Jump to content

Recommended Posts

Visst kan det verka löjligt med så lite luftvärn, och kanske det vore bättre för försvaret som internationell aktör att avveckla en del grenar såsom artilleri luftvärn istället för mekplattformar. Men jag har svårt att tro att man lägger ner hela vapengrenar. Fråga mig inte varför, jag har bara svårt att tro att man skulle besluta om något sådant radikalt...

Link to post
Share on other sites
 • Replies 243
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Vysotskij: Näe, du väljer att tolka det så. Men har man lagt ner x antal bataljoner så kan jag inte, alla seriösa och oserösa inlägg till trots, tycka att det skulle göra någon skillnad. En handfull robot per försvarsområde( om den ålderdomliga territoriella benämningen ursäktas) däremot skulle "göra någon nytta".

 

Och till Simon: Näe, jag trodde lika lite på att Kustartilleriet skulle försvinna som du tror att luftvärnet avvecklas. Lvkv90 utbildas ju redan av pansartrupperna så varför skulle inte exempelvis P4 inte kunna utbilda RB97-bataljonen?. Förlåt, bataljonerna?

 

EDIT: Stavfel

Edited by C 2.a pjäs
Link to post
Share on other sites
Vys: Näe, du väljer att tolka det så. Men har man lagt ner x antal bataljoner så kan jag inte, alla seriösa och oserösa inlägg till trots, tycka att det skulle göra någon skillnad. En handfull robot per försvarsområde( om den ålderdomliga territoriella benämningen ursäktas) däremot skulle "göra någon nytta".

 

Och till Simon: Näe, jag trodde lika lite på att Kustartilleriet skulle försvinna som du tror att luftvärnet avvecklas. Lvkv90 utbildas ju redan av pansartrupperna så varför skulle inte exempelvis P4 inte kunna utbilda RB97-bataljonen?. Förlåt, bataljonerna?

Kan jag hålla med om, men LV-kompetens är inget som byggs upp på ett verksamhetsår. Det har tagit Lv6 drygt 6 år att bygga upp den kompetens som finns idag.

 

Att Lv6 läggs ner ser jag som orimligt, då regementet och dess närhet till FMHS, MHS m.m. har varit ett av det starkaste argumenten för överlevnad. Om man sedan går och lägger ner Lv6, förstår jag inte varför man flyttar dit ATS och bibehåller MHS...

Link to post
Share on other sites
Vysotskij: Näe, du väljer att tolka det så. Men har man lagt ner x antal bataljoner så kan jag inte, alla seriösa och oserösa inlägg till trots, tycka att det skulle göra någon skillnad. En handfull robot per försvarsområde( om den ålderdomliga territoriella benämningen ursäktas) däremot skulle "göra någon nytta".

Ids inte mer nu, men i ditt första inlägg undrade du vad en handfull robotar kunde göra för nytta, och nu är vi väl överens om att lite robotar trots allt kan vara bra. Vackert så.

Link to post
Share on other sites
Kan jag hålla med om, men LV-kompetens är inget som byggs upp på ett verksamhetsår. Det har tagit Lv6 drygt 6 år att bygga upp den kompetens som finns idag.

 

Att Lv6 läggs ner ser jag som orimligt, då regementet och dess närhet till FMHS, MHS m.m. har varit ett av det starkaste argumenten för överlevnad. Om man sedan går och lägger ner Lv6, förstår jag inte varför man flyttar dit ATS och bibehåller MHS...

Simon: Vi får väl se, man kan utbilda luftvärn på P4, men inte pansar på Lv6. Jag hoppas dock att man inte avvecklar fler truppslag. Och att Lv6 är har nära till alla skolor...kom igen! Ånyo en parallell med KA 2: som fanns nära MOHS och som utbildade på Kustartilleriets samtliga system utom a-dyk och fast artilleri!

 

OT upphör, förlåt!

Link to post
Share on other sites
Ids inte mer nu, men i ditt första inlägg undrade du vad en handfull robotar kunde göra för nytta, och nu är vi väl överens om att lite robotar trots allt kan vara bra. Vackert så.

Njaee, det vi är oense om är väl antalet robot i "lite". Jag tror att vi behöver det tiodubbla än det du anser vara OK.

Link to post
Share on other sites
Kan jag hålla med om, men LV-kompetens är inget som byggs upp på ett verksamhetsår. Det har tagit Lv6 drygt 6 år att bygga upp den kompetens som finns idag.

 

Att Lv6 läggs ner ser jag som orimligt, då regementet och dess närhet till FMHS, MHS m.m. har varit ett av det starkaste argumenten för överlevnad. Om man sedan går och lägger ner Lv6, förstår jag inte varför man flyttar dit ATS och bibehåller MHS...

Simon: Vi får väl se, man kan utbilda luftvärn på P4, men inte pansar på Lv6. Jag hoppas dock att man inte avvecklar fler truppslag. Och att Lv6 är har nära till alla skolor...kom igen! Ånyo en parallell med KA 2: som fanns nära MOHS och som utbildade på Kustartilleriets samtliga system utom a-dyk och fast artilleri!

 

OT upphör, förlåt!

Jovisst, jag kan komma igen.

 

Ett av försvarets starkaste argument för att placera många av skolorna i halmstad har varit den omedelbara närheten till ett regemente. Om Lv6(mot förmodan) skulle ryka, är ju det argumentet värdelöst. Skulle även tro att argumenten för att lägga ner HELA ÖS-garnison skulle börja luckras upp...något som regeringen och försvarsledningen troligtvis inte vill...

 

EDIT: Förtydligande

Edited by simon
Link to post
Share on other sites
Ids inte mer nu, men i ditt första inlägg undrade du vad en handfull robotar kunde göra för nytta, och nu är vi väl överens om att lite robotar trots allt kan vara bra. Vackert så.

Njaee, det vi är oense om är väl antalet robot i "lite". Jag tror att vi behöver det tiodubbla än det du anser vara OK.

Frågan är inte vad jag anser vara okej, utan vilket antal som är bättre än inga alls. Men jag lämnar frågan nu.

Link to post
Share on other sites
Kan jag hålla med om, men LV-kompetens är inget som byggs upp på ett verksamhetsår. Det har tagit Lv6 drygt 6 år att bygga upp den kompetens som finns idag.

Just där har du argumentet för varför lv-utbildningen kan flyttas. Det har redan gjorts en gång, så uppenbarligen går det...

 

Att Lv6 läggs ner ser jag som orimligt, då regementet och dess närhet till FMHS, MHS m.m. har varit ett av det starkaste argumenten för överlevnad. Om man sedan går och lägger ner Lv6, förstår jag inte varför man flyttar dit ATS och bibehåller MHS...

 

Det här är ett starkare argument för bibehållandet av Lv6. Men det kan ju också sluta med att Halmstad Garnision också läggs ner och att FMTS och Lv6 samgrupperas med någon annan garnision. När jakten på kortsiktiga besparingar går så händer konstiga/ologiska saker...

Link to post
Share on other sites
Just där har du argumentet för varför lv-utbildningen kan flyttas. Det har redan gjorts en gång, så uppenbarligen går det...

Njaä, skulle väl mena som så att om du flyttar Lv6 en gång till, nu när kompetensen är sågott som återhämtad, kommer man inte uppnå en lika kompetensnivå på iaf 5-6 år.

 

Jag tror att Flytt = Död, för LV:s del

 

EDIT: Samma gäller Art.

Edited by simon
Link to post
Share on other sites
Just där har du argumentet för varför lv-utbildningen kan flyttas. Det har redan gjorts en gång, så uppenbarligen går det...

Njaä, skulle väl mena som så att om du flyttar Lv6 en gång till, nu när kompetensen är sågott som återhämtad, kommer man inte uppnå en lika kompetensnivå på iaf 5-6 år.

 

Jag tror att Flytt = Död, för LV:s del

 

EDIT: Samma gäller Art.

FlygS har flyttat från F5 till F10 till F16 till Malmslätt. Detta på åtta år. Fortfarande kan man dock utbilda flygförare. Så visst går det att flytta verksamhet utan att den slutar fungera. Är det bra för verksamheten? Nej, men det är inte högsta prioritet när det gäller att spara pengar. Eller tro att man sparar pengar, rättare sagt. :D

Link to post
Share on other sites
EDIT: Samma gäller Art.

Fast i Boden finns ju redan art. Eller kommer de i artbat sägas upp när den läggs ner, istället för att införlivas i regementet?

De enda uppsägningar som kommer att ske i Boden är de som blir aktuella i och med att helikopterverksamheten läggs ner.

Link to post
Share on other sites
Skulle vilja säga RBS97 och RBS23

RBS 23 är inte anskaffat för krigsförband - endast som demostratorprojekt.

Förr eller senare lär man ju utbilda på det...Eller?

Den som lever får se.

Ingen idé att utbilda beväringar på mtrl som inte finns i FM - i den mån det ens finns beväringar ATT utbilda..

 

Kanske Securitas har någon Lv-avdelning man kan hyra in vid tillfälle?

Link to post
Share on other sites

B.A.M.S.E har ju funnits i Arménytt så länge jag har läst den, m.a.o i femton år. Borde den då inte vara föråldrad vid det här laget? 80-talsteknologi har vi väl redan gott om, speciellt i luftvärnet? Skulle inte Kenny´s "Patriot" funka lika bra? Lika gammal, men beprövad i strid med hyfsat resultat? Eller ska boforsjobb räddas in absurdum?

Link to post
Share on other sites
Skulle vilja säga RBS97 och RBS23

RBS 23 är inte anskaffat för krigsförband - endast som demostratorprojekt.

Förr eller senare lär man ju utbilda på det...Eller?

På grund av besparningar så försenades hela projektet med RBS 23 BAMSE, för att senare läggas ner för att senare återupptas i begränsad omfattning.Roboten är en förlängd RB70/90 och mycket av teknologin är nu drygt 10-15 år gammal.

Projektet har kostat flera miljarder och bla därför skrotade man inte projektet helt, och ett "hemligt" antal system infördes som demostratorprojekt - ingen utrustning utöver robotmaterielen är anskaffad och syftet är att kunna "klämma" lite på modernare luftvärnsutrustning.

 

RBS97 som vi har 2 bataljoner av ( men med endast 8 system totalt) är i grunden från 1960-talet ( modifierades till Imroved Hawk på 1980-talet och döptes då om från RB 67 till 77, det har nyligen modifierats och fått namnet RBS97).

Edited by jonte72
Link to post
Share on other sites
RBS97 som vi har 2 bataljoner av ( men med endast 8 system totalt) är i grunden från 1960-talet ( modifierades till Improved Hawk på 1980-talet och döptes då om från RB 67 till 77, det har nyligen modifierats och fått namnet RBS97).

Vari bestod modifieringen? En ny ommålning? Rb67 var vit och Rb77 blev grön så Rb97 kanke blir...orange? :D

 

:navy:

Link to post
Share on other sites
Vari bestod modifieringen? En ny ommålning? Rb67 var vit och Rb77 blev grön så Rb97 kanke blir...orange? :lol:

 

:angry:

Men titta här, en kort beskrivning av skillnaderna. ;)

 

Verkar mest bestå i att man byter spaningsradar och hottar upp sambandet.

Link to post
Share on other sites
@Jonte72

 

BAMSE är en förlängning av rbs70/90??? Hur menar du då ?? de tekniska skillnaderna är ju enorma....däremot ersätt nu rbs90 av bamse.

Hittar ingen källa nu - men enligt tidskriften Arm'e nytt någon gång i mitten av 1990-talet så är robotkroppen en förlängd rb 70/90 ( men själva roboten är givetvis annorlunda).

 

RBS90 hette från början RBS70M (mörker).

 

RBS23 BAMSE är väl tänkt att ersätta RBS97 - men är endast anskaffad i mycket begränsat antal, frågan är om det blir några fler system.

Link to post
Share on other sites
RBS23 BAMSE är väl tänkt att ersätta RBS97 - men är endast anskaffad i mycket begränsat antal, frågan är om det blir några fler system.

Snarare komplettera. RBS97 har betydligt längre räckvidd.

 

Såvitt jag minns så var RBS23 bland annat till för att försvara flygbaser, så det var snarare tänkt som ersättare till 40/48.

Link to post
Share on other sites

@jonte72

 

My bad :unsure: jag läste slarvigt och trdde du menade rbs70/90 och inte rb70/90.

För skillnaden melan systemen är ju enorm så jag misstolkade dig.

BAMSE är precis som ovanstående talare sa ett komplement till 97 och inte tänkt som en ersättning då de har lite olika kvalikationer, t.ex skjuter 97 långt medan 23 skjuter lite kortare men med en precision som är tänkt att kunna pricka robotar med.

RBS90 är ju också till för flygbaser bl.a. och hur mycket av de gamla kanonvagnarna finns kvar i krigsorg egentligen........ jag skulle vilj säga att 23 ersätter 90

Är 23-roboten en förlängd MAK1 el. MAK2?

Edited by Mattan
Link to post
Share on other sites

Snackade med luftvärnarna man hade i plutonen på ATS. All värnpliktsutbildning på RBS90 har eller ska upphöra. Tydligen så går kvantitet före kvalité och det anses bättre att prångla ut flera RBS70 än ett fåtal RBS90.

 

"RBS70 är ett riktigt djävla talibansystem. Det är förbaskat simpelt och det funkar alltid!" - Lt. Xsson, ATS besökshelg 04

Link to post
Share on other sites

RBS70 ingick i Brigadernas luftvärnskompani (med 9 system, senare bataljon med 2x9 system).

Vad jag vet så ingick endast RBS90 i Fördelningsluftvärnsbataljoner med RBS70/90 ( det var väl 2 kompanier med RBS70 och ett med RBS90).

 

RBS23 var väl tänkt att skydda viktiga mål mot robotar och flyg - samma uppgifter som RBS67/77/97. RBS23 kommer väl aldrig så långs som till krigsförbanden - de imponerande 2 luftvärnsbataljonerna.......

 

Kustartilleriet var inte nöjda med RBS70 när det kom på 1970-talet, utan avstod i avvaktan på annan system. På 1990-talet fick då Amfibiekåren överblivna RBS70 från Arm'en.

Link to post
Share on other sites
Snackade med luftvärnarna man hade i plutonen på ATS. All värnpliktsutbildning på RBS90 har eller ska upphöra. Tydligen så går kvantitet före kvalité och det anses bättre att prångla ut flera RBS70 än ett fåtal RBS90.

 

Utbildningen på RBS90 har upphört, min "årskull" var de sista att utbildas.

Jag har inte all fakta på varför 90 lades ner men en av faktorerna var att det var fruktansvärt dyrt att underhålla och det gick ganska ofta sönder under övningar.

RBS 90 kunde ha varit ett underbart grymt system om tillverkaren hade fått som de ville. Från börja skulle 90 systemet finnas i en slitterskyddad vagn, typ 401 el. liknande, och ha lavett och radar på taket så att man slapp att gruppera varenda gång man skulle skjuta. Det skulle alltså likna nuvarande Lvkv fast med robotar istället för eldrör. Men försvarets besparingar gjorde att det blev ett halvdant system som blev mycket klumpigare och långsammare att verka med än det kunde varit.

Vad gäller kvalitet så må RBS90 vara modernare än 70 men 70 är mycket snabbare att gruppera samt att det är "bärbart". du kan ha det på en pulka i fjällen om vill. Tyvärr är dock RBS70 inte anassat för att skjuta MAK2 robotar, vilket 90 kan.Dessa är snabbare än MAK1 som 70 har, och alla vet att snabbt är bra ;)

Link to post
Share on other sites
Snackade med luftvärnarna man hade i plutonen på ATS. All värnpliktsutbildning på RBS90 har eller ska upphöra. Tydligen så går kvantitet före kvalité och det anses bättre att prångla ut flera RBS70 än ett fåtal RBS90.
slitterskyddad

:ph34r:

 

Dessa små rykten man hört om att RBS70 har vissa bekymmer (Quote: Karlsson, ATS) "Om en pilot ser att en Robot 70 kommer emot honom behöver han bara öka farten så är han home-free så att säga!", stämmer dem? Är det därför Mk.2 är så efterlängtad? Var det Mk.2 som hade RSV?

Edited by Tollen
Link to post
Share on other sites
 • henke changed the title to Sveriges Luftvärnsförmåga?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Fk Bodin
   Bamse har varit omdisskuterad många gånger om den skall skrotas eller inte. En rapport från Lv ansåg ju att den tidsperiod Bamse skulle vara i tjänst fram tills det behövs ett nytt system (2010) inte skulle vara värt det.
   Hade Bamse levererats för fem år sedan så hade det vart en annan femma, men nu verkar det lite sent.
    
   Bamse är heller inte autonomt och har inte önskad räckvidd. Men det är svenskt, bepansrat och kan sättas in tidigare än något annat robotsystem vi har idag med den kapaciteten.
    
   Ett framtagande av ett sådant avancerat robotsystem för i och för sig svensk industri till världstoppen inom luftvärnsteknik, och kan därifrån utveckla ett nytt system för luftvärnets behov 2010.
    
   Men, RBS 23 får idag anses vara föråldrat innan det ens har leverats.
   Räckvidden borde vara i samma klass som RBS 97, med kapacitet till flermålsingripanden.
   Fördel är bepansringen som luftvärnet saknar, men är RBS 23 Bamse ett bu eller ett bä?
  • By Zizka
   Hej !
    
   Satt och läste "Armemusei småskrifter 2"om Svenska Arméns luftvärn.
   I den står det att 57mm lvakan m/54 indrogs på 1970 talet.
   Vad hände med den efteråt, kunde man inte ha använt den i lokalförsvarsluftvärnsförband eller liknande.
   Borde ha kunnat gjort rediga hål i en Mi-24 Hind eller liknande flygfarkost.
   Fanns det ekonomiska skäl som att ammunitionen inte lönade sig att nytillverka ?
    
   Har varit på samtliga luftvärnsregementen förutom Gotland och kan inte påminna mig ha sett nån liknande pjäs stått uppställt vilket äldre materiel brukar ställas upp för visning.
  • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By 5.56mm
   I krig så ska sverige lita på en hel del system men på kompani/plutonnivå ska man lita på Kulspruta 58 på lv stativ eller ? Är det bara en kostnads fråga varför man inte ersatte rbs 69 med tex stinger eller igla. Finnarna har ju köpt in en satans massa ryska tksp och igla:s för detta men ska lasse i ledet bekämpa med ak5 ?
×
×
 • Create New...