Jump to content

Recommended Posts

SBK (Svenska BrukshundKlubben) utbildar årligen ett antal bevakningshundar till försvarsmakten. Fungerar hundtjänst på ditt förband? Har utbildning i hundtjänst genomförts på ditt förband där det finns bevakningshundar? Vilka erfarenheter har Du av dessa hundekipage? :baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 167
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Fungerar hundtjänst på ditt förband?

 

JA

 

Har utbildning i hundtjänst genomförts på ditt förband där det finns bevakningshundar?

 

JA

 

 

Vilka erfarenheter har Du av dessa hundekipage?

 

Att hundförarna ofta inte klarar av att läsa av hunden så bra som de borde vilket ofta leder till att hunden markerar men hundföraren ser inte markeringen. I övrigt är hundarna mkt bra.

Link to comment
Share on other sites

Fungerar hundtjänst på ditt förband?

 

JA

 

Har utbildning i hundtjänst genomförts på ditt förband där det finns bevakningshundar?

 

JA

 

 

Vilka erfarenheter har Du av dessa hundekipage?

 

Att hundförarna ofta inte klarar av att läsa av hunden så bra som de borde vilket ofta leder till att hunden markerar men hundföraren ser inte markeringen. I övrigt är hundarna mkt bra.

_____________________________________

 

Intressant, som jag uppfattat det fungerar hundtjänsten väldigt olika på olika förband runt om i Sverige.

På många ställen har man insett fördelarna med stridsteknik med hund och försöker att utnyttja den optimalt, medan man i andra områden närmast upplever bevakningshunden som en belastning. Efter flera års tjänstgöring i flygvapnet framstår hundtjänsten med dess spetskompetens som en självklarhet i gruppens uppträdande. Tyvärr förekommer det en massa missuppfattningar och en besvärande brist på kunskap vad gäller stridstekniken med hund!

Inom hemvärnet förekommer det på många ställen en ovilja att utbilda personalen på alla nivåer,

revidera stridsplaner vad gäller objektsbevakning och försvar och att utrusta sig så att man får en fungerande effektiv hundtjänst.

Man integrerar inte hunden/föraren i förbandet så att man får samövade enheter utan tar möjligen in hunden vid något enstaka tillfälle.

Vid en övning nyligen togs hundekipaget in för att hundföraren skulle lära ut hur man ska agera med hund i gruppen.

DETTA ÄR HUNDFÖRAREN INTE UTBILDAD PÅ!

Det är gruppchefen som leder gruppen INGEN annan!

Hundföraren behöver riktningsanvisningar av gruppchefen vid patrullering sedan är det hundförarens uppgift att koncentrera sig på hunden. Ingenting annat. Vid halter eller annan verksamhet gäller bevakning av närområdet (för gruppens skydd).

Det är alltså gruppchefen som leder gruppen, styr och organiserar säkrare ansvarar för samband och kartläsning osv. Allt detta ställer krav på gruppchefen som inte är lätt att lösa om man inte får tillfälle att öva ofta.

Det är också viktigt att hunden får lära känna gruppmedlemarna och vise versa.

Link to comment
Share on other sites

Det absolut största problemet jag ser med hundtjänsten inom HV är att SBK går in med den inställningen att Hv gubbarna inte kan hundtj över huvudtaget.

 

Har tidigare varit i ett kompani där hundtjänstebefälet tyckte att hundtj var det som skulle vara högt prioriterat, helst skulle kompch med ut i terrängen och hålla i kopplet.

 

När jag bytte till IP så var det lite så till en början, men efter slutövningen förra året så fick jag omdömdet "Det märks att Nordin har erfarenhet med hundar från lumpen" (motsv).

 

Bör även tillägga att alla avtalspersonal, åtminstone i den IP jag tillhör, först och främst är soldater. När inte hunden eller fordonet kan vara en del av övn/utb, så går dom in i kön.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr måste jag säga att på "mitt" förband funkar det inte alls.

 

Om inget ändrats den sista månaden så är jag den enda hundföraren (i befattning i alla fall) på hela insatskompaniet. :lala: Föga överraskande existerar inte hundbiten på kompaniövningarna. På övrig tid har vi haft några utbildningstillfällen med mycket få deltagare dock har vi aldrig lyckats med konststycket att integrera hunden i en vanlig övning. :blink:

 

När jag räknar ihop antal gånger jag och min hund har fått jobba som vi skall räcker det med ena handen så för mig är hund och HV något som inte gått att kombinera. Om jag inte varit hemvärnsman hade jag nog sluta för länge sedan. Som det ser ut nu kommer jag nog att lämna in när det blir dags att pensionera hunden vilket nog blir snart. Jag har trivts med gänget och jag har genomfört mer anvancerade och intressantare övningar än under lumpen och jag är nog en bättre soldat nu än då men en stor anledning till att jag sökte mig till hemvärnet var för att få jobba med min hund vilket inte har infriats tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

Det absolut största problemet jag ser med hundtjänsten inom HV är att SBK går in med den inställningen att Hv gubbarna inte kan hundtj över huvudtaget.

 

Har tidigare varit i ett kompani där hundtjänstebefälet tyckte att hundtj var det som skulle vara högt prioriterat, helst skulle kompch med ut i terrängen och hålla i kopplet.

 

När jag bytte till IP så var det lite så till en början, men efter slutövningen förra året så fick jag omdömdet "Det märks att Nordin har erfarenhet med hundar från lumpen" (motsv).

 

Bör även tillägga att alla avtalspersonal, åtminstone i den IP jag tillhör, först och främst är soldater. När inte hunden eller fordonet kan vara en del av övn/utb, så går dom in i kön.

"Hv gubbarna inte kan hundtj över huvudtaget" - skrev Du - Tyvärr är det på många håll just detta som är ett problem!

Först utbildar man personalen på ett nytt vapensystem SEDAN tillför man vapnet - inte tvärt om!

"Hundtj var det som skulle vara högt prioriterat" - skriver Du också - detta är faktiskt rikshemvärnschefens ord. Innebörden av detta är inte alls den att det ska göras avkall på något annat - utan att man ska utnyttja HJÄLPMEDLET HUNDEN där det finns anledning att utnyttja denna sensor.

Precis som Du påtalar ställs hunden i kön när den inte behövs - kön är ju just kön - inte hemma! Mitt är syfte ingalunda är att skapa eller föra en antagonistisk argumentation om hund eller inte, utan i stället att skapa en konstruktiv debatt där det framhålls vilka enorma fördelar en bevakningshund innebär samtidigt som det gäller att ta bort en eventuell övertro på hunden. För att klara detta måste den/de som ställer en uppgift kunna och veta en bevakningshunds för- och nackdelar. För att klara detta bör man vara väl förtrogen med hundtjänst.

Det är ju ingen slump att man löser bevakning och skydd av tex en krigsflygbas med hjälp av hund. Hela Bas90-systemet är uppbyggt runt hunden.

Link to comment
Share on other sites

Absolut...

 

HUNDESSET Har helt klart fatta detta med HUND.

 

Hund är det bästa Vapen( Sensor). Den är grymt bra att ha med sig.

 

Det är bara ett problem. Det är att få ut dom på övningarna.

 

Eller att sova över i Tält på en helg övning.

 

För det är det bästa mörkelmedel vi har. Med då måste hundförarna åka hem..

 

Det måste ställas störe krav på hundförarna som går med i HV.

 

Hundarna är det inget fel på.

 

Det käns ibland som att när man har kört upp en hund och fått certet på den så är det klart.

 

Då ser det bra i stamtavlan (på stamtavlan).

Link to comment
Share on other sites

Vet av mig att HvSS (hemvärnets stridsskola) gärna slänger en dags hundtjänst på kompani- och plutonschefer som kommer på kurs hos dem... vet det eftersom jag medverkat och pratat/demonstrerat hund på sagda kurser. Finns även planer på att slänga hundtjänst på gruppcheferna när de kommer på kurs. Det har varit mycket uppskattat verkar det som, vilket är bra. Steg nummer ett är ju att väcka intresset av resursen Hund hos cheferna. Sedan får de börja peta med pekpinnarna och försöka få folk att se fördelarna, inte bara nackdelarna.

 

Vet även att hundtjänsten fungerar rätt dåligt i hemvärnsbataljonen jag är med i. I kompaniet finns det tre hundförare, varav en tydligen har nyligen slutat, en aldrig kommer/hör av sig, och en (jag) har nu varit med i cirka en månad och har ingen hund (lång historia). Hundförarna anser att de inte vinner något på att vara med, och tappar intresset. Övriga vet inte riktigt vad de ska göra av hundekipaget på övningar. Ledningen vet inte heller hur de ska infoga hundtjänst i övningsbilden.

 

Dessutom, många av de som går bevakningshundskurserna på SBK gör det för att få en merit till sin avelsvovve. Sedan, när de fått sitt championat, lägger de av. Förhoppningsvis kan man ändra på reglerna lite där och få deras medverkan lite längre... SBK självt har jag hört anklagats för att "inte lösa sin uppgift" och "bara bry sig om civila tävlingsresultat, inte det minsta om tjänstbarhet ute i skogen".

 

Hundtjänst är bra, anser jag. Den fungerar inte alltid, även en hund kan ju ha en dålig dag, men när den fungerar är den fantastisk. Ta fi på 500m istället för 15, framåt! Jag vill föreslå att följande görs (på något sätt) (i ingen särskild ordning):

 

1) se till att utbilda hundekipaget ORDENTLIGT till att börja med och ge dem övningar efter "nu jäklas fi", inte efter "nu ska vi vinna den fina tävlingen". spåret på övningar kommer inte vara 500 meter med en 90-gradersvinkel, 20 minuter gammalt i lätt terräng utan vägkorsning och i solskensväder. fi kommer inte heller lägga sig och snällt prassla med närmsta lövhög.

 

2) SAMKÖR SAMKÖR SAMKÖR hela gruppen, men gruppchef och hundförare i första hand, så att gruppchefen känner och litar på hundföraren även när fi jäklas som mest och det ser ut som om hunden är ute och spårar hjort eller virrar runt (vilket även återkopplar till #1, välutbildad hufö som känner hunden)

 

3) utbilda hufö i strid också, så att de mer ingår i förbandet. kanske locka hv-soldater till hundtjänst istället för tvärt om?

 

4) se till att soldaterna och cheferna får veta hundens fördelar och användningsområden (cheferna mer än soldaterna). att VISA är alltid bra. man bör naturligtvis också nämna nackdelarna eller krångligheterna (tex vad jag kallar den "döda vinkeln", och hur vinden eller åldern kan påverka ett spår)

 

5) se till att det är annat folk på kurserna än bara merit-jägare. eller ändra reglerna till "du får din merit efter X års tjänstgöring" för att hålla merit-jägarna på kort koppel.

Link to comment
Share on other sites

Först utbildar man personalen på ett nytt vapensystem SEDAN tillför man vapnet - inte tvärt om!

 

Så är det ingenstans annars, varför skall det vara så inom hundtjänsten?

 

Precis som Du påtalar ställs hunden i kön när den inte behövs - kön är ju just kön - inte hemma!

 

Jag menade föraren, inte hunden.

 

Mitt är syfte ingalunda är att skapa eller föra en antagonistisk argumentation om hund eller inte, utan i stället att skapa en konstruktiv debatt där det framhålls vilka enorma fördelar en bevakningshund innebär samtidigt som det gäller att ta bort en eventuell övertro på hunden. För att klara detta måste den/de som ställer en uppgift kunna och veta en bevakningshunds för- och nackdelar. För att klara detta bör man vara väl förtrogen med hundtjänst.

Det är ju ingen slump att man löser bevakning och skydd av tex en krigsflygbas med hjälp av hund. Hela Bas90-systemet är uppbyggt runt hunden.

 

Bevakning sker med hund, skydd sker med vapen.

Link to comment
Share on other sites

Utbildar en del på stridsteknink med hund, och ja det är en mkt låg utbildningsnivå på detta system på stora delar av Hv-org. Och hund är som med allt ting annat enkelt att lära sig men svårt att förstå och hantera. Sedan är det ett problem att en del av avtalsmänniskorna inte är gjorda för att vara ute i skog och mark. Men här vilar ett stort ansvar dels på SBK samt hundtjänsteinstruktörerna.

 

Vad jag vet har Fk Nordin haft tur med hundar, de har även fått in ett antal hundar till sina övningar från andra förband och via FHTE.

 

Sedan måste fler lära sig att använda sensorsystemet hund, och hur det kan användas både vid passivbevakning men även vid offensivbevakning. Hundens sensorer sammankopplade med människans logik skapar mycket goda förutsättningar för ett bra sensorsystem.

Link to comment
Share on other sites

Först utbildar man personalen på ett nytt vapensystem SEDAN tillför man vapnet - inte tvärt om!

 

Så är det ingenstans annars, varför skall det vara så inom hundtjänsten?

 

??????????????????????? 0:)

 

Bevakning sker med hund, skydd sker med vapen.

 

En insiktsfull formulering: "Bevakning sker med hund, skydd sker med vapen".

 

Det primära syftet med en bevakningshund är att försöka att med hundens hjälp alltid komma i förhand. Hur vet Du annars i vilken riktning Du ska verka och rikta det skyddande vapnet. :blink:

 

Hundtjänst är ett system, inte en vovve som bara går med gruppen!

Link to comment
Share on other sites

Vet av mig att HvSS (hemvärnets stridsskola) gärna slänger en dags hundtjänst på kompani- och plutonschefer som kommer på kurs hos dem... vet det eftersom jag medverkat.......

 

Övriga vet inte riktigt vad de ska göra av hundekipaget på övningar. Ledningen vet inte heller hur de ska infoga hundtjänst i övningsbilden...........

 

 

1) se till att utbilda hundekipaget ORDENTLIGT till att börja med..............

 

2) SAMKÖR SAMKÖR SAMKÖR hela gruppen..................

 

3) utbilda hufö i strid också.......................

 

4) se till att soldaterna och cheferna får veta ..................

 

5) ................ändra reglerna till "du får din merit efter X års tjänstgöring" .................

 

Du har liksom några andra här hittat några nyckelord!

 

1> När hundekipagen placeras på sina HV-förband har föraren i många fall endast genomfört en TFU-G :D samt vederlagt hundens färdighetsnivå vad gäller lydnads-, spår- och bevakningsmoment.

Denna nivån är fastställd av RiksHVC och ska svara mot den tänkta tjänsten.

 

Hur mycket hinner man lära sig på en TFU?

Förarens vidare FÄLT- och STRIDSUTBILDNING måste alltså kunna ske i HV-förbandets regi :blink: .

Detta framhålls tyvärr sällan varför, många gånger, allt för stora förväntningar och krav ställs på förarna ute på förbanden 8-/ .

 

Hundarna är att betrakta som oerfarna. De och förarna är normalt inte utbildade i antihundtjänst (alla åtgärder som syftar till att försvåra eller omöjliggöra tex förföljande) vilket gör att en hundtjänstkunnig FI relativt lätt villar bort hundarna. De måste få tillfälle att möta svårigheter på övningar 0:) . De måste stridstillvänjas och detta kan endast ske där strid bedrivs, alltså på övningar.

 

2> "Samkörning" i hundgruppen är väldigt viktig. Alla som gått som säkrare under ett förföljande vet att det inte är så lätt i början att med vapnet i färdigställning ha koll på terrängen OCH hundens rörelser. Ibland måste man stanna till och invänta, ibland får man springa som tusan osv.

Hundföraren är ovan att lyssna på Gruppchef:s anvisningar och att hela tiden anpassa hastigheten efter gruppen ,O . Hunden är ovan vid ständiga omgrupperingar osv. Hur gör man en vägövergång?

Har gruppen förtroende för hunden? Övningsbehovet är oändligt stort!

 

3> se ovan

 

4> Hur länge har bevakningshunden funnits i HV?

När införde HVSS obligatorisk orienterande hundtjänstutbildning för chefsbefattningar?? :uuh:

 

5> Jaaaaaaaaaa! :bash: Kanske är det dags att fundera på att revidera förutsättningarna för att få ut ett tjänstehundcertifikat! Det ligger nog i tiden men är inte en helt enkel historia eftersom det måste godtas av både RiksHVC, FM och SBK.

Link to comment
Share on other sites

i juni 1941 annordnades den första kursen för hundtjänstebefäl vid arméns hundskola på övergård i sollefteå. Verksamheten om hundar inom hemvärnet kom att regleras i en arméorder som utfärdades 30-april 1942.

 

efter juni 1945 så avslutades tyvärr den första perioden av hundar inom hemvärnet. Dock så finns det sporadiska inslag runt om i landet dock på ställe med aktiva Hv-chefer och aktiva brukshundsklubbar.

 

I mitten av 80-talet genomfördes ett antal försök runt om i landet med hemvärnshundar. omkring 1990 kontrakterades återigen tjänstehundar till hemvärnet. denna gång med inriktning på att både hund och Hundförare skulle krigsplaceras i form av hundekipage.

 

Där har ni lite kort historik om hundar i hemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

Nu är mina personliga erfarenheter av hund i hv väldigt små, mest pga att det inte finns tillräckligt med hundekipage, så vi har blivit utan. Dock blev det mycket i lumpen. Så jag vet hur värdefullt systemet är

 

Jag vet inte hur det fungerar på kurserna runt om i landet, men jag tror att en lösning på många av problemen skulle vara att få med folk från hemvärnsgruppen tidigare i utbildningen. Mycket av problemen som verkar finnas tycker jag bottnar i att folk är vana vid att göra saker på olika sätt och inte ta hänsyn till de andra. Om man samför dem tidigare så kanske de kan lära in gemensamma vanor.

Link to comment
Share on other sites

i juni 1941 annordnades den första kursen..................................

 

I mitten av 80-talet genomfördes ett antal försök...............

 

............... omkring 1990 kontrakterades återigen tjänstehundar till hemvärnet.............

 

.........lite kort historik om hundar i hemvärnet.

Satan så imponerad man blir...., snyggt jobbat!

 

Just detta var poängen.

Sedan början av 90-talet har hundtjänsten inte kommit igång ännu.......snacka om tröghet.........

 

Tyvärr blev det fel från början.

 

I slutet av 70-talet - början 80-talet, tyckte C armén att man inte skulle förlita sig på hundar eftersom det fanns avancerade tekniska lösningar för bevakning.

 

C flygvapnet tog däremot lärdom av USA:s erfarenheter i Vietnam och introducerade ett markstridssystem uppbyggt runt hunden! Det blev då i första hand flygvapnet som SBK skulle utbilda bevakningshundar för.

 

En kravspec. på flygets bevakningshund utarbetades och så var arbetet igång.

 

Då vill hemvärnet också få bevakningshundar. Flygets kravspec modifieras för att anpassas till hemvärnets uppgifter och en behovsframställning av hundar och hundtjänstpersonal är ett faktum.

 

Hemvärnshundar utbildades och tillfördes förbanden. Det fanns/finns ingen tillgänglig hundtjänstpersonal så vem skulle nu sörja för hundtjänstens tillämpning inom hemvärnet?

 

Inom flygvapnet utbildades all markstridspersonal i hundtjänst. Hundtjänstpersonal tillfördes för att understödja och systemet fungerade utmärkt.

 

För att hundtjänsten ska fungera i hemvärnet måste man alltså utbilda och aktivt öva all personal och hundar. DET RÄCKER INTE ATT ENDAST TILLFÖRA EN HUND!

Link to comment
Share on other sites

kan bara hålla med, att dumpa ned en hund i en Hv-pluton och inte tillföra någon utbildning är ungefär lika smart som att ge en Hv-pluton 2st RB56 system och inte någon utbildning på systemen....

 

När jag är ute har vi hoppat över själva hundtjänstdelen, Det är något som deras lokala hundtjänsteinstruktör får ansvara för. Utan vi är fokuserade på stridstekniken med hunden. har man 6-8h att tillgå så måste man fokusera på delen som ger mest. och det är stridstekniksdelen med hund som är den viktiga då. För ofta hur hundföraren själv lite koll på själva hundtjänstdelen.

 

Men vi håller på att ta fram ett enklare och nedbantat hundtjänstpaket till Plutonchef och Kompanichef. Som är en påbyggnad av stridsteknik-Hund paketet vi har byggt upp. Denna del är allmäninfo om hunden, Hundtjänst och sedan inne och nosa på hund-sjukvård och Hund-NBC. Även detta ska bara ta upp nyckeldelarna i dessa och tiden är 6-8h.

 

Allmän hundkunskap 1h-2h

 

Hundtjänst 4-5h

Där vi har valt att fokusera på Plutonchef åtgärder vid objektet vad avser hundtjänst. Och inriktningen är att Plutonchef under dessa 4h skall kunna komplettera stridsplanerna med ett "hundkapitel". och med huvudpunkterna:

* Förläggningstjänst för hunden

* Kontrollövningar

* motivationsövnngar

* Några viktiga regler

* rastslinga och ptrl-slinga, fast bevakning

 

Hundsjukvård (30min)

Mer en orientering om vad hundfö kan lösa samt vad som kan kräva vetrinär. och om att kontrollera med hundfö / hundtjänsteinstr om att det finns vetrinärer att tillgå. Exempel telefonnummer till 2-3st.

 

skyddstjänst för hund (30min)

(allmän orientering) men ska finnas med i stridsplanen för objektet vad avser skyddstjänst

 

 

Detta är något som jag sitter och filar på just nu, och förhoppningsvis kör vi den första "kursen" innan midsommar för Kompanichef/Plutonchef och detta är något som denna enhet har efterfrågat.

Link to comment
Share on other sites

kan bara hålla med, att dumpa ned en hund i en Hv-pluton och inte tillföra någon utbildning är ungefär lika smart som att ge en Hv-pluton 2st RB56 system och inte någon utbildning på systemen....

:rockon: Fk Satan, Du kan väl klona dig själv och fördela dig över riket.

Vilken tillgång Du är och såååååååå bra det skulle bli.

Jag hoppas att M Å N G A tar del av ditt inlägg för det är precis detta det handlar om; kunskap.

 

Utbildningspaketet Du visar upp är utmärkt!

 

Det är så lätt att slå åt olika håll och att gnälla på dem som inte tycker som man själv men ofta beror allt på missuppfattningar och/eller bristande insikt.

 

Ska vi se den nakna sanningen så är det faktiskt "lite synd" om dem som förväntas få stridsteknik hund att fungera om man inte har med sig kunskaperna.

 

Det gäller ju också att "tänka hund" för att få ut det bästa möjliga. Gruppchef:s strategi vad gäller vägval i förhållande till vind, gruppens formering, manskapets motivation, samverkan osv.

Hundföraren måste lära/vänja sig vid sin roll/funktion i gruppen vid gruppens olika uppgifter.

 

Utrymme och förståelse för att man kan behöva köra en motivationsövning mitt i ett arbetspass finns kanske inte alltid men är helt nödvändig. Många tror att det bara är att starta hunden och köra på.............

 

Det räcker alltså inte att bara läsa reglemente hund för ett bra resultat. :camo:

Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning av hundar i hemvärnet är blandad hundarna är som regel duktiga även dom flesta hundförarna. Men vissa saker jag hakar upp mig på är följande.

 

Många soldaters(HV) reaktion när dom ser en hund ska delta är "åh nej nu får vi inte skjuta"

 

En del förare litar blint på sin hund, en hund är bra men den har även formsvackor den åxo.

 

Vissa förare tror att SBK är nån form av dresyrklubb för lilla Fiffi.

 

OT: Sen tycker jag överlag att avtalsorganisationerna blir åtsidosatta på övningarna mer än en övning har man ju sett dom sitta på en stabsplats och mögla.

 

PS. när jag gick grpch-utbildning på livgardet så ingick det ett par timmar hundtjänst bara teori men ändå något tyvärr så glömde man bort detta då man inte fick omsätta det i praktiken.

 

Så mina

5-öre

Edited by Raffsec
Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning av hundar i hemvärnet är blandad hundarna är som regel duktiga även dom flesta hundförarna. Men vissa saker jag hakar upp mig på är följande.

 

Många soldaters(HV) reaktion när dom ser en hund ska delta är "åh nej nu får vi inte skjuta"

är det skjutförbud då vovven är med? :clap:

Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning av hundar i hemvärnet är blandad hundarna är som regel duktiga även dom flesta hundförarna. Men vissa saker jag hakar upp mig på är följande.

 

Många soldaters(HV) reaktion när dom ser en hund ska delta är "åh nej nu får vi inte skjuta"

är det skjutförbud då vovven är med? :clap:

 

 

Nja... Man brukar göra så att man bara skjuter 1 skott för att markera. Därefter fryses läget och hunden tas bakåt. Därefter fortsätter striden. Det är inte så lyckat att få en hund hörselskadad på övning. Då är hunden inte längre en sådan bra bevakningshund.

 

Har man däremot bra hundförare så är de mkt snabba med att få bort hunden när det börjar smälla och man behöver inte frysa. De duktiga förarna har även en förmåga att stanna med hunden på rätt ställen ifall man misstänker strid. Exemeplvis om man ska ta ett obkekt och unden markerar för folk vid i riktining mot objektet så kan man stanna med hunden 200meter ifrån objektet istället för att ta med hunden hela vägen fram.

 

Ställer en del krav på de blågula att de är vakna och alerta.

 

Bedömmer man en övningskvalitet och hur bra den var beorende på hur mkt plugg man fick skjuta så kanske man bör fundera lite över vad man har för personal i kompaniet/plutonen...

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

 

är det skjutförbud då vovven är med? :clap:

 

Ställer en del krav på de blågula att de är vakna och alerta.

 

Bedömmer man en övningskvalitet och hur bra den var beorende på hur mkt plugg man fick skjuta så kanske man bör fundera lite över vad man har för personal i kompaniet/plutonen...

Okejj.

Det gör jag inte, tänkte bara vidare ifall det var så, hur hundarna då ska reagera när det verkligen smäller..

Lite opraktiskt med en hund som inte klarar av en strid, men nu var ju det inte fallet. :D

Link to comment
Share on other sites

Okejj.

Det gör jag inte, tänkte bara vidare ifall det var så, hur hundarna då ska reagera när det verkligen smäller..

Lite opraktiskt med en hund som inte klarar av en strid, men nu var ju det inte fallet. :clap:

Observera att detta är under övning hundarna är ju givetvis testade och får inte vara skottberörd/skotträdd då blir den ju inte godkänd av SBK.

vid ett skarpt läge så är ju hunden inte mer än ett redskap som vilket som helst. :D

Link to comment
Share on other sites

PS. när jag gick grpch-utbildning på livgardet så ingick det ett par timmar hundtjänst bara teori men ändå något tyvärr så glömde man bort detta då man inte fick omsätta det i praktiken.

 

När jag gick motsvarande kurs genom LGG så blev "plutonen" tillförd ett antal hundar under slutövningsdygnet, och då var det upp till plutonchefen att utnyttja den resursen. Det gjorde han genom att nyttja personalen på plats, frågade helt enkelt vilka som hade tidigare erfarenhet av hundtj.

Link to comment
Share on other sites

5) ................ändra reglerna till "du får din merit efter X års tjänstgöring" .................

5> Jaaaaaaaaaa! :lol: Kanske är det dags att fundera på att revidera förutsättningarna för att få ut ett tjänstehundcertifikat! Det ligger nog i tiden men är inte en helt enkel historia eftersom det måste godtas av både RiksHVC, FM och SBK.

 

Det måste inte vara en enkel historia. (Varför göra det lätt när man kan göra det svårt?) Däremot, om man lyckas övertyga alla involverade (och fullkomligt gå över huvudet på samtliga "fin merit till avelsvovve"), tror jag inte det skulle skada. Ställa krav också bra. Kräv att hufö och hund är utbildade. Ge dem dessutom MÖJLIGHET att utbilda sig. Som i, rena hundövningar oftare, där det är jäkelskap i terrängen, inte appellspår. Som får hufö att tänka och vänjer hunden vid att jobba på olika scenarion. Som ser till att när man sedan drar hunden till övning med hemvärnssoldaterna så kommer hunden vara en RESURS. Slänger man in gruppchefen på dessa övningar så infogas även den fantastiska SAMKÖRNINGEN.

 

Skillnaden mellan stamhundar och hemvärnshundar är enkel att förstå i stort. Stamhundar är professionella. They've seen it all, so to speak. De har sysslat med verksamheten hela livet, dagligen. Hemvärnshundar är amatörer. Inget ont mot någon av dem, och det finns även bra hemvärnshundar, men sant som sagt: det sitter inte riktigt i förlängda ryggmärgen på dem. Naturligtvis går detta att förbättra. Men inget är gratis. En hemvärnsman kan gå hem och återuppta sitt dagliga civila liv direkt. En hemvärnshundförare och hund? Hem och öva öva öva. I alla fall om hunden ska fungera bra på nästa övning. Tänker alla hufö på det när de skriver på kontrakt? Tänker alla hv-soldater på det när de klagar på hundtjänsten? Hunden kräver mycket av sin förare. Även om det är "frivilligt", så är det kanske inte så lätt att klämma in i civila livet.

 

En del förare litar blint på sin hund, en hund är bra men den har även formsvackor den åxo.

 

En förare SKALL lita blint på sin hund. Däremot måste en förare också KÄNNA SIN HUND. När ekipaget tvekar ska föraren lita på hunden. Jag lovar, i niohundranittionio fall av tusen kommer hundföraren vara sämre på att nosa fi än hunden är. Men hundföraren måste också ha koll på sin hunds begränsningar och nycker - för jo, hundar har nycker. Till exempel... skarp sväng till vänster och svansen upp och stå mitt under spårarbetet kan betyda byte till VILTSPÅR. Sådant ska föraren ha absolut koll på.

Link to comment
Share on other sites

Att få hundFö att tappa förtroendet för hunden, att börja tveka på hunden. Samt att få medföljande grupp att tvivla på hunden och hundföraren är ganske enkelt och är i princip en av huvudmetoderna vad gäller antihundtjänst.

Link to comment
Share on other sites

Varför måste alla hundfanatiker skriva med VERSALER så fort de vill ha fram sin POÄNG? :blink:

 

För att nämnda individ är för lat för att klicka två gånger på kursiv-knappen... och det är ett tydligt och effektivt sätt att förstärka ord eller uttryck.

 

 

Att få hundFö att tappa förtroendet för hunden, att börja tveka på hunden. Samt att få medföljande grupp att tvivla på hunden och hundföraren är ganske enkelt och är i princip en av huvudmetoderna vad gäller antihundtjänst.

 

Precis precis. Därav är det bra att ha med en gruppchef som vet att man kan lita på hundekipaget (då/om man nu kan det) och vet att inte ta soldaternas gnäll på för stort allvar, trots att det ser ut som om hunden är ute och cyklar.

Edited by atterhemskan
Link to comment
Share on other sites

Fk Nordin, Apr 11 2006, 20:42:

När jag gick motsvarande kurs genom LGG så blev "plutonen" tillförd ett antal hundar under slutövningsdygnet, och då var det upp till plutonchefen att utnyttja den resursen. Det gjorde han genom att nyttja personalen på plats, frågade helt enkelt vilka som hade tidigare erfarenhet av hundtj.

.........så enkelt var det.......

Ja ha.........och........?

 

Tycker Du att den här varianten är tillämplig..?

:rockon:

Edited by HUNDESSET
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...