

Ponera nu att det är så som Sleipnir säger... vad kan göras åt detta??? Ska FM "hora" ner sig för att passa in i Hv utb? eller ska Hv sparka sig själv på p***kulorna och ge sig tusan på att visa övriga FM att man kan tamigfan FÖRDRÖJJA MEK FI FRAMRYCKNING MOT... Jo!!!! Jag vet!!! Grg kan inte skada lacken på en CV90 *flås* *flås* (från alla pansarskyttefolk)... vapenverkan är en HEEEEEEELT annan sak.... Hv har de vapen de har och det är FM fel/orsak att det är så. Det viktiga är inte att "Åttafyra" bankar igenom en CV90... det viktiga är..... FUNGERAR FÖRBANDET PÅ RÄTT SÄTT!!!!

 

Edit:*bling-bling* + lite tillägg 3 timmar senare...

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Angående perspektivplaneringen såg jag detta på SVT http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2262...4&lpos=bild

Torde vara en av orsakerna att man reagerar som man gör. samtidigt måste jag säga att kostnaderna i propotion till vad man får ut är ju inte dåligt. många vill ju göra värnplikten men får inte så detta skulle ju kunna vara en väg att gå.

II63

Link to comment
Share on other sites

Idag får värnpliktiga order om att skjuta bort tusentals skott i slutet av olika övningar, för att befälen inte orkar med det pappersarbete det innebär att lämna in am-en. Sedan slarvar befäl ibland, och glömmer av att köpa in mat till sina soldater, vilket innebär att cateringfirmor hyrs in, eller att man åker till donken för att hämta mat till hela plutonen. Bägge fall har skett på min pluton, och annat slarv har också kostat.

 

Oj oj, jag orkar verkligen inte såga ditt i alla avseenden kassa förslag, men jag måste bemöta detta stycke.

 

 

1. Menar du att värnpliktsförband gör så här eller är det hemvärnsförband?

 

2. Hur mycket pappersarbete innebär det att lämna tillbaka uthämtad ammunition? Vet du egentligen det?

 

3. Tror du att det är för att man har slarvat eller glömt bort att beställa som man äter på McDonalds ibland, eller tror du att det är för att det blir billigare och enklare i vissa fall att göra så än att få mat utkörd från en militärrestaurang?

Link to comment
Share on other sites

Vi för denna diskusion? "Back to basic"....

 

HV eget Luftwaffe... om Hv nu ska pynta egna kärror så bör det väl vara något billigt och lättfluget för det fattiga Hv... så varför inte göra som Indiens FV och köpa in Zenair 701 "Skyjeep" (är ingen datanörd och kan därför inte länka... men googla fritt godvänner).

 

K-pist 45(B) är inte med oss längre (så din källa anno hösten 2006 är lite förlegad)...

 

Allt vad Galtar, strv, National Guard (look-alike) är fortfarande en utopi, fokus måste först och främst ligga på lägre chefers kompetens att leda förbandet dvs stridens grunder (Eld, rörelse & skydd i tid och rum)... allt lull-lull kan vi ta senare.

 

ge Hv en vass pluton, inte en JAS 39 :rolleyes: (dvs en massa *bling-bling*)

 

Ponera nu att det är så som Sleipnir säger... vad kan göras åt detta??? Ska FM "hora" ner sig för att passa in i Hv utb? eller ska Hv sparka sig själv på p***kulorna och ge sig tusan på att visa övriga FM att man kan tamigfan FÖRDRÖJJA MEK FI FRAMRYCKNING MOT... Jo!!!! Jag vet!!! Grg kan inte skada lacken på en CV90 *flås* *flås* (från alla pansarskyttefolk)... vapenverkan är en HEEEEEEELT annan sak.... Hv har de vapen de har och det är FM fel/orsak att det är så. Det viktiga är inte att "Åttafyra" bankar igenom en CV90... det viktiga är..... FUNGERAR FÖRBANDET PÅ RÄTT SÄTT!!!!

 

Edit:*bling-bling* + lite tillägg 3 timmar senare...

Felet är at Zenair'en bara har spaningsmöjligheter, och att vi inte redan har en drös Zenairs liggandes. I alla fall borde HV, eller ordinarie försvaret för den delen, återuppta LA-programmet.

sk60_p_v_g.jpgSaab%20105.jpg

 

Enda orsaken jag tar upp Gripen som möjlighet i hemvärnet är just risken att ett stort antal plan ska skrotas. Såklart är det optimala att de förblir inom flygvapnet, flugna av heltidspiloter, men om valet står mellan att skrota dom, och låta dom bli flugna av halvbra piloter inom HV, vet jag vilket jag skulle välja.

 

Det du säger om att skickliga gruppchefer är viktigt, stämmer absolut. Dock förblir ett problem: kvantitet. Försvaret har för lite av i princip allting, och att ha en reserv av äldre matriel kan rädda läget. Som soldat skulle i alla fall jag vilja ha stöd från pansar från dag ett, istället för att vänta i en vecka eller vad det kan bli innan ordinarie försvaret lyckas mobilisera sina värnpliktiga och lyckats luska ut vilka som ska få göra vad och vad som ska göras.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer mina åsikter om förslaget:

 

Varför ska vi dela upp försvaret? Vi kommer inte att ha tillräckliga mängder soldater för att det ska fungera. Istället för att dela upp försvaret tycker jag att man ska samarbeta mer. Om hemvärnet utgör "beredskapsstyrkan" på land så tycker jag att man ska integrera den med resten av försvaret. En del av de problem som plågar hemvärnet idag kommer från att man har blivit en "avskälpningsplats" för gammal materiel. Är det inte bättre att man låter hemvärnet bli lätta infanteriförband med hög beredskap? Se till att man får likvärdig utrustning som resten av försvaret så att utbildning och inköp kan göras gemensamt. Vilken utrustning tycker jag behövs?

* Bättre radioutrustning (Ra 180?)

* Bättre fordon (Ersättare till TGB 13 och 20. Behöver inte vara splitterskyddade, ska inte vara mer stridsfordon än de vi har nu)

* Eldlednigsutrustning (För artilleri/cas)

 

En kort kommentar om "huvudvapnet" inom HV, jag tycker att man ska behålla 4:an till FM skaffar en ersättare till AK5 och byta till det nya då. Det kommer att ta så lång tid att byta vapen att vi kommer att vara klara lagom till resten av FM ska byta och det tycker jag är onödigt då målet borde vara att ha samma vapen som övriga FM

 

Angående gammal utrustning, ok de är billiga i inköp men ofta är de dyrare att ha i drift. Ett annat problem är att gammal (och använd) material kan ha en begränsad livstid kvar (t.ex. antal flygtimmar) att förlänga denna tid brukar bara användas för att fylla tiden tills ett nytt system kan tas i bruk. Dessutom kräver det att man bygger upp nya "regementen" eller utvecklar de som redan finns, men om man binder stora resurser på en litet antal platser förlorar man den stora spridningen som HV har nu

 

Sammanfattning:

HV kan inte inte bli ett svenskt NG, de pengarna (om de skulle finnas) borde isåfall användas till att vidmakthålla kunskapen hos de värnpliktiga (aka repmånad) och/eller utöka det vanliga försvaret. Dessutom finns just nu inte den "försvarsvilja" som krävs för att genomdriva ett förslag som detta

Gammal utrustning är inte liktydig med bra utrustning (detsamma gäller också för ny utrustning)

Integrera, inte dela!!

 

 

Octavius

:rolleyes:

Edited by Octavius
Link to comment
Share on other sites

Enda orsaken jag tar upp Gripen som möjlighet i hemvärnet är just risken att ett stort antal plan ska skrotas. Såklart är det optimala att de förblir inom flygvapnet, flugna av heltidspiloter, men om valet står mellan att skrota dom, och låta dom bli flugna av halvbra piloter inom HV, vet jag vilket jag skulle välja.

Det var just detta jag åsyftade på i ett tidigare inlägg. SYSTEM!!! Ett JAS eller annat stridflygplan för den delen ingår i ett system. Menar Du på fullaste allvar att Hemvärnet skall bygga upp ett JAS system bredvid flygvapnets? Själva leveransverktyget(flygplanet) är ju enbart den yttersta spetsen i ett helt vapensystem. Vem skall står för alla de andra bitarna i vapensystemet? Flygvapnet? Ja, men då kan FV lika gärna själva operera flygplanen vilket man redan sagt att man inte vill/behöver.

 

Halvbra piloter? Trodde det var allmänt känt att FM uttryckliga målsättning är att satsa på kvalitet. Det som inte är tiptop och det bästa, det skall vi inte ha.

Var någon stans kommer halvbra piloter in i den bilden?

 

Skall vi vara realistiska så är flygplanen i fråga värda 0:- De är omoderna, finns inga köpare, inget behov. Förmodligen skulle man vara tvungen att uppgradera dem också för att passa in i dagens tekniska system också. M.a.o. är marknadsvärdet obefintligt. Visst skrotvärde kvarstår.

Flyg dem till Stena Metall med gott samvete.

 

Huvudlinjen är att Hemvärnet tillförs mtrl framtagen för Hemvärnet. Arvsprincipen med gammal övertalig mtrl gäller inte längre. Ex. Rödpunktsikten, Patronlägeslås, Nya fordon etc.

Vad gör vi när Dina JAS är förbrukade? Skall vi köpa in vad FV behöver plus ett övertal som Hv kan ta ? Dock till en annan kostnad än gratis.

Link to comment
Share on other sites

Stay off those cornre drugs...

 

Men det vore onekligen roligt att få se vad några divisioner 39A, flugna av PRO och servade av möpar skulle ge för effekt, mätt i pang per peng. Ledsen för att avbryta wankfesten, men har du ens funderat på en smärre detalj som kallas anslag och budget?

Stay off them cornre durgs heter det väl ändå, sport ;)

Link to comment
Share on other sites

Min vision

 

Lägg ner HV och alla "frivillig" organisationer.

Skapa något som är mer som TA / NG, med tydligare anknytning till respektive förband

Öva en helg per månad samt minst en vecka per halvår

 

 

Kan tänkas att jag pga kunskap,ålder,tillgänglighet osv inte skulle platsa,

men så får det bli...

Link to comment
Share on other sites

Min vision

 

Lägg ner HV och alla "frivillig" organisationer.

Skapa något som är mer som TA / NG, med tydligare anknytning till respektive förband

Öva en helg per månad samt minst en vecka per halvår

 

 

Kan tänkas att jag pga kunskap,ålder,tillgänglighet osv inte skulle platsa,

men så får det bli...

 

Amen, broder!

Link to comment
Share on other sites

Men hur skall det göras med Ungdomsutbildning då?

Tråden handlar inte om ungdomsverksamhetens framtid och utveckling, utan hemvärnets. Denna är mer passande: http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=33464

 

Edit: Det enda Hemvärnet och Hemvärnsungdom har gemensamt numera är i princip namnet. HVU och HV går skilda vägar. Hur HV påverkas som förband har inget med ungdomsutbildning att göra, eller har jag fel?

Edited by Munken_swe
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...