Jump to content

Recommended Posts

Så i princip blir HV Infanteri förband uttan upgiften Ta Terräng?

 

Vilket i praktiken innebär att om Fi hinner först till gungorna, så för Hv gå någon annanstans och leka. :baskerPa:

 

Äntligen.. Visst kan det ses som lite tafatt men om HV nu ska bli bra på att utföra sin huvuduppgift så krävs nog denna mer begränsade inriktning. Att hålla på som nu med med ett halvdussin eller fler huvuduppgifter (för insatspluton iaf) blir det kanske så att man aldrig hinner med att öva plutonen på alla utan man prioriterar bort vissa uppgifter, och gärna då de lite tråkigare som bevaka och skydda, när det är just dessa som man kanske bör kunna bäst.

 

Nä det här är mycket bättre. Träna mycket på en eller två saker och bli riktigt bra på det istället för att träna på flera utan att bli riktigt bra på något. Sedan ser jag gärna att vissa specialplutoner inom HV kan få uppgifter som "Ta" eller "ytövervaka" och istället inte har uppgifter som "skydda transport" eller "skydda objekt"

Link to comment
Share on other sites

Så i princip blir HV Infanteri förband uttan upgiften Ta Terräng?

 

Vilket i praktiken innebär att om Fi hinner först till gungorna, så för Hv gå någon annanstans och leka. :baskerPa:

 

Äntligen.. Visst kan det ses som lite tafatt men om HV nu ska bli bra på att utföra sin huvuduppgift så krävs nog denna mer begränsade inriktning. Att hålla på som nu med med ett halvdussin eller fler huvuduppgifter (för insatspluton iaf) blir det kanske så att man aldrig hinner med att öva plutonen på alla utan man prioriterar bort vissa uppgifter, och gärna då de lite tråkigare som bevaka och skydda, när det är just dessa som man kanske bör kunna bäst.

 

Nä det här är mycket bättre. Träna mycket på en eller två saker och bli riktigt bra på det istället för att träna på flera utan att bli riktigt bra på något. Sedan ser jag gärna att vissa specialplutoner inom HV kan få uppgifter som "Ta" eller "ytövervaka" och istället inte har uppgifter som "skydda transport" eller "skydda objekt"

 

Jag måste verkligen få tag på ett ex av (P)TOEM omgående.

 

Frågan är om det är någon mening med att överhuvudtaget ha förband som bara kan försvara det ingen först tagit. Om striden bygger på att vi ALLTID är på förhand, då undrar jag hur kontakten med verkligheten egentligen ser ut.

 

Går det ens idag att separera ta och försvara? Att man gör det ordervis är en sak, men i praktiken? Hur kommer det gå om vi inte övar tagande när vi har till uppgift att försvara en byggnad? Hur fasen tar vi oss in i kåken utan att ta den? Det känns som om hela strid-i-bebyggelse-biten är bortglömd. Eller har jag missuppfattat något helt?

 

Om specialplutoner; hur har du tänkt där? Ska du ha förband av kompani storlek som kan uppgiften försvara, men bara förband upp till pluton storlek för att ta? Hade du föreslagit det omvända hade jag möjligen kunnat köpa det hela.

Link to comment
Share on other sites

det är nog tänkt att hv förbanden tar över när pansar/mek skytte har tagit terrängavsnitt o försvar redan tagen terräng så att Pansar/mekskytte kan fortsätta sin anfallsstrid.

jag är intresserad om hv kommer få ra180 så vi kan ha samband med övriga arme´n eller om vi ska köra med dom gamla ra145 10 år till

Link to comment
Share on other sites

Jag vill nog också tro att man fokuserar på färre huvuduppgifter, för att ge chansen för oss att verkligen kunna träna på dem. Däremot är jag också övertygad om att uppgiften "Ta" borde finnas - om man verkligen inte ska ställa om hela hemvärnet till ett Säk-förband. Känns som man måste sätta ner foten och välja en tydlig väg, som dessutom är genomförbar i praktiken.

Link to comment
Share on other sites

Vad står det egentligen i avsnittet om "Ta.."

 

Så fort man rör sig i tg man inte behärskar tar man den ju, oavsett om det ligger fi där eller inte.

 

Jo, man tycker ju det. Och blandar vi in bebyggelse blir dessutom rörelsen rätt komplicerad.

Link to comment
Share on other sites

Går det att bara öva försvar av objekt. Någon måste ju agera B-styrka och då kommer det ju in tagande av objekt.

 

Sen om man inte lär sig hur anfallaren tänker och agerar genom att själva öva det så blir man nog ganska ineffektiv som försvarare.

 

Det är som att lära sig att bara förhindra motståndaren att göra mål, inte hur man själv gör mål. Hur duktiga vi än blir lär vi

aldrig vinna några matcher.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att ni måste lyfta blicken en del över vad som skrevs om Huvud-uppgifterna och Övrigt uppgifterna för hemvärnet. Även i fler definitioner om vad hemvärnet skall fixa. Och jag kan bara beklaga det nya toemet. Det är i mina ögon sett en katastrof för hemvärnet. Visst hemvärnet får färre uppgifter men får samtigt större uppgifter. Och går samtidigt mot att bli en lätt-inf styrka vilket bara är beklagligt. Vissa kan läsa toem så som att hv går mer mot att bli en klassisk-jägarstyrka. Vilket är ännu mera beklagligt...

 

bl.a. ska Hv Bat-kunna bedriva störstrid i upp till 30dygn i ett område på 100*100km... En högst beklaglig uppgift och tyvärr kanske många kommer att fokusera övningstid mot detta.

 

Själv hade jag sett att Hv blev en "säk-bat light" i sina uppgifter. För så som toem tidigare var skrivit var Hv mer mot MP/Bas-säk hållet än mot infanterihållet. Dock har det svängt på denna front nu och tagit två tre steg mot infanterihållet igen. Vilket är beklagligt. Så som jag tolkar TOEM så kommer behovet av sensorsystem drastiskt att minskas i hemvärnet iom detta toem. Starkt tragiskt.

 

Men ännu är det sista inte sagt om detta toem, det kommer kanske saker inflygande från sidan också...

 

Dock är jag rädd för att toem har färgats för mycket av vilka som arbetar på hvss... dvs en hög med inf mj som lämnade verkligheten för många år sedan. En ny generation på HvSS från de som är proffs på att bevaka och skydda objekt tror jag är rätt melodi för hemvärnet. Så Mj på Dragonbat, Bas-säk vid flottan och flygvapnet gör er redo för att ta över HvSS. Ni kommer behövas för att ta fram vad Hv verkligen skall syssla med och hur de skall lösa sina uppgifter.

Edited by Fk Satan
Ändrade ytan efter fakta kontroll från 30x30 -> 100-100
Link to comment
Share on other sites

Går det att bara öva försvar av objekt. Någon måste ju agera B-styrka och då kommer det ju in tagande av objekt.

 

Sen om man inte lär sig hur anfallaren tänker och agerar genom att själva öva det så blir man nog ganska ineffektiv som försvarare.

 

Det är som att lära sig att bara förhindra motståndaren att göra mål, inte hur man själv gör mål. Hur duktiga vi än blir lär vi

aldrig vinna några matcher.

Då är ju frågan om övningsledningen spelar upp Bstyrkan som en Hvpluton eller om det spelade scenariot innehåller andra typer av förband.

 

Själklart måste vi öva på att ta tg, sedan kanske TOEM lägger ribban på en nivå som gör att vi endast behöver öva på att i stort Frr med hög beredskap, vilket är detsamma som ta, och sedan lägga oss platt då det smäller och inte Gung Ho ge oss på den lede.

Link to comment
Share on other sites

Återigen... lyft blicken... ni har inte läst igenom samtliga 39sidor i toem utan bara sett några rader ur toem. Det finns betydligt mer intressanta och matnyttiga delar. Framförallt delen om typinsatser. Där har ni som är instruktörer och övningsledare en hel del att hämta vad gäller upplägg på övningar. Övriga har mycket att hämta där vad gäller de uppgifter som hemvärnet kan tänkas lösa.

Link to comment
Share on other sites

Går det ens idag att separera ta och försvara? Att man gör det ordervis är en sak, men i praktiken? Hur kommer det gå om vi inte övar tagande när vi har till uppgift att försvara en byggnad? Hur fasen tar vi oss in i kåken utan att ta den? Det känns som om hela strid-i-bebyggelse-biten är bortglömd. Eller har jag missuppfattat något helt?

 

Jag tror det är lite olika beroende var i landet man befinner sig. Jag tycker vi har övat massa SIB, med att ta och rensa, ta och genomsök. Vi hade, tack lov, en övning i försvar av byggnad/kvarter tidigare i år. Det är ju minst lika viktigt som anfallsstrid, så jag hoppas på lite mer sånt.

Link to comment
Share on other sites

Mycket allmänt hållet, P(ersonal) och U(trustningslistorna) är inte med ännu.

 

Men man har verkligen rensat i uppgifterna. För pluton gäller nu (om inget ändras);

 

H1 Skydda objekt eller knutpunkt

H2 Försvara terrängavsnitt

 

//SNIPP//

 

Verkar som man därmed avser göra det jag trott länge, plocka bort 30 timmars plutonerna.

 

Ang min markering i Fetstil: Det är din egen spekulation men hur menar du plocka bort 30h plut? När jag får läsa nya TOEM via utbgrp försorg kan jag då utläsa i texten något som stöder ditt antagande? Vad gäller uppgift H1&2 har väl de funnits med sedan tidigare (inbakat i skydda objekt, eller lokal tolkning av tidigare TOEM) och varit 30h plut uppgifter? Är det då meningen att 30h plut ska öva mot ett högre tidsuttag eller blir hela HV omvandlat till IP (säkerligen med en nedskärning på den totala numerären av HV-sold)?

 

OT: "översnöfordon" var en snygg mlitär beskrivning av bandvagn:)

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Link to comment
Share on other sites

Ang min markering i Fetstil: Det är din egen spekulation men hur menar du plocka bort 30h plut? När jag får läsa nya TOEM via utbgrp försorg kan jag då utläsa i texten något som stöder ditt antagande? Vad gäller uppgift H1&2 har väl de funnits med sedan tidigare (inbakat i skydda objekt, eller lokal tolkning av tidigare TOEM) och varit 30h plut uppgifter? Är det då meningen att 30h plut ska öva mot ett högre tidsuttag eller blir hela HV omvandlat till IP (säkerligen med en nedskärning på den totala numerären av HV-sold)?

Ja, det framgår i den bemärkelsen att P(TOEM) inte nämner något om 30-timmarsplutoner utan bara pratar om insats och hemvärn. Det nuvarande TOEM nämner insats, hemvärnspluton 30 timmar och hemvärn.

Link to comment
Share on other sites

Som dieseltrollet skrev avseende 30(H).

 

Översnö är faktiskt ett vedertaget militärt begrepp, kännetecknas (även numera?) grafiskt av att förbandets rektangel ritas med en skida under för transportsätt (jämför en cirkel=cykel, 2 cirklar=bil/buss 3 cirklar=terränghjulfordon, oval=band etc.)

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Några formuleringar jag inte tycker om i detta utkast:

BATALJON:

"Hemvärnsbataljon skall med två dygns förbedelser, inom ett 100x100 km stort område inom huvudsakligen eget län kunna störa en motoriserad motståndare verksamhet i 30dygn" Kap 4.2.3

 

 

"Hemvärnsbataljon ska kunna leda två till fem kompanier, varav ett skall vara hemvärnsinsatskompani" Kap 4.3.1

 

"Ammuniton motsvarande lösande av normerande stridsuppgift tre dygn skall förvaras vid förbandet även under freds tid" Kap 4.9.1

 

"Livsmedel och förbrukningsartiklar anskaffas i huvudsak i samband med lösandet av ställd uppgift. Resurser för tre dygn skall finnas vid förbandet även under fredstid" Kap 4.9.1

 

KOMPANI:

"Hemvärnsinsatkompaniet skall kunna omgruppera ut ur, eller igenom radiak- och/eller C-belagt område"

 

"Hemvärnskompani skall efter sanering kunnaaomhänder och ge första hjälpen till CBRN-skadade samt, efter kompleterande utbildning kombinationsskadade"

 

PLUTON:

"Hemvärnsinsatspluton skall kunna omgruppera ut ur eller igenom radiak- och/eller C-belagt område"

 

Nu har jag inte läst igenom det allt för noga... men vissa nya saker kommer jag att reagera på och inse hur dumt det är...

Link to comment
Share on other sites

Fk Satan, varför är det dumt med fredstida amm.lagring? Stöldrisken eller ekonomiska själ med förvaringen?

 

Både och... Och eftersom denna skrivelse finns ända ned till Hv-Komp/HvInsatsKomp så betyder det att varje kompani och bataljon skall 24/7 alltid ha tillgång till 3dygns am. enl normerande stridseffekten. Dock är det intressant att i detta utkast av toem finns inte den normerande stridseffekten med... Så det blir som svårt att säga vilken typ av am som skall finnas osv.

 

Men ett enkelt räkneexempel.... om vi låter det vara 4 fyllda magasin/soldat och ingen am i reserv så ger det följande siffror:

 

4magasin/huvud 500st/bataljon => 4*20*500 = 40 000st Att förvara 40 000 kulor är kanske inte det enklaste med tanke på stöldrisk etc... Det är alltså vad varje bataljon ungefär skall ha ute i sina förråd. Och det är inte direkt en låda med am.

 

Hur många skulle vilja gå ut och ta, bevaka (skydda) ett objekt med enbart 4 magasin? och denna am ska även räcka till inskjutning av vapen osv?

 

Så hur skall dessa mängder am kunna förvaras säkert ute på förbanden?

Link to comment
Share on other sites

AM får väl förvaras på Fredsförbanden då? I vårt fal på Marinbasen i Kkrona och tillräkligt med AM hos oss själva i dom kasuner vi har så vi kan åka till Kkrona och skydda transport av AM påväg upp igen. Ja det blir 10mil resa med AM sedan men det är säkrare än att förvara AM så det räker bara till vårt Kompani i 3 dygn.

Link to comment
Share on other sites

@dieseltrollet & Hans Engström

Tackar för svar!

Jo, är bekant m skidsymbol (SoldF-kapitlet karttjänst?) dock hade jag inte tänkt på formuleringen"översnöfordon" på ett tag. Men det är inget att haka upp sig på. En ny dag och lite visare... ;-)

 

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Edited by Foxtrotcharliegrg
Link to comment
Share on other sites

AM får väl förvaras på Fredsförbanden då? I vårt fal på Marinbasen i Kkrona och tillräkligt med AM hos oss själva i dom kasuner vi har så vi kan åka till Kkrona och skydda transport av AM påväg upp igen. Ja det blir 10mil resa med AM sedan men det är säkrare än att förvara AM så det räker bara till vårt Kompani i 3 dygn.

10,20,30,40mil till närmsta fredsförband?

Och HUR löser man transporterna?

50lådor á x antal kilo är inte det lättaste att snabbt förflytta.

Speciellt inte när man mest troligt i initialfasen gör massor av förflyttningar och grupperar ut.

Link to comment
Share on other sites

Så i princip blir HV Infanteri förband uttan upgiften Ta Terräng?
Det blir lite begreppsförvirring när TOEM och (P)TOEM talar om huvuduppgifter. Dessa är inte helt utbytbara mot stridsuppgifter. Vad gäller TA så har det inte tidigare heller sagts bu eller bä i P()TOEM, utan det är i målkatalogen som det specificeras. Där anges som delmål "ta och genomsöka" objekt för att sedan kunna lösa ut H 1 (Bevaka (skydds)objekt) eller H 2 (Skydda (skydds)objekt).

 

Detta och sunt förnuft säger att Hv framledes även kommer att behöva och förväntas kunna ta.

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

Hur många skulle vilja gå ut och ta, bevaka (skydda) ett objekt med enbart 4 magasin? och denna am ska även räcka till inskjutning av vapen osv?

 

Så hur skall dessa mängder am kunna förvaras säkert ute på förbanden?

@Fk.satan

Enligt gällande bestämmelser så får man förvara 6 ton finkalibrig am i en vanlig kassun som är olarmad. (IFTEX) I ditt räkneexempel så ska man förvara 50 lådor till en hel bataljon fördelat på 4 kompanier och en bataljonsstab fem enheter. det blir i ditt räkneexempel 10 lådor med am per enhet vilket inte är så mycket, vill nog påstå att det finns mer am ute som ligger taskigt förvarat runt om i landet just nu.

 

Skulle detta (P)-TOEM nu klubbas så delar man ju givetvis ut kassuner till alla förband, Jag lovar att det inte finns någon brist på kassuner hos FM-log :rolleyes:

II63

Link to comment
Share on other sites

Finns få brister i FM.... Gäller bara att leta på rätt ställe. Sedan måste man kunna lura på någon ansvaret också. Skulle vilja se den Bathandläggare som kvitterar ut 60000proj för att förvaras i en kasun 25mil bort som han inte har nyckel till. Och am som bara ska ligga där år in och år ut. Och samtidigt kanske det samförvaras övrig am för utb osv. Det kommer att bli kaos.

 

en kassun är inte billig, trots att det finns de som bara står och förfaller... Samma sak med Am det skall ockå bekostas någonstans. Sedan vet jag hur det är i hemvärnet. Hur Am lånas mellan olika konton. Hur am hamstras och anmäls som slutförbrukad.

 

Nu vill jag akta mig för att skriva vissa saker här. men jag håller kontakten om detta via andra kanaler.

Link to comment
Share on other sites

En sak jag reagerar på det Fk Satan skriver är detta med CBRN områden.

 

Ska en insatspluton kunna omgruppera genom ett konaminerat område? Det tycker jag låter som en högst intressant uppgift. Hur står det i TOEM över detta med sannering efteråt? skydd under omgrupperingen?

 

Tycker det låter som en ganska skrämmande uppgift. Personligen skulle jag inte vilja åka igenom ett område som består av VX i vätskeform.

Link to comment
Share on other sites

En sak jag reagerar på det Fk Satan skriver är detta med CBRN områden.

 

Ska en insatspluton kunna omgruppera genom ett konaminerat område? Det tycker jag låter som en högst intressant uppgift. Hur står det i TOEM över detta med sannering efteråt? skydd under omgrupperingen?

 

Tycker det låter som en ganska skrämmande uppgift. Personligen skulle jag inte vilja åka igenom ett område som består av VX i vätskeform.

 

Jag se med spänd förväntan fram mot att få ta del av detta nya TOEM. Detta är underlaget för hur NS-förbanden framöver skall se ut. Inte utan att det blir mycket och stor diskussion.

Roligt att många engagerar sig i ramverkat för hur vi skall se ut och verka.

På slutet 90-talet ställde jag frågan om jag fick se TOEM:et för hv-fbd. Då tittade alla i bat på mig med förundran, vad då förnågot ?

Spännande.......

Link to comment
Share on other sites

OT Så sent som 2003 kunde ett hemvärnsförband se ut i princip hur som helst (inom vissa ramar). Under 90 talet var skillanderna rent groteska från förband till förband, vilket i och för sig var relativt naturligt, i och med att förbanden ofta skräddarsyddes för sina uppgifter. saliga Lidingö Hemvränsområde hade under en period organsiatoriskt 24 eller 28 ksp58 på 3 "plutoner" som en följd av dess andrahaandsuppgift och vissa effekter av byte av utrustning och så vidare. Att man då inte pekade på ett TOEM är förståeligt. /OT

 

Även jag har reagerat på "omgruppera igenom". Det står att det behövs särskilda (tillförda) resurser för att sanera fordon (personlig sanering ska kunna genomföras). Man kan nog anta att man ska kunna köra igenom belagt område för att sanera efteråt. Fotburna förband ska inte behöva gå igenom belagt område (av hastighetsskäl).

 

Nåja, det står ofta lite udda saker i reglementen...

Link to comment
Share on other sites

Även jag har reagerat på "omgruppera igenom". Det står att det behövs särskilda (tillförda) resurser för att sanera fordon (personlig sanering ska kunna genomföras). Man kan nog anta att man ska kunna köra igenom belagt område för att sanera efteråt. Fotburna förband ska inte behöva gå igenom belagt område (av hastighetsskäl).

 

Nåja, det står ofta lite udda saker i reglementen...

Står det inte ofta så i alla typer av förbands upg?

 

Det är ju en förutsättning för att kunna få hjälp om du blir utsatt för C-bekämpning. Det går ju inte gärna att åka till utsatt förband med saneringsutrustning och sanera dem på platsen.

Link to comment
Share on other sites

Även jag har reagerat på "omgruppera igenom". Det står att det behövs särskilda (tillförda) resurser för att sanera fordon (personlig sanering ska kunna genomföras). Man kan nog anta att man ska kunna köra igenom belagt område för att sanera efteråt. Fotburna förband ska inte behöva gå igenom belagt område (av hastighetsskäl).

 

Nåja, det står ofta lite udda saker i reglementen...

Står det inte ofta så i alla typer av förbands upg?

 

Det är ju en förutsättning för att kunna få hjälp om du blir utsatt för C-bekämpning. Det går ju inte gärna att åka till utsatt förband med saneringsutrustning och sanera dem på platsen.

 

Nej. Den vanliga skrivningen brukar vara

 

"Hemvärnsinsatkompaniet skall kunna omgruppera ut ur radiak- och/eller C-belagt område"

 

Så skrivningen ",eller igenom" saknas.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...